Zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging is het zichzelf lichamelijke verwondingen of schade toebrengen in een zich herhalend patroon, zonder bewuste suïcidale intentie.

Het is vaak een uiting van een intense, overweldigende golf aan emoties of leegte die voor degene die zich beschadigt nauwelijks te verdragen is. Meestal heeft het weinig te maken met suïcidaliteit, zelfbeschadiging is eerder een overlevingsstrategie bij gebrek aan betere alternatieven.