Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

< Overzicht typen geweld

Factsheet: Verwaarlozing

17-11-2018

U heeft op een overzicht van vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling of op de website van www.huiselijkgeweld.nl geklikt op verwaarlozing.

Hieronder kunt u kiezen uit 2 webpagina's en 1 factsheet die meer informatie geven over dit onderwerp, een webpagina over lichamelijke verwaarlozing van kinderen (van het Nederlands Jeugd instituut (NJi)), een webpagina over emotionele verwaarlozing van kinderen (ook van het Nederlands Jeugd instituut (NJi)) en een factsheet over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg - twee onderwerpen waarbinnen verwaarlozing ook een rol kan spelen (van www.huiselijkgeweld.nl):