Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een doodgewone klas

De film ‘Een doodgewone klas’ is gemaakt om het onderwerp huiselijk geweld onder jongeren bespreekbaar te maken. De film duurt circa 10 minuten en laat een doodgewone les van een doodgewone klas zien.

De scènes nodigen uit tot discussie, wat is huiselijk geweld, hoe kun je het signaleren en wat kun je doen als je er mee te maken krijgt? Bewustwording en bespreekbaar maken is de belangrijkste opzet van de film. Bij de film hoort een lesbrief.

De videoband is te bestellen bij CMO Groningen, telefoon: 050 – 577 0101. Kosten 19,95 euro plus verzendkosten. In 2006 wordt de film op DVD uitgebracht.