Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bewustmaking tweede generatie allochtonen

Film 'Hou mijn hart vast'

Inhoud

'Hou mijn hart vast' is een film over huiselijk geweld van de stichting "Hoezo, terug in je mand?". Deze film vis vooral gericht op de tweede generatie allochtonen. De film is verkrijgbaar op video en DVD.

'Hou mijn hart vast…' kan ingezet worden bij het bewustwordingsproces rond huiselijk geweld. De film richt zich met name op jonge vrouwen en meiden die in Nederland zijn opgegroeid en die de moeilijke positie hebben tussen twee culturen in te staan. Meerwaarde is de empowerende werking van de film: de vrouwen zijn uit hun slachtofferrol gekomen en laten zien dat een nieuw leven mogelijk is. Zo is de film een middel om het taboe te doorbreken en de discussie over huiselijk geweld op gang te brengen.

'Hou mijn hart vast…' is de verfilming van de gelijknamige voorstelling van het Rotterdams Wijktheater. Deze organisatie ontwikkelt theaterproducties voor en door wijkbewoners van Rotterdam. De voorstellingen gaan over wat er speelt in het dagelijkse leven van de wijkbewoner. In de gesprekken, die regisseur Annelies Spliethof hield met bewoners, kwamen ervaringen met huiselijk geweld herhaaldelijk naar boven. Zij maakte er in samenwerking met de Stichting Vrouwenopvang Rotterdam een actuele voorstelling over: “Hou mijn hart vast… zes keer weg….vijf keer terug…”.

Een Turkse, een Marokkaanse en een Nederlandse vrouw komen bij elkaar op de vooravond van het tweede huwelijk van een van hen. Alledrie hebben ze een relatie met een gewelddadige partner achter de rug; die avond komen veel herinneringen naar boven. Ze hebben bij elkaar troost en steun gevonden en proberen een nieuw leven op te bouwen. Met elkaar vinden ze die kracht. Én ook weer de vreugde in hun bestaan. Het is een indringende, imponerende voorstelling die door de verfilming een nog intiemer karakter heeft gekregen.

Bewustwording en scholing

Vanwege het voorlichtende aspect van 'Hou mijn hart vast…' zijn ook een aantal interviews opgenomen: huiselijk geweld ervaringen vanuit een slachtoffer, een Marokkaanse hulpverleenster, de politie en de regisseur van het Rotterdams Wijktheater. De interviews worden, in combinatie met de hoofdfilm, uitgebracht op DVD en zijn bedoeld voor training en scholing van hulpverleners en professionals.

Implementatie

Het jaar 2005 staat in het teken van implementatie: deskundigheidsbevordering aan sleutelfiguren van allochtone zelforganisaties zodat zij zelfstandig voorlichtingsbijeenkomsten kunnen gaan organiseren met de video “Hou mijn hart vast…” Werkgroepleden van de Stichting zullen hierbij ondersteuning verlenen en de ervaringen meenemen in een handleiding voor allochtone zelforganisaties. Hierin komen tips over het organiseren van een bijeenkomst, het vertonen van de film en het leiden van een discussie. Deze handleiding zal vanaf begin 2006 bij de video/DVD te koop worden aangeboden.

Verkoop

'Hou mijn hart vast…' is zowel op video als DVD, exclusief de handleiding, voor beroepskrachten, te koop. bij externe linkStichting Kezban