Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg - Bronnen

Dit bestand geeft een overzicht van organisaties die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de bijbehorende factsheet en van beschikbare achtergrondinformatie (bronnen).

In het maken van deze factsheet over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg voor professionals in alle beroepen die een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld hanteren, hebben de volgende organisaties input geleverd.