Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden.

Dit kan al dan niet fysiek zijn. Om te bepalen of seksueel gedrag al dan niet grensover schrijdend is, gaan we uit van een aantal fundamentele criteria of maatschappelijke waarden, gebaseerd op rechten, wetgeving en regelgeving. Er wordt hierbij uitgegaan van diegene die verantwoordelijk is voor het gedrag; wederzijdse toestemming; vrijwilligheid; gelijkwaardigheid; passend voor de leeftijd of ontwikkeling of leeftijd; passend bij de context; zelfrespect.