Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

60 resultaten gevonden met "genitale verminking"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het gaat daarbij om geweld dat wordt toegepast om te voorkomen dat een lid van de familie gedrag vertoont dat de familie-eer in de gemeenschap kan schaden.

dossier
14-06-2010
2.

Violating children’s rights: Harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition

The common characteristic of the violations highlighted in this report is that they are based on tradition, culture, religion or superstition and are perpetrated and actively condoned by the child’s parents.

feiten en cijfers
25-10-2012
3.

Global progress & delay in ending violence against children

Internationale studie naar geweld tegen kinderen

publicatie
03-01-2017
4.

International Zero Tolerance Day 2016

Bijeenkomst over bestrijding van vrouwelijke genitale verminking

agenda
05-02-2016
5.

Sleutelpersonen in beeld

Het belang van nazorg bij vrouwenbesnijdenis en de rol van sleutelpersonen in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV).

interventie
19-10-2015
6.

Care of girls and women living with female genital mutilation

Dit handboek van de WHO (World Health Organisation) is gebaseerd op de 'WHO Guidelines on the management of health complications from female genital mutilation' uit 2016.

publicatie
21-06-2018
7.

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen

Geactualiseerde versie september 2016

interventie
22-09-2016
8.

Folders tegen uithuwelijking en besnijdenis

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag hebben een brief gekregen waarin wordt gevraagd goed op te letten of deze zomer geen leerlingen worden uitgehuwelijkt. Ook over meisjesbesnijdenis verschijnt er deze week een folder.

nieuws
29-06-2011
9.

Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief

Discussiebundel die jongensbesnijdenis zonder medische noodzaak vanuit diverse invalshoeken benadert.

publicatie
18-12-2015
10.

Draaiboek Wijzer in de Liefde geactualiseerd

Het draaiboek Wijzer in de Liefde, een handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers is geactualiseerd. Rutgers en GGD GHOR Nederland hebben de eerdere versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld.

nieuws
18-09-2018
11.

Campagne tegen meisjesbesnijdenis regio Haaglanden

GGD Haaglanden is deze week een campagne gestart ter preventie van meisjesbesnijdenis. Meisjesbesnijdenis is in Nederland strafbaar. Daarom vindt het vaak plaats wanneer meisjes in hun land van herkomst op vakantie zijn.

nieuws
05-07-2017
12.

Meer aandacht voor meisjesbesnijdenis

Opleiding en training van medewerkers bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en de Raad voor de Kinderbescherming over meisjesbesnijdenis, aanstelling van aandachtsfunctionarissen en betere samenwerking tussen de ketenpartners. Dat zijn enkele maatregelen die het kabinet bij de AMK’s en de Raad treft in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking.

nieuws
06-02-2009
13.

European conference on Female Genital Mutilation

Replacing the methodology for interventions to stop FGM

agenda
25-05-2011
14.

Platform Eer en Vrijheid

Landelijke bijeenkomst

agenda
08-12-2016
15.

VGV-zomeractie tegen besnijdenis in schoolvakantie

GGD GHOR Nederland en Pharos zijn onlangs samen een 'VGV-zomeractie' gestart. Bij het signaleren en de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) spelen scholen een belangrijke rol. Zij worden in een brief opgeroepen om bij verontrustende signalen contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

nieuws
13-07-2017
16.

Zero Tolerance tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

De conferentie staat in het teken van 10 jaar Zero Tolerance Day tegen VGV, waarbij zowel de aanpak in Nederland als daarbuiten zal worden belicht.

agenda
06-02-2013
17.

Factsheet Vrouwelijke Genitale Verminking

Feiten en cijfers van Pharos over meisjesbesnijdenis (vgv).

feiten en cijfers
28-01-2016
18.

Zedenalmanak

Juridische en psychosociale aspecten van seksueel geweld

publicatie
23-03-2003
19.

Emancipatiemonitor 2010

Emancipatiemonitor 2010 geeft een beeld van de positie van vrouwen en mannen in Nederland.

feiten en cijfers
17-02-2011
20.

Netwerkbijeenkomst Vrouwelijke Genitale Verminking

Op donderdagavond 13 december 2012 organiseert het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Het thema van dit jaar is ‘interculturele communicatie’.

agenda
13-12-2012
21.

Uitkomstendocument International Girl Child Conference

De ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) hebben de Tweede Kamer vandaag het uitkomstendocument van de International Girl Child Conference aangeboden. De conferentie vond dit voorjaar, op 9 en 10 maart, plaats in het Kurhaus te Scheveningen.

nieuws
18-09-2009
22.

Apeldoorns project ‘Gezonde familie!’ boekt resultaat

Apeldoorn vraagt namens de regio Noord- en Oost-Gelderland en Midden IJssel extra aandacht voor de verschillende vormen van huiselijk geweld. In dat kader presenteerde de gemeente eerder deze maand de resultaten van ‘Gezonde familie!’, een project om vrouwelijke genitale verminking bespreekbaar te maken.

nieuws
19-02-2014
23.

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking geactualiseerd

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking (VGV) geactualiseerd. Het protocol, met uitleg en handvatten, is bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.

nieuws
26-09-2016
24.

Zero Tolerance Day FGM 2014

In veel landen verspreid over de wereld wordt ieder jaar op 6 februari stilgestaan bij het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking (vgv).

agenda
06-02-2014
25.

Free from Fear, Free from Pain

Eliminating Female Genital Mutilation in Europe

agenda
27-01-2016
26.

Female genital mutilation (artikel)

Overview and current knowledge

publicatie
21-09-2016
27.

Ploumen beantwoordt Kamervragen vrouwenbesnijdenis

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) beantwoord naar aanleiding van een bericht dat UNICEF de ernst van vrouwenbesnijdenis in Iran onderschat.

nieuws
24-07-2015
28.

App tegen vrouwenbesnijdenis

Om meisjes en jonge vrouwen te helpen beschermen tegen vrouwelijke genitale verminking (vgv), heeft de Britse Coventry Universiteit een app ontwikkeld. De app bevat volop informatie en een interactieve quiz die de gebruiker test op kennis over besnijdenis.

nieuws
28-07-2015
29.

Familiegeweld in gesloten gemeenschappen

Signaleren van vormen van ‘schadelijke traditionele praktijken’, die veelal voorkomen in gesloten orthodoxe gemeenschappen, met strikte opvattingen over man-vrouwrollen.

agenda
23-05-2012
30.

Handboek aanpak meisjesbesnijdenis

In het Europees Parlement wordt morgen de REPLACE Toolkit gelanceerd. Het betreft een innovatieve benadering voor de aanpak van vrouwelijke genitale verminking (vgv) in de EU, in de vorm van een handboek. Het is tevens de afsluiting van het REPLACE 2 Project.

nieuws
20-10-2015
31.

Aanwijzing kindermishandeling Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling’ gepubliceerd. In deze aanwijzing wordt precies aangegeven hoe officieren van justitie moeten handelen in zaken waarbij kinderen mishandeld of verwaarloosd worden. De aanwijzing wordt op 1 november 2010 van kracht.

nieuws
28-10-2010
32.

Campagne Nieuwegein tegen meisjesbesnijdenis

Met de actie 'Zeg NEE tegen meisjesbesnijdenis' wil de Stichting Afrika in Nieuwegein (SAIN) mensen duidelijk maken dat besnijdenis schadelijk en strafbaar is. De campagne is deze maand van start gegaan.

nieuws
29-07-2015
33.

Verloskundige gaat genitale verminking registreren

Verloskundigen moeten vrouwelijke genitale verminking (VGV) structureel gaan registreren. Ze krijgen bovendien scholing om VGV beter te herkennen en bespreekbaar te maken, maar ook om besneden vrouwen beter te begeleiden tijdens en na de zwangerschap.

nieuws
29-05-2009
34.

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

nieuws
15-08-2018
35.

Current situation of female genital mutilation in THE NETHERLANDS

Legal framwork, policy framwork and prevalence of genital mutilation in the Netherlands.


30-04-2013
36.

Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants

This report contains the results of estimations of the number of women and girls living in the Netherlands in 2012, who have undergone female genital mutilation (fgm) or are at risk of fgm.


31-01-2013
37.

Hersteloperaties vrouwenbesnijdenis nog steeds niet in basispakket

Hersteloperaties bij vrouwen die besneden zijn, moeten worden opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars. Daarvoor pleiten D66 en PvdA. Het vorige kabinet zegde dat al toe, maar vier jaar later wordt herstel na genitale verminking nog steeds niet vergoed.

nieuws
17-10-2018
38.

Flying Team against Violence Combating Honor Related Violence, Forced Marriage and Abandonment

For the project, each Flying Team-partner was asked to write a ‘national report’ on the situation in their respective countries, from Germany, Sweden, Cyprus, Turkey and The Netherlands.The findings in the reports are based on (work-related) experiences of the project partners, interviews with non-governmental – grass roots organizations and desk research. All the national reports are originally written in the respective languages of the participating countries, translated in English and published on the websites of the partners.


29-03-2013
39.

Netwerkcongres 2011 meisjesbesnijdenis

Sinds 2010 is GGD Nederland in opdracht van het ministerie van VWS bezig met het project ‘landelijke uitrol van de preventieve aanpak van meisjesbesnijdenis’.

agenda
22-11-2011
40.

De strafbaarheid van eerwraak, besnijdenis, polygamie en andere culturele feiten

In dit proefschrift wordt ingegaan op de toelaatbaarheid en strafbaarheid van culturele feiten die onder het bereik van de Nederlandse strafwet vallen.

publicatie
07-10-2011
41.

Strengthening cooperation to combat female genital mutilation

Round table meeting

agenda
09-06-2015
42.

Vrouwelijke genitale verminking/vrouwenbesnijdenis

Multisectoriële, academische trainingsgids

publicatie
10-01-2018
43.

Onderzoek besnijdenis Indonesische en Maleise meisjes

Het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos voert een verkenning uit naar het voorkomen van meisjesbesnijdenis onder Indonesische en Maleise vrouwen in Nederland. Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan het bepalen van beleid door het ministerie van VWS ten aanzien van deze mogelijk nieuwe ‘risicogroep’.

nieuws
18-12-2014
44.

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Dit wetsvoorstel strekt tot verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. (Dossiernummer:32840)

beleid
14-05-2013
45.

Schadelijke traditionele praktijken

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam / Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

feiten en cijfers
28-09-2016
46.

Signaalkaart meisjesbesnijdenis

Overzicht van signalen van vrouwelijke genitale verminking (vgv, meisjesbesnijdenis) en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
47.

Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland - Omvang, risico en determinanten

Beknopte versie onderzoeksrapport female genital mutilation In the netherlands – prevalence, inci-dence and determinants.

feiten en cijfers
31-01-2013
48.

Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking: De Franse praktijk

In dit rapport liggen de resultaten besloten van een onderzoek naar de strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking (vgv ). In dit onderzoek staat de Franse praktijk centraal, overigens wel in vergelijkend perspectief, bezien vanuit Nederland.

publicatie
26-08-2010
49.

Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities (artikel)

Vanuit Engelstalige onderzoeksrapporten wordt een beeld geschetst van de praktijk van vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) in Westerse landen, de pogingen dit te stoppen en de effectiviteit van die pogingen.

publicatie
17-12-2015
50.

Zero tolerance tegen vrouwelijke genitale verminking

Conferentie Obligation to protect

agenda
06-02-2015
51.

Factsheet voor gemeenten over de aanpak van vrouwelijke genitale verminking

Handvatten voor preventie, zorg, borging van de aanpak en samenwerking.

beleid
20-01-2017
53.

Aanbevelingen voor de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland

Bijeenkomst

agenda
11-02-2016
54.

Actieplan tegen vrouwelijke genitale verminking

Actieplan van de PvdA (Marith Volp) om actief en preventief de strijd tegen VGV aan te gaan.

interventie
12-02-2016
55.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
56.

Vrouwelijke Genitale Verminking

Omvang en risico in Nederland

publicatie
25-06-2019
57.

Tweede prevalentie- en incidentie studie naar VGV in Nederland

Vervolg op het onderzoek uit 2013 naar vrouwenbesnijdenis

feiten en cijfers
10-01-2018
58.

Female genital mutilation in the European Union and Croatia - Report

This report is based on the ‘Study to map the current situation and trends of female genital mutilation in 27 EU Member States and Croatia’.

feiten en cijfers
27-06-2013
59.

Actieplan voor betere aanpak VGV

Het Rijk zou gemeenten de opdracht moeten geven om vrouwelijke genitale verminking (VGV) actief te bestrijden. Dat stelt PvdA-Kamerlid Marith Volp in een actieplan tegen VGV, dat zij vorige week presenteerde.

nieuws
18-02-2016
60.

Foto-expositie in Amsterdam over genitale verminking

Op initiatief van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en FSAN (Federatie van Somalische Associaties in Nederland) is vanaf morgen de internationale foto-expositie 'Building Bridges to end Female Genital Mutilation' te zien in Amsterdam.

nieuws
09-11-2017

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: