Programma GHNT presenteert Routekaart Kwaliteitskader

Om lokale (wijk-)teams te versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) de afgelopen jaren verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Naast het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de zelfscan, is nu ook een routekaart beschikbaar.

Deze routekaart laat zien op welke wijze je als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale en/of lokale proces kan doorlopen om aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader (en de zelfscan) en wat daarvoor nodig is.

Dit document biedt voor elke stap in het proces informatie, toelichting op het kwaliteitskader en de zelfscan en presentaties, formats en checklists.

Het kwaliteitskader en de daarbij horende zelfscan zijn nadrukkelijk instrumenten om gezamenlijk (regionaal en lokaal) het gesprek te voeren en met elkaar te bepalen waar je staat als gemeente en regio in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat er nodig is om verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Het advies is om de stappen als beleidsmedewerker of als medewerker van het lokale (wijk)team niet alleen te doorlopen. Een sterke lokale aanpak staat of valt met een stevige en effectieve regionale aanpak. Vandaar ook het advies om als regio gezamenlijk aan de slag te gaan met het kwaliteitskader en de zelfscan, waarbij vertegenwoordigers van zowel gemeenten, lokale (wijk)teams als Veilig Thuis worden betrokken. Op deze manier kun je er met elkaar in slagen om tot een stevige en effectieve lokale en regionale (verbeter)aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te komen.

Complete set hulpmiddelen

Ter ondersteuning van het versterken van de lokale (wijk-)teams is nu ook de routekaart beschikbaar. Deze routekaart geeft inzicht op welke wijze je als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale of lokale proces kan doorlopen en wat daarvoor nodig is. Hiermee is het drieluik om te komen tot het versterken van het lokale (wijk-)team compleet. Je kunt de routekaart op elk moment gebruiken voor informatie en toelichting op de stukken. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de Zelfscan op: VNG.nl. Er is ook een infobox beschikbaar ter ondersteuning van de kwaliteitskader en er is een rapport over de samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis.