Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

105 resultaten gevonden met "gezin"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Wat werkt in opvoedingsvoorlichting en -ondersteuning

Landelijk symposium

agenda
04-12-2014
2.

Wraparound Care: Stapsgewijs naar effectieve hulp aan kinderen en ouders

Wraparound Care is een werkwijze die op maat kan worden ingevuld en waarin de eigen kracht van het gezin centraal staat. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én coördinator, één cliëntsysteem en één plan.

agenda
23-05-2013
3.

Verleden van ouders die kind en zichzelf doden zelden crimineel

Ouders die hun kind doden en daarna de hand aan zichzelf slaan, verschillen van ouders die ‘alleen’ hun kinderen of zichzelf willen ombrengen. Ze hebben ook bijna nooit een criminele voorgeschiedenis. Dat stelt criminologe en psychologe Marieke Liem van de Universiteit Leiden.

nieuws
28-10-2011
4.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
5.

Jeugd en Veiligheid

Leerkringen

agenda
09-02-2016
6.

Seminar 'Trauma wat doe je met me?'

Voor professionals in de regio Groningen

agenda
09-06-2016
7.

Geweld in gezinnen

Gemeld... en nu? Conferentie voor professionals in de provincie Utrecht

agenda
10-10-2017
8.

Rechtbank Overijssel verplicht overleg met kinderen bij scheiding

Als eerste rechtbank in Nederland gaat Rechtbank Overijssel ouders die in scheiding liggen verplichten om met hun kinderen afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Als zij dit niet doen, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen.

nieuws
27-03-2018
9.

Opvoeding van kinderen buiten het eigen gezin: Pleeg- en leefgroepzorg

Landelijk Symposium.

agenda
23-05-2013
10.

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

De richtlijn is tijdens het Grote GGZ-richtlijnen congres op 8 december 2009 officieel gepresenteerd. De richtlijn is het resultaat van een nauwgezette literatuurstudie en diepgaande discussies over een aantal zeer principiële kwesties over dit maatschappelijk en politiek zo gevoelige probleem. Het biedt hiermee handvatten voor vormgeving van beleid en afspraken over hoe om te gaan met Familiaal Huiselijk Geweld.

publicatie
10-03-2010
11.

Voldoende schakels, maar geen keten. Advies van de Commissie Diekstra inzake Haags gezinsdrama

Beschrijving van een casus huiselijk geweld die speelde in november 2005 in Den Haag, waarin de man zijn vrouw en kinderen en zichzelf van het leven beroofde. Naar aanleiding van deze zaak werd een commissie in het leven geroepen, de Commissie Diekstra inzake Haags gezinsdrama, die als opdracht kreeg te onderzoeken wat er mis ging in de hulpverlening aan dit gezin.

feiten en cijfers
04-05-2006
12.

Twents project Code Rood succesvol

De Twentse aanpak van huiselijk geweld 'Code Rood' is een succes. Dat meldde het dagblad Tubantia vorige week. De aanpak richt zich op gezinnen met een extra hoog risico op een gezinsdrama.

nieuws
08-12-2015
13.

Geweld en veerkracht in gezinnen

Over posities, professionals en preventie van overdracht

publicatie
15-01-2007
14.

Echtscheidingen, vechtscheidingen en strijdzaken

Landelijke studiedag

agenda
05-11-2015
15.

Intieme Oorlog

Instrument om het geweld te deëscaleren

interventie
13-02-2007
16.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
28-09-2016
17.

Het onzichtbare kind

Symposium

agenda
13-10-2016
18.

Hoe gekleurd is geweld

Strategieën om geweld in allochtone gezinnen te voorkomen.

feiten en cijfers
31-08-2007
19.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
20.

Succes voor Groningse aanpak multiprobleemgezinnen

Een verbetering van de zelfredzaamheid en duidelijke vooruitgang op de leefgebieden opvoeden, inkomen, gezondheid, activering en werk. Deze conclusies trekt onderzoeksbureau Intraval in de evaluatie van het Groningse pilotproject Multiprobleemgezinnen ‘De Ploeg’.

nieuws
28-12-2012
21.

Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een actueel factsheet beschikbaar.

nieuws
08-08-2016
22.

Professioneel hulpverlenen aan kwetsbare gezinnen

Landelijk Symposium

agenda
04-04-2013
23.

Het draaideurmodel

Workshop

agenda
16-11-2015
24.

Uithuisplaatsing

Masterclass

agenda
14-04-2016
25.

Family violence: where do we stand in research and education?

Afscheidssymposium van Sylvie Lo Fo Wong

agenda
28-04-2016
26.

Kinderen, ouders en (v)echtscheidingen

Landelijke studiedag

agenda
23-03-2016
27.

Geweld als reden voor scheiding

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 8% van de vrouwen om lichamelijk of psychisch geweld van de partner de relatie verbreekt.

nieuws
11-01-2010
28.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
29.

Extra geld preventieve hulp kwetsbaar gezin

Gemeenten krijgen extra geld om preventieve hulp aan kwetsbare gezinnen nog verder te verbeteren. Dat heeft het ministerie van VWS vorige week bekendgemaakt.

nieuws
26-01-2015
30.

Parent-Child Interaction Therapy

Minisymposium

agenda
17-12-2015
31.

Vroegsignalering bij baby's

Congres - tweede nationale editie

agenda
09-11-2016
32.

Positieve resultaten project Meeleefgezin

De eerste resultaten van het project Meeleefgezin in Utrecht zijn hoopgevend. De hulpverlening is blij met het project en ook de meeleefgezinnen zijn positief over de training, aldus Sharon van den Berg. Zij is werkzaam bij welzijnsorganisatie Stichting Stade, die de koppeling tussen biologische en meeleefouders verzorgt en de meeleefouders begeleidt.

nieuws
16-08-2012
33.

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin:

Internationale expertmeeting Generalistisch werken rondom jeugd en gezin: lessen uit Scandinavië.

agenda
22-11-2013
34.

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Casuïstiek Groningen

Verslag van een onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid.

publicatie
10-04-2015
35.

Creative practice

Tweedaagse cursus over werken met multi-stressed gezinnen

agenda
08-10-2015
36.

Uithuisplaatsing

Landelijke studiedag

agenda
16-04-2015
37.

Hechtingsproblematiek

Jaarlijks congres

agenda
23-09-2015
38.

Gezinspoli brengt samenhang in behandeling gezinsleden

Psychische problematiek bij ouders of kinderen heeft vaak impact op het hele gezin. Dan kan het prettig zijn als de specialistische hulp vanuit één plan geboden wordt. Daarvoor is in Eindhoven onlangs de Gezinspoli geopend.

nieuws
16-06-2014
39.

Rouvoet: ‘Eén gezin, één plan’

Zorg moet veel dichter en eerder bij gezinnen georganiseerd worden, zodat een situatie niet altijd uit de hand hoeft te lopen voordat er hulp komt. Dat staat in de visie op de toekomst van de zorg voor jeugd en gezinnen, die minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
21-04-2010
40.

Richtlijnen Scheiding en Multiprobleemgezinnen

Lezing - Sectie Jeugdzorg, NIP

agenda
31-05-2016
41.

Landelijk Symposium: Professioneel interveniëren via bemoeizorg, drang, dwang en 'achter de voordeur''

Over de inzet van bemoeizorg bij doelgroepen die op één of andere manier overlast opleveren voor hun omgeving, maar ook drang en dwang bij het contacten leggen en op gang brengen van van hulpverlening.

agenda
14-06-2012
42.

10 voor Toekomst

Samen met het gezin te werken aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen

interventie
05-08-2005
43.

3e Landelijk congres multiprobleemgezinnen

Actueel congres over de aanpak van multiproblematiek in gezinnen. Centraal staat de ketensamenwerking in preventie, één gezin één plan, en integrale aanpak bij dreigende huisuitzetting.

agenda
15-03-2011
44.

Gezin in de knel: (On)vrijwillig ingrijpen in gezinnen

Het aantal uithuisplaatsingen neemt toe, evenals het aantal incidenten in gezinnen waarbij ingrijpen noodzakelijk is. Toch blijft de besluitvorming rondom uithuisplaatsingen onoverzichtelijk.

agenda
13-04-2011
45.

‘Bezuinigingen gezinsgerichte aanpak funest’

Psychiater van de Bascule Ramón Lindauer heeft op de Amsterdamse televisiezender AT5 de noodklok geluid over bezuinigingen in de psychische begeleiding van gezinnen waarin huiselijk geweld voorkomt. Lindauer noemt de bezuinigingen funest.

nieuws
25-11-2013
46.

Congres Kwetsbare gezinnen in gemeenten

Verantwoord zorg en ondersteuning bieden

agenda
29-01-2015
47.

Helping Families Change Conference 2015

Congres opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P

agenda
25-02-2015
48.

Landelijk Symposium: Omgaan met seksueel misbruik in gezinnen

Professioneel omgaan met de gevolgen seksueel misbruik in het gezin vormt dan ook een aanzienlijke uitdaging voor professionals die met deze kinderen en hun families werken.

agenda
13-11-2014
49.

Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

Uitkomsten van een literatuuronderzoek naar de etiologie van fysieke kindermishandelingen en seksueel misbruik, de mogelijkheden omn te interveniëren en noodzakelijk, verder, onderzoek.

feiten en cijfers
10-10-2012
50.

Veiligheid van kinderen, onze zorg

Seminar

agenda
25-06-2015
51.

Landelijke Studiedag 'Zorg en Veiligheid'

Centraal thema de integratie van Veiligheidshuizen en andere organisaties uit de (jeugd)zorgketen

agenda
04-10-2012
52.

Begeleiden van ouder-kind interacties

Landelijke studiedag

agenda
25-06-2015
53.

Moordouders

Kinderdoding in Nederland

publicatie
08-01-2008
54.

Samen om het kind in de wijk

Werkconferentie

agenda
27-11-2015
55.

Hulpverlening bij vechtscheiding

Congres

agenda
15-06-2015
56.

Onderzoek naar aangiften van bedreiging van burgers

De meeste aangiftes van bedreiging komen uit huiselijke kring, gevolgd door werkomgeving, buurt en kennissenkring. De daders zijn meestal man, slachtoffers in gelijke mate mannelijk of vrouwelijk. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Leven met bedreiging’, een uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.

nieuws
07-05-2010
57.

Kans op slagen

Een integrale kijk op geweld in gezinnen.

publicatie
26-02-2008
58.

Cursus over scheiden nu voor kinderen én pubers

In bijna alle gemeenten in de GGD-regio Zuid-Holland Zuid kunnen kinderen gratis meedoen aan de cursus KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties). Tijdens KIES kunnen zij hun hart luchten over de scheiding van hun ouders. Sinds kort kunnen pubers ook deelnemen.

nieuws
24-02-2011
59.

Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Driedaagse cursus

agenda
30-05-2016
60.

Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project 'Hoor je mij wel?' van de Kinderombudsman.

nieuws
04-06-2018
61.

Conflictscheidingen

Webinar

agenda
12-04-2016
62.

In dialoog over conflictscheiding

Symposium

agenda
05-02-2016
63.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
64.

Veiligheid kind boven beroepsgeheim

Gezinsvoogden mogen alle informatie krijgen die nodig is om de veiligheid van een kind zeker te stellen. De veiligheid van een kind is belangrijker dan het beroepsgeheim van een arts. De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met dit voorstel van de SP.

nieuws
21-03-2011
65.

Den Helder biedt probleemgezinnen één aanspreekpunt

"1Gezin1Plan is een uitstekend voorbeeld van wijkgericht werken in de praktijk en een uitdaging om dit in alle wijken toe te passen", zegt de Helderse wijkwethouder Pia Bruin. De gemeente Den Helder startte vorig jaar deze uitgebreide proef met vernieuwende oplossingen voor probleemgezinnen.

nieuws
08-03-2013
66.

Building safety in situations of family violence

A two day workshop with Adriana Uken and Sonja Parker

agenda
13-09-2010
67.

Training Methode Familiezorg

Ondersteuning van families in langdurende zorgsituaties.

agenda
11-10-2012
68.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)

Concrete en laagdrempelige hulp in de thuissituatie

interventie
27-07-2005
69.

Psychiatrie, verslaving en ouderschap

Congres

agenda
24-03-2016
70.

Evaluatie ouderschapsplan: een eerste verkenning

Het is een eerste aanzet tot een evaluatieonderzoek van de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’. Er wordt zoveel mogelijk gebruik van bestaande data en literatuur.

feiten en cijfers
28-02-2014
71.

De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen

Internationale literatuurverkenning naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een gezin.

publicatie
07-09-2016
72.

Signs of Safety gathering

Delen van good practices

agenda
02-02-2016
73.

2e Jaarcongres Wraparound Care

Vernieuwende ondersteuning van gezinnen

agenda
22-03-2016
74.

Landelijk Symposium: Professionele begeleiding van “zieke” gezinssystemen

Vijf experts uit wetenschap en praktijk behandelen vraagstukken rondom interventie en behandeling van leden uit disfunctionerende gezinnen.

agenda
26-01-2012
75.

Werken met niet-westerse jeugd en hun gezinnen

Landelijke studiedag

agenda
30-04-2015
76.

Omgang met complexe scheidingen

Cursus - 3 dagen

agenda
04-04-2019
77.

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

feiten en cijfers
16-09-2013
78.

Aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen in database

Aan de database Aanpakken jeugdgroepen van de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is de aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG) toegevoegd. Deze aanpak is onder meer bedoeld om de situatie waarin kinderen uit overlastgevende gezinnen opgroeien, te verbeteren.

nieuws
02-10-2012
79.

Gezinsrapport 2011

Het Gezinsrapport 2011 schetst een beeld van de manier waarop gezinnen tegenwoordig gevormd worden en de opvattingen die mensen hierover hebben. Het brengt de financiële positie van gezinnen in kaart, evenals de manier waarop ouders de zorg voor kinderen combineren met betaald werk.

publicatie
17-05-2011
80.

Kind in de knel! Over (v)echtscheiding en meer

Symposium

agenda
30-01-2015
81.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
21-01-2015
82.

Scheiden, strijden en lijden

Tweedaagse training

agenda
25-10-2016
83.

Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

interventie
31-03-2016
84.

Ouderbetrokkenheid bij bemoeizorg, drang en dwang

Landelijke studiedag

agenda
13-05-2015
85.

Werken met niet-westerse sociaal zwakke gezinnen

Congres

agenda
30-06-2016
86.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Opleiding - 1 jaar, 10 dagen

agenda
29-10-2015
87.

Steeds meer Eigen Kracht-conferenties

Het aantal aanvragen voor een ‘Eigen Kracht-conferentie’ is vorig jaar met twintig procent gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Eigen Kracht-conferenties in 2010.

nieuws
14-04-2011
88.

Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp

Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4.

feiten en cijfers
04-06-2014
89.

Week van de Ouders belicht stress die gezinnen ervaren

Deze week vindt de eerste Week van de Ouders plaats. Het is een initiatief van de BV Familie en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid waarmee zij aandacht vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders. De druk op gezinnen is veel te hoog, stellen beide organisaties.

nieuws
29-05-2018
90.

Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

nieuws
12-07-2018
91.

Onderzoek naar mishandeling in jeugd

Een op de zes Nederlanders zegt in zijn jeugd fysiek te zijn mishandeld door ouders of andere volwassenen. Bijna een op de vijf zegt emotioneel te zijn mishandeld door zijn ouders. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Het is een van de eerste Nederlandse onderzoeken waarin volwassenen rapporteren over mishandeling in hun jeugd.

nieuws
19-11-2010
92.

Conflictscheidingen

Jaarlijks congres

agenda
13-06-2019
93.

VNG-voorzitter neemt boekje 'Opvoeden doen we samen' in ontvangst

'Opvoeden doen we samen' is een nieuwe publicatie over het initiatief Buurtgezinnen, bedoeld ter ondersteuning van overbelaste gezinnen. Het eerste exemplaar van het boekje werd gisteren overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

nieuws
27-06-2018
94.

BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

Informatiebijeenkomst voor gemeenten

agenda
07-12-2017
95.

De familie aan zet

In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de situatie van families die een Eigen Kracht-conferentie belegd hebben en te maken hebben met jeugdbescherming. Het onderzoek richtte zich daarbij op de toestand na de bijeenkomst, drie en negen maanden later. In het onderzoek kwamen enkele, maar belangrijke, aspecten aan bod: de veiligheid en het welzijn van kinderen, de onderlinge band van het sociale netwerk en de zeggenschap van de hulpvrager.

feiten en cijfers
26-06-2008
96.

Hirsch Ballin beperkt erkenning buitenlands polygaam huwelijk

Minister Hirsch Ballin wil de erkenning inperken van polygame huwelijken die in het buitenland door vreemdelingen zijn gesloten. Bepalend daarvoor is straks het moment van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf. Huwelijken die na de aanvraag zijn gesloten, worden in Nederland niet langer erkend.

nieuws
27-01-2010
97.

Mini-Conferentie: Het effectief bereiken van migrantengezinnen voor opvoedingsondersteuning.

Zelforganisaties en intermediairs vanuit de eigen groep kunnen een rol spelen bij het bereiken van de ouders.

agenda
16-06-2011
98.

Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Eéndaagse cursus

agenda
11-10-2016
99.

Samenwerken aan veiligheid

Derde LOCK congres

agenda
29-09-2016
100.

Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen

Congres

agenda
01-12-2016
101.

Filmtrilogie: STIL

Over jongeren en huiselijk geweld

agenda
20-11-2015
102.

LVB-jongeren en criminaliteit

Leerkring

agenda
31-05-2016
103.

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico's

Opleiding van 9 dagen

agenda
07-10-2015
104.

Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Training

agenda
29-03-2019
105.

Landelijk Symposium: Professionele begeleiding van “zieke” gezinssystemen

Over strategieën en methodieken die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van gezinssystemen, waarbinnen uiteenlopende problemen aan de orde kunnen zijn.

agenda
03-11-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: