Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

1024 resultaten gevonden met "huiselijk geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

In deze brief geeft de staatssecretaris haar visie op het versterken van de positie van slachtoffers van geweld in huiselijke kring en van geweld binnen professionele (zorg)relaties: geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens geeft ze een reactie op de aanbevelingen van de commissie "Stelselonderzoek vrouwenopvang".

beleid
14-12-2011
2.

Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019

Factsheet over de prevalentie van huiselijk geweld en enkele ontwikkelingen in beleid.

feiten en cijfers
25-02-2019
3.

Daders van huiselijk geweld

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek werd door het WODC uitgevoerd en vormde deelproject 3.Het onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in achtergrondkenmerken en problematiek van daders, het hulpzoekgedrag van daders en zo mogelijk in de achtergronden van het huiselijk geweld en tot slot te bepalen in hoeverre daders van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanraking komen.

feiten en cijfers
14-01-2011
4.

Basisboek huiselijk geweld: signaleren, melden en aanpakken

Huiselijk geweld is een actueel en complex probleem waar veel professionals uit de sociale sector mee ter maken krijgen. Centrale vragen daarbij zijn: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan.?

publicatie
01-03-2012
5.

Omvang van huiselijk geweld in Nederland

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek werd door de Universiteit Utrecht en het WODC uitgevoerd. Dit rapport bevat schattingen van de omvang van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
6.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
7.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
8.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de vorige rapportages

feiten en cijfers
08-02-2019
9.

Huiselijk geweld: Aard, omvang en hulpverlening

Een belangrijk doel van dit onderzoek uit 1997 was het genereren van algemene informatie over huiselijk geweld. Het onderzoek moest informatie opleveren over huiselijk geweld onder mannen, vrouwen, ouderen en jongeren.

feiten en cijfers
01-10-1997
10.

Wordt vervolgd: experts over trends en ontwikkelingen in huiselijk geweld

In deze publicatie beschrijft en beschouwt MOVISIE de huidige en verwachte ontwikkelingen en trends in de omvang, dynamiek, preventie en aanpak van huiselijk geweld, op basis van interviews met vijftien experts.

publicatie
24-03-2010
11.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de vorige rapportages.

publicatie
06-02-2019
12.

Landelijk beleid huiselijk geweld: theoriegestuurde evaluatie periode 2002-2011

De probleemstelling van het onderzoek luidde: In hoeverre en op welke wijze is het aannemelijk dat het beleid ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld in de periode van 2002-2011 effectief is geweest?

feiten en cijfers
31-10-2011
13.

Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders. Verkennend onderzoek

Movisie en TNO verkenden de aard en omvang van oudermishandeling en aanknopingspunten voor preventie en hulp om aanbevelingen te kunnen doen voor een specifieke aanpak.

feiten en cijfers
09-02-2014
14.

Veel meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Veel meer mannen dan tot nu toe werd aangenomen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Vier op de tien mensen die lijden onder geweld achter de voordeur, is man. Voorheen werd uitgegaan dat de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers 85-15 procent was.

nieuws
14-01-2011 23:30
15.

Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover!

Op 25 november 2010 - de 'Internationale Dag voor Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen’ - organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad i.s.m. de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant het landelijke Symposium “Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover!”

agenda
25-11-2010
16.

Nieuw online platform voor slachtoffers partnergeweld

Safewomen.nl is vandaag online gegaan. Deze website van SAFE biedt hulp aan vrouwen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld.

nieuws
01-04-2019
17.

Huiselijk geweld en straatgeweld

De relatie tussen huiselijk geweld en straatgeweld is vanuit twee perspectieven belicht. Vanuit het geweldsperspectief is nagegaan of plegers van huiselijk geweld ook straatgeweld plegen. Daarbij zijn vragen aan de orde als: hoe groot is de overlap tussen partnergeweld en geweld tegen personen buiten de gezinssfeer? Kan er voor alle soorten geweld volstaan worden met een type aanpak (een generieke aanpak)?

feiten en cijfers
01-04-2002
18.

Geweldsregistratie door ziekenhuizen

Sinds 2012 is er in Amsterdam de pilot 'Preventieve aanpak geweld' waarbij ziekenhuizen, gemeente, politie en andere partijen samenwerken. De pilot heeft als doel het aantal geweldsslachtoffers terug te dringen. Voor de pilot houden zeven ziekenhuizen in de regio Amsterdam gegevens bij van patiënten die met letsel door geweld de spoedeisende hulp (SEH) bezoeken.

feiten en cijfers
17-03-2015
19.

EU ondertekent Istanbul Verdrag

De Europese Unie ondertekent vandaag in Straatsburg het Istanbul Verdrag. Dit is het verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en aanpakken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

nieuws
13-06-2017
20.

'Armoede vergroot kans op huiselijk geweld'

Armoede stimuleert intrafamiliaal geweld. Dat zegt Jos Corveleyn, hoogleraar klinische psychologie in Leuven (België). "Armoede is een bron van permanente stress, psychische zorg, kwetsbaarheid. Het dagelijks gevecht om te overleven, houdt een groot risico in om je evenwicht te verliezen."

nieuws
04-06-2010
21.

Met de deur in huis

Omvang, aard, achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld in 2006 op basis van landelijke politiecijfers.

feiten en cijfers
30-11-2007
22.

App tegen huiselijk geweld

Petra van der Pool, een maatschappelijk werkster uit Zeeland, heeft een idee ingediend voor het ontwikkelen van een smartphone-app tegen huiselijk geweld. Met de app kunnen vrouwen, volgens Van der Pool, de regie in eigen handen houden.

nieuws
28-11-2012
23.

De Prevalentie van Huiselijk Geweld in Nederland in 2010

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van huiselijk geweld in Nederland op basis van de informantenrapportages en AMK-meldingen die deel uitmaken van de NPM-2010 (Alink et al., 2011).

feiten en cijfers
01-02-2013
24.

Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Driedaagse cursus

agenda
30-05-2016
25.

Wet tijdelijk huisverbod. De volgende stap

Advies aan het ministerie van Veiligheid en Justitie

beleid
10-09-2016
26.

Flevomonitor 2005

In opdracht van de centrumgemeente Almere heeft de Universiteit van Amsterdam, Bonger instituut, voor Flevoland een monitor opgesteld over huiselijk geweld, dakloosheid en verslaafden.

feiten en cijfers
30-06-2006
27.

Burgemeester Laren constateert toename huiselijk geweld door crisis

In het Gooi komt steeds meer huiselijk geweld voor, als gevolg van de economische crisis. Dat zegt de Larense burgemeester Elbert Roest in De Telegraaf.

nieuws
06-09-2011
28.

Family Violence and Police Response Learning From Research, Policy and Practice in European Countries

Police response to incidents of intimate partner violence can be critical.

feiten en cijfers
02-05-2006
29.

Rotterdams project zoekt voorlichters

Het Rotterdamse project "Voorlichting Geweld achter de Voordeur" zoekt voorlichters (m/v) van diverse etnische achtergronden. De voorlichters worden ingezet om medewekers van van vrouwen- en zelforganisaties, buurthuizen, moskeeën, kerken, etcetera te informeren over de problematiek van huiselijk geweld.

nieuws
18-05-2005
30.

Hof: alleenstaande-ouderkorting ook mogelijk op geheim adres

De Belastingdienst moet een vrouw die wegens huiselijk geweld en stalking geen woonadres kon opgeven, toch alleenstaande-ouderkorting toekennen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hoger beroep dat de vrouw hierover aanspande gegrond verklaard.

nieuws
07-05-2018
31.

Themabijeenkomst over huiselijk geweld

Kerken in actie tegen huiselijk geweld in Leerdam.

agenda
25-04-2012
32.

Basisboek huiselijk geweld. Signaleren, melden, aanpakken.

Handboek voor HBO-studenten en docenten in het sociale en pedagogische domein. Herdruk van het handboek uit 2009.

publicatie
11-06-2015
33.

PvdA Amsterdam wil aanpak huiselijk geweld verbeteren

Amsterdam moet meer doen om slachtoffers van huiselijk geweld te helpen en te beschermen, om daders aan te pakken en om dit probleem bespreekbaar te maken. Dat stelt de PvdA Amsterdam op haar website. De partij heeft hiervoor een initiatiefvoorstel Veilig achter de voordeur opgesteld.

nieuws
14-10-2013
34.

Kapot, een verhaal over huiselijk geweld

Grotendeels gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een moeder van vier kinderen die vanaf haar veertiende in gewelddadige relaties verstrikt raakt.

publicatie
21-10-2011
35.

CESCR uit zorgen over wachtlijsten Veilig Thuis

Het Comité inzake economische, sociale en culturele rechten (CESCR) van de Verenigde Naties heeft onlangs een rapport uitgebracht over mensenrechten in Nederland. Daarin worden onder andere zorgen geuit over de wachtlijsten bij Veilig Thuis de beperkte toegang tot de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

nieuws
30-06-2017
36.

Masterclass KOSHI 2012

Masterclass ‘ Krachten versterken in relaties. Werken aan veiligheid met gezinnen’ KOSHI. De masterclass is opgezet als een leergang van negen dagen.

agenda
09-03-2012
37.

Veenendaal organiseert campagne rond huiselijk geweld

De gemeente Veenendaal en Veilig Thuis organiseren samen een campagne om aandacht te vragen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De campagne start maandag 9 oktober met de opening van de billboardtentoonstelling #ZIE en de kunsttentoonstelling ‘Kracht uit geweld’ en duurt tot 23 oktober.

nieuws
03-10-2017
38.

Nieuwe subsidie voor Daphne-projecten

De Europese Unie stelt dit jaar opnieuw subsidie ter beschikking in het kader van het Daphne Programma. Aanvragen kunnen tot 1 juni 2016 worden ingediend.

nieuws
15-03-2016
39.

Trainingen huiselijk geweld Amsterdam Nieuw-West

Professionals en vrijwilligers in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West gaan trainingen volgen om huiselijk geweld vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en door te verwijzen. Dit staat in het plan van aanpak voor 2012-2014 'Terugdringen Huiselijk geweld in Nieuw-West'.

nieuws
15-10-2012
40.

Cursus: ‘Knallende ruzie thuis’

Knallende ruzie thuis is een groep voor moeders die moeilijk kunnen leren en hun moeilijk lerende kinderen van 8 tot en met 12 jaar, die slachtoffer en/of getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

agenda
23-11-2011
41.

Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op. Op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’ wordt een landelijk congres georganiseerd.

agenda
18-11-2013
42.

Zandvoort telt veel slachtoffers huiselijk geweld

Ruim een kwart van de volwassen vrouwen in Zandvoort is ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor, zo meldt het Haarlems Dagblad.

nieuws
15-06-2013
43.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de achtste voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA).

beleid
04-10-2016
44.

Nieuwe folders van de Waag: huiselijk geweld

Het aanbod van de Waag is sinds dit najaar verdeeld in drie zorglijnen. Bij deze zorglijnen horen nieuwe behandelingen en daarom ook nieuwe folders; te beginnen met folders voor huiselijk geweld.

publicatie
22-10-2013
45.

Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

nieuws
25-04-2018
46.

Training: Juridische aspecten van huiselijk geweld

In uw werk als medewerker bij een steunpunt huiselijk geweld, maatschappelijk werk, vrouwenopvang of GGZ instelling krijgt u ongetwijfeld vragen rond aangifte, de juridische procedures en de rechten van slachtoffers, het huisverbod en contactverbod, vragen over de verblijfsvergunning, het recht op de woning na echtscheiding, het ouderlijk gezag en de regeling van de omgang.

agenda
24-03-2011
47.

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

Huiselijk geweld in plattelandsgemeenten

feiten en cijfers
01-10-2002
48.

Pastorale handreiking over huiselijk geweld

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een pastorale handreiking over huiselijk geweld uitgebracht. De brochure richt zich op ambtsdragers en vrijwilligers in kerkelijke gemeenten.

nieuws
03-01-2011
49.

Federatie Opvang hangt vuile was buiten

Ruim honderd mensen kwamen gisteren – op internationale vrouwendag - op het Spuiplein in Den Haag bijeen voor de actie van de Federatie Opvang 'Hang je vuile was wel buiten'. De Haagse wethouder Baldewsingh (Volksgezondheid) was hierbij aanwezig en reikte het eerste exemplaar van het boekje 'Veiligheid: leven zonder huiselijk geweld' uit.

nieuws
09-03-2011
50.

Verscherpte aanpak huiselijk geweld Smallingerland

In het gemeentehuis van Smallingerland vond vandaag de startbijeenkomst van het project 'Met Elkaar, Voor Elkaar' plaatsgevonden. Het project wil bereiken dat instanties en zorginstellingen in de gemeente beter gaan samenwerken door hun vermoedens, signalen of kennis van huiselijk geweld te registreren op n centraal punt.

nieuws
02-09-2009
51.

Huiselijk geweld en het bedrijfsleven

Werkconferentie

agenda
12-12-2016
52.

Amsterdamse Vrouwenagenda 2014

Debat en presentatie

agenda
26-01-2015
53.

Veilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Handvatten om de positie van kinderen in de opvang te verbeteren.

publicatie
09-11-2015
54.

Vrouwen vaker thuis slachtoffer van geweld

Geweld tegen vrouwen vindt vaker (14%) thuis plaats dan geweld tegen mannen (8%). Bij mannen die het slachtoffer zijn van mishandeling is de dader in iets meer dan een derde van de gevallen een bekende. Bij vrouwen is dat ruim de helft. Bij hen gaat het meestal om de (ex-)partner of een familielid. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2010.

nieuws
01-03-2011
55.

Monitor Aanpak Kindermishandeling verbreedt naar huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling breidt per 1 januari 2016 uit naar huiselijk geweld. Hierdoor krijgen gemeenten de beschikking over één integraal beleidsinstrument om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

nieuws
01-09-2015
56.

Stripboek over vrouwen die geweld is aangedaan

Stichting In Lijn heeft onlangs het stripbroek Verhalen van vrouwen gepresenteerd. Het is een bundeling van 16 beeldverhalen van vrouwen die geweld is aangedaan. Aan de publicatie werkten in totaal 10 tekenaars mee.

nieuws
25-02-2019
57.

Domestic violence in the Netherlands

Symmery report of: Comprehensive synthesis report on the study of victims and perpetrators of domestic violence and the capture-recapture method 2007-2010.


14-01-2011
58.

Feitenonderzoek bij kindermishandeling

Zorgvuldig beslissen vanuit multidisciplinair perspectief

agenda
30-09-2015
59.

Kamerbrief voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

beleid
03-02-2017
60.

Unemployment and Domestic Violence: Theory and Evidence

The contribution of this paper is to examine, theoretically and empirically, how changes in unemployment affect the incidence of domestic abuse.

feiten en cijfers
30-08-2013
61.

Gratis workshops voor changemakers

WE CAN organiseert samen met coalitiepartners Importante, E-Quality en Kurodaiya een speciale bijeenkomst over het stoppen van genderongelijkheid en geweld.

agenda
05-11-2010
62.

NVvP Voorjaarscongres

Thema 2016: Samen beter, beter samen

agenda
30-03-2016
63.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
64.

Hellevoetsluis bezorgd over toename huiselijk geweld

Hellevoetsluis maakt zich zorgen om de toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld in de gemeente. Dat steeg van 50 in 2015 naar 77 afgelopen jaar, zo meldt het AD. Het gaat om meldingen die via Veilig Thuis binnenkwamen. Het aantal bij de politie geregistreerde gevallen van huiselijk geweld nam juist af.

nieuws
02-06-2017
65.

Verborgen schatten

Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld.

publicatie
11-05-2010
66.

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Vijfdaagse opleiding

agenda
17-11-2015
67.

Gebiedsverbod voor het eerst direct in werking

De officier van justitie in Den Haag heeft dinsdag in twee zaken met succes toepassing van de Wet voorwaardelijke sancties geëist. Dat is de eerste keer sinds de inwerkingtreding van deze wet op 1 april dit jaar.

nieuws
20-04-2012
68.

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe zijn deze geweldthema’s verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie.

publicatie
17-12-2013
69.

Kring van Veiligheid voor betere aanpak GIA

Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut hebben het initiatief genomen voor een Kring van Veiligheid waarin bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen opnieuw kijken naar de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

nieuws
25-08-2015
70.

Stop Feminicide

Uitbannen van huiselijk geweld tegen vrouwen in de EU

agenda
05-02-2015
71.

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant vreest wachtlijsten

In Zuidoost-Brabant dreigen wachtlijsten te ontstaan voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
16-04-2019
72.

Ombudsman trekt aan de bel over knelpunten vrouwenopvang

De vrouwenopvang heeft te maken met diverse knelpunten bij aanmelding, tijdens en na de opvang. Dat stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Zo is het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex, hun schulden nemen vaak verder toe en de hulpverlening aan hun kinderen duurt lang.

nieuws
06-07-2017
73.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
74.

Eerste hulp bij huiselijk geweld

Eerste Hulp bij Huiselijk Geweld is een serie van ETV.nl. In de programma’s komen verschillende betrokkenen bij huiselijk geweld aan bod: slachtoffers, plegers, kinderen, getuigen, politie en hulpverleners.

publicatie
23-06-2008
75.

Sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

Handreiking bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

publicatie
16-04-2016
76.

Amsterdamse ziekenhuizen in actie bij slachtoffers geweld

Geweldslachtoffers die op de eerste hulp in Amsterdam komen, worden vanaf september door medewerkers van het ziekenhuis bevraagd direct bevraagd hoe laat en waar ze zijn toegetakeld. Volgens de gemeente kan hierdoor het geweld in Amsterdam beter worden aangepakt.

nieuws
05-07-2013
77.

Nieuw hulpaanbod huiselijk geweld Veiligheidshuis Tilburg

Het Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg wil de hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld toegankelijker maken. Het richt daarom onder meer een speciale huis- en kinderkamer in. Slachtoffers kunnen dan in een vertrouwde omgeving hun verhaal vertellen en eventueel aangifte doen, in plaats van op politiebureau.

nieuws
25-11-2013
78.

Samenwerken aan veiligheid

Derde LOCK congres

agenda
29-09-2016
79.

Internet en huiselijk geweld

Websites over huiselijk geweld nader bekeken

feiten en cijfers
14-06-2007
80.

Politie: 95.000 meldingen is topje van de ijsberg

De politie is het afgelopen jaar gemiddeld iedere zes minuten uitgerukt voor huiselijk geweld. Dat vertelde Mariette Christophe, chef Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak, afgelopen vrijdag in een interview met Sp!ts. Vorig jaar ontving de politie 95.000 meldingen van huiselijk geweld.

nieuws
11-03-2013
81.

CDA Den Haag: extra maatregelen tegen huiselijk geweld in zomer

Het CDA Den Haag heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders gevraagd om in de zomermaanden extra maatregelen te treffen tegen huiselijk geweld. Dit naar aanleiding van de constatering van het Steunpunt Huiselijk Geweld dat in de zomer meer meldingen van huiselijk geweld binnenkomen.

nieuws
26-08-2014
82.

Huiselijk geweld gemeld en dan...?

Onderzoek naar de afhandeling van huiselijk-geweldincidenten door de politie.

feiten en cijfers
12-01-2016
83.

Onvoldoende zicht op sociale veiligheid azc’s

In de incidentenregistraties van asielzoekerscentra (azc’s) komen nagenoeg geen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van Justitie en Veiligheid bij twaalf azc’s.

nieuws
22-10-2018
84.

Handen uit de mouwen in de wijk: praten over geweld achter de voordeur

Signaleren en handelen bij misstanden.

agenda
10-10-2014
85.

Samenwerken aan Veiligheid

Systeemgerichte veiligheidsplanning en risicogestuurde zorg bij geweld in gezinnen.

agenda
06-11-2014
86.

Forse stijging meldingen huiselijk geweld West-Friesland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in West-Friesland is vorig jaar meer dan verdubbeld, aldus het Advies - en Steunpunt Huiselijk Geweld. Burgemeesters vaardigden ook meer tijdelijke huisverboden uit.

nieuws
21-03-2011
87.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
88.

Inschrijving WAVE conferentie geopend

De inschrijving voor de conferentie van WAVE - het Europese netwerk van de vrouwenopvang – is geopend. Op deze conferentie, die van 30 oktober tot en met 1 november in Boedapest (Hongarije) plaatsvindt, wordt informatie gedeeld over aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen.

nieuws
05-09-2017
89.

Beweging tegen geweld: vzw Zijn

Beweging tegen geweld: vzw Zijn treedt preventief en duidend op tegen geweld en misbruik binnen elke vertrouwensrelatie, zodat de spiraal die van generatie op generatie wordt doorgegeven, kan doorbroken worden.


13-09-2011
90.

Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Tijdens de training leert u hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en gaat aan de slag met het in kaart te brengen van uw zorgen. Om vervolgens deze op een respectvolle en niet-oordelende manier te bespreken met uw cliënt.

agenda
18-05-2012
91.

Een verhaal apart: praktijkverhalen over dilemma's in de bemoeizorg

Een verhaal apart laat een aantal lastige situaties in de bemoeizorg zien maar ook op de mogelijkheden hier op een creatieve manier mee om te gaan. Hulpverleners vertellen over hun cliënten en over hun aanpak van de problemen. Ieder verhaal gaat in op dilemma’s die zij tegenkomen in de meest uiteenlopende situaties en met een rijke schakering aan personages. Elk verhaal vertelt over de benaderingen en keuzes die hulpverleners maken om de impasse te doorbreken en een verbetering te realiseren in een vaak uitzichtloos bestaan. Het boek is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met hulp aan sociaal kwetsbaren. Voor de praktijk, maar ook voor hen die beleid maken, zorgarrangementen ontwikkelen en de bemoeizorg moeten financieren.

publicatie
06-10-2009
92.

Does Violence Begets Violence?

Cultural differences in the risk for delinquency among young Moroccan and Dutch adolescent boys

feiten en cijfers
01-01-2011
93.

Inschrijving Hein Roethofprijs weer van start

De inschrijving voor de Hein Roethofprijs 2017 is geopend. Nederlandse projecten die zich richten op de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid kunnen meedingen naar de prijs . Deze wordt dit jaar op 30 oktober uitgereikt door de minister van Veiligheid en Justitie.

nieuws
22-05-2017
94.

Benefiet Evenement “Save a life, Break the Silence”

Om de Stichting Zorgcentrum voor Interculturele Zorgverlening onder een groot breed publiek onder de aandacht te brengen, om particulieren/bedrijven te bereiken die bereid zijn om het project Zorgcentrum te sponsoren zal er op woensdag 26 februari 2014 een benefiet evenement worden georganiseerd.

agenda
26-02-2014
95.

Preventie van huiselijk geweld

De workshop gaat in op de mogelijkheden van preventie van huiselijk geweld.

agenda
25-10-2012
96.

Fataal einde van een liefde (artikel)

Gezinsdrama leidt tot nieuwe aanpak van huiselijk geweld in Twente: Code Rood.

publicatie
04-02-2016
97.

Tbs-patiënten en huiselijk geweld

Derde van een viertal vervolgstudies naar slachtoffers en daders van huiselijk geweld: Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden.

feiten en cijfers
15-09-2011
98.

Tussenrapportage Onderzoek pilots Herstelbemiddeling: een eerste evaluatie

Bemiddeling in het strafrecht is in opkomst in Nederland. In dit onderzoek worden de ervaringen onderzocht met de pilots bemiddeling/mediation in het strafrecht die vanaf oktober 2013 door het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gefinancierd. Het ministerie heeft in 2013 aan het veld gevraagd projectplannen in te dienen voor pilots op het gebied van herstelbemiddeling.

feiten en cijfers
23-03-2015
99.

Kernbeleid Veiligheid 2014: handreiking voor gemeenten

Herziening van de methode Kernbeleid Veiligheid uit 2010.

beleid
06-11-2013
100.

VWS publiceert Basisdocument afwegingskader Meldcode

Het ministerie van VWS heeft het Basisdocument 'Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' gepubliceerd. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

nieuws
31-07-2017
101.

Politie trekt lering uit moordzaak

De politie trekt lering uit de gang van zaken rond de moord op Aswintha Dijkstra in Sneek. Dat meldt het FrieschDagblad. Vooral de communicatie tussen de hulpverleningsinstanties en politie en justitie moet beter, blijkt uit een evaluatie door de Politieacademie.

nieuws
17-08-2012
102.

Empowerment Day

Een ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld.

agenda
15-06-2013
103.

Congres Veilig Verder

Resultaten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
08-12-2016
104.

Expositie Kracht uit gebrokenheid

‘Kracht uit gebrokenheid’ is de titel van een expositie over huiselijk geweld en seksueel misbruik die van 15 tot en met 28 februari te bezichtigen is in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn.

nieuws
11-02-2011
105.

Tien miljoen euro extra voor aanpak huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn van VWS stelt vanaf volgend jaar structureel tien miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld. Dit heeft hij afgelopen donderdag afgesproken in een bestuurlijk overleg.

nieuws
19-05-2014
106.

Deelgemeente Feijenoord investeert in aanpak huiselijk geweld

De Rotterdamse deelgemeente Feijenoord zet ook dit jaar extra in op de bestrijding van huiselijk geweld. De afgelopen twee jaar investeerde Feijenoord al flink in de aanpak van deze problematiek.

nieuws
16-05-2011
107.

Oranje Huis-aanpak erkend als goed onderbouwde interventie

De Oranje Huis-aanpak is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De vernieuwde beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

nieuws
16-08-2016
108.

West-Brabant intensiveert aanpak huiselijk geweld

Gemeenten en hulpverleners in West-Brabant gaan de komende jaren de aanpak van huiselijk geweld intensiveren en verbeteren. De afspraken hierover zijn gisteren bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant.

nieuws
18-06-2013
109.

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De sociaal werker en het AMHK

Handreiking van de MOgroep sociaal werker.

publicatie
07-05-2014
110.

Realising Rights

Research on the extent to which the rights of women and children in european countries are being realised to live lives free of violence and abuse.

feiten en cijfers
01-12-2011
111.

Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Meerdaagse opleiding

agenda
01-11-2016
112.

NRC Next: huiselijk geweld verre van doodsoorzaak nr. 1

De uitspraak dat huiselijk geweld doodsoorzaak nummer één is bij niet-natuurlijke dood, buiten de verkeersgevallen om, is onwaar. Dat concludeert NRC Next in de rubriek Next checkt.

nieuws
05-04-2012
113.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Brief VNG aan parlement

Over de plannen van de Staatssecretaris van VWS om geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) te bestrijden.

beleid
14-03-2012
114.

'How can I help you?'

Practice behaviour of social workers towards victims of domestic violence comparitive study between Austria and the Netherlands.

feiten en cijfers
25-04-2006
115.

Beleidsdoorlichting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland

Beleidsdoorlichting van artikel 4.5 van de VWS-begroting over de periode 2011–2015

beleid
19-01-2017
116.

Eindconferentie over geestelijke gezondheid van slachtoffers van huiselijk geweld

Officiële titel:

agenda
23-11-2012
117.

Factsheet Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

feiten en cijfers
11-04-2018
118.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

feiten en cijfers
20-12-2018
119.

Nieuwe campagne: Kom in actie

'Het houdt niet op, totdat je iets doet' is het motto van de nieuwe landelijke campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne is gisteren van start gegaan.

nieuws
07-02-2019
120.

Drie awards voor Aanpak Huiselijk Geweld

Aleid Wolfsen, Mariëtte Christophe en Katinka Lünnemann ontvangen morgen een award voor hun bijdrage in de aanpak van huiselijk geweld. De awards worden uitgereikt door het Global Network Women's Shelter (GNWS) in Amsterdam. Omdat Nederland gastland is voor de bijeenkomst van het GNWS netwerk, mag het drie personen voordragen voor een GNWS-Award.

nieuws
29-03-2011
121.

Zero Tolerance on Domestic Violence

This international symposium continues the debate on how to work towards an EU-wide strategy on domestic violence. It will provide a platform for the discussion of a better European regulatory framework aimed at strengthening the 3 P’s – prevention, protection and prosecution. The symposium will support the exchange of ideas and encourage delegates to engage in thought-provoking topical debate whilst sharing best practices and lessons learned.

agenda
14-06-2011
122.

Niet voor herhaling vatbaar

Een relatie waarin je mishandeld wordt, is absoluut 'niet voor herhaling vatbaar'.

publicatie
28-11-2012
123.

Building safety in situations of family violence

A two day workshop with Adriana Uken and Sonja Parker

agenda
13-09-2010
124.

De Waag wil evidence-based zorgprogramma voor stalkers

De Waag werkt hard aan een evidence-based zorgprogramma voor stalking. "Wij willen een zorgprogramma ontwikkelen waarvan we daarna de doelmatigheid gericht kunnen onderzoeken", aldus Evelyn Klein Haneveld, hoofd behandelzaken van de Waag. "Dat is belangrijk, want stalkers zijn een lastige en hardnekkige groep."

nieuws
01-07-2016
125.

Geen onvoorziene knelpunten bij implementatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Bij de implementatie van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) hebben zich geen onvoorziene knelpunten voorgedaan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Blazen bij geweld'. Minister Blok (VenJ) heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
17-08-2017
126.

Financiering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Factsheet van de VNG voor gemeenten

beleid
13-11-2018
127.

Brazilië interesse in aanpak huiselijk geweld Nederland

Brazilië zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld. Dat meldt de Rijksoverheid op haar website naar aanleiding van een ontmoeting tussen minister Edith Schippers (VWS) met haar Braziliaanse collega Arthur Chioro.

nieuws
16-06-2014
128.

Trauma, geweld en religie

Deze bundel maakt inzichtelijk hoe religie, trauma en geweld met elkaar verknoopt kunnen zijn. Juist door concrete levensbeschrijvingen van mensen die hiermee te maken hebben gekregen, zet de auteur enkele therapeutische en theoretische vragen scherp in het licht.

publicatie
24-10-2014
129.

Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Verdiepingsmiddag

agenda
27-06-2016
130.

Forse afname huiselijk-geweldzaken Rotterdam

Het aantal huiselijk-geweldzaken is in Rotterdam vorig jaar spectaculair gedaald. Kwamen er in 2008 ongeveer 2700 zaken binnen, in 2009 waren dat er nog ‘slechts’ ruim 1500. Dat meldt het Arrondissementsparket Rotterdam. In Dordrecht was eveneens sprake van een afname, al was de daling hier minder groot, van 360 naar 300 zaken van huiselijk geweld.

nieuws
15-01-2010
131.

‘Structurele verandering aanpak huiselijk geweld blijft nodig’

Er is weliswaar vooruitgang in de strijd tegen geweld tegen vrouwen, maar vooral huiselijk geweld komt nog steeds veel voor. Dat staat in een rapportage over de naleving van het Vrouwenverdrag in Nederland dat Kathalijne Buitenweg afgelopen maandag namens het College voor de Rechten van de Mens presenteerde.

nieuws
08-03-2016
132.

Ondertekening regionale meldcode Den Haag

Wethouders van de gemeentes Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk en Wassenaar hebben zaterdag een regionale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondertekend.

nieuws
22-11-2010
133.

Externaliserend gedrag

Congres

agenda
21-11-2019
134.

Aftrap regionaal programma Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord

Professionals uit Noord-Holland Noord hebben gisteren het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel is om deze problematiek terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

nieuws
02-07-2019
135.

Emancipatiemonitor 2014

De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue.

feiten en cijfers
16-12-2014
136.

Rapportage quickscan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quickscan naar de ervaringen met de meldcode in de sector maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, justitie, onderwijs, Veilig Thuis organisaties en toezichthouders.

feiten en cijfers
15-12-2015
137.

Cursus slachtoffers huiselijk geweld

Start tiendelige cursus 'Nu is het genoeg!

agenda
16-03-2012
138.

Twenterand pakt huiselijk geweld aan

De gemeente Twenterand heeft het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld als prioriteit benoemd. Als één van de eerste gemeenten in Twente heeft Twenterand een beleidsnotitie aanpak huiselijk geweld gemaakt.

nieuws
06-07-2009
139.

Beleidsnotitie Huiselijk geweld: een Friese aanpak

Deze notitie is door de gemeente Leeuwarden opgesteld, in overleg met de 30 andere Friese gemeenten. De notitie is al vastgesteld door het B&W van Leeuwarden. De verwachting is dat een groot deel van de andere Friese gemeenten dit ook gaat doen.

beleid
10-03-2006
140.

Moord en doodslag en de relatie met huiselijk geweld

Één op de vijf verdachten van een levensdelict (21%) is bij de politie bekend wegens huiselijk geweld. In operationele onderzoeken naar moord en doodslag kan dat kenmerk in het speurwerk naar de dader worden meegenomen.

feiten en cijfers
03-08-2011
141.

Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

agenda
10-10-2019
142.

Informatie delen in het kader van de Wet meldcode

Kenniscafé

agenda
22-06-2015
143.

Zuid Limburg pakt kindermishandeling en huiselijk geweld aan

Instellingen en gemeenten ondertekenen Convenant Meldcode

nieuws
18-06-2009
144.

Met de deur in huis

Verdiepingsmiddag Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
17-02-2015
145.

European Conference on Domestic Violence

Oslo - 1 t/m 4 september 2019

agenda
01-09-2019
146.

Tot de dood ons scheidt: Een onderzoek naar de omvang en kenmerken van moord en doodslag in huiselijke kring

Bureau Beke concludeert uit een onderzoek, verricht in opdracht van het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak, dat een op de drie moorden en doodslagen in Nederland wordt veroorzaakt door huiselijk geweld. Geweld in huiselijke kring maakt daarmee meer dodelijke slachtoffers dan geweld in het criminele circuit.

feiten en cijfers
01-02-2010
147.

Bijeenkomst: Werkgroep Huiselijk en Seksueel Geweld (Vrouw en recht)

Op de agenda staat in ieder geval een inleiding door Mirjam Decoz over seksuele intimidatie op de werkvloer.

agenda
03-10-2013
148.

Scheiden, strijden en lijden

Tweedaagse training

agenda
25-10-2016
149.

VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

Het programma VoorZorg is effectief tegen huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek. Bij VoorZorg worden vrouwen die zelf mishandeld zijn of waar het risico groot is dat ze hun kind gaan mishandelen, al tijdens hun zwangerschap begeleid door een GGD-verpleegkundige.

nieuws
26-01-2012
150.

Onderzoek naar toegang opvang voor slachtoffers zonder verblijfsvergunning

De omvang, verblijfsduur en kosten voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning, moeten worden gemonitord. Hierover zijn momenteel onvoldoende cijfers beschikbaar. Dat stelt onderzoeksbureau Significant.

nieuws
09-02-2018
151.

Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 : ontwikkelingen en samenhangen

De ontwikkeling van de criminaliteit en de rechtshandhaving wordt in deze publicatie beschreven van 1995 tot en met 2007. In sommige gevallen worden ontwikkelingen beschreven van 1980-2007, om ontwikkelingen van criminaliteit in historisch perspectief te plaatsen. De beschrijvingen in C&R blijven beperkt tot de grove criminaliteitscategorieën, zoals vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven en vernielingen.

feiten en cijfers
14-11-2008
152.

Een veilige toekomst

Hoe doorbreken we huiselijk geweld in gezinnen? - congres

agenda
07-12-2017
153.

Gestoorde slaap, een onschuldig probleem?

Symposium

agenda
08-10-2015
154.

Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

nieuws
29-05-2018
155.

Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief.

publicatie
28-02-2018
156.

Inventarisatie aanpak van huiselijk geweld

Een tweede inventarisatie van de aanpak van huiselijk geweld in het licht van strategie, samenwerking en visie

feiten en cijfers
06-12-2006
157.

‘Parapludefinitie huiselijk geweld minder geschikt voor onderzoek’

De Nederlandse 'parapludefinitie' van huiselijk geweld zou misschien niet standaard als onderzoekdefinitie moet worden gehanteerd. Het uitvragen van geweld in alle mogelijke relaties die binnen deze definitie vallen (huisvrienden, familieleden) is bovendien lastig binnen één vragenlijst te vatten.

nieuws
06-09-2016
158.

Factsheet Huiselijk geweld Ministerie van Justitie april 2007

Het ministerie van Justitie heeft een nieuwe factsheet uitgebracht over huiselijk geweld.

beleid
10-07-2009
159.

Psychological Aspects of Victimisation and Victim Assistance: Domestic Violence

01/2006 - onbekend

feiten en cijfers
01-07-2006
160.

Vragen en opmerkingen kamerfracties over Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en antwoorden van de staatsecretaris

In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 15 juli 2013 inzake de Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (33 400-XVI, nr. 156).

beleid
10-12-2013
161.

Liedjeswedstrijd Held zonder Geweld

Held Zonder Geweld, een wedstrijd voor de beste Singer Songwriter van Haaglanden, roept muzikale jongeren op een nummer te schrijven over een onderwerp als huiselijk geweld, loverboys of kindermishandeling.

nieuws
28-09-2015
162.

Cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld 2016

Cijfers over het eerste en tweede half jaar van 2016, afkomstig van Veilig Thuis-organisaties

feiten en cijfers
10-05-2017
163.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
164.

Veiligheidsmonitor 2014

De Veiligheidsmonitor (VM) is een grootschalig jaarlijks onderzoek van het CBS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en gemeenten onder de bevolking van 15 jaar en ouder. Dit onderzoek is in 2014 voor de zevende achtereenvolgende keer uitgevoerd.

feiten en cijfers
05-03-2015
165.

Waanstress voorspelt risico op geweld

Achtervolgingswanen, maar dan vooral de stress die patiënten met deze wanen daarvan hebben, blijken het risico op uitbarstingen van agressie en geweld goed te voorspellen. Behandelaren van mensen met deze waandenkbeelden zouden met gesprekstherapie kunnen proberen deze waanstress te verminderen. Zo kan worden voorkomen dat patiënten ernstige delicten plegen, in de huiselijke omgeving of in de psychiatrische kliniek.

nieuws
10-12-2012
166.

De gevolgen van seksueel misbruik voor mannen en jongens

Bijeenkomst

agenda
15-11-2016
167.

Notitie privacybeleid

Overzicht van de maatregelen op het gebied van gegevensverwerking en gegevensbescherming ter uitvoering van het regeerakkoord.

beleid
09-07-2013
168.

Victims of domestic violence in the Netherlands

The aim of this survey was to obtain general information about victims of domestic violence in the Netherlands. The survey looked in detail at which types of domestic violence victims are faced with, the attributes that can be used to describe victims of domestic violence and how the help-seeking behaviour displayed by victims of domestic violence can be characterised. This summary presents the results of the survey point by point.


07-12-2010
169.

Drie Groninger gemeenten stellen projectplan huiselijk geweld op

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde lanceren na de zomervakantie een voorlichtingscampagne met betrekking op het beter signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De drie gemeenten hebben samen een projectplan opgesteld rondom preventie, interventie en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

nieuws
31-05-2017
170.

Twente wil bewustwording verband mishandeling dier en mens

Dierenartsen kunnen een rol vervullen bij de opsporing van huiselijk geweld. Rond dit thema vindt er in Hengelo binnenkort een bijeenkomst plaats voor hulpverleners, dierenartsen en –beschermers.

nieuws
17-01-2011
171.

Emmen investeert in bestrijding huiselijk geweld

De gemeente Emmen gaat ruim 162.000 euro investeren in een betere bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat gebeurt via het project MDA++ en richt zich op gezinnen waar sprake is van ernstig en hardnekkig geweld.

nieuws
31-05-2019
172.

Met recht 'n zorg: Overdenkingen bij wet- en regelgeving over geweld in de privésfeer

Tekst inaugurele rede

publicatie
13-02-2009
173.

Geweld en veerkracht in gezinnen

Over posities, professionals en preventie van overdracht

publicatie
15-01-2007
174.

A Familiar Face

Violence in the lives of children and adolescents.

feiten en cijfers
03-11-2017
175.

‘Controleer bij botbreuken altijd op huiselijk geweld’

Vrouwen die op de Spoedeisende Hulp komen met een botbreuk zouden altijd gecontroleerd moeten worden op huiselijk geweld. Dat stelt de Canadese zorgonderzoekster Sheila Sprague. Zij promoveert eind deze maand op een onderzoek naar de mogelijkheden voor een vangnet ná de Spoedeisende Hulp.

nieuws
18-10-2013
176.

Werkconferentie 'Eigen Kracht werkt goed!'

De werkconferentie is informatief voor professionals in de jeugdzorg, medewerkers van Steunpunten Huiselijk Geweld, Eigen Kracht-coördinatoren, beleidsmedewerkers van instellingen en gemeenten die zich met jeugd en WMO bezighouden.

agenda
18-11-2011
177.

De aanpak van gendergerelateerd geweld in de privésfeer

Aanknopingspunten voor een meer genderbewuste aanpak van huiselijk geweld Gendertoets van het Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011 “De volgende fase”, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie

publicatie
05-03-2009
178.

Multidisciplinaire aanpak complexe problematiek, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Notitie in het kader van de uitvoeringsagenda voortkomend uit de brief “kwaliteitsimpuls DU/VO Vrouwenopvang”.

beleid
20-05-2015
179.

Zie wat ik niet zeggen kan.

Een bijeenkomst over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen en over de hulpverlening aan kinderen en gezinnen.

agenda
25-02-2014
180.

Aanbevelingen professionalisering aanpak huiselijk geweld

De commissie Naeyé (ingesteld naar aanleiding van de moord op een Middelburgs echtpaar in juli dit jaar) doet in haar rapport aanbevelingen 'met het oog op verdere professionalisering in de aanpak van huiselijk geweld en daaraan gerelateerde feiten'.

nieuws
18-11-2011
181.

Rechter beslist over omgangsrecht kind bij partnerdoding

De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd bepalen of contact met de (vermoedelijke) dader in het belang van een kind is. Dit wetsvoorstel van minister Blok (Justitie) kan rekenen op brede steun in de Kamer.

nieuws
16-05-2017
182.

WAVE annual activity report 2017

Jaarverslag van het netwerk Women Against Violence Europe, dat zich inzet voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

feiten en cijfers
06-03-2018
183.

Nederlandse uitvoering Verdrag van Istanbul geëvalueerd

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) gestuurd.

nieuws
07-09-2018
184.

Symposium ‘ZIE wat ik NIET zeggen kan’

Verslag van het Symposium ‘ZIE wat ik NIET zeggen kan’ gehouden in het Provinciehuis ’s-Hertogenbosch op 19 september 2013.

publicatie
04-12-2013
185.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
28-09-2016
186.

Brieven in aanloop naar het AO huiselijk geweld

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Kennisinstituut Atria hebben, in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) over huiselijk geweld en kindermishandeling dat vandaag in de Tweede Kamer werd gehouden, brieven ingediend.

nieuws
24-04-2019
187.

Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Handreiking voor gemeenten

publicatie
26-05-2016
188.

Voor schatten geschikt

Vooronderzoek databronnen en methoden omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

feiten en cijfers
02-03-2016
189.

Onderzoek naar ervaringskennis bij hulpverleners huiselijk geweld

Spreken over je eigen ervaringen met huiselijk geweld, dat doe je niet als professioneel hulpverlener. Toch kan de inzet van ervaringsdeskundigheid de positie van slachtoffers juist versterken. Dr. Alie Weerman van het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim wil de ervaringskennis weer in beeld krijgen en inzetten voor hulp aan slachtoffers.

nieuws
25-07-2018
190.

Wijkteam weet nog te weinig over huiselijk geweld (artikel)

Interview met Movisie-medewerkster Wendela Wentzel over de belangrijke rol die wijkteams hebben bij preventie en signalering van huiselijk geweld.

publicatie
24-08-2015
191.

Miniconferentie huiselijk geweld Flevoland

De miniconferentie 'Als er klappen vallen…' die afgelopen donderdag in het Provinciehuis in Lelystad plaatsvond, heeft veel belangstelling getrokken. Tijdens deze bijeenkomst over de aanpak van huiselijk geweld ondertekenden de provincie Flevoland, gemeenten, zorginstellingen en justitie een convenant huiselijk geweld.

nieuws
04-07-2011
192.

Toename aangiftes huiselijk geweld Brabant-Noord

In Brabant-Noord is vorig jaar 770 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld, tegen 738 aangiftes in 2011. Al met al waren er in de regio bijna 3.000 incidenten van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie.

nieuws
10-01-2013
193.

Onderzoek naar mishandeling in jeugd

Een op de zes Nederlanders zegt in zijn jeugd fysiek te zijn mishandeld door ouders of andere volwassenen. Bijna een op de vijf zegt emotioneel te zijn mishandeld door zijn ouders. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Het is een van de eerste Nederlandse onderzoeken waarin volwassenen rapporteren over mishandeling in hun jeugd.

nieuws
19-11-2010
194.

Onderzoek effectiviteit aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation gaan onderzoek doen binnen een aantal Veilig Thuis-regio’s.

feiten en cijfers
04-04-2016
195.

Resultaten online zelfhulpinterventie Feel the ViBe veelbelovend

De online zelfhulpinterventie 'Feel the Vibe' wijst meisjes die getuige waren van huiselijk geweld de weg naar professionele hulpverlening. Dat concludeert Karin Nooijens uit onderzoek waarop zij deze week promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

nieuws
03-11-2017
196.

Signaleren huiselijk geweld en dierenmishandeling (februari 2016)

Training

agenda
17-02-2016
197.

CDA Almere wil extra aandacht voor huiselijk geweld

Het CDA Almere wil een prioriteit maken van de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij, dat woensdag is vastgesteld. Het CDA heeft als eerste Almeerse partij het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voor volgend jaar maart vastgesteld.

nieuws
15-11-2013
198.

Overdragen kennis aanpak Huiselijk geweld

Train de trainer voor aandachtsfunctionarissen

agenda
19-05-2015
199.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Alkmaar

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
18-10-2016
200.

Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling in Nederland start ZonMw met de uitvoering van een aantal onderzoeken binnen het programma Effectief werken in de Jeugdsector.

feiten en cijfers
28-05-2012
201.

Casusbeschrijvingen huiselijk geweld en maatschappelijke kosten

Beschrijving van drie fictieve gevallen van huiselijk geweld

feiten en cijfers
20-12-2018
202.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

beleid
01-09-2013
203.

Schuld en Vergeving bij huiselijk geweld

Op donderdag 24 november 2011 van 19.30 – 22.00 uur organiseert de werkgroep “Huiselijk geweld en de kerk” van het Steunpunt in de Week zonder Geweld een debatavond in Ede met als titel “Schuld en Vergeving bij huiselijk geweld”.

agenda
24-11-2011
204.

Stukyoutoo: Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen

Getuigenissen, animaties, kleine speelfilmpjes, straatinterviews, music-clips, discussies, etc. over kindermishandeling door jongeren.


18-02-2011
205.

Als vrijwilligers zich zorgen maken

Kenniscafé

agenda
12-10-2015
206.

Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

maandag 9 mei en dinsdag 10 mei 2011

agenda
09-05-2011
207.

Openbaar Ministerie

Bij huiselijk geweld gaat het om (ernstige) strafbare feiten, zoals lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging.

organisatie
12-02-2010
208.

De Jonge informeert Kamer over aanpak huiselijk geweld

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij ging daarbij uitgebreid in op het nog te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-04-2018
209.

Lesgeven over geweld en de Wet meldcode

Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten

agenda
23-11-2016
210.

De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen

Internationale literatuurverkenning naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een gezin.

publicatie
07-09-2016
211.

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld. Deze notitie geeft de voortgang weer van de plannen en maatregelen uit de nota ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ van april 2002. ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ schetst de aard en omvang van huiselijk geweld en bevat meer dan 50 concrete voornemens en maatregelen om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren.

beleid
31-05-2006
212.

Expositie ZIE

Opening

agenda
21-11-2016
213.

Heerlen breidt huiselijk geweld project uit naar alle basisscholen

De gemeente Heerlen gaat het project Handle With Care uitbreiden naar alle basisscholen. Het doel is om leerlingen die huiselijk geweld hebben meegemaakt de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.

nieuws
13-02-2018
214.

De Jonge stipt huiselijk geweld na gezinshereniging aan

Naar aanleiding van een uitzending van Argos over huiselijk geweld na gezinshereniging, gaat minister De Jonge (VWS) dit onderwerp onder de aandacht brengen bij de VNG, vrouwenopvanginstellingen en het landelijk netwerk Veilig Thuis. Dat heeft hij in antwoord op Kamervragen laten weten.

nieuws
06-09-2018
215.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (juni 2019) en bijbehorende Kamerbrief, door de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer gestuurd (juli 2019).

beleid
01-01-2005
216.

Signs of Safety gathering

Delen van good practices

agenda
02-02-2016
217.

Seminar 'Trauma wat doe je met me?'

Voor professionals in de regio Groningen

agenda
09-06-2016
218.

Tweejaarlijkse monitors seksueel en huiselijk geweld

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
20-06-2019
219.

Basisboek huiselijk geweld: signaleren, melden en aanpakken

Huiselijk geweld is een actueel en complex probleem waar veel professionals uit de sociale sector mee ter maken krijgen. Centrale vragen daarbij zijn: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan.?

publicatie
30-11-2009
220.

Aware Noord- en Oost-Gelderland van officieel start

Slachtoffers van stalking en bedreiging in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland kunnen gebruik gaan maken van Aware. Hiervoor werd vandaag in Apeldoorn het officiële startsein gegeven.

nieuws
09-11-2010
221.

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programma GHNT

beleid
20-12-2018
222.

De weg naar heelwording

Interdisciplinair symposium

agenda
27-02-2015
223.

Werken met niet-westerse sociaal zwakke gezinnen

Congres

agenda
30-06-2016
224.

Risky relationships. Victims' risk of revictimization of intimate partner violence.

Kenmerken van slachtoffers beïnvloeden kans herhaald partnergeweld.

feiten en cijfers
09-12-2011
225.

Werken met verbeterde meldcode en afwegingskaders

Train-de-trainer

agenda
09-11-2018
226.

Systeemgericht werken bij huiselijk geweld

Systeemgericht werken is bij huiselijk geweld meestal effectiever en efficiënter dan een meersporenbeleid.Naar inschrijfformulier

agenda
07-05-2010
227.

Van een leven vol geweld naar een geweldig leven

Congres

agenda
21-12-2017
228.

Hulp aan kinderen na huiselijk geweld onderzocht

Hoewel er wel degelijk aandacht is voor kinderen die, als slachtoffer of getuige, betrokken zijn bij huiselijk geweld, is hulpverlening aan deze doelgroep niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan.

nieuws
16-12-2011
229.

Tot geweld ons scheidt

Een boek van Juliane Jaspers over relationeel geweld, geschreven vanuit het oogpunt van het slachtoffer.

publicatie
01-11-2011
230.

Shero WAVE cartoon brochure

Raising awareness about domestic violence through inspirational cartoons

publicatie
21-01-2019
231.

Talpa maakt programmaserie over huiselijk geweld

SBS6 gaat vanaf komend najaar een programmaserie over huiselijk geweld uitzenden. Dat heeft Talpa vrijdag bekendgemaakt.

nieuws
06-05-2019
232.

Opschakelen in de keten

Naar een effectievere werkwijze van de aanpak van huiselijk geweld in de regio Kennemerland.

feiten en cijfers
10-10-2012
233.

Politie en opvanginstellingen tekenen convenant gegevensuitwisseling bij huiselijk geweld

Opvanginstellingen Kadera en Moviera en de politie hebben deze maand een convenant ondertekend. Doel is afstemming over het uitwisselen van informatie, om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld.

nieuws
30-10-2018
234.

Triage-instrument Veilig Thuis

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

interventie
23-03-2015
235.

Sterke afname zaken huiselijk geweld Noord-Nederland

Het aantal zaken rond huiselijk geweld dat de politie in Noord-Nederland overdraagt aan het Openbaar Ministerie is sinds 2008 met ruim een kwart afgenomen. Dit blijkt uit interne cijfers van het OM, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

nieuws
02-04-2012
236.

De aanpak van huiselijk geweld op de BES-eilanden

Regioplan heeft in opdracht van verschillene ministeries onderzocht wat de consequenties van de implementatie van het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, zijn voor de aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden).

beleid
20-05-2014
237.

Convenant huiselijk geweld Haaglanden vernieuwd

De Haagse wethouder Baldewsingh van Volksgezondheid ondertekent vandaag namens de gemeente Den Haag een vernieuwd convenant tegen huiselijk geweld. Het convenant wordt daarnaast ook ondertekend door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer en door alle betrokken partners.

nieuws
16-02-2012
238.

Barneveld zoekt samenwerking scholen bij aanpak kindermishandeling

De basisscholen in Barneveld hebben onlangs samen met de wethouders van Onderwijs en Welzijn een convenant Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld ondertekend. Met dit convenant biedt de gemeente onder andere aan om op elke schoollocatie een aandachtsfunctionaris kindermishandeling te trainen.

nieuws
28-06-2017
239.

Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet

Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel.

feiten en cijfers
11-07-2013
240.

Doorbraakteam moet aanpak huiselijk geweld in Den Haag verbeteren

De Haagse burgemeester Pauline Krikke gaat in het nieuwe Doorbraakteam Huiselijk Geweld op zoek naar een verbetering van de aanpak van huiselijk geweld. Ze gaat zelf met een team specialisten heel gericht kijken waar het in de praktijk vaak misgaat of vastloopt.

nieuws
13-02-2018
241.

Woonarrangementen van kinderen na scheiding, contactverlies met de uitwonende ouder en de effectiviteit van het ouderschapsplan

Bevindingen uit recente promotieonderzoeken.

publicatie
27-02-2017
242.

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 28 oktober 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

beleid
30-07-2013
243.

Huiselijk geweld signaleren en bespreken

Training

agenda
17-06-2015
244.

Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt

Dit boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken over de signalering en aanpak van partnergeweld. Er wordt besproken op welke manier verschillende disciplines (wetenschap, gezondheidszorg, politie en justitie) met deze thematiek omgaan.

publicatie
15-01-2011
245.

Safe at Home zorgt voor unieke samenwerking met corporaties

Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om hen daarvan bewust te maken is onlangs het project 'Safe at Home' gestart. Het project wordt zowel in Nederland als in Engeland uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie.

nieuws
11-04-2017
246.

Koninklijke onderscheiding tijdens jubileumbijeenkomst Fier

Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, bestaat twintig jaar. Tijdens de jubileumbijeenkomst ontving Linda Terpstra, voorzitter van de raad van bestuur, een koninklijke onderscheiding voor haar uitzonderlijke en internationale inzet.

nieuws
24-05-2019
247.

Programmadirecteur Jan Dirk Sprokkereef blikt terug op één jaar GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een zomercolumn geschreven. Hierin blikt hij terug op het eerste jaar van het programma GHNT.

nieuws
15-07-2019
248.

100e interventie in databank Effectieve sociale interventies

De databank Effectieve sociale interventies viert haar driejarig bestaan én de 100e interventie in de databank! Een mijlpaal om even bij stil te staan. De 100e interventie, Community Support, werd vorige maand online gezet.

nieuws
01-07-2013
249.

Ooit zal alles anders zijn

Alexander Wolfram. Het vertelt het verhaal van de kleine Tobe en getuigt op een authentieke, fijngevoelige en diepgravende manier over huiselijk geweld.

publicatie
01-06-2011
250.

Rotterdamse proef uitbreiding huisverbod

Rotterdam start dit najaar met een proef waarbij het tijdelijk huisverbod wordt uitgebreid. De proef houdt in dat, wanneer een slachtoffer al is weggevlucht voor huiselijk geweld, de pleger alsnog een huisverbod kan worden opgelegd. Dat meldt het AD vandaag.

nieuws
06-07-2016
251.

Haagse burgemeester wil huisverbod vaker preventief inzetten

Er moet vaker een huisverbod ingezet worden, ook als er nog geen geweld is gebruikt. Dat vindt burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Ze gaat hierover afspraken maken met politie, justitie en welzijnsorganisaties. Dat meldt Omroep West.

nieuws
01-06-2017
252.

De Aandachtsfunctionaris maakt het verschil!

Symposium

agenda
19-11-2019
253.

Naar een methode voor de registratie van intrafamiliaal geweld in België

Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op literatuur en goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en op contacten met het werkveld. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er een multidisciplinair aanbod moet zijn dat zowel controle als hulpverlening omvat en zowel gericht is op de daders als op de slachtoffers. Voorwaarden voor deze aanpak is het vormen van multidisciplinaire teams maar is er ook de uitdaging van de registratie van gezinsgeweld.De registratie moet gebaseerd zijn op meerdere bronnen: die van de hulpverlening, maar ook van politie en justitie, eenmalige studies, slachtofferonderzoek en regelmatige monitoring. Pas dan kan worden geconstateerd of beleid effectief is, de beoogde kwaliteit worden gecontroleerd en de cliënt beter worden ondersteund door registratie en dossieropbouw.Specifieke problemen die zich zowel bij deze multidisciplinaire aanpak als ook bij de registratie voordoen zijn: beroepsgeheim van de hulpverlener, de privacy van de cliënt en de verschillende benaderingswijzen in de verschillende sectoren.Voor de reigstratie bestaan noch in België noch daarbuiten al goede praktijkvoorbeelden.In deze studie worden de verschillende knelpunten bij de registratie gegroepeerd naar: de (te registreren) variabelen, de garantie van de privacy en beroepsgebeim, afstemming op de bestaande registraties, gebruikersvriendelijkheid. Er is o.a. een variabelenlijst opgesteld, maar ook informatie verzameld over de condities die nodig zijn om met succes registratie te voeren.

publicatie
13-11-2003
254.

Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016

Rapportages over Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

feiten en cijfers
11-01-2018
255.

Intimate partner violence. Prevention and intervention.

The risk assessment and management approach

publicatie
26-02-2008
256.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Zwolle)

Eendaagse training

agenda
28-11-2016
257.

Nieuws vanuit het Landelijk programma Aanpak geweld

Het Landelijk programma Aanpak geweld gaat door. De vorm waarin is nog niet helemaal duidelijk. Dit en meer kunt u lezen in de achtste nieuwsbrief van het Landelijk programma.

nieuws
11-10-2013
258.

Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

interventie
31-03-2016
259.

Intergenerationele overdracht van geweldsdelicten

Dit proefschrift onderzoekt de intergenerationele overdracht van geweldsdelicten over drie opeenvolgende generaties. Het onderzoek zich met name op mannen. De twee centrrale onderzoeksvragegn zijn: In welke mate wordt gewelddadige delinquentie overgedragen tussen generaties? En welke mechanismen verklaren deze intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie het best?Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is in dit proefschrift gebruik gemaakt van gegevens van de Transfive studie. Informatie over de personen in de steekproef is afkomstig uit vier verschillende bronnen.

feiten en cijfers
27-03-2014
260.

OM past aanwijzingen kwetsbare personen aan

De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht.

nieuws
18-04-2016
261.

Raadgever RegioAanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Bondige informatie voor raadsleden over RegioAanpak Veilig Thuis.

beleid
20-06-2014
262.

Verbetering gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld

Advies ter verbetering van een nieuw uit te voeren prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld.

feiten en cijfers
08-07-2016
263.

Binnen zonder kloppen

Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld 2005

feiten en cijfers
01-03-2006
264.

Zomerondernemer 2014 komt met spel tegen huiselijk geweld

Met haar spel 'Ik wil ook wat zeggen' heeft de 22-jarige Marlies de Haan uit Kockengen de het project Zomerondernemers in het Groene Hart gewonnen. Het spel is bedoeld om huiselijk geweld tegen te gaan.

nieuws
01-09-2014
265.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2014

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
29-04-2015
266.

Onderzoek naar preventie van intergenerationeel geweld

Het kabinet wil een onderzoek laten uitvoeren naar interventies die kunnen zorgen voor de preventie van de intergenerationele overdracht van geweld. Dat heeft minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer laten weten in een brief over het Emancipatiebeleid 2013-2016.

nieuws
13-05-2013
267.

Workshop psychodrama en intiem geweld

Masterclass Psychodrama: Workshop psychodrama en intiem geweld (docenten: Loes Stolker en Peter John Schouten)

agenda
01-10-2013
268.

Huiselijk geweld en dierenwelzijn

Verslag van een algemeen overleg over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

beleid
04-12-2014
269.

Meedenkers kwaliteit gezocht

Wat zijn de kwaliteitseisen voor goede opvang van slachtoffers van huiselijk geweld? Wat zijn daarbij de verwachtingen van gemeenten? En van de zorgaanbieders?

nieuws
02-07-2013
270.

Family violence: young people, adult worries

Preparation, development, and evaluation of the eHealth intervention 'Feel the ViBe' for adolescents and young adults exposed to family violence.

publicatie
19-10-2017
271.

Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

In Nederland hebben naar schatting 150.000 mensen te maken met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Ieder van hen heeft (een opeenstapeling van) problemen op het gebied van bij-voorbeeld financiën, wonen, werken, psychische en lichamelijke gezondheid, sociale contacten, opvoeding of verslaving.

publicatie
06-11-2014
272.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar

Het landelijk Congres huiselijk geweld en kindermishandeling op 18 november in Nieuwegein heeft meer dan 600 bezoekers getrokken. De organisatie blikt terug op een geslaagde dag. Via de website van het congres is inmiddels een verslag beschikbaar.

nieuws
28-11-2013
273.

Programma voor digitale veiligheid slachtoffers huiselijk geweld

Vier grote vrouwenopvangorganisaties hebben een programma ontwikkeld om digitale veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld te verbeteren en de vaardigheden van betrokken professionals te vergroten: safetyNed. Het is de Nederlandse versie van het succesvolle Amerikaanse Safety Net.

nieuws
27-06-2017
274.

Handreiking bij versterken regierol aanpak huiselijk geweld

Bij de aanpak van huiselijk geweld hebben de centrumgemeenten Vrouwenopvang een bijzondere verantwoordelijkheid. Hoe kunnen zij hun sturende rol versterken en de samenwerking met de regio verbeteren? De VNG heeft een hadreiking ontwikkeld die antwoord geeft op deze vragen.

nieuws
16-01-2012
275.

Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel

Congres

agenda
30-05-2016
276.

Rotterdam blijft inzetten op aanpak huiselijk geweld

Gezinnen met geweld sneller in beeld krijgen en zorgen dat plegers niet meer in herhaling vallen. Dat zijn twee belangrijke doelstellingen uit het actieprogramma Veilig Thuis van de gemeente Rotterdam. Het programma heeft een looptijd van drie jaar. Dit jaar is er een budget beschikbaar van 11 miljoen euro.

nieuws
07-04-2015
277.

E-learning kindermishandeling voor huisartsen

Om kindermishandeling en huiselijk geweld eerder te signaleren, kunnen huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten vanaf deze maand speciale online cursussen volgen. Met deze unieke e-learning leren huisartsen en assistenten eerder geweld te signaleren

nieuws
03-10-2011
279.

Registraties huiselijk geweld bekeken

Vooronderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangschatting van huiselijk geweld

feiten en cijfers
10-10-2008
280.

Recidive na huiselijk geweld

Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009.

feiten en cijfers
16-12-2013
281.

Beuningen investeert in begeleiding probleemgezinnen

Het aantal gezinnen in Beuningen dat begeleiding nodig heeft, is de afgelopen drie jaar toegenomen. De gemeente maakt daarom extra geld vrij voor thuisbegeleiding. Ook gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld problematiek, komen voor de begeleiding in aanmerking.

nieuws
01-08-2012
282.

Met elkaar voor elkaar : aanpak binnenhuis terreur in recidivegezinnen huiselijk geweld in Hoogeveen

Huiselijk geweld in het algemeen, en de recidive daarbinnen in het bijzonder terug te dringen met bestaande structuren en reeds ingezette ontwikkelingen.

beleid
26-01-2011
283.

Vooraankondiging Wmo Atelier 7 Huiselijk geweld en kindermishandeling

Slaan mag niet, mishandeling is onaanvaardbaar. Niettemin is er veel fysiek en psychisch leed achter de Amsterdamse voordeur. Publiekscampagnes wijzen ons allemaal aan als alerte, verantwoordelijke omstanders die moeten ingrijpen als de situatie daarom vraagt. Maar het signaleren van huiselijk geweld en er vervolgens melding van maken, vergen, naast moed en begrip, ook deskundigheid en onderscheidingsvermogen. Hoe te handelen in welke situaties?

agenda
06-10-2010
284.

Huiselijk geweld: Zelfs thuis niet veilig (artikel)

Terugblik op de aanpak van huiselijk geweld door de politie en de borging van de activiteiten van het Landelijk Programma Huiselijk Geweld.

publicatie
12-08-2014
285.

Toename meldingen huiselijk geweld Dronten

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Dronten vorig jaar met bijna een kwart toegenomen. Dit is volgens burgemeester Aat de Jonge het gevolg van meer aandacht en inzet om deze problematiek in de gemeente tegen te gaan.

nieuws
17-03-2015
286.

Bijeenkomst modelaanpak huiselijk geweld Eindhoven

In opdracht van het ministerie van Justitie en in samenwerking met de VNG organiseert MOVISIE bijeenkomsten over de modelaanpak huiselijk geweld. De beleidsambtenaren van gemeenten ontvangen tijdens de bijeenkomst informatie van het ministerie van Justitie en de VNG over de modelaanpak huiselijk geweld en hoe deze kan helpen om het beleid te inventariseren en compleet te maken. Tijdens een werksessie wordt bekeken hoe het eigen beleid past in de modelaanpak. Daarnaast is er volop gelegenheid voor het uitwisselen van informatie tussen de deelnemers onderling.

agenda
28-09-2010
287.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

Het landelijk Congres huiselijk geweld en kindermishandeling op 18 november in Nieuwegein heeft meer dan 600 bezoekers getrokken. De organisatie blikt terug op een geslaagde dag. Via de website van het congres is inmiddels een verslag beschikbaar.

publicatie
28-11-2013
288.

De Integrale Veiligheidsmonitor wordt verbeterd

De Integrale Veiligheidsmonitor wordt de komende tijd verbeterd. Uit de ervaringen van gebruikers bleek dat het instrument verder verbeterd moet en kan worden. Daarvoor is nu het project 'Doorontwikkeling IVM' gestart.

nieuws
07-05-2012
289.

Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

nieuws
27-06-2019
290.

Film over Europese Family Justice Centers in première

Het Europese Family Justice Center-project verzorgde vorige week een afsluitend congres in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden zes pilots de uitkomsten van het tweejarige project. Daarnaast ging een film in première die het principe van de Family Justice Centers op indringende wijze in beeld brengt.

nieuws
20-01-2015
291.

Jeugdige slachtoffers en slachtoffers van huiselijk geweld

Congres

agenda
06-10-2016
292.

Special huiselijk geweld

Themanummer van SoziO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.

publicatie
15-11-2017
293.

Beantwoording Kamervragen huiselijk geweld

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over zaken die te maken hebben met huiselijk geweld.

nieuws
22-08-2016
295.

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor preventie

Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.

nieuws
06-04-2016
296.

RelatieWijs: nieuwe methode voor aanpak (ex-)partnergeweld

Hoe weet je als hulpverlener of gedrag in een relatie over een grens gaat? En wat te doen als er sprake lijkt te zijn van (ex-)partnergeweld? Op 8 juni lanceert Movisie de nieuwe methode RelatieWijs, voor het signaleren, beoordelen, bespreekbaar maken en handelen in geval van (ex-)partnergeweld.

nieuws
20-04-2017
297.

Geslagen maar niet verslagen

Biografisch relaas over huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen en gedwongen huwelijk.

publicatie
01-02-2011
298.

Startbijeenkomst Veilig Thuis

De startbijeenkomst wordt georganiseerd door Federatie Opvang, MOgroep, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR Nederland.

agenda
10-12-2014
299.

Behandeling van middelenverslaving en gewelddadig gedrag

De focus van het proefschrift van Fleur Kraanen ligt met name op de relatie tussen het plegen van partnermishandeling en problematisch middelengebruik.

feiten en cijfers
03-04-2014
300.

Voorlichtingsfilm Kadera over huiselijk geweld

De Zwolse organisatie 'Kadera, aanpak huiselijk geweld' heeft een film gemaakt over huiselijk geweld. De film is vanaf vandaag te zien op de website van Kadera en op You Tube.

nieuws
20-01-2012
301.

Definitieve handreiking Regioaanpak huiselijke geweld

Begin deze maand is de definitieve handreiking Regioaanpak huiselijke geweld gepresenteerd. Deze handreiking helpt gemeenten om in hun regio tot afspraken te komen. In het stuk staan handvatten en keuzemogelijkheden.

nieuws
10-10-2013
302.

When things are getting out of hand: Prevalence, assessment, and treatment of substance use disorder(s) and violent behavior

This thesis is focused on criminal behavior and (problematic) substance use.


18-04-2014
303.

Opnieuw landelijke campagne huiselijk geweld

De rijksoverheid gaat van 14 november t/m 12 december dit jaar de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 'Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander' herhalen. Tijdens de campagneperiode zullen de Steunpunten huiselijk geweld, politie of hulpverlening het mogelijk drukker krijgen, omdat meer mensen contact opnemen.

nieuws
21-07-2011
304.

Aantal aangiftes huiselijk geweld in België fors gestegen

Het aantal aangiftes van huiselijk geweld heeft in België vorig jaar een recordhoogte bereikt. In tien jaar is het aantal aangiftes over relationeel geweld verdubbeld. In 2000 werden 22.962 aangiftes geregistreerd, vorig jaar waren dat er 44.922. Dat meldt het Belgische dagblad De Standaard op basis van de meest recente criminaliteitsstatistieken van de politie.

nieuws
04-07-2012
305.

Turkse vereniging wil les over eer en geweld op basisschool

Turks-Nederlandse kinderen moeten op de basisschool structureel les krijgen over geweld tegen vrouwen en eergerelateerd geweld. Dit kan zorgen voor een mentaliteitsverandering onder alle Turken, stelt de Turkse arbeidersvereniging HTIB vandaag in Spits.

nieuws
14-03-2011
306.

Wet Meldcode voor Hogescholen

Training

agenda
03-11-2015
307.

Resultaten en ervaringen van de MultiDisciplinaire Aanpak++

Stop de 'her-meldingen'- middagsymposium

agenda
07-04-2016
308.

Lenferink presenteert eindrapportage over kinderen in de opvang

Kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang moeten als zelfstandige cliënten worden gezien. Dat stelt de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een rapport. Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG, nam hij de afgelopen maanden het gemeentelijk beleid rond kinderen in de opvang onder de loep.

nieuws
30-04-2018
309.

Betaald verlof voor slachtoffers huiselijk geweld Nieuw-Zeeland

Slachtoffers van huiselijk geweld in Nieuw-Zeeland krijgen tien dagen betaald verlof, zodat ze zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen. Het Nieuw-Zeelandse parlement heeft daarvoor een nieuwe wet aangenomen. Dat meldt The Guardian.

nieuws
27-07-2018
310.

Lespakket nodigt leerlingen uit om te praten over huiselijk geweld

Het Kopland heeft gisteren tijdens een congres in Groningen het lespakket 'Horen, zien...praten' gelanceerd. Het lespakket, speciaal ontwikkeld voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, helpt docenten om leerlingen uit te nodigen om te praten over huiselijk geweld.

nieuws
03-03-2017
311.

Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Tijdens de training leert u hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en gaat aan de slag met het in kaart te brengen van uw zorgen. Om vervolgens deze op een respectvolle en niet-oordelende manier te bespreken met uw cliënt.

agenda
28-06-2012
312.

Gucci haalt 4,4 miljoen dollar op voor vrouwenrechten

Gucci heeft met de campagne Chime for Change 4.4 miljoen dollar opgehaald. Met dit geld steunt het Italiaanse modehuis naar eigen zeggen 260 liefdadigheidsinstellingen in 81 landen die zich inzetten voor vrouwenrechten.

nieuws
26-11-2013
313.

‘Veiligheid kind verdwijnt te snel uit beeld’

Mishandelde kinderen zijn veel te vaak opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld. Dat zegt Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation, in een interview met Trouw. Volgens haar zijn de recidivecijfers hoog omdat de hulpverlening focust op de problemen van de ouders.

nieuws
10-03-2015
314.

GRENS een theaterminiatuur over huiselijk geweld

Twee theaterminiaturen als opmaat voor een groepsgesprek met maximaal vijfentwintig deelnemers.

agenda
06-05-2014
315.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
316.

Trauma: Wat doe je met me?

Middagsymposium

agenda
20-09-2016
317.

Geweld achter de voordeur: aanpak van huiselijk geweld

Dit boek van Hans Janssen, jarenlang bij het ministerie van Justitie de landelijk projectleider ‘Huiselijk geweld’, brengt veel informatie bijeen over huiselijk geweld en de aanpak ervan. Het vat belangrijke onderzoeken samen, beschrijft wet- en regelgeving, bespreekt taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen en gaat in op methodieken voor een effectieve aanpak. Het vormt een uitstekende bron voor alle actuele ontwikkelingen rondom huiselijk geweld.

publicatie
25-09-2006
318.

Een vreemde thuis

Cursus - effect van traumatisering en GIA

agenda
27-11-2015
319.

Gemeentelijke visie op een Veilig Thuis

Advies voor wethouders van de G4.

beleid
20-06-2013
320.

Moviera in de wijk

Specialistische intensieve ambulante begeleiding na de analysefase residentieel

interventie
09-02-2016
321.

Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant timmert aan de weg

Zacht voor de mens, maar hard op de grens. Dat is de slogan van het interventieteam Huiselijk Geweld dat in januari dit jaar in West-Brabant van start is gegaan. Het team heeft inmiddels zeventien zaken opgepakt. De komende maanden ligt de focus vooral op verder inhoudelijke en methodische doorontwikkeling.

nieuws
22-05-2013
322.

Secundaire analyses slachtofferdata huiselijk geweld

Eerste van een viertal vervolgstudies naar slachtoffers en daders van huiselijk geweld: over de samenhang tussen slachtoffer- en daderschap van ernstig huiselijk geweld.

feiten en cijfers
15-09-2011
323.

Behoeftepeiling landelijk congres

Het landelijk congres over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt dit jaar op maandag 18 november in het NBC in Nieuwegein plaats onder de naam RegioAanpak Veilig Thuis. Voor de vorming van het congresprogramma houdt de organisatie momenteel een behoeftepeiling.

nieuws
18-04-2013
324.

‘Huiselijk geweld in Catechismus’

Het zou goed zijn als zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus wordt uitgebreid met een extra vraag en antwoord om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Dat stelt de Kampense predikant J.A. Voorthuijzen.

nieuws
05-03-2012
325.

Vroegsignalering en Vroeghulp 2020

Congres

agenda
05-02-2020
326.

Huiselijk geweld te lijf

Manifest Kring van Veiligheid

publicatie
15-04-2016
327.

Wetsvoorstel affectieschade

Voorstel dat een vergoeding regelt voor affectieschade. Voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, zoals een geweldsmisdrijf. Het kan daarbij gaan om zowel geestelijk als lichamelijk letsel, bijvoorbeeld na seksueel geweld.

beleid
20-07-2015
328.

Europese wetgeving over de aanpak van huiselijk geweld

Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, houdt Renée Römkens een lezing met als titel: Europa binnenshuis! Nieuwe ontwikkelingen van Europese wetgeving over de aanpak van huiselijk geweld en gevolgen voor lokale beleidsmakers.

agenda
10-12-2013
329.

Huiselijk geweld geregistreerd

In opdracht van het politiekorps Amsterdam-Amstelland onderzocht Regioplan op welke wijze meldingen van huiselijk geweld beter kunnen worden vastgelegd en kunnen worden gecodeerd.

feiten en cijfers
05-05-2010
330.

Cursus slachtoffers huiselijk geweld

Zowel op Walcheren als in Zeeuws-Vlaanderen wordt in maart de cursus Nu is het genoeg! voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld georganiseerd.

agenda
15-03-2013
331.

Dakloos door huiselijk geweld

Dakloosheid bij vrouwen is vaak een gevolg van huiselijk geweld. Dan gaat het niet alleen om fysiek geweld, maar ook om geestelijk of seksueel geweld. Het magazine 'Homeless in Europe' (een uitgave van FEANTSA) laat twee medewerkers van Kadera (vrouwenopvang Overijssel) aan het woord over deze problematiek.

nieuws
15-08-2016
332.

Tijd om te herijken?

Onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG).

feiten en cijfers
20-01-2016
333.

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

This is the fourth edition of a data collection initiative that started in 1993 under the umbrella of the Council of Europe. The present document covers the years of 2003-2006 for all areas. In-depth analysis are presented for the year 2006.

feiten en cijfers
06-08-2010
334.

Neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling

Titel: De rol van neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling: een familiestudie benadering

feiten en cijfers
01-10-2011
335.

Genezen of voorkomen?

Debat over lokale politiek en aanpak huiselijk geweld & kindermishandeling.

agenda
26-11-2014
336.

Studienamiddag over het verband tussen alcohol en partnergeweld

Verschillende elementen van zowel partnergeweld als alcoholgebruik worden belicht.

agenda
26-06-2012
337.

Korpschef noemt Rotterdamse aanpak huiselijk geweld ‘succesvol’

De Rotterdamse korpschef Frank Paauw noemt de aanpak van huiselijk geweld in zijn stad ‘succesvol’. De aanpak van huiselijk geweld is al jaren prioriteit in Rotterdam. Dit blijkt zijn vruchten af te werpen.

nieuws
14-06-2011
338.

Rotterdam wil wachtlijsten opvang huiselijk geweld oplossen

De Rotterdamse gemeenteraad wil dat de wachtlijsten bij de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld zo snel mogelijk worden opgelost. Uiterlijk voor februari moet het stadsbestuur hiervoor een plan naar de raad sturen.

nieuws
13-11-2010
339.

‘Huiselijk geweld in kerkelijke omgeving te snel vergeven’

Kerken dragen bij aan het taboe rondom huiselijk geweld als ze plegers te snel vergeven. Daarmee houden ze volgens prof.dr. Ruard Ganzevoort de problematiek in stand. Donderdag 24 november spreekt hij in Ede over ‘Schuld en vergeving bij huiselijk geweld’. De avond wordt georganiseerd door de Edese werkgroep ‘Huiselijk geweld en de kerk’.

nieuws
17-11-2011
340.

Geweld achter de voordeur bij leden van 1%motorclubs

Artikel over huiselijk geweld bij gezinnen waarvan de man lid is van een 1%motorclub.

publicatie
27-11-2015
341.

Scholieren flyeren tegen huiselijk geweld

Leerlingen van het Da Vinci College in Dordrecht gaan deze week flyeren om huiselijk geweld te stoppen. Samen ontwierpen zij een flyer en posters met de tekst ‘Mep jij? Of word je gemept?’.

nieuws
24-11-2010
342.

Veel fatale geweldsmisdrijven in januari

In de eerste maand van dit jaar zijn in ons land 22 mensen door een misdrijf om het leven gekomen. Dit is bijna twee keer zoveel als het maandgemiddelde van de afgelopen jaren. Bijna een kwart van deze fatale geweldsmisdrijven vond plaats in relationele sfeer.

nieuws
04-02-2013
343.

Praten over geweld achter de voordeur

Training - Handen uit de mouwen in de wijk

agenda
20-03-2015
344.

Nog altijd veel dodelijke slachtoffers huiselijk geweld

De afgelopen twee jaar zijn in Nederland ruim honderd mensen overleden aan de gevolgen van huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar registreerde de politie tot 1 oktober 44 dodelijke slachtoffers: 10 mannen, 20 vrouwen en 14 kinderen. Daarnaast zijn er vermoedelijk nog 3 mannen en 2 kinderen door huiselijk geweld om het leven gekomen.

nieuws
04-02-2011
345.

Van generatie op generatie

Een literatuurstudie naar het doorbreken van geweld en de rol van opvoeding

publicatie
28-03-2013
346.

NJi peilt aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

Hoeveel aandacht besteden MBO-, HBO- en WO-opleidingen die zich richten op maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs, aan kindermishandeling en huiselijk geweld? Die vraag staat centraal bij een inventarisatie die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) momenteel uitvoert.

nieuws
07-05-2013
347.

Amsterdams Letselspreekuur Plus mogelijk landelijk uitgerold

Minister De Jonge (VWS) wil kijken of het Amsterdamse Letselspreekuur Plus in heel Nederland kan worden toegepast. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van D66-Kamerleden Rens Raemakers en Vera Bergkamp, zo meldt Het Parool vandaag.

nieuws
09-04-2018
348.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
349.

Forse toename meldingen huiselijk geweld Noord-Nederland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Noord-Nederland is de afgelopen vier jaar met ruim 27 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In Drenthe, Groningen en Friesland werden het afgelopen jaar 6202 incidenten van huiselijk geweld gemeld: ruim 1300 meer dan in 2010.

nieuws
06-01-2014
350.

Train the Teacher GIA

Voor hbo-docenten

agenda
29-05-2015
351.

Dapper Hart Event

Taboe doorbreken over seksueel misbruik

agenda
20-11-2016
352.

Partij voor Huiselijk Geluk vraagt kinderen niet te vergeten

Film- en gespreksavond in Forumimages documentaire ‘Scènes uit het omgangshuis’Partij voor Huiselijk Geluk vraagt kinderen niet te vergeten

agenda
14-02-2011
353.

4Mijl van Groningen in teken van vrouwenopvang

'Groningen Geeft Thuis' is het goede doel van het hardloopevenement de 4Mijl van Groningen op 9 oktober van dit jaar. Een deel van het inschrijfgeld en de opbrengst van de Charityrun en de collectes worden geschonken aan de vrouwenopvang.

nieuws
13-04-2016
354.

Kamerbrief voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
22-12-2014
355.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Introductieworkshop

agenda
18-11-2016
356.

European Conference on Domestic Violence. Highlights (artikel)

Verslag van de conferentie die september 2015 plaatsvond in Dublin.

publicatie
05-11-2015
357.

3 miljoen voor centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland.

nieuws
21-12-2018
358.

Afhankelijkheid en weerbaarheid

Over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

publicatie
19-09-2016
359.

Geweld hoort nergens thuis. Tweede voortgangsrapportage

Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

beleid
03-07-2019
360.

Middelengebruik en geweld

Een literatuurstudie naar de relatie tussen alcohol, drugs en geweld

publicatie
12-09-2016
361.

Wekelijks vier huisverboden in Amsterdam

Sinds de Wet tijdelijk huisverbod tien jaar geleden van kracht ging, zijn er in Amsterdam 2368 huisverboden opgelegd. Dat zijn er gemiddeld vier per week.

nieuws
01-04-2019
362.

Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg (artikel)

Netwerk van de acute medische zorgketen.

publicatie
25-04-2014
363.

Empowerment-Day Eindhoven

Een ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld.

agenda
02-11-2013
364.

Multiprobleemgezinnen

Jaarlijks congres

agenda
26-03-2020
365.

Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Train de trainer voor Veilig Thuis

agenda
10-12-2015
366.

VNG-factsheet over consequenties Verdrag van Istanbul voor gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een factsheet opgesteld over het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. De factsheet beschrijft welke consequenties het verdrag voor gemeenten heeft.

nieuws
23-12-2016
367.

Nederland koploper goed onderbouwde interventies

Geen enkel land heeft zoveel goed onderbouwde interventies over huiselijk en seksueel geweld als Nederland. Dat stelt kenniscentrum Movisie naar aanleiding van het stimuleringstraject 'Samen op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'.

nieuws
04-03-2016
368.

Workshop Veiligheid en Zorg

Raad op Zaterdag - voor gemeenteraadsleden

agenda
24-09-2016
369.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Beleidsstukken rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zie ook de pagina van het ministerie van VWS, aangezien veel stukken namens beide ministeries verzonden worden.

beleid
24-11-2015
370.

De lange weg naar herstel

Themadag kindermishandeling - Stichting Geheim Geweld

agenda
25-04-2016
371.

Betere nazorg door komst Centrum SFG

Bij het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (SFG) in Nijmegen hebben zich tussen 1 november 2012 en 31 oktober 2013 veertig slachtoffers van familiaal of seksueel geweld gemeld. Een groot winstpunt van het Centrum SFG is het adequate nazorgtraject. Dat staat in het jaarverslag van het Centrum SFG.

nieuws
04-02-2014
372.

Onderzoek naar voorspellers van herhaalde meldingen van huiselijk geweld

Is te voorspellen in welke gezinnen er een grotere kans is dat er na een eerdere melding opnieuw huiselijk geweld zal plaatsvinden? En zo ja: hoe kun je deze kennis inzetten om te voorkomen dat kinderen (opnieuw) worden geconfronteerd met huiselijk geweld?

feiten en cijfers
28-02-2014
373.

Gewelddadige vrouwen, de schaduwzijde van Venus

De divisie Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe organiseert op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober a.s. een tweedaags symposium "Gewelddadige vrouwen, de schaduwzijde van Venus". Een symposium over geweld gebruikt door vrouwen: biologische aspecten, vrouwen in het rechtssysteem, psychopathologie, risicotaxatie en behandeling.

agenda
13-10-2011
374.

Regiobijeenkomsten aanpak huiselijk geweld

Het programma RegioAanpak Veilig Thuis, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren in september drie regiobijeenkomsten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze verdiepende bijeenkomsten gaan gemeenten en ketenpartners in gesprek met elkaar en met andere experts.

nieuws
20-06-2014
375.

"Bring in the family."
Huiselijk geweld, vrouwenopvang en (aankomende) professionals nader beschouwd

Op vrijdag 20 juni 2008 heeft dr. Sietske Dijkstra, lector Vrouwenopvang en huiselijk geweld van Valkenhorst en Avans Hogeschool, haar lectorale rede gehouden.

publicatie
30-06-2008
376.

Data Count opvang slachtoffers huiselijk geweld

Op één gemiddelde dag in 2011 zochten 1.698 vrouwen en 1.349 kinderen in Nederland toevlucht tot de Vrouwenopvang. Wereldwijd kregen die dag ruim 56.308 vrouwen en 39.130 kinderen (samen 95.438 slachtoffers) hulp en onderdak bij de Vrouwenopvang ten gevolge van huiselijk geweld. Dit blijkt uit de jaarlijkse internationale Data Count, die voor de derde keer heeft plaatsgevonden.

nieuws
07-03-2012
377.

Prioriteiten in veiligheid 2013

Welke veiligheidsthema’s spelen momenteel en welke gemeentelijke investeringen staan hierbij centraal.

beleid
25-03-2013
378.

Twitter ingeschakeld tegen huiselijk geweld

De tijd dat Twitter uitsluitend bestemd was om elkaar lichtvoetige berichtjes te sturen is voorbij. Het medium staat op dit moment namelijk centraal in een confronterende campagne tegen huiselijk geweld.

nieuws
17-12-2009
379.

Melding huiselijk geweld in Amsterdam toegenomen

De GGD Amsterdam constateert een grote toename van het aantal crisismeldingen én meldingen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit de Amsterdamse OGGZ monitor (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg), waarin de cijfers en trends over de laatste vijf jaar (2006-2010) zijn gebundeld.

nieuws
05-04-2012
380.

Nieuwe hulplijn voor en door slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf vandaag bellen met de hulplijn 'Hear my Voice' om te praten met lotgenoten. Bij deze nieuwe luisterdienst kunnen zij gratis en anoniem hun verhaal kwijt.

nieuws
15-05-2018
381.

Manifest stop huiselijk

Pleidooi om de transitie naar de gemeenten te gebruiken als moment van transformatie.

publicatie
13-05-2014
382.

Lectoraat Huiselijk geweld verlegt focus

Het lectoraat Vrouwenopvang en huiselijk geweld, verbonden aan de Academie voor Sociale Studies Breda, verlegt zijn focus. Vanaf november gaat het lectoraat zich meer richten op ketenaanpak bij huiselijk geweld. Er worden ook twee minoren ontwikkeld.

nieuws
14-10-2010
383.

Website partnergeweld (België)

De bedoeling van deze site is om slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld beter te informeren.


25-11-2013
384.

PvdA-Kamerlid: 'Leer kappers en schoonheidsspecialisten doorverwijzen'

Kappers en schoonheidsspecialisten moeten geschoold worden in hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld. Dat voorstel doet PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul in een initiatiefnota die ze vandaag, op Internationale Vrouwendag, aan premier Rutte aanbiedt.

nieuws
08-03-2018
385.

Kantelende stelsels en de aanpak van huiselijk geweld: deskundigheid

Welkde deskundigheid moet geborgd worden? Wat moeten generalisten weten en kunnen als het gaat om huiselijk geweld? Welke specialisten/specialismen zijn nodig?

agenda
09-10-2014
386.

Nog steeds knelpunten bij uitstroom vrouwenopvang

Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Maar vooral op het gebied van de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten.

nieuws
14-05-2019
387.

Meer oog burgemeesters voor eerwraak en huiselijk geweld

Burgemeesters en hulpverleners hebben meer oog gekregen voor het onderscheid tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Dat meldt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Het is onder burgemeesters een actueel thema, sinds zij twee jaar geleden de bevoegdheid kregen om een tijdelijk huisverbod op te leggen.

nieuws
05-10-2010
388.

Federatie Opvang publiceert Factsheet vrouwenopvang

Ruim 16.500 mensen doen jaarlijks een beroep op de vrouwenopvang. Daaronder zijn zo’n 4.500 kinderen. Dat staat in de Factsheet 2018 van de Federatie Opvang. Het is voor het eerst dat het landelijk netwerk Vrouwenopvang de geboden hulp in de volle breedte in kaart heeft gebracht.

nieuws
04-12-2018
389.

Politiekundige pleit voor beter contact met gereformeerde gemeenschap

De verhouding tussen de gereformeerde gezindten en de politie is in Zeeland 'matig tot slecht'. Sleutelfiguren in reformatorische kring lijken geneigd om problemen te lang binnenskamers te houden. Dat stelt politiekundige Jan Hoekman.

nieuws
26-02-2018
390.

De cruelty link op papier en in de praktijk

Een onderzoek naar de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

publicatie
28-08-2013
391.

Empowerment-dag voor slachtoffers van (ex-) partnergeweld

Tweede landelijke Empowerment-dag voor slachtoffers van (ex-) partnergeweld in Roosendaal.

agenda
22-09-2012
392.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Workshop

agenda
19-11-2015
393.

Verslag van een algemeen overleg: Aanpak huiselijk geweld

De vaste commissie voor VWS en de vaste commissie voor V&J hebben op 15 mei 2014 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van VWS, minister Opstelten van V&J en staatssecretaris Teeven van V&J over kindermishandeling – geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het verslag is vastgesteld 23 juli 2014.

beleid
23-07-2014
394.

Domestic violence by and against men and women in Curacao

De centrale vraag is: wat zijn de prevalenties, risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld tegen mannen en vrouwen op Curaçao?

feiten en cijfers
13-09-2012
395.

Europees draaiboek huiselijk geweld gepresenteerd

Op een conferentie in Hasselt (Belgisch-Limburg) is donderdag het Europees draaiboek gepresenteerd waarmee de komende jaren huiselijk geweld in de lidstaten eenduidig wordt aangepakt. Het draaiboek is mede gebaseerd op de bewezen succesvolle benadering van de Venlose aanpak. Medio oktober gaat een Europese promotiecampagne over het onderwerp van start.

nieuws
01-10-2012
396.

Huiselijk geweld in Tweede Kamer

De Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie bespreekt aan groot aantal zaken rondom huiselijk geweld

agenda
09-02-2012
397.

Oranje Huis

Conferentie

agenda
25-11-2015
398.

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel opliepen. Het Schadefonds geeft aan deze slachtoffers een eenmalige uitkering van een geldbedrag.

publicatie
30-03-2010
399.

Achter mijn voordeur

Ervaringsverhaal over huiselijk geweld.

publicatie
24-12-2015
400.

Derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

Vierdaagse internationale conferentie gericht op het stoppen van geweld tegen vrouwen.

publicatie
10-11-2015
401.

Verband geweld binnen en buiten onvoldoende belicht

Er bestaat een duidelijk verband tussen huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Dat blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. Experts vinden dat er onvoldoende aandacht is voor deze relatie en de specifieke impact ervan.

nieuws
29-04-2019
402.

'Zingen in het donker' naar Holland Film Meeting

De speelfilm Zingen in het Donker over huiselijk geweld, met in de hoofdrol Carice van Houten, wordt opgenomen in de Video Library van Holland Film Meeting, het internationale onderdeel van het Nederlands Film Festival. Het festival wordt gehouden van 24 tot en met 28 september in Utrecht.

nieuws
21-08-2009
403.

De Waag onderzoekt app voor plegers huiselijk geweld

Umberto Argese, behandelaar bij de Waag, gaat onderzoek doen naar de app GRIP. GRIP staat voor Goede Reactie Is Preventie en is bedoeld als hulpmiddel voor cliënten met agressieproblematiek. Het onderzoek wordt volgend jaar onder 54 cliënten uitgevoerd binnen de zorglijn Huiselijk geweld op de Waag-vestigingen in Midden-Nederland.

nieuws
17-12-2018
404.

Rotterdam Coolhaveneiland heeft genoeg van huiselijk geweld

De Rotterdamse wijk Coolhaveneiland gaat de strijd aan tegen huiselijk geweld. Organisaties en instellingen uit de wijk gaan samen met bewoners plannen uitvoeren om huiselijk geweld te voorkomen.

nieuws
26-01-2010
405.

Regiobijeenkomsten Huiselijk geweld en Kindermishandeling 11 september 2014 Haarlem

Concrete adviezen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
11-09-2014
406.

E-day in Rotterdam

Ontmoetingsdag voor slachtoffers van (ex)partnergeweld en/of stalking

agenda
30-05-2015
407.

Zaanse pilot biedt inzicht in signalen huiselijk geweld

In Zaanstad is een pilot uitgevoerd met twee lokale Jeugdteams voor het signaleren en voorkomen van huiselijk geweld. De gemeente, maatschappelijke partners en social media leveren gegevens die, in combinatie of bij herhaling, een signaal kunnen vormen van huiselijk geweld.

nieuws
11-02-2016
408.

Een kwestie van vertrouwen: preventie huiselijk geweld in allochtone gezinnen in zes stappen

Voorlichtingsactiviteiten over huiselijk geweld voor verschillende migrantengroepen.

publicatie
01-07-2008
409.

Landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met veranderingen op het gebied van het beleid inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze publicatie worden de belangrijkste elementen (wettelijk traject, inanciële aspecten, regionale context, ondersteuning en planning) naast elkaar gezet.

beleid
13-06-2013
410.

Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk

Een uitgebreid naslagwerk gericht op de praktische omgang met slachtofferrechten.

publicatie
05-02-2014
411.

'Hou moeder en kind in beeld na opvangverblijf'

Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Dit concluderen de vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd in het rapport 'Moeder en kind verlaten vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?'.

nieuws
23-05-2017
412.

Burgemeester bezorgd over ‘afname’ huiselijk geweld

In de gemeente Rijnwaarden werd vorig jaar geen enkel huisverbod opgelegd, zo blijkt uit de kadernota 'Integraal Veiligheidsbeleid' van de gemeente Rijnwaarden. Dat is voor burgemeester Mark Slinkman geen reden tot tevredenheid. Hij gelooft niet dat huiselijk geweld minder vaak voorkomt en vreest dat het alleen minder vaak wordt gemeld.

nieuws
25-03-2013
413.

Meldingen huiselijk geweld Zuid-Limburg licht gestegen

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft vorig jaar 1050 meldingen van huiselijk geweld ontvangen. Dat is een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van 2013. Het aantal opgelegde huisverboden bleef met 36 gelijk. Dat meldt het Veiligheidshuis in zijn jaarverslag.

nieuws
01-10-2015
414.

Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg

Dit beleidskader beschrijft de kaders voor Noord en Midden Limburg en sluit aan op de lokale structuur rond de aanpak van huiselijk geweld.

beleid
31-01-2011
415.

Omgaan met de meldcode binnen vrijwilligersorganisaties

Afronding pilot training Contactpersonen meldcode

agenda
24-11-2015
416.

Veendam vernieuwt aanpak huiselijk geweld

De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar voor een nieuwe aanpak van huiselijk geweld. Het bedrag wordt ingezet voor een training voor medewerkers van welzijnsorganisatie Compaen.

nieuws
10-01-2014
417.

Evaluatie Veiligheidshuizen positief

Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit. Dat blijkt uit een evaluatie door onderzoeksbureau BVTO, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

nieuws
24-03-2011
418.

Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

Uitkomsten van een literatuuronderzoek naar de etiologie van fysieke kindermishandelingen en seksueel misbruik, de mogelijkheden omn te interveniëren en noodzakelijk, verder, onderzoek.

feiten en cijfers
10-10-2012
419.

Veel belangstelling benefietwedstrijd stichting RuJu

De benefiet-voetbalwedstrijd voor de stichting RuJu is gisterenavond door zo’n 1500 mensen bezocht. De opbrengst is bestemd voor een monument ter nagedachtenis aan alle jonge slachtoffers van huiselijk geweld. Er is in ieder geval 5000 euro opgehaald. Het precieze eindbedrag zal over enkele dagen bekend worden gemaakt.

nieuws
25-09-2013
420.

Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen. Casuïstiek Heerlen

Verslag van een onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin.

publicatie
22-06-2016
421.

Snel groeiende wachtlijst bij Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland maakt zich zorgen over de snel groeiende wachtlijst. Aan de deelnemende gemeenten is 260.000 euro voor extra personeel gevraagd. De organisatie heeft hen verzocht om zo snel mogelijk te beslissen over de extra financiën.

nieuws
11-06-2019
422.

De Jonge wil programma Nu Niet Zwanger landelijk uitrollen

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil het Tilburgse programma Nu Niet Zwanger in het hele land 'zo grondig mogelijk uitrollen'. Dat liet hij gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad weten. Hij noemde het programma 'heerlijk praktisch'. Dat meldt het Brabants Dagblad.

nieuws
27-03-2018
423.

2nd International Conference on Law Enforcement and Public Health (LEPH2014)

Veiligheid en gezondheid – politie en openbare gezondheidszorg - hebben veel met elkaar te maken en voor het oplossen van urgente sociale problemen is samenwerking tussen professionals op beide gebieden noodzakelijk.

agenda
05-10-2014
424.

Workshop Praten met kinderen

Praten met kinderen over kindermishandeling

agenda
01-07-2016
425.

Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland

Onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers.

feiten en cijfers
28-11-2012
426.

Toename huiselijk geweld Kop van Noord-Holland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de Kop van Noord-Holland neemt toe. Dat heeft het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld bekendgemaakt. In 2010 werden er 866 meldingen gedaan. In 2011 waren dat er 947. De meldingen komen van professionals, politie en burgers uit de hele regio.

nieuws
17-09-2012
427.

'Qatverslaving bron van huiselijk geweld'

Qatverslaving vormt een bron van huiselijk geweld. Dat stelt de Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN) in het dagblad Trouw. Volgens de organisatie komt deze verslaving in tien procent van de Somalische gezinnen in Nederland voor. De FSAN heeft minister Donner (Binnenlandse Zaken) om meer aandacht voor dit probleem gevraagd.

nieuws
12-05-2011
428.

Signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg

Hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en het in kaart brengen en bespreken van uw zorgen, zodat u op een laagdrempelige manier contact houdt en (nog) erger kunt voorkomen.

agenda
03-02-2014
429.

In dialoog over conflictscheiding

Symposium

agenda
05-02-2016
430.

ACEs: nare jeugdervaringen

Jaarlijks congres

agenda
06-11-2019
431.

IND mag voortaan beoordelen of sprake is van schrijnende situatie

De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is vanaf vandaag afgeschaft. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag voortaan tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie.

nieuws
01-05-2019
432.

Algemeen overleg Tweede Kamer: Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties verzamel-algemeen overleg

agenda
15-05-2014
433.

Nationaal Rapporteur voorzichtig positief over programma Geweld hoort nergens thuis

Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur, is positief over de ambities die blijken uit het programma Geweld hoort nergens thuis. In dit landelijke actieprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gaat ook specifieke aandacht uit naar slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting. "Ambities zijn echter nog geen resultaten. Om slachtoffers ook echt te helpen is waakzaamheid nodig op de uitvoering en effecten hiervan."

nieuws
19-06-2018
434.

Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies

This study provides a systematic analysis and insight into the social aspects of violence against women within the 27 Member States, the three EEA/EFTA countries.

feiten en cijfers
01-09-2010
435.

Veiligheidsbeeld BES 2018

Een onderzoek naar praktische handvatten om criminaliteit en onveiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te pakken

publicatie
13-02-2019
436.

Landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 2010

Op 11 oktober 2010 start weer de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld ‘Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander’. De campagne loopt tot en met 7 november 2010.

agenda
11-10-2010
437.

Regie op preventie van huiselijk geweld

Deze publicatie is gericht op een betere preventie op lokaal en regionaal niveau, door een aantal uiteenlopende goede voorbeelden van gemeentelijk initiatief te beschrijven.

beleid
09-07-2010
438.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
03-11-2016
439.

Inventarisatie van de stand van zaken Aanpak huiselijk geweld

In 2003 (door ES&E) en 2006 (door Beke) hebben inventarisaties plaatsgevonden m.b.t. de aanpak van huiselijk geweld door gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Aan de Tweede Kamer is een derde inventarisatie toegezegd. Er is een behoefte aan een centraal en actueel overzicht van ontwikkelingen, betrokken partijen, evaluaties, planningen e.d. Deze derde inventarisatie moet dat totaalplaatje gaan schetsen. Het interdepartementale Plan van aanpak Huiselijk Geweld uit 2008 wordt voor deze inventarisatie als uitgangspunt genomen en geldt als ijkpunt voor de afbakening. Het betreft hier echt een feiteninventarisatie: wat gebeurt er allemaal, wie zijn betrokken, wie financiert wat, wat zijn de diverse tijdpaden, wat wordt wanneer geëvalueerd e.d. Deze inventarisatie wordt echter niet uitgevoerd op lokaal en regionaal niveau maar op landelijk niveau (dus onder landelijk werkende organisaties).

feiten en cijfers
15-08-2009
440.

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Dit model voor de samenwerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het OM hebben tot doel de samenwerking te beschrijven tussen deze drie partijen op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgmeldingen van de zijde van de politie.

interventie
20-07-2015
441.

Methodiek RelatieWijs als map verkrijgbaar

De methode RelatieWijs is sinds deze maand verkrijgbaar als map met onder meer handleidingen, hand-outs en casuïstiek. RelatieWijs ondersteunt professionals in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. En helpt hen hierop adequaat te reageren.

nieuws
17-10-2017
442.

Slachtoffers van huiselijk geweld vertellen hun verhaal (artikel)

Met aanbevelingen hoe Veilig Thuis hun verhalen kan benutten.

publicatie
09-02-2016
443.

Voorinschrijving landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geopend

De voorinschrijving voor het landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is geopend. Het congres wordt gehouden op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’.

nieuws
04-07-2013
444.

Veel meer meldingen huiselijk geweld in Deventer

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Deventer de afgelopen jaren enorm toegenomen. Volgens wethouder Margriet de Jager komt dat niet door een toename van de problematiek, maar door de grotere meldingsbereidheid.

nieuws
28-05-2011
445.

Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden

In deze publicatie geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een state of the art van de huidige kennis over slachtoffers van criminaliteit. Het geeft inzicht in de positie van slachtoffers, presenteert de stand van zaken van onderzoek op dit terrein en schetst het beleid dat wordt gevoerd om de positie van slachtoffers te verbeteren. Achtereenvolgens worden behandeld: slachtofferschap: aard, omvang en ontwikkeling, theorieën over slachtofferschap, individuele en contextuele determinanten van slachtofferschap, aangifte bij de politie, de strafrechtelijke afdoening, angst voor slachtofferschap em tenslotte beleid, preventie en zorg voor slachtoffers.

feiten en cijfers
07-04-2006
446.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
447.

De Kleine Gids Signalering Huiselijk Geweld

Deze Gids geeft achtergrondinformatie over huiselijk geweld, of geweld achter de voordeur: de vormen, de signalen, de geschiedenis en het beleid. Daarnaast richt deze Kleine Gids zich op praktische informatie: hoe om te gaan met (vermoedens van) geweld achter de voordeur. Met slachtoffers en daders. Ook de signalering en aanpak van eergerelateerd geweld komt aan bod. Dit alles wordt beschreven met veel tips en voorbeelden.

publicatie
28-12-2010
448.

Kunst uit geweld genomineerd voor Ab Harrewijn prijs

De stichting Kunst uit geweld is genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs 2016. Deze prijs gaat uit naar een persoon of groep personen die zich met een origineel idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving.

nieuws
11-04-2016
449.

Landelijk Congres focust op effectiviteit

Hoe effectief is de huidige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat zijn de resultaten van het beleid voor de slachtoffers, plegers, getuigen en omstanders? Dat is de inzet van het Landelijk Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling dat MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) op 9 en 10 mei verzorgen. Hoofdgast is minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.

nieuws
03-05-2011
450.

Slachtofferhulp Nederland wil af van anoniem nummer

Slachtofferhulp Nederland wil dit jaar stoppen om slachtoffers en nabestaanden te bellen met een anoniem nummer. Dit gebeurde tot nu toe om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. Maar sinds deze slachtoffers bij Veilig Thuis terechtkunnen, is dat volgens de organisatie niet meer nodig.

nieuws
30-03-2016
451.

Big data tegen huiselijk geweld

De gemeente Zaanstad gaat informatiemanagement inzetten in de strijd tegen huiselijk geweld. De gemeente heeft daartoe de samenwerking gezocht met BigData Company.

nieuws
05-04-2016
452.

De offerschalen van Satan

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak meester in het verhullen en goedpraten van het gedrag van hun partner. Dit gegeven bracht schrijver Robert Thomson ertoe het thema uit te werken tot een levensechte roman, gebaseerd op enkele waargebeurde verhalen. De offerschalen van Satan verscheen afgelopen week bij Booklight uitgeverij.

nieuws
14-10-2014
453.

Reviefs Unbreakable 2016

Voor mensen die seksueel misbruikt zijn

agenda
19-11-2016
454.

Politie

De politie treedt op bij huiselijk geweld en zet eventueel de vervolging van de daders in gang. De aanpak van de politie richt zich naast de (strafrechtelijke) aanpak van het geweld ook op het stoppen van geweld via hulpverlening.

organisatie
15-10-2009
455.

Kamerbrief over AWARE

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de implementatie van AWARE bij gemeenten. Daarnaast gaat de minister in zijn brief in op de registratie van dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld door de politie.

nieuws
02-02-2011
456.

"I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse"

Invitation to the international conference on domestic violence "I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse" to be held on 3rd-4th March 2011 in Warsaw, Poland.

agenda
03-03-2011
457.

Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld

Een grootschalige studie naar de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld in Belgie.

feiten en cijfers
16-06-2010
458.

Lespakket kindermishandeling voor Rotterdamse scholen

Alle Rotterdamse scholen ontvangen deze week een lespakket over kindermishandeling. De gemeente Rotterdam wil leerlingen hiermee bewuster maken van dit thema. Dat meldt het AD vandaag.

nieuws
07-11-2017
459.

Betere registratie huiselijk geweld regio Dordrecht

Door betere registratie behandelt het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid steeds meer gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wekelijks worden binnen het overleg tussen gemeente, politie, justitie en zorginstellingen ongeveer veertig nieuwe incidenten besproken.

nieuws
17-07-2012
460.

Huiselijk geweld lijkt wel een besmettelijke ziekte (artikel)

Interview met twee ervaringsdeskundigen

publicatie
01-07-2019
461.

WAVE conferentie

Van 19-21 oktober, in Berlijn

agenda
19-10-2016
462.

Interventie De Nieuwe Toekomst 'Goed onderbouwd'

De erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid heeft de interventie De Nieuwe Toekomst erkend als Goed onderbouwd. De Nieuwe Toekomst is een interventie voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld.

nieuws
26-06-2018
463.

Familierecht en huiselijk geweld

Er is nog weinig bekend over de wijze waarop geweld in het gezin, en dan met name geweld tegen de partner, een rol speelt in de besluitvorming rond omgang en gezag. In januari 2008 vond daarom een expertmeeting plaats over de rol van het familierecht in geval van geweld tussen partners. Deze notitie diende ter voorbereiding op de expertmeeting.

publicatie
03-04-2008
464.

Daderaanpak bij geweld in huiselijke kring

Om de daderaanpak in strafrechtelijke zin te verbeteren, scherpt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de opsporing en vervolging van geweld in huiselijke kring verder aan.

beleid
21-11-2011
465.

Heart Beat, een voorstelling over huiselijk geweld

Op donderdag 3 februari kunt u een bijzondere theatervoorstelling zien in Theater Zuidplein: Heart Beat

agenda
03-02-2011
466.

The estimates of domestic violence in the Netherlands

In the context of domestic violence policy, it is important to have a new and reliable estimate of the dimensions of the phenomenon. This study has been conducted to supplement a victim study and perpetrator study.


07-12-2010
467.

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld

Een praktische handleiding voor hulpverleners. Met 600 afbeeldingen in kleur.

publicatie
30-06-2008
468.

Handen uit de mouwen in de wijk: praten over geweld achter de voordeur

Signaleren en handelen bij misstanden.

agenda
20-06-2014
469.

Eigen meldcode voor verpleegkundigen en verzorgenden

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN heeft een eigen meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze meldcode ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld.

nieuws
10-02-2011
470.

Vroegsignalering kindermishandeling en huiselijk geweld

Tijdens de kraamperiode kan het zijn dat de kraamverzorgende, verpleegkundige of de verloskundige signalen ziet die mogelijk duiden op met kindermishandeling of huiselijk geweld.

agenda
22-05-2014
471.

FO pleit voor sterke coördinatie aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) is geschokt door de moord op Linda van der Giesen in Waalwijk. Meerderde signalen van het slachtoffer hebben niet geleid tot ingrijpen. De federatie pleit voor een sterke landelijke coördinatie van de aanpak van huiselijk geweld in Nederland.

nieuws
17-08-2015
472.

Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

Om te bepalen wat de omvang van de kosten voor werkgevers is, is een internetenquete (via marktonderzoekbureau Intomarkt GfK) gehouden. In de vragenlijst is gevraagd naar vervelende voorvallen in de huiselijke kring en of deze voorvallen in de afgelopen vijf jaar hebben geleid tot verzuim van het werk, de duur van het verzuim en de reden voor verzuim. Van de vijfduizend benaderde respondenten hebben er vierduizend de vragenlijst volledig ingevuld. Daaruit kwam naar voren dat van de werkende slachtoffers van huiselijk geweld ongeveer 25 % een of meer keren niet naar zijn werk kon ten gevolge van dit huiselijk geweld. Dat betekent dat een deel van het verzuim van werknemers verband houdt met huiselijk geweld en dus tot directe kosten leidt bij werkgevers.

feiten en cijfers
06-08-2010
473.

Blijf van m’n Lijf Den Helder introduceert A-team

Blijf van m’n Lijf Den Helder heeft een nieuwe dienst in het leven geroepen: het A-team voor hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. De organisatie verbreedt hiermee haar aanbod naar ambulante zorg.

nieuws
02-05-2016
474.

Hulpverlening thuis of in de opvang: de voors en tegens

Moet hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld plaatsvinden in een opvang-instelling, of kan de hulp beter in de thuissituatie worden geboden? Deze vraag staat centraal in het rapport 'Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg?' van Janine Janssen, lector aan de Avans-hogeschool, opgesteld in opdracht van de VNG.

nieuws
11-07-2017
475.

Naar een grootstedelijke integrale aanpak van huiselijk geweld

Maandag 9 juni 2008 hebben de vier grote gemeenten aan minister Hirsch Ballin van Justitie het actieprogramma Naar een grootstedelijke aanpak van huiselijk geweld 2008-201 gepresenteerd. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in de G4 drie keer hoger dan landelijk. Om deze vorm van geweld te stoppen, is een integrale aanpak noodzakelijk: van preventie tot en met nazorg. Daarnaast moeten niet alleen het slachtoffer, maar ook de pleger van het geweld en betrokken kinderen hulpverlening krijgen.

beleid
25-07-2008
476.

Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Eéndaagse cursus

agenda
11-10-2016
477.

ACHTER GESLOTEN DEUREN Polen, geestelijke gezondheid en huiselijk geweld

Presentatie van een onderzoek naar huiselijk geweld onder Poolse patiënten van de GGZ Keizersgracht.

agenda
06-06-2012
478.

Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen, dat in opdracht van de Stichting Vrouwenopvang Nederland is uitgevoerd. Het onderzoek is verricht tussen september 1996 en april 1997.

feiten en cijfers
06-10-1997
479.

Startbijeenkomst Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Vandaag vindt de officiële start plaats van de nieuwe regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Tijdens een startbijeenkomst in Almere komen professionals uit de hele provincie bijeen om input te leveren voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
28-01-2019
480.

Monitor: hoe gaat het met de aanpak van huiselijk geweld?

Hoe gaat het in de praktijk met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Het programma RegioAanpak Veilig Thuis bevroeg de beleidsambtenaren van 22 centrumgemeenten hierover. Een samenvatting van de uitkomsten staat inmiddels online.

nieuws
23-06-2016
481.

Rotterdamse proef Ouders aan tafel krijgt vervolg

Rotterdamse kinderen krijgen vaker een stem bij vermoedens van huiselijk geweld of bij zorgen over de opvoeding. In een nieuwe werkwijze van de jeugdhulp kunnen zij hun kant van het verhaal vertellen in een persoonlijk gesprek, of tijdens het overleg over de beste aanpak.

nieuws
05-12-2018
482.

Becijferd: Huiselijk geweld

In E-quality analyseert Tim de Jong de uitkomsten van de onlangs verschenen onderzoeken naar huiselijk geweld.

feiten en cijfers
31-03-2011
483.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018
484.

Voorpremière van Tyrannosaur

De Balie: Filmvertoning en gesprek. Voorafgaand aan de vertoning spreekt programmamaker Dirk van der Straaten met Prof. Dr. Römkens. Zij is hoogleraar criminologie en interpersoonlijk geweld.

agenda
15-12-2011
485.

Programmaministerie Jeugd en Gezin

Aanpak huiselijk geweld: Brief minister over de rol van de jeugdgezondheidszorg bij genitale verminking, maagdenvlieshersteloperaties en abortussen (pdf, 16 Kb) (18-09-2009).

beleid
09-01-2010
486.

Huiselijk geweld en herkomstland

Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers.

feiten en cijfers
23-02-2009
487.

Introductie Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut hielden begin deze maand in Utrecht een kennismakingsbijeenkomst rondom de nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Hierbij waren ruim 60 ontwikkelaars, beleidsmakers en onderzoekers aanwezig.

nieuws
29-03-2016
488.

Versnelde veroudering door geweld

Het DNA van kinderen die in aanraking zijn gekomen met geweld, vertoont sporen van veroudering. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers van de Duke Universiteit in Durham ontdekt.

nieuws
26-04-2012
489.

De volgende stap

Deze "Handreiking voor de versterking van de regierol van centrumgemeenten bij de aanpak van huiselijk geweld" geeft concrete verbeterpunten: onder andere voor beleid, uitvoering en het creëren van draagvlak in de regio.

beleid
16-01-2012
490.

Verslag : Huiselijk geweld en kindermishandeling 2009: Signaleren, melden en dan?

Ivo Opstelten opende het jaarlijkse congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met een oproep aan de professionals om vooral moed te tonen. Er wordt nog veel te weinig gemeld zei hij: ‘de cijfers van het aantal slachtoffers staan in geen verhouding tot het aantal meldingen’ zei Opstelten voor een overvolle zaal met 600 professionals uit zorg, welzijn, hulpverlening, beroepsonderwijs en politie. Hij sprak als voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Tekst van de lezing van Opstelten (pdf, 33 Kb)

publicatie
23-11-2009
491.

Tussenmeting Effectmeting Aanpak huiselijk geweld

Tussenmeting Effectmeting Aanpak huiselijk geweld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

feiten en cijfers
11-02-2006
492.

Slachtofferhulp Nederland introduceert online Community voor lotgenoten

Slachtofferhulp Nederland is deze zomer gestart met Slachtofferhulp Community. Hier kunnen mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt steun bij elkaar vinden in een besloten online groep.

nieuws
30-08-2018
493.

Concept aanpak huiselijk geweld Noord- en Oost-Veluwe ter inzage

Het college van B&W van Apeldoorn heeft de concept 'transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016 – 2019' ter inzage aangeboden. In de transformatieagenda staan de visie, doelen en actiepunten voor de regio Noord- en Oost-Veluwe (14 gemeenten) op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
25-02-2016
494.

Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.

nieuws
01-12-2017
495.

D66 Capelle wil duidelijkheid over knelpunten Aware

De D66-fractie in Capelle aan den IJssel wil dat het college van B&W snel duidelijkheid geeft hoe zij de knelpunten in het Aware-systeem gaat oplossen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie had eerder aangegeven dat het niet zijn taak, maar de taak van het college van B&W is om de ongewenste wachttijden te bekorten.

nieuws
13-07-2011
496.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Den Haag

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
30-11-2016
497.

Recidive na huiselijk geweld

Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013

publicatie
08-04-2018
498.

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

De richtlijn is tijdens het Grote GGZ-richtlijnen congres op 8 december 2009 officieel gepresenteerd. De richtlijn is het resultaat van een nauwgezette literatuurstudie en diepgaande discussies over een aantal zeer principiële kwesties over dit maatschappelijk en politiek zo gevoelige probleem. Het biedt hiermee handvatten voor vormgeving van beleid en afspraken over hoe om te gaan met Familiaal Huiselijk Geweld.

publicatie
10-03-2010
499.

Vragen kamerfracties over Plan van aanpak voor geweld in afhankelijkheidssituaties (GIA) in opleidingen en antwoorden van de staatsecretaris

In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 15 juli 2013 inzake het Plan van aanpak voor geweld in afhankelijkheidssituaties (GIA) in opleidingen (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 157).

beleid
10-12-2013
500.

Netwerkbijeenkomst aanpak huiselijk geweld

En presentatie vernieuwde signalenkaart

agenda
24-11-2016
501.

Eergerelateerd geweld in beeld

Conferentie

agenda
29-03-2016
502.

Familiegeweld in gesloten gemeenschappen

Signaleren van vormen van ‘schadelijke traditionele praktijken’, die veelal voorkomen in gesloten orthodoxe gemeenschappen, met strikte opvattingen over man-vrouwrollen.

agenda
23-05-2012
503.

Lancering White Ribbon Campagne

Minister Bussemaker heeft vorige week de Nederlandse White Ribbon Campagne gelanceerd. De campagne doet nadrukkelijk een beroep op mannen om zich uit te spreken tegen geweld. De lancering van de campagne vormde tevens het startsein voor de 16 actiedagen tegen geweld.

nieuws
29-11-2016
504.

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

In deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt een overzicht gegeven van die voorzieningen, die zowel door de overheid als de particuliere sector in het leven zijn geroepen. Het geeft een beeld wat die voorzieningen voor slachtoffers kunnen betekenen, het schetst het beleid dat de overheid voert, onderzoekt hoeveel slachtoffers daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen, welke hulp zoal gegeven wordt en wat de ervaringen zijn van de slachtoffers met de geboden hulp.

feiten en cijfers
07-04-2006
505.

Veel verzuim op werk door huiselijk geweld

Een kwart van de slachtoffers van huiselijk geweld kan één of meerdere dagen niet werken omdat zij te ernstig zijn toegetakeld. In de afgelopen vijf jaar werden ongeveer 3,8 miljoen dagen verzuimd als gevolg van geweld in de huiselijke kring. Het verzuim kost werkgevers jaarlijks 136 miljoen euro.

nieuws
29-07-2010
506.

Zorg bij (v)echtscheiding

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen - congres

agenda
06-11-2019
507.

College voor de Rechten van de Mens pleit voor betere aanpak huiselijk geweld

De overheid moet meer doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens aan GREVIO.

nieuws
08-11-2018
508.

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
16-06-2015
509.

Drie geheimen voor praten met kinderen over kindermishandeling

Webinar

agenda
07-03-2016
510.

Aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

Beroepsopleidingen jeugd(gezondheids)zorg onderzocht

publicatie
15-02-2007
511.

One safe place for hope and empowerment

The story of the European Family Justice Centers

publicatie
13-11-2017
512.

Regionale aanpak terugdringen huiselijk geweld Stedendriehoek

Gemeenten en partners in de regio Stedendriehoek hebben de handen ineengeslagen om geweld in de huiselijke sfeer tegen te gaan. Hiervoor zijn afstemmingsafspraken gemaakt met politie, maatschappelijk werk, hulpverleningsorganisaties en anderen.

nieuws
01-07-2011
513.

CBS publiceert cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld over eerste helft 2016

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste halfjaar van 2016. Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Veilig Thuis organisaties.

nieuws
08-11-2016
514.

Webinar praten met kinderen over kindermishandeling

Gratis online webinar

agenda
10-06-2016
515.

wTCA presenteert theaterminiaturen huiselijk geweld

Werkplaats Community Theatre Amsterdam (wCTA) heeft nieuwe voorstellingen gemaakt over huiselijk geweld. De presentaties zijn onderdeel van het project GRENS, waarmee wCTA de problematiek rond huiselijk geweld bespreekbaar wil maken.

nieuws
05-01-2015
516.

Vroegsignalering bij baby's

Congres - tweede nationale editie

agenda
09-11-2016
517.

Invloed huiselijk geweld op arbeidscapaciteit

Huiselijk geweld heeft een negatieve invloed op de arbeidscapaciteit van de slachtoffers en daarmee ook een impact op hun prestaties, productiviteit en veiligheid. Dat stellen onderzoekers van de University of New South Wales (Australië). Zij pleiten voor meer ondersteuning van de slachtoffers om ervoor te zorgen dat ze dankzij een economische onafhankelijkheid een gewelddadige relatie kunnen overleven.

nieuws
12-12-2011
518.

Wijkteams en veiligheid van het kind

Twee werkbijeenkomsten - 24 mei en 14 juni

agenda
24-05-2016
519.

(On)machtige vaders, over vaderschap en huiselijk geweld

Over de macht en onmacht van vaders gaat het op 19 mei 2014 tijdens het congres (On)machtige vaders, vaderschap in situaties van huiselijk geweld waarvoor stichting Het Kopland u van harte uitnodigt.

agenda
19-05-2014
520.

Asielzoeker krijgt recht op opvang bij huiselijk of eergerelateerd geweld

Asielzoekers die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld krijgen recht op toegang tot gemeentelijke hulp. Momenteel kan deze slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen.

nieuws
07-03-2019
521.

Reporting crime

Victim reports are the main source of information for the police regarding where crimes are committed, and also the basis for most subsequent actions of the criminal justice system. Therefore, the victims’ decision to report to the police is crucial. However, much criminal victimization is not reported and, consequently, many offenders are never prosecuted. Why are some crimes reported and others not? Substantial differences in reporting are found across crime locations, neighborhoods and countries. In this book, a socio-ecological model of victims’ decision-making is introduced which endeavors to explain these contextual differences in reporting.

feiten en cijfers
07-12-2006
522.

Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-07-2019
523.

Pulitzer prijs voor serie over huiselijk geweld

Een lokale krant uit het Amerikaanse Charleston heeft gisteren de Pulitzer prijs gewonnen voor de belangrijkste journalistieke productie met een reeks artikelen over huiselijk geweld.

nieuws
21-04-2015
524.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
16-11-2016
525.

Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente

In 2012 zijn voor de jaarlijkse monitor voor de achtste keer registratiegegevens opgevraagd bij de instellingen in Twente die te maken hebben met huiselijk geweld.

feiten en cijfers
08-08-2012
526.

E(mpowerment)-day

Ontmoetingsdag slachtoffers (ex)partnergeweld en/of stalking

agenda
05-11-2016
527.

Eerste voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten uit de eerste voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
21-12-2018
528.

Systeemgerichte aanpak van Huiselijk Geweld: wat is nodig?

Hoe geef je zo'n systeemaanpak vorm? Is het genoeg om zoveel mogelijk gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken of komt er meer bij kijken - en zo ja, wat dan? En wat moet aan bod komen in de begeleiding?

agenda
04-10-2012
529.

Strip vraagt aandacht voor huiselijk geweld

In het kader van Internationale Vrouwendag deelt de Federatie Opvang (FO) vandaag een strip over een vrouw die huiselijk geweld meemaakt en besluit om hulp te zoeken.

nieuws
08-03-2018
530.

Huiselijk geweld en veiligheid in asielopvangcentra

Onderzoek van KIS naar effectieve samenwerking op het gebied van hulpverlening in AZC’s

publicatie
26-07-2017
531.

Emancipatiemonitor 2016

Actuele gegevens over (on)gelijkheid van vrouwen en mannen op diverse terreinen.

feiten en cijfers
13-12-2016
532.

Marcouch ontvangt debuutroman over huiselijk geweld

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch neemt vanavond het eerste exemplaar van de debuutroman Afzien in ontvangst. Het betreft een autobiografische roman over huiselijk geweld. De presentatie wordt samen met de stichting Moviera vormgegeven.

nieuws
15-03-2018
533.

Huiselijk geweld sterk overdreven? (Artikel)

Beschouwing over de discussie over omvang en ernst van huiselijk geweld en kindermishandeling

publicatie
16-05-2019
534.

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

Verkenning van wat werkt.

interventie
07-04-2016
535.

Kamerbrief over achtste Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

De wachtlijsten van Veilig Thuis-organisaties worden aangepakt door in te zetten op goede toegang en goede doorverwijzing. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft ook dat er een aanscherping zou moeten komen van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
04-10-2016
536.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
537.

Huiselijk geweld, huisdieren en opvang

Resultaten quickscan

feiten en cijfers
30-11-2014
538.

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (hierna: het Verdrag).

beleid
09-06-2015
539.

Aandacht voor huiselijk geweld tijdens bevrijdingsfestival Groningen

Het Zinaplatform en Female Economy hebben in samenwerking met Stichting Toevluchtsoord mannen, vrouwen, kinderen, omstanders en hulpverleners geïnterviewd over hun ervaringen met huiselijk geweld. Deze interviews zijn verwerkt tot de Geweld Verhalen Karavaan, een audio-video installatie die bezocht kan worden tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen.

nieuws
03-05-2012
540.

IGZ: Gebruik Meldcode moet beter

Het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
10-07-2017
541.

Huiselijk geweld gemeten, cijfers 2008

Sinds 2004 maakt de Nederlandse politie, in opdracht van de Landelijk Programmaleider 'Huiselijk Geweld en de Politietaak', in nauwe samenwerking met Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland en alle politieregio's jaarlijks een analyse van de omvang, aard en kenmerken van huiselijk geweld, de slachtoffers en de verdachten.

feiten en cijfers
25-11-2009
542.

Online hulpverlening onder druk

Anonieme internethulp dreigt ten onder te gaan aan het eigen succes. De financiering van de anonieme gesprekken is een probleem. Verzekeraars willen en mogen deze zorg niet vergoeden, omdat onduidelijk is wie er wordt geholpen.

nieuws
10-11-2011
543.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
544.

Let’s put an end to gender-based violence

This booklet highlights some recent work of the European Institute for Gender Equality (EIGE) on violence against women. From insights on the emerging trend of cyber violence, to looking at how far EU laws protect victims of trafficking.

feiten en cijfers
26-06-2018
545.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Rotterdam

Verdiepingstraining van 2 dagdelen - Regio Rotterdam

agenda
17-10-2016
546.

Kadera gaat woningcorporaties bewustmaken van huiselijk geweld

Kadera is deze maand begonnen met het project ‘Safe at Home’. Dit project moet woningcorporaties bewustmaken van signalen van huiselijk geweld en de rol die zij kunnen spelen bij de aanpak hiervan. Het project, dat twee jaar zal duren, wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

nieuws
18-01-2017
547.

Huiselijk geweld op huishoudbeurs

De politie Amsterdam-Amstelland staat dit jaar met een eigen stand op de Huishoudbeurs. Met voorlichting over de aanpak van huiselijk geweld wil de politie taboes doorbreken en de drempel verlagen om aangifte te doen.

nieuws
11-02-2011
548.

Actieprogramma Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 2015-2018

Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

feiten en cijfers
13-04-2015
549.

Sterke stijging meldingen huiselijk geweld Alphen

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in en rond de gemeente Alphen aan den Rijn is sinds 2005 bijna verdubbeld. Zes jaar geleden werden in Alphen 214 incidenten gemeld, in 2010 waren dat er 402. Dat blijkt uit een onderzoek van GGD Hollands Midden. Volgens de GGD gaat het waarschijnlijk om een ‘registratie-effect’.

nieuws
11-03-2011
550.

Monitor kindermishandeling uitgebreid met huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van integraal beleid, is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. De monitor is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met kennisinstituut Movisie.

nieuws
28-07-2016
551.

Huisartsen Amsterdam: Signalering van lichamelijke mishandeling

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van lichamelijk letsel dat is veroorzaakt door huiselijk geweld. De GGD Amsterdam wilde de ervaringen van huisartsen op dit gebied inventariseren.

feiten en cijfers
15-11-2010
552.

Bijeenkomst netwerk ervaringswerkers

Voor mensen met ervaring met een geweldsvorm achter de voordeur

agenda
13-10-2016
553.

Minder Friese gezinnen onder toezicht

Het aantal gezinnen in Friesland dat onder toezicht staat, is afgenomen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015 van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dat sinds gisteren online staat. Het aantal gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel is vorig jaar afgenomen van 1160 naar 1043.

nieuws
20-07-2016
554.

Uit de schaduw van de ander

Huiselijk geweld geen privé-zaak meer. Evaluatie-onderzoek.

publicatie
15-09-2007
555.

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Casuïstiek Groningen

Verslag van een onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid.

publicatie
10-04-2015
556.

Casusonderzoek Overijssel naar aanleiding van huiselijk geweld

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vitree, de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld in een specifiek geval van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
05-05-2015
557.

Rotterdam biedt werkgevers toolkit huiselijk geweld

De gemeente Rotterdam roept de hulp in van werkgevers bij het signaleren van huiselijk geweld. Ongeveer zeventig procent van de slachtoffers heeft een betaalde baan. De gemeente heeft daarom met Augeo een toolkit voor werkgevers ontwikkeld.

nieuws
19-09-2018
558.

Relatie veiligheid thuis en tienerzwangerschappen

Een onstabiel gezinsklimaat en schokkende gebeurtenissen in de jeugd spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van tienerzwangerschappen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Rutgers. Een gebrek aan veiligheid thuis en psychische problemen zijn van invloed op de eigenwaarde en de seksuele weerbaarheid van de meiden.

nieuws
26-01-2016
559.

Meldingen huiselijk geweld Haagse regio sterk toegenomen

In de Haagse regio hebben vorig jaar ruim twintig procent meer gezinnen melding gemaakt van huiselijk geweld in vergelijking met het jaar ervoor. De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid schrijft de stijging onder meer toe aan het steunpunt dat de gemeente heeft opgezet.

nieuws
26-11-2010
560.

Apeldoorn tekent Protocol Kindspoor+

Apeldoorn wil kindermishandeling beter bestrijden. Daarom hebben verschillende instanties onlangs het ‘Protocol Kindspoor+’ ondertekend. De instanties werken intensief samen om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad door een gezinssituatie met huiselijk geweld.

nieuws
18-05-2011
561.

Ikzelf was zoekgeraakt: mini opera rond het thema geweld in huis

Een montagevoorstelling met liedjes, electronisch klanktapijt en monologen, gebaseerd op het persoonlijk verhaal over ervaringen met geweld in huis.

agenda
01-12-2010
562.

Huiselijk geweld in Groningen sneller aangepak

De politie in de gemeente Groningen seint het Steunpunt Huiselijk Geweld eerder in over incidenten. Daardoor wordt huiselijk geweld in Groningen sneller aangepakt dan voorheen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden deze week.

nieuws
06-12-2012
563.

Aanpak en preventie van huiselijk geweld

Handreiking voor GGD'ers

beleid
24-01-2005
564.

ASHG’s en AMK’s, een spannend stel?

Onderzoek naar de samenwerking tussen Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s).

feiten en cijfers
04-11-2008
565.

Evaluatieonderzoek wettelijke regeling AMK’s

In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek met betrekking tot de wettelijke regeling AMK’s dat in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie werd uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat er soms nogal moeizaam wordt omgegaan met het fenomeen ‘beroepsgeheim’, hetgeen het werk van AMK’s bemoeilijkt.

feiten en cijfers
07-11-2006
566.

Delinquent gedrag jeugd binnen de context van het geweld binnen het gezin

Internationaal onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en probleemgedrag van jongeren.

feiten en cijfers
02-05-2018
567.

De spiraal van schaamte en geweld

Schaamte is een onderschat gevoel dat samenhangt met gewelddadig gedrag in families. In het tijdschrift Justitiële Verkenningen gaat Martine Groen in op de rol van schaamte bij partnermishandeling. Ze doet dit aan de hand van een voorbeeld uit haar eigen praktijk als psycholoog en psychotherapeut en theorieën uit de psychologie en de forensische psychiatrie. Erkenning en bewustwording van schaamte blijken belangrijke elementen te zijn in de behandeling van familiegeweld.

feiten en cijfers
18-04-2008
568.

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

nieuws
15-04-2016
569.

Vrouwen altijd door bekende omgebracht

Dit jaar zijn in Nederland 40 vrouwen vermoord. In alle gevallen was de dader een bekende. Dat blijkt uit cijfers van moordatlas.nl, dat het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland inventariseert.

nieuws
31-12-2018
570.

Zorgen over personeelsverloop Veilig Thuis Drenthe

(Oud-)medewerkers van Veilig Thuis Drenthe maken zich zorgen over het grote personeelsverloop en de toegenomen focus op productie en termijnen waarbinnen onderzoeken klaar moeten zijn. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Stadspartij PLOP heeft het college in Assen om een onafhankelijk onderzoek gevraagd.

nieuws
08-10-2018
571.

Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling van start

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht lanceert vandaag het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED), een gecombineerde diergeneeskundige – forensische aanpak. Het expertisecentrum zal ook oog hebben voor de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
22-11-2017
572.

Vraag om maatregelen na toename huiselijk geweld Amersfoort

Het aantal aangiften van huiselijk geweld in Amersfoort is in het eerste halfjaar van 2018 met 18 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit halfjaarcijfers van de politie. De VVD-gemeenteraadsfractie noemt de cijfers schrikbarend en heeft het college van B en W om maatregelen gevraagd.

nieuws
03-09-2018
573.

Wijchen peilt signaalfunctie verenigingsleven

Wat moet een jeugdleider bij een vereniging doen als het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld wordt? Deze vraag staat centraal bij de themabijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling die de gemeenteraad van Wijchen aankomende donderdag organiseert.

nieuws
23-02-2015
574.

Een keer is genoeg

Verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces.

feiten en cijfers
31-05-2010
575.

Systeemgericht werken bij huiselijk geweld

Gericht op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld in de partnerrelatie, stellen motiveren tot hulp en hen helpen het geweld te stoppen met behulp van de Time Out.

agenda
21-01-2013
576.

Reclassering

Reclassering Nederland heeft huiselijk geweld tot speerpunt benoemd. Om het te stoppen én om het in de toekomst te voorkomen.

organisatie
28-04-2009
577.

De gemeente in actie! Signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg

Professionals moeten zicht hebben op signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg om het beleid te kunnen vormgeven.

agenda
27-02-2014
578.

Teacher's Talk GIA en meldcode

Voor docenten mbo en hbo van zorg-, agogische- en welzijnsopleidingen

agenda
21-05-2015
579.

Opgesloten in eigen huis

Een onderzoek naar aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag

publicatie
08-07-2015
580.

Kamerbrief over tweede voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Brief van minister De Jonge en minister Dekker aan de Tweede Kamer over het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

beleid
03-07-2019
581.

Tentoonstelling ‘Verborgen Zorgen’

Verborgen zorgenVrouwen met en zonder wettig verblijfsstatuutplaatsen hun ervaring met gendergerelateerd geweld in de kijker en gaan een dialoog aan over de noden en drempels die zij zien in preventie en hulpverlening.

agenda
20-01-2011
582.

Veiligheid en Veerkracht

Conferentie

agenda
13-06-2016
583.

Publicatie om relatie te bespreken

Kenniscentrum Movisie heeft een boekje uitgegeven om de stand van een relatie te bespreken. De publicatie bevat onder meer een relatietest en tips om het samen leuk te houden. Professionals kunnen het boekje uitdelen of gebruiken om het gesprek mee aan te gaan.

nieuws
22-04-2016
584.

Landelijk symposium: Tieners en jong volwassenen als daders van huiselijk geweld

Wanneer we praten over geweld achter de voordeur, wordt er meestal het eerst gedacht aan een situatie waarin de man in huis zijn vrouw en / of kinderen mishandelt. Inmiddels heeft dat thema (terecht) de aandacht van professionals in zorg, welzijn en hulpverlening. De minder typische vormen van huiselijk geweld zijn minder bekend. Geweld van zowel minderjarige als meerderjarige kinderen tegen hun inwonende ouders, agressie en incest tussen broers en zussen, evenals (al dan niet seksueel) geweld in tienerrelaties zijn aan de orde van de dag. Tegelijkertijd zijn ze doortrokken van loyaliteitsconflicten en schaamte.

agenda
09-12-2010
585.

Aanpak huiselijk geweld

Met de toenemende erkenning dat huiselijk geweld een omvangrijk maatschappelijk probleem is dat zichtbaar, bespreekbaar en op verschillende niveaus aangepakt moet worden, zijn in Nederland de laatste jaren diverse projecten en programma’s opgezet om een halt toe te roepen aan geweld in het gezin.

feiten en cijfers
01-01-2001
586.

Geweld maakt alles wat je lief is kapot

Conferentie over geweld tegen vrouwen, georganiseerd door Gemeente Eindhoven, Stichting Kezban en F. Moradi.

agenda
25-11-2014
587.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Eindhoven)

Eendaagse training

agenda
13-10-2016
588.

Huiselijk Geweld; signaleren en bespreken

Training

agenda
12-10-2016
589.

Huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en slachtofferrechten

Een onderzoek naar de rechtspositionele waarborgen voor het slachtoffer bij de uithuisplaatsing van de (ex-)partner in Nederland, Oostenrijk en Spanje

publicatie
01-10-2011
590.

European Conference on Child Abuse and Neglect

State of the art overview expertise - establishing cross-border cooperation

agenda
25-05-2016
591.

Training: Omgaan met huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Specifiek gericht op het systematisch signaleren van ouderenmishandeling.

agenda
13-03-2014
592.

Zwolle maakt aanpak kindermishandeling onderdeel van CJG

De gemeente Zwolle gaat de regionale aanpak van kindermishandeling (RAAK) het komend jaar inbedden in de Centra voor jeugd en gezin. Met de RAAK-aanpak wordt huiselijk geweld aangepakt en opvoed- en opgroeiondersteuning geven.

nieuws
24-01-2011
593.

3DOC Code Rood Huiselijk Geweld

Het NCRV-programma Dokument besteedt volgende week aandacht aan huiselijk geweld. In 3DOC Code Rood Huiselijk geweld volgt filmmaakster Jessica Villerius Casemanager Henk Giebels. Als er bij de politie een 112 melding van huiselijk geweld binnenkomt waarbij een verdachte wordt gearresteerd, wordt Henk Giebels ingeschakeld.

nieuws
29-11-2012
594.

PvdD Rotterdam wil opvangplek voor slachtoffers én huisdieren

De Partij voor de Dieren Rotterdam dient een motie in voor een opvangplek voor slachtoffers van huiselijk geweld waar huisdieren ook welkom zijn. In een commissievergadering benadrukt ze vandaag dat vrouwen eerder uit een geweldssituatie raken als zij hun huisdier mee kunnen nemen naar een veilig heenkomen.

nieuws
29-05-2019
595.

Noord-Brabant scherpt aanpak huiselijk geweld aan

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord gaat samen met twintig Noord-Brabantse gemeenten de aanpak van huiselijk geweld, mishandeling van ouderen en kindermishandeling aanscherpen. Tijdens een conferentie over huiselijk geweld werd vorige week een serie afspraken hierover ondertekend.

nieuws
14-05-2012
596.

Fors meer huiselijk geweld in de Waterwegregio

In de Waterwegregio komt fors meer huiselijk geweld voor dan in de rest van het land. Het Steunpunt Huiselijk Geweld maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg.

nieuws
19-08-2010
597.

CEDAW Schaduwrapportage: Dataverzameling huiselijk geweld nog voor verbetering vatbaar

De dataverzameling rond huiselijk geweld en kindermishandeling zou verder verbeterd moeten worden. Dat stellen NGO’s in een schaduwrapportage die zij onlangs naar CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) hebben gestuurd.

nieuws
18-01-2019
598.

Veel partnermoorden rond beëindiging relatie

Bescherming van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld is extra belangrijk vanaf het moment dat een vrouw van plan is om haar gewelddadige partner te verlaten tot drie maanden nadat de relatie beëindigd is. Dat blijkt uit Australisch onderzoek.

nieuws
01-06-2018
599.

E-day 2013 Amsterdam

E-day is een ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld.

agenda
26-01-2013
600.

Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

Er staan twee subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. Wie een subsidieverzoek wil indienen, kan dat nog tot 9 september bekendmaken.

nieuws
31-07-2019
601.

Omvang huiselijk geweld Veluwe 'zorgelijk'

Jaarlijks vinden in dertien gemeenten op de Veluwe een kleine tweeduizend zaken van huiselijk geweld plaats. Dit is volgens het Steunpunt Huiselijk Geweld nog maar het topje van de ijsberg. Het Steunpunt vindt deze ontwikkeling zorgelijk en heeft onlangs zijn website vernieuwd om de doelgroep nog beter te bereiken.

nieuws
28-08-2012
602.

Social Work in cross-cultural contexts: does seeking and accepting help depend on worldviews?

Why does people with non-Western backgrounds seek less psychosocial help.

feiten en cijfers
01-02-2012
603.

Symposium over aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Deventer

De gemeente Deventer verzorgde deze week het symposium Huiselijk geweld en kindermishandeling. Partijen uit verschillende sectoren kwamen naar het symposium om kennis op te doen en uit te wisselen via de informatiemarkt en inspiratierondes.

nieuws
17-02-2017
604.

Platform Eer en Vrijheid

Landelijke bijeenkomst

agenda
12-05-2016
605.

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Adviezen en aanbevelingen op de terreinen waar vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang mee te maken krijgen in Nederland.

publicatie
12-03-2018
606.

Huiselijk- en eergerelateerd geweld

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Integratie Agenda (GIA) Flevoland en Utrecht

agenda
22-09-2011
607.

Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

nieuws
12-07-2018
608.

Zwaardere straf voor geweld onder invloed

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil geweldsdelicten die onder invloed van alcohol of drugs worden begaan, zwaarder bestraffen. Hij wil zo vooral het geweld in het uitgaansleven en rond grote evenementen aanpakken, maar de strengere straffen moeten ook huiselijk geweld indammen.

nieuws
25-03-2011
609.

Peace Day 21 September 2012

A great campaign to raise awareness on the fight against domestic violence and to promote peace.

agenda
21-09-2012
610.

Maatje achter de Voordeur werft eerste vrijwilligers

De eerste vrijwilligers voor het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur hebben zich inmiddels aangemeld. Binnenkort worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer maatjes te werven.

nieuws
23-03-2018
611.

Utrechts kunstobject toont beeld van huiselijk geweld

De Stadhuisbrug in Utrecht staat vanaf vandaag tot 28 november in het teken van huiselijk geweld. Studenten van de HKU hebben, in opdracht van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht (ASHG), een kunstobject ontwikkeld waarmee zij aandacht vragen voor de problematiek rondom huiselijk geweld.

nieuws
22-11-2010
612.

Landelijk Symposium “Doorbreek Huiselijk Geweld, praat erover”

De Nederlandse Vrouwen Raad organiseert een landelijk symposium waar de resultaten en inzichten centraal staan opgedaan bij de bijeenkomsten die zijn georganiseerd om huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

agenda
29-03-2012
613.

Lespakket "Wensen en grenzen"

Speciaal voor het vmbo ontwikkeld lespakket gericht op preventie huiselijk geweld en voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

interventie
23-03-2011
614.

Zingen in het donker

Indringende speelfilm over huiselijk geweld.

publicatie
01-05-2009
615.

Zender AT5 komt met dramaserie over huiselijk geweld

De Amsterdamse stadszender AT5 zendt in de maand november een dagelijkse dramaserie uit over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. In ‘Harde klappen’ wordt duidelijk wat omstanders kunnen doen als ze vermoeden dat bij de buren of bij familieleden geweld een rol speelt.

nieuws
25-10-2010
616.

Themakaart huiselijk geweld

Korte informatie over huiselijk geweld voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en cliëntenraden vanuit het cliëntenperspectief.

feiten en cijfers
17-08-2015
617.

Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid

De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant. Beleidskader 2013 t/m 2016

beleid
25-06-2013
618.

Alliantie Verandering van Binnenuit presenteert handreiking voor gemeenten

De Alliantie Verandering van Binnenuit heeft een handreiking gepubliceerd. Deze publicatie biedt de gemeente handvatten om de samenwerking met migranten- en vluchtelingenorganisaties op het thema zelfbeschikking te starten of te versterken.

nieuws
11-03-2019
619.

Gestrande gezinnen

Signaleren, melden en samenwerking bij huiselijk geweld

agenda
05-06-2012
620.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

Geweld hoort nergens thuis is het landelijk programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen.

beleid
25-04-2018
621.

Training Huiselijk geweld; signaleren en bespreken

Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de problematiek huiselijk geweld en krijgt u zicht op uw eigen positie rond dit thema.

agenda
11-06-2014
622.

WAVE-conferentie 2010

Women Against Violence Europe (WAVE) hield op 14, 15 en 16 oktober in het Poolse Warschau de WAVE-conferentie 2010. Namens Nederland waren Aleid van den Brink (bestuurder Blijf Groep), Bert Groen en Nonja Meintser (beiden MOVISIE) bij de conferentie aanwezig. Speciaal voor huiselijkgeweld.nl maakten zij een overzicht van de belangrijkste discussiepunten en uitkomsten van de conferentie.

nieuws
25-10-2010
623.

Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld

Landelijke bijeenkomst

agenda
07-06-2016
624.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

beleid
12-01-2016
625.

Mijlpalen Geweld hoort nergens thuis 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brochure gepubliceerd over het programma Geweld hoort nergens thuis. Hierin zijn tevens de mijlpalen en prioriteiten voor 2019 benoemd.

nieuws
02-01-2019
626.

Economische zelfstandigheid en huiselijk geweld

Masterclass

agenda
29-11-2016
627.

Handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Gemeenten kunnen bij het opstellen van hun inkoopbeleid en in de dialoog met opvangorganisaties over kwaliteit, voortaan gebruik maken van de handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld.

nieuws
27-05-2016
628.

Linda Terpstra (Fier) verkozen tot VPRO’s Uitdager & Aanpakker

Linda Terpstra, bestuurder van expertise- en behandelcentrum Fier, heeft de meeste stemmen behaald bij de ‘Uitdagers & Aanpakkers’ actie van het televisieprogramma VPRO Tegenlicht. Ruim vijfentwintighonderd mensen willen haar ideeën over vernieuwing, ontwikkeling en innovatie in de zorg horen tijdens de Tegenlicht Verkiezings Meet Up op woensdag 15 maart in Amsterdam.

nieuws
03-03-2017
629.

Verdiepingscursus ‘Huiselijk Geweld’

Verdieping en versterking in gespreksvaardigheid en op het methodisch werken met het cliëntsysteem, slachtoffer en/of plegers van huiselijk geweld.

agenda
14-03-2012
630.

Kadera start project met vrijwilligers

Kadera Aanpak Huiselijk Geweld wil vrijwilligers gaan inzetten die cliënten gaan helpen met het ontwikkelen van praktische vaardigheden en het opbouwen van een sociaal netwerk. 

nieuws
26-02-2019
631.

Werken in gedwongen kader

Methodiek voor het forensisch sociaal werk.

publicatie
10-01-2014
632.

Thema-avond over huiselijk geweld Hardinxveld-Giessendam

Het pastoraal maatschappelijk werk van Rivas Zorggroep houdt woensdag 30 maart, in samenwerking met de kerken, een thema-avond over huiselijk geweld in het Hervormd Centrum in Hardinxveld-Giessendam.

agenda
30-03-2011
633.

Unieke aanpak huiselijk geweld regio Haaglanden

Achttien hulpverleningsinstanties én justitiële partners hebben met alle gemeenten in de regio Haaglanden twee convenanten getekend, namelijk de 'Integrale Aanpak Huiselijk Geweld' en het ‘Privacyconvenant‘. Volgens de partijen een unieke stap in de aanpak van geweld binnenshuis, in familie of relatie.

nieuws
18-05-2009
634.

Kans op slagen

Een integrale kijk op geweld in gezinnen.

publicatie
26-02-2008
635.

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten

publicatie
24-07-2018
636.

Platform Eer en Vrijheid

Landelijke bijeenkomst

agenda
08-12-2016
637.

Glucose van invloed op huiselijk geweld

Een lage bloedsuikerspiegel kan huiselijk geweld in de hand werken. Dat stellen onderzoekers van de Ohio State University. Volgens hen vergt zelfbeheersing energie van het brein en een groot deel van die energie wordt geleverd door het voedsel dat we eten.

nieuws
15-04-2014
638.

Woning voor Twentse studenten met moeilijke thuissituatie

Voor ROC-studenten die door een moeilijke thuissituatie problemen hebben met leren, is in Almelo vorige week een studentenhuis geopend: de Kamer-raad. Dit moet de schooluitval van leerlingen wegens onrust thuis, bijvoorbeeld door een scheiding of door huiselijk geweld, tegengaan.

nieuws
30-01-2012
639.

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

nieuws
19-07-2018
640.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Kamerbrief over de belangrijkste opbrengsten van het Emancipatiebeleid 2013–2017. Hierin ook informatie over Sociale veiligheid van vrouwen.Januari 2017.

beleid
01-01-2005
641.

Regiobijeenkomsten Huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 september 2014 Zwolle

Concrete adviezen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
25-09-2014
642.

Safegroup opent opvanghuis in Roosendaal

De Safegroup uit Breda opent op 1 januari 2012 een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld in Roosendaal. Cliënten worden er voor een korte periode opgevangen.

nieuws
07-11-2011
643.

Europeanen en hun mening over huiselijk geweld tegen vrouwen

Eurobarometer 51.0

feiten en cijfers
20-04-2006
644.

Congres over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld is maatschappelijk en politiek een ‘hot item’. Kadera aanpak huiselijk geweld werkt, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, aan een onderzoek over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

agenda
27-11-2012
645.

Twee theaterminiaturen: GRENS

Met het project Grens wil de werkplaats Community Theatre Amsterdam de problematiek rond huiselijk geweld bespreekbaar maken.

interventie
03-03-2014
646.

Aanwijzing Huiselijk Geweld en eergerelateerd geweld (2010A010) Openbaar Ministerie

Op 1 juni 2010 is de nieuwe Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld (2010A010) van het Openbaar Ministerie in werking getreden. De Aanwijzing huiselijk geweld (2008A026) uit 2009 is hiernmee koment te vervallen. Deze aanwijzing stelt regels omtrent de opsporing en vervolging van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor onder andere de invulling van lokale samenwerking tussen politie, OM en reclassering.

organisatie
12-02-2010
647.

Wegwijzer: kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn

Deze wegwijzer biedt zorgaanbieders handvatten om grensoverschrijdend gedrag waarbij cliënten slachtoffer zijn, te agenderen binnen hun organisatie.

interventie
14-11-2013
648.

Doorbreek de geweldscirkel voor en achter de voordeur

Nieuwe inzichten in zien, oppakken en aanpakken - Congres

agenda
26-11-2015
649.

Factsheet huiselijk geweld (mei 2010)

Voor de periode 2008-2011 is een nieuw Plan van aanpak voor huiselijk geweld vastgesteld. In deze brochure wordt meer informatie gegeven over het onderwerp huiselijk geweld en worden de belangrijkste actiepunten uit dit Plan van aanpak besproken.

beleid
13-07-2010
650.

Aleid van den Brink benoemd als lid van de GREVIO

Aleid van den Brink is gisteren benoemd als nieuw lid van de GREVIO, the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, het monitorcomité van het verdrag van de Raad van Europa inzake de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul Verdrag.

nieuws
25-05-2018
651.

Beantwoording Kamervragen over aandacht hulpverleners voor kinderen bij huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA) over het bericht dat hulpverleners te weinig oog hebben voor het kind bij huiselijk geweld.

beleid
23-03-2015
652.

Partnergeweld en opvoeding

Aandachtspunten voor gemeentelijk beleid. Wmo Essay 14

publicatie
25-03-2013
653.

Aan eer gerelateerd geweld Module A - okt 2016

Tweedaagse training

agenda
14-10-2016
654.

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Arnhem)

Regionale netwerkbijeenkomst

agenda
04-06-2015
655.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
656.

Wat wel werkt - hulpverlening na seksueel misbruik

Symposium

agenda
12-11-2016
657.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2015

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
26-04-2016
658.

Verbetering aanpak kindermishandeling

Conferentie

agenda
16-11-2015
659.

Veel misdrijven diplomaten in ‘huiselijke sfeer’

Bijna tien procent van de gemelde misdrijven door buitenlanders met een diplomatieke status betreft een incident in de ‘huiselijke sfeer’. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) zei zaterdag in RTL Nieuws dat hij diplomaten die zich schuldig maken aan een misdrijf harder aan wil pakken.

nieuws
27-01-2014
660.

Dialoogevent over huiselijk en seksueel geweld

Beleidsmakers en professionals in gesprek met ervaringsdeskundigen

agenda
26-11-2015
661.

Thema-avond huiselijk geweld

Thema-avond GroenLinks

agenda
25-03-2015
662.

CBS publiceert cijfers over slachtofferhulp voor jeugd

Bij minderjarigen die vanwege een gewelds- of zedendelict in contact kwamen met Slachtofferhulp Nederland (SHN) was in 1 procent van de gevallen ook sprake van huiselijk geweld. Van de meerderjarige gebruikers van Slachtofferhulp had 5 procent te maken met huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
26-07-2016
663.

Stadsdeelvoorzitter wil meer melding van huiselijk geweld

Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch wil méér aangiftes van huiselijk geweld. Hij vermoedt dat slachtoffers de gebeurtenis niet zien als huiselijk geweld en dat artsen smoesjes te snel geloven.

nieuws
02-02-2009
664.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

interventie
20-12-2018
665.

Debatavond Harde Klappen

Aanleiding voor dit debat is de docudrama Harde Klappen die de hele maand november iedere werkdag op AT5 uitgezonden wordt.

agenda
29-11-2010
666.

Daling meldingen huiselijk geweld Overbetuwe en Lingewaard

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Overbetuwe en Lingewaard is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het aantal meldingen daalde tussen 2011 en 2012 van 279 tot 234. Vorig jaar kwamen er nog maar 147 meldingen binnen. De politie geeft aan verrast te zijn over deze dalende trend.

nieuws
16-09-2014
667.

Doorbreek Huiselijk Geweld – Praat erover

25 november 2009 - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Onder het motto ‘Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover’ is de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) een project gestart om vrouwen (meer) weerbaar te maken tegen geweld in de relationele sfeer.

nieuws
18-11-2009
668.

Actieplan huiselijk geweld Amsterdam West

Het Dagelijks Bestuur van het Amsterdamse stadsdeel West heeft een actieplan gemaakt om huiselijk geweld onder de aandacht brengen. Het stadsdeel start dit voorjaar met voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor bewoners en professionals.

nieuws
03-05-2011
669.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling: wat werkt voor de cliënt?

Lezingen en/of bijbehorende powerpoints van de congresdagen 9 en 10 mei 2011: Congres huiselijk geweld en kindermishandeling: wat werkt voor de cliënt?

publicatie
09-05-2011
670.

Zoetermeer ondertekent convenanten aanpak huiselijk geweld

Wethouder Frank Speel ondertekent op donderdag 16 april namens de gemeente Zoetermeer het convenant Integrale aanpak huiselijk geweld en het Privacyconvenant huiselijk geweld. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met een voortzetting en verbetering van het regionale beleid dat in deze convenanten wordt vastgelegd.

nieuws
08-04-2009
671.

Geweld in gezinnen signaleren, stoppen en steunen bij herstel

Hoofdstuk in Handboek Werken in de Wijk

publicatie
26-05-2016
672.

Dubbel taboe achter de voordeur

Netwerkbijeenkomst Academie voor Vrouwen tegen Geweld.

agenda
26-01-2012
673.

European Conference on Domestic Violence

European Conference

agenda
06-09-2015
674.

Breda verbetert aanpak huiselijk geweld

Breda wil met samenwerkende partners en de regiogemeenten de aanpak van huiselijk geweld verbeteren. De focus ligt op vroegtijdige hulpverlening om te voorkomen dat vrouwen een beroep moeten doen op de vrouwenopvang. Om dit te bereiken zet de gemeente in op verbetering van de hulpverlening. De gemeente stelt een beleidsplan ‘Aanpak huiselijk geweld’ op waarvan de vrouwenopvang onderdeel uitmaakt.

nieuws
10-11-2010
675.

Vrijwillige hulp aan plegers van huiselijk geweld

Een training rondom motiverende gespreksvoering en de combinatie van individuele en relateigerichte hulp.

agenda
05-11-2012
676.

Fusie telefonische hulplijnen

Sensoor de landelijke luisterlijn en de nu nog zelfstandige hulplijnen in Amsterdam en Utrecht fuseren op 1 januari 2019 tot één landelijke hulplijn. Volgens directeur Monique van Bijsterveld krijgt de nieuwe organisatie meer slagkracht en zichtbaarheid en kan ze op termijn meer mensen een luisterend oor bieden.

nieuws
02-11-2018
677.

Samenwerken tegen huiselijk geweld

Deventer ondertekent donderdag samen met Olst-Wijhe en Raalte, Politie IJsselland, justitiële organisaties en maatschappelijke en zorgorganisaties een samenwerkingsovereenkomst Huiselijk Geweld. Hierin verklaren de partijen gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het bestrijden van huiselijk geweld in de drie gemeenten.

nieuws
07-01-2009
678.

Regionale netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Achterhoek)

Informatie, ontmoeting, netwerken en samenwerking

agenda
28-05-2015
679.

Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hulp en ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld. Daarbij komt vaak de vraag op of hulpverlening moet plaatsvinden in een klassieke opvang-instelling, of dat de hulp net zo goed (of beter) in de thuissituatie kan worden geboden.

feiten en cijfers
13-07-2017
680.

Rapportage onderzoek onder artsen naar de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quick scan naar de ervaringen met de meldcode van huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en psychiaters

feiten en cijfers
16-06-2015
681.

Trauma bij kinderen

Signaleren, bejegenen en ondersteunen - Landelijke studiedag

agenda
04-10-2016
682.

Het CIT en het huisverbod: Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Sinds de start van het huisverbod voor plegers van huiselijk geweld is het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg in de regio Haaglanden verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.

publicatie
04-04-2013
683.

Federatie Opvang wil snel evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld binnen de Wmo

De Federatie Opvang gaat het nieuwe kabinet vragen de evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld, als onderdeel van de Wmo 2015, met spoed te gaan uitvoeren. Aanleiding is het ontbreken van dit onderwerp in het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 'Zicht op de Wmo 2015; Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders'.

nieuws
26-10-2017
684.

Veerkracht

Congres

agenda
19-03-2020
685.

BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

Informatiebijeenkomst voor gemeenten

agenda
07-12-2017
686.

Kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein

Het verslag van het kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein, 31 oktober 2013.

publicatie
03-12-2013
687.

Written Contribution to the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence

Rapport van het College voor de Rechten van de Mens, ingediend bij GREVIO

beleid
13-11-2018
688.

Voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
30-10-2012
689.

Taskforce Kindermishandeling Tilburg richt pijlen op pleger huiselijk geweld

De Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant gaat extra inzetten op plegers van huiselijk geweld. De Taskforce wil ervoor zorgen dat plegers de hulpverlening die zij aangeboden krijgen ook echt afronden. Nu gebeurt dat vaak niet.

nieuws
19-01-2018
690.

Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers van kracht

De politie gaat haar wettelijke bevoegdheid om verdachten van geweld te testen op drank en drugs vanaf deze maand landelijk toepassen. Bovendien kan het Openbaar Ministerie zwaardere straffen eisen bij geweld onder invloed.

nieuws
03-07-2017
691.

Zingen in het Donker bekroond in Mexico

Het filmdrama Zingen in het Donker over huiselijk geweld, met een hoofdrol voor Carice van Houten zal morgen in Mexico City worden bekroond met een 'Special Mention Award'.

nieuws
23-11-2009
692.

Slachtoffers van moord en doodslag

Cijfers over 2017

feiten en cijfers
06-09-2018
693.

Werksessie gender en huiselijk geweld

Voor beleidsambtenaren

agenda
21-01-2016
694.

Antwoorden kamervragen over de afstemming tussen ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld

Op 1 april 2012 vond in Maastricht een ernstig huiselijk geweldsincident plaats. Een externe en onafhankelijke commissie nagegaan of deze huiselijk geweldzaak adequaat door de keten (Openbaar Ministerie (OM), politie, gemeente en een aantal hulpverlenende instanties die allen participeren in het Veiligheidshuis) is opgepakt.

beleid
08-03-2013
695.

De vele gezichten van huiselijk geweld

Aard, omvang en achtergronden

feiten en cijfers
02-09-2003
696.

PROTECT

Project voor migranten die seksueel en gender-gebaseerd geweld hebben overleefd

interventie
18-07-2019
697.

Prevalentie-onderzoek: samenvatting resultaten

Deelonderzoeken huiselijk geweld en kindermishandeling van het WODC

feiten en cijfers
13-05-2019
698.

Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

publicatie
08-02-2018
699.

Reclassering Nederland introduceert spreekuur huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling doelgerichter aan te pakken, introduceert Reclassering Nederland het spreekuur huiselijk geweld. Direct actie ondernemen staat daarbij voorop. Het spreekuur ging in Oost-Nederland van start en wordt daar onderdeel van de reguliere aanpak.

nieuws
23-11-2017
700.

Hulpacceptatie van plegers van huiselijk geweld

Een kwalitatieve studie naar factoren die de hulpacceptatie van plegers beïnvloeden.

feiten en cijfers
15-06-2010
701.

Heerlen verlengt Handle with Care project

De gemeente Heerlen gaat de pilot 'Handle with Care' verlengen tot 31 juli 2020. Het project houdt in dat basisscholen een seintje van de politie krijgen als een leerling betrokken is bij huiselijk geweld.

nieuws
13-12-2018
702.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
703.

Utrechtse regiogemeenten krijgen coördinator huiselijk geweld

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan. Deze gaat zich richten op betere samenwerking tussen betrokken instanties.

nieuws
27-11-2017
704.

Afname huiselijk geweld regio Rotterdam

Huiselijk geweld is binnen de politie-eenheid Rotterdam voor het eerst in jaren afgenomen. De afname is volgens de politie te danken aan huisverboden en de verbeterde samenwerking tussen de betrokken instanties. Dat meldt het AD vandaag.

nieuws
18-12-2017
705.

Preventie kindermishandeling

Inspiratiemiddag

agenda
13-12-2016
706.

Vijf jaar Caribisch Nederland. Gevolgen voor de bevolking

Onderzoek naar voorzieningenniveau en ervaren welzijn en veiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

publicatie
20-10-2015
707.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
708.

Nederland wil sterke Mensenrechtenraad

Nederland zal in de campagne voor een zetel in de Mensenrechtenraad onder meer aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen, kinderarbeid, discriminatie - onder meer van LHBT - vrijheid van geloof en levensovertuiging en gendergelijkheid. Ook blijft Nederland opkomen voor mensenrechtenverdedigers en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten.

nieuws
06-03-2014
709.

Doding gevolgd door zelfdoding van de dader

Op 19 februari 2010 is Marieke Liem gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een studie naar doding gevolgd door zelfdoding.

feiten en cijfers
19-02-2010
710.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

World Elder Abuse Awareness Day

agenda
15-06-2016
711.

Interventies bij huiselijk geweld

De invoering van de WTH heeft in Tilburg geleid tot het ontwikkelen van een gedetailleerd plan van aanpak ter voorbereiding van de lokale implementatie van de WTH (1 maart 2009).

feiten en cijfers
31-01-2012
712.

Geweld hoort nergens thuis, eerste voortgangsrapportage

Eerste voortgangsrapportage van het nationaal meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis. In de rapportage wordt de stand van zaken van het programma inzichtelijk gemaakt.

beleid
20-12-2018
713.

Signaleren huiselijk geweld en dierenmishandeling (september 2016)

Training

agenda
28-09-2016
714.

Huiselijk geweld: een kerntaak voor de politie

De politie heeft een expliciete taak in de opsporing van strafbare feiten, het bieden van hulp en het stoppen van geweld. Ook achter de voordeur. De folder geeft richtlijnen en praktische handvatten voor de politie bij de aanpak van huiselijk geweld, gebaseerd op de juridische verplichtingen en het landelijk politieprotocol.

publicatie
01-07-2009
715.

Als ik haar was

Docudrame om huiselijk geweld bespraakbaar te maken onder allochtonen

publicatie
17-08-2005
716.

Derde jaarcongres Huiselijk Geweld

Over handelen en handelingsverlegenheid bij kindermishandeling en seksueel misbruik

agenda
24-11-2016
717.

Nieuwe factsheet Huiselijk geweld

Movisie heeft een nieuwe factsheet over huiselijk geweld uitgebracht. De factsheet wordt vandaag in Nieuwegein gepresenteerd tijdens het Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken.

nieuws
18-11-2013
718.

Link bezitterig gedrag en fysiek geweld

Bezitterige mannen zijn sneller geneigd fysiek en seksueel geweld te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Colombia University in New York onder 603 vrouwen tussen de 15 en 24 jaar, zo meldt De Telegraaf.

nieuws
06-04-2011
719.

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

nieuws
15-08-2018
720.

EU tekent Verdrag van Istanbul

De Europese Unie heeft gisteren besloten het Verdrag van Istanbul te ondertekenen. Dit is het verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en aanpakken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

nieuws
12-05-2017
721.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Oost

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
08-12-2016
722.

Tilburg wil doorstart Centrum Huiselijk Geweld

De gemeenteraad van Tilburg heeft besloten om zo snel mogelijk te beginnen aan een plan voor een locatie voor een Centrum Huiselijk Geweld waar slachtoffers op elk moment van de dag of nacht naartoe kunnen.

nieuws
05-07-2019
723.

3DOC Code Rood Huiselijk Geweld

Onthutsende kijk achter Nederlandse voordeur. Op 6 december 2012 zendt de NCRV de documentaire 'Code rood' uit. Daarin staat de Venlose aanpak van huiselijk geweld centraal.

agenda
06-12-2012
724.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

interventie
01-09-2013
725.

Huiselijk geweld als indicator voor geweldsdelict

Minimaal een op de vijf verdachten van moord en doodslag blijkt pleger van huiselijk geweld. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van Bureau Beke. De politie heeft echter niet altijd aandacht voor deze informatie.

nieuws
04-08-2011
726.

Huiselijk Geweld: signaleren en bespreken (januari 2016)

Training

agenda
27-01-2016
727.

Praten met kinderen over kindermishandeling: introductieworkshop

Workshop van een dagdeel

agenda
21-09-2016
728.

Presentatie van de duurzame plannen van de Veilige Veste

De Veilige Veste is een geheel nieuw opvangconcept voor meiden die op vlucht zijn voor huiselijk geweld, loverboys, gedwongen prostitutie of eergerelateerd geweld.

agenda
09-02-2011
729.

Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode

feiten en cijfers
13-07-2012
730.

Kamerbrief over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.

beleid
28-11-2017
731.

Systeemgericht signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Training

agenda
12-10-2015
732.

Trauma: diagnostiek en behandeling

Psychische gevolgen van geweld tussen mensen.

publicatie
26-02-2008
733.

Groningse commissie ‘Aanpak huiselijk geweld’ presenteert aanbevelingen

Drs. Hamel, voorzitter van de Groningse commissie 'Aanpak huiselijk geweld'presenteerde vandaag het onderzoeksrapport 'Van opvang naar aanpak'. Belangrijkste conclusie van de commissie is dat gemeenten in de rol van regievoerder nog een zekere passiviteit hebben in de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
09-11-2009
734.

Oost west, thuis best? – Aanpak van huiselijk en eergerelateerd geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Toch is de integrale aanpak van huiselijk geweld nog steeds een moeizaam proces.

agenda
30-03-2011
735.

Toename huisverboden Gelderland en Noordoost-Brabant

Het aantal huisverboden is in de regio's Gelderland en Noordoost-Brabant het afgelopen jaar met ruim 20 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis die De Gelderlander heeft opgevraagd.

nieuws
01-07-2019
736.

Federatie Opvang werft fondsen voor Meedoendag

Dit jaar vindt de zesde editie van de 'Meedoendag' van de Federatie Opvang plaats. Om deze sportdag voor slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, dak- en thuislozen en zwerfjongeren te kunnen organiseren, is nog 24.000 euro nodig. Daarom is de federatie fondsenwervende acties gestart.

nieuws
09-06-2016
737.

Hackathons voor de aanpak van kindermishandeling

Hoe kunnen we met behulp van digitalisering en technologische innovaties kindermishandeling voorkomen, eerder en beter in beeld brengen of duurzaam oplossen? De afgelopen twee weken is tijdens hackathons op drie locaties in Nederland gewerkt aan bovenstaand vraagstuk.

nieuws
15-04-2019
738.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
739.

Kwart Belgen was ooit slachtoffer huiselijk geweld

23 procent van de Belgen is minstens één keer slachtoffer geweest van huiselijk geweld en 8 procent was dat het afgelopen jaar minstens een keer. Dat blijkt uit een enquête waarbij meer dan 800 Belgen werden bevraagd.

nieuws
03-02-2009
740.

Ziekteverzuim in relatie tot huiselijk geweld

Huiselijk geweld zorgt niet alleen voor veel menselijk leed, maar brengt ook ziekteverzuim en productieverlies met zich mee. Zowel de slachtoffers, als de geweldplegers zitten meestal niet goed in hun vel en dit uit zich vaak ook tijdens het werk.

feiten en cijfers
02-11-2010
741.

Ketenbijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid, regio Rivierenland

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor professionals

agenda
11-06-2015
742.

Nationaal programma tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Onder aanvoering van VWS, zal het Rijk - samen met gemeenten - een nationaal programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling starten. Dat heeft minister De Jonge (VWS) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
28-11-2017
743.

Organisaties openen deuren tijdens Week van Zorg en Welzijn

In het kader van de Week van Zorg en Welzijn openen diverse zorg- en welzijnsorganisaties deze week hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Zo laat Veilig Thuis Groningen vanmiddag in een interactieve presentatie zien wat de organisatie precies doet en is er de mogelijkheid om met een medewerker in gesprek te gaan.

nieuws
13-03-2018
744.

Vierdaagse conferentie kindermishandeling en huiselijk geweld van start

De vijftiende internationale conferentie over kindermishandeling en huiselijk geweld is gisteren in Den Haag van start gegaan. Het thema van de conferentie die tot en met woensdag plaatsvindt, is: multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling en het doorbreken van intergenerationeel geweld.

nieuws
02-10-2017
745.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Derde landelijke studiedag

agenda
06-10-2016
746.

’Het VN- Vrouwenverdrag en het Nederlandse beleid huiselijk geweld en vrouwenhandel

Voert Nederland het VN Vrouwenverdrag goed uit rond huiselijk geweld?

agenda
29-11-2012
747.

Senaat stemt in met wetsvoorstel affectieschade

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Dit betekent dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongelukken voortaan in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

nieuws
10-04-2018
748.

Het stoppen van geweld of het verspillen van geld?

Het onderzoek had tot doel een beeld te krijgen van de werking en de gevolgen van één van de justitiële daderaanpakken in Twente: de Training Agressie Beheersing Huiselijk Geweld die sinds de zomer van 2003 door het Legerdes Heils Jeugdzorg en Reclassering wordt uitgevoerd.

feiten en cijfers
15-11-2006
749.

Huwelijksmigratie in Nederland

Mannen en vrouwen in een migratiehuwelijk lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

publicatie
30-10-2014
750.

Associations Between Dysfunctional Personality Traits and Intimate Partner Violence in Perpetrators and Victims

In the current study, the role of borderline and antisocial personality traits and psychological and physical forms of intimate partner violence were examined.


29-07-2014
751.

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamerbrief van de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming en de minister van OCW

beleid
30-03-2018
752.

Landelijke publiekscampagne huiselijk geweld herhaald.

De komende vier weken herhaalt de Rijksoverheid de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 'Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander'.

agenda
14-11-2011
753.

Spaanse man zwaarder bestraft dan vrouw voor huiselijk geweld

In Spanje kunnen mannen die veroordeeld worden voor huiselijk geweld harder bestraft worden dan vrouwen. Volgens een uitspraak van het Spaanse Constitutionele Hof vormt het principe geen inbreuk op het gelijkheidsbeginsel.

nieuws
17-08-2010
754.

Cliënten vrouwenopvang hebben intensievere zorg nodig

Slachtoffers van huiselijk geweld die aankloppen bij de vrouwenopvang hebben veel meer nodig dan eerste opvang en begeleiding naar zelfstandig wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van Stichting Arosa.

nieuws
16-04-2018
755.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
756.

Huisartsen regio Alkmaar voorgelicht over signalen mishandeling

De helft van de huisartsen in Alkmaar en omgeving signaleert kindermishandeling in de eigen praktijk. Dat blijkt uit praktijkbezoeken van medewerkers van Zorg Ondersteuning Noord-Holland (ZONH) aan de huisartsen in Noord-Kennemerland. In de strijd tegen geweld tegen kinderen en huisgenoten speelt de huisarts een sleutelrol, aldus ZONH.

nieuws
29-11-2010
757.

‘Meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld’

Er is meer actie vereist met betrekking tot huiselijk geweld in Nederland. Dat staat in 'Nederland ontwikkelt Duurzaam', de derde Nederlandse rapportage over de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDGs), die gisteren aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

nieuws
17-05-2019
758.

Politie Kennemerland acht keer per dag in touw met huiselijk geweld

Politieagenten in Kennemerland komen gemiddeld acht keer per dag in actie wegens huiselijk geweld. Inwoners van de regio hebben het afgelopen jaar ongeveer drieduizend keer hulp nodig gehad na agressie binnen het gezin. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland.

nieuws
12-12-2011
759.

Arnhemse project Vertrouwenspersonen uitgebreid

Het Arnhemse project Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld is uitgebreid naar vijf wijken in Arnhem. Onlangs kregen dertien nieuwe vertrouwenpersonen uit de wijken Klarendal, Presikhaaf, ’t Broek en Geitenkamp hun certificaat uitgereikt door burgemeester Pauline Krikke.

nieuws
06-12-2010
760.

Internationale dag uitbanning geweld tegen vrouwen

Diverse activiteiten wereldwijd

agenda
25-11-2016
761.

Doorbreek huiselijk geweld: Praat erover

Deze bijeenkomst is voor vrouwen(organisaties) die met dit onderwerp aan de slag willen om te helpen huiselijk geweld te doorbreken.

agenda
29-11-2011
762.

E(mpowerment)-day juni 2016

Organisator: Stichting Zijweg

agenda
04-06-2016
763.

Family violence: where do we stand in research and education?

Afscheidssymposium van Sylvie Lo Fo Wong

agenda
28-04-2016
764.

Huiselijk geweld in 's-Hertogenbosch

Omvang, kenmerken en meldingen

feiten en cijfers
17-12-2003
765.

Huiselijk geweld: handreiking voor het pastoraat

Gaat in op wat huiselijk geweld is, waarom het zo vaak voorkomt, wat de gevolgen zijn en hoe het komt dat het vaak moeilijk is om huiselijk geweld te onderkennen.

publicatie
15-11-2010
766.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van twee dagdelen

agenda
18-10-2016
767.

Tussenrapportage VN-Vrouwenverdrag (CEDAW)

Het VN-Vrouwenverdrag vormt de internationale basis voor het Nederlandse emancipatiebeleid. Het comité heeft na de vijfde periodieke Nederlandse rapportage aanbevelingen opgesteld. Dit is het Nederlandse antwoord.

beleid
14-07-2012
768.

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap: een literatuurscan

Overzicht van belangrijke risicofactoren voor herhaald slachtofferschap van vermogens- en (seksueel, partner- en familie-) geweldsdelicten, bij mensen zonder en met een publieke taak en voor herhaald slachtofferschap of intimidatie ontleend aan de wetenschappelijke literatuur.

feiten en cijfers
16-01-2014
769.

Training LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
15-09-2016
770.

Monitor Huiselijk geweld Twente 2012

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2004 en 2011 gestegen van 3.081 naar 3.401. Dit blijkt uit de Monitor huiselijk geweld Twente 2012.

nieuws
08-08-2012
771.

Huiselijk geweld: dossieronderzoek

Doel/samenvatting: Ontwikkelen van een risicotaxatie-instrument ten behoeve van een preventief huisverbod voor plegers van huiselijk geweld. Daarbij moet duidelijk worden welke criteria gehanteerd moeten worden in het beslissingsproces of er in een huiselijk geweldzaak een preventief huisverbod opgelegd dient te worden of niet. Opzet: Er is gekozen om alle huiselijk geweld zaken uit de politieregio Zuid - Holland - Zuid uit het eerste kwartaal van 2004 waar de politie ter plaatse is geweest te screenen. Het gaat om circa 236 dossiers. De dossiers zijn geanalyseerd op persoonskenmerken (daders en slachtoffers), antecedenten, verloop incident, justitiële afhandeling enzovoort. Methode(n): Dossieranalyse en ontwikkeling risicotaxatie-instrument (onder andere met behulp van expertgroups).

feiten en cijfers
15-01-2007
772.

Politie Zeeland pakt stalkingszaken steeds sneller op

De Zeeuwse politie pakt stalkingszaken steeds sneller op, dankzij een nieuwe manier van werken. Ook bij huiselijk geweld wordt steeds vaker in een vroeg stadium opgetreden waardoor situaties minder snel escaleren. Dat meldt HVZeeland.nl.

nieuws
09-03-2018
773.

Plegers van partnergeweld en kindermishandeling

Verschillen, overeenkomsten en overlap

publicatie
05-02-2019
774.

Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting

Tweede van een viertal vervolgstudies naar (slachtoffers en) daders van huiselijk geweld: het delictverleden, ontwikkelingsfactoren en psychopathologie van huiselijk geweldplegers.

feiten en cijfers
15-09-2011
775.

Helpende hand: voorlichting over huiselijk geweld

De wijkagent komt op maandag 23 april naar het Piëzocentrum aan Rakkersveld 253 in den Haagvoor een voorlichting over huiselijk geweld.

agenda
23-04-2012
776.

Ouderen in veilige handen

Conferentie voor professionals en vrijwilligers in Gelderland-Zuid

agenda
25-11-2015
777.

Internationale belangstelling voor VoorZorg

Internationaal is er veel belangstelling voor VoorZorg, de Nederlandse versie van Nurse Family Partnership. Een delegatie uit Noorwegen, Engeland, Schotland en Noord-Ierland komt morgen en overmorgen naar ons land om onder andere met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) te spreken over het programma.

nieuws
26-01-2016
778.

Vooronderzoek omvangschatting huiselijk geweld

De omvangschatting uit 2009 van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld kan worden herhaald. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbeterd. Dat blijkt uit een vooronderzoek van onderzoeksbureau Intraval.

nieuws
01-03-2016
779.

Kamerbrief aanvullende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Deze brief is een aanvulling op de voortgangsrapportage GIA van 22 december 2014.

beleid
09-02-2015
780.

Presentatie van de training Bouwen aan een Huis van Vrede

Presentatie van de training: ‘Bouwen aan een Huis van Vrede’. Deze training is samengesteld in het kader van het project ‘Doorbreek huiselijk geweld’ geïnitieerd door de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Het Bahá’í Vrouwenforum maakt deel uit van de daartoe door de NVR ingestelde stuurgroep.

agenda
15-09-2010
781.

DVD Presentatie ‘How To Make Love’ & ‘HOME RUN’

Presentatie van een DVD met registratie van twee jeugdtheatervoorstellingen, ‘How to Make Love’ en ‘HOME RUN’ en de bijbehorende handreiking.

agenda
21-06-2011
782.

Beantwoording vragen over Voortgangsrapportage "geweld in afhankelijkheidsrelaties"

De vaste Kamercommissie heeft naar aanleiding van de voortgangsrapportage (Kamerstuk 33400-XVI nr. 14) 95 vragen geformuleerd.

beleid
20-02-2013
783.

Preventie op basis van data-analyse roept ethische vragen op

Data-analyse biedt de mogelijkheid om op wijk- en schoolniveau zorgbehoeften in kaart brengen, om zo het preventieve aanbod beter af te stemmen op de zorgvraag. Een Amsterdams project deed hier ervaring mee op. Programma manager Arjan de Jager en jeugd- en opvoedhulp Levi van Dam plaatsen wel wat ethische kanttekeningen.

nieuws
28-09-2018
784.

Regiovisie huiselijk geweld Flevoland

Er komt een regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Doel van de visie is het terugdringen van het aantal gevallen van huiselijk geweld. De notitie is door alle gemeentebesturen van Flevoland opgesteld en werd gisteren in de gemeenteraad van centrumgemeente Almere besproken.

nieuws
25-03-2011
785.

Inzicht in meest voorkomende denkreflexen bij aanpak van geweld

Bijeenkomst

agenda
09-06-2016
786.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Eendaagse training

agenda
23-06-2016
787.

Nieuwe website Veiligsamen.nl

De vuile was hang je niet buiten. Persoonlijke problemen lost iedereen het liefst zelf op. Dat geldt zeker bij spanningen of geweld in een liefdesrelatie. Maar wat als dit niet lukt en je er samen met je partner niet uit komt? Veiligsamen.nl biedt een oplossing: de mogelijkheid om online anoniem een hulpverlener te raadplegen via chat of door het stellen van een vraag. Deze nieuwe website gaat morgen officieel van start.

nieuws
28-02-2011
788.

Opvoeden na partnergeweld

Het is mogelijk gezinnen beter te ondersteunen om overdracht van huiselijk geweld van de ene op de volgende generatie te voorkomen.

publicatie
09-05-2011
789.

Veilig Verderteam Leidschendam-Voorburg moet huiselijk geweld signaleren

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft sinds kort een Veilig Verderteam. Doel van dit team is om huiselijk geweld te signaleren en tegen te gaan.

nieuws
17-07-2013
790.

Manifest stop huiselijk geweld

Oproep voor een fundamentele aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

beleid
13-05-2014
791.

Seminar Signaleren Huiselijk Geweld

Deelnemers krijgen inzicht en verwerven kennis in signalering van huiselijk geweld. Deelnemers leren huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

agenda
26-04-2012
792.

Ruim 95.000 incidenten huiselijk geweld in 2012

Van de ruim 95.000 incidenten van huiselijk geweld die de politie in 2012 registreerde, is verreweg het meeste gericht op de partner (44,8 procent) of ex-partner (22 procent). In een kwart van alle incidenten van huiselijk geweld is er alcohol in het spel. Een derde van alle moord en doodslagen in ons land vindt plaats binnen de huiselijke kring.

nieuws
17-12-2013
793.

Lezing over alcohol, geweld en familiaal geweld

Door professor emeritus Joris Casselman met aandacht voor integraal denkkader en concreet praktijkgericht handelen.

agenda
21-03-2013
794.

Safe at Home project presenteert handreiking voor woningcorporaties

Tijdens de eindconferentie van het Safe at Home project werd vorige week in Den Haag de handreiking Signaleren achter de voordeur gepresenteerd. Deze handreiking beschrijft de manier waarop woningcorporaties kunnen bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
27-11-2018
795.

Nieuw Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

De VNG heeft het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis gepubliceerd. Hierin staan richtlijnen beschreven hoe de medewerkers van Veilig Thuis moeten handelen. Het protocol heeft betrekking op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
22-01-2019
796.

Kennishiaten middelengebruik en geweld

Om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren, treedt op 1 januari 2017 het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking. Op basis van een literatuuronderzoek stelt het WODC dat er momenteel een aantal kennishiaten bestaat over middelengebruik en geweld.

nieuws
09-09-2016
797.

Kenniscafé: Eigen kracht in de aanpak van huiselijk geweld?

MOVISIE nodigt u van harte uit voor een kenniscafé over ‘Eigen kracht in de aanpak van huiselijk geweld’.

agenda
18-06-2013
798.

Druten maakt bezwaar tegen overname taken Veilig Thuis

Het Gelderse Druten heeft er bezwaar tegen dat de gemeente sinds dit jaar ook 'middelzware gevallen' van huiselijk geweld moet oppakken, in plaats van dat Veilig Thuis dit voor zijn rekening neemt. Drutense ambtenaren moeten nu steeds vaker bemiddelen bij huiselijk geweld.

nieuws
08-08-2017
799.

Lectorale rede geweld in afhankelijkheidsrelaties

Afhankelijkheid en weerbaarheid: over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat is het thema van de lectorale rede die Janine Janssen vanmiddag houdt aan de Avans Hogeschool in Breda.

nieuws
16-09-2016
800.

Huiselijk geweld op BES-eilanden nauwelijks geregistreerd

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt van huiselijk geweld vaak geen aangifte gedaan. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013. Tegelijk geven respondenten aan dat het in ieder geval op Sint Eustatius een van de meest voorkomende vormen van geweld is. Uit de registraties van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is het delict echter niet apart af te leiden.

nieuws
20-01-2014
801.

Onderzoeksrapport 'Geweld binnen en buiten'

Veel verdachten die alleen binnenshuis gewelddadig zijn en geen strafblad hebben schamen zich. Ze accepteren hulp om een einde maken aan hun agressieve gedrag. De groep daders van publiek geweld telt een groot aantal ‘first offenders’: mensen die eenmalig en vaak onder invloed tot een geweldsexplosie komen. Zij verdienen evengoed een aanpak om de agressie te leren beheersen. Verdachten die zowel binnenshuis als buitenshuis gewelddadig zijn, kampen vaak met een ernstige geweldsproblematiek. Omdat zij ongevoelig zijn voor correctie, zijn repressief optreden en behandeling in een forensische setting geboden.

feiten en cijfers
30-03-2005
802.

Olievlek Big Data huiselijk geweld

Kick-off bijeenkomst

agenda
27-09-2016
803.

Evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2010

Ontleend aan: van den Berg, P., Borkus, B., Burggraaff, B., Guns, A., Perik, S., van der Noort, W., & Rothengatter, E. (2011). Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010. Den Haag: Dienst Publiek en communicatie.

beleid
25-06-2011
804.

Veilig Thuis en partnergeweld

Themamiddag

agenda
07-10-2016
805.

Handtekeningenactie ‘Jaar van de strijd tegen geweld tegen vrouwen’

Er moet een Europees jaar van de strijd tegen geweld tegen vrouwen georganiseerd worden. Daartoe is een handtekeningenactie gestart. Als minstens een miljoen Europese burgers een petitie ondertekenen waarin om zo'n jaar gevraagd wordt, is de Europese Commissie verplicht om over het onderwerp te beraadslagen.

nieuws
03-09-2010
806.

Partnergeweld Sylvie Lo Fo Wong (artikel)

In de rubriek "Spreekuur" geeft Sylvie Lo Fo Wong in een pagina weer wat huisartsen moeten weten over partnergeweld.

publicatie
01-10-2013
807.

Krikke wil buddy voor dader huiselijk geweld

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt om hun gedrag te veranderen. Dat zei de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vanochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

nieuws
22-11-2018
808.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

agenda
24-03-2016
809.

Brabantse zorgorganisaties willen samenwerken in jeugdhulpverlening

Juzt en Amarant Groep willen hun krachten op het gebied van jeugdhulpverlening in West-Brabant bundelen. De instellingen tekenden maandag een intentieverklaring om een verkennend onderzoek te beginnen naar samenwerking.

nieuws
19-12-2018
810.

Provincie Groningen: rapportage aanpak huiselijk geweld. Mei 2012

In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van “de Groninger aanpak van huiselijk geweld’ en wordt ingegaan op de knelpunten.

feiten en cijfers
14-06-2012
811.

Nijmegen krijgt Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld

Er komt een Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld (SFG) op het terrein van het UMC St Radboud in Nijmegen. In het najaar van dit jaar wordt het centrum geopend.

nieuws
09-02-2012
812.

(T)huis en huiselijk geweld

Bijeenkomst Academie voor Vrouwen tegen Geweld

agenda
28-05-2015
813.

Aanpak huiselijk geweld speerpunt Reclassering

Het bestrijden van huiselijk geweld is een speerpunt voor Reclassering Nederland. Dat staat in het jaarverslag 2010 ‘De rode draad – naar een veiliger samenleving’ dat vandaag is verschenen.

nieuws
24-06-2011
814.

The economic dimensions of interpersonal violence

Interpersonal violence is expensive. For instance, estimates of the cost of violence in the United States of America reach 3.3% of the gross domestic product. In England and Wales, the total costs from violence - including homicide, wounding and sexual assault - amount to an estimated $40.2 billion annually.

feiten en cijfers
25-04-2006
815.

Ketenbijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid, regio Nijmegen

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor professionals

agenda
18-06-2015
816.

Den Haag zet speciaal politieteam in bij huisverbod

De Haagse politie krijgt een speciaal team van hulpofficieren dat zich gaat richten op het huisverbod. Het is de bedoeling dat huisverboden zo sneller beoordeeld worden en er daardoor ook vaker opgelegd kunnen worden. Verder worden 'de lijntjes' met hulpverleners korter.

nieuws
19-03-2019
817.

Nationaal Actieplan Mensenrechten

De wijze waarop het kabinet invulling geeft aan zijn taak om de mensenrechten in Nederland te beschermen en te bevorderen, welke concrete doelstellingen en prioriteiten het daarbij stelt en de rol die andere organen en instellingen en burgers hebben bij de realisering van mensenrechten in Nederland.

beleid
10-12-2013
818.

Eigen kracht-aanpak succesvol in Noord-Holland

Bij gezinnen in Noord-Holland waar sprake is van een dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling, worden steeds vaker omstanders, zoals familie, vrienden of buren, ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een proefproject van de GGD in de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek met Eigen Kracht-conferenties.

nieuws
23-07-2012
819.

Wat niet mag ontbreken in je beleidsplan huiselijk geweld

Webinar

agenda
12-11-2015
820.

Gelderland krijgt opvang voor slachtoffers ouderenmishandeling

In Gelderland worden appartementen gebouwd die speciaal zijn ingericht voor de opvang van mishandelde ouderen. Moviera heeft hiervoor een plan ontwikkeld. Dat meldt De Gelderlander vandaag.

nieuws
01-11-2018
821.

Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren maandag 9 mei en dinsdag 10 mei 2011 het twee-daags congres met o.a. de minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en staatssecretaris van VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Dagvoorzitter is Pieter Hilhorst.

agenda
09-05-2011
822.

Week zonder geweld van start

Vandaag is de Week zonder geweld van start gegaan. Diverse organisaties houden de komende dagen activiteiten waarmee zij aandacht vragen voor de strijd tegen geweld. Iedere organisatie richt zich daarbij op haar eigen doelgroep.

nieuws
25-11-2013
823.

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Training van 2,5 dag

agenda
26-05-2015
824.

Website WE CAN vernieuwd

De website van WE CAN (end all violence against women) is vernieuwd. De site heeft een andere vormgeving gekregen én nieuwe mogelijkheden voor changemakers.

nieuws
22-03-2012
825.

Ouder-kind interacties

Congres

agenda
15-04-2020
826.

Kantelende stelsels en de aanpak van huiselijk geweld

De WMO kantelt en de Jeugdzorg transformeert. Wat betekenen de kantelingen in het werkveld voor de aanpak van huiselijk geweld?

agenda
27-05-2014
827.

Handen uit de mouwen in de wijk

Training Praten over geweld achter de voordeur

agenda
05-04-2016
828.

Dilemma's rond vroege kindermishandeling

Studiedag

agenda
06-12-2016
829.

Zicht op huiselijk geweld

Zicht op huiselijk geweld is een voorlichtingsfilm voor professionals.(25 min)

publicatie
20-10-2006
830.

Emancipator zoekt mannelijke rolmodellen

Emancipator is op zoek naar gemotiveerde jonge mannen die rolmodel willen worden om geweld tegen vrouwen te voorkomen. De organisatie houdt in november een trainingsweekend waar deze rolmodellen vaardigheden en inspiratie kunnen opdoen om zelf een activiteit rond dit thema te organiseren.

nieuws
28-09-2018
831.

ITJ complimenteert Haarlemse aanpak kindermishandeling

Haarlem krijgt complimenten van het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) voor haar aanpak en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vrijdag overhandigt programmadirecteur Esther Deursen het eindrapport van een evaluatie en monitoring door het ITJ van het Haarlemse 'Actieplan kindermishandeling Haarlem Schalkwijk' aan de Haarlemse wethouder Van der Hoek, (Welzijn, Gezondheidszorg).

nieuws
12-10-2011
832.

Slotbijeenkomst Matqish Wladie

Raak mijn kind niet aan!

agenda
31-05-2016
833.

Rapportage over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul

Rapportage van de Nederlandse overheid over de Nederlandse uitvoering van dit verdrag

beleid
01-09-2018
834.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

feiten en cijfers
01-06-2010
835.

Rekenkamer Rotterdam: Hulp wijkteams komt te laat

Rotterdammers die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld of schuldproblemen, worden veel te laat bij een wijkteam aangemeld. Bovendien moeten zij daarna vaak nog lang wachten voordat ze geholpen worden, wegens lange wachtlijsten.

nieuws
03-07-2018
836.

De sociale staat van Nederland 2011

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Die vraag staat centraal in De sociale staat van Nederland (SSN). In de editie van 2011, die vorige week verscheen, wordt huiselijk geweld voor het eerst expliciet als subthema beschreven.

nieuws
21-11-2011
837.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
10-07-2014
838.

Open Dag eerste post hbo opleiding Huiselijk Geweld

De Sociale Academie Utrecht wil in september een post hbo opleiding Huiselijk Geweld starten. Het gaat om de eerste opleiding in Nederland die sociaal professionals tot psychosociaal therapeut met specialisatie Huiselijk geweld opleidt.

nieuws
18-03-2019
839.

GRENS een theaterminiatuur over huiselijk geweld

Twee theaterminiaturen genaamd Schone schijn en Niemand mag het weten als opmaat voor een groepsgesprek over huiselijk geweld.

agenda
16-06-2014
840.

Herken letsel door geweld

Congres

agenda
06-03-2015
841.

Training: Systeemgerichte aanpak van relatiegeweld

Systeemgericht werken bij relatiegeweld heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Voorbeelden van methoden die de laatste jaren in ons land ontwikkeld, zijn:

agenda
21-03-2011
842.

Risky Relationships

Kenmerken van slachtoffers beïnvloeden kans herhaald partnergeweld.

agenda
09-12-2011
843.

Aanjaagteam Verwarde Personen presenteert eindrapportage

Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag zijn eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.

nieuws
30-09-2016
844.

Thema-avond Huiselijk geweld bespreekbaar

Vrouwengroep Abvakabo FNV en FNV Vrouwenbond afdeling Zwolle organiseren in samenwerking met het Vrouwenplatform Carree en het Zwolse Vrouwenplatform een thema-avond 'Huiselijk geweld bespreekbaar".

agenda
12-10-2010
845.

Theatervoorstelling: Heart Beat

Zondag 16 oktober 15:00 uur programmeert werkplaats Community Theatre Amsterdam [wCTA] Heart Beat, een voorstelling van het Rotterdams Wijktheater over huiselijk geweld.

agenda
16-10-2011
846.

Effectonderzoek project De Nieuwe Toekomst

Welke effecten heeft 'De Nieuwe Toekomst' op slachtoffers van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat Atria de komende vier jaar gaat doen naar dit (arbeids)participatie-project.

nieuws
26-07-2017
847.

Toolkit Als mantelzorg ontspoort

Voor Amsterdamse professionals in zorg en welzijn

interventie
26-01-2015
848.

Moord op vrouw vaak door huiselijke omstandigheden

Huiselijke omstandigheden zijn het meest voorkomende motief voor moord op een vrouw. Dat staat in de publicatie ‘De Nederlandse samenleving 2012: Weerslag van crisis op de maatschappij’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij zeven procent van alle slachtoffers van geweldsdelicten was de dader een (ex-)partner of familielid.

nieuws
20-12-2012
849.

Vroegkinderlijke chronische traumatisering

Symposium

agenda
27-03-2015
850.

Arnhem investeert in aanpak huiselijk geweld

De regio Arnhem investeert tot 2015 7,5 ton extra in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geld is onder meer bedoeld voor extra inzet bij de aanpak van loverboys, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en de ‘we can young’-campagne om seksueel geweld tegen te gaan.

nieuws
03-07-2013
851.

Huiselijk Geweld; Een onderzoek naar verschillen in attitude ten aanzien van huiselijk geweld tussen Europese landen

Volledige tekst Huiselijk Geweld; Een onderzoek naar verschillen in attitude ten aanzien van huiselijk geweld tussen Europese landen (Universiteit Utrecht Igitur)

feiten en cijfers
01-07-2011
852.

Echt niet normaal!

Herkennen, documenteren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld bij volwassenen en ouderen.

agenda
19-06-2012
853.

Congres Huiselijk geweld: 1+1=3, ontdek je meerwaarde

Op 16 december 2013 organiseert het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak voor het 6e achtereenvolgende jaar haar congres in de Reehorst te Ede.

agenda
16-12-2013
854.

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept.

Cijfers 2010 t/m 2012 over huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-12-2013
855.

Week Zonder Geweld van start

Aansluitend op de Week tegen kindermishandeling, is zaterdag de Week Zonder Geweld van start gegaan. Die dag was het tevens de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, ook wel bekend als Orange Day.

nieuws
27-11-2017
856.

Multidisciplinaire aanpak

Gemeenten gaan MDA++ gebruiken voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling.

interventie
18-12-2018
857.

Invloed huiselijk geweld op ongeboren kind

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap gestrest zijn - bijvoorbeeld omdat ze thuis met geweld te maken hebben - kunnen hun ongeboren kind opzadelen met blijvende problemen, zo blijkt uit Duits onderzoek.

nieuws
20-07-2011
858.

Nieuw Rotterdams project: Vertrouwenscoaching

Stichting LOV is, in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond en Scala, expertisecentrum voor emancipatie, een nieuw project in Rotterdam gestart: Vertrouwenscoaching. Tijdens dit project leren 30 vrijwillige vertrouwenscoaches hoe zij een steuntje in de rug kunnen bieden aan deelnemende migrantenvrouwen.

nieuws
07-03-2011
859.

Symposium “Een nieuwe kans na huiselijk geweld”

Symposium met als thema economische zelfstandigheid van vrouwen uit de opvang.

agenda
27-11-2013
860.

Geweld in gezinnen

Gemeld... en nu? Conferentie voor professionals in de provincie Utrecht

agenda
10-10-2017
861.

Meeste vermoorde vrouwen omgebracht door (ex)partner

Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner of een ex. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
29-07-2016
862.

Stijging recidive huiselijk geweld Helmond

De doelstelling van de gemeente Helmond om onder de 55 recidive-gevallen van huiselijk geweld te blijven, is vorig jaar niet gehaald. In tegendeel: er is sprake van een stijging van de recidive. Om die reden heeft de gemeente de middelen voor het meldpunt huiselijk geweld in 2012 verhoogd.

nieuws
20-03-2013
863.

Factsheet gemeentelijke financiering aanpak huiselijk geweld

Hoe kunnen gemeenten de nieuwe taken die ze hebben gekregen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling financieren? De VNG heeft een factsheet gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe dit nu is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

nieuws
13-11-2018
864.

Winnares Schaduwprijs komt met boek over huiselijk geweld

Linda Jansma, die vorig jaar de Schaduwprijs won voor de beste debuutthriller, wil met haar volgende boek de aandacht vestigen op huiselijk geweld. Dit boek 'Tweestrijd' komt volgende maand uit.

nieuws
16-01-2012
865.

Slachtofferschap, Trauma en Geweld – een onontwarbare kluwen?

Congres

agenda
25-05-2016
866.

Veel meldingen huiselijk geweld Arnhem

Arnhem telt relatief veel meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie.

nieuws
09-05-2014
867.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
868.

Minder aangiftes huiselijk geweld Noord- en Oost-Gelderland

Het aantal aangiftes van huiselijk geweld in Noord- en Oost-Gelderland neemt af. In 2010 noteerde de politie 730 aangiftes. Dat waren er respectievelijk 107 en 123 minder dan in 2009 en 2008.

nieuws
09-03-2011
869.

Huisarts signaleert kindermishandeling beter

Het signaleren van kindermishandeling door huisartsen vertoont het afgelopen jaar een sterke verbetering. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoen nu vrijwel alle huisartsenposten aan de normen. In aanloop naar het Kamerdebat dat morgen wordt gehouden over geweld in afhankelijkheidsrelaties, stelden de artsenorganisaties een brief op over de actuele stand van zaken.

nieuws
26-03-2013
870.

Slotbijeenkomst pilotproject De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst, een pilotproject in Overijssel voor voormalig slachtoffers van huiselijk geweld, heeft het afgelopen jaar verschillende vrouwen geholpen om de regie in hun leven weer in eigen handen te nemen. Morgen wordt het project tijdens een symposium op de Hogeschool Windesheim besproken. Inzet van de initiatiefnemers is dat het project ook elders in het land wordt opgezet.

nieuws
24-04-2013
871.

Mutsaersstichting stopt met crisishulp bij huiselijk geweld

Noord-Limburgse gemeenten beschikken vanaf volgende maand niet meer over crisishulp bij huiselijk geweld. De Mutsaersstichting is ontevreden over de samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld en stopt daarom met het hulpaanbod.

nieuws
15-06-2017
872.

SHG Amsterdam: Week zonder geweld

Het SHGA organiseert gedurende de campagneweek Week Zonder Geweld een aantal acties.

agenda
25-11-2012
873.

Kamerbrief over aanpak van huiselijk geweld op Caribisch Nederland

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport 'De aanpak van huiselijk geweld op de BES-eilanden'.

beleid
19-05-2014
874.

Cirkel van geweld: Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

In 2009 zijn zowel een uitgebreid rapport als een artikel verschenen over dierenmishandeling en huiselijk geweld. Ook op het congres "Signeleren, melden en dan?" in november 2009 is een workshop (2a) aan dit thema gewijd.

publicatie
23-11-2009
875.

Deelnemers gezocht voor onderzoek De Nieuwe Toekomst

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die deel willen nemen aan een onderzoek naar de effecten van de interventie De Nieuwe Toekomst.

nieuws
07-01-2019
876.

De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht

Eindrapportage van het Onderzoek pilots Herstelbemiddeling

feiten en cijfers
17-09-2015
877.

Safe future methodiek

Informatiebijeenkomst landelijke implementatie

agenda
09-02-2016
878.

Nieuw licht op intrekken aanklacht huiselijk geweld

Amerikaanse onderzoekers hebben de telefoongesprekken tussen veroordeelde partnermishandelaars en hun slachtoffers onder de loep genomen. Zij wilden zo achterhalen waarom mishandelde vrouwen zo vaak hun aanklacht intrekken. Uit de analyse van de gesprekken bleek dat de daders hun slachtoffer niet bedreigen, maar gebruik maken van geraffineerde tactieken.

nieuws
17-08-2011
879.

Leren van calamiteiten

Hoe leert uw gemeente van een calamiteit?

agenda
06-06-2016
880.

Huiselijk geweld: de voordeur op een kier

Landelijke politiecijfers 2004.

feiten en cijfers
30-03-2005
881.

(Behandeling van) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

beleid
01-05-2014
882.

Conflictscheidingen

Webinar

agenda
12-04-2016
883.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
884.

Opnamestop huiselijk geweld Utrechtse Heuvelrug

Door een enorme toeloop van aangiftes van huiselijk geweld, heeft Vitras/CMD Utrechtse Heuvelrug sinds oktober een opnamestop voor huiselijk geweld trajecten. Cliënten worden sindsdien naar andere instanties doorverwezen. Alleen bij acute gevallen wordt hulp aangeboden.

nieuws
12-01-2012
885.

Zwolse studenten in actie voor WE CAN Young

Zestien tweedejaars studenten van het Deltion College in Zwolle hebben gisteren diverse acties gepresenteerd om een steentje bij te dragen aan WE CAN Young. Zo bedachten hoe ze zware thema’s als seksuele weerbaarheid en huiselijk geweld bespreekbaar kunnen maken bij hun leeftijdsgenoten.

nieuws
22-01-2013
886.

Amsterdamse onderscheiding voor Aleid van den Brink

Oud-directeur van Blijf Groep Aleid van den Brink heeft gisteren de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.

nieuws
25-09-2018
887.

Studiedag Partnergeweld

Een complex verhaal

agenda
08-12-2016
888.

Huiselijk geweld gemeten - cijfers 2007

Vierde meting op basis van landelijke politiecijfers

feiten en cijfers
10-11-2008
889.

Vooronderzoek 'geweld door intimi'

Literatuurstudie over methodiek en resultaten van onderzoek op het gebied van prevalentie, determinanten, gevolgen en hulpzoekend gedrag bij ‘huiselijk geweld’ door Dr. Renée Römkens en Joop van Poppel.

feiten en cijfers
01-02-2006
890.

Nationaal rapport van de Universal Periodic Review tweede cyclus

Nederlandse versie van de rapportage over mensenrechtensituatie in Nederland.

beleid
07-05-2012
891.

Evaluatie van de Campagne Geweld in huiselijke kring 2013

De publiekscampagne richt zich op het signaleren van en handelen bij geweld in huiselijke kring.

beleid
23-05-2014
892.

Flash Mob huiselijk geweld in Enschede

Passanten op de Oude Markt in Enschede werden afgelopen zaterdagmiddag door middel van een Flash Mob gewezen op de problematiek van huiselijk geweld. Iets na drieën schalde plotseling muziek over de terrassen en liepen mensen vanuit alle hoeken van de Oude Markt naar het midden van het plein waar zij een dans uitvoerden.

nieuws
03-06-2013
893.

Veel regio’s melden toename huiselijk geweld

Aangiftes, meldingen, incidenten – de omvang van huiselijk geweld wordt op diverse manieren en door uiteenlopende instanties gemeten. De afgelopen maand verschenen er weer verschillende jaarcijfers in het nieuws. Huiselijkgeweld.nl zette er een aantal op een rijtje.

nieuws
04-04-2011
894.

MASIC training

Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld

agenda
28-10-2019
895.

Zorgelijk beeld hoe Nederlanders aankijken tegen partnergeweld

Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dat blijkt uit onderzoek van Atria en Blijf Groep. Dit onderzoek levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

nieuws
18-01-2018
896.

‘Schuldhulpverlening van belang bij aanpak huiselijk geweld’

Gemeenten kunnen problemen als huiselijk geweld bestrijden door schuldhulpverlening in het brede sociale domein te integreren en in te zetten op preventie en vroegsignalering. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in een document ter inspiratie voor de lokale verkiezingsprogramma’s.

nieuws
11-05-2017
897.

Aandacht voor huiselijk geweld in Gelderland

Het TV Gelderland-programma 'Dossier GLD' besteedt vanavond aandacht aan huiselijk geweld in Gelderland. In Gelderland wordt dagelijks drie keer aangifte gedaan van huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie.

nieuws
15-11-2012
898.

Aanpak G4 huiselijk geweld vraagt om kundige professionals

Geweld en Kindermishandeling, onder de titel Veilig Thuis. MOVISIE verwelkomt dit initiatief. In de eerste plaats omdat hiermee geanticipeerd wordt op de komende decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast omdat de gekozen uitgangspunten - een geïntegreerde aanpak, veiligheid eerst, inzet op de eigen kracht van het gezin en het netwerk, en signalering op wijkniveau – kunnen leiden tot een effectievere aanpak.

nieuws
04-07-2013
899.

Grens 2

Theatervoorstelling over huiselijk geweld

agenda
12-04-2015
900.

Volgend jaar opnieuw landelijke publiekscampagne

Geweld in huiselijke kring is een van de acht thema’s van publiekscampagnes van de rijksoverheid in 2012.Het doel van de campagne is mensen alert te maken op mogelijke gevallen van geweld in huiselijke kring en handelingsperspectieven te bieden wanneer er huiselijk geweld wordt vermoed.

nieuws
26-09-2011
901.

Adolescent als getuige van huiselijk geweld

Samenvatting van de literatuur over dit onderwerp ter voorbereiding van een promotie.

publicatie
07-08-2014
902.

Risicofactoren delinquent gedrag 12-minners onvoldoende gesignaleerd

Uit onderzoek naar delinquent gedrag bij 12-minners blijkt dat deze kinderen vaak slachtoffer zijn van huiselijk geweld en dat 60 procent ADHD en/of een gedragsstoornis heeft. Vaak zijn er problemen op school en thuis, zoals werkloosheid, schulden en/of psychische problemen bij de ouders. Deze factoren worden nog onvoldoende gesignaleerd. Dat stelt Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ).

nieuws
13-11-2013
903.

Het paard achter de wagen (artikel)

Generalisten, specialisten en selectie in de veiligheidszorg

publicatie
13-09-2016
904.

Gender based violence and human rights: international perspectives

Symposium

agenda
08-12-2017
905.

Expertise Landelijk programma Aanpak geweld overgedragen

Het programmateam Aanpak geweld van de politie heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt om een slagvaardige integrale aanpak voor geweld te ontwikkelen. Per 1 januari 2015 is het Landelijk programma Aanpak geweld opgeheven en zijn de ontwikkelde producten overgedragen aan de politie.

nieuws
16-01-2015
906.

Emancipatiebeleid 2013-2016

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016. De maatregelen in het emancipatiebeleid voor 2013-2016. De maatregelen zijn gekoppeld aan de speerpunten van dit kabinet ten aanzien van emancipatie.

beleid
10-05-2013
907.

Huiselijk geweld signaleren en bespreken

Training

agenda
15-10-2015
908.

Geweld achter de voordeur: Signaleren en aanpakken van geweld binnen gezinnen

Wees op de hoogte van de laatste stand van zaken en weet wat u kunt en moet doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld!

agenda
13-11-2014
909.

Amsterdam Mamas: van kraamtijd-tips tot hulp bij huiselijk geweld

Amsterdam Mamas groeide uit van een Facebook-groepje van expats die tips over kraamzorg met elkaar deelden, tot een community met meer dan 14.000 gebruikers. Het platform bleek tevens van grote waarde voor geïsoleerde vrouwen die het, zonder steun van vrienden of familie, in Nederland moeten zien te rooien.

nieuws
16-04-2018
910.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
10-10-2016
911.

Met samenwerking aan het werk: Onderzoek naar samenwerking met migrantenorganisaties. Eindrapport

Voor dit onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn met de samenwerking tussen migrantenorganisaties en lokale instanties. Het onderzoek beschrijft de elementen van een succesvolle samenwerking.

feiten en cijfers
08-07-2010
912.

Expositie kindertekeningen huiselijk geweld

Geestelijke gezondheidsorganisatie Dimence exposeert tekeningen van kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Deze reizende expositie is tot 20 december te zien bij Centrum voor Jeugd en Gezin Zwolle-Zuid en Zwolle-West. Deze expositie brengt de positie van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld onder de aandacht.

nieuws
13-12-2012
913.

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld GGZ Delfland

Twaalf medewerkers van GGZ Delfland hebben de training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling afgerond. GGZ Delfland heeft nu 21 aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, verdeeld over de verschillende locaties en teams.

nieuws
20-01-2012
914.

Federatie Opvang wil landelijk ondersteuningsprogramma huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, is een landelijk ondersteuningsprogramma nodig. Dat schrijft de Federatie Opvang in een brief aan informateur Edith Schippers. In de brief pleit de federatie voor vijf acties voor mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden in de samenleving.

nieuws
06-04-2017
915.

Meer meldingen Tegen Haar Wil

De telefonische hulpdienst Tegen Haar Wil in Hoogeveen heeft vorig jaar een recordaantal hulpverzoeken ontvangen. In 2011 kregen de vrijwilligsters meer dan duizend telefoontjes; driehonderd meer dan in het jaar daarvoor. Het merendeel van de bellers maakt melding van seksueel geweld.

nieuws
10-05-2012
916.

Wegwijzer grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een beperking

Deze maand is een Wegwijzer verschenen voor zorgaanbieders over kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn.

nieuws
14-11-2013
917.

‘Meer huiselijk geweld door opwarming aarde’

Veranderingen in het klimaat zorgen wereldwijd voor meer geweld. Het betreft zowel persoonlijk geweld, zoals moord, verkrachting en huiselijk geweld, als om geweld tussen groepen zoals rellen en burgeroorlogen.Dat melden Amerikaanse wetenschappers in het vakblad Science.

nieuws
05-08-2013
918.

Kamerbrief voortgang aanpak GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) sinds de voortgangsrapportage van 2 februari 2017.

beleid
19-10-2017
919.

WODC publiceert magazine huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onlangs een online magazine over huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Hierin zijn de belangrijkste resultaten van het prevalentieonderzoek dat begin dit jaar werd uitgebracht nog eens op een rijtje gezet.

nieuws
09-05-2019
920.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (juli 2013)

Verslag van de voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
15-07-2013
921.

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Cijfers over de periode januari t/m juni 2015

feiten en cijfers
14-09-2015
922.

Experiment Family Justice Centers bij huiselijk geweld in Tilburg en Venlo

MOVISIE verzorgt morgen de kick-off van een Europees project waarbij in zes Europese steden wordt experimenteerd met Family Justice Centers. In een Family Justice Center zitten alle ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld - politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw. Slachtoffers kunnen daar naar binnen gaan, direct aangifte doen en hulp, opvang en politiebescherming krijgen.

nieuws
06-02-2013
923.

Geweld tegen psychiatrische patienten

Een probleem komt nooit alleen

agenda
07-11-2019
924.

Aard en omvang huiselijk geweld in Amsterdam

Met bestaande registraties is het niet mogelijk om uitspraken te doen over alle slachtoffers en plegers die in verband met huiselijk geweld bekend zijn bij Amsterdamse instanties. Het is wel mogelijk om de registraties aan elkaar te koppelen. Vervolgens kun je zien hoe vaak personen bij meerder instanties geregistreerd staan en je kunt kijken naar de volgorde en tijdspannen waarin personen bij meerdere instanties bekend zijn. De meeste instanties hebben registraties aangeleverd met betrekking tot slachtoffers. Hierdoor zijn de meeste analysen van de registraties en ook de omvangschatting alleen uitgevoerd met betrekking tot slachtoffers.

feiten en cijfers
01-12-2009
925.

Maatje achter de voordeur zoekt vrijwilligers

Het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur zoekt vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld willen inzetten voor anderen. Vrijwilligers volgen een speciaal ontwikkelde training waarmee ze aan de slag kunnen om slachtoffers te ondersteunen.

nieuws
01-07-2019
926.

Filmtrilogie: STIL

Over jongeren en huiselijk geweld

agenda
20-11-2015
927.

Op weg naar volwassenheid: Evaluatie van de Tijdelijke stimuleringsregeling Advies- en steunpunten huiselijk geweld

Onder andere in het kader van het interdepartementaal programma huiselijk geweld streeft het ministerie van VWS naar een landelijk dekkend netwerk van Advies- en steunpunten huiselijk geweld (ASHG’s). Zij stelde daartoe medio 2004 de Tijdelijke stimuleringsregeling ASHG's in en koos er daarbij voor om aan te sluiten bij de landelijke indeling van centrumgemeenten voor vrouwenopvang. De regeling liep eind 2007 af. Het ministerie van VWS heeft TNO Kwaliteit van Leven gevraagd om de stimuleringsregeling te evalueren. De evaluatie is door TNO in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) uitgevoerd. De vraagstelling was tweeledig:

feiten en cijfers
01-07-2008
928.

Veluwse themaweek 'Kracht uit geweld'

Om huiselijk en seksueel geweld onder de aandacht te brengen op de Noord-Veluwe, vindt van 4 tot en met 8 september 2013 een themaweek plaats rond het thema ‘Kracht uit geweld’. Het doel is om het onderwerp hoog op de agenda te zetten en te houden.

nieuws
27-08-2013
929.

Hulp na huiselijk geweld voor LVG-kind én moeder

Huiselijk geweld heeft een enorme impact op kinderen, en zeker die met een licht verstandelijke beperking (LVG). Hulpverleners kunnen met de nieuwe methodiek 'Hé kijk mij nou! LVG-kinderen én hun moeders' (al dan niet ook LVG) helpen. Via psycho-educatie leren ze de geweldsspiraal te doorbreken en hun pijn te verwerken. Hulpverleners worden ondersteund met bijeenkomsten en een gebruikersplatform op de MOVISIE Academie.

nieuws
10-11-2010
930.

“Jij maakt het verschil”

Op 17 december 2012 organiseert het Landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld en de Politietaak voor het 5e achtereenvolgende jaar haar Congres Huiselijk Geweld in De Reehorst in Ede.

agenda
17-12-2012
931.

Stijging aantal meldingen bij SHG West-Brabant

"We denken dat de drempel om ons in te schakelen, kleiner wordt", dat stelt Debbie Maas, manager van het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant, naar aanleiding van een toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld in de regio. In West-Brabant werden vorig jaar 672 meer incidenten gemeld.

nieuws
12-03-2013
932.

Restorative Justice and Domestic Violence

A Guide for practitioners

publicatie
05-02-2016
933.

Eerste certificering ervaringsdeskundigen huiselijk geweld

Zes ervaringsdeskundigen van het Brabantse project 'De cirkel is rond' hebben gisteren hun certificaat Ervaringsdeskundigheid ontvangen. Met het afronden van de training kunnen zij officieel starten als eerste betaalde ervaringsdeskundigen op het gebied van ernstig huiselijk geweld.

nieuws
11-04-2018
934.

Veiligheid achter de voordeur

Wat is de rol van de burgemeester bij veiligheid achter de voordeur?

beleid
10-12-2013
935.

Twentse Week van de Meldcode focust op informatieoverdracht

In de regio Twente vond de afgelopen dagen 'de Week van de Meldcode' plaats. Het doel was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen die in regio een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Het thema informatieoverdracht stond hierbij centraal.

nieuws
15-03-2019
936.

Cybersecurity-expert pleit voor onderscheid tussen 'smart' pesten en huiselijk geweld

Er zou in Nederland duidelijker onderscheid gemaakt moeten worden tussen pesten via the Internet of Things (IoT) en huiselijk geweld via IoT. Dat stelt cybersecurity-expert Mary Jo de Leeuw in een interview met BNR.

nieuws
03-09-2018
937.

Huiselijk geweld speerpunt Haarlemmermeer

De aanpak van huiselijk geweld is een van de speerpunten van het veiligheidsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer in 2012. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs bepaald.

nieuws
29-12-2011
938.

Huiselijk geweld verdubbelt risico op vroeggeboorte

Huiselijk geweld tijdens de zwangerschap verdubbelt het risico op een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Iowa in een studie waarin de effecten van huiselijk geweld uit vijftig onderzoeken werden bekeken.

nieuws
10-03-2016
939.

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Meldcode

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.

nieuws
20-05-2011
940.

Actie tegen ‘gender-based violence’ op Facebook

Een samenwerkingsverband van tientallen vrouwenorganisaties heeft deze week een open brief naar Facebook gestuurd om actie te ondernemen tegen de verspreiding van berichten over ‘gender-based violence’, zoals verkrachting en huiselijk geweld. Ook vragen de vrouwenorganisaties Facebookgebruikers om via de adverteerders druk op Facebook uit te oefenen.

nieuws
24-05-2013
941.

Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen

Congres

agenda
01-12-2016
942.

Shortlist Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009

Tot 30 april konden methodieken worden ingezonden voor de jaarlijkse MOVISIE Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009. De jury heeft een eerste selectie gemaakt (shortlist) uit de inzendingen.

nieuws
04-06-2009
943.

Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Een voorstudie naar de mogelijkheden

feiten en cijfers
10-06-2016
944.

Debat / overleg in de kamer(s)

Op 10 maart 2010 is in de Tweede Kamer een spoedebat gevoerd over de uitkomsten van de publicatie van Bureau Beke Tot de dood ons scheidt. Dat onderzoek ging over de omvang en kenmerken van moord en doodslag in huiselijke kring. Het gezinsdrama in Zierikzee dat zich in het weekeinde van 6 en 7 maart 2010 voltrok drukte een grote stempel op het debat. Lees het volledige verslag van het debat (pdf, 142 Kb).

beleid
01-01-2005
945.

Huiselijk Geweld in het Sociale Domein

MOVISIE organiseert een Kenniscafé ‘Huiselijk Geweld in het Sociale Domein’.

agenda
31-10-2013
946.

Rol huisarts bij herkennen partnergeweld

Getrainde huisarts helpt meer mishandelde vrouwen – en nog beter ook.

feiten en cijfers
02-01-2007
947.

Römkens: ‘Intensiveer politietraining partnergeweld’

De training van politieagenten op het gebied van geweldincidenten in huiselijke kring zou geïntensiveerd moeten worden. Daarvoor pleitte Renée Römkens, bijzonder hoogleraar gender gerelateerd geweld, gisteren in een uitzending van Nieuwsuur.

nieuws
21-12-2018
948.

Vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van VWS

In een brief aan de Tweede Kamer over "Vertrouwen in de zorg" heeft de staatssecretaris VWS een drietal centrale beleidsdoelstellingen geformuleerd:a. Betere en betaalbare zorg nu en later; b. Zorg, dat zijn mensen en c. Zorgzaamheid dicht bij huis. Als een van de subdoelstellingen van Zorg, dat zijn mensen is geformuleerd: Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd.

beleid
28-01-2011
949.

Kennis in wijkteams over aanpak huiselijk geweld kan beter (artikel)

Onderzoek naar de dilemma’s van wijkteams bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

publicatie
06-11-2017
950.

Hoe veilig voel jij je?

Onderzoek naar veiligheid onder transgender personen in Nederland

feiten en cijfers
02-05-2018
951.

Emancipatiemonitor 2010

Emancipatiemonitor 2010 geeft een beeld van de positie van vrouwen en mannen in Nederland.

feiten en cijfers
17-02-2011
952.

Beleidsdoorlichting Preventiemaatregelen

In de beleidsdoorlichting preventiemaatregelen (veel) aandacht voor de (preventie)maatregelen rondom (huiselijk) geweld. Ander thema's zijn: criminaliteit tegen bedrijven en integriteit van (natuurlijke en rechts-)personen.

beleid
08-07-2013
953.

Geweld in mannenrelaties

Onderzoek van de Schorerstichting en de Universiteit van Utrecht naar aard, dynamiek en gevolgen van geweld in mannenrelaties. Het probleem van geweld in mannenrelaties wordt volgens de onderzoekers gebagatelliseerd. Het wordt niet serieus genomen of domweg ontkend.

feiten en cijfers
02-02-2004
954.

Verborgen vrouwen

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam

feiten en cijfers
28-09-2016
955.

Omdat jij mij ten diepste aangaat

Kunstinstallatie over ouderenmishandeling

agenda
23-11-2015
956.

'Nu moet 't ophouden!'

Het Vrouwennetwerk Oldenzaal besteed een themamiddag aan huiselijk geweld. In de meest brede zin van het woord, van jong tot oud.

agenda
11-04-2012
957.

Kabinetsvoorstel snellere aanpak kindermishandeling

Ouders die hun kind mishandelen krijgen sneller een hulpverlener over de vloer. Het kabinet introduceert een Amerikaanse methode om kindermishandeling harder aan te pakken. Dit staat in een actieplan tegen kindermishandeling dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer zullen sturen.

nieuws
28-11-2011
958.

Zijn de kinderen veilig?

Middagsymposium

agenda
19-05-2016
959.

WAVE annual activity report 2016

Jaarverslag van het netwerk Women Against Violence Europe, dat zich inzet voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-02-2017
960.

De Omstanders

Autobiografie van een buurt

publicatie
13-06-2019
961.

kijken naar geweld

Onder de titel ‘kijken naar geweld’ wordt iedereen uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen op 22 november in Breda van 14.00 tot 16.00 uur.Het lectoraat Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten organiseert deze bijeenkomst in het kader van de ‘week tegen geweld’.De bijeenkomst vindt plaats bij Avans Hogeschool, Lovensdijkstraat 61-63, Breda.

agenda
22-11-2011
962.

Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Agendapunten van de kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2013:

agenda
20-03-2013
963.

Zelfregie en huiselijk geweld

Samen werken aan duurzame veiligheid achter de voordeur

publicatie
07-04-2014
964.

Die Frau des Polizisten

In deze film ontrafelt Philip Gröning (Into Great Silence) de duistere kant van liefde, verlangen, macht en schaamte.

publicatie
12-06-2014
965.

Arnhems collectief: Samen optrekken Veilig Thuis en wijkcoach (artikel)

Samenwerken aan veiligheid in gezinnen.

publicatie
30-08-2017
966.

Rotterdam niet in beroep tegen Riagg

De gemeente Rotterdam gaat niet in beroep in de zaak tegen de Riagg. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg kreeg van de gemeente geen subsidie meer, omdat zij niet wilde meewerken aan een verplichte meldcode huiselijk geweld. Daarop werd de gemeente aangeklaagd.

nieuws
12-07-2011
967.

Symposium Geweld en Innovatie

Uitgedacht? Nieuwe kansen tegen geweld!

agenda
16-11-2015
968.

Spoorboekje voor het maken van een regiovisie

Een handig spoorboekje bij het gebruik van de handreiking van programma RegioAanpak Veilig Thuis.

interventie
14-01-2014
969.

Landelijk congres: Kind, Gezin en Geweld

Actuele inzichten & ontwikkelingen voor de signalering, opsporing, vervolging en berechting van geweld tegen kinderen.

agenda
07-12-2010
970.

ZonMw-Parel voor Haaglandenprotocol

Hester Diderich van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), heeft gisteren uit handen van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de zogenaamde ZonMw-Parel ontvangen. Zij kreeg deze Parel voor haar onderzoek naar het effect van het Haaglandenprotocol, een protocol dat medewerkers van de afdelingen spoedeisende hulp in staat stelt om kindermishandeling vroegtijdig te ontdekken.

nieuws
04-06-2013
971.

Nieuwe burgemeester Den Haag benoemt aanpak huiselijk geweld tot speerpunt

Volgens de nieuwe burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, wordt de bestrijding van huiselijk geweld een speerpunt van haar beleid. “Het komt in alle wijken voor, bij alle rangen en standen.” Krikke werd vrijdag tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester.

nieuws
20-03-2017
972.

Meer overleg nodig bij aanpak huiselijk geweld

Instanties hebben bij herhaling langs elkaar heen gewerkt bij een geval van huiselijk geweld met dodelijke afloop in Maastricht. Dat zegt een onderzoekscommissie van justitie. Bij dit soort gevallen van ernstig geweld moet er beter overleg en meer samenwerking zijn, aldus de onderzoekers.

nieuws
20-11-2012
973.

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning.

Publicatie voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.

publicatie
22-01-2015
974.

Moord door vrouw relatief vaak na huiselijk geweld

Zweedse vrouwen die een moord begingen, pleegden hun delict in bijna negen van de tien gevallen in de thuissituatie. Vaker dan bij mannen ging er huiselijk geweld aan vooraf. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek.

nieuws
22-06-2016
975.

Campagne tegen huiselijk geweld gaat verder

De campagne tegen huiselijk geweld 'Een veilig huis, daar maak je je toch sterk voor' krijgt een vervolg. In 2014 staat het hulp bieden centraal. Dit jaar is er speciale aandacht voor ouderen, jongeren en vechtscheidingen.

beleid
27-10-2014
976.

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Jarenlang onderzoek heeft geleid tot verschillende modellen en definities voor multiprobleemgezinnen (MPG's) die binnen de (jeugd)hulpverlening gebruikt worden voor het opstellen van een behandelplan. Signalen van hulpverleners maken echter duidelijk dat de juiste diagnose en probleemdefinitie moeilijk blijft, waardoor hulptrajecten soms te laat worden ingezet of niet passend zijn bij de problematiek.

publicatie
25-06-2010
977.

Actieplan Geweld 2012: gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft in haar beleidskader 2010-2013 de aanpak van geweld tot één van haar negen prioriteiten benoemd. Binnen de aanpak van geweld valt het aandachtsveld relationeel geweld en overig geweld.

beleid
01-12-2011
978.

Grote achterstanden Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond kampt met grote achterstanden. De regio doet het veel slechter dan de rest van Nederland, blijkt uit onderzoek van NRC en de Rotterdamse website Vers Beton.

nieuws
06-11-2018
979.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
980.

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris van Rijn gaat, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in op de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens wordt in deze brief een reactie gegeven op een opiniestuk van NRC Handelsblad 20 november 2013 over voortgang in de aanpak van kindermishandeling.

beleid
16-12-2013
981.

Restorative justice and domestic violence

Seminar

agenda
26-01-2016
982.

Scriptieprijs Leren Signaleren 2016 uitgereikt

Tijdens het congres Veilig Verder is vandaag in Utrecht de Leren Signaleren Scriptieprijs 2016 uitgereikt. De jury noemde de winnende scriptie van Pauline de Bruijn vernieuwend met veel maatschappelijke impact. De prijs is bedoeld om studenten aan universiteiten te stimuleren onderzoek te doen naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
08-12-2016
983.

Therapeute schrijft over eigen ervaring met huiselijk geweld

"Als ik geen kind had gehad, dan was ik misschien niet eens weggegaan." Dat zegt psychotherapeute Caro Bouten in een interview met De Gelderlander over haar persoonlijke ervaring met huiselijk geweld. Ze tekende haar verhaal op in het boek 'Kappe nou', dat onlangs verscheen.

nieuws
13-11-2017
984.

Iedereen kreeg de schuld, behalve de dader

"Iedereen kreeg de schuld, behalve de dader'" door Maaike Schoon"Fotograaf Sara Naomi Lewkowicz bleef foto's maken toen het geweld tussen Shane en Maggie escaleerde." "Ze wist in beeld te vangen wat geen duizend woorden 
zo indringend hadden gekund: het drama van huiselijk geweld." "Haar fotoserie doorbrak een taboe."

publicatie
25-11-2013
985.

Kijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun zelfredzaamheid (artikel)

Artikel over de bepaling van de mate van zelfredzaamheid bij slachtoffers van huiselijk geweld bij het zoeken naar passende zorg.

publicatie
28-05-2018
986.

Meer aandacht voor gender in onderzoek naar huiselijk geweld

Hoe kan gender in het aankomende prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld beter worden geadresseerd? Die vraag stond centraal in een deelonderzoek dat Regioplan en Bureau Dijkstra in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd. De onderzoeksbureaus hebben inmiddels een advies hierover uitgebracht.

nieuws
08-07-2016
987.

Kamerbrief onderzoek naar relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ), mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport: 'Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland; een verkennend onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld'.

beleid
12-02-2013
988.

20 miljoen euro voor slachtoffers geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar 20 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen werd met tweeëneenhalve week verkort naar tien weken.

nieuws
19-03-2019
989.

Training: Relatiedynamiek centraal

Bij familiaal huiselijk geweld zijn verschillende vormen van relatiedynamiek te onderscheiden. Een dynamiek, waarin sprake is van terroriseren en machtsmisbruik, vraagt een heel andere aanpak dan geweld dat onderdeel is van conflicten die uit de hand lopen. In de eerste dynamiek staat controle centraal, bij conflicten die uit de hand lopen gaat het juist om verlies van controle. Dit is meer verbonden met machteloosheid dan met macht. In de workshop komen de verschillende dynamieken en mogelijke behandelvormen aan bod.

agenda
05-04-2011
990.

Meldcode dierenartsen gaat ook in op huiselijk geweld

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) ontwikkelt momenteel een meldcode voor dierenmishandeling waarin ook aandacht uitgaat naar het signaleren van huiselijk geweld. Dierenartsen moeten onmiddellijk aan de bel trekken als zij vermoeden dat bij hun klanten naast dieren ook mensen worden mishandeld.

nieuws
10-02-2011
991.

LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
14-11-2016
992.

Huisartsen Gelre IJssel tekenen convenant huiselijk geweld

Huisartsen in de regio Gelre IJssel hebben het ‘Convenant Gegevensuitwisseling Huiselijk Geweld politieregio Noord- en Oost- Gelderland’ ondertekend. Dit convenant regelt op welke wijze de politie en hulpverlening in een situatie van huiselijk geweld gegevens kunnen uitwisselen, met in achtneming van alle wetten.

nieuws
30-05-2011
993.

Factsheet Huiselijk geweld in Zuid Limburg

In november 2004 hebben 45 verwijzende en hulpverlenende organisaties in Zuid Limburg het convenant "Afstemming en samenwerking bij Huiselijk Geweld gesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld in Zuid Limburg. Het voornaamste doel van het convenant is te komen tot een systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld: dat wil zeggen een aanpak waarbinnen voldoende aandacht is voor zowel plegers, slachtoffers, als getuigen van het geweld (zowel volwassenen als kinderen).

feiten en cijfers
03-07-2008
994.

Monument voor jonge slachtoffers huiselijk geweld

De moeder van de vermoorde broers Ruben en Julian wil dat er een herdenkingsplek komt voor haar zoons en alle andere kinderen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld met dodelijke afloop. Zij begint samen met de stichting RuJu een inzamelingsactie voor een blijvend monument.

nieuws
28-06-2013
995.

Signaleren achter de voordeur

Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties

publicatie
31-01-2019
996.

Huiselijk geweld eist meer slachtoffers dan oorlog

Wereldwijd komen veel meer mensen - vooral vrouwen en kinderen - om het leven door huiselijk geweld dan door oorlogen. Het kost daarbij ook nog eens enorm veel geld, omgerekend ruim 6,2 biljoen euro op jaarbasis. Dat heeft een studie door deskundigen van de universiteiten van Oxford en Stanford uitgewezen.

nieuws
10-09-2014
997.

Zwolle pakt kindermishandeling en huiselijk geweld aan

Te vaak blijft huiselijk geweld of kindermishandeling verborgen voor de buitenwereld. "Het is niet normaal dat er in de huiselijke situatie gemept wordt", stelt de Zwolse wethouder Erik Dannenberg onomwonden. Daarom stelt het gemeentebestuur ruim 120.000 euro beschikbaar om het aantal meldingen flink omhoog te krijgen.

nieuws
13-05-2009
998.

5,5% van 18+ bevolking heeft te maken met huiselijk geweld

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.

nieuws
06-02-2019
999.

Conferentie Samenwerking Plegeraanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 6 maart 2014 organiseert de Werkgroep Samenwerking Plegeraanpak een middagconferentie over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
06-03-2014
1000.

Evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2009

(uit het rapport Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2009 (Versie 1.2), 11 juni 2010 8.6.1. Campagne Huiselijk Geweld

beleid
25-06-2010
1001.

Het onzichtbare kind

Symposium

agenda
13-10-2016
1002.

Preventing domestic violence. Good practices

The European Institute for Gender Equality (EIGE) commissioned a study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of the Beijing Platform for Action).

publicatie
29-04-2015
1003.

Meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Het aantal vrouwelijke verdachten van huiselijk geweld neemt verhoudingsgewijs toe. Ook het aantal mannelijke slachtoffers stijgt relatief snel. Dat stellen Henk van de Veen, werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), en Stefan Bogaerts, hoogleraar Forensische psychologie en Victimologie bij de Universiteit Tilburg / Intervict in het tijdschrift SECONDANT.

nieuws
06-05-2011
1004.

Campagne Valentijnsdag Federatie Opvang

Voor veel mensen is Valentijnsdag allerminst een dag van liefde. Ze worden geschopt en geslagen, vernederd en misbruikt. Federatie Opvang vraagt tijdens Valentijnsdag speciaal aandacht voor slachtoffers van huiselijk geweld.

nieuws
04-02-2011
1005.

Zwolle krijgt rijksgeld aanpak huiselijk geweld

De gemeente Zwolle stelt voor 2009 € 408.000,- beschikbaar om de capaciteit in de vrouwenopvang te vergroten en de regionale aanpak van huiselijk geweld verder te verbeteren. De extra bijdrage komt vanuit de rijksoverheid.

nieuws
07-07-2009
1006.

Rijksbegroting 2016

Enkele actiepunten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en veiligheid uit deel XVI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

beleid
18-09-2015
1007.

HIJ VOND DE SOEP TE ZOUT, Polen en huiselijk geweld

Analyse van 635 Poolse dossiers om statistische gegevens te verzamelen over huiselijk geweld in het leven van Poolse GGZ-patiënten.

feiten en cijfers
07-06-2012
1008.

‘Een noodsituatie biedt een gouden kans om iets te doorbreken’ (artikel)

De tijdsdruk op de Spoedeisende Hulp is hoog en de arts kent de patiënt niet. Hoe pas je dan het nieuwe afwegingskader in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld toe? Dit artikel gaat in op de manier waarop je dat kunt organiseren.

publicatie
04-04-2019
1009.

Wedstrijd voor studenten: schrijf artikel over veiligheid

Vaktijdschrift Secondant organiseert een schrijfwedstrijd voor studenten. De uitdaging: schrijf een artikel over veiligheid op basis van je afstudeeronderzoek. De hoofdprijs: een geldbedrag van 1.000 euro en publicatie in een peer reviewed tijdschrift dat niet mag ontbreken op je CV.

nieuws
12-06-2013
1010.

‘Noodkreet’ op YouTube

In het kader van de campagnes tegen huiselijk geweld en huwelijksdwang, is in december 2010 een ‘Spoken Word’ clip op YouTube verschenen over huiselijk geweld. De clip is gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

nieuws
17-12-2010
1011.

Regiobijeenkomsten Huiselijk geweld en Kindermishandeling 18 september 2014 Eindhoven

Concrete adviezen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
18-09-2014
1012.

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag op het op het Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling de databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd. In deze databank zijn methoden uit de praktijk verzameld, inclusief beschrijvingen. Aan de hand hiervan kunnen professionals vaststellen of de methode geschikt is voor hun eigen praktijksituatie.

nieuws
09-05-2011
1013.

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

beleid
05-07-2012
1014.

Safe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop!

Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat.

publicatie
28-02-2017
1015.

Stijging huiselijk geweld in Utrecht

Huiselijk geweld is vorig jaar in de regio Utrecht flink toegenomen. In 2009 werden 2656 incidenten geregistreerd, een stijging van 28 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook werd vaker aangifte gedaan (935 keer): 20 procent meer dan in 2008.

nieuws
06-07-2010
1016.

Van Rijn over dossiervernietiging bij onterechte vermoedens

Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn wil dat Veilig Thuis bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld die onterecht zijn gebleken, voortaan het initiatief neemt tot vernietiging van het dossier. Nu moeten de betrokkenen hier zelf een verzoek voor indienen. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen over onterechte verdenkingen van kindermishandeling.

nieuws
08-05-2017
1017.

Huiselijk geweld in internationaal perspectief

Expertmeeting over partnergeweld, sekseverschillen en gender.

agenda
03-03-2014
1018.

Huiselijk Geweld voor aandachtsfunctionarissen

Train-de-trainer

agenda
27-03-2015
1019.

Goede beoordeling overheidscampagne huiselijk geweld en kindermishandeling

'Triest verhaal, duidelijke boodschap', zo beoordelen de kijkers de overheidscampagne rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens een campagnerapport van MeMo2 vindt driekwart van de kijkers de overheidsspot een duidelijke boodschap bevatten.

nieuws
06-05-2019
1020.

Programma landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bekend

Het programma van het landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bekend. Op de speciale congreswebsite staan ook de workshops beschreven.

nieuws
04-10-2013
1021.

Symposium 'Met de deur in huis'

Op 21 oktober organiseren Het Kopland en Bureau Jeugdzorg Groningen het symposium "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Met de deur in huis'.

agenda
21-10-2014
1022.

Verband huiselijk geweld en dierenmishandeling

Wanneer een mens of dier in het gezin mishandeld wordt, verhoogt dit het risico’s op mishandeling bij de andere leden van het gezin. Dat blijkt uit het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

nieuws
28-11-2012
1023.

De mantel der liefde: quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen

Doel van deze quickscan in orthodox-protestantse kring is om het thema (preventie van) huiselijk geweld te verkennen en mogelijke aanknopingspunten naar boven te halen voor verder onderzoek en beleid.

feiten en cijfers
14-02-2012
1024.

Geweldpleger vaak een bekende

Slachtoffers van geweld zijn vaak een bekende van de dader. Dit geldt voor ruim 55 procent van de vrouwelijke slachtoffers en voor bijna 40 procent van de mannelijke slachtoffers, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2016.

nieuws
13-12-2016

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: