Signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen - Bronnen

Dit document geeft een overzicht van organisaties die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de bijbehorende factsheet en van beschikbare achtergrondinformatie (bronnen).

Verschillende organisaties hebben input geleverd voor het maken van deze factsheet over de Kindcheck. De factsheet is bestemd voor professionals in alle beroepen die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren.