Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Twee documentaires over kinderen en huiselijk geweld

Vergeten kinderen, deel 1 en 2

Vergeten kinderen is een tweedelige documentaire over kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt.

Deel 1

laat zien hoe in de cursus Let op de kleintjes kinderen leren dat ruzies en conflicten ook zonder geweld kunnen worden opgelost. De cursus is ontwikkeld door TransAct. Er wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat kinderen allereerst een veilige plek hebben waar ze hun gevoelens mogen uiten en waar ze leren onderscheid te maken tussen boosheid, angst en blij zijn. Samen met de kindergroep start een moedergroep. De scènes met de kinderen worden ondersteund door uitspraken van moeders en er komen begeleiders van de cursus aan het woord.

Duur: 22 minuten.

Deel 2

Is een indringende documentaire over de beleving van en de gevolgen voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De film gaat dieper in op thema’s als geweld en agressie, het ´zorgen voor´ als overlevingsstrategie, het verlies van autonomie, het verbergen of zwijgen van de thuissituatie, het herkennen van seksespecifiek gedrag van jongens en meisjes, mogelijke ondersteuning door de directe omgeving, wat therapie kan betekenen. Vijf hoofdpersonen - verschillend wat betreft achtergrond, leeftijd, cultuur en levensstijl - vertellen over hun eigen ervaringen met huiselijk geweld. Twee van hen zijn nog kind. Om hun verhaal compleet te maken, komen ook anderen (de moeder, een leerkracht , een therapeut) aan het woord en zien we een therapiesessie van een van de kinderen.

Duur: 58 minuten.

De dvd is bedoeld voor beroepskrachten die met kinderen werken of via hun werk met deze kinderen te maken kunnen krijgen, zoals leerkrachten, politieagenten, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, welzijnwerkers, kraamverzorgsters, medewerkers in de vrouwenopvang en van AMK’s, advocaten en rechters.

Bestellen van de dvd's bij Uitgeverij SWP

Handleiding: Voor deel 2 is een handleiding geschreven met suggesties voor gebruik van de dvd in trainingen aan beroepskrachten die werken met kinderen. Deze handleiding is gratis te downloaden.


Vergeten kinderen, deel 1 en 2. Productie en regie: Clé Jansen Videoproducties.. DVD, 80 minuten. Prijs: € 59,00. ISBN: 9066656441. NIZW, 2005