Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

274 resultaten gevonden met "meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

dossier
12-04-2010
2.

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

beleid
31-12-2016
3.

Train de trainer werken met een meldcode

Training van drie dagdelen

agenda
20-11-2015
4.

Kindermishandeling Horen, zien en... melden!

Over de meldcode kindermishandeling voor het primair onderwijs.

agenda
09-03-2011
5.

Handen uit de mouwen in de wijk

Training Praten over geweld achter de voordeur

agenda
05-04-2016
6.

Eerste Keurmerk Meldcode voor kinderopvang uitgereikt

Kinderdagpaleis Ukkepuk uit Vlaardingen heeft als eerste kinderopvangcentrum het Keurmerk Meldcode ontvangen. Tot nu toe werd het keurmerk alleen uitgereikt aan GGD'en en ziekenhuizen.

nieuws
03-08-2015
7.

Ambulancepersoneel Zuid-Holland Zuid doet steeds vaker melding bij Veilig Thuis

Medewerkers van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid melden zorgwekkende situaties steeds vaker bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen steeg het afgelopen jaar met maar liefst 80 procent. Vanwege deze forse toename is een tweede aandachtsfunctionaris aangesteld.

nieuws
23-01-2018
8.

Radarfunctie Veilig Thuis

Factsheet over extra taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode

beleid
19-10-2017
9.

Afwegingskader Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld KNOV

Publicatie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

interventie
04-07-2018
10.

Rapport Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar gebruik van de Meldcode bij justitiële inrichtingen, reclasseringsorganisaties, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen en Halt.

feiten en cijfers
18-12-2015
11.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Zwolle)

Eendaagse training

agenda
28-11-2016
12.

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel)

Reacties van het veld en de Tweede Kamer

publicatie
15-10-2016
13.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Tweedaagse training Pharos over huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
21-11-2012
14.

Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang (artikel)

Artikel van het Kennisplatform Integratie & Samenleving

publicatie
18-12-2018
15.

Presentatie Meldcode Huiselijk Geweld

Minister Rouvoet van Jeugd & Gezin en staatssecretaris Bussemaker (VWS) hebben vandaag de Meldcode Huiselijk Geweld gepresenteerd. Deze meldcode moet leraren, zorgverleners en jeugdhulpverleners alert maken op signalen van mishandeling en stimuleren om hiervan melding te maken.

nieuws
01-02-2010
16.

Huiselijk geweld eerder gestopt door meldcode

Sinds de invoering van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, grijpen professionals in de havenstad jaarlijks honderden keren vaker in dan voorheen. Het geweld wordt daardoor eerder gestopt. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, dat in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond werd uitgevoerd.

nieuws
18-07-2012
17.

Vooraankondiging Wmo Atelier 7 Huiselijk geweld en kindermishandeling

Slaan mag niet, mishandeling is onaanvaardbaar. Niettemin is er veel fysiek en psychisch leed achter de Amsterdamse voordeur. Publiekscampagnes wijzen ons allemaal aan als alerte, verantwoordelijke omstanders die moeten ingrijpen als de situatie daarom vraagt. Maar het signaleren van huiselijk geweld en er vervolgens melding van maken, vergen, naast moed en begrip, ook deskundigheid en onderscheidingsvermogen. Hoe te handelen in welke situaties?

agenda
06-10-2010
18.

De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Specifieke aandachtspunten bij de meldcode als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld.

publicatie
03-07-2014
19.

Nauwelijks terugkoppeling na melding kindermishandeling

Wat gebeurt er na een melding van kindermishandeling met het kind? Bijna 40 procent van de melders weet het niet. Dat blijkt uit een enquête die het Tijdschrift voor kindermishandeling (TKM) hield onder ruim 1400 beroepskrachten.

nieuws
04-05-2012
20.

Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik wil meldplicht

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik pleit voor een meldplicht bij kindermishandeling. Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis. De Taskforce vindt dat hier nu iets aan moet worden gedaan.

nieuws
23-09-2015
21.

Training LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
15-09-2016
22.

Online cursus meldcode voor mondzorgprofessionals

Voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten is een online cursus ‘Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de mondzorg’ ontwikkeld. De signaleringskans van huiselijk geweld en kindermishandeling is groot bij professionals binnen de mondzorg.

nieuws
29-01-2014
23.

Werken met een meldcode. Train de trainer

De Wet Meldcode van de Ministeries van VWS, Jeugd en Gezin en Justitie komt eraan en veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. De overheid heeft daarom een bijscholingsmodule Werken met een Meldcode en een Train-de-trainer laten ontwikkelen. U wordt als trainingsbureau uitgenodigd om aan de Train-de-trainer deel te nemen en daarna de bijscholingsmodule in uw trainingsaanbod op te nemen. Helpt u professionals de stap te zetten? De Train-de-trainerbijeenkomst Werken met een Meldcode wordt door MOVISIE in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) georganiseerd.

agenda
27-09-2010
24.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is aangescherpt. Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

nieuws
07-07-2017
25.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
26.

Functionaris aangesteld voor kwaliteitsverbetering Veilig Thuis

De VNG heeft de ervaren jeugdzorg bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef aangesteld om vanaf 1 april de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties te verbeteren. Daarnaast gaat Sprokkereef met alle betrokken partijen aan de slag om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk.

nieuws
09-02-2016
27.

Nota naar aanleiding verslag commissie jeugdzorg wetsvoorstel verplichte meldcode

Op 18 april 2012 heeft de staatssecretaris van VWS gereageerd op het verslag van de Commissie Jeugdzorg van 16 december 2011.

beleid
19-04-2012
28.

Kerken willen eigen adviespunt huiselijk geweld

De Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud-Gereformeerde Gemeenten en Hersteld Hervormde Kerk willen een adviespunt huiselijk geweld openen. Dat meldde het Nederlands Dagblad gisteren.

nieuws
19-11-2013
29.

Netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen

Er is een markt met aanbieders van opleidingen.

agenda
25-03-2013
30.

Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project 'Hoor je mij wel?' van de Kinderombudsman.

nieuws
04-06-2018
31.

Minimumeisen meldcode gepubliceerd

Het besluit over de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is gisteren gepubliceerd. Hiermee wordt de uniformiteit van de verschillende meldcodes geborgd.

nieuws
31-07-2013
32.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Eendaagse training

agenda
23-06-2016
33.

Werken met een meldcode

Train-de-trainer

agenda
09-12-2016
34.

Ziekenhuizen Rotterdam tekenen meldcode

De samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen hebben vandaag de Rotterdamse meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondertekend. Hiermee kunnen de elf ziekenhuizen in en om Rotterdam vroegtijdig kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren.

nieuws
15-04-2009
35.

Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op. Op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’ wordt een landelijk congres georganiseerd.

agenda
18-11-2013
36.

Afwegingskader Meldcode Onderwijs en leerplicht

Document van en voor het onderwijsveld.

interventie
04-07-2018
37.

Laatste nieuwsbrief 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'

De laatste nieuwsbrief ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is verschenen. Met deze nieuwsbrief ondersteunde het ministerie van VWS organisaties en professionals die met de meldcode werken.

nieuws
09-12-2013
38.

LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
14-11-2016
39.

Huiselijk Geweld voor aandachtsfunctionarissen

Train-de-trainer

agenda
27-03-2015
40.

Signaalkaart meisjesbesnijdenis

Overzicht van signalen van vrouwelijke genitale verminking (vgv, meisjesbesnijdenis) en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
41.

Conferentie ‘’Wat kun je doen?’’

In de conferentie gaat in op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en vormt de afsluiting van de RAAK- periode in Hollands Midden.

agenda
23-11-2010
42.

Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Verdiepingsmiddag

agenda
27-06-2016
43.

Werkconferentie over ouderenmishandeling in Utrecht

Werkconferentie voor aandachtsfunctionarissen rond de meldcode ouderenmishandeling.

agenda
05-06-2013
44.

Veldhuijzen tegen meldplicht huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten is geen voorstander van een meldplicht om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Ze kiest liever voor een verplichte meldcode, zo liet ze vandaag in een brief aan Tweede Kamer weten.

nieuws
02-02-2011
45.

Teacher's Talk GIA en meldcode

Voor docenten mbo en hbo van zorg-, agogische- en welzijnsopleidingen

agenda
21-05-2015
46.

Afwegingskader voor melden kindermishandeling en huiselijk geweld V&VN

Stappenplan voor Verzorgenden, Verpleegkundigen en Verpleegkundig specialisten.

interventie
04-07-2018
47.

KNMG tegen meldplicht kindermishandeling

Artsenfederatie KNMG wijst een wettelijke meldplicht voor hulpverleners af. Zo’n meldplicht zou een goede hulpverlening belemmeren en kan volgens de KNMG dus averechts uitwerken.

nieuws
18-01-2011
48.

Ook staatssecretaris is tegen meldplicht

Staatssecretaris Martin van Rijn wil de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling niet vervangen door een meldplicht. Hij wil dat de huidige meldcode beter gaat werken. Momenteel bekijkt hij waar registratie van vermoedens van kindermishandeling zou kunnen plaatsvinden. Volgende maand komt hij met een voorstel.

nieuws
19-11-2015
49.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Workshop

agenda
19-11-2015
50.

Factsheet Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis

Psychologen die het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen, kunnen nu gebruikmaken van een factsheet over de samenwerking met Veilig Thuis. De factsheet is de opbrengst van een leertafel in Gooi en Vechtstreek, maar kan ook in andere regio’s worden gebruikt.

nieuws
20-02-2019
51.

Organisaties voor kinderrechten en VVD pleiten voor meldplicht kindermishandeling

Het Kinderrechtencollectief, dat bestaat uit diverse kinderrechtenorganisaties zoals Unicef en Defence for Children, pleit samen met de VVD en het VN-Kinderrechtencomité voor een meldplicht kindermishandeling.

nieuws
21-04-2009
52.

Landelijke belactie aanpak kindermishandeling op scholen

The Next Page, een sociale onderneming die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, is gestart met een grote landelijke belactie naar het primair en speciaal onderwijs. Doel is alle basisscholen te bereiken en zo te helpen kindermishandeling beter aan te pakken onder het motto: 'Elke school kan nu iets doen tegen kindermishandeling'.

nieuws
20-04-2013
53.

Basistraining Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Tweedaagse training

agenda
21-05-2015
54.

Psychologen in verweer tegen meldplicht

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft samen met een aantal beroepsverenigingen schriftelijk gereageerd op het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling om een meldplicht bij kindermishandeling mogelijk te maken. Zij hebben daar ernstige bedenkingen bij.

nieuws
28-10-2015
55.

Veldhuijzen: misbruik gehandicapten in meldcode

Seksueel misbruik valt nadrukkelijk ook onder geweld in huiselijke kring, zo stelt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid), in reactie op een rapport dat ze vrijdag kreeg over misbruik bij mensen met een handicap. Zij wil seksueel geweld tegen mensen met een beperking dan ook opnemen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
14-11-2011
56.

Sluitende aanpak kindermishandeling Flevoland

Alle instellingen in Flevoland die met kinderen werken, gaan hun aanpak van kindermishandeling op elkaar afstemmen. Dit moet leiden tot een sluitende aanpak van kindermishandeling in de provincie.

nieuws
07-10-2010
57.

Meer aandacht voor aanpak geweld in opleidingen

Naast het scholen van professionals in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, moet er ook in opleidingen meer aandacht voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) komen. Om dit te realiseren hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS en minister Jet Bussemaker van Onderwijs de Tweede Kamer een plan van aanpak gestuurd.

nieuws
17-07-2013
58.

‘Voeg notariaat toe aan meldcode’

Notarissen moeten vermoedens van uitbuiting en financieel misbruik kunnen melden, ondanks hun beroepsgeheim. Dat zegt Jef Oomen van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) vanavond in het programma De Vijfde Dag.

nieuws
02-10-2013
59.

Rotterdamse aandachtsfunctionarissen in beeld

Het Servicepunt Meldcode bij de GGD Rotterdam Rijnmond heeft de film 'Rotterdamse aandachtsfunctionarissen in beeld, implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' ontwikkeld.

publicatie
18-01-2015
60.

Kennisinstituten willen meldcode, geen meldplicht

Verschillende kennisinstituten, belangenorganisaties en zorgaanbieders hebben staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) verzocht om verder te gaan op de ingeslagen weg om het wettelijk kader voor een landelijke meldcode voor geweld in afhankelijkheidsrelaties te realiseren. De organisaties zijn tegen een meldplicht.

nieuws
02-02-2011
61.

Verbetering van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Hoorzitting / rondetafelgesprek op 10 oktober 2016 over advies Sprokkereef betreffende aanscherping en verbetering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij vermoedens en/of signalen van kindermishandeling.

beleid
10-10-2016
62.

Wet Meldcode implementeren in het Hoger Beroepsonderwijs

Wat betekent de Wet meldcode voor de opleiding in het algemeen en voor diverse professionals zoals docenten, vertrouwenspersonen, SLB-ers en decanen in het bijzonder?

agenda
09-10-2014
63.

De Meldcode in beeld

Voorlichtingsfilm voor professionals die met de Meldcode moeten gaan werken en die betrokken zijn bij de hulpverlening aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.

publicatie
25-03-2013
64.

Conferentie: ‘Werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

De belangrijke stappen uit de meldcode worden nagespeeld, waarbij toeschouwers vragen kunnen stellen. Daarnaast kunt u vragen stellen over de implementatie van de meldcode.

agenda
13-10-2011
65.

Durven signaleren

Naar een effectiever gebruik van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

publicatie
19-01-2017
66.

Gebruik meldcode binnen Amsterdamse kinderopvang voor verbetering vatbaar

Het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen Amsterdamse kinderopvang is voor verbetering vatbaar. Dat concludeert de GGD Amsterdam op basis van onderzoek naar het effectiever inzetten van de meldcode binnen de kinderopvang.

nieuws
18-01-2017
67.

Plan van aanpak aandacht voor GIA in opleidingen

Naast het scholen van professionals in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, moet er ook in opleidingen meer aandacht voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) komen. Om dit te realiseren hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS en minister Jet Bussemaker van Onderwijs de Tweede Kamer een plan van aanpak gestuurd.

beleid
15-07-2013
68.

Presentatie KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is vandaag gepresenteerd. Deze meldcode helpt artsen bij het beantwoorden van de centrale vraag: wanneer, bij wie en hoe trek ik aan de bel?

nieuws
13-03-2012
69.

Eigen meldcode voor verpleegkundigen en verzorgenden

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN heeft een eigen meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze meldcode ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld.

nieuws
10-02-2011
70.

NJi-brochure helpt mbo-scholen bij invoeren meldcode

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een brochure gepubliceerd die scholen in het middelbaar beroepsonderwijs helpt bij het invoeren van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo heeft het NJi onder andere de stappen van het basismodel van de meldcode vertaald naar het mbo.

nieuws
16-11-2016
71.

Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Tijdens de training leert u hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en gaat aan de slag met het in kaart te brengen van uw zorgen. Om vervolgens deze op een respectvolle en niet-oordelende manier te bespreken met uw cliënt.

agenda
18-05-2012
72.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
73.

Kindermishandeling bespreekbaar maken– een training voor eerste opvang scholen

Training Pharos over huiselijk geweld, migrantenouders, kindermishandeling, meldcode Kindermishandeling.

agenda
09-10-2012
74.

Meldcode Dierenmishandeling klaar

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft een Meldcode Dierenmishandeling opgesteld. Daarin wordt ook het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld uitgelegd.

nieuws
13-05-2011
75.

Werken met een meldcode. Train de trainer

De Wet Meldcode van de Ministeries van VWS, Jeugd en Gezin en Justitie komt eraan en veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. De overheid heeft daarom een bijscholingsmodule Werken met een Meldcode en een Train-de-trainer laten ontwikkelen. U wordt als trainingsbureau uitgenodigd om aan de Train-de-trainer deel te nemen en daarna de bijscholingsmodule in uw trainingsaanbod op te nemen. Helpt u professionals de stap te zetten? De Train-de-trainerbijeenkomst Werken met een Meldcode wordt door MOVISIE in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) georganiseerd.

agenda
17-09-2010
76.

Studiemiddag Aanpak Ouderenmishandeling

Voor professionals in de regio Haaglanden

agenda
16-06-2015
77.

Met de deur in huis

Verdiepingsmiddag Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
17-02-2015
78.

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Open inschrijftraining Kadera: aanpak huiselijk geweld.

agenda
15-01-2015
79.

Kenniscafé Meldcode

Bijeenkomst

agenda
16-03-2015
80.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de achtste voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA).

beleid
04-10-2016
81.

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht

Twee factsheets van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

publicatie
23-08-2013
82.

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Meldcode unaniem aan

De Tweede Kamer heeft vandaag unaniem het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. De Kamer nam wel een aantal moties aan.

nieuws
05-02-2013
83.

Een vermoeden… en dan?

Het congres wordt georganiseerd door het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling voor een ieder die in de provincie Groningen met de nieuwe wet te maken krijgt.

agenda
01-07-2013
84.

Jaarcongres Veilige Zorg

Jaarcongres

agenda
06-10-2015
85.

Afwegingskader KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Dit nieuwe afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden.

interventie
04-07-2018
86.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Eindhoven)

Eendaagse training

agenda
13-10-2016
87.

Symposium 'Met de deur in huis'

Op 21 oktober organiseren Het Kopland en Bureau Jeugdzorg Groningen het symposium "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Met de deur in huis'.

agenda
21-10-2014
88.

Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

beleid
28-07-2017
89.

Samenvatting Onderzoek meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Samenvatting van de resultaten van de voormeting naar de bekendheid, het draagvlak en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

feiten en cijfers
04-12-2012
90.

Rapportage onderzoek onder artsen naar de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quick scan naar de ervaringen met de meldcode van huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en psychiaters

feiten en cijfers
16-06-2015
91.

VWS reikt eerste Keurmerk Meldcode uit

Anja van Zantinge, projectleider Aanpak Kindermishandeling bij het ministerie van VWS, heeft gisteren het eerste Keurmerk Meldcode uitgereikt aan het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) en Registerplein.

nieuws
06-03-2015
93.

Landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met veranderingen op het gebied van het beleid inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze publicatie worden de belangrijkste elementen (wettelijk traject, inanciële aspecten, regionale context, ondersteuning en planning) naast elkaar gezet.

beleid
13-06-2013
94.

Meldcodes kindermishandeling. Beschikking, waardering, gebruik en scholing

Verslag van onderzoek naar de beschikking over, de waardering van en scholing in het gebruik van meldcodes kindermishandeling, uitgevoerd door Veldkamp in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

feiten en cijfers
02-03-2009
95.

Webinar wet meldcode voor gemeenten

Het webinar is primair bedoeld voor beleidsambtenaren met huiselijk geweld en kindermishandeling in hun pakket.

agenda
17-09-2013
96.

Onderzoek naar gebruik meldcodes kindermishandeling

Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin doet in het kader van haar Actieplan Aanpak Kindermishandeling in februari en maart 2008 een onderzoek naar het gebruik van meldcodes kindermishandeling door professionals en vrijwilligers.

feiten en cijfers
07-03-2008
97.

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 28 oktober 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

beleid
30-07-2013
98.

Afwegingskaders Meldcode in ontwikkeling

Diverse beroepsgroepen ontwikkelen momenteel hun afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze kaders dienen op 1 juli 2018 gereed te zijn.

nieuws
22-02-2018
99.

Rotterdam niet in beroep tegen Riagg

De gemeente Rotterdam gaat niet in beroep in de zaak tegen de Riagg. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg kreeg van de gemeente geen subsidie meer, omdat zij niet wilde meewerken aan een verplichte meldcode huiselijk geweld. Daarop werd de gemeente aangeklaagd.

nieuws
12-07-2011
100.

Signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking om zo vroeg mogelijk te signaleren

interventie
29-11-2016
101.

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Basisdocument met veranderingen in inhoud en gebruik van de Meldcode

beleid
04-07-2018
102.

Trainingen huiselijk geweld Amsterdam Nieuw-West

Professionals en vrijwilligers in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West gaan trainingen volgen om huiselijk geweld vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en door te verwijzen. Dit staat in het plan van aanpak voor 2012-2014 'Terugdringen Huiselijk geweld in Nieuw-West'.

nieuws
15-10-2012
103.

Scriptieprijs voor onderzoek naar aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Martine Bakker en Relinde Oudbier zijn winnaar van de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015. De studenten aan de Universiteit Twente tonen in hun bachelorscriptie de toegevoegde waarde aan van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. De scriptieprijs is een initiatief van Movisie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
18-11-2015
104.

Herziene LESA Kindermishandeling beschikbaar

De herziene versie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling (LESA) is gepubliceerd. De herziening is uitgevoerd door een aantal huisartsenorganisaties, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

nieuws
24-10-2016
105.

Factsheet en 5-Stappenkaart Meldcode

Het ministerie van VWS heeft Alle informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling overzichtelijk op een rij gezet in een factsheet. Daarnaast is er een 5-Stappenkaart gemaakt.

nieuws
10-12-2012
106.

De Kleine gids kindermishandeling 5e editie

Achtergrond, kenmerken en handelen. Vijfde geheel herziene en geactualiseerde druk.

publicatie
14-06-2019
107.

Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd

De Leidraad Veilige zorgrelatie is geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten.

nieuws
24-07-2019
108.

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Instellingen voor gezondheidszorg maakten in 2012 nog te weinig gebruik van de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Zorgmedewerkers waren ook vaak te weinig geschoold in het gebruik van de meldcodes. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

feiten en cijfers
15-09-2013
109.

Breda verbetert aanpak huiselijk geweld

Breda wil met samenwerkende partners en de regiogemeenten de aanpak van huiselijk geweld verbeteren. De focus ligt op vroegtijdige hulpverlening om te voorkomen dat vrouwen een beroep moeten doen op de vrouwenopvang. Om dit te bereiken zet de gemeente in op verbetering van de hulpverlening. De gemeente stelt een beleidsplan ‘Aanpak huiselijk geweld’ op waarvan de vrouwenopvang onderdeel uitmaakt.

nieuws
10-11-2010
110.

TKM:tijdschrift voor kindermishandeling.Onderwijseditie

Kindermishandeling signaleren op school

publicatie
12-12-2014
111.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht

Vanaf vandaag is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Voortaan zijn de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg verplicht met de meldcode te werken.

nieuws
01-07-2013
112.

Regio Rotterdam neemt meldcode al in gebruik

Achttien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn alvast begonnen met het gebruiken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze Rotterdamse meldcode stond model voor de landelijke meldcode, die volgend jaar in heel Nederland verplicht wordt.

nieuws
19-09-2011
113.

E-Book Maand van de Meldcode 2018

Informatie en tips voor professionals over de verbeterde Meldcode

publicatie
27-11-2018
114.

Signaleren huiselijk geweld en dierenmishandeling (september 2016)

Training

agenda
28-09-2016
115.

Train-de-trainer 'Werken met een Meldcode'

De Wet Verplichte Meldcode komt er aan en veel professionals moeten daarin worden (bij)geschoold. De overheid heeft daarom een bijscholingsmodule Werken met een Meldcode en een train-de-trainer laten ontwikkelen.

agenda
20-06-2011
116.

Voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
30-10-2012
117.

Aanscherping meldcode met nieuwe beroepsnormen voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld

Er zou een aanscherping moeten komen van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Om het geweld zo snel mogelijk te stoppen en de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken, zouden professionals om het kind heen Veilig Thuis moeten inseinen als zij constateren dat er in hun ogen sprake is van ernstige mishandeling.

nieuws
04-10-2016
118.

Sociale wijkteams: ga de meldcode gebruiken! (Artikel)

Verslag van een kenniscafé van Movisie op 16 maart 2015.

publicatie
14-04-2015
119.

Leren Signaleren Scriptieprijs 2016

De Leren Signaleren Scriptieprijs zal dit najaar weer worden uitgereikt aan de student(en) met het beste onderzoek op het gebied van preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Doel van deze scriptieprijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
24-03-2016
120.

Wet Meldcode voor Hogescholen

Training

agenda
03-11-2015
121.

Basispresentatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Managers kunnen deze basispresentatie gebruiken om de verbeterde meldcode inclusief afwegingskaders in hun organisatie bekend te maken.

publicatie
25-07-2018
122.

Artsen vinden registratieplicht kindermishandeling onaanvaardbaar

Artsenorganisaties zijn verbijsterd dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) een registratieplicht wil invoeren bij de aanpak van kindermishandeling. De artsenfederatie KNMG spreekt van een ‘verkapte meldplicht’.

nieuws
14-01-2016
123.

Toename zorgmeldingen Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Het aantal zorgmeldingen door de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is flink toegenomen na scholing van het personeel en de invoering van een vaste werkwijze omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat meldt de ambulancedienst op zijn facebookpagina.

nieuws
11-05-2015
124.

Train-de-trainer meldcode volgende maand van start

De overheid heeft een train-de-trainer laten ontwikkelen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De cursus is bedoeld voor ervaren trainers die de licentie voor de VWS- bijscholingsmodule ‘Werken met een meldcode’ willen verkrijgen en gaat volgende maand van start. Aanmelden is mogelijk tot 26 april 2013.

nieuws
16-04-2013
125.

Kenniscafé (Samen)werken met een meldcode in de wijk

Samenwerking tussen woningcorporaties, welzijn en andere partners

agenda
22-06-2011
126.

Signaleren huiselijk geweld en dierenmishandeling (februari 2016)

Training

agenda
17-02-2016
127.

Publicaties rondom vernieuwde Meldcode

Om de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te lichten, zijn er deze week verschillende publicaties verschenen, waaronder een Vraag & Antwoord brochure, een video en het basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
04-07-2018
128.

Hogeschool Rotterdam ondertekent Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Hogeschool Rotterdam heeft woensdag 28 april als eerste hogeschool in Nederland de Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondertekend. Met de ondertekening van de meldcode geeft Hogeschool Rotterdam aan dat ook zij effectieve hulp en ondersteuning willen en kunnen bieden bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
01-05-2010
129.

Handreiking meldcode in de maak

Hoe stimuleren Nederlandse gemeenten het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang? Een landelijk project gaat de initiatieven in kaart brengen en deze bundelen in een handreiking voor gemeenten.

nieuws
23-06-2015
130.

Beleid in de praktijk

Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

feiten en cijfers
24-04-2017
131.

West-Veluwe Vallei tekent Manifest Meldcode

Wethouders van de gemeenten in de West-Veluwe Vallei hebben gisteren een Manifest Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ondertekend. De gemeenten hebben de handen ineengeslagen, omdat zij merken dat het gebruik van de Meldcode achterblijft.

nieuws
28-11-2017
132.

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Open inschrijftraining Kadera: aanpak huiselijk geweld.

agenda
23-10-2014
133.

Internetconsultatie over wijzigingsbesluit meldcode

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De bewindsman schrijft onder andere dat er vanaf vandaag een internetconsultatie over het Wijzigingsbesluit is gestart.

nieuws
03-11-2016
134.

Meldcode Kindermishandeling Verpleegkundigen en Verzorgenden

Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) werkt aan een Meldcode Kindermishandeling en een Meldcode Huiselijk geweld. Hiervoor hebben vijf gremia binnen V&VN de handen ineen geslagen.

nieuws
09-04-2009
135.

Campagne meldcode huiselijk geweld van start

Het ministerie van Volksgezondheid lanceert vandaag een campagne om beroepsgroepen te wijzen op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Die meldcode wordt volgend jaar pas verplicht, maar beroepsgroepen mogen er nu al mee aan de slag.

nieuws
27-04-2011
136.

GGZ Nederland neemt meldcode aan

De Algemene Ledenvergadering van GGZ Nederland heeft gisteren de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de ‘Handreiking beroepsgeheim’ aangenomen. Beide documenten zijn bedoeld om professionals te ondersteunen bij de afwegingen rondom het beroepsgeheim en het melden van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling .

nieuws
15-06-2012
137.

Jaarlijks 1000 meldingen huiselijk geweld Drenthe

Bij de GGD in Drenthe komen elk jaar 1000 meldingen van huiselijk geweld binnen. Dit zijn 90 meldingen per maand, drie per dag. Emmen en Assen behoren, zoals verwacht, tot de koplopers met respectievelijk 23 en 21 meldingen per maand.

nieuws
31-10-2013
138.

Vroegsignalering kindermishandeling en huiselijk geweld

Tijdens de kraamperiode kan het zijn dat de kraamverzorgende, verpleegkundige of de verloskundige signalen ziet die mogelijk duiden op met kindermishandeling of huiselijk geweld.

agenda
22-05-2014
139.

VWS: ‘Invoering meldcode 1 januari 2013 haalbaar’

De Tweede Kamer heeft besloten om het wetsvoorstel verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling niet controversieel te verklaren. De Tweede Kamer zal de behandeling van de wet inplannen na het Algemeen Overleg over de stelselherziening jeugdzorg.

nieuws
04-06-2012
140.

Meldcode Huiselijk Geweld ook voor asielzoekerscentra

Asielzoekerscentra moeten bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling met een meldcode werken. Dit moet volgens de Wet verplichte meldcode. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) zal deze verplichting via een Nota van wijziging op de Wet verplichte meldcode opnemen.

nieuws
19-04-2012
141.

Vijf jaar Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Rotterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseren de bijeenkomst ‘Vijf jaar Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ op maandag 1 juli 2013 van 14.30-17.30 uur.

agenda
01-07-2013
142.

Naar een gezonde generatie

Nationaal congres Soa, Hiv, seks

agenda
01-12-2015
143.

Factsheet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Deze factsheet legt uit op welke manier de meldcode van belang is voor gemeenten.

beleid
13-08-2013
144.

Handreiking Aanpak Kindermishandeling voor gemeenten

Er is een nieuwe handreiking voor gemeenten verschenen over de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking is gratis als download beschikbaar.

nieuws
26-11-2013
145.

Als vrijwilligers zich zorgen maken

Kenniscafé

agenda
12-10-2015
146.

JSO-training; Werken met de meldcode

Informatie over de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: o.a. de voorwaarden en welke meldcode er binnen de school voldoet en op welke wijze implementatie vorm kan krijgen.

agenda
15-03-2012
147.

De Aandachtsfunctionaris maakt het verschil!

Symposium

agenda
19-11-2019
148.

IGZ-onderzoek naar gebruik meldcode

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet deze en volgende maand onderzoek naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarvoor interviewt de inspectie zorgmedewerkers in verschillende sectoren.

nieuws
03-11-2016
149.

'Meldcode huwelijksdwang wijkt af'

Maatschappelijk werkster Kirsten Regtop houdt een blog bij over huiselijk geweld. Deze week schrijft zij daarin over huwelijksdwang en achterlating. Het is belangrijk dat professionals de Meldcode Huiselijk Geweld hierbij op juiste wijze toepassen, stelt zij. "Het geldend advies is dat de volgorde van de te nemen stappen afwijkt van de norm."

nieuws
28-06-2016
150.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren gebruiken

Online modules voor artsen

interventie
10-03-2019
151.

Geweld achter de voordeur: Signaleren en aanpakken van geweld binnen gezinnen

Wees op de hoogte van de laatste stand van zaken en weet wat u kunt en moet doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld!

agenda
13-11-2014
152.

Alkmaar presenteert USB-stick met toolkit Meldcode

Op basisschool ’t Baeken en Kindercentrum Rollebol in Alkmaar heeft de Alkmaarse wethouder Jeugdzaken Mirjam Hamberg gisteren de eerste USB-sticks met daarop de toolkit Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, uitgereikt. Deze toolkit is in opdracht van gemeente Alkmaar ontwikkeld.

nieuws
21-06-2012
153.

KNMG voegt afwegingskader toe aan Meldcode

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Artsenfederatie KNMG biedt met een nieuw afwegingskader vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van die beslissing.

nieuws
29-06-2018
154.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (juli 2013)

Verslag van de voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
15-07-2013
155.

ZonMw-Parel voor Haaglandenprotocol

Hester Diderich van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), heeft gisteren uit handen van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de zogenaamde ZonMw-Parel ontvangen. Zij kreeg deze Parel voor haar onderzoek naar het effect van het Haaglandenprotocol, een protocol dat medewerkers van de afdelingen spoedeisende hulp in staat stelt om kindermishandeling vroegtijdig te ontdekken.

nieuws
04-06-2013
156.

GGD Twente eerste GGD met Keurmerk Meldcode

GGD Twente heeft als eerste GGD in Nederland het Keurmerk Meldcode gekregen. Dit keurmerk laat zien dat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de juiste manier gehanteerd wordt.

nieuws
29-06-2015
157.

Child maltreatment, parents & emergency department

Onderzoek naar screeningsinstrumenten die de spoedeisende hulp gebruikt om kindermishandeling op te sporen.

publicatie
23-11-2015
158.

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze handreiking is bedoeld voor alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Met name beroepsgroepen die direct met kinderen werken vinden hierin concrete handvatten om kinderen op verschillende momenten in het traject van signaleren, melden en hulpverlenen te betrekken.

publicatie
08-06-2018
159.

Signaalkaart kindermishandeling

Overzicht van signalen van kindermishandeling en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
160.

Regio Arnhem bereidt zich voor op meldcode

Medewerkers in het onderwijs, de zorg, sportbedrijven en kinderopvang in de regio Arnhem en de Achterhoek krijgen volgend jaar les in herkenning van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
05-10-2011
161.

20.000ste leerkracht online geschoold in aanpak kindermishandeling

Juf Harjanne de Jonge van basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen is de 20.000ste leerkracht in Nederland die is geschoold in de aanpak van kindermishandeling. Hiervoor werd ze onlangs door Augeo en de Jongeren Taskforce Kindermishandeling in het zonnetje gezet.

nieuws
03-04-2014
162.

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vraag en antwoord

In deze brochure antwoorden op veelgestelde vragen (28) over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

publicatie
06-08-2013
163.

Regio Rotterdam tekent intentieverklaring meldcode

De burgemeesters van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben gisteren een intentieverklaring voor de meldcode `Huiselijk geweld en Kindermishandeling' ondertekend. Met ingang van volgend jaar zullen zij de meldcode in hun eigen gemeentelijke organisatie invoeren.

nieuws
21-09-2010
164.

Campagne Signaleren Kan Je Leren van start

Meer aandacht tijdens beroepsopleidingen voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is de inzet van de campagne Signaleren Kan Je Leren, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en OCW, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo.

nieuws
30-10-2015
165.

Het Verdeelde Kind

Literatuuronderzoek omgang na scheiding

feiten en cijfers
06-02-2003
166.

Rapportage quickscan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quickscan naar de ervaringen met de meldcode in de sector maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, justitie, onderwijs, Veilig Thuis organisaties en toezichthouders.

feiten en cijfers
15-12-2015
167.

Rotterdam mag Riagg subsidie niet weigeren

De gemeente Rotterdam mag het Riagg geen subsidie onthouden omdat de instelling voor geestelijke gezondheidszorg weigert de meldcode huiselijk geweld te ondertekenen. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald.

nieuws
03-06-2011
168.

Huiselijk Geweld; signaleren en bespreken

Training

agenda
12-10-2016
169.

Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Advies van Jan-Dirk Sprokkereef

beleid
05-10-2016
170.

Kenniscafé: Als vrijwilligers zich zorgen maken

Waar kunnen vrijwilligers in uw organisatie terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van leden, cliënten en/of deelnemers?

agenda
19-06-2014
171.

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Training van 2,5 dag

agenda
26-05-2015
172.

Invoering meldcode vertraagd

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt pas vanaf 1 juni 2013 van kracht. Dat is vijf maanden later dan de bedoeling was. Omdat de goedkeuring van deze wet door de Tweede Kamer is vertraagd, is 1 januari 2013 niet haalbaar.

nieuws
03-12-2012
173.

Huiselijk Geweld; signaleren en bespreken

Open inschrijftraining Kadera

agenda
11-02-2015
174.

Train-de-trainer werken met een meldcode

Beoogt trainiers de inhoudelijke kennis te bieden over het werken met een Meldcode, zodat men daarna de VWS bijscholingsmodule Werken met een Meldcode kan geven aan professionals.

agenda
28-03-2014
175.

De Kleine Gids Signalering Huiselijk Geweld

Deze Gids geeft achtergrondinformatie over huiselijk geweld, of geweld achter de voordeur: de vormen, de signalen, de geschiedenis en het beleid. Daarnaast richt deze Kleine Gids zich op praktische informatie: hoe om te gaan met (vermoedens van) geweld achter de voordeur. Met slachtoffers en daders. Ook de signalering en aanpak van eergerelateerd geweld komt aan bod. Dit alles wordt beschreven met veel tips en voorbeelden.

publicatie
28-12-2010
176.

Van Rijn wil meldcode minder vrijblijvend maken

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling goed in beeld zijn en blijven bij Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis wordt daarom aangescherpt.

nieuws
13-01-2016
177.

Wetsvoorstel meldcode naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

nieuws
28-10-2011
178.

Landelijk toezicht Jeugd Jaarbeeld 2016

Beeld van het gezamenlijk toezicht van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
24-04-2017
179.

Verkennende studie 'Preventie kindermishandeling'

Het Expertisecentrum Kindermishandeling van het heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een studie te verricht naar de preventie van kindermishandeling.

feiten en cijfers
26-04-2004
180.

Website voor basisonderwijs over kindermishandeling

Voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders in het basisonderwijs is een website ontwikkeld over onderwijs en kindermishandeling. De site biedt handvatten voor het herkennen van kindermishandeling en het werken volgens een meldcode.

nieuws
10-04-2013
181.

Evaluatierapport: Digitaal Handelingsprotocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In dit onderzoek wordt het handelingsprotocol geanalyseerd in een kleinschalige kwalitatieve analyse.

feiten en cijfers
18-07-2014
182.

Steun voor stopzetten subsidie Riagg Rotterdam

De meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad steunt wethouder Jantine Kriens (PvdA) in de beslissing de subsidie aan het Riagg stop te zetten. Deze instelling weigert de meldcode te ondertekenen, die hulpverleners verplicht vermoedens van huiselijk geweld te melden.

nieuws
09-04-2009
183.

Rotterdam stopt subsidie weigeraars meldcode

Rotterdam schrapt met onmiddellijke ingang de subsidie aan hulpinstanties die weigeren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te ondertekenen. Dat schrijft wethouder Jantine Kriens in een brief aan de gemeenteraad.

nieuws
02-12-2009
184.

Meldcode huiselijk geweld hamerstuk in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft geen opmerkingen of vragen over het wetsvoorstel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het voorstel wordt op 12 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.

nieuws
07-03-2013
185.

Informatie delen in het kader van de Wet meldcode

Kenniscafé

agenda
22-06-2015
186.

Huiselijk geweld in lespakket ROC Noord-Holland

Eerstejaars scholieren van het Horizon College in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend krijgen vanaf januari 2012 lessen over (kinder)mishandeling, seksueel misbruik, eerwraak, uithuwelijking, meisjesbesnijdenis en loverboys. Het Horizon College neemt als eerste ROC in Noord-Holland deze onderwerpen in het lespakket op.

nieuws
07-12-2011
187.

Werken met verbeterde meldcode en afwegingskaders

Train-de-trainer

agenda
09-11-2018
188.

Training voor aandachtsfunctionarissen

Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland biedt deze training in de regio (nogmaals) aan.

agenda
26-09-2013
190.

Kamerbrief aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

Kamerbrief over aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

beleid
31-03-2016
191.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
192.

Kindcheck (website)

Website voor de GGZ met informatie over de Meldcode, scholing, de aandachtsfunctionaris en relevante onderzoeken

interventie
01-05-2016
193.

De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

Een verkennend kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang regio Amsterdam.

interventie
21-09-2015
194.

Train-de-trainersbijeenkomst ‘Werken met een Meldcode’

Het doel van de bijeenkomst is u als trainer inhoudelijke kennis te bieden over het werken met een Meldcode, zodat u daarna de VWS bijscholingsmodule Werken met een Meldcode kunt geven aan professionals.

agenda
14-12-2012
195.

Meldcode ook voor asielzoekerscentrum verplicht

Ook asielzoekerscentra moeten verplicht gaan werken met een meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is geregeld in de Nota van wijziging op de Wet verplichte meldcode die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

nieuws
11-10-2012
196.

Noord Oost Gelderland lanceert Meldcode-app

De gemeenten in Noord Oost Gelderland hebben vorige week een meldcode app voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd. Deze app is bedoeld voor professionals in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang.

nieuws
06-12-2017
197.

Impactanalyse Veilig Thuis

Programma aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis.

beleid
03-02-2017
198.

Capelle aan den IJssel stimuleert gebruik Meldcode

De gemeente Capelle aan den IJssel gaat organisaties, instellingen en zelfstandige beroepskrachten actief stimuleren om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode wordt begin 2012 wettelijk verplicht voor beroepskrachten, bijvoorbeeld werkzaam in de zorg, kinderopvang, onderwijs en politie.

nieuws
05-09-2011
199.

Videoboodschap Van Rijn over Meldcode

Professionals die werken met een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling grijpen drie keer vaker in dan professionals zonder Meldcode. Dat zegt de staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een videoboodschap over de Wet Meldcode.

nieuws
04-12-2013
200.

Extra toezicht op gebruik meldcode kinder- en jeugdpsychiatrie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besteedt dit jaar extra aandacht aan het toezicht op het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vanwege de wijziging van de meldcode die op 1 januari is ingegaan. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft de inspectie daarbij gevraagd specifiek aandacht te besteden aan instellingen die kinder- en jeugdpsychiatrie verlenen.

nieuws
15-01-2019
201.

The Hague Protocol

Onderzoek naar effectiviteit van het Haaglanden Protocol, dat kindermishandeling op de spoedeisende hulp signaleert op basis van ouderproblematiek.

publicatie
03-11-2015
202.

GGz Breburg voert meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in

Tijdens een bijeenkomst in Etten-Leur wordt een start gemaakt met invoering van de meldcode kindermishandeling en huiselijk voor de medewerkers van GGz Breburg.

agenda
28-05-2013
203.

Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

Er is een nieuwe website met praktische en actuele informatie over kindermishandeling voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl.

nieuws
07-01-2019
204.

Terechte subsidiestop wegens negeren Rotterdamse meldcode

De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar terecht een subsidie voor het bestrijden van huiselijk geweld voor het Riagg ingetrokken. Dat concludeert de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente.

nieuws
10-11-2010
205.

Groningen eerste gemeente met Keurmerk Meldcode

Groningen heeft als eerste gemeente in Nederland het Keurmerk Meldcode ontvangen. Dat betekent dat de gemeente procedures rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op orde heeft. Diverse (zorg)organisaties kwamen er al eerder voor in aanmerking.

nieuws
11-04-2017
206.

Website over Rotterdamse meldcode op school gelanceerd

Eind vorig maand werd de website meldcodeopschool.nl gelanceerd. Deze website biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals bij het werken met de Rotterdamse Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
05-10-2010
207.

Helft professionals bekend met meldcode

51 procent van de professionals in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie zijn bekend met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 36 procent van deze professionals beschikt in hun dagelijkse werk over een meldcode. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

nieuws
05-12-2012
208.

De gemeente in actie: aanpak van geweld achter de voordeur

Beleidsmedewerkers voldoende informeren over de risico’s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven.

agenda
02-10-2014
209.

Symposium Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Abvakabo FNV organiseert het symposium Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor leden en niet-leden die werkzaam zijn binnen de kinderopvang en het welzijnswerk.

agenda
06-11-2012
210.

IGZ: Gebruik Meldcode moet beter

Het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
10-07-2017
211.

Klacht tegen vertrouwensarts Veilig Thuis en kinderarts ongegrond

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft gisteren de klachten van de ouders tegen een behandelend kinderarts en tegen een vertrouwensarts van Veilig Thuis ongegrond verklaard.

nieuws
28-02-2018
212.

Kamer steunt wetsvoorstel meldcode

Het wetsvoorstel voor een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling kan rekenen op steun van de Tweede Kamer. Al gaat het wetsvoorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) sommigen niet ver genoeg en twijfelen anderen aan het nut. De Kamer stemt op 5 februari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

nieuws
01-02-2013
213.

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris van Rijn gaat, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in op de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens wordt in deze brief een reactie gegeven op een opiniestuk van NRC Handelsblad 20 november 2013 over voortgang in de aanpak van kindermishandeling.

beleid
16-12-2013
214.

Keurmerk Meldcode voor Zeeuws ziekenhuis

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in de provincie Zeeland krijgt als tweede ziekenhuis in Nederland het landelijk Keurmerk Meldcode Mishandeling. De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling zal het keurmerk vrijdag aan het ADRZ overhandigen.

nieuws
18-05-2015
215.

Rotterdam wil signalering huiselijk geweld stimuleren

De gemeente Rotterdam wil huisartsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten beter uitrusten om huiselijk geweld en kindermishandeling bij patiënten sneller waar te nemen. Nu melden ze dat nog veel te weinig, vindt wethouder Hugo de Jonge (Jeugd en Gezin). Daarom zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

nieuws
13-03-2014
216.

Tuchtcollege erkent signalerende rol kinderarts

Klachten over kinderartsen die informatie doorgeven of opvragen, in het kader van kindermishandeling, worden door het tuchtcollege ongegrond verklaard, zolang de arts zich heeft gehouden aan de KNMG-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'.

nieuws
23-03-2015
217.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
218.

Verdiepingsbijeenkomst Meldcode

Huiselijk geweld, kindermishandeling en eergerelateerd geweld

agenda
16-01-2015
219.

Training voor vrijwilligers: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Hellevoetsluis organiseert van januari tot en met maart 2017 de training ‘Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties’. Tijdens deze training leren vrijwilligers zorgvuldig om te gaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
30-12-2016
220.

Train-de-trainer Werken met de meldcode

Deze train-de-trainer is voor ervaren trainers die een licentie willen verkrijgen om de VWS-bijscholingsmodule aan te kunnen bieden.

agenda
23-05-2013
221.

Snel groeiende wachtlijst bij Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland maakt zich zorgen over de snel groeiende wachtlijst. Aan de deelnemende gemeenten is 260.000 euro voor extra personeel gevraagd. De organisatie heeft hen verzocht om zo snel mogelijk te beslissen over de extra financiën.

nieuws
11-06-2019
222.

Kindermishandeling - pak aan!

Stap voor stap door de meldcode voor een optimale samenwerking met de ketenpartners!

agenda
01-02-2012
223.

Kindspoor

Voortijdige signalering en aanpak van geweld in gezinnen

feiten en cijfers
07-12-2007
224.

Huisartsen en de KNMG meldcode voor kindermishandeling en volwassengeweld

Student thesis naar belemmerende en bevorderende factoren bij huisartsen voor het werken met de KNMG-meldcode.

publicatie
15-07-2013
225.

Bussemaker: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inspirerend

De Rotterdamse integrale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een inspirerend voorbeeld voor de landelijke invoering van een meldcode. Dat zei staatssecretaris Bussemaker toen ze vanmiddag het evaluatieonderzoek van de Rotterdamse aanpak in ontvangst nam.

nieuws
25-03-2009
226.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

Geweld hoort nergens thuis is het landelijk programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen.

beleid
25-04-2018
227.

Minimumeisen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bekend

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft vandaag het ontwerpbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. In dit besluit is vastgelegd welke elementen er minimaal in een meldcode moeten worden opgenomen.

nieuws
18-03-2013
228.

Kamerbrief voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

beleid
03-02-2017
229.

Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling NVO

Voor de beroepsgroep pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals.

interventie
04-07-2018
230.

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
16-06-2015
231.

Meldcode: Stap 0

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vorige week het rapport ‘Meldcode: Stap 0’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport gaat in op de preventie van kindermishandeling en zal naar alle gemeenten worden gestuurd.

nieuws
16-09-2013
232.

Symposium: De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling komt eraan

U wordt als professional in de uitoefening van uw werk regelmatig geconfronteerd met signalen die duiden op huiselijk geweld. Dat kunnen fysieke signalen zijn (verwondingen) of dat u vanwege het getoonde gedrag het gevoel krijgt (signaal) dat er iets niet klopt. Het zgn. niet pluis gevoel. Feit is dat in veel gevallen de professional tot nu toe om velerlei ‘legitieme’ redenen aarzelt om direct te handelen (bespreekbaar maken en/of te melden en/of door te verwijzen)

agenda
10-11-2011
233.

Oproep Scriptieprijs

De Leren Signaleren Scriptieprijs zal dit najaar weer worden uitgereikt aan de student(en) met het beste onderzoek op het gebied van preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Doel van deze scriptieprijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
04-07-2016
234.

Hoorzitting en Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA

De Tweede Kamer besprak deze week het advies van Jan-Dirk Sprokkereef over het aanscherpen van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maandag kon het veld tijdens een hoorzitting zijn stem laten horen. Gisteren vergaderde de Kamercommissie voor VWS over de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA). De aanscherping van de Wet meldcode is daar een onderdeel van.

nieuws
13-10-2016
235.

Congres: Signaleren en doorbreken

Tijdens dit congres wordt het starsein gegeven van de Zeeuwse ondersteuningscampagne, toegespitst op de invoering Wet meldcode.

agenda
07-05-2012
236.

Den Haag wil meldingsbereidheid huiselijk geweld verhogen

Het aantal meldingen van huiselijk geweld moet fors omhoog. Dat stelt de gemeente in de nieuwe nota Aanpak Huiselijk Geweld (2011-2014), die onlangs werd gepresenteerd aan het Haagse college van burgemeester en wethouders. De ambitie van het stadsbestuur is om het aantal meldingen van huiselijk geweld elk jaar met vijf procent te laten stijgen.

nieuws
06-06-2011
237.

Basiscursus 'Signaleren en werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling'

Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie worden verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

agenda
07-03-2012
238.

Omgaan met de meldcode binnen vrijwilligersorganisaties

Afronding pilot training Contactpersonen meldcode

agenda
24-11-2015
239.

Onderzoek naar Meldcode huiselijk geweld

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat op dit moment een quickscan uitvoeren naar de werking van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
19-06-2015
240.

Huiselijk Geweld; signaleren en bespreken

Open inschrijftraining Kadera: aanpak huiselijk geweld

agenda
12-12-2014
241.

Film over werken met de meldcode

Het Servicepunt Meldcode bij de GGD Rotterdam Rijnmond heeft een film ontwikkeld over implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
19-01-2015
242.

Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode

feiten en cijfers
13-07-2012
243.

Meldcode: stap 0

Vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen.

feiten en cijfers
16-09-2013
244.

Scholingsaanbod huiselijk geweld en Meldcode

Op zoek naar scholing op het gebied van huiselijk en seksueel geweld en de Meldcode? Dat is sinds kort te vinden op een nieuwe plek: www.bijscholingwmo.nl. Voorheen was dit aanbod opgenomen in de Databank Bij- en nascholing Meldcode. Deze databank is opgehouden te bestaan.

nieuws
29-03-2016
245.

Teacher Talks: lesgeven over geweld en de Wet meldcode

Lesgeven over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Wet meldcode. Hoe? Laat u inspireren door docenten en experts op 23 november 2016 in Utrecht tijdens de Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten. De toegang is gratis.

nieuws
02-11-2016
246.

Rapportage over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul

Rapportage van de Nederlandse overheid over de Nederlandse uitvoering van dit verdrag

beleid
01-09-2018
247.

De gemeente in actie: aanpak van geweld achter de voordeur

Beleidsmedewerkers voldoende informeren over de risico’s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven.

agenda
23-06-2014
248.

VWS publiceert Basisdocument afwegingskader Meldcode

Het ministerie van VWS heeft het Basisdocument 'Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' gepubliceerd. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

nieuws
31-07-2017
249.

Kindermishandeling en de meldcode (artikel)

Signalering van kindermishandeling door huisartsen van cruciaal belang.

publicatie
07-11-2014
250.

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Meldcode

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.

nieuws
20-05-2011
251.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Info voor professionals

In deze folder wordt kort uitgelegd wat de wet inhoudt, wat het belang van de wet is, wat de rol is van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden en de politie, en welke regionale digitale hulpmiddelen u ter beschikking staan.

publicatie
22-01-2013
252.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
253.

Speciale TKM-uitgave voor de kinderopvang

Deze nieuwste uitgave van online Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld wordt speciaal uitgegeven voor professionals die in de kinderopvang werken: van pedagogisch medewerkers, gastouders tot medewerkers van de buitenschoolse opvang.

publicatie
19-09-2014
254.

Kindcheck opgenomen in KNMG-meldcode

De KNMG heeft gisteren haar competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd. Deze handreiking benoemt welke competenties artsen nodig hebben om kindermishandeling en huiselijk geweld adequaat aan te pakken. De artsenfederatie heeft bovendien de de kindcheck opgenomen in de KNMG-meldcode.

nieuws
23-04-2014
255.

Gebruik meldcodes vorig jaar nog onvoldoende

Instellingen voor gezondheidszorg maakten vorig jaar nog te weinig gebruik van de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Zorgmedewerkers waren ook vaak te weinig geschoold in het gebruik van de meldcodes. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

nieuws
03-09-2013
256.

Meer aandacht nodig voor meldcode bij organisaties van VenJ

Bij justitiële inrichtingen, reclasseringsorganisaties, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) en Halt moet meer aandacht uitgaan naar de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie.

nieuws
14-01-2016
257.

Wet Meldcode voor Hogescholen

Training

agenda
19-03-2015
258.

Huiselijk Geweld: signaleren en bespreken (januari 2016)

Training

agenda
27-01-2016
259.

Train-de-trainer bijeenkomst ‘Werken met een Meldcode’

MOVISIE verzorgt op vrijdag 14 december 2012 in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een Train-de-trainer bijeenkomst ‘Werken met een Meldcode’. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, maar wees er snel bij want vol is vol.

nieuws
16-11-2012
260.

Meldplicht kindermishandeling: een toegevoegde waarde?

Literatuuroverzicht van recente inzichten over het nut van een meldplicht.

feiten en cijfers
01-05-2008
261.

Aanpak voor verbetering van de meldcode

Een registratievereiste is een van de middelen om tot een aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te komen. Zo’n vereiste moet wel herkenbaar en werkbaar zijn voor de betrokken partijen en door hen gedragen worden. Dat stelt Jan-Dirk Sprokkereef in zijn aanpak voor verbetering van de meldcode.

nieuws
31-03-2016
262.

Signaalkaart ouderenmishandeling

Overzicht van signalen van ouderenmishandeling en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
263.

Checklist Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Checklist voor managers bij de implementatie van de meldcode binnen de eigen organisatie.

interventie
20-07-2018
264.

Meld- en hulptrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld: Inventarisatie en onderbouwing

De publicatie is bedoeld voor beroepskrachten die (potentieel) deel uitmaken van een ketenaanpak voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, zoals medewerkers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de regiopolitie, de jeugdgezondheidszorg.

publicatie
23-02-2007
265.

Twentse Week van de Meldcode focust op informatieoverdracht

In de regio Twente vond de afgelopen dagen 'de Week van de Meldcode' plaats. Het doel was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen die in regio een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Het thema informatieoverdracht stond hierbij centraal.

nieuws
15-03-2019
266.

Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Tijdens de training leert u hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en gaat aan de slag met het in kaart te brengen van uw zorgen. Om vervolgens deze op een respectvolle en niet-oordelende manier te bespreken met uw cliënt.

agenda
28-06-2012
267.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de ggz: stand van zaken

Factsheet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

feiten en cijfers
21-11-2018
268.

App informatie-uitwisseling hulp- en zorgverleners

De rijksoverheid heeft een app ontwikkeld die duidelijkheid geeft over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en AM(H)K, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

nieuws
16-09-2014
269.

Eerste aflevering nieuwsbrief meldcode

Het ministerie van VWS ondersteunt de invoering van de meldcode met onder andere een nieuwsbrief met best practices en nieuwe ontwikkelingen.

nieuws
12-07-2010
270.

Leidraad voor scholing meldcode langdurige zorg

Brancheorganisaties ActiZ, BTN, VGN en V&VN hebben voor de langdurige zorg een leidraad ontwikkeld voor de scholing van medewerkers rond de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
27-03-2014
271.

Christelijke Hogeschool Ede presenteert dvd over meldcode

'De Meldcode in beeld' is de naam van de dvd die de afdeling Transfer Sociale Studies van de (CHE) in samenwerking met het Steunpunt Huiselijk Geweld, AMK, de politie en Eleos heeft ontwikkeld over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De dvd wordt morgen in Ede gepresteerd.

nieuws
25-03-2013
272.

Artsencoalitie wil alternatief binnen Meldcode

Geen meldplicht, maar een pragmatische checklist voor vroegtijdige signalering en concrete meldnormen die artsen helpen om hoogrisicosituaties van kindermishandeling te melden. Dat is het alternatief van de KNMG, namens de Artsencoalitie tegen kindermishandeling, in reactie op het rapport Sprokkereef dat in de Tweede Kamer voorligt.

nieuws
12-10-2016
273.

E-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen effectief

De e-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici om ouderenmishandeling beter te leren signaleren en de verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, is bewezen effectief. Dat blijkt uit onderzoek.

nieuws
10-04-2014
274.

Veilig Thuis heeft nog moeite met realiseren eigen ambitie

Het lukt Veilig Thuis momenteel niet om meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld op tijd in te schatten en te onderzoeken. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

nieuws
04-02-2019

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: