Jongensprostitutie in beeld

In 2015 is Daniëlle van Went zich als zorgcoördinator van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) gaan verdiepen in jongensprostitutie.

Van meet af aan was de overtuiging van het EMP dat de kennis gezocht moet worden bij de jongens zelf: door mét hen te praten en niet óver hen.

Op verschillende manieren is aan de jongens gevraagd een inkijk te geven in hun wereld en te vertellen wat hen overkwam, hoe ze zich voelden, waar ze behoefte aan hadden. Door veel inzet en vasthoudendheid kwam ze in contact en kreeg ze steeds meer zicht op de situatie waar deze jongens zich in bevinden.