Kwetsbare zwangeren en bescherming van het ongeboren kind - Bronnen

Dit document geeft een overzicht van organisaties die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de bijbehorende factsheet en van beschikbare achtergrondinformatie (bronnen).

Verschillende organisatie hebben input geleverd voor het maken van deze factsheet over kwetsbare zwangeren en bescherming van het ongeboren kind. De factsheet is bestemd voor professionals in alle beroepen die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren.