Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zie wat ik niet zeggen kan (DVD)

22-05-2013

Een film van Anne-Mieke van den Berg. Vijf korte documentaires vertellen het verhaal van kinderen, hun ouders en professionals.

Omslag Zie wat ik niet zeggen kan
Kinderen maken soms dingen mee die niemand mee zou moeten maken; verwaarlozing, kindermishandeling of ze zijn getuige geweest van huiselijk geweld. Hoe krijg je deze kinderen weer zover dat zij uit hun schulp kruipen? Hoe kan je een kind weer houvast en vertrouwen geven? Hoe versterk je de band tussen ouder en kind?
Voor hulpverleners die werken met kinderen en hun ouders – zowel in residentiële als in ambulante zorgsituaties - is de dvd ´Zie wat ik niet zeggen kan´ bedoeld.

Inhoud

Vijf korte documentaires vertellen het verhaal van kinderen en hun ouders. Welke basale werkvormen en welk zorgaanbod worden er ingezet om de weerbaarheid van kinderen te vergroten? Ook professionals vertellen over hun dagelijkse werkpraktijk: hun passie en betrokkenheid, eigen normen en waarden en over de emotionele betekenis van hun werk.

Deskundigheidsbevordering en voorlichting

De dvd geeft aanleiding tot kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering en kan een bijdrage leveren aan discussies over actuele thema’s tijdens seminars, congressen en workshops. Ook is de dvd geschikt als voorlichting aan ouders en als lesmateriaal voor studenten om een goed beeld te krijgen van hun toekomstige beroepspraktijk.
Op de dvd staat een handleiding en uitgebreide achtergrondinformatie.

Bestellen

Via de website externe linkwww.movedmedia.nl
of
via Email: info@movedmedia.nl

Movedmedia
Postbus 3934
4800 DX Breda
Tel: +31 (0) 76 2 100 102


Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door: Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nationale Reclasserings Actie, Pro Juventute, SOD/Fie vd Hoopfonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Fiom/Hendrik Pierson fonds, Stichting Safegroup, Stichting Take Care TV.