Gedwongen achterlating

Bij achterlating wordt een kind, jongere, vrouw of man tegen haar of zijn wil in het buitenland achtergelaten, terwijl de rest van het gezin/familie terugkeert naar Nederland. Er is een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland.

Achterlating gebeurt op initiatief van echtgenoot, ouder(s) of familie. Door afname van reis- of verblijfsdocumenten wordt geprobeerd terugkeer te voorkomen.

Het slachtoffer verkeert in het buitenland veelal in een afhankelijke en/of geïsoleerde positie. Bij jongeren zijn motieven voor achterlating vaak verwesteren of voorkomen van wangedrag.