Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

UIT & THUIS Deel 1 en 2

10-11-2010

Gelijke behandeling van jongens en meisjes?
Film die wordt gebruikt tijdens trainingen voor hulpverleners in het kader van een preventieve aanpak van eergerelateerd geweld. De film is ontwikkeld in opdracht van Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, Inspraakorgaan Turken en Vluchtelingen-Organisaties Nederland, ten behoeve van het kaderprogramma Aan de goede kant van de eer."

UIT & THUIS Deel 1 (eervol.com)

UIT & THUIS Deel 2 (eervol.com)