Wat werkt tegen pesten?

Pesten is stelselmatige agressie waarbij één of meer personen in een machtspositie proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe brengen.

Het hier beschreven onderzoeksproject beoogde van tien volgens de onafhankelijke Commissie Antipestprogramma’s (Wienke, 2014) kansrijke programma’s tegen pesten op school na te gaan welke effecten zij hebben op pesten en gepest worden binnen één schooljaar.

Gepest worden heeft tal van negatieve consequenties, waaronder slechte schoolprestaties, schoolverzuim, eenzaamheid, gebrek aan vertrouwen in zichzelf en anderen en psychische klachten als depressiviteit tot ver in de volwassenheid.