Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

100 resultaten gevonden met "jongeren"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Dag van de Jeugdhulp

Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit

agenda
21-04-2016
2.

Zorg bij (v)echtscheiding

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen - congres

agenda
06-11-2019
3.

Emotieregulatie bij kinderen en jong volwassenen

Landelijke studiedag

agenda
04-11-2015
4.

Dag van de Eerstelijn 2015

Thema: Van 0 - 18 jaar in 1 dag: van baby tot puber

agenda
21-01-2015
5.

Netwerkbijeenkomst VIMP4Youth

Netwerkbijeenkomst voor organisaties die ook aan de slag willen met de interventies Be A Man!, Lespakket JONGENS en / of Benzies & Batchies/Ik hou van mij.

agenda
27-03-2014
6.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
28-09-2016
7.

DVD Presentatie ‘How To Make Love’ & ‘HOME RUN’

Presentatie van een DVD met registratie van twee jeugdtheatervoorstellingen, ‘How to Make Love’ en ‘HOME RUN’ en de bijbehorende handreiking.

agenda
21-06-2011
8.

Train-de-trainer Werken met het vlaggensysteem

Deze train-de-trainer is het vervolg op de basistraining ‘Werken met het Vlaggensysteem’.

agenda
07-02-2014
9.

MST congres

Beter en dieper inzicht krijgen in wat MST allemaal kan, hoe MST werkt en hoe nog meer jongeren en gezinnen kunnen profiteren van deze succesvolle aanpak.

agenda
04-09-2014
10.

Promotie: Kindermishandeling tijdens de jeugd kan leiden tot jeugdcriminaliteit

Esmah Lahlah van de Avans Hogeschool, verdedigt op 20 september 2013 haar proefschrift aan de Universiteit van Tilburg over het verband tussen kindermishandeling en geweldpleging.

agenda
20-09-2013
11.

Dag van de Zorgcoördinator

Congres

agenda
18-11-2015
12.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
13.

Jeugd in Onderzoek

Congres

agenda
14-03-2016
14.

Jong en digitaal

Mediawijsheid voor de zorgprofessional - congres

agenda
31-10-2019
15.

Begeleiden van ouders van getraumatiseerde kinderen en adolescenten

Landelijke studiedag

agenda
17-12-2015
16.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
06-10-2016
17.

Een doodgewone klas

Videoproject over huiselijk geweld (eerste bijeenkomst)

agenda
18-10-2005
18.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
19.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
20.

Stay in Love in uw gemeente, regio of organisatie?

Er voor zorgen dat jongeren beter voorbereid aan hun verkering beginnen en weten hoe ze hun verkering goed kunnen houden.

agenda
13-06-2014
21.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
22.

Naar een gezonde generatie

Nationaal congres Soa, Hiv, seks

agenda
01-12-2015
23.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
16-11-2016
24.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
03-11-2016
25.

Adolescenten, autisme en seks

(G)een reden tot zorg?

agenda
11-03-2016
26.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Oost

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
08-12-2016
27.

Van probleem- tot crimineel gedrag…of bijtijds stoppen?

Hoe de neurowetenschap/neuropsychologie kan bijdragen aan preventie van criminaliteit onder jongeren.

agenda
12-09-2013
28.

Jeugdzo!

Op 7 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs Utrecht het grote landelijke congres Jeugdzo! plaats.

agenda
07-11-2012
29.

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin:

Internationale expertmeeting Generalistisch werken rondom jeugd en gezin: lessen uit Scandinavië.

agenda
22-11-2013
30.

Het Vlaggensysteem bij licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren

In deze training staat het Vlaggensysteem centraal: het succesvolle interventiesysteem om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen. Hoewel het Vlaggensysteem niet specifiek ontwikkeld is voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, merken wij dat de methodiek professionals die met deze doelgroep werken toch aanspreekt. Het Vlaggensysteem biedt deze professionals handvatten bij vragen als: Hoe duid je seksueel gedrag? Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? En hoe reageer je dan?

agenda
07-10-2011
31.

Jongerenconferentie Your Right 2Choose!

Op donderdag 9 juni 2011 organiseert MOVISIE de jongerenconferentie Your Right 2Choose! over liefde, vrije partnerkeuze, gearrangeerde en gedwongen huwelijken.

agenda
09-06-2011
32.

Richtlijnen Scheiding en Multiprobleemgezinnen

Lezing - Sectie Jeugdzorg, NIP

agenda
31-05-2016
33.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van twee dagdelen

agenda
18-10-2016
34.

Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen

Congres

agenda
01-12-2016
35.

De transitie en de aanpak van probleemjeugd

Hierin staan de dagelijkse praktijk en de wetenschap centraal: Hoe versterken zij elkaar om de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten invulling te geven? Wat leert de wetenschap ons en wat betekent dat voor de aanpak van probleemjeugd in de dagelijkse praktijk?

agenda
19-11-2013
36.

De juiste hulp op het juiste moment?

Samenwerking tussen lokale teams en specialistische gezinsinterventies

agenda
09-06-2016
37.

Jeugdige slachtoffers en slachtoffers van huiselijk geweld

Congres

agenda
06-10-2016
38.

Mediawijsheid voor hulpverleners

Landelijke studiedag

agenda
04-06-2015
39.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
40.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
41.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
42.

Landelijk symposium: Tieners en jong volwassenen als daders van huiselijk geweld

Wanneer we praten over geweld achter de voordeur, wordt er meestal het eerst gedacht aan een situatie waarin de man in huis zijn vrouw en / of kinderen mishandelt. Inmiddels heeft dat thema (terecht) de aandacht van professionals in zorg, welzijn en hulpverlening. De minder typische vormen van huiselijk geweld zijn minder bekend. Geweld van zowel minderjarige als meerderjarige kinderen tegen hun inwonende ouders, agressie en incest tussen broers en zussen, evenals (al dan niet seksueel) geweld in tienerrelaties zijn aan de orde van de dag. Tegelijkertijd zijn ze doortrokken van loyaliteitsconflicten en schaamte.

agenda
09-12-2010
43.

Werken met het Vlaggensysteem

Methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en daarop te reageren.

agenda
24-01-2014
44.

Jongens en seks

Congres

agenda
15-12-2015
45.

De avond van de grenzeloze liefde

Presentatie van de voorlichtingsfilm ‘Mijn huwelijk, mijn geluk'

agenda
11-02-2011
46.

Leren trainen in psycho-fysieke weerbaarheid

Opleiding (vijf dagen)

agenda
18-11-2016
47.

Voor de Jeugd Dag 2019

Een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG

agenda
07-10-2019
48.

Het draaideurmodel

Workshop

agenda
16-11-2015
49.

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Meerdaagse training

agenda
15-03-2016
50.

Jongeren en sociale media

Tweede landelijke studiedag

agenda
20-09-2017
51.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
52.

Landelijk Symposium: Verantwoord omgaan met getraumatiseerde kinderen en jongeren

Centraal staan de thema's: Wat moet de professional wel of niet doen bij de eerste opvang van een getraumatiseerd kind; waar hebben incidenteel getraumatiseerde kinderen behoefte aan; welke adequate behandelstrategieën zijn er beschikbaar en hoe moeten deze kinderen in hun dagelijkse functioneren?

agenda
22-09-2011
53.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
54.

Jaarcyclus Kinder- en jeugdpsychiatrie 2015-2016

Symposium Trauma

agenda
17-03-2016
55.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
10-10-2016
56.

Training: Het vlaggensysteem

Het vlaggensysteem: seksueel gedrag van kinderen duiden, seksueel grensoverschrijdend gedrag signaleren en bijsturen

agenda
22-03-2011
57.

GGZ Kennisdag 2015

Psychische gezondheid van de jeugd

agenda
22-09-2015
58.

Werken met niet-westerse jeugd en hun gezinnen

Landelijke studiedag

agenda
16-12-2015
59.

Jeugd in onderzoek

Praktijk, onderzoek en beleid: meer dan de som der delen.

agenda
19-03-2012
60.

Interventiecongres

Ingewikkelde problematiek? Voor alles een jeugdinterventie die past

agenda
19-05-2016
61.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Rotterdam

Verdiepingstraining van 2 dagdelen - Regio Rotterdam

agenda
17-10-2016
62.

Toepassen van sociale technologie

Inspiratiemiddag

agenda
18-02-2016
63.

Met jongeren praten over seksualiteit

Studiemiddag

agenda
11-04-2016
65.

Themadag 'Seksuele weerbaarheid jongeren'

Bijeenkomst gericht op uitwisselen van inspirerende voorbeelden en tevens wordt bij deze gelegenheid wordt het Actieplan loverboys gepresenteerd en vindt de uitreiking van de Joke Smit-prijs plaats.

agenda
20-12-2011
66.

Geweld tussen kinderen en tieners

Studiedag

agenda
09-04-2015
67.

Risicotaxatie bij jeugd

Van inzicht naar betekenisvolle interpretatie & toepassing

agenda
19-11-2015
68.

Girls' Talk+

Tweedaagse cursus

agenda
10-03-2016
69.

KOPP: een levensfasegerichte benadering

Landelijk symposium

agenda
11-05-2016
70.

Jeugd en Veiligheid

Leerkringen

agenda
09-02-2016
71.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
72.

Training rond het Vlaggensysteem en Je Lijf, je Lief!

MOVISIE organiseert op 8 januari 2014 een training rond het Vlaggensysteem en Je Lijf, je Lief!

agenda
08-01-2014
73.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
74.

Groningen: kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties

Hoe zorgen gemeenten ervoor dat de veiligheid van kinderen en jongeren worden vergroot en de hulp en zorg verbetert om hun ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

agenda
11-02-2014
75.

Landelijk Symposium: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jong volwassenen

Degenen die professioneel met kinderen en jeugdigen werken, stellen zichzelf in toenemende mate de vraag wat als een normale seksuele ontwikkeling gezien kan worden, wat als afwijkend en hoe daar vervolgens adequaat mee om te gaan.

agenda
26-09-2013
76.

Uithuisplaatsing

Masterclass

agenda
14-04-2016
77.

Werken met het Vlaggensysteem voor docenten Hogere Sociale Studies

Train-de-trainer

agenda
20-09-2016
78.

Landelijk Symposium: 18 jaar... en hoe dan verder?

Op dit landelijke symposium wordt uitvoerig stilgestaan bij de problemen die je als hulpverlener tegenkomt als een jongere 18 wordt, maar ook bij mogelijke oplossingen.

agenda
02-10-2014
79.

Conferentie Children and youngsters exposed to violence

In deze conferentie wordt gekeken naar de effecten van het feit dat kinderen en jongeren getuige zijn van geweld en wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de nadelige invloed daarvan is te verminderen en gewerkt akn worden aan herstel.

agenda
15-06-2012
80.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Den Haag

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
30-11-2016
81.

Beat the Macho

Rondetafelgesprek over grensoverschrijdend gedrag van jongens

agenda
19-11-2015
82.

Van onschuldig geflirt tot seksuele dwang

Masterclass

agenda
13-10-2016
83.

Foto-expo Your Right 2Choose! in Deventer

Tien posters van de campagne Your Right 2Choose! zijn in het land te zien als reizende fotoexpositie. De expositie begint in Deventer.

agenda
10-03-2011
84.

Erven van Toekomst

Congres - Toekomstperspectief voor de jeugdzorg

agenda
25-09-2019
85.

Inzicht in het jeugdrecht

Rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
27-01-2016
86.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
87.

Congres Jeugd in Onderzoek. Wat werkt voor de jeugd?

Terugblikken op tien jaar Jeugd in Onderzoek en vooruit kijken naar de betekenis van transitie en transformatie voor de effectiviteit van het jeugdstelsel.

agenda
10-03-2014
88.

Externaliserend gedrag bij kinderen en jongeren

Landelijke studiedag

agenda
21-04-2016
89.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Training november

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
90.

De verstoorde seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Symposium

agenda
25-09-2015
91.

“Ik schaamde me zo diep…..”

Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

agenda
29-11-2013
92.

Moeilijke meisjes

Probleemgedrag en delinquent gedrag

agenda
17-02-2016
93.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
94.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
95.

Nieuwe Jeugdbescherming!

Symposium

agenda
18-04-2016
96.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Alkmaar

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
18-10-2016
97.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
11-03-2016
98.

Grenzen in het geding

Symposium Slachtofferhulp Nederland

agenda
20-02-2015
99.

Zorg van 18- naar 18+

Landelijke studiedag

agenda
17-09-2019
100.

Voor de Jeugd Dag

Georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ en de VNG

agenda
05-10-2015

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: