Kinderen in een conflictscheiding - Bronnen

Dit document  geeft extra informatie over de definitie van een conflictscheiding, een overzicht van organisaties die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de bijbehorende factsheet , en een overzicht van beschikbare achtergrondinformatie (bronnen).

Er is sprake van een conflictscheiding als de communicatie tussen ouders over opvoeding en omgang conflictueus verloopt, waardoor de kinderen langdurig geen ontspannen contact kunnen onderhouden met een of beide ouders, lijdensdruk ervaren of er parentificatie ontstaat en het kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd.