Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

30 resultaten gevonden met "mannelijke slachtoffers"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Pionieren in de mannenopvang

Een verkennende onderzoek naar de ernst van de problematiek van mannelijke slachtoffers en naar het effect van de opvang.

feiten en cijfers
18-08-2011
2.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
3.

Mishandelde vaders machteloos bij organiseren omgangsregeling

Moeders worden in ons land voorgetrokken als het gaat om omgang met de kinderen na huiselijk geweld of een vechtscheiding. "Moeders hebben juridisch meer mogelijkheden, krijgen van instanties vaker het voordeel van de twijfel en gebruiken die positie om vaders dwars te zitten", zo schrijft het AD.

nieuws
13-05-2019
4.

Mannen die klappen oplopen

Reportage van De Volkskrant over mannelijke slachtoffers van partnergeweld.

publicatie
28-05-2015
5.

Secundaire analyses slachtofferdata huiselijk geweld

Eerste van een viertal vervolgstudies naar slachtoffers en daders van huiselijk geweld: over de samenhang tussen slachtoffer- en daderschap van ernstig huiselijk geweld.

feiten en cijfers
15-09-2011
6.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
7.

Onderzoeksrapport: Thuis in je huis

Een kwalitatief onderzoek naar mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
09-04-2008
8.

‘Lang dacht ik dat ík de viespeuk was. Nu zie ik dat die moeder mij heeft misbruikt’ (artikel)

Reconstructie Misbruik door vrouw

publicatie
03-09-2018
9.

Trainingsmodules over mannenmishandeling

De expertise die werd opgedaan tijdens de pilot Mannenopvang is verwerkt in trainingsmodules. De trainingen zijn gericht op organisaties als Veilig Thuis, de buurt-/wijkteams, politie, gemeenten en hulpverleningsorganisaties.

nieuws
17-11-2016
10.

Gemeenten weinig oog voor mannelijke slachtoffers

Veel gemeenten hebben mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld onvoldoende in beeld, evenals de omvang van deze doelgroep. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012, door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

nieuws
02-06-2014
11.

Brits onderzoek: mannelijke slachtoffers worden genegeerd

Huiselijk geweld neemt toe in Groot-Brittannië en treft aanzienlijk meer mannen dan gedacht. Vier op de tien slachtoffers zijn van het mannelijke geslacht. Dat blijkt uit onderzoek door een Britse organisatie voor meer gelijkheid.

nieuws
06-09-2010
12.

Trauma: late gevolgen voor kinderen en volwassenen

Centraal staan de gevolgen van het meemaken van schokkende gebeurtenissen op langere termijn en de mogelijkheden van de hulpverlening.

agenda
12-10-2011
13.

Filmpje mannelijk slachtofferschap YouTube hit

ManKind Initiative, een Britse organisatie die opkomt voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, heeft door middel van een confronterend filmpje op YouTube de aandacht op zich weten te vestigen. Het houdt de kijker een spiegel voor: wat doe je als omstander als een vrouw een man mishandelt?

nieuws
26-05-2014
14.

Als de nood aan de man is.

Een verkennende studie naar de opvang van en hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van (dreiging van) geweld in afhankelijkheidsrelaties.

feiten en cijfers
06-05-2010
15.

Magazine over mannenmishandeling

Om een beter beeld te schetsen van mannenmishandeling en de mannenopvang in Nederland, hebben instellingen uit de vier grote steden een magazine uitgebracht. Doel van dit magazine is: doorbreken van het taboe en de stigmatisering en onderstrepen van de noodzaak voor opvang.

nieuws
17-03-2015
16.

Meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Het aantal vrouwelijke verdachten van huiselijk geweld neemt verhoudingsgewijs toe. Ook het aantal mannelijke slachtoffers stijgt relatief snel. Dat stellen Henk van de Veen, werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), en Stefan Bogaerts, hoogleraar Forensische psychologie en Victimologie bij de Universiteit Tilburg / Intervict in het tijdschrift SECONDANT.

nieuws
06-05-2011
17.

Aandacht voor mannelijke slachtoffers Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt met het project 'Mannen, kom op!' aandacht voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Afgelopen zaterdag 5 oktober gingen het acteurs van het project op verschillende locaties in Purmerend de straat op om heftige ruzies na te spelen.

nieuws
07-10-2013
18.

Van Rijn informeert Kamer over mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) vindt het belangrijk dat er ook voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld goede hulp en opvang beschikbaar is. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De brief informeert de Kamer onder andere over onderzoek, opvang en publiekscampagnes gericht op mannelijke slachtoffers.

nieuws
08-02-2017
19.

Betere spreiding mannenopvang

De opvang van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld moet beter over het land worden verspreid. De 1,2 miljoen euro die voor de mannenopvang beschikbaar wordt gesteld, wordt volgend jaar daarom verdeeld over zes steden, in plaats van over de G4 zoals dit jaar nog het geval is.

nieuws
27-05-2016
20.

Antwoord op Kamervragen over mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de kamer over onderzoek, opvang en publiekscampagnes gericht op mannelijke slachtoffers.

beleid
08-02-2017
21.

Informatieavonden mannelijke slachtoffers Zaanstreek-Waterland

Onder de naam ‘Mannen kom op!’ worden in Zaanstreek-Waterland de komende tijd informatiebijeenkomsten gehouden voor mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

nieuws
20-05-2014
22.

Het is niet stoer

De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen

publicatie
22-07-2019
23.

Mannenopvang Zwolle en Tilburg van start

Mannelijke slachtoffers van huiselijk- en eergerelateerd geweld of mensenhandel kunnen vanaf deze week terecht bij de mannenopvang in Zwolle en Tilburg. De opvang is in handen van Kadera (Zwolle) en Kompaan en De Bocht (Tilburg/Goirle).

nieuws
04-01-2017
24.

5,5% van 18+ bevolking heeft te maken met huiselijk geweld

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.

nieuws
06-02-2019
25.

Vrouwenmishandeling meestal door een bekende

Bij het merendeel van de mishandelingen en bedreigingen bij vrouwen is de dader een bekende van het slachtoffer. Bij drie op de tien mishandelde vrouwen is de (ex-)partner of een familielid de dader. Dat is bij mannen veel minder het geval. Weliswaar zijn mannen vaker dan vrouwen slachtoffer van mishandeling (1,3 versus 0,7 procent) en bedreiging (4,6 versus 2,5 procent).  Vrouwen hebben veel vaker te maken met seksueel geweld dan mannen.

nieuws
11-12-2012
26.

Factsheet: Huiselijk geweld tegen mannen

Er is een factsheet Huiselijk geweld tegen mannen toegevoegd aan de serie factsheets rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Er bestond al een factsheet Partnergeweld. Maar omdat de signalering en aanpak op een aantal punten verschilt, is ervoor gekozen om een aparte factsheet over mannenmishandeling samen te stellen.

nieuws
22-07-2019
27.

Nieuwe website mannenopvang

De mannenopvang heeft een nieuwe website: Mannenmishandeling.nl. Het is een gezamenlijke website van de zes organisaties die in Nederland hulp en opvang bieden aan mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

nieuws
03-09-2018
28.

Mannenopvang voortgezet

De mannenopvang in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam (G4) wordt in ieder geval tot 1 januari 2015 voortgezet. Sinds de start van het project mannenopvang in 2008 hebben ruim 200 mannelijke slachtoffers van (dreigend) geweld tijdelijk onderdak gevonden. Namens de G4 maakte Amsterdam dat gisteren bekend.

nieuws
13-06-2012
29.

'Zij was veel sterker en gemener ook' (artikel)

Ervaringsverhaal van een man die slachtoffer is van partnergeweld.

publicatie
11-06-2015
30.

Taboe mannelijk slachtofferschap nog altijd groot

Er rust nog altijd een taboe rondom mannelijk slachtofferschap. Dit taboe moet verder worden doorbroken. Daarbij moet worden meegenomen dat meer bekendheid tot een grotere vraag naar mannenopvang kan leiden. Dat is een van de conclusies van de evaluatiestudie 'Pionieren in de mannenopvang'.

nieuws
18-08-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: