Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

296 resultaten gevonden met "gemeenten"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Inzicht in cijfers: Mogelijke eerzaken

Inzicht in cijfers. Mogelijke eerzaken in 2007, 2008 en 2009Analyse van de aard en omvang van eergerelateerd geweld op basis van de managementgegevens van de Haaglandse Unit MEP en het LEC EGG uit 2007, 2008 en 2009.

feiten en cijfers
01-09-2010
2.

Draaiboek Aware; instrument tegen belaging

Een handreiking voor gemeenten

publicatie
01-12-2003
3.

Factsheet Ouderenmishandeling II: Ouderenmishandeling en de Wmo

De factsheet bevat informatie over het (gemeentelijk) Wmo-beleid bij ouderenmishandeling.

feiten en cijfers
01-07-2009
4.

Werksessie gender en huiselijk geweld

Voor beleidsambtenaren

agenda
21-01-2016
5.

Aan de slag achter de voordeur (E-book)

Zoeken hoe de verschillende zorg-, hulp- en dienstverleners effectiever kunnen samenwerken bij multiprobleemhuishoudens.

publicatie
18-05-2011
6.

Decentralisaties op terrein van ondersteuning, participatie en jeugd

Brief van minister Plasterk over de aanpak om tot meer samenhang te komen tussen de voorgenomen decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd.

beleid
19-02-2013
7.

Prioriteiten in veiligheid 2013

Welke veiligheidsthema’s spelen momenteel en welke gemeentelijke investeringen staan hierbij centraal.

beleid
25-03-2013
8.

Gemeenten onzorgvuldig met persoonsgegevens

Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren zij hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens uit onderzoek bij 41 gemeenten.

nieuws
20-04-2016
9.

Draaiboek Huiselijk geweld

Verschenen op: 01-11-2000

beleid
01-11-2000
10.

Transformatie in het sociale domein

Van transitie naar transformatie; bent u al bij de finish?

agenda
18-06-2015
11.

Toename meldingen huiselijk geweld Haaglanden

Het aantal meldingen en aangiften van huiselijk geweld is in de regio Haaglanden in de periode van 2009 tot en met 2011 met 24 procent toegenomen. Desondanks gaat het nog steeds om een topje van de ijsberg. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de zogeheten 'Haaglandse aanpak van huiselijk geweld' die vorige week het Haagse college van B en W passeerde.

nieuws
18-07-2012
12.

Teeven stuurt centrumgemeenten brief over huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod heeft duidelijk een toegevoegde waarde om huiselijk geweld tegen te gaan. De uitvoering ervan is inmiddels goed geworteld in de desbetreffende organisaties. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de centrumgemeenten laten weten. Hij spreekt daarbij zijn waardering uit voor hun inzet om deze wet tot een succes te maken.

nieuws
21-07-2011
13.

Hogeschool Rotterdam ondertekent Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Hogeschool Rotterdam heeft woensdag 28 april als eerste hogeschool in Nederland de Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondertekend. Met de ondertekening van de meldcode geeft Hogeschool Rotterdam aan dat ook zij effectieve hulp en ondersteuning willen en kunnen bieden bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
01-05-2010
14.

Bijscholing ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Nijmegen en regiogemeenten trekken een ton uit om een plan van aanpak te maken voor bijscholing over de aanpak van ouderenmishandeling. Nijmegen loopt op dit gebied momenteel achter bij andere centrumgemeenten in Nederland.

nieuws
27-11-2013
15.

Samenwerken tegen huiselijk geweld

Deventer ondertekent donderdag samen met Olst-Wijhe en Raalte, Politie IJsselland, justitiële organisaties en maatschappelijke en zorgorganisaties een samenwerkingsovereenkomst Huiselijk Geweld. Hierin verklaren de partijen gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het bestrijden van huiselijk geweld in de drie gemeenten.

nieuws
07-01-2009
16.

Rotterdams project zoekt voorlichters

Het Rotterdamse project "Voorlichting Geweld achter de Voordeur" zoekt voorlichters (m/v) van diverse etnische achtergronden. De voorlichters worden ingezet om medewekers van van vrouwen- en zelforganisaties, buurthuizen, moskeeën, kerken, etcetera te informeren over de problematiek van huiselijk geweld.

nieuws
18-05-2005
17.

Bijeenkomst modelaanpak huiselijk geweld Eindhoven

In opdracht van het ministerie van Justitie en in samenwerking met de VNG organiseert MOVISIE bijeenkomsten over de modelaanpak huiselijk geweld. De beleidsambtenaren van gemeenten ontvangen tijdens de bijeenkomst informatie van het ministerie van Justitie en de VNG over de modelaanpak huiselijk geweld en hoe deze kan helpen om het beleid te inventariseren en compleet te maken. Tijdens een werksessie wordt bekeken hoe het eigen beleid past in de modelaanpak. Daarnaast is er volop gelegenheid voor het uitwisselen van informatie tussen de deelnemers onderling.

agenda
28-09-2010
18.

Verbeteragenda Dordrecht: Dordtse kinderen groeien veilig op!

Dordts Collectief tegen Kindermishandeling

beleid
01-10-2015
19.

Huiselijk geweld treft 12.000 Amsterdammers

Jaarlijks worden naar schatting twaalfduizend volwassenen in Amsterdam slachtoffer van huiselijk geweld. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD dat gisteren tijdens een conferentie over dit onderwerp in de hoofdstad werd gepresenteerd.

nieuws
27-11-2009
20.

Gemeenten focussen op opvoeding in plaats van zorg

Gemeenten moeten kinderen en gezinnen helpen om problemen eerst zelf aan te pakken. Hulp moet zoveel mogelijk uit eigen kring komen en in eigen omgeving worden verleend. Dat staat in het visiedocument over de jeugdzorg van de G32, het netwerk van 32 middelgrote steden.

nieuws
21-03-2011
21.

De rol van het sociaal wijkteam bij huiselijk geweld

Movisie heeft een brochure gemaakt voor professionals en coördinatoren van sociale wijkteams met aanknopingspunten om geweldthema’s op te pakken.

nieuws
08-09-2014
22.

Overzicht regionale samenwerking maatschappelijke opvang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een overzichtskaart gepubliceerd die inzichtelijk maakt welke gemeenten er vanaf 2020 samenwerken op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

nieuws
20-04-2017
23.

Oppositie Alkmaar tegen bezuinigingen opvang

De Alkmaarse gemeentelijke oppositiepartijen PvdA, Bruisend-Alkmaar en GroenLinks roepen de collegepartijen af te zien van de voorgenomen bezuinigingen op het Oranjehuis, de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in Alkmaar. Dat meldt de Alkmaarsche Courant vandaag.

nieuws
09-09-2013
24.

Tiel wil meer aandacht voor huiselijk geweld

De gemeenteraad van Tiel wil dat er meer gedaan wordt om huiselijk geweld in de gemeente tegen te gaan. De fracties denken dat de economische crisis gepaard gaat met meer huiselijk geweld.

nieuws
12-03-2013
25.

Brandbrief Zuid-Limburg over budget Veilig Thuis

De zestien gemeenten in de regio Zuid-Limburg komen jaarlijks 6,5 miljoen euro tekort voor de uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een brandbrief hebben ze daarom bij minister De Jonge (VWS) aangedrongen op meer budget.

nieuws
28-05-2019
26.

De kracht van het sociale wijkteam

Dit congres werd reeds gehouden op 17 december 2013. Het was een groot succes en snel uitverkocht. Daarom dit vervolgcongres

agenda
20-05-2014
27.

Toolkit Toegang beschikbaar

De documenten die van pas komen bij het inrichten van de toegang tot zorg bij gemeenten zijn nu handig bij elkaar gezet. In de toolkit Toegang staan alle documenten die gemeenten nodig hebben om de toegang tot zorg goed in te richten.

nieuws
21-08-2014
28.

Deelnemers gezocht voor onderzoek De Nieuwe Toekomst

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die deel willen nemen aan een onderzoek naar de effecten van de interventie De Nieuwe Toekomst.

nieuws
07-01-2019
29.

Wethouder Almere wil Oranje Huis

De Almeerse wethouder Ineke Smidt heeft goede hoop dat er binnen een jaar crisisopvang in Almere wordt gerealiseerd voor slachtoffers van huiselijk geweld. Op dit moment worden slachtoffers nog ondergebracht in Amsterdam en Alkmaar.

nieuws
04-11-2013
30.

Gemeentelijk diagnose-instrument huiselijk geweld beschikbaar

Het project Aanpak Huiselijk Geweld van de VNG heeft vandaag een gemeentelijk diagnose-instrument huiselijk geweld gelanceerd. Dit diagnose-instrument biedt gemeenten de mogelijkheid om zelf te 'diagnosticeren' in hoeverre hun aanpak van huiselijk geweld voldoet aan de ideale aanpak.

nieuws
20-02-2006
31.

Utrechtse regiogemeenten krijgen coördinator huiselijk geweld

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan. Deze gaat zich richten op betere samenwerking tussen betrokken instanties.

nieuws
27-11-2017
32.

Regiobijeenkomsten aanpak huiselijk geweld

Het programma RegioAanpak Veilig Thuis, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren in september drie regiobijeenkomsten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze verdiepende bijeenkomsten gaan gemeenten en ketenpartners in gesprek met elkaar en met andere experts.

nieuws
20-06-2014
33.

Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling

Inventarisatie van activiteiten en initiatieven van gemeenten

feiten en cijfers
22-06-2015
34.

Leven in gedwongen isolement: Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam

Bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven.

feiten en cijfers
06-09-2012
35.

Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning

Een onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein

feiten en cijfers
20-09-2016
36.

West-Brabant intensiveert aanpak huiselijk geweld

Gemeenten en hulpverleners in West-Brabant gaan de komende jaren de aanpak van huiselijk geweld intensiveren en verbeteren. De afspraken hierover zijn gisteren bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant.

nieuws
18-06-2013
37.

Huiselijkgeweld.nl november 2004

Jaargang 4, no. 4 - november 2004

publicatie
01-11-2004
38.

Ondersteuningsprogramma voor de vorming van Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's)

Het ondersteuningsprogramma beoogt producten te ontwikkelen en te leveren die dienstbaar zijn aan vorming van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

beleid
13-06-2013
39.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Zwolle)

Eendaagse training

agenda
28-11-2016
40.

Hindoestaanse slachtoffers zoeken vaker hulp

Hindoestaanse slachtoffers van huiselijk geweld zoeken steeds vaker hulp, maar niet binnen hun eigen gemeenschap. Dit blijkt uit onderzoek van Anita Nanhoe van GGD Rotterdam. Huiselijk geweld is nog altijd een groot taboe binnen de Hindoestaanse gemeenschap.

nieuws
19-03-2010
41.

Update handreiking Aanpak kindermishandeling

De handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' van van het Transitiebureau Jeugd is geactualiseerd. De publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari.

nieuws
18-02-2015
42.

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

nieuws
25-07-2018
43.

Basisdocument ‘Aanpak Huiselijk Geweld Almelo

Almelo investeert in aanpak huiselijk geweld.

beleid
05-06-2008
44.

Congres Lokaal Veiligheidsbeleid

Lokale Veiligheid gaat over de straat, buurt, wijk, gemeente en regio. Succes wordt daarbij afgemeten aan de veiligheidsbeleving van de burger.

agenda
18-04-2013
45.

Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang

Drie pijlers voor gemeenten. Ervaringen uit de proeftuinen Groningen, Rotterdam en Schiedam

publicatie
16-06-2016
46.

Arnhem investeert in aanpak huiselijk geweld

De regio Arnhem investeert tot 2015 7,5 ton extra in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geld is onder meer bedoeld voor extra inzet bij de aanpak van loverboys, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en de ‘we can young’-campagne om seksueel geweld tegen te gaan.

nieuws
03-07-2013
47.

Partnergeweld en opvoeding

Aandachtspunten voor gemeentelijk beleid. Wmo Essay 14

publicatie
25-03-2013
48.

Kenniscafé Meldcode

Bijeenkomst

agenda
16-03-2015
49.

Forse afname huiselijk-geweldzaken Rotterdam

Het aantal huiselijk-geweldzaken is in Rotterdam vorig jaar spectaculair gedaald. Kwamen er in 2008 ongeveer 2700 zaken binnen, in 2009 waren dat er nog ‘slechts’ ruim 1500. Dat meldt het Arrondissementsparket Rotterdam. In Dordrecht was eveneens sprake van een afname, al was de daling hier minder groot, van 360 naar 300 zaken van huiselijk geweld.

nieuws
15-01-2010
50.

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Cijfers over de periode januari t/m juni 2015

feiten en cijfers
14-09-2015
51.

Samen in actie tegen kindermishandeling

Factsheet van de Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant

beleid
13-06-2019
52.

Utrecht start met buurtgerichte specialistische jeugdhulp

De gemeente Utrecht gaat specialistische jeugdhulp vanaf volgend jaar buurtgericht aanbieden. De aanpak bundelt meerdere expertises in één team in de buurt. Zo’n team richt zich erop om hulp zoveel mogelijk in de gezinssituatie te bieden, in plaats van in een instelling.

nieuws
23-07-2019
53.

Handreiking toezicht Wmo

Voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden vanaf 1 januari 2015 gecontroleerd door de gemeente. Deze notitie levert gemeenten een aantal praktische suggesties aan om het toezicht vorm en inhoud te geven. Daarnaast zijn er en paar aandachtspunten verzameld waarvan het raadzaam is om rekening mee te houden bij de organisatie van deze nieuwe taak.

beleid
22-12-2014
54.

Wijziging Regeling Jeugdwet rond uitwisseling persoonsgegevens

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen jeugdhulpverleners en gemeenten heeft onlangs een wettelijke grondslag gekregen. Door een wijziging van de Regeling Jeugdwet is gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding nu wettelijk geregeld.

nieuws
26-08-2016
55.

Weten wat er speelt – de informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid

Wat is de informatiebehoefte van burgemeesters en van colleges van burgemeester en wethouders als het gaat om sociale veiligheid en de handhaving van de openbare orde, wat is de daadwerkelijke informatiepositie.

feiten en cijfers
15-06-2013
56.

Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016

Rapportages over Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

feiten en cijfers
11-01-2018
57.

G4 presenteert visie Voor een veilig thuis

Op verzoek van de G4 (de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) heeft een platform van deskundigen een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de visie ‘Voor een veilig thuis’ staat hoe gemeenten kunnen komen tot een krachtige en snelle aanpak in situaties waarin acuut gevaar dreigt.

nieuws
10-06-2013
58.

Informatie delen in het kader van de Wet meldcode

Kenniscafé

agenda
22-06-2015
59.

Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Handreiking voor gemeenten

publicatie
26-05-2016
60.

Stijging aantal huisverboden Purmerend

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Purmerend 29 huisverboden opgelegd: tien meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging betekent niet per definitie dat het aantal gevallen van huiselijk geweld ook is toegenomen; wel wordt de strafmaatregel in Purmerend vaker toegepast.

nieuws
19-09-2013
61.

Kenniscafé Huiselijk geweld in het sociale domein

Kenniscentrum MOVISIE houdt op donderdag 31 oktober een kenniscafé over huiselijk geweld in het sociale domein. ‘Hoe waarborgen wij de veiligheid van slachtoffers en de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties binnen het nieuwe sociale domein?’ is een vraag die deze middag centraal staat.

nieuws
01-10-2013
62.

Symposium pleegzorg 2014: Waar blijft het kind?

Het symposium staat voor een belangrijk deel in het teken van de transitie jeugdzorg.

agenda
19-06-2014
63.

VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV

Met deelsessie over huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
30-11-2016
64.

Huiselijk geweld prioriteit in lokaal veiligheidsbeleid

Het thema huiselijk geweld en seksueel geweld staat voor het eerst in de top 10 van regionale veiligheidsprioriteiten. Dat blijkt uit onderzoek naar het lokaal veiligheidsbeleid dat begin dit jaar in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is uitgevoerd.

nieuws
29-03-2013
65.

VNG memo veilige informatie-uitwisseling

In het kader van Veilig Thuis moeten alle justitiële partijen en het gemeentelijk domein straks veilig informatie kunnen uitwisselen binnen het jeugdveld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING hebben een memo opgesteld met voorbeeldteksten om dit goed te regelen.

nieuws
20-11-2014
66.

Erkenning positie opvang in onderhandelaarsakkoord

Het onderhandelaarsakkoord 2011–2015, dat duidelijkheid moet geven over de decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ-taken, erkent de bijzondere positie van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De Federatie Opvang noemt dit een belangrijke stap vooruit om de continuïteit van zorg en begeleiding te garanderen.

nieuws
26-04-2011
67.

Wachtlijsten en Veilig Thuis

Handreiking over hoe om te gaan met wachtlijsten

beleid
17-08-2015
68.

Monitor: hoe gaat het met de aanpak van huiselijk geweld?

Hoe gaat het in de praktijk met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Het programma RegioAanpak Veilig Thuis bevroeg de beleidsambtenaren van 22 centrumgemeenten hierover. Een samenvatting van de uitkomsten staat inmiddels online.

nieuws
23-06-2016
69.

Meer woonrechten voor bewoners vrouwenopvang

Alle gemeenten in Nederland die een urgentieregeling hebben, moeten sinds deze maand urgentie verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld die in de opvang verblijven. Dit staat in artikel 12 van de nieuwe Huisvestingswet.

nieuws
02-07-2015
70.

De vele gezichten van huiselijk geweld

Aard, omvang en achtergronden

feiten en cijfers
02-09-2003
71.

Veiligheid van kinderen, onze zorg

Seminar

agenda
25-06-2015
72.

Verdrag van Istanbul

Factsheet van de VNG over de consequenties die dit verdrag heeft voor gemeenten

beleid
10-01-2017
73.

Met elkaar voor elkaar : aanpak binnenhuis terreur in recidivegezinnen huiselijk geweld in Hoogeveen

Huiselijk geweld in het algemeen, en de recidive daarbinnen in het bijzonder terug te dringen met bestaande structuren en reeds ingezette ontwikkelingen.

beleid
26-01-2011
74.

Druten maakt bezwaar tegen overname taken Veilig Thuis

Het Gelderse Druten heeft er bezwaar tegen dat de gemeente sinds dit jaar ook 'middelzware gevallen' van huiselijk geweld moet oppakken, in plaats van dat Veilig Thuis dit voor zijn rekening neemt. Drutense ambtenaren moeten nu steeds vaker bemiddelen bij huiselijk geweld.

nieuws
08-08-2017
75.

Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

Inzicht op de balans tussen zorg en straf bij de Veiligheidshuizen en aangeven hoe de VNG de Veiligheidshuizen kan ondersteunen in het bereiken van een zo optimaal mogelijk balans van zorg en straf. Met als uiteindelijk resultaat minder recidive, meer veiligheid en een blijvend resultaat.

beleid
09-09-2014
76.

Dossier Decentralisaties in het sociale domein

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw dossier gepubliceerd over decentralisaties in het sociale domein.

nieuws
12-09-2014
77.

Samenwerking Drentse gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

De gemeenten in de provincie Drenthe hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming ondertekend. Hiermee leggen zij voor twee jaar hun afspraken vast over samenwerking, uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties. De Groningse gemeenten sluiten binnenkort een zelfde overeenkomst met de Raad.

nieuws
30-10-2014
78.

Toename aantal huisverboden Den Haag

In Den Haag wordt gemiddeld 22 keer per maand een tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld opgelegd. Dat blijkt uit cijfers die de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

nieuws
20-03-2013
79.

Kinderen in Tel Databoek 2016

Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015

feiten en cijfers
20-02-2017
80.

Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat centraal in het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, dat de samenwerkende jeugdinspecties vorige week publiceerden.

nieuws
19-05-2015
81.

De veilige gemeente

Verschenen op: 10-10-2000

beleid
10-10-2000
82.

Inventarisatie preventie en aanpak van ouderenmishandeling bij centrumgemeenten

Inzicht in de stand van zaken van de aanpak ouderenmishandeling bij de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang.

feiten en cijfers
04-09-2012
83.

Gemeenten willen meer geld voor huisverbod

Nederlandse gemeenten willen meer geld om huisverboden op te leggen. Dat schrijven zij in een brief aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Teeven riep onlangs nog op het tijdelijk huisverbod vaker in te zetten om bijvoorbeeld kindermishandeling tegen te gaan.

nieuws
20-09-2011
84.

Extra geld voor kwaliteitsimpuls aanpak huiselijk geweld

In verband met de kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld stelt het Rijk vanaf volgend jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar. Daarvan wordt 8,55 miljoen verdeeld onder alle centrumgemeenten. Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds 2014.

nieuws
13-06-2014
85.

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

In opdracht van de VNG is er een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.

nieuws
17-06-2016
86.

Veiligheid achter de voordeur

Wat is de rol van de burgemeester bij veiligheid achter de voordeur?

beleid
10-12-2013
87.

Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet

Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel.

feiten en cijfers
11-07-2013
88.

Driekwart gemeenten heeft aanpak huiselijk geweld

Van alle Nederlandse gemeenten neemt 74% maatregelen tegen huiselijk geweld. Dit blijkt uit de Tussenmeting Effectmeting Aanpak huiselijk geweld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

nieuws
11-02-2006
89.

Veiligheid in toegang jeugdhulp

Bijeenkomst

agenda
10-12-2015
90.

Basis voor kwaliteitsdocument opvang

De instellingen in de opvang en de gemeenten zijn het op grote lijnen met elkaar eens over de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid voor de opvang. Een stakeholdersteam met vertegenwoordigers van de sector en de gemeenten is nu twee maal bijeen geweest. Daar bleek een grote mate van overeenstemming.

nieuws
21-01-2014
91.

Aard en omvang huiselijk geweld in Amsterdam

Met bestaande registraties is het niet mogelijk om uitspraken te doen over alle slachtoffers en plegers die in verband met huiselijk geweld bekend zijn bij Amsterdamse instanties. Het is wel mogelijk om de registraties aan elkaar te koppelen. Vervolgens kun je zien hoe vaak personen bij meerder instanties geregistreerd staan en je kunt kijken naar de volgorde en tijdspannen waarin personen bij meerdere instanties bekend zijn. De meeste instanties hebben registraties aangeleverd met betrekking tot slachtoffers. Hierdoor zijn de meeste analysen van de registraties en ook de omvangschatting alleen uitgevoerd met betrekking tot slachtoffers.

feiten en cijfers
01-12-2009
92.

Projectenpool ‘Van denken naar doen’ van start

De projectenpool: 'Van denken naar doen' is vandaag van start gedaan. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s om, via gemeenten, hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen.

nieuws
20-05-2019
93.

Update digitale handreiking Aanpak kindermishandeling

Er is een update van de digitale handreiking aanpak kindermishandeling verschenen. De handreiking aanpak kindermishandeling ondersteunt gemeenten bij de beleidsontwikkeling en dient als hulpmiddel bij het opstellen van hun beleidsplan.

nieuws
28-07-2014
94.

Barometer Ouderenmishandeling Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt zich sterk voor het aanpakken en tegengaan van ouderenmishandeling en wil graag weten hoe het gesteld is in de stad met de preventie van en de kennis over ouderenmishandeling. Daarom roept de gemeente betrokkenen op om deel te nemen aan de vragenlijst Barometer Ouderenmishandeling.

nieuws
12-04-2013
95.

Bouwstenen voor de aanpak van huiselijk geweld: handreiking VNG

Deze handreiking biedt praktische informatie en voorbeelden voor de ontwikkeling en implementatie van een (eigen) aanpak van huiselijk geweld. Deze handreiking is bedoeld ter ondersteuning van gemeenten die huiselijk geweldbeleid willen ontwikkelen en voor gemeenten die dat beleid willen borgen. De handreiking is bestemd voor grote, middelgrote en kleine gemeenten. Op sommige punten richt de handreiking zich in het bijzonder tot de kleine en middelgrote gemeenten.

beleid
31-03-2007
96.

Gemeenten krijgen ondersteuning bij aanpak ouderenmishandeling

Centrumgemeenten krijgen ondersteuning bij de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Dat gebeurt in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen. Uit een inventarisatie bij centrumgemeenten blijkt dat er een brede behoefte is aan instrumenten, voorbeelden en praktijkverhalen.

nieuws
08-11-2013
97.

Gemeenten akkoord met financiering specialistische functies

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft vorige week ingestemd met de voorstellen voor het financieren van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het gaat om een pakket van voorzieningen, waarvoor is besloten om geld af te zonderen.

nieuws
25-06-2014
98.

Niet regels, maar hulpvrager centraal in nieuwe aanpak

Wie voor ondersteuning bij de gemeente aanklopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet de regeling of het type zorg. Vijf grote gemeenten en drie ministeries hebben gisteren een City Deal ondertekend om zo’n integrale aanpak te bevorderen.

nieuws
11-03-2016
99.

Uitbreiding gemeentelijk ondersteuningsprogramma aanpak huiselijk geweld

Het VNG-ondersteuningprogramma 'Aanpak huiselijk geweld' is uitgebreid en verlengd tot en met 2006. De VNG heeft daarvoor een subsidie van 988.800 euro ontvangen van het ministerie van Justitie.

nieuws
09-02-2005
100.

Scenario’s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociaal domein

Een handvat bij het inrichten van een AMHK in relatie tot de specifieke sociale infrastructuur van een gemeente.

beleid
05-12-2013
101.

Budgetten gemeentefonds voor vrouwenopvang ongewijzigd

Voor de vrouwenopvang blijft de verdeling van de budgetten uit het gemeentefonds in 2014 gelijk aan die van dit jaar. Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds 2013.

nieuws
12-06-2013
102.

De gemeente in actie: aanpak van geweld achter de voordeur

Beleidsmedewerkers voldoende informeren over de risico’s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven.

agenda
23-06-2014
103.

Wat niet mag ontbreken in je beleidsplan huiselijk geweld

Webinar

agenda
12-11-2015
104.

Handreiking aanpak huiselijk geweld

55 vragen over de rol van de gemeente

beleid
30-12-2004
105.

'Huiselijk geweld nog niet tussen de oren van de wijkteams'

Huiselijk geweld zit nog veel te weinig tussen de oren van de wijkteams. Dat stelt RegioAanpak Veilig Thuis op zijn website. Om werk te kunnen maken van preventie en vroegsignalering moet de aanpak geworteld zijn in de basiszorg en in de wijken.

nieuws
01-06-2015
106.

Jeugdhulpverlening Midden- en West-Brabant onder de maat

Het duurt veel te lang voordat kinderen uit probleemgezinnen in Midden- en West-Brabant geholpen worden. Te veel partijen zijn bij de hulpverlening betrokken, ze werken niet goed samen en de wachtlijsten zijn te lang. Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau Van Montfoort.

nieuws
06-03-2018
107.

Voor de Jeugd festival, samen naar 2015!

Vooraankondiging. Aan de vooravond van de decentralisatie van de jeugdzorg organiseert het transitiebureau jeugd in de Week van de Opvoeding het ‘Voor de Jeugd festival, samen naar 2015!’

agenda
07-10-2013
108.

Programma van eisen voor ICT-applicatie AMHK klaar

Het programma van eisen voor de ICT-applicatie ter ondersteuning van de AMHK-werkprocessen is klaar. Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK is nu op zoek naar AMHK’s die de applicatie willen testen.

nieuws
20-05-2014
109.

Kompas voor 2015

Richting geven aan een veranderende gemeente

agenda
19-01-2015
110.

Webinar wet meldcode voor gemeenten

Het webinar is primair bedoeld voor beleidsambtenaren met huiselijk geweld en kindermishandeling in hun pakket.

agenda
17-09-2013
111.

Wekelijks vier huisverboden in Amsterdam

Sinds de Wet tijdelijk huisverbod tien jaar geleden van kracht ging, zijn er in Amsterdam 2368 huisverboden opgelegd. Dat zijn er gemiddeld vier per week.

nieuws
01-04-2019
112.

Een vermoeden… en dan?

Het congres wordt georganiseerd door het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling voor een ieder die in de provincie Groningen met de nieuwe wet te maken krijgt.

agenda
01-07-2013
113.

VNG komt met factsheet voor raadsleden

Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken. De VNG heeft voor raadsleden een factsheet gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
20-06-2014
114.

Nationaal programma tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Onder aanvoering van VWS, zal het Rijk - samen met gemeenten - een nationaal programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling starten. Dat heeft minister De Jonge (VWS) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
28-11-2017
115.

Jaardocument Veilig Thuis-organisaties

Informatiebijeenkomst

agenda
25-01-2016
116.

Lancering e-magazine Grip op preventie

Tijdens het congres 'Samen sturen op doen wat werkt in het sociaal domein' werd vandaag het e-magazine 'Grip op preventie' gelanceerd. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

nieuws
21-01-2019
117.

Huiselijkgeweld.nl oktober 2006

Jaargang 6, no. 3 - oktober 2006

publicatie
31-10-2006
118.

Gemeente heeft nog onvoldoende zicht op kindermishandeling

Het gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport 'Preventie van kindermishandeling in gemeenten. Van papier naar werkelijkheid' dat de kinderombudsman gisteren publiceerde.

nieuws
22-05-2014
119.

Olievlek Big Data huiselijk geweld

Kick-off bijeenkomst

agenda
27-09-2016
120.

Veel meldingen huiselijk geweld Arnhem

Arnhem telt relatief veel meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie.

nieuws
09-05-2014
121.

Verbeterpunten signaleren onveiligheid kinderen

Partijen in het sociaal domein, zoals kinderopvangorganisaties, signaleren onveilige situaties vaak pas bij zichtbare gevolgen van geweld of mishandeling. Maar zij zouden eigenlijk moeten kijken naar de gehele thuis- en sociale situatie van een kind. En bij reden tot zorg, direct moeten handelen.

nieuws
20-09-2016
122.

Alliantie Verandering van Binnenuit presenteert handreiking voor gemeenten

De Alliantie Verandering van Binnenuit heeft een handreiking gepubliceerd. Deze publicatie biedt de gemeente handvatten om de samenwerking met migranten- en vluchtelingenorganisaties op het thema zelfbeschikking te starten of te versterken.

nieuws
11-03-2019
123.

Amsterdam zet in op aanpak seksueel geweld

De gemeente Amsterdam zet stevig in op de aanpak van seksueel geweld. In het uitvoeringsplan Seksueel Geweld 2013-2014 staan verschillende maatregelen om de huidige aanpak van seksueel geweld in Amsterdam te versterken. Daarbij gaat ook aandacht uit naar seksueel geweld in de huiselijke sfeer onder (ex)partners.

nieuws
11-01-2013
124.

Valentijnsactie Oldambt tegen partnergeweld

De burgemeester van de gemeente Oldambt, Pieter Smit, schrijft morgen een bijzondere valentijnskaart. Hij doet dat op de eerste locatie van de tournee van de Geweld Verhalen Karavaan door de gemeente in 2013 .Hij stelt dat ruzie mag, maar dat het niet uit de hand mag lopen.

nieuws
11-02-2013
125.

Landelijk overzicht jeugdbescherming op innovatiekaart

Waar ligt de regie op jeugdbescherming bij de gemeente? En in welke gemeente ligt de uitvoering van drang en dwang bij lokale teams? De Innovatiekaart Jeugdbescherming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de verschillende aanpakken uit het hele land in één oogopslag weer.

nieuws
09-07-2015
126.

Kernbeleid Veiligheid 2014: handreiking voor gemeenten

Herziening van de methode Kernbeleid Veiligheid uit 2010.

beleid
06-11-2013
127.

Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel

Rapport van de commissie Lenferink in opdracht van de VNG en Federatie Opvang.

beleid
14-04-2015
128.

De kracht van het sociale wijkteam

Vierde jaarcongres

agenda
16-02-2016
129.

Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader beschikbaar

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) en de zorgtoeleiding naar JB.

nieuws
11-08-2014
130.

Aanpak huiselijk geweld

Brochure van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

beleid
28-11-2003
131.

Gemeentelijk beleid

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder een overzicht van verschillende publicaties van of voor gemeenten.

beleid
01-01-2005
132.

Landelijk overzicht gezondheidszorg in de knel

De decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten leiden tot een versnippering van kennis over gezondheidszorg. Omdat elke gemeente een eigen beleid kan voeren, verliezen publieke kennisorganisaties zoals het Trimbos Instituut het landelijk overzicht. Dat blijkt uit het rapport 'Gezond verstand' dat het Rathenau Instituut gisteren publiceerde.

nieuws
07-09-2017
133.

Drie Groninger gemeenten stellen projectplan huiselijk geweld op

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde lanceren na de zomervakantie een voorlichtingscampagne met betrekking op het beter signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De drie gemeenten hebben samen een projectplan opgesteld rondom preventie, interventie en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

nieuws
31-05-2017
134.

Leren van calamiteiten

Hoe leert uw gemeente van een calamiteit?

agenda
06-06-2016
135.

Raad Zwolle unaniem over aanpak huiselijk geweld

De gemeente Zwolle stelt 290.000 euro beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten. De raadsfracties waren blij dat het college voor dit thema voldoende aandacht heeft.

nieuws
05-12-2013
136.

Huiselijk Geweld in het Sociale Domein

MOVISIE organiseert een Kenniscafé ‘Huiselijk Geweld in het Sociale Domein’.

agenda
31-10-2013
137.

OM Rotterdam: huiselijk geweld prioriteit

Het Openbaar Ministerie Rotterdam geeft de aanpak van huiselijk geweld prioriteit. Dat schrijft het OM in zijn jaarverslag Terugblik 2013 & Vooruitblik 2014. Vorig jaar vielen er in de regio Rotterdam dertien dodelijke slachtoffers als gevolg van huiselijk geweld. Dat is de helt van het totaal mensen dat in de regio door geweld om het leven kwam.

nieuws
06-02-2014
138.

De jeugd gezond houden. Position paper jeugdartsen

Wat gemeenten moeten weten over jeugdartsen

publicatie
10-04-2015
139.

Huiselijk geweld in Drenthe

29-04-04In november 2003 heeft de GGD Drenthe een gezondheidsenquête gehouden in de twaalf gemeenten in de provincie Drenthe. Huiselijk geweld is één van de items uit deze gezondheidsenquête.

feiten en cijfers
27-07-2005
140.

Almere onderzoekt daling huisverboden

In Almere worden steeds minder tijdelijke huisverboden opgelegd bij huiselijk geweld. Volgens een gemeentewoordvoerder komt dat doordat het opleggen van zo’n huisverbod voor de politie heel arbeidsintensief is.

nieuws
30-03-2012
141.

Strijdplan ouderenmishandeling regio Nijmegen

Gemeenten in de regio Nijmegen werken samen aan een strijdplan tegen ouderenmishandeling. Zij hebben samen 2 ton uitgetrokken om misstanden bij de behandeling van ouderen te signaleren en aan te pakken. Dat meldt dagblad De Gelderlander vandaag.

nieuws
25-08-2014
142.

Zorgen transitie jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen over de overheveling van taken van provincies en Rijk naar de gemeenten. De organisatie reageert hier mee op het tweede rapport van de Transitie Commissie Jeugd onder leiding van de Rotterdamse oud-wethouder Geluk.

nieuws
21-06-2013
143.

De Jonge wil nieuwe afspraken maken over ordening jeugdzorg

Minister De Jonge wil nieuwe afspraken maken over de ordening van de jeugdzorg. Het moet duidelijker worden wat men van de gemeenten mag verwachten, bijvoorbeeld in de wijken. Hij wil ook bezien of specialistische (ggz-)zorg bovenregionaal of landelijk georganiseerd moet worden.

nieuws
06-06-2019
144.

Capelle stuurt brandbrief over wachtlijsten Veilig Thuis

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel slaat alarm om de wachtlijsten bij Veilig Thuis. Volgens het college wordt de situatie meer en meer onhoudbaar en moet er nu actie worden ondernomen.

nieuws
26-01-2018
145.

VNG wil met Teeven in gesprek over de financiering huisverbod

De VNG wil met staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) in gesprek over de financiering van de Wet tijdelijk huisverbod. Volgens de VNG hebben gemeenten momenteel onvoldoende middelen beschikbaar om de huisverboden zorgvuldig uit te voeren.

nieuws
30-08-2011
146.

Kritisch rapport Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

Gemeenten zijn ook nog lang niet klaar voor het overnemen van de jeugdzorgtaken. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). Bij de decentralisatie jeugdzorg is de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang geboekt. De meeste gemeenten zitten nog in de fase van visieontwikkeling, de kaderstelling vanuit het rijk laat op zich wachten en de continuïteit van zorg is niet afdoende geregeld, zo stelt de commissie in haar eerste rapportage.

nieuws
01-03-2013
147.

Bredere inzet Aware in Limburg

De regio's Maastricht, Heuvelland en Westelijke Mijnstreek hebben extra geld uitgetrokken voor inzet van het Aware-systeem. Dit systeem is bedoeld voor vrouwen en mannen die ernstig worden bedreigd door hun ex-partner.

nieuws
26-06-2013
148.

VNG organiseert PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

De VNG organiseert, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw, dit najaar voor het eerst de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Gemeenten en hun maatschappelijke partners laten dan aan elkaar zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein.

nieuws
13-03-2018
149.

Breda telt 100 herhaalde aangiftes huiselijk geweld

Honderd inwoners van de gemeente Breda hebben in de afgelopen drie jaar meer dan eens aangifte gedaan van huiselijk geweld. Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders laten weten naar aanleiding van vragen van CDA Breda.

nieuws
24-09-2015
150.

Handreiking Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Om gemeenten te helpen om in de regio tot afspraken te komen over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, heeft het programma RegioAanpak Veilig Thuis een handreiking gepubliceerd. De handreiking ‘Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ is bedoeld voor gemeenteambtenaren en wethouders.

nieuws
22-04-2013
151.

Kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein

Het verslag van het kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein, 31 oktober 2013.

publicatie
03-12-2013
152.

Regie op preventie van huiselijk geweld

Deze publicatie is gericht op een betere preventie op lokaal en regionaal niveau, door een aantal uiteenlopende goede voorbeelden van gemeentelijk initiatief te beschrijven.

beleid
09-07-2010
153.

Modelaanpak huiselijk geweld

Elementen voor lokaal beleid

beleid
20-01-2010
154.

Folders tegen uithuwelijking en besnijdenis

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag hebben een brief gekregen waarin wordt gevraagd goed op te letten of deze zomer geen leerlingen worden uitgehuwelijkt. Ook over meisjesbesnijdenis verschijnt er deze week een folder.

nieuws
29-06-2011
155.

‘Wijkteam onvoldoende kennis van huiselijk geweld’

Wijkteams weten nog te weinig over de aanpak van huiselijk geweld. Dat stelt Movisie-medewerkster Wendela Wentzel in een interview met Zorg + Welzijn. Zij is een van de auteurs van het Basisboek Huiselijk geweld dat onlangs is vernieuwd.

nieuws
24-08-2015
156.

Wethoudersakkoord multidisciplinaire aanpak

Wethouders van de centrumgemeenten Vrouwenopvang stemmen in met een voorstel voor een landelijk dekkende infrastructuur voor multidisciplinaire aanpak van slachtoffers van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Met dit wethoudersakkoord start een aantal acties.

nieuws
19-05-2015
157.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Eendaagse training

agenda
23-06-2016
158.

Dialoogevent over huiselijk en seksueel geweld

Beleidsmakers en professionals in gesprek met ervaringsdeskundigen

agenda
26-11-2015
159.

Opvangcentrum Het Gooi gaat dicht

Vrouwenopvangcentrum Het Gooi wordt zo snel mogelijk gesloten, de gemeentelijke subsidiekraan gaat dicht en de gemeente Hilversum gaat kijken naar het opzetten van een nieuw opvangcentrum, waarbij ze een grotere instelling gaat benaderen om dat uit te voeren. Dat meldt de gemeente op haar website, naar aanleiding van het rapport van een onderzoekscommissie naar het opvangcentrum.

nieuws
21-06-2012
160.

Referentiemodel aanpak huiselijk geweld is gereed

Het project Aanpak huiselijk geweld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze week het referentiemodel aanpak huiselijk geweld gepresenteerd. Het referentiemodel is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Het referentiemodel kan gezien worden als een handreiking, bedoeld voor die gemeenten die behoefte hebben aan een richting, een norm voor de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
14-07-2005
161.

Emmen investeert in bestrijding huiselijk geweld

De gemeente Emmen gaat ruim 162.000 euro investeren in een betere bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat gebeurt via het project MDA++ en richt zich op gezinnen waar sprake is van ernstig en hardnekkig geweld.

nieuws
31-05-2019
162.

Evaluatieonderzoek Haarlemse project Geweld in het gezin

Ervaringen van ketenpartners, medewerkers en cliënten

feiten en cijfers
11-07-2005
163.

Brochure Aanpak Huiselijk geweld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Gemeenten beseffen in toenemende mate dat er bij de aanpak van huiselijk geweld een belangrijke rol voor hen is weggelegd. Een complexe rol, waar een duidelijk spanningsveld ligt tussen de persoonlijke levenssfeer en de privacy van burgers tegenover de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de veiligheid van zijn burgers.

beleid
22-05-2005
164.

CDA Almere wil extra aandacht voor huiselijk geweld

Het CDA Almere wil een prioriteit maken van de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij, dat woensdag is vastgesteld. Het CDA heeft als eerste Almeerse partij het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voor volgend jaar maart vastgesteld.

nieuws
15-11-2013
165.

West-Veluwe Vallei tekent Manifest Meldcode

Wethouders van de gemeenten in de West-Veluwe Vallei hebben gisteren een Manifest Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ondertekend. De gemeenten hebben de handen ineengeslagen, omdat zij merken dat het gebruik van de Meldcode achterblijft.

nieuws
28-11-2017
166.

Plan van aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland Noord

De gemeenten Alkmaar en Den Helder hebben de GGD Hollands Noorden gevraagd een regionaal plan van aanpak te maken voor de aanpak van ouderenmishandeling voor de jaren 2013 en 2014. Den Helder stelt 25.000 euro beschikbaar voor de aanpak van deze problematiek in Noord-Holland Noord.

nieuws
14-03-2013
167.

Jeugd en Gezin opent helpdesk voor gemeenten

Met de nieuwe helpdesk ondersteunt Jeugd en Gezin gemeenten en professionals bij de uitvoering van het lokale jeugdbeleid. ‘Overzicht en samenhang zijn de sleutelwoorden voor deze helpdesk’, aldus minister Rouvoet.

nieuws
04-06-2009
168.

Veel gemeenten zonder Aware-systeem

In veertig procent van de gemeenten in Nederland kunnen bedreigde vrouwen geen gebruikmaken van het alarmsysteem Aware. De politie roept gemeenten op haast te maken met de aanschaf van het systeem. De VNG is het daarmee eens.

nieuws
10-09-2010
169.

Rekenkamer Rotterdam: Hulp wijkteams komt te laat

Rotterdammers die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld of schuldproblemen, worden veel te laat bij een wijkteam aangemeld. Bovendien moeten zij daarna vaak nog lang wachten voordat ze geholpen worden, wegens lange wachtlijsten.

nieuws
03-07-2018
170.

Inkoop Jeugdhulp uiterlijk deze maand geregeld

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) willen dat gemeenten en jeugdhulpinstellingen de inkoop van jeugdhulp zo snel mogelijk afronden. Gemeenten die hiermee pas eind november klaar denken te zijn, moeten deze week met een stappenplan duidelijk maken hoe ze dat gaan regelen. De Tweede Kamer is allerminst tevreden over de huidige stand van zaken, zo bleek gisteren tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg.

nieuws
04-11-2014
171.

'Beeldvorming sociale wijkteams moet bijgesteld'

In tegenstelling tot wat veel berichten in de media beweren, gaat het helemaal zo slecht nog niet met de sociale (wijk)teams. Dat stelt Marjon Breed, adviseur bij RadarAdvies, in een artikel op Consultancy.nl.

nieuws
25-05-2016
172.

Arnhem biedt vrouwenopvang extra steun

De gemeente Arnhem wil niet dat slachtoffers van huiselijk geweld die gevaar lopen, op straat komen te staan. De gemeente steunt daarom vrouwenopvang Moviera met 45.000 euro, zodat de vrouwen terechtkunnen op een veilige plek, liet een gemeentewoordvoerder deze week weten.

nieuws
21-09-2012
173.

Eerste hulp bij sociale stijging: Een literatuuronderzoek naar ‘Achter de Voordeur’ aanpakken

Deze rapportage beschrijft de ervaringen met de ‘Achter de Voordeur’ aanpak binnen enkele projecten in Nederlandse gemeenten. Het is een literatuuronderzoek naar bestaande Achter de Voordeur projecten, waarbij gekeken is naar de effectiviteit, doelstelling en samenwerking van deze projecten.

publicatie
23-03-2010
174.

Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel

Congres

agenda
30-05-2016
175.

Brede samenwerking voor betere eerste levensfase

TNO, NJi, NCJ, de Bernard van Leer Foundation, Erasmus MC, Hogeschool Leiden en de initiatiefnemers van het Manifest 1001 Kritieke Dagen gaan hun kennis en informatie over de periode rond de geboorte van een kind bundelen. Ook willen zij de landelijke en lokale politiek oproepen om te investeren in deze belangrijke eerste levensfase.

nieuws
08-06-2017
176.

Veilige gemeenten waar vrouwen willen wonen

Een voorstudie naar lokale monitoring van vrouwenveiligheid

feiten en cijfers
01-01-2003
177.

Rotterdam biedt werkgevers toolkit huiselijk geweld

De gemeente Rotterdam roept de hulp in van werkgevers bij het signaleren van huiselijk geweld. Ongeveer zeventig procent van de slachtoffers heeft een betaalde baan. De gemeente heeft daarom met Augeo een toolkit voor werkgevers ontwikkeld.

nieuws
19-09-2018
178.

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden: wat mag een zorgverlener delen?

beleid
18-12-2014
179.

D66 wil AWARE-systeem in Veenendaal

De fractie van D66 Veenendaal heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de invoering van het AWARE-systeem in Veenendaal. De fractie vindt het hoognodig dat de slachtoffers van huiselijk geweld snel worden geholpen, het liefst al voordat het geweld zich aandient.

nieuws
15-10-2012
180.

Handreiking Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis

Omdat er veel behoefte blijkt aan prestatie-indicatoren heeft het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis een handreiking gemaakt. Hierin staan voorbeelden van prestatie-indicatoren die de kwaliteit in beeld brengen. De handreiking richt zich op de wettelijke taken van Veilig Thuis.

publicatie
06-11-2014
181.

Huiselijk geweld opgenomen in Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt, in verband met de decentralisaties in het sociaal domein, geactualiseerd. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de verbinding zorg & veiligheid en het thema veilige publieke taak krijgen nu ook een plek in het Kernbeleid.

nieuws
30-01-2015
182.

Veilig Thuis folder VNG

De drie brancheorganisaties GGD GHOR, MO-groep en Federatie Opvang hebben, in samenwerking met het VNG Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis, een algemene folder Veilig Thuis ontwikkeld. Regio's kunnen deze folder naar eigen wens aanpassen.

beleid
15-12-2014
183.

Achter de voordeur bij de G31: Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden

De programmaministeries van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en Jeugd en Gezin zijn op zoek naar goede praktijkvoorbeelden van Achter de Voordeur projecten en projecten gericht op de aanpak ‘één gezin één plan' voor mensen met multiproblematiek. In de inventarisatie wordt een overzicht gegeven van praktijkvoorbeelden van projecten in de G31 gemeenten die zich richten op de gecoördineerde aanpak van huishoudens met meervoudige problemen. Daarbij wordt niet alleen inzicht verschaft in de verschillende type projecten, de ervaren problematiek en knelpunten die spelen, maar wordt bovenal aandacht besteed aan belangrijke lessen. (Tekst Partners+Pröpper)

publicatie
23-03-2010
184.

Rotterdam opent LoverALERT-lijn

Jongeren die slachtoffer zijn van verkeringsgeweld kunnen vanaf vandaag terecht bij de nieuwe LoverALERT-lijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf tieners ervaring heeft met geweld in een relatie.

nieuws
23-11-2009
185.

VNG-voorzitter neemt boekje 'Opvoeden doen we samen' in ontvangst

'Opvoeden doen we samen' is een nieuwe publicatie over het initiatief Buurtgezinnen, bedoeld ter ondersteuning van overbelaste gezinnen. Het eerste exemplaar van het boekje werd gisteren overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

nieuws
27-06-2018
186.

Landelijk kader voor de Veiligheidshuizen

Invoering, ontwikkelingen en knelpunten

publicatie
13-05-2016
187.

Regiovisie huiselijk geweld Flevoland

Er komt een regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Doel van de visie is het terugdringen van het aantal gevallen van huiselijk geweld. De notitie is door alle gemeentebesturen van Flevoland opgesteld en werd gisteren in de gemeenteraad van centrumgemeente Almere besproken.

nieuws
25-03-2011
188.

Toename huisverboden GGD Rivierenland

In de regio Rivierenland worden meer huisverboden opgelegd dan beraamd. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn al achttien huisverboden opgelegd. In de begroting van de GGD was rekening gehouden met slechts twintig huisverboden in een heel jaar. De GGD verwacht nu in 2012 veertig gevallen.

nieuws
13-09-2012
189.

Tien miljoen euro extra voor aanpak huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn van VWS stelt vanaf volgend jaar structureel tien miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld. Dit heeft hij afgelopen donderdag afgesproken in een bestuurlijk overleg.

nieuws
19-05-2014
190.

Omwille van de eer

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

feiten en cijfers
10-10-2008
191.

Rotterdam Coolhaveneiland heeft genoeg van huiselijk geweld

De Rotterdamse wijk Coolhaveneiland gaat de strijd aan tegen huiselijk geweld. Organisaties en instellingen uit de wijk gaan samen met bewoners plannen uitvoeren om huiselijk geweld te voorkomen.

nieuws
26-01-2010
192.

Infosheet over (buurt)veiligheid in het sociale domein

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een infosheet '(Buurt)veiligheid in het sociale domein' gepubliceerd. De infosheet brengt de belangrijkste wijzigingen per wet in kaart naar aanleiding van de op handen zijnde decentralisaties.

nieuws
19-06-2014
193.

Meer meldingen huiselijk geweld in Den Haag

Steeds meer vooral oudere Hagenaars melden slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het meld- en steunpunt huiselijk geweld van de gemeente Den Haag, die donderdag zijn gepresenteerd.

nieuws
16-04-2009
194.

Monitor kindermishandeling uitgebreid met huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van integraal beleid, is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. De monitor is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met kennisinstituut Movisie.

nieuws
28-07-2016
195.

Brabantse gemeenten tekenen contract met Bureau Jeugdzorg

Noord-Brabant heeft als eerste provincie in Nederland afspraken gemaakt met alle gemeenten over de toekomst van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De 67 gemeenten hebben een contract gesloten voor 2015 en is er een budgetgarantie voor 2016 afgegeven.

nieuws
30-06-2014
196.

Model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar

Het model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar en wordt waarschijnlijk half oktober verspreid. Om medewerkers van AMK’s en SHG’s te helpen bij de voorbereiding op hun taken in 2015, organiseert het VNG Ondersteuningsprogramma regionale bijeenkomsten over het Handelingsprotocol.

nieuws
19-09-2014
197.

Schadelijke traditionele praktijken bestrijden, zelfbeschikking bevorderen (artikel)

De aanpak van gemeente Rotterdam uitgelicht

publicatie
11-03-2019
198.

Wmo bereikt slachtoffers huiselijk geweld onvoldoende

Slechts de helft van de gemeenten vindt dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) meer samenhang heeft gebracht in de hulp aan zwakke groepen in de samenleving. Dat blijkt uit een evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De problemen van slachtoffers van huiselijk geweld, daklozen en drugsverslaafden zijn in 'hooguit een derde' van de gemeenten goed in beeld.

nieuws
02-03-2010
199.

PvdD Rotterdam wil opvangplek voor slachtoffers én huisdieren

De Partij voor de Dieren Rotterdam dient een motie in voor een opvangplek voor slachtoffers van huiselijk geweld waar huisdieren ook welkom zijn. In een commissievergadering benadrukt ze vandaag dat vrouwen eerder uit een geweldssituatie raken als zij hun huisdier mee kunnen nemen naar een veilig heenkomen.

nieuws
29-05-2019
200.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Eindhoven)

Eendaagse training

agenda
13-10-2016
201.

Gemeenten aan de slag met multidisciplinaire aanpak

Nederlandse gemeenten willen de aanpak van ernstig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling verbeteren. Daarom gaan zij aan de slag met de multidisciplinaire aanpak++ (MDA++). Wethouders hebben ingestemd met dit voorstel van het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis.

nieuws
18-12-2015
202.

3d Journaal: Special over Veilig Thuis

Veilig Thuis is een belangrijke nieuwe speler voor gemeenten in het kader van de jeugdwet en de Wmo. Onder meer politie en professionals kunnen hier zorgmeldingen doen en advies vragen.

publicatie
27-05-2015
203.

Den Helder biedt probleemgezinnen één aanspreekpunt

"1Gezin1Plan is een uitstekend voorbeeld van wijkgericht werken in de praktijk en een uitdaging om dit in alle wijken toe te passen", zegt de Helderse wijkwethouder Pia Bruin. De gemeente Den Helder startte vorig jaar deze uitgebreide proef met vernieuwende oplossingen voor probleemgezinnen.

nieuws
08-03-2013
204.

Gemeentelijke eisen voor geheime opvang te streng

Steeds meer gemeenten eisen dat de geheime opvang voor vrouwen die direct gevaar lopen alleen toegankelijk is voor eigen inwoners. Volgens de Federatie Opvang handelen de gemeenten daarmee in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

nieuws
28-03-2011
205.

VNG trekt aan de bel over grote tekorten jeugdzorg

Gemeenten hebben geen zin om mee te werken aan de plannen van het kabinet-Rutte III op het gebied van verduurzaming en energietransitie als er niet eerst wordt gepraat over hun financiële problemen in het sociaal domein. Dat zegt de VNG-directeur Jantine Kriens in een gesprek met Het Financieele Dagblad.

nieuws
15-11-2017
206.

Factsheet gemeentelijke financiering aanpak huiselijk geweld

Hoe kunnen gemeenten de nieuwe taken die ze hebben gekregen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling financieren? De VNG heeft een factsheet gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe dit nu is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

nieuws
13-11-2018
207.

Eigen bijdrage maatschappelijke opvang

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS houdt vast aan haar voorstel om gemeenten de bevoegdheid te geven om cliënten een eigen bijdrage te laten betalen voor maatschappelijke- en vrouwenopvang. Die bevoegdheid is volgens de staatssecretaris nu niet vastgelegd, terwijl er door sommige gemeenten al wel bijdragen worden gevraagd.

nieuws
07-01-2011
208.

Groningse commissie ‘Aanpak huiselijk geweld’ presenteert aanbevelingen

Drs. Hamel, voorzitter van de Groningse commissie 'Aanpak huiselijk geweld'presenteerde vandaag het onderzoeksrapport 'Van opvang naar aanpak'. Belangrijkste conclusie van de commissie is dat gemeenten in de rol van regievoerder nog een zekere passiviteit hebben in de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
09-11-2009
209.

Zoetermeer wil meldingsbereidheid vergroten

De aanpak van huiselijk geweld is dit jaar een van de speerpunten voor de gemeente Zoetermeer. Dat blijkt uit het Jaarplan Veiligheidsbeleid 2013. De gemeente wil vooral de bereidheid om melding te maken van huiselijk geweld vergroten.

nieuws
26-04-2013
210.

Toename huiselijk geweld Tiel

Het aantal incidenten rondom huiselijk geweld in Tiel is vorig jaar flink gestegen. In 2013 ging het om 343 incidenten ten opzichte van 265 in 2012: een stijging van bijna 30 procent. Het aantal aangiften van huiselijk geweld (68) bleef echter gelijk.

nieuws
29-01-2014
211.

Dordrecht komt met regiovisie Een veilig thuis

Gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaan samen huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken. Zij hebben hierover afspraken gemaakt met zorgpartners, justitie en politie. Deze afspraken staan beschreven in de regiovisie ‘Een veilig thuis’.

nieuws
03-01-2014
212.

Eindhoven blijft investeren in aanpak huiselijk geweld

De gemeente Eindhoven stelt ruim 550.000 euro subsidie beschikbaar voor voortzetting van de gezamenlijke aanpak van relationeel geweld. Hiermee wordt onder andere het Steunpunt Huiselijk Geweld doorontwikkeld tot een herkenbaar fysiek steunpunt. Daarnaast wordt ook de inzet van het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld voortgezet.

nieuws
14-06-2011
213.

Nog onvoldoende expertise in wijkteams

De poortwachtersfunctie van de wijkteams functioneert tot op heden onvoldoende. Dat stelt de Nationaal Rapporteur. De zorgen van de Rapporteur worden onderstreept door de recente bevindingen van de Kinderombudsman en het Samenwerkend Toezicht Jeugd.

nieuws
28-04-2015
214.

Handreiking promoten en ondersteunen aandachtsfunctionaris

De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft samen met de AWJTwente geïnventariseerd hoe gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties promoten en ondersteunen. Daar is een handreiking voor gemeenten uit voortgekomen.

nieuws
22-06-2016
215.

Arnhem investeert in opvang slachtoffers

De gemeente Arnhem trekt extra geld uit voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Burgemeester en wethouders hebben Stichting Moviera hiervoor voor de komende twee jaar in totaal 320.000 euro toegezegd.

nieuws
18-03-2013
216.

Kinderombudsman: laat kinderrechten niet aan gemeente over

De woonplaats bepaalt steeds meer of een kind toegang tot zijn rechten heeft. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015, die deze week is gepubliceerd. De Kinderombudsman signaleert in de monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten.

nieuws
11-12-2015
217.

Financiële kwetsbaarheid en huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel)

Informatie voor gemeenten

publicatie
29-04-2019
218.

Workshop Veiligheid en Zorg

Raad op Zaterdag - voor gemeenteraadsleden

agenda
24-09-2016
219.

Ondersteuningsprogramma VNG naar verwachting voortgezet

Gemeenten kunnen waarschijnlijk ook in 2007 gebruik maken van het VNG-ondersteuningsprogramma Huiselijk Geweld. SGBO zal dan, in samenwerking met TransAct, ondersteuning bieden door inzet van kennis en ervaring met het opzetten en borgen van de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
14-12-2006
220.

BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

Informatiebijeenkomst voor gemeenten

agenda
07-12-2017
221.

Regiovisie Zeeland is in concept klaar

De regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland is in concept gereed. De visie is opgesteld door het CZW Bureau, het gezamenlijke Zeeuwse bureau voor beleidsondersteuning Zorg en Welzijn. In de visie is uitgegaan van de provincie Zeeland als één regio in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
08-05-2014
222.

Website over Rotterdamse meldcode op school gelanceerd

Eind vorig maand werd de website meldcodeopschool.nl gelanceerd. Deze website biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals bij het werken met de Rotterdamse Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
05-10-2010
223.

Noodkreet VNG over tekorten bij jeugdzorg en GGZ

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een open brief aan de inwoners van alle gemeenten aan de bel getrokken over de tekorten bij de jeugdzorg en GGZ. Als het kabinet niet bereid is gemeenten tegemoet te komen, moeten jeugdhulp en psychische hulp weer terug naar het Rijk, aldus de VNG.

nieuws
08-05-2019
224.

Ondersteuningsprogramma AMHK krijgt klankbordgroep en ICT-project

Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK heeft sinds kort een eigen klankbordgroep. De leden van deze groep bespreken alle producten die het Programmateam voorbereidt. Nadat de klankbordgroep de producten kritisch bekeken heeft, gaan ze naar gemeenten, SHG’s en AMK’s.

nieuws
12-12-2013
225.

Groningse Partij voor Huiselijk Geluk

Niet meppen maar kleppen! Met deze slogan vraagt de Partij voor Huiselijk Geluk in Groningen deze dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen op ludieke wijze aandacht voor de problematiek van huiselijk geweld.

nieuws
07-06-2010
226.

Elke gemeente krijgt een Centrum voor Jeugd en Gezin

In elke stad en dorp komt één loket waarin alle instellingen die zich met jeugdzorg bezighouden, samenwerken. Dit Centrum voor Jeugd en Gezin moet de versnippering van de zorg tegengaan zodat jongeren niet langer tussen wal en schip vallen.

nieuws
07-02-2006
227.

Factsheet Huiselijk geweld in Zuid Limburg

In november 2004 hebben 45 verwijzende en hulpverlenende organisaties in Zuid Limburg het convenant "Afstemming en samenwerking bij Huiselijk Geweld gesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld in Zuid Limburg. Het voornaamste doel van het convenant is te komen tot een systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld: dat wil zeggen een aanpak waarbinnen voldoende aandacht is voor zowel plegers, slachtoffers, als getuigen van het geweld (zowel volwassenen als kinderen).

feiten en cijfers
03-07-2008
228.

Plan voor gemeentelijke regie op aanpak huiselijk geweld

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat een plan ontwikkelen om de regie op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld stevig op te pakken. Dat is vorige week besloten in een gesprek tussen de VNG commissie Gezondheid en Welzijn én de Subcommissie Jeugd.

nieuws
15-12-2015
229.

Burgemeester bezorgd over ‘afname’ huiselijk geweld

In de gemeente Rijnwaarden werd vorig jaar geen enkel huisverbod opgelegd, zo blijkt uit de kadernota 'Integraal Veiligheidsbeleid' van de gemeente Rijnwaarden. Dat is voor burgemeester Mark Slinkman geen reden tot tevredenheid. Hij gelooft niet dat huiselijk geweld minder vaak voorkomt en vreest dat het alleen minder vaak wordt gemeld.

nieuws
25-03-2013
230.

Handreiking Aanpak Kindermishandeling voor gemeenten

Er is een nieuwe handreiking voor gemeenten verschenen over de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking is gratis als download beschikbaar.

nieuws
26-11-2013
231.

NJi presenteert eindrapport SWING-programma

Het SWING-programma levert een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke beweging naar anders denken en doen, om het voor kinderen in Nederland beter te maken. Dat stelt Ans van de Maat, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Gisteren overhandigde zij de opbrengsten van dit programma aan de voorzitter van de VNG-subcommissie Jeugd.

nieuws
19-09-2017
232.

Miniconferentie huiselijk geweld Flevoland

De miniconferentie 'Als er klappen vallen…' die afgelopen donderdag in het Provinciehuis in Lelystad plaatsvond, heeft veel belangstelling getrokken. Tijdens deze bijeenkomst over de aanpak van huiselijk geweld ondertekenden de provincie Flevoland, gemeenten, zorginstellingen en justitie een convenant huiselijk geweld.

nieuws
04-07-2011
233.

Federatie Opvang wil snel evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld binnen de Wmo

De Federatie Opvang gaat het nieuwe kabinet vragen de evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld, als onderdeel van de Wmo 2015, met spoed te gaan uitvoeren. Aanleiding is het ontbreken van dit onderwerp in het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 'Zicht op de Wmo 2015; Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders'.

nieuws
26-10-2017
234.

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' helpt gemeenten met deze nieuwe taak. Deze publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari 2015.

interventie
23-02-2015
235.

Voor de jeugd

Website van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd, waaronder de aanpak van kindermishandeling.


28-09-2012
236.

De gemeente in actie: aanpak van geweld achter de voordeur

Beleidsmedewerkers voldoende informeren over de risico’s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven.

agenda
02-10-2014
237.

AKJ stelt zich voor

Alle volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdzorg, kunnen sinds dit jaar een beroep op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De instelling heeft onlangs enkele factsheets uitgegeven om zich aan cliënten en gemeenten voor te stellen.

nieuws
28-01-2015
238.

De volgende stap

Deze "Handreiking voor de versterking van de regierol van centrumgemeenten bij de aanpak van huiselijk geweld" geeft concrete verbeterpunten: onder andere voor beleid, uitvoering en het creëren van draagvlak in de regio.

beleid
16-01-2012
239.

Sociaal domein in beweging

Symposium

agenda
26-11-2015
240.

Extra geld voor opstellen regiovisies Veilig Thuis

Elke centrumgemeente voor vrouwenopvang krijgt zowel in 2013 als in 2014 een extra bedrag van 75.000 euro. Dat staat in de Septembercirculaire gemeentefonds 2013. De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang wordt voor 2013 en 2014 verhoogd met 2,625 miljoen euro.

nieuws
26-09-2013
241.

De zorg waar ze recht op hebben

Eerste van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

beleid
05-05-2015
242.

Handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Gemeenten kunnen bij het opstellen van hun inkoopbeleid en in de dialoog met opvangorganisaties over kwaliteit, voortaan gebruik maken van de handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld.

nieuws
27-05-2016
243.

Regioaanpak huiselijk geweld Hollands Midden

De gemeenten in de regio Hollands Midden hebben samen uitgangspunten opgesteld om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Hiermee willen zij zorgen voor een vroegtijdige signalering van geweld, en het stoppen van geweld.

nieuws
11-12-2013
244.

Genezen of voorkomen?

Debat over lokale politiek en aanpak huiselijk geweld & kindermishandeling.

agenda
26-11-2014
245.

woensdag 28 maart 2007
Derde landelijk VNG-congres Aanpak Huiselijk geweld

Het derde landelijk VNG-congres 'Aanpak huiselijk geweld, de projectfase voorbij' vindt plaats op woensdag 28 maart 2007 in Rotterdam. Het congres is bedoeld voor alle partners bij de aanpak van huiselijk geweld.

agenda
28-03-2007
246.

Samenhang Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg

Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen. Sinds 1 januari 2013 hebben zij de regie op de Veiligheidshuizen en op 1 januari 2015 komt daar ook de jeugdhulp bij. Dit vergt een goede samenhang tussen Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg.

feiten en cijfers
04-11-2013
247.

Risicomanagement in de Jeugdzorg (Studiemiddag)

Op donderdagmiddag 14 november van 12.00 - 17.00 organiseert de G32 in samenspraak met de VNG en het Transitiebureau Jeugd, een studiemiddag over risico’s in de zorg voor jeugd, die straks onder verantwoordelijkheid van gemeenten valt.

agenda
14-11-2013
248.

Gemeenten behouden CJG-gelden

Gemeenten zijn ook in 2012 verzekerd van middelen voor hun centra jeugd en gezin (CJG). Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds. In 2012 wordt voor deze taak minimaal 359,2 miljoen euro verdeeld onder alle gemeenten.

nieuws
06-06-2011
249.

Verder met de transitie en transformatie

Landelijk symposium

agenda
19-11-2015
250.

Noord Oost Gelderland lanceert Meldcode-app

De gemeenten in Noord Oost Gelderland hebben vorige week een meldcode app voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd. Deze app is bedoeld voor professionals in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang.

nieuws
06-12-2017
251.

Hoge respons beleidsinformatie jeugd

Alle gecertificeerde instellingen en het overgrote deel van de jeugdhulpaanbieders hebben inmiddels gegevens aangeleverd voor de beleidsinformatie jeugd. De eerste publicatie vindt deze zomer plaats.

nieuws
08-06-2015
252.

VVD Breda wil centrum voor seksueel geweld

De VVD in Breda pleit voor de komst van een centrum voor seksueel geweld in de stad. Zo’n centrum moet ervoor zorgen dat verschillende partijen beter gaan samenwerken. Dat moet de pakkans vergroten en het is vooral belangrijk dat het slachtoffer centraal staat en niet wordt lastiggevallen met bureaucratie.

nieuws
08-02-2013
253.

De kastdeur op een kier

Seksuele en genderdiversiteit in multicultureel Nederland

interventie
02-04-2015
254.

Extra aandacht ouderenmishandeling West-Brabant

Het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan ouderenmishandeling. Dat werd woensdag tijdens een eerste werkconferentie over ouderenmishandeling in Breda bekendgemaakt.

nieuws
20-09-2012
255.

Gemeenten weinig oog voor mannelijke slachtoffers

Veel gemeenten hebben mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld onvoldoende in beeld, evenals de omvang van deze doelgroep. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012, door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

nieuws
02-06-2014
256.

Beuningen investeert in begeleiding probleemgezinnen

Het aantal gezinnen in Beuningen dat begeleiding nodig heeft, is de afgelopen drie jaar toegenomen. De gemeente maakt daarom extra geld vrij voor thuisbegeleiding. Ook gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld problematiek, komen voor de begeleiding in aanmerking.

nieuws
01-08-2012
257.

VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

beleid
10-11-2014
258.

Collectieven tegen kindermishandeling, bestuurders vertellen

Bestuurders vertellen over hun verbeteragenda

beleid
26-01-2017
259.

Huiselijk geweld in 's-Hertogenbosch

Omvang, kenmerken en meldingen

feiten en cijfers
17-12-2003
260.

Analyse van mogelijke eerzaken: het gebruik van de checklist en inzet van externe deskundigen. Een onderzoek naar casuïstiek uit 2006 Deelrapport 2

Dit is de tweede rapportage, waarin het verdere analyseproces van mogelijke eerzaken centraal staat. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het gebruik van de checklist om relevante informatie te verzamelen en de inzet van deskundigen van buiten de politieorganisatie.

feiten en cijfers
01-10-2009
261.

Congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen

In deze 3e editie van het congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen staat het gezin echt centraal en krijgt u de mogelijkheid om samen met alle ketenpartners tot de juiste aanpak te komen om maatwerk te bieden.

agenda
06-03-2014
262.

VNG zet vragen financiële overdracht Kindertelefoon op een rij

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen over de contractering van de landelijke organisaties Kindertelefoon, Sensoor en AKJ vertrouwenswerk. Vanaf volgend jaar wordt de financiering van deze organisaties niet langer landelijk geregeld, maar wordt het budget hiervoor verdeeld over de individuele gemeenten.

nieuws
09-05-2017
263.

Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid

De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant. Beleidskader 2013 t/m 2016

beleid
25-06-2013
264.

Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod

Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.

feiten en cijfers
25-11-2013
265.

Lenferink presenteert eindrapportage over kinderen in de opvang

Kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang moeten als zelfstandige cliënten worden gezien. Dat stelt de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een rapport. Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG, nam hij de afgelopen maanden het gemeentelijk beleid rond kinderen in de opvang onder de loep.

nieuws
30-04-2018
266.

Tijdelijk vereenvoudigde aanlevering gegevens Veilig Thuis

Veilig Thuis-organisaties kunnen hun gegevens dit jaar op een vereenvoudigde wijze aanleveren bij het CBS. Dat komt omdat nog niet alle instellingen hun registratiesysteem op orde hebben. De alternatieve levering geldt alleen voor 2015.

nieuws
23-06-2015
267.

Referentiemodel Aanpak Huiselijk geweld

Het VNG-ondersteuningsprogramma 'Aanpak huiselijk geweld' is gestart met de ontwikkeling van een referentiemodel Aanpak huiselijk geweld. Dit instrument moet gemeenten gaan ondersteunen bij het ontwikkelen en onderhouden van een goede en effectieve aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
31-01-2005
268.

Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling

Onderzoek naar de stand van zaken van eind 2017 in de aanpak van ouderenmishandeling.

publicatie
22-03-2018
269.

Groningen eerste gemeente met Keurmerk Meldcode

Groningen heeft als eerste gemeente in Nederland het Keurmerk Meldcode ontvangen. Dat betekent dat de gemeente procedures rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op orde heeft. Diverse (zorg)organisaties kwamen er al eerder voor in aanmerking.

nieuws
11-04-2017
270.

Zes Collectieven tegen Kindermishandeling

Gemeentelijke aanpak in samenwerkingsverbanden

beleid
18-05-2016
271.

Eerste nieuwsbrief ondersteuningsprogramma AMHK

De eerste nieuwsbrief van het ondersteuningsprogramma AMHK van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is uit. Hierin staan onder meer de eerste producten van het ondersteuningsprogramma beschreven, die begin november worden opgeleverd.

nieuws
24-10-2013
272.

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

Huiselijk geweld in plattelandsgemeenten

feiten en cijfers
01-10-2002
273.

Nulmeting aanpak huiselijk geweld Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aanpak huiselijk geweld: gemeenten willen ondersteuning

beleid
11-04-2005
274.

De Jonge informeert Kamer over aanpak huiselijk geweld

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij ging daarbij uitgebreid in op het nog te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-04-2018
275.

Samen om het kind in de wijk

Werkconferentie

agenda
27-11-2015
276.

Privacy Impact Assessment Jeugd

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) hebben de Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd aan de Tweede Kamer aangeboden. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies.

nieuws
13-11-2014
277.

Stresstest transitie jeugdzorg

Het Transitiebureau Jeugd biedt een test aan waarmee gemeenten kunnen zien of ze klaar zijn voor de transitie van de jeugdzorg. De inschrijving voor de stresstest is gestart en duurt tot 15 oktober 2014.

nieuws
29-08-2014
278.

CBP bezorgd over overheveling taken naar gemeente

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. Dat heeft het CBP in een brief aan minister Plasterk (BZK) laten weten. Het is volgens het college niet duidelijk hoe de privacy daarbij gewaarborgd kan worden.

nieuws
31-10-2013
279.

Handreiking bij versterken regierol aanpak huiselijk geweld

Bij de aanpak van huiselijk geweld hebben de centrumgemeenten Vrouwenopvang een bijzondere verantwoordelijkheid. Hoe kunnen zij hun sturende rol versterken en de samenwerking met de regio verbeteren? De VNG heeft een hadreiking ontwikkeld die antwoord geeft op deze vragen.

nieuws
16-01-2012
280.

Dag van de Jeugdhulp

Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit

agenda
21-04-2016
281.

Cuciale rol gemeenten bij aanpak huiselijk geweld

De VNG is tevreden over de impuls die de centrale overheid geeft op het terrein van huiselijk geweld. Wel maken wij graag namens de gemeenten afspraken over de inzet van de beschikbare financiële middelen.

nieuws
06-02-2008
282.

Huiselijkgeweld.nl, juni 2008

Jaargang 8, no. 1 - juni 2008

publicatie
30-06-2008
283.

Rapport Opvang en zorg slachtoffers mensenhandel

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel? Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nam hier afgelopen donderdag een adviesrapport over in ontvangst.

nieuws
13-04-2015
284.

9 en 10 april 2008
Scholingsdagen jeugdbeleid voor beginners

Het intensieve programma van twee scholingsdagen omvat vele onderwerpen: een overzicht van actuele landelijke ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen met betrekking tot de regierol, bijvoorbeeld in de beoogde Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast komen onderwerpen als jeugdparticipatie en de methode Kernbeleid Jeugd aan de orde. Er wordt naast de inleidingen/presentaties, veel tijd ingeruimd voor zelfwerkzaamheid en uitwisseling.

agenda
09-04-2008
285.

Eergeweld voorbij: Een nieuwe gemeentelijke aanpak van eergerelateerd geweld

De gemeente Rotterdam was de eerste gemeente die in 2006 voortvarend startte met een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Wat nog ontbrak was een inhoudelijke visie gebaseerd op bescherming van slachtoffers en gericht op het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid. Vanuit het concept beschermingsarrangement, dat aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is de aanpak van eergerelateerd geweld nader onderzocht.

beleid
12-02-2010
286.

De recidivist als medeburger

Ex-gedetineerden terug in de gemeente

publicatie
20-07-2015
287.

Geweld achter de voordeur: aanpak van huiselijk geweld

Dit boek van Hans Janssen, jarenlang bij het ministerie van Justitie de landelijk projectleider ‘Huiselijk geweld’, brengt veel informatie bijeen over huiselijk geweld en de aanpak ervan. Het vat belangrijke onderzoeken samen, beschrijft wet- en regelgeving, bespreekt taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen en gaat in op methodieken voor een effectieve aanpak. Het vormt een uitstekende bron voor alle actuele ontwikkelingen rondom huiselijk geweld.

publicatie
25-09-2006
288.

NJi lanceert Monitor Aanpak Kindermishandeling

Gemeenten in Nederland kunnen sinds kort gebruikmaken van de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Dit is een sturingsinstrument voor beleidsmakers waarmee zij beleidsontwikkelingen kunnen bijhouden, effecten van het beleid kunnen volgen en waar nodig bijsturen. De monitor biedt ook de mogelijkheid (anoniem) kennis te delen en te vergelijken met anderen.

nieuws
23-05-2014
289.

Regiovisie Drenthe is klaar

De gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van de twaalf Drentse gemeenten is naar de colleges van B & W gestuurd om te worden vastgesteld. Het Drentse bestuurlijk overleg Veiligheid, Wmo en Jeugd onderschrijft de visie.

nieuws
30-09-2014
290.

31 maart 2008
Kinderen als slachtoffer van huiselijk geweld

Hoe zorg je dat kindermishandeling ophoudt? Kan door betere samenwerking tussen hulpverleners, politie en justitie meer gedaan worden aan de aanpak van kindermishandeling? Hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat zijn centrale vragen tijdens een conferentie voor hulp- en zorgverleners uit de praktijk onder het motto: ‘Samenwerken: het kan wél!’

agenda
31-03-2008
291.

Congres Decentralisaties in Uitvoering

Van eerste klantcontact tot het betalen van facturen: het komt aan bod bij het congres Decentralisaties in Uitvoering.

agenda
13-11-2014
292.

Factsheet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Deze factsheet legt uit op welke manier de meldcode van belang is voor gemeenten.

beleid
13-08-2013
293.

Noord-Brabant scherpt aanpak huiselijk geweld aan

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord gaat samen met twintig Noord-Brabantse gemeenten de aanpak van huiselijk geweld, mishandeling van ouderen en kindermishandeling aanscherpen. Tijdens een conferentie over huiselijk geweld werd vorige week een serie afspraken hierover ondertekend.

nieuws
14-05-2012
294.

Twijfel over daling huiselijk geweld Waalwijk

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de gemeente Waalwijk neemt al enkele jaren af. Vorig jaar werden 198 incidenten gemeld, een daling van 35 meldingen ten opzichte van twee jaar ervoor. Maar de vrees bestaat dat huiselijk geweld in Waalwijk veel vaker voorkomt dan uit de cijfers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie blijkt.

nieuws
06-05-2013
295.

Nog steeds knelpunten bij uitstroom vrouwenopvang

Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Maar vooral op het gebied van de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten.

nieuws
14-05-2019
296.

G4 onderzoekt huiselijk geweld

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (de G4) gaan samen onderzoek doen naar huiselijk geweld. De vier grote steden gaan samen onderzoek doen naar huiselijk geweld. Ze willen vooral weten of kinderen die slachtoffer of getuige zijn van geweld later zelf ook in de fout gaan.

nieuws
07-07-2009

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: