Meisjesprostitutie

Hieronder volgen een korte introductie over dit type geweld, een overzicht van de signalen die je erbij kan tegenkomen, en aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen van de meldcode.

Factsheet Meisjesprostitutie
PDF document | 2 pagina's | 127 kB
Factsheet | 01-11-2018
Factsheet Girls <18 years of age who sell sex
PDF document | 2 pagina's | 96 kB
Factsheet | 15-09-2020

Wat is meisjesprostitutie?

Meisjesprostitutie is een vorm van jeugdprostitutie.

Aangezien er voor meisjes en jongens andere adviezen gelden, is er voor gekozen jeugdprostitutie op te delen in twee factsheets.

Meisjesprostitutie is het verrichten van seksuele handelingen door meisjes onder de 18 jaar voor geld, goederen of een tegenprestatie (Movisie 2009).

Wanneer meisjes betaalde seks hebben hoeft dit geen mensenhandel (loverboyproblematiek) te zijn. Seks met minderjarigen kan afhankelijk van de omstandigheden kwalificeren als een zedendelict.

Signalen: hoe kan ik zien dat een meisje zich prostitueert?

 • Uiterlijke en fysieke gesteldheid
  Ziet er overdreven verzorgd uit, ziet er plotseling uitdagend en sexy uit en verandering in kleding en make-up.
 • Gedrag (algemeen)
  Heeft (opeens) veel geld/dure spullen, vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert dit op anderen en eventueel drugs en/of drankmisbruik.
 • Gedragssignalen op seksueel gebied
  Veel kennis op het gebied van seksualiteit, plotselinge gedragsverandering, normvervaging ten opzichte van seksualiteit en het hebben van wisselende contacten.
 • Gedrag en houding ten opzicht van anderen
  Vertoont sociaal wenselijk gedrag (om geen wantrouwen te wekken), vertoont totaal ander gedrag op verschillende plekken (bijvoorbeeld op school of in het bijzijn van vrienden) en er zijn thuis en op school problemen.
 • Lichamelijke signalen/gezondheidsklachten
  Pijn/bloed aan geslachtsdelen, andere vaginale en genitale klachten, seksueel overdraagbare aandoeningen, blaasontsteking en ongewenste zwangerschap.

Lees de Signalenlijst van SHOP Jeugd Den Haag

Risicofactoren: wie is extra kwetsbaar?

Meisjes lopen extra risico wanneer ze te maken hebben met:

 • Faseproblematiek
  Conflict met hun ouders, ontworstelen aan overmatige bescherming, foute vrienden ontmoeten.
 • Grote beïnvloedbaarheid
  Als gevolg van een verstandelijke beperking, psychiatrisch beeld.
 • (Ernstige) traumatische ervaring
  Als gevolg van verwaarlozing, mishandeling of (seksueel) misbruik.
 • Multiprobleem
  Hechtingsproblematiek, uithuisplaatsingen, schoolproblemen, een laag zelfbeeld of gebrekkig sociaal netwerk.
 • Eergeralateerde problematiek en alleenstaande minderjarige vluchteling (amv)
  Steun van ouders en familie ontbreekt.
  Lees meer over Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv’s)

Aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen in de Meldcode

Bij elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling dien je als professional de meldcode te gebruiken. Algemene meldcode richtlijnen (zoals de 5 stappen) staan niet op deze factsheet beschreven, bezoek daarvoor de link.

Wel staan hier aandachtspunten specifiek voor deze vorm van geweld:

 • Gebruik de Ris-L. Dit helpt bij signalering en screening van eventuele mensenhandel.
 • Contacteer een expert op dit gebied, intern of extern.
 • Ga open het gesprek in en oordeel niet over het meisje, wees betrouwbaar.
 • Bij vermoedens van jeugdprostitutie is het van belang om open en zonder vooroordeel het gesprek in te gaan. Zorg dat de jongeren zich laten testen op onder andere blaasontsteking, soa’s en weten hoe ze veilig moeten werken. Zoek contact met een expert in de regio.
 • Leg stappen en/of zorgen vast in het medisch dossier.

Feiten en cijfers

 • De wet
  In Nederland is prostitutie onder de 18 jaar verboden. Er wordt gewerkt aan een wet om deze leeftijd te verhogen naar 21 jaar. Wie seks heeft met of koopt van een minderjarige, loopt het risico veroordeeld te worden. Seks met iemand onder de 16 jaar is vaak strafbaar zonder dat er sprake is van betaling.
  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of een prostituee wel 18 jaar is. Er is in deze gevallen niet altijd sprake van mensenhandel. Daar is sprake van als een ander de jeugdprostitutie faciliteert en het verdiende geld afneemt.
 • Omvang
  Over de omvang is nog steeds weinig bekend. Minderjarigen werken vaak in verborgen circuits. Deze jongeren zijn moeilijk bereikbaar voor onder andere hulpverleners. Jongeren leven met een 'geheim'.

Advies/melden

Voor advies, melden en/of doorverwijzing naar opvang en/of andere hulp, neem contact op met:

 • Veilig Thuis, telefoon 0800 20 00.
 • CoMensha, telefoon 033 448 11 86.
 • Een meldpunt loverboys
 • Bij acuut gevaar bel 112.

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door SHOP Den Haag in samenwerking met verschillende ketenpartners in de strijd tegen meisjesprostitutie. De factsheet en bronnen zijn als download te vinden bij Publicaties.