Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

146 resultaten gevonden met "allochtonen"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Eergerelateerd geweld in Nederland: Onderzoek naar de beleving en aanpak van eergerelateerd geweld

Aanleiding voor het in dit rapport gepresenteerde onderzoek was de behoefte aan inzicht bij het Ministerie van Justitie in hoe eer en eergerelateerd geweld door migranten beleefd worden.

feiten en cijfers
01-09-2009
2.

Hirsch Ballin beperkt erkenning buitenlands polygaam huwelijk

Minister Hirsch Ballin wil de erkenning inperken van polygame huwelijken die in het buitenland door vreemdelingen zijn gesloten. Bepalend daarvoor is straks het moment van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf. Huwelijken die na de aanvraag zijn gesloten, worden in Nederland niet langer erkend.

nieuws
27-01-2010
3.

Promotie: Kindermishandeling tijdens de jeugd kan leiden tot jeugdcriminaliteit

Esmah Lahlah van de Avans Hogeschool, verdedigt op 20 september 2013 haar proefschrift aan de Universiteit van Tilburg over het verband tussen kindermishandeling en geweldpleging.

agenda
20-09-2013
4.

Save-the-Date. Slotconferentie "Aan de goede kant van de eer"

Op 29 september 2011 organiseert de Directie Inburgering en Integratie van het ministerie van BZK de slotconferentie "Aan de goede kant van de eer"

agenda
29-09-2011
5.

HIJ VOND DE SOEP TE ZOUT, Polen en huiselijk geweld

Analyse van 635 Poolse dossiers om statistische gegevens te verzamelen over huiselijk geweld in het leven van Poolse GGZ-patiënten.

feiten en cijfers
07-06-2012
6.

Huiselijkgeweld.nl september 2004

Jaargang 4, no. 3 - september 2004

publicatie
01-09-2004
7.

ASHG Groningen gaat Turkse en Marokkaanse gemeenschappen voorlichten

Advies- en steunpunt huiselijk geweld Groningen ontvangt 30.000 euro van Oranje Fonds voor voorlichting aan Turkse en Marokkaanse gemeenschappen. Het Oranje Fonds heeft dit bedrag beschikbaar gesteld voor een speciale (voorlichtings)campagne over huiselijk geweld voor Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in de provincie.

nieuws
07-03-2006
8.

Minder kinderontvoeringen deze zomer

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) ziet dit jaar voor het eerst een lichte daling in het aantal zomerontvoeringen. Hierbij gaat het vooral om kinderen die na de afgesproken omgang in de zomervakantie niet terugkeren naar Nederland.

nieuws
14-09-2018
9.

Praten doet geen pijn

Bespreekbaar maken huiselijk geweld in allochtone kring

publicatie
22-01-2006
10.

Nieuwe campagneronde Praten over jouw keuzes

Deze week is een nieuwe campagneronde van 'Praten over jouw keuzes' van start gegaan. Het doel van de campagne is om mensen er bewust van te maken dat keuzevrijheid belangrijk is en dat praten kan helpen om eigen keuzes te mogen maken.

nieuws
05-09-2017
11.

Huiselijke vrede: allochtone mannen over huiselijk geweld en eer

Met dit onderzoek wil de stichting Ada Awareness bijdragen aan een interculturele hulpverlening gericht op mannen met een migratie-achtergrond. Volgens de stichting kan huiselijk geweld en eerwraak worden voorkomen door voorlichting en hulp aan allochtone daders van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
15-03-2007
12.

‘Noodkreet’ op YouTube

In het kader van de campagnes tegen huiselijk geweld en huwelijksdwang, is in december 2010 een ‘Spoken Word’ clip op YouTube verschenen over huiselijk geweld. De clip is gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

nieuws
17-12-2010
13.

Marokkaans-Nederlandse tienermeiden kwetsbaarder voor shame sexting

Niet praten over seksualiteit maakt dat tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond minder weerbaar zijn tegen 'shame sexting', het zonder toestemming doorsturen van naaktbeelden met als doel om hen aan de schandpaal te nagelen. Dat komt naar voren uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

nieuws
05-02-2019
14.

Symposium ‘aanpak seksueel misbruik’

Vooraankondiging: SMN Vouw organiseert in het kader van weerbaarheid en zelfredzaamheid een symposium ‘Aanpak seksueel misbruik’.

agenda
28-11-2010
15.

Themabijeenkomst Samen zorgen voor onze kleurrijke ouderen

Deze bijeenkomst, georganiseerd door het SHG Amsterdam, is bedoeld voor professionals en zelfhulporganisaties die betrokken zijn bij ouderen uit andere culturen.

agenda
02-12-2014
16.

Huwelijksmigratie in Nederland

Mannen en vrouwen in een migratiehuwelijk lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

publicatie
30-10-2014
17.

Beschermjassen

Transculturele hulp aan families

publicatie
04-01-2008
18.

Een kwestie van vertrouwen: preventie huiselijk geweld in allochtone gezinnen in zes stappen

Voorlichtingsactiviteiten over huiselijk geweld voor verschillende migrantengroepen.

publicatie
01-07-2008
19.

Van der Laan ontvangt boek importbruid

Hulpverleners van consultatiebureaus, huisartsen en wijkagenten moeten extra alert zijn en durven handelen op basis van vermoedens als het om importbruiden gaat. 'Een agent die geen onderzoek instelt na een aangifte van mishandeling wegens "bewijsproblemen", verzaakt', aldus minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI).

nieuws
09-09-2009
20.

Als ik haar was

Docudrame om huiselijk geweld bespraakbaar te maken onder allochtonen

publicatie
17-08-2005
21.

Minisymposium Mensenhandel: Stopt legalisering intimidatie en dwang?

Heeft Nederland de gedwongen prostitutie steeds beter onder controle? En brengt de legalisering een relatief ‘schone’ prostitutiebranche met zich mee? Of is dit schone schijn en kunnen legalisering en dwang prima samengaan?

agenda
27-05-2011
22.

Ikzelf was zoekgeraakt: mini opera rond het thema geweld in huis

Een montagevoorstelling met liedjes, electronisch klanktapijt en monologen, gebaseerd op het persoonlijk verhaal over ervaringen met geweld in huis.

agenda
01-12-2010
23.

Presentatie rapport 'Huiselijke vrede'

De acceptatie van geweld in relaties is onder allochtone mannen groot. Dat is een van de conclusies van het onderzoeksrapport 'Huiselijke vrede' dat vandaag werd gepresenteerd.

nieuws
31-01-2007
24.

'Qatverslaving bron van huiselijk geweld'

Qatverslaving vormt een bron van huiselijk geweld. Dat stelt de Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN) in het dagblad Trouw. Volgens de organisatie komt deze verslaving in tien procent van de Somalische gezinnen in Nederland voor. De FSAN heeft minister Donner (Binnenlandse Zaken) om meer aandacht voor dit probleem gevraagd.

nieuws
12-05-2011
25.

Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland

In 2009 heeft MOVISIE een quickscan gedaan naar weerbaarheidstrainingen aan jongeren, met name jongeren van niet-westerse afkomst. De quickscan is uitgezet vanwege de vraag naar weerbaarheidstrainingen bij welzijns- en hulpverlenings-organisaties, ROC's, emancipatiebureaus en andere organisaties. Zijn deze trainingen beschikbaar? Is er eigenlijk een speciaal aanbod voor jongeren van niet westerse afkomst nodig?

publicatie
12-03-2010
26.

Tips tegen geweld in relaties

Hoe kun je geweld doorbreken in relaties: hoe kom je uit een spiraal van geweld? Ineke Wienese is hulpverleenster, werkzaam bij De Jutters, instelling voor GGZ- jeugd in Den Haag. Aan allochtone jongeren en ouderen bij wie sprake is geweest van geweld in de gezinsrelaties en partner- relaties vroeg ze om tips en adviezen.

publicatie
01-10-2007
27.

‘Kindermishandeling oorzaak probleemgedrag Marokkaanse jongeren’

Er moet meer aandacht komen voor de invloed die kindermishandeling heeft op het gedrag van Marokkaanse probleemjongeren. Dat zegt Esmah Lahlah in het Nederlands Dagblad. Zij werkt bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) en promoveert op 20 september op het gebied van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.

nieuws
10-09-2013
28.

De dochters van Zahir : tussen traditie en wereldburgerschap

Ervaringen en kennis opgedaan met de hulpverlening aan meiden uit eerculturen vanwege eerkwesties.

publicatie
01-10-2010
29.

Commissie onderzoekt omstandigheden dubbele moord Middelburg

Het College van procureurs-generaal heeft, in overleg met de politie, een externe commissie aangesteld naar aanleiding van de dubbele moord in Middelburg op 19 juli. Deze gaat alle relevante feiten en omstandigheden voorafgaand aan de aanhouding van de verdachte onderzoeken.

nieuws
20-07-2011
30.

Huiselijkgeweld maart-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 1 - maart 2005

publicatie
05-08-2005
31.

Project Zaanstad wint Parel van Integratie 2006

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft de drie Parels van Integratie 2006 uitgereikt. Uit elf genomineerden wonnen drie projecten waaronder het project aanpak van huiselijk geweld in allochtone kring uit Zaanstad (categorie praktijk).

nieuws
27-11-2006
32.

Eer en partnergeweld onder Hindostanen

“Veel hulpverleners hebben geen idee wat er omgaat in het informele Hindostaanse circuit.” Dat zegt antropoloog Cor Hoffer vandaag in De Volkskrant. Als trainer gezondheidszorg, werkzaam in de GGZ, stuit hij behalve op fysiek, ook vaak op psychisch (huiselijk) geweld.

nieuws
11-03-2014
33.

Kindermishandeling bespreekbaar maken– een training voor eerste opvang scholen

Training Pharos over huiselijk geweld, migrantenouders, kindermishandeling, meldcode Kindermishandeling.

agenda
09-10-2012
34.

Aanpak van eerwraak kan beter

Sneller ingrijpen en betere opvang potentiële slachtoffers nodig

nieuws
05-09-2005
35.

Werken met niet-westerse jeugd en hun gezinnen

Landelijke studiedag

agenda
16-12-2015
36.

Social Work in cross-cultural contexts: does seeking and accepting help depend on worldviews?

Why does people with non-Western backgrounds seek less psychosocial help.

feiten en cijfers
01-02-2012
37.

Eer en partnergeweld onder Hindostanen

Een verkennende studie naar de rol van eer en huwelijksdwang bij partnergeweld onder Hindostanen en de mogelijkheid van preventieDit rapport is een verkennende studie naar de vraag hoe eerkwesties en huwelijkdwang doorwerken bij partnergeweld onder Hindostanen. Literatuuronderzoek, informatie van sleutelinformanten en interviews met Hindostaanse moeders en jongeren tonen de ingewikkelde dynamiek rondom eerkwesties bij partnergeweld. Het rapport begint met een beschrijving van de plaats van eerkwesties en het huwelijk in de opvoeding binnen Hindostaanse gezinnen. Vervolgens komt aan bod welke hulp en belemmeringen moeders en jongeren ondervinden tijdens het partnergeweld, bij de beëindiging ervan en na de geweldsperiode. Ook is er bijzondere aandacht voor de eergerelateerde dynamiek rondom de scheiding.

publicatie
07-05-2014
38.

Geweld is niet gewoon: Ken uw recht - Zoek hulp

Dit pakket is in 2010 ontwikkeld door Pharos en Movisie in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) en met financiële steun van SKANfonds en COA. Het pakket is in 2017 herzien.

interventie
27-11-2017
39.

Artikel schadelijke traditionele praktijken

Movisie heeft een artikel gepubliceerd over 'schadelijke traditionele praktijken'. Dit is een verzamelnaam voor vormen van onderdrukking en geweld tegen kinderen (vooral meisjes) en vrouwen die voortkomen uit traditie, cultuur, religie of bijgeloof. Bestrijding van dit geweld vergt een andere aanpak dan de bestrijding van huiselijk geweld.

nieuws
19-08-2016
40.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Pharos biedt op 20 november en 4 december 2013 van 9.30 - 16.30 uur de (tweedaagse) training huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
20-11-2013
41.

Rotterdam spreekt zich uit tegen huwelijkse gevangenschap

Religieuze vertegenwoordigers in Rotterdam hebben afgesproken zich actief in te zetten als ambassadeur tegen huwelijkse gevangenschap. Het heersende taboe op (de vrije wil om te) scheiden moet worden doorbroken, vinden zij.

nieuws
05-11-2018
42.

‘Eergerelateerd geweld is geen huiselijk geweld’

Als eergerelateerd geweld behandeld wordt als een geval van huiselijk geweld, dan kunnen professionals in de veiligheidszorg de betrokken burgers van de regen in de drup helpen. Dat stelt Janine Janssen in een artikel in het tijdschrift Conflicthantering.

nieuws
27-02-2018
43.

Aantal informele moslimhuwelijken neemt toe

Het aantal informele islamitische huwelijken neemt toe. Die indruk hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden die op verzoek van het ministerie van Justitie hebben gekeken naar verbintenissen die worden gesloten zonder dat er een burgerlijk huwelijk aan voorafgaat.

nieuws
02-09-2009
44.

Leefsituatie Oost-Europese migrantenkinderen onder de loep

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Aanleiding is een verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin zorgen worden geuit over de leefomstandigheden van een deel van deze kinderen in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

nieuws
24-09-2014
45.

Cultuursensitieve communicatie & hulpverlening aan migrantengezinnen

Landelijke studiedag

agenda
18-02-2016
46.

Hoger onderwijs vergroot kans op eigen partnerkeuze

Een vrouwelijke studente met een Marokkaanse of Turkse achtergrond die voortijdig het hbo verlaat, wordt vaker gedwongen te trouwen met een partner die laaggeschoold is en nog niet zo lang in Nederland woont. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit.

nieuws
01-11-2018
47.

Huwelijksdwang - een verbintenis voor het leven

Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland.

publicatie
13-02-2009
48.

Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Congres

agenda
07-04-2020
49.

Hera en Lindenhout bieden veilige opvang aan jonge meiden

Hera en Lindenhout gaan samenwerken bij de opvang van slachtoffers van jeugdprostitutie en eergerelateerd geweld. Doel is het bieden van een veilig opvangadres met 24-uurs toezicht aan meiden vanaf 13 jaar. Ze worden in Oosterbeek opgevangen.

nieuws
18-08-2009
50.

De Jonge stipt huiselijk geweld na gezinshereniging aan

Naar aanleiding van een uitzending van Argos over huiselijk geweld na gezinshereniging, gaat minister De Jonge (VWS) dit onderwerp onder de aandacht brengen bij de VNG, vrouwenopvanginstellingen en het landelijk netwerk Veilig Thuis. Dat heeft hij in antwoord op Kamervragen laten weten.

nieuws
06-09-2018
51.

Mini-Conferentie: Het effectief bereiken van migrantengezinnen voor opvoedingsondersteuning.

Zelforganisaties en intermediairs vanuit de eigen groep kunnen een rol spelen bij het bereiken van de ouders.

agenda
16-06-2011
52.

Vrijwilligers in gesprek met oudere migranten

Vanuit het project Ouderen in veilige handen in Gelderland-Zuid is de film 'Van signaleren naar bespreken; vrijwilligers in gesprek met oudere migranten' gerealiseerd.

nieuws
17-12-2015
53.

Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities (artikel)

Vanuit Engelstalige onderzoeksrapporten wordt een beeld geschetst van de praktijk van vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) in Westerse landen, de pogingen dit te stoppen en de effectiviteit van die pogingen.

publicatie
17-12-2015
54.

Film 'Hou mijn hart vast'

Bewustmaking tweede generatie allochtonen

publicatie
07-08-2007
55.

Huiselijkgeweld.nl augustus 2001

Jaargang 1, no. 1 - augustus 2001

publicatie
01-08-2001
56.

Hengelo introduceert project ‘Taboes bespreken’ voor allochtone vrouwen

Taboes bespreken’ is de naam van een project om huiselijk geweld beter bespreekbaar te maken onder allochtone vrouwen in Hengelo. De gemeente Hengelo, SCALA en het Steunpunt Minderheden Overijssel hebben het project samen ontwikkeld.

nieuws
26-04-2006
57.

Partnerdoding door etnische minderheden

In Nederland zijn van alle dodingen in gezinsverband die waarin partners elkaar doden het meest voorkomend. Het onderzoek beschreven in dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre er verschil bestaat tussen fataal geweld tegen de partner onder autochtone, Nederlandse verdachten en dat geweld gepleegd door verdachten van een andere etnische afkomst

feiten en cijfers
19-02-2010
58.

Mozaïek handboek

Beschrijving van meer dan 25 methodieken

publicatie
08-10-2006
59.

Stichting Steun Remigranten (SSR)

SSR heeft sinds 1989 een steunpunt in Berkane in noordoost Marokko. Voor veel Nederlandse organisaties vormt het steunpunt in Berkane de toegang tot Marokko. De drie functies van SSR zijn sociaal juridische hulpverlening, ondersteunen van ngo's en een brugfunctie. SSR is de enige organisatie die ter plaatse werkzaam is en de positie van remigranten onder de aandacht brengt.

dossier
27-09-2011
60.

Geen verschil tussen seksueel misbruik allochtone en autochtone jongeren

Jongeren in Nederland met een niet-Westerse achtergrond worden niet vaker seksueel misbruikt dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek dat Pinar Okur morgen verdedigt aan Tilburg University.

nieuws
01-09-2015
61.

36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

Het aantal kinderontvoeringen tijdens de zomer blijft stijgen, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). Deze zomer keerden 36 kinderen niet naar Nederland terug. Driekwart van deze kinderen zijn ontvoerd door de moeder, de andere 25 procent door de vader.

nieuws
15-09-2017
62.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
63.

'Ongedocumenteerden worden vaak niet geselecteerd voor de vrouwenopvang' (artikel)

Artikel over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag

publicatie
12-03-2018
64.

Huiselijk geweld onder Turken, Surinamers, Antillianen en Arubanen

Aard, omvang en hulpverlening

feiten en cijfers
10-10-2002
65.

Huiselijkgeweld.nl maart 2003

Jaargang 3, no. 1 - maart 2003

publicatie
01-03-2003
66.

Huiselijk geweld en herkomstland

Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers.

feiten en cijfers
23-02-2009
67.

Bescherming tegen geweld: wat je zelf kunt doen

Geweld komt voor in alle culturen. Vrouwen, mannen en kinderen kunnen ermee te maken krijgen, als slachtoffer of als getuige. Het meeste geweld tegen vrouwen vindt thuis plaats. In deze folder is beschreven welke stappen je kunt ondernemen om het geweld thuis te stoppen.

publicatie
29-04-2009
68.

ACHTER GESLOTEN DEUREN Polen, geestelijke gezondheid en huiselijk geweld

Presentatie van een onderzoek naar huiselijk geweld onder Poolse patiënten van de GGZ Keizersgracht.

agenda
06-06-2012
69.

Mijn zus Zahra

Mannen en vrouwen van Arabische origine vertellen voor de camera over homoseksualiteit. Saddie Choua

publicatie
10-08-2010
70.

NRC checkt: "Loverboys maken per jaar bijna 1.400 minderjarige slachtoffers"

Artikel dat checkt of enkele beweringen over loverboys met onderzoek te staven zijn.

feiten en cijfers
06-06-2018
71.

Cultuurgerelateerde problematiek bij allochtone meisjes

Tradities, cultuur, religie en daaruit voortvloeiende zaken als eerwraak, uithuwelijking, maar ook de andere moraal ten opzichte van seksualiteit/de andere sekse hebben sterke invloed op de psychische gezondheid van allochtone meisjes. Inzicht in deze cultuur- en religiespecifieke factoren geeft professionals meer begrip en handvatten om te signaleren en te helpen.

agenda
22-09-2010
72.

Als meiden geen uitweg meer zien…

Signaleren van suïcidaal gedrag bij Turkse en Hindoestaanse meiden.

agenda
11-09-2012
73.

Dilemma’s van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming

Terwijl 'regie bij de cliënt' in het sociale domein steeds belangrijker wordt, kan dit bij mensen met een biculturele achtergrond soms juist voor onzekerheid zorgen. Ook de systeemaanpak: één plan voor één gezin, die in de Nederlandse hulpverlening leidend is, pakt bij deze doelgroep soms problematisch uit. Dat stellen onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut.

nieuws
05-10-2017
74.

Alliantie Verandering van Binnenuit presenteert handreiking voor gemeenten

De Alliantie Verandering van Binnenuit heeft een handreiking gepubliceerd. Deze publicatie biedt de gemeente handvatten om de samenwerking met migranten- en vluchtelingenorganisaties op het thema zelfbeschikking te starten of te versterken.

nieuws
11-03-2019
75.

Verslag werkconferentie "Ik schaamde me zo diep"

Pharos en Movisie organiseerden op 29 november 2013 de werkconferentie “Ik schaamde me zo diep…” over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

publicatie
04-02-2014
76.

PROTECT

Project voor migranten die seksueel en gender-gebaseerd geweld hebben overleefd

interventie
18-07-2019
77.

Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose 'multi-probleem' gezinnen

Het fenomeen multi-probleem gezinnen vanuit vijf verschillende perspectieven belicht.

publicatie
04-02-2014
78.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Pharos biedt op 3 en 10 april 2013 van 9.30 - 16.30 uur de (tweedaagse) training huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
03-04-2013
79.

Fier reageert op artikel Volkskrant: ‘Wij werken nooit mee aan huwelijken van minderjarigen’

De Volkskrant publiceerde gisteren een artikel waarin gesuggereerd wordt dat de politie van Amsterdam en Fier zouden meewerken aan het sluiten van religieuze huwelijken bij minderjarigen. Dit is niet het geval. Fier werkt nooit mee aan huwelijken van minderjarigen; noch aan religieuze huwelijken, noch aan burgerlijke huwelijken.

nieuws
14-05-2013
80.

Project Weerbare Moslima's

De training werd speciaal ontwikkeld voor moslima's om een bijdrage te leveren aan de emancipatie van de moslimvrouw met behoud van de eigen identiteit. De training komt voort uit de ervaring dat met de huidige weerbaarheidtrainingen weinig moslimvrouwen worden bereikt. Terwijl 'weerbare vrouwen beter kunnen participeren in de Nederlandse samenleving'.

feiten en cijfers
30-03-2008
81.

Marokkaanse geweldplegers vaak slachtoffer kindermishandeling

Jonge Marokkaanse geweldplegers zijn vaak zelf als kind mishandeld door hun ouders. Dat blijkt uit Tilburgs onderzoek dat binnenkort wordt gepubliceerd in het vakblad European Journal of Criminology. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

nieuws
19-03-2013
82.

Ketenaanpak moet kinderuitbuiting terugdringen (artikel)

Het landelijk programma ‘Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen’ wil kinderen beschermen tegen exploitatie. Ervaringen in Ede.

publicatie
10-04-2015
83.

Slotbijeenkomst Matqish Wladie

Raak mijn kind niet aan!

agenda
31-05-2016
84.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Tweedaagse training Pharos over huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
21-11-2012
85.

Hulpverlening op maat nodig voor verborgen vrouwen

Er is een duidelijke relatie tussen het vóórkomen van verborgenheid onder vrouwen en huiselijk geweld. Dat vindt een ruime meerderheid van de professionals die zijn ondervraagd in een onderzoek naar verborgen vrouwen in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. Het onderzoeksrapport werd vorige week aan minister Asscher van Sociale Zaken overhandigd.

nieuws
21-10-2013
86.

Sharia in Nederland: Besneden moslima overleeft terreur om dochters

Onderzoeker, publicist en voormalig huisarts Nizaar Makdoembaks beschrijft in deze publicatie het tragische verhaal van een orthodox islamitische, Somalische moeder en haar twee dochters. Medische, juridische en ethische aspecten uit deze casus worden beschreven tegen de achtergrond van actuele gegevens.

publicatie
17-04-2009
87.

Verloskundige gaat genitale verminking registreren

Verloskundigen moeten vrouwelijke genitale verminking (VGV) structureel gaan registreren. Ze krijgen bovendien scholing om VGV beter te herkennen en bespreekbaar te maken, maar ook om besneden vrouwen beter te begeleiden tijdens en na de zwangerschap.

nieuws
29-05-2009
88.

Presentatie van de training Bouwen aan een Huis van Vrede

Presentatie van de training: ‘Bouwen aan een Huis van Vrede’. Deze training is samengesteld in het kader van het project ‘Doorbreek huiselijk geweld’ geïnitieerd door de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Het Bahá’í Vrouwenforum maakt deel uit van de daartoe door de NVR ingestelde stuurgroep.

agenda
15-09-2010
89.

Hallokezban.nl online

Hallo Kezban is de naam van een nieuwe website over het leven in twee culturen, controle door familieleden, seksualiteit, achterlating, verstoting en eergerelateerd geweld. De site ging op 29 november 2009 online.

nieuws
12-04-2010
90.

Aan Eer Gerelateerd Geweld en Complexe familieverhoudingen

Training (tweedaagse)

agenda
08-11-2019
91.

Amsterdam Mamas: van kraamtijd-tips tot hulp bij huiselijk geweld

Amsterdam Mamas groeide uit van een Facebook-groepje van expats die tips over kraamzorg met elkaar deelden, tot een community met meer dan 14.000 gebruikers. Het platform bleek tevens van grote waarde voor geïsoleerde vrouwen die het, zonder steun van vrienden of familie, in Nederland moeten zien te rooien.

nieuws
16-04-2018
92.

Registraties huiselijk geweld bekeken

Vooronderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangschatting van huiselijk geweld

feiten en cijfers
10-10-2008
93.

Publiekscampagnes huiselijk geweld

Publieksvoorlichting gericht op een brede bevolkingsgroep

beleid
12-02-2007
94.

Werken met niet-westerse sociaal zwakke gezinnen

Congres

agenda
30-06-2016
95.

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam).

feiten en cijfers
14-10-2013
96.

Bloedlink wint Hein Roethofprijs 2015

Bloedlink, een Utrechts project voor meisjes uit niet-westerse culturen over sexting en grooming, is een van de winnaars van de Hein Roethofprijs 2015. Voor het eerst in de 29-jarige geschiedenis van de prijs delen twee projecten de eerste plaats. BuurTent, een project tegen woninginbraak, kwam ook als winnaar uit de bus.

nieuws
27-10-2015
97.

Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Verdiepingsmiddag

agenda
27-06-2016
98.

Hindoestaanse slachtoffers zoeken vaker hulp

Hindoestaanse slachtoffers van huiselijk geweld zoeken steeds vaker hulp, maar niet binnen hun eigen gemeenschap. Dit blijkt uit onderzoek van Anita Nanhoe van GGD Rotterdam. Huiselijk geweld is nog altijd een groot taboe binnen de Hindoestaanse gemeenschap.

nieuws
19-03-2010
99.

Symposium De toekomst van de interculturele GGZ: uitdagingen en handreikingen

Marktwerking in de zorg, uitsluiting en discriminatie als risicofactoren en de stand van zaken in de interculturele zorg.

agenda
26-09-2012
100.

Het taboe doorbroken

‘Het taboe doorbroken’ geeft een overzicht van de resultaten die bereikt zijn in de tien jaar dat er actie is gevoerd tegen eergerelateerd geweld. Het taboe jegens eerwraak in de Turkse gemeenschap is in die periode vrijwel verdwenen.

feiten en cijfers
25-05-2011
101.

Dounia praat en overwint

Beeldverhaal over seksueel misbruik in migrantengezinnen

publicatie
19-01-2017
102.

Hoe gekleurd is geweld

Strategieën om geweld in allochtone gezinnen te voorkomen.

feiten en cijfers
31-08-2007
103.

Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico op huiselijk geweld

Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

nieuws
29-10-2014
104.

Eerloos geweld

Maatschappelijk werker begeleidt twee mannen , die door hun familie en gemeenschap worden aangezet tot eergerelateerd geweld. Daders worden aangesproken.

publicatie
10-08-2010
106.

Hardere aanpak huwelijksdwang

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil huwelijksdwang harder aanpakken. Zo wil hij de gevangenisstraf voor huwelijksdwang verhogen van negen maanden naar twee jaar en de rechter de mogelijkheid bieden voorlopige hechtenis op te leggen.

nieuws
04-02-2010
107.

Als ik hem was

De box bevat twee dvd’s, een handleiding voor groepsvoorlichtingen, en een boekje met methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

publicatie
26-02-2009
108.

Onderzoek naar toegang opvang voor slachtoffers zonder verblijfsvergunning

De omvang, verblijfsduur en kosten voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning, moeten worden gemonitord. Hierover zijn momenteel onvoldoende cijfers beschikbaar. Dat stelt onderzoeksbureau Significant.

nieuws
09-02-2018
109.

“Ik schaamde me zo diep…..”

Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

agenda
29-11-2013
110.

Partnerdoding door etnische minderheden

In Nederland zijn van alle dodingen in gezinsverband die waarin partners elkaar doden het meest voorkomend. Het onderzoek beschreven in dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre er verschil bestaat tussen fataal geweld tegen de partner onder autochtone, Nederlandse verdachten en dat geweld gepleegd door verdachten van een andere etnische afkomst

feiten en cijfers
19-02-2010
111.

Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling

Feiten en waargebeurde verhalen over ouderenmishandeling.

publicatie
15-06-2015
112.

Toename meldingen vluchtelingen Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg heeft het aantal meldingen over vluchtelingen het afgelopen jaar fors zien toenemen. De meldingen zijn afkomstig van medewerkers van asielzoekerscentra en van vrijwilligers van hulp- en vluchtelingenorganisaties. Dat meldt 1limburg.nl.

nieuws
02-02-2016
113.

Beyond Ethnic Differences in Child Sexual Abuse

Comparative study into child sexual abuse of youth with a non-Western ethnic and native Dutch back-ground.

publicatie
03-09-2015
114.

(T)huis en huiselijk geweld

Bijeenkomst Academie voor Vrouwen tegen Geweld

agenda
28-05-2015
115.

Huiselijkgeweld.nl oktober 2006

Jaargang 6, no. 3 - oktober 2006

publicatie
31-10-2006
116.

Huwelijksdwang harder aangepakt

Minister Hirsch Ballin wil de mogelijkheden verruimen om huwelijksdwang te vervolgen. Straks kunnen zowel Nederlanders als vreemdelingen met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die zich in het buitenland schuldig maken aan het afdwingen van een huwelijk makkelijker worden vervolgd.

nieuws
18-11-2009
117.

Kabinet wil huwelijksdwang voorkomen

Het taboe-onderwerp huwelijksdwang bespreekbaar maken in gesloten gemeenschappen. En huwelijksmigranten duidelijk maken dat gedwongen huwelijken in Nederland onaanvaardbaar en strafbaar zijn. Dat zijn de belangrijkste maatregelen van het kabinet om gedwongen huwelijken te voorkomen.

nieuws
03-07-2012
118.

Werken met niet-westerse jeugd en hun gezinnen

Landelijke studiedag

agenda
30-04-2015
119.

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie is uitgevoerd door Research voor Beleid, gaat in op de mate waarin gemeenten in hun beleid op het terrein van huiselijk geweld aandacht besteden aan het bereiken van migranten, de mate waarin zij daarbij samenwerken met migrantenorganisaties, de wijze waarop zij dat doen en of zij daarin slagen.

feiten en cijfers
18-03-2010
120.

Onderzoek inburgering en de hulpverleningsketen

Hoe kan vanuit de inburgering worden aangesloten op de bestaande aanpak van huiselijk en eergerelateerd geweld? Dit is een van de vragen die centraal staat in een onderzoek van Regioplan naar inburgering en de hulpverleningsketen. Op 2 november werd het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

nieuws
04-11-2010
121.

Uniek allochtonenplatform huiselijk geweld

In Den Bosch is een uniek allochtonenplatform tegen huiselijk geweld opgericht. Bijzonder is dat mannen en vrouwen evenredig zijn vertegenwoordigd.

nieuws
26-06-2006
122.

Interventie ‘Als ik haar was…’ Goed Onderbouwd

De interventie 'Als ik haar was…' is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

nieuws
15-09-2015
123.

Met samenwerking aan het werk: Onderzoek naar samenwerking met migrantenorganisaties. Eindrapport

Voor dit onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn met de samenwerking tussen migrantenorganisaties en lokale instanties. Het onderzoek beschrijft de elementen van een succesvolle samenwerking.

feiten en cijfers
08-07-2010
124.

Huiselijkgeweld.nl januari 2004

Jaargang 4, no. 1 - januari 2004

publicatie
01-01-2004
125.

Huiselijkgeweld.nl, juni 2008

Jaargang 8, no. 1 - juni 2008

publicatie
30-06-2008
126.

Eerwraak in het Nederlandse strafrechtelijke beleid: een paradox van goede bedoelingen

Door immigratie heeft de Nederlandse samenleving een multicultureel karakter gekregen. Het strafrecht heeeft ook met die culturele verschillen te maken gekregen. In deze bijdrage wordt eerst inzicht gegeven in de wijze waarop vóór 2001 werd gedacht over culturele delicten in het strafrecht. Daarbij worden jurisprudentie, literatuur en beleid geanalyseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de beoordeling van culturele delicten na 2001, eveneens aan de hand van jurisprudentie, literatuur en beleid. Centraal daarbij staat de discussie rond eerwraak en eergerelateerd geweld. Nederlands ontwikkelingen worden waar mogelijk gekoppeld aan onder andere Belgische voorbeelden.

publicatie
09-02-2010
127.

IND mag voortaan beoordelen of sprake is van schrijnende situatie

De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is vanaf vandaag afgeschaft. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag voortaan tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie.

nieuws
01-05-2019
128.

Opvoeden na partnergeweld

Het is mogelijk gezinnen beter te ondersteunen om overdracht van huiselijk geweld van de ene op de volgende generatie te voorkomen.

publicatie
09-05-2011
129.

Leven in gedwongen isolement: Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam

Bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven.

feiten en cijfers
06-09-2012
130.

Does Violence Begets Violence?

Cultural differences in the risk for delinquency among young Moroccan and Dutch adolescent boys

feiten en cijfers
01-01-2011
131.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Tweedaagse training op 3 en 10 december 2014 gericht op zelfverzekerd en effectief het gesprek aan gaan met migrantenouders over (vermoedens van) kindermishandeling en werken volgens de eisen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

agenda
03-12-2014
132.

Aan de goede kant van de eer

Bijzondere initiatieven van verschillende migranten- en vluchtelingenorganisaties in de strijd tegen EGG.


01-01-2008
133.

Vooral slachtoffers van geweld missen steun en erkenning

Slachtoffers van fysiek (seksueel) geweld hebben veel vaker dan andere slachtoffers ernstige psychische klachten (61,4%). Ook missen zij sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de beleving van slachtoffers in Nederland, in opdracht van Fonds Slachtofferhulp.

nieuws
21-09-2018
134.

Internationale Conferentie Vrouwenrechten en Geweld Tegen Vrouwen

HTIB haar eigen ervaringen presenteren en ervaringen uitwisselen met andere (migranten)organisaties in Nederland en andere delen van Europa.

agenda
11-03-2011
135.

Opstelten: aanpak eerwraak gaat door onder Nationale politie

Het Landelijk Expertisecentrum eergerelateerd geweld wordt voortgezet binnen het toekomstige bestel van de Nationale politie. Dit zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren in het Haagse Concordia bij de presentatie van een lesboek van onderzoeker Janine Janssen.

nieuws
27-10-2011
136.

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

nieuws
15-08-2018
137.

Proef met registratie op etniciteit

Twee politieregio's beginnen volgend jaar met een proef om de etnische afkomst bij huiselijk geweld te registreren. Daarmee wil minister Donner (Justitie) inzicht krijgen in de mate van huiseijk geweld onder allochtonen.

nieuws
16-11-2005
138.

Staatssecretaris Van Rijn: aanpak meisjesbesnijdenis nog steviger

De huidige aanpak van meisjesbesnijdenis met goede, gerichte voorlichting en de dreiging van zware straffen heeft effect. Dat blijkt uit onderzoek van Pharos in opdracht van het ministerie van VWS. Staatssecretaris Martin van Rijn stelt dat de aanpak verder wordt verstevigd. Er komt betere zorg en voorlichting voor vrouwen die er ooit slachtoffer van zijn geworden. Het strafrecht wordt uitgebreid op dit punt.

nieuws
07-02-2013
139.

Tweede jaar ‘Als ik háár was’

Oranje Fonds kent € 75.000 toe aan Stichting Kezban

nieuws
11-03-2006
140.

Achterlating vaak gevolg van opvoedproblemen

Elk jaar worden er naar schatting tussen de 150 en 800 jongeren met een migratieachtergrond achtergelaten in het buitenland. KIS en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) presenteren vandaag een verkennend onderzoek naar deze problematiek.

nieuws
07-02-2019
141.

Draaiboek Wijzer in de Liefde geactualiseerd

Het draaiboek Wijzer in de Liefde, een handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers is geactualiseerd. Rutgers en GGD GHOR Nederland hebben de eerdere versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld.

nieuws
18-09-2018
142.

Eindrapportage ‘Naar een gezamenlijke aanpak’ deelplan (IOT)

Deze eindrapportage beschrijft de activiteiten die het Inspraakorgaan Turken (IOT) in de periode oktober 2007 tot en met februari 2010 in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma (MKP) Aan de goede kant van de eer heeft uitgevoerd.

feiten en cijfers
30-03-2011
143.

Nieuw Rotterdams project: Vertrouwenscoaching

Stichting LOV is, in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond en Scala, expertisecentrum voor emancipatie, een nieuw project in Rotterdam gestart: Vertrouwenscoaching. Tijdens dit project leren 30 vrijwillige vertrouwenscoaches hoe zij een steuntje in de rug kunnen bieden aan deelnemende migrantenvrouwen.

nieuws
07-03-2011
144.

Let's talk about it: zelfbeschikking bespreekbaar maken

Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken.

interventie
09-05-2018
145.

PvdA wil achterlating vrouw of kind strafbaar stellen

Mannen die hun vrouw en of kinderen achterlaten in het land van herkomst, moeten strafbaar worden gesteld. Dat vindt PvdA Tweede Kamerlid Khadija Arib. Ze gaat binnenkort een toevoeging voorstellen aan de wet die in de maak is tegen huwelijksdwang.

nieuws
07-06-2012
146.

CCV lanceert webdossier Geweld op school

Geweld komt op elke school in het voortgezet onderwijs voor. Denk aan pesten, seksueel geweld, geweld in jongerenrelaties, loverboy-problematiek, discriminatie en eerwraak. Maar wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier ‘Geweld op school’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.

nieuws
30-11-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: