Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

402 resultaten gevonden met "kinderen"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Meld- en hulptrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld: Inventarisatie en onderbouwing

De publicatie is bedoeld voor beroepskrachten die (potentieel) deel uitmaken van een ketenaanpak voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, zoals medewerkers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de regiopolitie, de jeugdgezondheidszorg.

publicatie
23-02-2007
2.

Clausuleren recht op contact na partnerdoding

De Wet clausuleren recht op contact na partnerdoding is op 1 januari 2018 in werking getreden.

beleid
02-01-2018
3.

Juf Kiet trekt aan de bel over uithuwelijking kinderen

Problematiek als huwelijksdwang en achterlating komt ook al voor bij kinderen op de basisschool. Dat stelt de Brabantse juf Kiet, bekend van de documentaire De kinderen van juf Kiet. In een interview met Omroep Brabant trekt zij hierover aan de bel.

nieuws
20-03-2019
4.

Kinderrechtenorganisaties willen minister voor Jeugd terug

Kinderrechtenorganisaties, waaronder Unicef Nederland en Defence for Children, doen een dringend beroep op de formateurs van een nieuw kabinet om weer een minister voor Jeugd aan te stellen. Zij hebben dit vandaag in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad kenbaar gemaakt.

nieuws
15-10-2012
5.

Gezinsrapport 2011

Het Gezinsrapport 2011 schetst een beeld van de manier waarop gezinnen tegenwoordig gevormd worden en de opvattingen die mensen hierover hebben. Het brengt de financiële positie van gezinnen in kaart, evenals de manier waarop ouders de zorg voor kinderen combineren met betaald werk.

publicatie
17-05-2011
6.

Adolescent to parent violence (APV)

This resarch project aims to raise awareness of the issue and develop recommendations for effective policy to help families experiencing APV.

feiten en cijfers
04-11-2013
7.

Fier start actie 4voorFier

Fier is deze week een actie begonnen om geld op te halen voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing en uitbuiting. De opbrengst van de actie 4voorFier wordt besteed aan praktische spullen zoals kleding en schoolspullen en de organisatie van diverse sociale en educatieve activiteiten.

nieuws
07-12-2018
8.

Onvoldoende zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang

Er is onvoldoende zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang. Dit komt door een gebrek aan structurele financiering. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

nieuws
08-02-2017
9.

Lenferink presenteert eindrapportage over kinderen in de opvang

Kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang moeten als zelfstandige cliënten worden gezien. Dat stelt de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een rapport. Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG, nam hij de afgelopen maanden het gemeentelijk beleid rond kinderen in de opvang onder de loep.

nieuws
30-04-2018
10.

Intergenerationele overdracht van geweldsdelicten

Dit proefschrift onderzoekt de intergenerationele overdracht van geweldsdelicten over drie opeenvolgende generaties. Het onderzoek zich met name op mannen. De twee centrrale onderzoeksvragegn zijn: In welke mate wordt gewelddadige delinquentie overgedragen tussen generaties? En welke mechanismen verklaren deze intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie het best?Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is in dit proefschrift gebruik gemaakt van gegevens van de Transfive studie. Informatie over de personen in de steekproef is afkomstig uit vier verschillende bronnen.

feiten en cijfers
27-03-2014
11.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Derde landelijke studiedag

agenda
06-10-2016
12.

Handtekeningenactie voor Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind organiseert voor de tweede keer de 'Vrolijkste Handtekeningenactie van Nederland' om politieke aandacht te vragen voor de 33.000 'vergeten' kinderen in ons land. Door middel van ingestuurde vlaggetjes wordt gepleit voor een beter leefklimaat van kinderen in opvanglocaties waar de situatie ondermaats is.

nieuws
20-01-2015
13.

Echtscheidingen, vechtscheidingen en strijdzaken

Landelijke studiedag

agenda
05-11-2015
14.

Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid

Dit onderzoek heeft als doel de regierol van gemeenten inzichtelijk te maken en om handvatten te bieden, waarmee gemeenten de preventie en aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen geven, die kinderen, (aanstaande) ouders en professionals direct ten goede komen.

publicatie
21-05-2014
15.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018
16.

Huiselijkgeweld.nl juni 2003

Jaargang 3, no. 2 - juni 2003

publicatie
01-06-2003
17.

Ploumen wil internationale actie tegen kindhuwelijken

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een internationale actie aangekondigd tegen kindhuwelijken. Dit initiatief maakte Ploumen samen met de regeringen van Canada en Ghana bekend. Het initiatief werd met enthousiasme tijdens de VN-top ontvangen.

nieuws
26-09-2013
18.

Grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Dat blijkt uit de resultaten van de Kinderrechtentour, die de Kinderombudsvrouw vandaag op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind presenteert.

nieuws
20-11-2018
19.

BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

Informatiebijeenkomst voor gemeenten

agenda
07-12-2017
20.

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Meerdaagse training

agenda
15-03-2016
21.

Week van Kinderen Veilig

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert Week van Kinderen Veilig van van 18 tot en met 23 november 2013.

agenda
23-11-2013
22.

Coach over misbruik pupil: mijn slachtoffer heeft levenslang

Een pleger van seksueel misbruik bij een sportinstelling aan het woord.

publicatie
15-06-2017
23.

Symposium ‘ZIE wat ik NIET zeggen kan’

Verslag van het Symposium ‘ZIE wat ik NIET zeggen kan’ gehouden in het Provinciehuis ’s-Hertogenbosch op 19 september 2013.

publicatie
04-12-2013
24.

'Naleving kinderrechten kan beter'

Defence for Children – ECPAT en UNICEF Nederland:

nieuws
02-06-2009
25.

Kinderombudsman: laat kinderrechten niet aan gemeente over

De woonplaats bepaalt steeds meer of een kind toegang tot zijn rechten heeft. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015, die deze week is gepubliceerd. De Kinderombudsman signaleert in de monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten.

nieuws
11-12-2015
26.

Jeugd in onderzoek

Praktijk, onderzoek en beleid: meer dan de som der delen.

agenda
19-03-2012
27.

Wijkteams en veiligheid van het kind

Twee werkbijeenkomsten - 24 mei en 14 juni

agenda
24-05-2016
28.

Kinderombudsman: de jeugdhulp is een proeftuin

De Kinderombudsman constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie nog één grote proeftuin is. Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden gelukkig weinig last van de veranderingen. Maar de Kinderombudsman is bezorgd over de kinderen die ná 1 januari voor het eerst jeugdhulp nodig hebben.

nieuws
17-04-2015
29.

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze handreiking is bedoeld voor alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Met name beroepsgroepen die direct met kinderen werken vinden hierin concrete handvatten om kinderen op verschillende momenten in het traject van signaleren, melden en hulpverlenen te betrekken.

publicatie
08-06-2018
30.

Verjaringstermijn huwelijksdwang kinderen verlengd

De verjaringstermijn voor huwelijksdwang bij kinderen wordt verlengd. Ook kan straks iedereen die zich in het buitenland schuldig maakt aan huwelijksdwang of polygamie, worden vervolgd. Ook wordt de maximumgevangenisstraf voor huwelijksdwang verhoogd. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

nieuws
18-03-2011
31.

Kinderen van gescheiden ouders

Themanummer van Augeo over vechtscheidingen en de invloed op kinderen.

publicatie
14-03-2017
32.

Congres Commissie-Samson: omringd door zorg, toch niet veilig

Op maandag 8 oktober presenteert de commissie-Samson haar rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. Op donderdag 11 oktober 2012 organiseert de commissie een congres rondom de thema’s en aanbevelingen van het eindrapport.

agenda
11-10-2012
33.

Week tegen Kindermishandeling

Van 16 t/m 21 november 2015

agenda
16-11-2015
34.

Presentatie adviesrapport 'Scheiden… en de kinderen dan?'

Gemeenten moeten ouders die gaan scheiden meer ondersteuning bieden. Dat stelt een commissie onder leiding van André Rouvoet in het rapport 'Scheiden…en de kinderen dan?' dat vandaag aan het kabinet is aangeboden.

nieuws
22-02-2018
35.

Multiprobleemgezinnen

Jaarlijks congres

agenda
26-03-2020
36.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
06-10-2016
37.

Campagne #ENDviolence against children

UNICEF heeft deze zomer wereldwijd extra aandacht gevraagd voor geweld tegen kinderen. Zo lanceerde de kinderrechtenorganisatie de campagne #ENDviolence against children.

nieuws
03-09-2013
38.

Brabant wil harde garantie veiligheid kinderen

Daadwerkelijke garanties voor de veiligheid van kinderen. Daartoe zetten de samenwerkende partners in Brabant vandaag een belangrijke stap met het ondertekenen van de convenanten Spoedeisende Zorg en Aanpak Kindermishandeling GGZ- Jeugdzorg.

nieuws
05-02-2009
39.

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht

Op maandag 28 november 2011 organiseert Studiecentrum Kerckebosch de themadag 'De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!'.

agenda
28-11-2011
40.

Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader beschikbaar

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) en de zorgtoeleiding naar JB.

nieuws
11-08-2014
41.

Externaliserend gedrag bij kinderen en jongeren

Landelijke studiedag

agenda
21-04-2016
42.

Toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’ online

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is gisteren online gegaan. De website biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen.

nieuws
20-01-2016
43.

Radioactie Katwijk tegen kindermishandeling

Stichting Kids Say No en RTV Katwijk voeren samen actie tegen van kindermishandeling en –misbruik. De lokale radio staat aankomende zaterdag twaalf uur lang in het teken van dit onderwerp. Om geld in te zamelen, worden er tijdens de uitzending bijzondere voorwerpen geveild.

nieuws
10-01-2012
44.

Dag van de Zorgcoördinator

Congres

agenda
18-11-2015
45.

Pleidooi voor minimumstandaard ouderlijk gezag

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor Sociale Vraagstukken stelt hij dat effectieve preventie van kindermishandeling in zicht komt, "al is het nog maar als stip op de horizon".

nieuws
22-08-2018
46.

Vroegsignalering bij baby's

Congres - tweede nationale editie

agenda
09-11-2016
47.

Plan van aanpak kinderrechten binnen het Koninkrijk

Actieplan dat ingaat op de kinderrechtensituatie binnen het Koninkrijk.

beleid
24-11-2014
48.

Kamerbrede steun voor hulp aan kinderen in de opvang

De hulp aan kinderen in de opvang moet verbeterd worden. Dit werd tijdens het Algemeen Overleg Jeugdhulp op 23 februari nogmaals Kamerbreed onderschreven. Alle partijen benadrukten de noodzaak om kinderen die met een ouder in een maatschappelijke opvanginstelling verblijven, ook een individuele positie en begeleiding te bieden.

nieuws
24-02-2017
49.

Sociale veiligheid (primair onderwijs)

Op Koers!

agenda
10-02-2016
50.

Geuzenpenning 2018 voor Girls Not Brides

De Geuzenpenning gaat dit jaar naar de organisatie Girls Not Brides. Prinses Mabel van Oranje, voorzitter van Girls Not Brides, en directeur Lakshmi Sundaram nemen de onderscheiding op 13 maart in ontvangst.

nieuws
15-01-2018
51.

VSK en RAAK bundelen krachten

De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (VSK) en de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) gaan hun krachten bundelen voor de bestrijding van kindermishandeling en de emancipatie van slachtoffers. Op 25 september, tijdens de Dag tegen geweld, ondertekenen zij hiervoor een convenant.

nieuws
17-09-2010
52.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
28-09-2016
53.

KOPP: een levensfasegerichte benadering

Landelijk symposium

agenda
11-05-2016
54.

Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

Profiel, gezondheid, welzijn en begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

feiten en cijfers
11-12-2009
55.

Trauma bij kinderen en jongeren

Werken met getraumatiseerde kinderen en jongeren in het onderwijs.

agenda
28-11-2013
56.

Risicofactoren delinquent gedrag 12-minners onvoldoende gesignaleerd

Uit onderzoek naar delinquent gedrag bij 12-minners blijkt dat deze kinderen vaak slachtoffer zijn van huiselijk geweld en dat 60 procent ADHD en/of een gedragsstoornis heeft. Vaak zijn er problemen op school en thuis, zoals werkloosheid, schulden en/of psychische problemen bij de ouders. Deze factoren worden nog onvoldoende gesignaleerd. Dat stelt Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ).

nieuws
13-11-2013
57.

Richtlijn blauwe plekken bij kinderen

Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling.

interventie
11-04-2016
58.

Uithuisplaatsing

Masterclass

agenda
14-04-2016
59.

Videolespakket over de Kindertelefoon

Oranje Fonds en VSB-fonds steunen Kindertelefoon

nieuws
20-07-2005
60.

Grootschalig onderzoek naar kwaliteit en toegang jeugdhulp

De Kinderombudsman gaat dit jaar onderzoeken of kinderen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, wil de Kinderombudsman weten of de toegang tot de zorg en de kwaliteit van deze zorg in de praktijk is gewaarborgd. Kinderen en jongeren uit het hele land zullen hierover worden bevraagd.

nieuws
21-01-2015
61.

Zorg voor kinderen KJTC Haarlem gewaarborgd

De zorg voor mishandelde kinderen in het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) in Haarlem blijft gewaarborgd. Na overleg tussen de instelling, de zorgverzekeraar,en de regionale Jeugdriagg zijn de financiële problemen van KJTC Haarlem opgelost.

nieuws
10-02-2012
62.

Minder uithuisplaatsingen door inzet eigen netwerk

Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen in probleemgezinnen is bij de William Schrikker Groep (WSG) sinds 2012 met 30 procent afgenomen. Deze daling is te danken aan een nieuwe werkwijze van de instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

nieuws
28-01-2014
63.

Toename meldingen bij de Kinderombudsman

De (hulp)vragen, signalen en klachten die de Kinderombudsman kreeg over jeugdzorg is verdubbeld van 452 in 2013 naar 1064 in 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
01-05-2015
64.

VNG-voorzitter neemt boekje 'Opvoeden doen we samen' in ontvangst

'Opvoeden doen we samen' is een nieuwe publicatie over het initiatief Buurtgezinnen, bedoeld ter ondersteuning van overbelaste gezinnen. Het eerste exemplaar van het boekje werd gisteren overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

nieuws
27-06-2018
65.

Dominee pleit voor slaan kinderen

“Als een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord.” Deze uitspraak van de dominee Vlietstra uit Katwijk heeft in ons land voor veel verontwaardiging gezorgd. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children noemen de uitspraak onacceptabel, schadelijk en strafbaar.

nieuws
14-11-2011
66.

Safe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop!

Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat.

publicatie
28-02-2017
67.

WorldPress Photo Award voor reportage kindhuwelijken

De Amerikaanse fotojournaliste Stephanie Sinclair heeft dit jaar de World Press Photo Award gewonnen voor haar fotoserie van kindhuwelijken in Jemen, Afghanistan, India en Ethiopië.

nieuws
25-04-2012
68.

De Jonge wil nieuwe afspraken maken over ordening jeugdzorg

Minister De Jonge wil nieuwe afspraken maken over de ordening van de jeugdzorg. Het moet duidelijker worden wat men van de gemeenten mag verwachten, bijvoorbeeld in de wijken. Hij wil ook bezien of specialistische (ggz-)zorg bovenregionaal of landelijk georganiseerd moet worden.

nieuws
06-06-2019
69.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
70.

Het CIT en het huisverbod: Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Sinds de start van het huisverbod voor plegers van huiselijk geweld is het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg in de regio Haaglanden verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.

publicatie
04-04-2013
71.

Oproep ontwikkelaar project ‘Hulpverlening aan kinderen in de opvang’

De Federatie Opvang is op zoek naar een ontwikkelaar voor het project ‘Hulpverlening aan kinderen in de opvang’. Doelstelling van dit project is het opleveren van methodieken en instrumenten voor hulpverlening aan kinderen in de vrouwenopvang.

nieuws
22-02-2010
72.

In veilige handen

Vanuit het project 'In veilige handen' zijn de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Scouting Nederland, NOC*NSF en MOVISIE al een aantal jaren bezig met het scheppen van een veilige omgeving voor kinderen.


01-01-2011
73.

OM intensiveert opsporing kinderporno

Het Openbaar Ministerie gaat de bestrijding van kinderporno intensiveren. In plaats van 70 worden er 145 digitale en kinderrechercheurs ingezet. De nadruk komt te liggen op bestrijding van de productie van kinderporno. Het gaat dan met name om volwassenen die het kind zouden moeten beschermen, zoals ouders, leerkrachten, maar ook commerciële uitbuiters.

nieuws
16-05-2011
74.

‘Signalen seksueel misbruik onvoldoende herkend’

Hulpverleners in de jeugdzorg moeten extra getraind worden om signalen van seksueel misbruik bij kinderen sneller te herkennen. Dat is een van de conclusies van de commissie-Samson, die onderzoek doet naar misbruik in de jeugdzorg van 1945 tot nu.

nieuws
21-06-2011
75.

EP wil gratis driecijferig Europees Kindertelefoonnummer

Het Europees Parlement wil een gratis driecijferig nummer voor de kindertelefoon in heel Europa doorvoeren. "Dat is goed nieuws voor kinderen in Europa", vindt Rafael van Crimpen, woordvoerder van de Kindertelefoon in Nederland.

nieuws
27-03-2006
76.

Groningen: kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties

Hoe zorgen gemeenten ervoor dat de veiligheid van kinderen en jongeren worden vergroot en de hulp en zorg verbetert om hun ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

agenda
11-02-2014
77.

Zie wat ik niet zeggen kan.

Een bijeenkomst over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen en over de hulpverlening aan kinderen en gezinnen.

agenda
25-02-2014
78.

Jongeren gezocht voor onderzoek vechtscheidingen

De Kinderombudsman is op zoek naar kinderen en jongeren die mee willen werken aan een onderzoek naar vechtscheidingen. Zij worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij de scheiding van hun ouders hebben beleefd.

nieuws
19-06-2015
79.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
80.

Toename huiselijk geweld Kop van Noord-Holland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de Kop van Noord-Holland neemt toe. Dat heeft het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld bekendgemaakt. In 2010 werden er 866 meldingen gedaan. In 2011 waren dat er 947. De meldingen komen van professionals, politie en burgers uit de hele regio.

nieuws
17-09-2012
81.

Let op de kleintjes

In oktober 2011 start SMWO in Goes een nieuwe cursus 'Let op de kleintjes'. Het is vanaf juli 2011 al mogelijk om daarvoor aan te melden.

agenda
01-10-2011
82.

Ouders Online: Code oranje voor jeugdgezondheidszorg

Ouders ervaren de jeugdgezondheidszorg meer en meer als opsporingsapparaat voor kindermishandeling. En dat kan averechts uitpakken. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders Online naar het functioneren van het consultatiebureau en de schoolarts.

nieuws
02-03-2011
83.

De Aandachtsfunctionaris maakt het verschil!

Symposium

agenda
19-11-2019
84.

Week van Het Vergeten Kind van start

'Stop het doorplaatsen van kinderen in opvanglocaties'. Dat is dit jaar het thema van De Week van Het Vergeten Kind, die vandaag van start is gegaan. Tijdens deze week organiseert de stichting Het Vergeten Kind verschillende activiteiten door het hele land om aandacht te vragen voor dit thema.

nieuws
29-01-2019
85.

'Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect'

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister De Jonge (VWS) opgeroepen om te komen tot een overkoepelende visie voor de jeugdhulp.

nieuws
27-03-2019
86.

Kinderen als getuigen en slachtoffers van huiselijk geweld

Het afgelopen anderhalf jaar zijn in een groot aantal regio’s samenwerkingsverbanden ontstaan rondom kinderen die getuige zijn van geweld. Dit schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

nieuws
08-01-2009
87.

Begeleiden van ouders van getraumatiseerde kinderen en adolescenten

Landelijke studiedag

agenda
17-12-2015
88.

Positieve resultaten project Meeleefgezin

De eerste resultaten van het project Meeleefgezin in Utrecht zijn hoopgevend. De hulpverlening is blij met het project en ook de meeleefgezinnen zijn positief over de training, aldus Sharon van den Berg. Zij is werkzaam bij welzijnsorganisatie Stichting Stade, die de koppeling tussen biologische en meeleefouders verzorgt en de meeleefouders begeleidt.

nieuws
16-08-2012
89.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Introductieworkshop

agenda
18-11-2016
90.

Zicht op kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van zeven groepen kinderen verkend.

publicatie
14-04-2016
91.

Kinderrechtenmonitor 2016

De Kinderombudsman formuleert tien fundamentele zorgpunten op basis van vijf jaar waarin de kinderrechten in Nederland zijn gemonitord.

feiten en cijfers
15-12-2016
92.

Jaarbericht Kinderrechten 2015

Overzicht van Unicef Nederland en Defence for Children van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, uitbuiting, jeugdzorg, migratie en jeugdstrafrecht.

feiten en cijfers
22-05-2015
93.

Tweede Kamer wil direct actie tegen kindbruiden

Partijen in de Tweede Kamer hebben geschokt gereageerd op de berichten over kindbruiden in Nederland. Ze willen dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen.

nieuws
29-09-2015
94.

RSJ wil vaker ondertoezichtstelling ongeboren kind

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wil meer (gedwongen) hulp aan bepaalde zwangere vrouwen in de eerste fase van hun zwangerschap. Het gaat om vrouwen die zich risicovol gedragen tijdens hun zwangerschap of om vrouwen die in risicovolle omstandigheden verkeren, bijvoorbeeld wegens psychische problematiek, verslaving of huiselijk geweld.

nieuws
01-07-2015
95.

Partij voor Huiselijk Geluk vraagt kinderen niet te vergeten

Film- en gespreksavond in Forumimages documentaire ‘Scènes uit het omgangshuis’Partij voor Huiselijk Geluk vraagt kinderen niet te vergeten

agenda
14-02-2011
96.

Hulp aan kinderen na huiselijk geweld onderzocht

Hoewel er wel degelijk aandacht is voor kinderen die, als slachtoffer of getuige, betrokken zijn bij huiselijk geweld, is hulpverlening aan deze doelgroep niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan.

nieuws
16-12-2011
97.

Middag voor gemeenteambtenaren KOPP/KVO

Het Trimbos-instituut een middag voor gemeenteambtenaren die zich bezig houden met het onderwerp KOPP/KVO of hier in de toekomst mee aan de slag willen.

agenda
26-09-2012
98.

Presentatie Veerkracht voor de maatschappelijke opvang

Op maandag 10 november wordt de methodiek Veerkracht gepresenteerd en kunnen maatschappelijke opvanginstellingen zich laten informeren over de mogelijkheden om met deze methodiek te gaan werken.

agenda
10-11-2014
99.

‘What I really needed was a voice’

The psychosocial needs of youth in family foster care and the impact of traumatic experiences.

publicatie
01-08-2018
100.

Tussenevaluatie Handle With Care

Snelle steun organiseren voor kinderen na huiselijk geweld

publicatie
14-02-2019
101.

Praten met kinderen over kindermishandeling: introductieworkshop

Workshop van een dagdeel

agenda
21-09-2016
102.

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, zullen eerder en effectiever beschermd worden.

nieuws
16-04-2018
103.

Artikel The dead end of domestic violence

spotlight on children's narratives during forensic investigations following domestic homicide

publicatie
02-02-2015
104.

Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland

Trendstudie van het Nederlands Jeugdinstituut

publicatie
26-06-2015
105.

Programma Scheiden zonder Schade in uitvoeringsfase

Het programma 'Scheiden zonder schade' heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
05-07-2019
106.

Kinderen, ouders en (v)echtscheidingen

Landelijke studiedag

agenda
23-03-2016
107.

Kind & Trauma

Het congres brengt een aantal experts bijeen die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met traumatische ervaringen.

agenda
11-03-2014
108.

Wensenlijst voor kinderen in opvang

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen weekend een wensenlijst met verbeterpunten voor de leefomstandigheden van kinderen in opvangcentra in ontvangst genomen. Deze wensenlijst is opgesteld door de Guusje Nederhorst Foundation, die zaterdag de tweede editie van de Dag van het Vergeten Kind organiseerde.

nieuws
06-02-2012
109.

Jaarbericht Kinderrechten uit zorgen over gebrek aan cijfers

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland.

nieuws
03-06-2016
110.

Studente ontwerpt spel om mishandeling bespreekbaar te maken

Een studente aan Fontys Hogeschool Pedagogiek, heeft een kwartetspel ontworpen dat het makkelijker moet maken om kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Het spel is bedoeld voor hulpverleners en instellingen die met kinderen werken.

nieuws
30-10-2013
111.

Spoedeisende hulp moet alarm slaan bij instabiele ouder

Medewerkers van de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis moeten meteen alarm slaan als er een ouder binnenkomt die bijvoorbeeld verslaafd of in de war is. Zij moeten dan ogenblikkelijk het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) inschakelen om te kijken hoe het gaat met het kind of de kinderen. Dat willen VVD en PvdA in de Tweede Kamer.

nieuws
31-01-2013
112.

Motortocht KLPD voor jonge slachtoffers geweld

Jongens en meiden uit de anonieme opvang van Fier Friesland stappen morgenmiddag massaal achterop de motor bij leden van de KLPD en agenten van de politie Friesland. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de jongens en meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

nieuws
16-06-2010
113.

Opening babymassagekamer Valkenhorst

De Bredase wethouder Saskia Boelema heeft vorige week een speciale babymassagekamer bij Safegroup, locatie Valkenhorst, geopend. Safegroup zet deze methodiek in voor kinderen van nul tot vier jaar om een veilige en positieve hechting tussen kind en ouders te stimuleren.

nieuws
10-03-2014
114.

Landelijke Jeugdmonitor 2014

Zevende editie van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor

feiten en cijfers
15-12-2014
115.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
11-03-2016
116.

Week van het vergeten kind

Van woensdag 29 januari t/m dinsdag 4 februari 2014 is het weer de Week van het Vergeten Kind.

agenda
29-01-2014
117.

Congres kinderen in opvang

Aan welke voorwaarden moeten de opvang en begeleiding aan kinderen in de opvang voldoen? En wat betekent de komende decentralisatie van de jeugdzorg voor deze kinderen? Deze vragen staan centraal tijdens het congres 'Krachtige kinderen … in de opvang', dat de Federatie Opvang op 29 oktober organiseert.

nieuws
16-07-2012
118.

Vroegsignalering en Vroeghulp 2020

Congres

agenda
05-02-2020
119.

Tovertuin in Blijfhuis ArosA

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 18 december in Rotterdam een crèche en een speelkamer in Blijfhuis ArosA geopend. De zogeheten 'Tovertuin' is mogelijk gemaakt door de Guusje Nederhorst Foundation.

nieuws
20-12-2010
120.

Dag van het Misbruikte Kind

Voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn

agenda
14-09-2019
121.

Huiselijkgeweld maart-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 1 - maart 2005

publicatie
05-08-2005
122.

Kindertelefoon viert 40-jarig jubileum

De Kindertelefoon bestaat 40 jaar. Het jubileum wordt vandaag gevierd in Utrecht in bijzijn van koningin Máxima. De behoefte aan de lijn waar kinderen en jongeren (eventueel anoniem) hun verhaal kunnen doen, is nog altijd groot. Vorig jaar werden 128.000 gesprekken gevoerd, telefonisch of per chat.

nieuws
05-09-2019
123.

Een jaar vol beweging

Kinderen beschermen, dat doen we samen. Jaarbericht 2011. Raad voor de Kinderbescherming.

feiten en cijfers
12-03-2012
124.

Knokken voor de kinderen: gezinnen in vechtscheidingen en strijdzaken (herhaling)

(HERHALING PROGRAMMA 30 JANUARI 2014) Vijf vooraanstaande sprekers staan stil bij de uiteenlopende manieren waarop kinderen vechtscheidingen beleven en hoe daarop ingespeeld kan worden door professionals

agenda
21-05-2014
125.

Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma

Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen.

interventie
15-02-2016
126.

Stichting Het Vergeten Kind zoekt vrijwilligers

Stichting Het Vergeten Kind is op zoek naar vrijwilligers. De stichting heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en heeft mensen nodig die onder andere presentaties op scholen, verenigingen en serviceclubs willen geven.

nieuws
14-05-2018
127.

Reactie Van Rijn op Kinderrechtenmonitor

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer gisteren zijn reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman gestuurd.

nieuws
15-03-2016
128.

Kinderporno aangepakt

Deze rapportage bevat een voorstel voor de landelijke inrichting van de organisatie van de aanpak van kinderporno en kindersekstoerisme.

beleid
09-06-2011
129.

Jaarbericht Kinderrechten: weinig inzicht hulp bij kindermishandeling

In het signaleren en het melden van kindermishandeling is geïnvesteerd, nu moet er meer inzicht komen in hoe het kind wordt geholpen. Dat staat in het Jaarbericht Kinderrechten dat vrijdag werd gepresenteerd door Defence for Children en UNICEF Nederland.

nieuws
19-06-2017
130.

A Familiar Face

Violence in the lives of children and adolescents.

feiten en cijfers
03-11-2017
131.

Drie geheimen voor praten met kinderen over kindermishandeling

Webinar

agenda
07-03-2016
132.

Villa Pinedo presenteert workshop Scheiden is geen Kinderspel

Het is vandaag de Dag van de Scheiding. Naar aanleiding van deze dag presenteert Villa Pinedo in cultureel centrum De Balie in Amsterdam een programma waarin kinderen advies geven aan gescheiden ouders. Villa Pinedo presenteert er tevens haar vernieuwde online workshop 'Scheiden is geen Kinderspel'.

nieuws
08-09-2017
133.

Ontzorgen en normaliseren: Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg

De RMO pleit voor een sterke eerstelijn van de jeugd- en gezinszorg die het zorgsysteem vereenvoudigt.

publicatie
02-04-2012
134.

Rijk gaat Kindertelefoon, Sensoor en AKJ financieren

De Kindertelefoon, het Sensoor en het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) worden vanaf 2018 door het Rijk betaald. Daarmee is er een structurele oplossing gevonden voor het financieringsvraagstuk. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
06-06-2017
135.

Scheiden, strijden en lijden

Tweedaagse training

agenda
25-10-2016
136.

RvdK presenteert jaarcijfers 2012

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft vorig jaar bijna 75.000 zaken behandeld. Daaronder waren 19.746 beschermingsonderzoeken en 31.604 strafonderzoeken. Dat staat in een brochure met landelijke cijfers van de Raad.

nieuws
27-05-2013
137.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Tweede landelijke studiedag

agenda
15-04-2016
138.

Vrouwenopvang Overijssel begint project voor kinderen

Stichting Vrouwenopvang Overijssel begint in oktober met een project voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. In een aantal groepslessen leren de kinderen omgaan met hun ervaringen met huiselijk geweld.

nieuws
06-05-2009
139.

Leefsituatie Oost-Europese migrantenkinderen onder de loep

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Aanleiding is een verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin zorgen worden geuit over de leefomstandigheden van een deel van deze kinderen in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

nieuws
24-09-2014
140.

Trauma bij kinderen

Signaleren, bejegenen en ondersteunen - Landelijke studiedag

agenda
04-10-2016
141.

Kinderen in Tel over kindermishandeling

Meer meldingen van kindermishandeling, maar het beleid van gemeenten in de aanpak van kindermishandeling is heel verschillend. In vergelijkbare gemeenten en wijken lopen de aantallen meldingen van vermoedens van kindermishandeling ver uiteen.

feiten en cijfers
08-09-2011
142.

Jaarcyclus Kinder- en jeugdpsychiatrie 2015-2016

Symposium Trauma

agenda
17-03-2016
143.

Huiselijkgeweld.nl februari 2002

Jaargang 2, no. 1 - februari 2002

publicatie
01-02-2002
144.

Dag van de Eerstelijn 2015

Thema: Van 0 - 18 jaar in 1 dag: van baby tot puber

agenda
21-01-2015
145.

Alphen aan den Rijn kiest vaker voor huisverbod

De gemeente Alphen aan den Rijn en de politie leggen steeds vaker een huisverbod of verplichte hulpverlening op bij huiselijk geweld of een dreigende vechtscheiding. Dat meldt het AD.

nieuws
17-09-2019
146.

Kinderontvoeringen voor het eerst in vier jaar gedaald

Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 in 2018. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering.

nieuws
26-07-2019
147.

Mishandelde vaders machteloos bij organiseren omgangsregeling

Moeders worden in ons land voorgetrokken als het gaat om omgang met de kinderen na huiselijk geweld of een vechtscheiding. "Moeders hebben juridisch meer mogelijkheden, krijgen van instanties vaker het voordeel van de twijfel en gebruiken die positie om vaders dwars te zitten", zo schrijft het AD.

nieuws
13-05-2019
148.

GGZ Kennisdag 2015

Psychische gezondheid van de jeugd

agenda
22-09-2015
149.

Kwaliteit van leven na AMK-melding onderzocht

Voor het eerst zijn mishandelde kinderen zelf gevraagd naar hun kwaliteit van leven na melding van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het eerste halfjaar na de melding nam de kwaliteit van leven toe, daarna nam de kwaliteit van leven weer wat af.

nieuws
03-12-2014
150.

Huiselijkgeweld.nl december 2006

Jaargang 6, no. 4 - december 2006

publicatie
28-12-2006
151.

Kinderrechtenhuis in Leiden geopend

Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet heeft op 28 mei in Leiden het Kinderrechtenhuis geopend. Dit nieuwe centrum voor informatie, communicatie en educatie rond kinderrechten is gevestigd in een voormalig weeshuis. Een symbolische plek, want verbonden met de situatie en rechten van kinderen in moeilijke omstandigheden.

nieuws
04-06-2010
152.

De week van het vergeten kind

Op maandag 28 januari vindt de eerste editie van de 'Week van het Vergeten Kind’  plaats. De Guusje Nederhorst Foundation organiseert het debat om aandacht te vragen voor de 31.000 zogezegd vergeten kinderen die in opvangcentra wonen.

agenda
28-01-2013
153.

Symposium pleegzorg 2014: Waar blijft het kind?

Het symposium staat voor een belangrijk deel in het teken van de transitie jeugdzorg.

agenda
19-06-2014
154.

Burgemeester Midden-Delftland promoot Kinderprotocol Meldcode

Arnoud Rodenburg heeft als eerste burgemeester in Nederland zijn naam aan het Kinderrechtenchecklist verbonden. Kinderen uit Midden-Delfland die geen volwassene kennen die luistert als het slecht gaat met een klasgenootje of zichzelf, mogen hem bellen.

nieuws
18-11-2014
155.

Dullaert moet weg als Kinderombudsman

De ambtstermijn van huidige Kinderombudsman Marc Dullaert wordt niet verlengd. Hij moet per 1 april vertrekken. Dat heeft de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Van Zutphen schrijft daarin dat hij zijn eigen team wil samenstellen.

nieuws
28-01-2016
156.

Kind en trauma

Congres

agenda
28-05-2015
157.

Chronische stress bij kind van invloed op (latere) gezondheid

Gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) kunnen een effect zijn van chronische stress in de kindertijd. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek biedt aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek.

nieuws
05-02-2019
158.

Bescherming tegen geweld: wat je zelf kunt doen

Geweld komt voor in alle culturen. Vrouwen, mannen en kinderen kunnen ermee te maken krijgen, als slachtoffer of als getuige. Het meeste geweld tegen vrouwen vindt thuis plaats. In deze folder is beschreven welke stappen je kunt ondernemen om het geweld thuis te stoppen.

publicatie
29-04-2009
159.

5,5% van 18+ bevolking heeft te maken met huiselijk geweld

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.

nieuws
06-02-2019
160.

Veerkracht erkend als Goed Onderbouwd

De methodiek Veerkracht is erkend als goed onderbouwd en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies. Veerkracht is de basismethodiek voor de begeleiding van kinderen in de opvang.

nieuws
25-10-2018
161.

Nederland vijftiende op ranglijst kinderrechten

Nederland is opnieuw gezakt op de ranglijst voor kinderrechten. Dat blijkt uit de KidsRights Index 2017, die internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights vandaag in samenwerking met de Erasmus Universiteit publiceert. Dit jaar staat ons land op de vijftiende plek. Vorig jaar zakte Nederland van de tweede naar de dertiende plaats.

nieuws
15-05-2017
162.

Jaarbericht Kinderrechten 2016

Overzicht van Defence for Children en Unicef Nederland van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.

feiten en cijfers
03-06-2016
163.

Recht doen aan je kind

Tussentijdse bevindingen van een kleinschalige pilot

interventie
28-09-2017
164.

Utrecht start met buurtgerichte specialistische jeugdhulp

De gemeente Utrecht gaat specialistische jeugdhulp vanaf volgend jaar buurtgericht aanbieden. De aanpak bundelt meerdere expertises in één team in de buurt. Zo’n team richt zich erop om hulp zoveel mogelijk in de gezinssituatie te bieden, in plaats van in een instelling.

nieuws
23-07-2019
165.

Evaluatieonderzoek Veerkracht

De Federatie Opvang en VanMontfoort hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek van de methodiek Veerkracht. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht.

nieuws
30-03-2015
166.

Kinderrechtenmonitor 2015

Rapportage van de Kinderombudsman over (beleids-)ontwikkelingen die gevolgen hebben voor kinderen en jongeren.

feiten en cijfers
15-12-2015
167.

Themanummer seksueel geweld tegen kinderen

Het Augeo magazine staat deze maand geheel in het teken van seksueel geweld tegen kinderen. Aan de hand van verschillende verhalen wordt verteld wat seksueel geweld precies is, wat de impact ervan kan zijn, welke mythes er over bestaan en de mogelijkheden om het te voorkomen, te herkennen, te bespreken en aan te pakken.

nieuws
08-07-2015
168.

Ook zonder lichamelijk contact kan seksueel misbruik plaatsvinden

Filmpje waarin een arts-onderzoeker geïnterviewd wordt over seksueel misbruik tegen kinderen en jongeren

publicatie
28-08-2019
169.

Kennissynthese Kinderen en jongeren met traumagerelateerde klachten in Nederland

Ontwikkelagenda om de zorg voor deze groep te verbeteren.

publicatie
19-10-2015
170.

Huiselijkgeweld.nl september 2003

Jaargang 3, no. 3 - september 2003

publicatie
01-09-2003
171.

Wraparound Care: Stapsgewijs naar effectieve hulp aan kinderen en ouders

Wraparound Care is een werkwijze die op maat kan worden ingevuld en waarin de eigen kracht van het gezin centraal staat. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én coördinator, één cliëntsysteem en één plan.

agenda
23-05-2013
172.

Kinderpostzegels focust op kinderen in vrouwenopvang

Het Fonds Kinderpostzegels voert de komende twee jaar in samenwerking met de Federatie Opvang een speciaal programma uit voor hulp kinderen in de vrouwenopvang. Karin Matthijsse, projectadviseur Nederlands Jeugdbeleid, is nauw betrokken bij het plan en schrijft hier sinds kort over in een blog.

nieuws
06-02-2015
173.

Teeven tegen verplichte hulp bij vechtscheiding

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is tegen verplichte mediation bij vechtscheidingen. Dat liet hij vandaag weten tijdens een debat in de Tweede Kamer.

nieuws
14-05-2014
174.

Blijf Groep presenteert trainingsaanbod Tijd voor Toontje

Blijf Groep heeft een trainingsaanbod ontwikkeld ter ondersteuning van het invoeren van ‘Tijd voor Toontje’, een programma gericht op kinderen en moeders die in de opvang verblijven. De trainingen zijn bedoeld voor dramatherapeuten, speltherapeuten, kinderwerkers en pedagogisch medewerkers werkzaam binnen de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of de GGZ.

nieuws
04-04-2012
175.

Website Rake Vragen

Website die hulpverleners helpt bij het stellen van de juiste vragen aan kinderen bij trauma's en de mogelijke gevolgen daarvan.

interventie
24-05-2017
176.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Middagsymposium

agenda
27-01-2016
177.

Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011

In 2011 hebben er 66.080 mensen een beroep gedaan op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.Daarvan waren 14.141 jongeren tot 23 jaar.

feiten en cijfers
28-01-2013
178.

Minder kinderontvoeringen deze zomer

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) ziet dit jaar voor het eerst een lichte daling in het aantal zomerontvoeringen. Hierbij gaat het vooral om kinderen die na de afgesproken omgang in de zomervakantie niet terugkeren naar Nederland.

nieuws
14-09-2018
179.

VNG publiceert Factsheet Zorgmeldingen Jeugd

Als iemand zich ernstige zorgen maakt over een kind, kan hij dat melden via een 'zorgmelding'. In 2015 nemen gemeenten deze zorgmeldingen in ontvangst en reageren daarop. Deze factsheet beschrijft hoe de procedure er precies uit gaat zien.

nieuws
04-07-2014
180.

Rechtbank Overijssel verplicht overleg met kinderen bij scheiding

Als eerste rechtbank in Nederland gaat Rechtbank Overijssel ouders die in scheiding liggen verplichten om met hun kinderen afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Als zij dit niet doen, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen.

nieuws
27-03-2018
181.

De week van het vergeten kind

De eerste editie van de 'Week van het Vergeten Kind’ (WvhVK) gaat op maandag 28 januari van start. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation (GNF). GNF initieert allerlei initiatieven om de situatie van kinderen in de opvang te agenderen en structureel beter te maken.

nieuws
17-01-2013
182.

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

feiten en cijfers
16-09-2013
183.

Het belang van het kind in complexe scheidingen

Pilot bijzondere curator/gedragsdeskundige in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda

publicatie
06-02-2017
184.

Opening negende Tovertuin

In vrouwenopvang Kompaan en De Bocht in Goirle wordt vandaag een Tovertuin geopend waar de kinderen die er verblijven kunnen spelen, ontspannen en bewegen. De voorzitter van de Guusje Nederhorst Foundation, Nebahat Albayrak (Tweede Kamerlid PvdA) en ambassadeur Babette van Veen openen deze negende Tovertuin van de stichting.

nieuws
20-06-2012
185.

Kinderombudsman gaat vechtscheidingen onderzoeken

Kinderombudsman Marc Dullaert start in januari een onderzoek naar de mogelijkheden om kinderen te beschermen in vechtscheidingen. Volgens hem wordt de stem van kinderen momenteel niet genoeg gehoord in de rechtszaal.

nieuws
18-12-2013
186.

Samson: aanpak kindermisbruik ‘weggeregeld’

Het kabinet is "oorverdovend stil" over de aanpak van kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen. Dat heeft Rieke Samson gisteren in het dagblad Trouw gezegd. Zij was voorzitter van de commissie die in opdracht van de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie het seksueel misbruik in de jeugdzorg onderzocht.

nieuws
15-02-2013
187.

Parent-Child Interaction Therapy

Minisymposium

agenda
17-12-2015
188.

Trauma: late gevolgen voor kinderen en volwassenen

Centraal staan de gevolgen van het meemaken van schokkende gebeurtenissen op langere termijn en de mogelijkheden van de hulpverlening.

agenda
12-10-2011
189.

Kind onvoldoende betrokken bij ouderschapsplan

Bij problematische scheidingen is deelname van de kinderen aan het opstellen van het verplichte ouderschapsplan onvoldoende geborgd. Dat concludeert Veronica Smits in het proefschrift dat ze op maandag 30 maart verdedigt aan Tilburg University. Ze pleit ervoor om de inbreng van een gedragsdeskundige bij het scheidingsproces te vergroten.

nieuws
26-03-2015
190.

Vrouwenopvang van Het Kopland wint Kind Centraal Award

De Vrouwenopvang van Het Kopland heeft de Kind Centraal Award 2017 gewonnen. De prijs van Stichting het Vergeten Kind werd gisteren uitgereikt door Kinderombudsman Margrite Kalverboer. De uitreiking vormde tevens de aftrap van de Week van Het Vergeten Kind.

nieuws
30-01-2017
191.

Cranendonck opent kind- en scheidingsloket

De Brabantse gemeente Cranendonck is vorige week gestart met een kind- en scheidingloket. Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding tegen te gaan.

nieuws
09-09-2019
192.

Kinderombudsman: Veiligheid kinderen moet beter

De veiligheid van kinderen in Nederland moet beter. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert bij het verschijnen van de derde kinderrechtenmonitor. Deze monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het staat met de naleving van kinderrechten in Nederland.

nieuws
16-12-2014
193.

Van Rijn: Kindertelefoon, Sensoor en AKJ blijven bestaan

De Kindertelefoon, Stichting Sensoor en het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) blijven gewoon bestaan. Dat stelt demissionair staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt de ontstane onrust over de continuïteit "zeer vervelend".

nieuws
18-05-2017
194.

Een jaar ploeteren met de nieuwe Jeugdhulp en Jeugdbescherming 2015

Themadag

agenda
23-11-2015
195.

Studiedag: Methodische ouderbegeleiding in problematische opvoedingssituaties

Ouderschapsbeleving en ouderschapstaken zullen vanuit theoretische en methodische kaders in relatie gebracht worden met de praktijk van alledag.

agenda
27-09-2012
196.

Dapper Hart Event

Taboe doorbreken over seksueel misbruik

agenda
20-11-2016
197.

Ouder-kind interacties

Congres

agenda
15-04-2020
198.

Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp

Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4.

feiten en cijfers
04-06-2014
199.

Kinderrechtenmonitor 2014

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen.

feiten en cijfers
16-12-2014
200.

Het Vlaggensysteem bij licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren

In deze training staat het Vlaggensysteem centraal: het succesvolle interventiesysteem om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen. Hoewel het Vlaggensysteem niet specifiek ontwikkeld is voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, merken wij dat de methodiek professionals die met deze doelgroep werken toch aanspreekt. Het Vlaggensysteem biedt deze professionals handvatten bij vragen als: Hoe duid je seksueel gedrag? Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? En hoe reageer je dan?

agenda
07-10-2011
201.

Veilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Handvatten om de positie van kinderen in de opvang te verbeteren.

publicatie
09-11-2015
202.

Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen

Congres

agenda
01-12-2016
203.

Nieuwe Jeugdbescherming!

Symposium

agenda
18-04-2016
204.

Het Verdeelde Kind

Literatuuronderzoek omgang na scheiding

feiten en cijfers
06-02-2003
205.

Kinderrechters bezorgd over wachtlijsten jeugdbescherming

Kinderrechters maken zich grote zorgen over het tekort aan jeugdzorgwerkers. De wachtlijsten bij jeugdbescherming zijn inmiddels zo lang, dat het risico bestaat dat er een jaar lang niets gebeurt. Kwetsbare kinderen zijn daar volgens de kinderrechters de dupe van. Dat meldt RTL Nieuws.

nieuws
07-08-2019
206.

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg over de problemen die zich voordoen in de relatie tussen ouders en Bureau Jeugdzorg in gevallen van ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen, en de manier waarop Bureaus Jeugdzorg deze problemen kunnen verminderen, bezien vanuit de behoorlijkheidsvereisten en kinderrechten.

feiten en cijfers
08-11-2012
207.

Majoor Bosshardtprijs naar Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind ontvangt dit jaar de Majoor Bosshardtprijs. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich inzetten om mensen een beter leven te geven.

nieuws
12-09-2018
208.

Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

nieuws
29-05-2018
209.

Trappenloop Euromast voor Het Vergeten Kind

De Euromast in Rotterdam organiseert dit jaar een trappenloop voor stichting Het Vergeten Kind. Deelnemers beklimmen op 24 juni 589 treden naar de top in het exclusieve trappenhuis van de Euromast.

nieuws
30-05-2017
210.

Cursus voor peuters en kleuters

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Jutters biedt cursussen voor moeders en hun kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De jongste groep bestaat uit kinderen van twee tot drie jaar oud.

nieuws
03-04-2009
211.

Week tegen Kindermishandeling

Van 14 t/m 20 november 2016

agenda
14-11-2016
212.

Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik

De Taskforce heeft tot taak om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan 'Kinderen Veilig' uit 2011 en het aanjagen en agenderen van de acties uit dit plan. December 2014 verscheen de Midterm Actieplan Kinderen Veilig. Op 18 maart 2015 informeerde de Taskforce kindermishandeling de Kamercommissie over de noodzaak van het delen van informatie.

beleid
07-08-2014
213.

Veilig opgroeien

Dag van de Pedagogiek

agenda
06-11-2015
214.

Noord-Holland Noord krijgt unieke bovenregionale crisisdienst Jeugd

Zorgaanbieders in Noord-Holland-Noord gaan intensief onder één dak samenwerken om snel hulp te bieden in crisissituaties waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn. De wethouders Jeugd van achttien gemeenten in Noord-Holland Noord tekenden daarvoor vorige week een overeenkomst.

nieuws
20-02-2018
215.

Meer beschermingsonderzoeken door Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2016 voor het eerst sinds jaren weer meer beschermingsonderzoeken gedaan. Tussen 2012 en 2015 was er juist sprake van een daling. Dat staat in het jaarbericht van de Raad.

nieuws
20-04-2017
216.

Post-it Art voor het Vergeten kind

Met een Post-it Art actie vraagt de Stichting Het Vergeten Kind in aanloop naar de Week van het Vergeten Kind, die volgende week plaatsvindt, alvast de aandacht voor kinderen in Nederlandse opvanglocaties.

nieuws
25-01-2016
217.

Vergeten kinderen, deel 1 en 2

Twee documentaires over kinderen en huiselijk geweld

publicatie
05-03-2009
218.

Signs of Safety gathering

Delen van good practices

agenda
02-02-2016
219.

Werkinstructie bij acuut kindermisbruik (artikel)

Artikel over forensisch-medisch onderzoek bij seksueel misbruik van kinderen.

publicatie
04-02-2016
220.

Partnergeweld en opvoeding

Aandachtspunten voor gemeentelijk beleid. Wmo Essay 14

publicatie
25-03-2013
221.

Week van de Lentekriebels

14 t/m 18 maart

agenda
14-03-2016
222.

PO-raad congres

Kennis voor morgen

agenda
10-06-2016
223.

Praten met kinderen over kindermishandeling: gewoon doen!

Webinar

agenda
05-09-2016
224.

Vechtende ouders, het kind in de knel

Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen.

publicatie
31-03-2014
225.

Handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een handreiking uitgegeven over kindhuwelijken en informele huwelijken. Deze publicatie voor professionals zet alle belangrijke informatie over dit onderwerp op een rij.

nieuws
10-07-2017
226.

Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Onderzoek naar de situatie van kinderen en jongeren in de opvang.

publicatie
30-04-2018
227.

Mannen over partnergeweld en vaderschap

26 mannen vertellen in deze publicatie over hun jeugd, geweld in de relatie en hun opvoedingsidealen.

publicatie
26-03-2012
228.

Hechtingsproblematiek

Jaarlijks congres

agenda
23-09-2015
229.

Kindertelefoon in de knel

De Kindertelefoon vreest voor zijn voortbestaan. Vanaf volgend jaar zal de financiering van de organisatie niet langer landelijk worden geregeld, maar moet hierover met de 388 afzonderlijke gemeenten onderhandeld worden.

nieuws
13-04-2017
230.

Verbetering aanpak kindermishandeling

Conferentie

agenda
16-11-2015
231.

Congres Kinderen met complex trauma

Het belang van de opvoeding in de behandeling

agenda
08-06-2012
232.

Ik kan het (niet) zelf. Hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Een verkenning van de Kinderombudsman van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

publicatie
22-05-2015
233.

Website Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik live

De website van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik is vandaag 'live' gegaan. De website bevat onder meer informatie over de Taskforceleden, het werk van de Taskforce en publicaties van de Taskforce.

nieuws
28-01-2013
234.

ACEs: nare jeugdervaringen

Jaarlijks congres

agenda
06-11-2019
235.

LINC colloquium: Kinderen uit de Knel

De LINC colloquia hebben tot doel praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en uitwisseling te vergemakkelijken.

agenda
28-05-2014
236.

Veerkracht opgenomen in databank Effectieve sociale interventies

Veerkracht is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. De interventie is door onafhankelijke praktijkbeoordelaars beoordeeld als Goed beschreven.

nieuws
10-05-2016
237.

LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
14-11-2016
238.

Kind in de knel! Over (v)echtscheiding en meer

Symposium

agenda
30-01-2015
239.

Veiligheid van kinderen, onze zorg

Seminar

agenda
25-06-2015
240.

Congres Centrum voor Jeugd en Gezin

Recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en betrokkenheid bij Centra voor Jeugd en Gezin.

agenda
30-09-2011
241.

Zijn de kinderen veilig?

Middagsymposium

agenda
19-05-2016
242.

Subsidiemogelijkheden big data geboortezorg en JGZ

Hoe komen kinderen uit kwetsbare gezinnen zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt 2.64 miljoen euro beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te doen.

nieuws
25-07-2019
243.

Moordouders

Kinderdoding in Nederland

publicatie
08-01-2008
244.

Amsterdam wil meer aandacht voor kind bij geweld

De gemeente Amsterdam heeft samen met een groot aantal hulpinstanties een routekaart opgesteld die aangeeft wat professionals moeten doen bij (een vermoeden van) geweld waarbij kinderen zijn betrokken. Aandacht voor het kind staat daarbij voorop.

nieuws
23-09-2010
245.

Mishandelde kinderen aan het woord

Verschijnt: 24-04-2008

publicatie
24-04-2008
246.

Bruins Slot wil denktank voor anticonceptiediscussie

Naar aanleiding van de discussie die het programma Zembla vorige week teweegbracht over gedwongen anti-conceptie voor ongeschikte ouders, heeft CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vragen gesteld aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

nieuws
19-04-2012
247.

Afname beschermingsonderzoeken: succes of risico?

Expertmeeting

agenda
16-07-2015
248.

Monument Stichting RuJu 1 december onthuld

Het monument voor de door hun vader vermoorde broertjes Ruben en Julian uit Zeist wordt op dinsdag 1 december onthuld. De betekenis van het monument is verruimd. Het wordt een gedenkplaats voor alle mensen die een kind hebben verloren.

nieuws
05-11-2015
249.

Kindermishandeling: De aanpak in Nederland

De aanpak van kindermishandeling van begin tot eind

publicatie
02-09-2005
250.

Elske DeWall nieuw ambassadeur Fier

Singer-songwriter Elske DeWall is de nieuwe ambassadeur van expertisecentrum Fier. Zij gaat zich inzetten voor getraumatiseerde moeders en hun kinderen.

nieuws
07-03-2016
251.

Aanpak Complexe Scheidingen

Webinar

agenda
26-05-2015
252.

Filmtrilogie: STIL

Over jongeren en huiselijk geweld

agenda
20-11-2015
253.

Werkwijze Veilig Thuis: een quickscan

Defence for Children over de toegang tot effectieve hulp voor kinderen die slachtoffer van kindermishandeling zijn of dreigen te worden.

publicatie
12-01-2016
254.

Week tegen kindermishandeling

18 t/m 24 november 2019

agenda
18-11-2019
255.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
256.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Studiemiddag

agenda
27-03-2015
257.

Zorg van 18- naar 18+

Landelijke studiedag

agenda
17-09-2019
258.

Reactie Kinderrechtenmonitor 2014

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Kinderombudsman, in reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014.

beleid
25-02-2015
259.

NCJ wil standaard stresstest peuters

Kinderen onder de drie jaar moeten standaard worden onderzocht op stress. Daarvoor pleit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Volgens het NCJ kan chronische stress op heel jonge leeftijd later leiden tot een burn-out, depressie of hart- en vaatziekten.

nieuws
16-11-2018
260.

Sociale Veiligheid (voortgezet onderwijs)

Op Koers!

agenda
18-02-2016
261.

Workshop voor professionals ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’

De workshop geeft deelnemers de bagage om de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ zelfstandig te kunnen geven aan opvoeders en begeleiders.

agenda
11-01-2013
262.

Samenwerking Drentse gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

De gemeenten in de provincie Drenthe hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming ondertekend. Hiermee leggen zij voor twee jaar hun afspraken vast over samenwerking, uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties. De Groningse gemeenten sluiten binnenkort een zelfde overeenkomst met de Raad.

nieuws
30-10-2014
263.

Giving maltreated children a voice

Mishandelde kinderen over de kwaliteit van hun leven na melding van de mishandeling bij het AMK.

publicatie
03-12-2014
264.

Boekje over kinderen in opvang

Het Fonds Kinderpostzegels, de Federatie Opvang en de werkgroep Veilige Toekomst hebben een boekje gemaakt over de kinderen die met een ouder in een instelling voor maatschappelijke of vrouwenopvang terecht komen. Volgens de organisaties is er meer aandacht voor deze kinderen nodig.

nieuws
09-11-2015
265.

Knokken voor de kinderen: gezinnen in vechtscheidingen en strijdzaken

Vijf vooraanstaande sprekers staan stil bij de uiteenlopende manieren waarop kinderen vechtscheidingen beleven en hoe daarop ingespeeld kan worden door professionals

agenda
30-01-2014
266.

Webinar praten met kinderen over kindermishandeling

Gratis online webinar

agenda
10-06-2016
267.

Jeugdartsen: opvoedhulp moet stress bij kinderen verminderen

Europese jeugdartsen ondertekenen vandaag in Rotterdam een verdrag waarin zij vastleggen dat ze ouders meer gaan ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij willen de stress, waar steeds meer kinderen en jongeren mee kampen, terugdringen.

nieuws
11-09-2019
268.

Rechter beslist over omgangsrecht kind bij partnerdoding

De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd bepalen of contact met de (vermoedelijke) dader in het belang van een kind is. Dit wetsvoorstel van minister Blok (Justitie) kan rekenen op brede steun in de Kamer.

nieuws
16-05-2017
269.

Van generatie op generatie

Een literatuurstudie naar het doorbreken van geweld en de rol van opvoeding

publicatie
28-03-2013
270.

Kindspoor

Voortijdige signalering en aanpak van geweld in gezinnen

feiten en cijfers
07-12-2007
271.

Jaarbericht Kinderrechten 2012

Monitor van UNICEF Nederland en Defence for Children op het gebied van kinderrechten in Nederland.

feiten en cijfers
26-06-2012
272.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
273.

Dilemma's rond vroege kindermishandeling

Studiedag

agenda
06-12-2016
274.

Verhagen blij met benoeming Speciaal Vertegenwoordiger Geweld tegen Kinderen

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties benoemde gisteren de Portugese Marta Santos Pais als Speciaal VN-Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen. Minister Verhagen toonde zich zeer ingenomen met de benoeming: "Het was hoog tijd. Nu kan eindelijk werk worden gemaakt van de aanpak van geweld tegen kinderen."

nieuws
02-05-2009
275.

36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

Het aantal kinderontvoeringen tijdens de zomer blijft stijgen, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). Deze zomer keerden 36 kinderen niet naar Nederland terug. Driekwart van deze kinderen zijn ontvoerd door de moeder, de andere 25 procent door de vader.

nieuws
15-09-2017
276.

Geweld tussen kinderen en tieners

Studiedag

agenda
09-04-2015
277.

Voldoende schakels, maar geen keten. Advies van de Commissie Diekstra inzake Haags gezinsdrama

Beschrijving van een casus huiselijk geweld die speelde in november 2005 in Den Haag, waarin de man zijn vrouw en kinderen en zichzelf van het leven beroofde. Naar aanleiding van deze zaak werd een commissie in het leven geroepen, de Commissie Diekstra inzake Haags gezinsdrama, die als opdracht kreeg te onderzoeken wat er mis ging in de hulpverlening aan dit gezin.

feiten en cijfers
04-05-2006
278.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

agenda
25-09-2019
279.

Monument voor jonge slachtoffers huiselijk geweld

De moeder van de vermoorde broers Ruben en Julian wil dat er een herdenkingsplek komt voor haar zoons en alle andere kinderen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld met dodelijke afloop. Zij begint samen met de stichting RuJu een inzamelingsactie voor een blijvend monument.

nieuws
28-06-2013
280.

Symposium Krachtige kinderen ... in de opvang

Elk kind verdient een veilig thuis waar het kan leven, spelen en leren. Dat is toch normaal

agenda
29-10-2012
281.

Fier wil Voetbalschool voor jonge slachtoffers van geweld

Fier Fryslân richt een Voetbalschool op voor jonge slachtoffers van geweld. De Voetbalschool richt zich op plezier, zelfvertrouwen, eigenwaarde en gezond leven. Hiermee wil Fier deze kinderen sterker maken, zodat ze in opstand kunnen komen tegen het geweld dat hun wordt aangedaan.

nieuws
30-08-2011
282.

Methodiek Veerkracht positief beoordeeld

Veerkracht, een methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, wordt door moeders, kinderen en medewerkers, over het algemeen positief beoordeeld. Dat blijkt uit een evaluatie. Het rapport werd vorige week aangeboden aan de voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn.

nieuws
07-04-2016
283.

Kiekeboem!

Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

publicatie
26-06-2018
284.

Ik heb al veel meegemaakt

Onderzoek van Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen.

publicatie
03-11-2016
285.

Toename vragen aan Kinderombudsman

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
19-04-2017
286.

Kinderen en trauma: Van wetenschappelijk onderzoek naar implicaties voor de praktijk

Hoeveel kinderen in Nederland worden blootgesteld aan schokkende gebeurtenissen? Hoe verwerken zij dergelijke ervaringen? Wat helpt hen om er weer bovenop te komen en wat maakt het juist moeilijk? En hoe kijken ouders en leerkrachten daar tegenaan?

agenda
09-06-2011
287.

Kinderombudsman bezorgd over spanningen in gezin door crisis

Steeds meer kinderen worden de dupe van de economische crisis. Dat blijkt uit de Kinderrechtenmonitor 2013. Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert leven steeds meer kinderen leven in armoede. Hij maakt zich zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, wat zou kunnen leiden tot kindermishandeling. “We moeten ervoor waken dat de jeugd niet het kind van de rekening wordt."

nieuws
11-09-2013
288.

Evaluatie Wet Kinderombudsman

Nederland kent sinds 1 april 2011 een Kinderombudsman. Het doel van deze evaluatie was om de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de Wet Kinderombudsman in de praktijk in kaart te brengen.

feiten en cijfers
12-07-2017
289.

Pravda schrijft stalkingservaringen van zich af

Nadia Pravda publiceerde onlangs 'In strijd van een scheiding', een boek gebaseerd op ware gebeurtenissen uit haar leven. Het is een leven dat in het teken staat van mishandeling, bedreiging en treiterijen; kortom stalking. Pravda heeft zich hiervan inmiddels vrij kunnen vechten. "Maar geen enkele strijd telt winnaars, alleen verliezers”, stelt ze. “Bij stalking zijn de grootste verliezers altijd de kinderen. Met dit boek wil ik de hulpverlening laten zien hoeveel impact de strijd op mijn kinderen heeft gehad."

publicatie
05-08-2005
290.

Kinderen uit de Knel

Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

publicatie
22-08-2014
291.

Guusje Nederhorst Foundation wordt Stichting Het Vergeten Kind

De ‘Guusje Nederhorst Foundation’ gaat voortaan verder onder de naam ‘Stichting Het Vergeten Kind’. Op deze manier onderstreept de stichting in de naamgeving voor welke kinderen zij zich inzet.

nieuws
14-01-2014
292.

Kindcheck (website)

Website voor de GGZ met informatie over de Meldcode, scholing, de aandachtsfunctionaris en relevante onderzoeken

interventie
01-05-2016
293.

Fontys Hogeschool en Kompaan en De Bocht werken samen bij kinderopvang

Kinderen van moeders uit de vrouwenhulpverlening van Kompaan en De Bocht in de regio Tilburg krijgen bijzondere kinderopvang. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen Fontys Hogeschool en de hulpverleningsinstelling.

nieuws
08-12-2014
294.

Groeit de jeugdzorg door?

Het beroep op de voorzieningen. Realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017

feiten en cijfers
29-11-2013
295.

Margrite Kalverboer is nieuwe Kinderombudsman

De Tweede Kamer heeft Margrite Kalverboer vandaag benoemd tot Kinderombudsman. De ambtsdragers en de medewerkers van het bureau van de Nationale ombudsman hebben hier met instemming kennis van genomen.

nieuws
05-04-2016
296.

Evaluatie ouderschapsplan: een eerste verkenning

Het is een eerste aanzet tot een evaluatieonderzoek van de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’. Er wordt zoveel mogelijk gebruik van bestaande data en literatuur.

feiten en cijfers
28-02-2014
297.

Het onzichtbare kind

Symposium

agenda
13-10-2016
298.

Workshop Praten met kinderen

Praten met kinderen over kindermishandeling

agenda
01-07-2016
299.

VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

VoorZorg, een huisbezoekprogramma ter ondersteuning van gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen, is effectief bij het verminderen van huiselijk geweld tijdens de zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek van VUmc.

nieuws
01-11-2013
300.

Scheiden… en de kinderen dan?

Agenda voor actie

publicatie
25-02-2018
301.

Dag van het Misbruikte Kind 2015

Dag voor lotgenoten

agenda
26-09-2015
302.

Helft kinderen maakt voor 12e ingrijpende ervaring mee

Bijna de helft van alle kinderen heeft voor zijn twaalfde al zeker één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Dit blijkt uit onderzoek van kinderrechtenorganisatie Augeo.

nieuws
03-11-2016
303.

Handle With Care

Sociale steun voor kinderen die thuis veel stress meemaken

interventie
14-02-2019
304.

Week van de lentekriebels

Van 19 t/m 23 maart 2012 wordt voor de zevende keer de 'Week van de Lentekriebels' voor het basisonderwijs georganiseerd.

agenda
23-03-2012
305.

Vroegsignalering

Jaarlijks Congres - tweede nationale editie

agenda
17-02-2016
306.

Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Driedaagse cursus

agenda
30-05-2016
307.

Kinderen in de keten: Meld- en hulptrajecten voor de getuigen van huiselijk geweld

Het Nederlands Jeugdinstituut / NJi (voorheen NIZW Jeugd) en Movisie (voorheen TransAct) hebben in opdracht van de Ministeries van Justitie en VWS een stand van zaken studie gedaan naar de ketensamenwerking rond kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

publicatie
24-02-2007
308.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
309.

Congres Stop de vechtscheiding!

Voor professionals die met scheidingskinderen te maken hebben.

agenda
13-06-2014
310.

Aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen in database

Aan de database Aanpakken jeugdgroepen van de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is de aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG) toegevoegd. Deze aanpak is onder meer bedoeld om de situatie waarin kinderen uit overlastgevende gezinnen opgroeien, te verbeteren.

nieuws
02-10-2012
311.

Kinderen in de keten 2008

Aanleiding van dit onderzoek was de vraag vanuit het ministerie hoe de publicatie en bijhorend congres 'Kinderen in de keten' is ontvangen en heeft geleid tot het opzetten van ketensamenwerking rondom kinderen als getuige van geweld. Deze vraag is geconcretiseerd in een aantal deelvvragen:

feiten en cijfers
30-03-2009
312.

Jaarlijks 250 kindhuwelijken

Nederland telt jaarlijks ongeveer 250 kindhuwelijken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

nieuws
12-02-2016
313.

Hulp na huiselijk geweld voor LVG-kind én moeder

Huiselijk geweld heeft een enorme impact op kinderen, en zeker die met een licht verstandelijke beperking (LVG). Hulpverleners kunnen met de nieuwe methodiek 'Hé kijk mij nou! LVG-kinderen én hun moeders' (al dan niet ook LVG) helpen. Via psycho-educatie leren ze de geweldsspiraal te doorbreken en hun pijn te verwerken. Hulpverleners worden ondersteund met bijeenkomsten en een gebruikersplatform op de MOVISIE Academie.

nieuws
10-11-2010
314.

Expositie kindertekeningen huiselijk geweld

Geestelijke gezondheidsorganisatie Dimence exposeert tekeningen van kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Deze reizende expositie is tot 20 december te zien bij Centrum voor Jeugd en Gezin Zwolle-Zuid en Zwolle-West. Deze expositie brengt de positie van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld onder de aandacht.

nieuws
13-12-2012
315.

Veel belangstelling benefietwedstrijd stichting RuJu

De benefiet-voetbalwedstrijd voor de stichting RuJu is gisterenavond door zo’n 1500 mensen bezocht. De opbrengst is bestemd voor een monument ter nagedachtenis aan alle jonge slachtoffers van huiselijk geweld. Er is in ieder geval 5000 euro opgehaald. Het precieze eindbedrag zal over enkele dagen bekend worden gemaakt.

nieuws
25-09-2013
316.

Preventie kindermishandeling

Inspiratiemiddag

agenda
13-12-2016
317.

Stress als kind beïnvloedt risicoinschatting op latere leeftijd

Als kinderen aan hevige stress zijn blootgesteld, verandert de werking van hun hersenen. Op latere leeftijd kunnen zij risico’s dan minder goed inschatten. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek, zo meldt NPO Radio 1.

nieuws
07-12-2017
318.

Early Home Visitation in Families at Risk for Child Maltreatment

Doel van dit onderzoek was om vast te stellen wat het effect is van huisbezoeken in gezinnen met een verhoogd risico op kindermishandeling.

feiten en cijfers
02-01-2007
319.

Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen

Hoe vaak komt kindermishandeling voor? Tot nu toe werd steeds uitgegaan van schattingen, op basis van Amerikaanse studies. Dit onderzoek is de eerste Nederlandse studie naar de prevalentie van kindermishandeling. Doelstelling van het onderzoek was inzicht te verschaffen in de prevalentie van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland.

feiten en cijfers
14-05-2007
320.

EUropean Conference on Child Abuse and Neglect

The aim of the conference is to present to the audience a state-of-the-art overview of this difficult field of expertise in health care.

agenda
23-05-2012
321.

Plasterk: ‘Verbetering kinderrechten Caribisch Nederland kost tijd’

Er moet nog veel moet gebeuren om de situatie op de Caribische eilanden in overeenstemming te brengen met de normen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Ook huiselijk geweld is in Caribisch Nederland een groot probleem. Dat blijkt uit het UNICEF-onderzoek naar kinderrechten op de Nederlandse Cariben. “Het gaat tijd kosten om grondige verbetering te bereiken”, beaamt minister Plasterk (BZK) in een reactie op het rapport.

nieuws
03-07-2013
322.

Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vandaag Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

nieuws
20-04-2016
323.

Het draaideurmodel

Workshop

agenda
16-11-2015
324.

Voor de Jeugd Dag 2019

Een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG

agenda
07-10-2019
325.

Violating children’s rights: Harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition

The common characteristic of the violations highlighted in this report is that they are based on tradition, culture, religion or superstition and are perpetrated and actively condoned by the child’s parents.

feiten en cijfers
25-10-2012
326.

Nieuw project Drenthe: Praten met kinderen

Onder de naam Praten met kinderen begint de Drentse gemeente Borger-Odoorn een project voor kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgt geld voor de uitvoering, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van de gevolgen van huiselijk geweld.

nieuws
17-06-2014
327.

Huiselijkgeweld.nl maart 2003

Jaargang 3, no. 1 - maart 2003

publicatie
01-03-2003
328.

Week van Kinderen Veilig van start

De Week van Kinderen Veilig is vandaag van start gegaan. Deze week vinden er door het hele land zo’n honderd activiteiten plaats om kinderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Het aantal initiatieven is ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen.

nieuws
17-11-2014
329.

Studiedag over kinderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking

Op 1 november 2011 organiseert van Gorcum een studiedag naar aanleiding van het verschijnen van he boek met de gelijknamige titel 'Ze zeggen dat we het niet kunnen' van Ineke Verdonk.

agenda
01-11-2011
330.

Emotieregulatie bij kinderen en jong volwassenen

Landelijke studiedag

agenda
04-11-2015
331.

Kind Magazine: 25 jaar VN Kinderrechtenverdrag

Magazine over het VN-kinderrechtenverdrag dat 25 jaar bestaat. Dit verdrag is ook voor Nederlandse kinderen van groot belang. Tienduizenden Nederlandse kinderen groeien op in situaties die hun veiligheid of ontwikkeling bedreigen. Het kinderrechtenverdrag biedt hen bescherming en benoemt de verantwoordelijkheden van de overheid.

publicatie
15-11-2014
332.

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's.

feiten en cijfers
01-08-2016
333.

Kind Centraal Award voor Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht heeft gisteren de ‘Kind Centraal’ Award ontvangen. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een opvanglocatie, initiatief, groep, persoon of fondsenwervende activiteit die zich buitengewoon inzet voor vergeten kinderen.

nieuws
04-02-2015
334.

Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband

Kinderdoding door de eigen ouders is een delict dat lange tijd werd gezien als een typisch ‘vrouwendelict’. In de afgelopen decennia is dit beeld verschoven: steeds vaker zijn het ook mannen die hun kind(eren) ombrengen. Zij schuwen dan veelal niet ook de partner en, in sommige gevallen, bovendien zichzelf te doden. In deze bundel bespreken verschillende deskundigen (vanuit de politie, het recht, de psychologie, de geneeskunde, het onderwijs) ontwikkelingen, spreiding en de actuele stand van zaken van (fataal) geweld tegenover kinderen.

publicatie
09-10-2009
335.

Begeleiden van ouder-kind interacties

Landelijke studiedag

agenda
25-06-2015
336.

Francien Lamers-Winkelman ontvangt Jaap Chrisstoffels Penning

De Jaap Chrisstoffels Penning voor bijzondere verdiensten op het gebied van de zorg voor psychisch getraumatiseerde kinderen is dit jaar toegekend aan prof.dr. Francien Lamers - Winkelman. De hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling ontving de penning tijdens het symposium ‘De behandeling van getraumatiseerde kinderen’.

nieuws
19-06-2009
337.

Jarige Kindertelefoon zoekt verhalen van bellers

De Kindertelefoon viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In aanloop naar dit jubileum is de organisatie op zoek naar mooie, ontroerende, grappige of indrukwekkende gesprekken uit de afgelopen 40 jaar.

nieuws
08-03-2019
338.

Weerbaar!

Congres

agenda
14-10-2015
339.

Bescherming van kinderen na partnerdoding

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in EditieNL uitgelegd wat er met de kinderen gebeurt na partnerdoding. De Raad deed dit naar aanleiding van de moord op een 36-jarige vrouw uit Zevenbergen vorige week.

nieuws
15-01-2014
340.

Boekpresentatie van Kinderen uit de Knel

Justine van Lawick en Margreet Visser hebben een methodiek uitgewerkt voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen.

agenda
09-09-2014
341.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
342.

In dialoog over conflictscheiding

Symposium

agenda
05-02-2016
343.

Horizonmethodiek seksueel misbruik

Verwerking van de ervaringen met het seksueel misbruik door het misbruikte kind

interventie
10-06-2007
344.

ToolKID Parkstad

Informatie-uitwisseling in het kader van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

interventie
12-04-2018
345.

Samen om het kind in de wijk

Werkconferentie

agenda
27-11-2015
346.

Week van Het Vergeten Kind van start

De Week van Het Vergeten Kind 2018 is vandaag van start gegaan. Het thema is dit jaar: 'Het belang van kleine gebaren van echte aandacht'.

nieuws
29-01-2018
347.

Handleiding 'Groepshulpverlening aan moeders van seksueel misbruikte kinderen'

Praktische handleiding voor het opzetten en begeleiden van groepen

publicatie
18-04-2005
348.

Steeds meer kinderen onder toezicht

Bijna 40.000 kinderen en jongeren stonden vorig jaar onder toezicht van een gezinsvoogd of woonden in een pleeggezin of instelling. Het gaat om ruim anderhalf keer zoveel kinderen als in 2001, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

nieuws
11-02-2013
349.

Sponsor schenkt opvang honderden poppenvilla's

Een anonieme sponsor schenkt aan alle 225 centra voor vrouwen- en maatschappelijke opvang en aan 240 samenwerkingsverbanden in het Nederlandse basisonderwijs een LILIANE poppenvilla. Het bedrag dat hiervoor wordt uitgetrokken bedraagt 750.000 euro.

nieuws
15-03-2011
350.

Hond geeft kinderen in opvang zelfvertrouwen

Kinderen in de vrouwenopvang van Kadera krijgen sinds kort gezelschap van honden. De aanwezigheid van een hond werkt drempelverlagend, kinderen stellen zich open naar het dier en daarmee ook naar hun omgeving, zo meldt rtv Oost.

nieuws
09-10-2018
351.

Oproep Europese Commissie voor kindgerichte aanpakken

De Europese Commissie roept organisaties op om voorstellen in te dienen voor een betere bescherming van migrantenkinderen (call 1) en voor een integrale, kindgerichte aanpak voor slachtoffers van kindermishandeling (call 2).

nieuws
16-09-2016
352.

Meer kinderen slachtoffer seksuele uitbuiting

De overheid onderschat het aantal minderjarigen dat seksueel wordt uitgebuit. Dat komt doordat organisaties als Bureau Jeugdzorg en de voogdij-instelling Nidos de slachtoffers niet of nauwelijks melden bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Dat blijkt uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel & Seksueel Geweld tegen Kinderen, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
24-12-2012
353.

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces

Nationale wet- en regelgeving betreffende de rechtspositie van minderjarige slachtoffers getoetst aan het internationale kinderrechtenkader.

publicatie
28-09-2015
354.

Invloed huiselijk geweld op ongeboren kind

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap gestrest zijn - bijvoorbeeld omdat ze thuis met geweld te maken hebben - kunnen hun ongeboren kind opzadelen met blijvende problemen, zo blijkt uit Duits onderzoek.

nieuws
20-07-2011
355.

Kindermishandeling in Nederland

Kindermishandeling is een serieus maatschappelijk probleem. Hoeveel kinderen in Nederland hiervan jaarlijks het slachtoffer zijn, is niet bekend. Wat thans bekend is over de omvang en aard van kindermishandeling is gebaseerd op buitenlandse gegevens. Een wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse situatie is nog nooit verricht. PI Research doet in samenwerking met de Vrije Universiteit, afdeling Orthopedagogiek onderzoek onder leerlingen van het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) inzake onveilige en bedreigende situaties, waaronder kindermishandeling, die zij in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. In een afzonderlijk onderzoek doet de Universiteit van Leiden onder beroepsbeoefenaren, naar hun bekendheid met gevallen van kindermishandeling. Aan de Vrije Universiteit vindt tevens een onderzoek plaats naar de omvang van kindermishandeling.

feiten en cijfers
07-12-2006
356.

‘Veiligheid kind verdwijnt te snel uit beeld’

Mishandelde kinderen zijn veel te vaak opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld. Dat zegt Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation, in een interview met Trouw. Volgens haar zijn de recidivecijfers hoog omdat de hulpverlening focust op de problemen van de ouders.

nieuws
10-03-2015
357.

De verstoorde seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Symposium

agenda
25-09-2015
358.

Kindhuwelijken en huwelijksdwang

Informatieblad over minderjarige vreemdelingen van de Raad voor de Kinderbescherming.

beleid
25-04-2016
359.

Drie geheimen voor een goed gesprek met een kind over kindermishandeling

Gratis webinar

agenda
21-04-2015
360.

Publicatie privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.

nieuws
14-08-2015
361.

Eerste staking jeugdzorg ooit

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse jeugdzorg staken de medewerkers. Zij protesteren vandaag tegen het jeugdzorgbeleid en de slechte arbeidsvoorwaarden.

nieuws
02-09-2019
362.

Conflictscheidingen

Webinar

agenda
12-04-2016
363.

Slotbijeenkomst Matqish Wladie

Raak mijn kind niet aan!

agenda
31-05-2016
364.

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden. Daarnaast stelt hij 41 miljoen euro beschikbaar voor het actieprogramma Kansrijke Start, dat vandaag in Tilburg wordt gepresenteerd.

nieuws
12-09-2018
365.

Sterke stijging aantal onderzoeken kindermishandeling

Sinds 2005 is het aantal adviezen én het aantal onderzoeken door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) - onderdeel van Bureau Jeugdzorg - sterk gestegen, blijkt uit het jaarverslag AMK van Jeugdzorg Nederland.

nieuws
05-07-2011
366.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
367.

Dag van de Jeugdhulp

Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit

agenda
21-04-2016
368.

'Kind tussen twee vuren'

Preventie- en hulpprogramma's voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld

publicatie
24-01-2005
369.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
370.

Achter gesloten deuren

De invloed van huiselijk geweld op kinderen

feiten en cijfers
01-08-2006
371.

De stem van het kind

Verhalen van kinderen van wie de ouder misbruikt is.

publicatie
03-12-2015
372.

Reactie Van Rijn op kritiek hulp aan kinderen bij huiselijk geweld

Uitgangspunt 1 voor Veilig Thuis is dat Veilig Thuis prioriteit geeft aan de belangen van kinderen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in antwoord op Kamervragen van Marith Rebel (PvdA) naar aanleiding van een bericht dat hulpverleners te weinig oog hebben voor het kind bij huiselijk geweld.

nieuws
25-03-2015
373.

Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.

nieuws
21-08-2015
374.

Opvoeden, opleiden en opgroeien doe je samen

Op het 6e symposium van Stichting Jorik staan vragen centraal over het signaleren van problemen bij jonge kinderen.

agenda
26-09-2012
375.

Beantwoording Kamervragen over aandacht hulpverleners voor kinderen bij huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA) over het bericht dat hulpverleners te weinig oog hebben voor het kind bij huiselijk geweld.

beleid
23-03-2015
376.

Nederland valt weg uit wereldwijde top kinderrechten

Nederland is fors gedaald op de KidsRights index die meet hoe het staat met de naleving van de rechten van kinderen. Nederland is van de tweede naar de dertiende plaats gezakt.

nieuws
13-06-2016
377.

Traumatische ervaringen in de kindertijd

Congres

agenda
24-04-2015
378.

Steeds meer Haagse kinderen belanden in opvang

Het aantal kinderen met ouder(s) in de opvang stijgt. De grootste instelling voor maatschappelijke opvang in Den Haag, de Kessler Stichting, heeft in de eerste helft van 2009 al meer kinderen binnen gehad (24) dan tijdens het hele jaar 2008 (22).

nieuws
11-09-2009
379.

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Eerste deelonderzoek van het landelijk prevalentie-onderzoek naar het voorkomen en de aard van kindermishandeling

feiten en cijfers
19-05-2017
380.

Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project 'Hoor je mij wel?' van de Kinderombudsman.

nieuws
04-06-2018
381.

Wat helpt kinderen seksueel misbruik verwerken?

Symposium

agenda
30-05-2015
382.

Handboek Kinderen als getuige van huiselijk geweld

Verschenen op: 31-01-2003

publicatie
31-01-2003
383.

Rechter oordeelt voortaan over omgang kind na partnerdoding

De kinderrechter krijgt vanaf 1 januari 2018 de bevoegdheid een beslissing te nemen over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. De nieuwe wet die dit mogelijk maakt, moet ervoor zorgen dat de situatie voor het kind verbetert.

nieuws
29-12-2017
384.

Kinderpostzegelactie helpt kinderen aan een beter thuis

Dit jaar vindt voor de zeventigste keer de Kinderpostzegelactie plaats. Presentatrice Nicolette van Dam verzorgde vandaag de aftrap door als eerste een bestelling te plaatsen. Vanaf morgen gaan kinderen langs de deuren om postzegels en andere producten te verkopen. De opbrengst gaat deze keer onder meer naar kinderen in de opvang.

nieuws
25-09-2018
385.

Moeders en hun kinderen over partnergeweld

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders en hun kinderen over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp.

publicatie
18-01-2013
386.

Psychiatrie, verslaving en ouderschap

Congres

agenda
24-03-2016
387.

Marietje Kesselsproject

Preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen

interventie
31-07-2007
388.

Zorg bij (v)echtscheiding

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen - congres

agenda
06-11-2019
389.

Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang

Afwegingskader van de sector kinderopvang behorende bij de Meldcode.

interventie
04-07-2018
390.

Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

interventie
23-06-2016
391.

80.000 boeken voor kinderen in opvang

Een actie van Bruna en stichting Het vergeten Kind om boeken in te zamelen voor kinderen in opvanglocaties heeft bijna 80.000 boeken opgeleverd. Daphne Schreuder van Het Vergeten Kind: “De 33.000 kinderen in Nederland die in moeilijke omstandigheden opgroeien, kunnen de boeken zeker gebruiken en zullen er heel blij mee zijn.”

nieuws
20-07-2015
392.

UNICEF-rapport toont omvang geweld tegen kinderen aan

Geweld en misbruik blijven de brute werkelijkheid voor veel kinderen over de hele wereld. Voor het eerst brengt UNICEF gegevens over geweld tegen kinderen samen in een rapport: 'Progress for Children: A Report Card on Child Protection'.

nieuws
06-10-2009
393.

Werken met het Vlaggensysteem voor docenten Hogere Sociale Studies

Train-de-trainer

agenda
20-09-2016
394.

Manifest voor betere hulp mishandelde kinderen

Fier Fryslân biedt de Tweede Kamer vandaag, voorafgaand aan het Algemeen Overleg over kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties, een manifest aan om te protesteren tegen de bezuinigingen.

nieuws
27-03-2013
395.

‘Ouderverstoting wordt te laat herkend’

Ouderverstoting, ook wel bekend als Parental Alienation Syndrome (PAS), moet worden opgenomen in de nieuwe versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Dat stelt pedagoog Joep Zander, die promotieonderzoek doet aan de Universiteit van Amsterdam naar mogelijkheden van het herstel van PAS, in het dagblad De Pers.

nieuws
10-06-2011
396.

Kind uit de strijd

Methodiek van Bureau Jeugdzorg Limburg ter versterking van het kind in geëscaleerde scheidingssituaties

interventie
31-01-2017
397.

Voldoende geholpen? Onderzoek naar de hulp aan kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld

Er is wel degelijk aandacht voor kinderen die, als slachtoffer of getuige, betrokken zijn bij huiselijk geweld, maar hulpverlening aan deze doelgroep is niet vanzelfsprekend.

feiten en cijfers
16-12-2011
398.

Beantwoording Kamervragen over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang.

beleid
18-03-2013
399.

Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

Met één gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders.

beleid
28-11-2011
400.

In de strijd van een scheiding

Over de impact van stalking op het leven van het slachtoffer en haar gezin

publicatie
29-05-2004
401.

Project Huisje Boompje Beestje deze week van start

Kinderpostzegels houdt morgen het congres Huisje Boompje Beestje. Dit is de officiële kick off van het gelijknamige project om kinderen in de opvang meer in contact te brengen met natuur en dieren. Uit onderzoek blijft dat dit helpt bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen.

nieuws
09-10-2017
402.

Jongeren vragen informateur om aandacht voor kinderen in de knel

Informateur Edith Schippers heeft vrijdag een brief ontvangen van jongeren die aandacht vragen voor alle kinderen die in Nederland in de knel zitten. De brief was ondertekend door de Jongerentaskforce van Augeo Foundation, de Jongerenadviesraad van Het Vergeten Kind en de Jongerenraad van Kinderpostzegels.

nieuws
03-04-2017

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: