Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dit gaat nooit meer weg

Dit gaat nooit meer weg' is een documentaire over mishandelde vrouwen die de eerste stappen zetten naar een nieuw leven na het geweld. De film van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster is opgenomen in één van de opvanglocaties van Vrouwenopvang Amsterdam (Blijfgroep).

De regisseur heeft enkele weken doorgebracht in deze locatie. Door deelname aan het dagelijks leven is zij in staat geweest om de kijker een inkijk te geven in een korte periode van het leven van enkele cliënten.

De film biedt een indringend portret van enkele vrouwen die ernstig geweld hebben ondervonden. Het vraagt van hen veel moed en doorzettingsvermogen om uit deze situatie te stappen en samen met hun kinderen een nieuwe start te maken naar een zelfstandig bestaan zonder geweld.

Vrouwenopvang Amsterdam heeft medewerking verleend aan het tot stand komen van deze film als maatschappelijke bijdrage aan het zichtbaar maken van de ernst van geweld in de privésfeer. De film laat onverbloemd zien wat geweld doet met de degenen die dit ondervinden.