Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

126 resultaten gevonden met "instrumenten"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Stalking: voorbode van geweld (artikel)

Tegen stalking is goed op te treden, maar dan moet het wel herkend worden. Daarbij helpt een checklist.

publicatie
10-06-2014
2.

Let's talk about it: zelfbeschikking bespreekbaar maken

Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken.

interventie
09-05-2018
3.

Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

interventie
31-03-2016
4.

Checklist financiën

Vragenlijst van GGD Rotterdam Rijnmond om ouderen inzicht te geven in de organisatie van hun financiële huishouding

interventie
13-02-2015
5.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
6.

Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen

Factsheet van Universiteit Maastricht en Atria met instrumenten ter preventie en aanpak

interventie
06-07-2018
7.

De signalenlijst Maatschappelijke vroegsignalering geweld in afhankelijkheidsrelaties

Deze korte signalenlijst is een hulpmiddel voor professionals om signalen die kunnen wijzen op eergeweld in kaart te brengen en op basis daarvan beter te kunnen beslissen over vervolgacties.

interventie
01-06-2016
8.

Kwaliteitskeurmerk voor e-mental health

Er komt een kwaliteitskeurmerk voor e-health interventies. Hiermee kan de gebruiker in één oogslag zien of een online interventie kwalitatief goed is. Het Trimbos-instituut, dat dit instrument momenteel samen met andere partijen ontwikkelt, verwacht dat het keurmerk in het voorjaar van 2012 beschikbaar is.

nieuws
15-08-2011
9.

Kinderen blijvend veilig

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

interventie
30-07-2014
10.

Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

interventie
28-03-2018
11.

Screening op kindermishandeling: wat levert het op? (artikel)

Artikel over het nut van screening in de medische zorg

publicatie
02-08-2019
12.

Richtlijn voor Strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen

Op 1 maart 2015 is de Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen in werking getreden.

interventie
27-03-2015
13.

Hoe pak je loverboyproblematiek aan?

Checklist voor gemeenten.

interventie
28-09-2017
14.

Toolkit Als mantelzorg ontspoort

Voor Amsterdamse professionals in zorg en welzijn

interventie
26-01-2015
15.

Congres online hulp 2013

Dit congres behandelt trends en ontwikkelingen in de online hulpverlening. De sprekers hebben sterk uiteenlopende achtergronden, variërend van projectleider tot hulpverlener, docent, adviseur en trainer. Er zijn lezingen, workshops en praktische sessies

agenda
31-10-2013
16.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

interventie
01-09-2013
17.

Toolkit against violence. Combating Honor Related Violence, Forced Marriages and Abandonment

This toolkit is based on practical experiences from organizations in Sweden, Germany, Cyprus, the Netherlands and Turkey addressing honor related violence, forced marriage and abandonment.

interventie
14-06-2012
18.

Presentatie methode RelatieWijs

De nieuwe methode RelatieWijs, Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld, is gisteren tijdens de lancering in Utrecht positief ontvangen. Ongeveer zestig professionals waren aanwezig bij de presentatie en gingen met elkaar in gesprek. "De methodiek is laagdrempelig en biedt ruimte om elk mens als uniek te zien. Dat helpt in ons werk."

nieuws
09-06-2017
19.

Zomerondernemer 2014 komt met spel tegen huiselijk geweld

Met haar spel 'Ik wil ook wat zeggen' heeft de 22-jarige Marlies de Haan uit Kockengen de het project Zomerondernemers in het Groene Hart gewonnen. Het spel is bedoeld om huiselijk geweld tegen te gaan.

nieuws
01-09-2014
20.

Afwegingskader voor melden kindermishandeling en huiselijk geweld V&VN

Stappenplan voor Verzorgenden, Verpleegkundigen en Verpleegkundig specialisten.

interventie
04-07-2018
21.

Veiligheid en risico's inschatten: wat helpt?

De zin en onzin van risicotaxatie-instrumenten

interventie
28-09-2017
22.

Leidraad Veilige zorgrelatie

De leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.

interventie
20-04-2016
23.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

feiten en cijfers
20-12-2018
24.

Richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing

Onderdeel van de Richtlijnen voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVMW en NVO.

interventie
25-06-2015
25.

Interventiecongres

Ingewikkelde problematiek? Voor alles een jeugdinterventie die past

agenda
19-05-2016
26.

Krachtwerk erkend als Goed Onderbouwd

De interventie Krachtwerk is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

nieuws
21-03-2016
27.

Totale controle: Een vader en zijn dochters

TOTALE CONTROLE - Deel 1: Een vader en zijn dochters. Deel 2 - De afloop.

publicatie
17-11-2010
28.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

beleid
01-09-2013
29.

Inzet mentor moeders succesvol tegen partnergeweld

De inzet van mentor moeders via de huisarts helpt partnergeweld een halt toe te roepen. Dat stelt Gert-Jan Prosman. Hij promoveert morgen in Nijmegen op een onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

nieuws
01-12-2014
30.

MASIC training

Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld

agenda
28-10-2019
31.

Symposium Geweld en Innovatie

Uitgedacht? Nieuwe kansen tegen geweld!

agenda
16-11-2015
32.

Je eer of je leven

Dit boek is bedoeld als inleiding in de complexe materie van eergerelateerd geweld.

publicatie
01-08-2006
33.

LVB-jongeren en criminaliteit

Leerkring

agenda
31-05-2016
34.

Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating

Deze toolkit is gebaseerd op de praktijkervaringen in de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating van organisaties in Sweden, Duitsand, Cyprus, Nederland en Turkije.

interventie
30-09-2012
35.

Analyse van mogelijke eerzaken: het gebruik van de checklist en inzet van externe deskundigen. Een onderzoek naar casuïstiek uit 2006 Deelrapport 2

Dit is de tweede rapportage, waarin het verdere analyseproces van mogelijke eerzaken centraal staat. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het gebruik van de checklist om relevante informatie te verzamelen en de inzet van deskundigen van buiten de politieorganisatie.

feiten en cijfers
01-10-2009
36.

Doodstil over cultuurverschillen en eergerelateerd geweld

Een workshop over cultuurverschillen en eergerelateerd geweld.

interventie
01-01-2009
37.

Durf stelling te nemen: Zo praat je over seksueel grensoverschrijdend gedrag (artikel)

Pleidooi voor een gedeeld normatief kader

publicatie
22-01-2018
38.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
03-07-2015
39.

RegioAanpak Veilig Thuis

Hoe maken gemeenten en instellingen de kwaliteitsimpuls waar?

interventie
15-05-2014
40.

Zorg en grenzen. Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

Een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

interventie
15-06-2012
41.

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Hulpmiddel om richting en sturing aan beleid te geven.

interventie
28-07-2016
42.

Signaalkaart ouderenmishandeling

Overzicht van signalen van ouderenmishandeling en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
43.

2e Jaarcongres Wraparound Care

Vernieuwende ondersteuning van gezinnen

agenda
22-03-2016
44.

Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

interventie
23-06-2016
45.

Interventie ‘Als ik haar was…’ Goed Onderbouwd

De interventie 'Als ik haar was…' is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

nieuws
15-09-2015
46.

De GRIP-app in de behandeling tegen huiselijk geweld

Onderzoek van De Waag naar gebruik van interventie-app voor cliënten met agressieproblematiek

feiten en cijfers
18-12-2018
47.

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

interventie
02-04-2012
48.

Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Driedaagse cursus

agenda
30-05-2016
49.

Producten Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd

Producten om de aanpak van loverboyproblematiek te optimaliseren

interventie
28-09-2015
50.

Factor veiligheid. De rol van het sociaal wijkteam bij huiselijk geweld

In de Wmo 2015 worden gemeenten volledig verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sociale wijkteams zullen daar gegarandeerd een rol in krijgen. Hoe ziet die rol eruit? En hoe geeft een wijkteam hier vorm aan?

interventie
04-09-2014
51.

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag op het op het Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling de databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd. In deze databank zijn methoden uit de praktijk verzameld, inclusief beschrijvingen. Aan de hand hiervan kunnen professionals vaststellen of de methode geschikt is voor hun eigen praktijksituatie.

nieuws
09-05-2011
52.

Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang

Afwegingskader van de sector kinderopvang behorende bij de Meldcode.

interventie
04-07-2018
53.

Dilemmas in child protection

Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases

publicatie
22-01-2018
54.

Afwegingskader KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Dit nieuwe afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden.

interventie
04-07-2018
55.

Checklist Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Checklist voor managers bij de implementatie van de meldcode binnen de eigen organisatie.

interventie
20-07-2018
56.

Signs of Safety gathering

Delen van good practices

agenda
02-02-2016
57.

Triage-instrument Veilig Thuis

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

interventie
23-03-2015
58.

Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling NVO

Voor de beroepsgroep pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals.

interventie
04-07-2018
59.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
60.

Movisie vernieuwt succesvol begeleidingsmodel

Het vernieuwde 8-fasenmodel helpt professionals bij het begeleiden van cliënten met meervoudige problemen. De methode, oorspronkelijk bedoeld voor de maatschappelijke en vrouwenopvang, heeft zich bewezen en is nu herzien en breder geschikt gemaakt voor alle vormen van begeleiding. Uitgangspunt in het model is de eigen kracht van cliënten.

nieuws
17-03-2014
61.

De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

Een verkennend kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang regio Amsterdam.

interventie
21-09-2015
62.

De juiste hulp op het juiste moment?

Samenwerking tussen lokale teams en specialistische gezinsinterventies

agenda
09-06-2016
63.

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten.

interventie
29-02-2016
64.

Ouder-Baby interventie

Training

agenda
06-10-2015
65.

In ontmoeting. Een interactieve benadering van geweld binnen eerculturen

In ontmoeting biedt de methodische kaders waarbinnen de hulpverlening aan klanten die te maken hebben met (dreigend) eergerelateerd geweld vorm kan krijgen. Bestaande expertise is gebundeld en verbonden aan theoretische achtergrondinformatie en het methodisch proces.

publicatie
01-08-2008
66.

Toolkit huiselijk geweld voor huisartsen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een online toolkit ontwikkeld met de meest belangrijke informatie over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg.

interventie
15-09-2014
67.

‘Safe You, Safe Me Meldcode+’- goed onderbouwd

De interventie 'Safe You, Safe Me Meldcode+'-pakket is erkend als goed onderbouwd. De interventie helpt scholen om kindermishandeling vroegtijdig op te sporen en aan te pakken bij kinderen in het primair onderwijs.

nieuws
29-10-2014
68.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Opleiding - 1 jaar, 10 dagen

agenda
29-10-2015
69.

Instrumenten

interventie
15-07-2010
70.

Risicotaxatie-instrument om de geweldsspiraal van partnergeweld te doorbreken

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een elektronische tool voor risicotaxatie van partnergeweld voor politie, justitie en hulpverlening.

feiten en cijfers
01-09-2012
71.

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' helpt gemeenten met deze nieuwe taak. De update van de handreiking (februari 2015) is beschikbaar. Deze publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari 2015.

interventie
23-02-2015
72.

Your Right 2Choose! Vrije partnerkeuze en huwelijksdwang bespreken. Handleiding voor scholen

Handleiding Huwelijksdwang bespreken in het onderwijs

publicatie
01-05-2010
73.

Training Manual for Reporting of Gender-Based Violence in Women’s Health Services

Training Manual for health care teams

interventie
30-05-2018
74.

Wijzer in de liefde

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan jonge nieuwkomers. Het is vooral geschikt voor jongeren en jong volwassenen nieuwkomers tot 30 jaar. 

interventie
30-06-2018
75.

Vlaggensysteem voor (ex-)partnerrelaties begin 2017 beschikbaar

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen (ex-)partners. Door gebrek aan kennis weten ze hun onderbuikgevoel niet altijd om te zetten in actie. Het Vlaggensysteem (ex-)partnerrelaties biedt hiervoor uitkomst. Dit instrument, met bijbehorende trainingen voor professionals in wijkteams, verschijnt in het voorjaar van 2017.

nieuws
03-11-2016
76.

Twee theaterminiaturen: GRENS

Met het project Grens wil de werkplaats Community Theatre Amsterdam de problematiek rond huiselijk geweld bespreekbaar maken.

interventie
03-03-2014
77.

Afwegingskader Meldcode Onderwijs en leerplicht

Document van en voor het onderwijsveld.

interventie
04-07-2018
78.

Afwegingskader Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld KNOV

Publicatie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

interventie
04-07-2018
79.

Lief, Lijf en Leven

Training

agenda
24-11-2016
80.

ToolKID Parkstad

Informatie-uitwisseling in het kader van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

interventie
12-04-2018
81.

Signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking om zo vroeg mogelijk te signaleren

interventie
29-11-2016
82.

Doorslaande liefde

Een theatervoorstelling over relationeel geweld onder jongeren en is bedoeld om de signalen van een gewelddadige relatie te leren herkennen.

interventie
24-05-2007
83.

Caring Dads erkend als goed onderbouwd

Caring Dads is door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies erkend als goed onderbouwd. Caring Dads is een groepsinterventie voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling.

nieuws
02-11-2016
84.

The Hague Protocol

Onderzoek naar effectiviteit van het Haaglanden Protocol, dat kindermishandeling op de spoedeisende hulp signaleert op basis van ouderproblematiek.

publicatie
03-11-2015
85.

Vrijwilligers en het Actieplan ouderen in veilige handen

Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie

interventie
01-06-2015
86.

Enquête databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Herinnering: MOVISIE houdt momenteel een enquête over het gebruik van de databank Effectieve interventies huiselijk geweld. De uitkomst wordt gebruikt om de informatievoorziening over en binnen de databank waar mogelijk te verbeteren.

nieuws
26-08-2013
87.

Presentatie evidence-based informatie over seksueel trauma

Presentatie door Iva Bicanic

agenda
17-09-2015
88.

eHealth Week 2016

8-10 juni - internationale conferentie

agenda
08-06-2016
89.

Mini-Conferentie: Het effectief bereiken van migrantengezinnen voor opvoedingsondersteuning.

Zelforganisaties en intermediairs vanuit de eigen groep kunnen een rol spelen bij het bereiken van de ouders.

agenda
16-06-2011
90.

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen

Geactualiseerde versie september 2016

interventie
22-09-2016
91.

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Meerdaagse training

agenda
15-03-2016
92.

Toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’ online

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is gisteren online gegaan. De website biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen.

nieuws
20-01-2016
93.

Signaalkaart kindermishandeling

Overzicht van signalen van kindermishandeling en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
94.

Child maltreatment, parents & emergency department

Onderzoek naar screeningsinstrumenten die de spoedeisende hulp gebruikt om kindermishandeling op te sporen.

publicatie
23-11-2015
95.

Samenwerken in de jeugdketen: Een instrument voor gegevensuitwisseling

VWS publiceert handboek over gegevensuitwisseling voor jeugdzorgwerkers

publicatie
10-04-2011
96.

Risicotaxatie langs de meetlat

Landelijke studiedag over risicotaxatie in de forensische zorg, ggz en justitie.

agenda
04-12-2013
97.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

interventie
20-12-2018
98.

Handreiking Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis

Omdat er veel behoefte blijkt aan prestatie-indicatoren heeft het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis een handreiking gemaakt. Hierin staan voorbeelden van prestatie-indicatoren die de kwaliteit in beeld brengen. De handreiking richt zich op de wettelijke taken van Veilig Thuis.

publicatie
06-11-2014
99.

21 bespreektips

Tips om in gesprek te gaan over kindermishandeling.

interventie
28-11-2017
100.

Onderzoek aanpak kindermishandeling

Nieuw onderzoek binnen het ZonMw-programma om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

feiten en cijfers
25-04-2017
101.

Stop Ouderenmishandeling

Signalenkaart voor huisartsen

interventie
16-06-2011
102.

Wegwijzer: kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn

Deze wegwijzer biedt zorgaanbieders handvatten om grensoverschrijdend gedrag waarbij cliënten slachtoffer zijn, te agenderen binnen hun organisatie.

interventie
14-11-2013
103.

Zorg en grenzen

Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg.

publicatie
15-06-2012
104.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
11-03-2016
105.

Twee stappen vooruit, één terug

Over het beleid en aanpak van eergerelateerd geweld in de afgelopen tien jaar en het oordeel van een aantal NGO’s en zelforganisaties van migranten over dit beleid.

publicatie
04-10-2012
106.

Richtlijn Vermoeden van seksueel misbruik

Seksueel misbruik bij kinderen is een vorm van kindermishandeling, maar komt ook voor onder leeftijdsgenoten (seksueel geweld, seksueel-overschrijdend gedrag, sexting). Deze richtlijn beperkt zich tot seksueel misbruik bij kinderen, indien er over seksueel misbruik wordt gesproken wordt daar seksueel misbruik bij kinderen (0-18 jaar) mee bedoeld.

interventie
15-11-2016
107.

Onderzoek naar effectiviteit EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden is Herman Veerbeek van de Waag begonnen met een promotieonderzoek begonnen naar de effectiviteit van het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak.

feiten en cijfers
03-09-2013
108.

Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Actueel overzicht van de thema’s die spelen in de pleegzorg en de kennis die daarover bestaat. Ook geeft de richtlijn handvatten aan pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en voogden.

interventie
17-09-2015
109.

Preventing domestic violence. Good practices

The European Institute for Gender Equality (EIGE) commissioned a study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of the Beijing Platform for Action).

publicatie
29-04-2015
110.

Richtlijn blauwe plekken bij kinderen

Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling.

interventie
11-04-2016
111.

Risicotaxatie bij jeugd

Van inzicht naar betekenisvolle interpretatie & toepassing

agenda
19-11-2015
112.

Studiedag Partnergeweld

Een complex verhaal

agenda
08-12-2016
113.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren gebruiken

Online modules voor artsen

interventie
10-03-2019
114.

Richtlijn Kindermishandeling spoedeisende zorg

De spoedeisende medische zorg is een belangrijke plaats voor de signalering van kindermishandeling. Hier wordt gebruikgemaakt van screeningsinstrumenten voor kindermishandeling. De Richtlijn signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg is tot stand gekomen om (wetenschappelijk onderbouwd) antwoord te geven op de vraag of screeningsinstrumenten helpen bij de correcte signalering van kindermishandeling.

interventie
15-11-2016
116.

Website Rake Vragen

Website die hulpverleners helpt bij het stellen van de juiste vragen aan kinderen bij trauma's en de mogelijke gevolgen daarvan.

interventie
24-05-2017
117.

Safe future methodiek

Informatiebijeenkomst landelijke implementatie

agenda
09-02-2016
118.

Instrument voor beoordeling partnergeweld

Mogen twee partners tijdens een ruzie hun stem verheffen? Waar ligt de grens tussen grensoverschrijdend en gezond gedrag? Hoe gaat u om met vage signalen van partnergeweld? Kenniscentrum Movisie ontwikkelt een instrument voor professionals om dit gedrag te beoordelen en daarop handelen.

nieuws
15-09-2015
119.

Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

interventie
16-03-2016
120.

STUK: Stukboek, theater, beeldmateriaal en workshops

Stichting Stuk bestaat uit een groep jongeren met ervaring met kindermishandeling en huiselijk geweld en die middels beeld, boek en theater jongeren een stem geeft. Op de site is beeldmateriaal te vinden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Jongeren van Stuk geven workshops. Ook heeft Stuk een Stukboek gemaakt met portretten en verhalen van jongeren.

interventie
22-11-2018
121.

Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

Samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

interventie
20-02-2019
122.

Geweld is niet gewoon: Ken uw recht - Zoek hulp

Dit pakket is in 2010 ontwikkeld door Pharos en Movisie in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) en met financiële steun van SKANfonds en COA. Het pakket is in 2017 herzien.

interventie
27-11-2017
123.

Signaalkaart meisjesbesnijdenis

Overzicht van signalen van vrouwelijke genitale verminking (vgv, meisjesbesnijdenis) en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
124.

Tijd om te herijken?

Onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG).

feiten en cijfers
20-01-2016
125.

Actieplan tegen vrouwelijke genitale verminking

Actieplan van de PvdA (Marith Volp) om actief en preventief de strijd tegen VGV aan te gaan.

interventie
12-02-2016
126.

Implementeren best practice interventies voor kwetsbare burgers in gemeenten

Werkconferentie

agenda
05-11-2015

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: