Routekaart Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Dit is een routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. Deze routekaart laat zien op welke wijze je als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale of lokale proces kan doorlopen en wat daarvoor nodig is. Dit document kun je op elk moment gebruiken voor informatie, toelichting op de stukken en voor het gebruik van presentaties, formats en checklists.

Het Kwaliteitskader heeft als doel gemeenten te ondersteunen in het inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams, zodat deze:

  • huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld kunnen krijgen,
  • het bespreekbaar kunnen maken,
  • gepaste zorg- en /of hulpverlening kunnen inzetten en
  • regie kunnen voeren.