Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

15 resultaten gevonden met "eergerelateerd geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Samenwerken voor de veiligheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld

Stappenplan om te komen tot lokale samenwerkingsafspraken en voorbeeldconvenant.

beleid
03-10-2008
2.

Vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van VWS

In een brief aan de Tweede Kamer over "Vertrouwen in de zorg" heeft de staatssecretaris VWS een drietal centrale beleidsdoelstellingen geformuleerd:a. Betere en betaalbare zorg nu en later; b. Zorg, dat zijn mensen en c. Zorgzaamheid dicht bij huis. Als een van de subdoelstellingen van Zorg, dat zijn mensen is geformuleerd: Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd.

beleid
28-01-2011
3.

Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

In deze rapportage is onderzocht op welke wijze de afgelopen jaren is samengewerkt om mensenhandel te bestrijden.

beleid
09-09-2013
4.

Tweede voorgangsrapportage programma Eergerelateerd geweld

Eerste alinea

beleid
04-06-2007
5.

Verslag Symposium Twentse Aanpak Eergerelateerd Geweld 2011

Almelo, Hengelo en Enschede hebben het afgelopen jaar een aanpak ontwikkeld om eergerelateerd geweld tegen te gaan.

beleid
14-02-2011
6.

Vijfde voortgangsrapportage Programma Eergerelateerd Geweld

Vijfde voortgangsrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

beleid
02-07-2010
7.

Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

De huidige opvang en hulpverlening zij, volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onvoldoende toegerust om slachtoffers nu en in de goed te kunnen ondersteunen. Gelet op omvang en de complexiteit van de problematiek gaat investeren in het stelsel van opvang en hulpverlening.

beleid
21-01-2008
8.

Slotrapportage programma Eergerelateerd Geweld

De slotrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld aangeboden door: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister voor Immigratie en Asiel, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

beleid
14-12-2010
9.

Eergeweld voorbij: Een nieuwe gemeentelijke aanpak van eergerelateerd geweld

De gemeente Rotterdam was de eerste gemeente die in 2006 voortvarend startte met een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Wat nog ontbrak was een inhoudelijke visie gebaseerd op bescherming van slachtoffers en gericht op het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid. Vanuit het concept beschermingsarrangement, dat aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is de aanpak van eergerelateerd geweld nader onderzocht.

beleid
12-02-2010
11.

Nieuwsbrief ‘Aan de goede kant van de eer’

De Gemeente Deventer is een van de tien gemeenten die - in samenwerking met het Ministerie van VROM - het project ‘Aan de goede kant van de eer’ uitvoeren.

beleid
15-01-2011
12.

Kamerbrief over de List of Issues van het CEDAW Comité

Reactie van het Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW comité naar aanleiding van de zesde rapportage over de implementatie en naleving van het VN Vrouwenverdrag.

beleid
05-07-2016
13.

Vierde voortgangsrapportage programma Eergerelateerd Geweld

De vierde rapportage (juni 2008) kijkt terug op de in de afgelopen twee jaren behaalde resultaten.

beleid
27-06-2008
14.

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

beleid
05-07-2012
15.

Actieplan Geweld 2012: gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft in haar beleidskader 2010-2013 de aanpak van geweld tot één van haar negen prioriteiten benoemd. Binnen de aanpak van geweld valt het aandachtsveld relationeel geweld en overig geweld.

beleid
01-12-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: