Pesten - Bronnen

Dit document geeft een overzicht van organisaties die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de factsheet en van beschikbare achtergrondinformatie (bronnen).

Bij alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling moet de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
volgens de wet worden toegepast door de groepen professionals die in de wet over de meldcode staan benoemd.

Pesten valt niet onder de definitie van huiselijk geweld of kindermishandeling en de meldcode hoeft hierbij dus niet toegepast te worden. Echter, de meldcode mag hier wel bij worden gebruikt.