Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

114 resultaten gevonden met "methoden"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives

International Conference, August 28 - 30th 2013. University of Jyväskylä, Finland.

agenda
28-08-2013
3.

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

interventie
24-11-2008
4.

Een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Onderzoek naar de kenmerken, de werking en de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling aan de hand van zes regionale initiatieven.

feiten en cijfers
17-07-2014
5.

10 voor Toekomst

Samen met het gezin te werken aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen

interventie
05-08-2005
6.

HORIZON 5A: werkboek voor jongeren

Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

interventie
02-10-2015
7.

Niet meer door het lint - Handleiding

Deze handleiding voor therapeuten bij het gelijknamige werkboek bestaat uit twee delen.

publicatie
26-10-2009
8.

Basistraining krachtgerichte basismethodiek

De krachtgerichte basismethodiek biedt een visie op bejegening en groei en gaat uit van de eigen kracht van cliënten.

agenda
01-11-2013
9.

Family violence: young people, adult worries

Preparation, development, and evaluation of the eHealth intervention 'Feel the ViBe' for adolescents and young adults exposed to family violence.

publicatie
19-10-2017
10.

Motiverende gespreksvoering (motivational interviewing)

In deze training zullen deelnemers leren om met behulp van de uitgangspunten en technieken van Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing), de cliënt te helpen zijn eigen motivatie te ontdekken.

agenda
27-09-2012
11.

Methodiek begeleide terugkeer

Blijf Groep en MOVISIE starten in janurari 2010 een onderzoek naar de toepassing van de methodiek Begeleide Terugkeer in de hulpverlening rond huiselijk geweld.

nieuws
11-01-2010
12.

Hé kijk mij nou

Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder.

interventie
21-12-2012
13.

Pilot Code Rood Enschede wordt uitgebreid naar alle Twentse gemeenten

De pilot Code Rood van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

nieuws
29-01-2014
14.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk en Verstandelijk Gehandicapte(LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
14-03-2011
15.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
07-02-2011
16.

Eigen kracht-methode ook inzetten binnen Centra voor Jeugd en Gezin

Minister Rouvoet vindt dat de Centra voor Jeugd en Gezin er goed aan doen om vaker de Eigen Kracht Conferentie toe te passen. Hierbij kunnen mensen, zo mogelijk met hulp van familie, vrienden, buren, de leraar of de voetbalcoach een plan opstellen en zelf werken aan verbetering van hun situatie.

nieuws
01-10-2009
17.

Als mantelzorg uit de hand loopt

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg, handreiking voor professionals en gemeenten

interventie
08-10-2018
19.

Toolkit against violence. Combating Honor Related Violence, Forced Marriages and Abandonment

This toolkit is based on practical experiences from organizations in Sweden, Germany, Cyprus, the Netherlands and Turkey addressing honor related violence, forced marriage and abandonment.

interventie
14-06-2012
20.

Masterclass KOSHI 2012

Op 13 april 2012 vindt bij Avans Hogeschool de werkconferentie 'Oplossings- en krachtgericht werken' plaats die tijdens de leergang van de masterclass KOSHI wordt gehouden.

agenda
13-04-2012
21.

Presentatie methode RelatieWijs

De nieuwe methode RelatieWijs, Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld, is gisteren tijdens de lancering in Utrecht positief ontvangen. Ongeveer zestig professionals waren aanwezig bij de presentatie en gingen met elkaar in gesprek. "De methodiek is laagdrempelig en biedt ruimte om elk mens als uniek te zien. Dat helpt in ons werk."

nieuws
09-06-2017
22.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
23.

RelatieWijs

Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

interventie
25-09-2017
24.

Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs.

publicatie
14-04-2015
25.

Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating

Deze toolkit is gebaseerd op de praktijkervaringen in de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating van organisaties in Sweden, Duitsand, Cyprus, Nederland en Turkije.

interventie
30-09-2012
26.

Als er 'niets aan de hand' is: Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling

De schrijvers van ‘Als er ‘niets aan de hand’ is’ hebben ook in ons land veel succes met hun methode ‘Veilig opgroeien" (oorspronkelijke titel: ‘Signs of Safety’). In dit tweede boek laten zij zien dat er een weg is uit het ontkenningsdilemma.

publicatie
07-06-2010
27.

Kind uit de strijd

Methodiek van Bureau Jeugdzorg Limburg ter versterking van het kind in geëscaleerde scheidingssituaties

interventie
31-01-2017
28.

Vrijwilligers en het Actieplan ouderen in veilige handen

Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie

interventie
01-06-2015
29.

Op het spoor van kindermishandeling : een outreachende benadering

Een methodische boek dat een leidraad vormt voor hulpverleners en politiefunctionarissen om kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te leren signaleren en er vervolgens tegen op te treden. De auteurs reiken de lezer vaardigheden aan om adequaat en snel te reageren en te handelen op vragen als:

publicatie
05-02-2010
30.

When things are getting out of hand: Prevalence, assessment, and treatment of substance use disorder(s) and violent behavior

This thesis is focused on criminal behavior and (problematic) substance use.


18-04-2014
31.

Vechtscheidingen

Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel.

publicatie
27-03-2017
32.

Verwerkingsgerichte groepsbehandeling

Combinatie van procesgerichte cognitieve therapie en psychomotore therapie.

interventie
31-07-2007
33.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
21-03-2011
34.

Tackling violence against children in Europe. The way forward

Onderzoek naar effectieve maatregelen om kindermishandeling in de EU aan te pakken.

interventie
22-09-2015
35.

Girls' Talk

Preventieprogramma voor meiden die seksueel riskant gedrag vertonen.

interventie
07-08-2007
36.

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag op het op het Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling de databank Effectieve interventies huiselijk geweld gelanceerd. In deze databank zijn methoden uit de praktijk verzameld, inclusief beschrijvingen. Aan de hand hiervan kunnen professionals vaststellen of de methode geschikt is voor hun eigen praktijksituatie.

nieuws
09-05-2011
37.

Trimbos-instituut start website voor preventieprofessionals

Het Trimbos-instituut is gestart met www.trimbospreventie.nl, een website speciaal voor professionals van instellingen voor verslavingszorg, GGD'en en GGZ-instellingen.

nieuws
05-02-2008
38.

Multidisciplinaire aanpak

Gemeenten gaan MDA++ gebruiken voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling.

interventie
18-12-2018
39.

Behandeling van middelenverslaving en gewelddadig gedrag

De focus van het proefschrift van Fleur Kraanen ligt met name op de relatie tussen het plegen van partnermishandeling en problematisch middelengebruik.

feiten en cijfers
03-04-2014
40.

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

interventie
01-04-2010
41.

De effectiviteit van Voorzorg

Primaire preventie van kindermishandeling

publicatie
24-10-2014
42.

Op zoek naar uw aanpak van huiselijk geweld

Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze dan in aanmerking voor opname in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld.

nieuws
15-01-2013
43.

De methodiek Oranje Huis in uitvoering

Evaluatieonderzoek naar nieuwe methodiek, niet geheim, wel veilig.

feiten en cijfers
31-01-2011
44.

Kinderen blijvend veilig

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

interventie
30-07-2014
45.

Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

interventie
23-06-2016
46.

Beschermjassen

Transculturele hulp aan families

publicatie
04-01-2008
47.

Held zonder geweld

Behandeling van agressief gedrag

organisatie
27-07-2009
48.

Hoe wordt de databank effectieve interventies huiselijk geweld gewaardeerd?

De databank Effectieve interventies huiselijk geweld bestaat nu ruim twee jaar. Tijd om de balans op te maken. Om een indicatie te krijgen van wie de bezoekers zijn en hoe zij de gevonden informatie waarderen en gebruiken is er een peiling onder de bezoekers van de databank uitgezet.

nieuws
24-12-2013
49.

Mentor mother support. Onderzoek naar de interventie MeMoSa

Onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

publicatie
03-12-2014
50.

Effectieve interventies voor mishandelde vrouwen in opvangvoorzieningen

Uitvoering en resultaten van review van internationale literatuur

feiten en cijfers
30-03-2010
51.

Doorbreek de stilte

Leer beter luisteren met de TraumaMist-methode

interventie
02-10-2017
52.

Werkboek Kindermishandeling & seksueel misbruik

In dit werkboek worden de verschillende facetten van kindermishandeling beschreven, gaande van de detectie van mishandeling (aan de hand van signalenlijsten ) tot hoe men concreet aan het werk kan gaan in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling (aan de hand van stappenplannen).Het betreft hier steeds ‘schoolgaande jongeren’, onze doelgroep tussen 2,5 en 18 jaar. Wanneer er gesproken wordt over ‘kindermishandeling’, slaat dat in dit werkboek op intrafamiliaal geweld.

publicatie
15-06-2007
53.

Procesevaluatie gedragsinterventie Respect Limits

Respect Limits (RL) is een ambulante individuele gedragsinterventie voor jongens, gericht op het her-kennen en respecteren van seksuele grenzen. De doelgroep bestaat uit jongens tussen de twaalf en achttien jaar, die niet eerder zijn veroordeeld voor een seksueel delict.

interventie
30-03-2016
54.

Horizonmethodiek seksueel misbruik

Verwerking van de ervaringen met het seksueel misbruik door het misbruikte kind

interventie
10-06-2007
55.

De Jonge wil programma Nu Niet Zwanger landelijk uitrollen

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil het Tilburgse programma Nu Niet Zwanger in het hele land 'zo grondig mogelijk uitrollen'. Dat liet hij gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad weten. Hij noemde het programma 'heerlijk praktisch'. Dat meldt het Brabants Dagblad.

nieuws
27-03-2018
56.

Kinderen en trauma: Van wetenschappelijk onderzoek naar implicaties voor de praktijk

Hoeveel kinderen in Nederland worden blootgesteld aan schokkende gebeurtenissen? Hoe verwerken zij dergelijke ervaringen? Wat helpt hen om er weer bovenop te komen en wat maakt het juist moeilijk? En hoe kijken ouders en leerkrachten daar tegenaan?

agenda
09-06-2011
57.

Preventing domestic violence. Good practices

The European Institute for Gender Equality (EIGE) commissioned a study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of the Beijing Platform for Action).

publicatie
29-04-2015
58.

MST congres

Beter en dieper inzicht krijgen in wat MST allemaal kan, hoe MST werkt en hoe nog meer jongeren en gezinnen kunnen profiteren van deze succesvolle aanpak.

agenda
04-09-2014
59.

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

interventie
02-04-2012
60.

HORIZON 6B: therapeutenhandleiding ouders

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren

interventie
22-02-2016
61.

Mozaïek handboek

Beschrijving van meer dan 25 methodieken

publicatie
08-10-2006
62.

Rots en water

Rots en Water leert kinderen en jongeren zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden deelnemers ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling". Het basisprogramma is gericht op jongeren tussen de 9 en 18 jaar. Daarnaast heeft Rots en Water specialisaties voor onder meer kinderen vanaf 4 jaar en kinderen met autisme.

interventie
30-03-2010
63.

Niet meer door het lint (Werkboek)

Agressie is een veelvoorkomend probleem met verschillende verschijningsvormen, zoals fysiek geweld, geweld gericht op materiële zaken en verbaal geweld. Niet alleen slachtoffers ondervinden hiervan nadelige gevolgen, maar ook de daders. Velen van hen nemen zich na een incident voor om dit niet meer te laten gebeuren, maar echt stoppen met agressie blijkt vaak moeilijker te zijn dan gedacht.

publicatie
26-10-2009
64.

Systeemgerichte aanpak van Huiselijk Geweld: wat is nodig?

Hoe geef je zo'n systeemaanpak vorm? Is het genoeg om zoveel mogelijk gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken of komt er meer bij kijken - en zo ja, wat dan? En wat moet aan bod komen in de begeleiding?

agenda
04-10-2012
65.

Held zonder geweld

Behandeling van agressief gedrag

interventie
27-07-2009
66.

Behandelaanbod slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Doorontwikkeling van zes behandelprogramma's

interventie
06-04-2017
67.

SOS Snelle opvang na seksueel misbruik

Methodiek voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

interventie
01-06-2018
68.

Werkconferentie Oranje Huis

Stichting Blijf Groep verzorgt op dinsdagmiddag 1 november de werkconferentie Oranje Huis. De stichting wil managers en hulpverleners uit de vrouwenopvang de gelegenheid bieden (nader) inhoudelijk kennis te maken met de Oranje Huis Methodiek.

agenda
01-11-2011
69.

VON: Aan de goede kant van de eer: Methodiek Changemakers

Een groot aantal vluchtelingen strijdt al jaren tegen eergerelateerd geweld. Zij zijn ondermeer actief in zelforganisaties van Afghanen, Eritreeërs, Iraniërs, Irakezen, Irakese en Turkse Koerden, Palestijnen, Roma en Somaliërs aangesloten bij VON. Wij noemen hen de changemakers.

interventie
01-07-2010
70.

Interventiecongres

Ingewikkelde problematiek? Voor alles een jeugdinterventie die past

agenda
19-05-2016
71.

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

Daders van ‘intimate terrorism’ gaat het erom hun slachtoffers te domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met ‘code rood’. Met een aantal veiligheidshuizen is een gerichte aanpak ontwikkeld, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg. In pilotvorm is gewerkt aan a. het definiëren van groepen daders met ‘code rood’, b. het selecteren van deze zaken in de veiligheidshuizen en c. het ontwikkelen van een verscherpte aanpak voor deze zaken in de veiligheidshuizen.

publicatie
15-07-2013
72.

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

Verkenning van wat werkt.

interventie
07-04-2016
73.

Uit de schaduw van de ander

Huiselijk geweld geen privé-zaak meer. Evaluatie-onderzoek.

publicatie
15-09-2007
74.

Let op de Kleintjes

Psycho-educatieve cursus voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld

interventie
18-05-2010
75.

Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

agenda
10-10-2019
76.

Intieme Oorlog

Instrument om het geweld te deëscaleren

interventie
13-02-2007
77.

Cognitief-gedragstherapeutisch programma's voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden

Literatuuronderzoek naar onderbouwing en beschrijving van programma’s voor ter beschikking gestelde kindermisbruikers en verkrachters.

publicatie
27-11-2015
78.

Presentatie Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een steunend en stabiliserend programma voor jonge kinderen en hun moeders in de opvang, die huislijk geweld in het gezin hebben meegemaakt.

agenda
27-03-2012
79.

Twee stappen vooruit, één terug

Over het beleid en aanpak van eergerelateerd geweld in de afgelopen tien jaar en het oordeel van een aantal NGO’s en zelforganisaties van migranten over dit beleid.

publicatie
04-10-2012
80.

Kinderen uit de Knel

Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

publicatie
22-08-2014
81.

Uw methode op papier

Ondersteuning bij beschrijven van methodiek.

agenda
07-04-2014
82.

Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

interventie
31-03-2016
83.

Beschermen zonder woorden (artikel)

Interview met jeugd- en gezinsbeschermer over methode om te communiceren met ouders

publicatie
20-10-2016
84.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)

Concrete en laagdrempelige hulp in de thuissituatie

interventie
27-07-2005
85.

Working with Men and Boys to Prevent Gender-based Violence (artikel)

Principles, Lessons Learned, and Ways Forward

publicatie
20-12-2014
86.

Opvoeden, opleiden en opgroeien doe je samen

Op het 6e symposium van Stichting Jorik staan vragen centraal over het signaleren van problemen bij jonge kinderen.

agenda
26-09-2012
87.

Ambulant, Systeemgericht en Integraal: De aanpak van geweld door de vrouwenopvang in de 21e eeuw

Hoofdstuk van Sietske Dijkstra in: Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. (Boekspresentatie 27 juni 2013)

publicatie
27-06-2013
88.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
14-02-2011
89.

Shortlist Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009

Tot 30 april konden methodieken worden ingezonden voor de jaarlijkse MOVISIE Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009. De jury heeft een eerste selectie gemaakt (shortlist) uit de inzendingen.

nieuws
04-06-2009
90.

Empowering Circles. Circles of Support and Accountability

Onderzoek naar de effecten van COSA, waarbij vrijwilligers zedendelinquenten ondersteunen bij hun terugkeer in de maatschappij.

publicatie
03-11-2015
91.

Zorg en grenzen

Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg.

publicatie
15-06-2012
92.

Verborgen schatten

Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld.

publicatie
11-05-2010
93.

Coming on strong: Is Responsive Aggression Regulation Therapy (Re-ART) a promising intervention?

The aim of this dissertation was to assess whether Responsive Aggression Regulation Therapy (Re-ART) is a promising intervention.


22-05-2014
94.

Horizonmethode Geweld in het gezin

Traumaverwerking voor kinderen

interventie
10-06-2007
95.

Werken in gedwongen kader

Methodiek voor het forensisch sociaal werk.

publicatie
10-01-2014
96.

Jeugdzo!

Op 7 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs Utrecht het grote landelijke congres Jeugdzo! plaats.

agenda
07-11-2012
97.

Domestic violence victimization in psychiatric patients

The implementation and evaluation of an integrated intervention to detect and reduce domestic violence victimization in psychiatric patients

feiten en cijfers
09-03-2015
98.

Kamerbrief over stand van zaken implementatie methodiek Veerkracht

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de ontwikkeling en implementatie van de methodiek Veerkracht in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang.

beleid
02-06-2014
99.

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

feiten en cijfers
25-09-2017
100.

Boekpresentatie van Kinderen uit de Knel

Justine van Lawick en Margreet Visser hebben een methodiek uitgewerkt voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen.

agenda
09-09-2014
101.

Op zoek naar succesvolle methoden voor preventie en hulp bij huiselijk en seksueel geweld?

In de databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE zijn methoden opgenomen die minimaal twee jaar zijn toegepast, bij meer dan één instelling zijn uitgevoerd en die beschreven zijn in een handboek. Uitgebreide beschrijvingen van deze methoden zijn online te lezen.


06-04-2012
102.

Voor het te laat is

Methodiek voor daders van huiselijk geweld.

organisatie
07-08-2007
103.

Marietje Kesselsproject

Preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen

interventie
31-07-2007
104.

Het delict als maatstaf

Een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk

interventie
12-10-2007
105.

Ouderen Veilig Thuis

Beschrijving van de nieuwe werkwijze rondom ouderenmishandeling

interventie
12-03-2015
106.

Evaluatieonderzoek Veerkracht

De Federatie Opvang en VanMontfoort hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek van de methodiek Veerkracht. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht.

nieuws
30-03-2015
107.

Moeders van Rotterdam

Onderzoek naar hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen

feiten en cijfers
11-08-2015
108.

Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma

Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen.

interventie
15-02-2016
109.

HORIZON 5B: therapeutenhandleiding jongeren

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt

interventie
22-02-2016
110.

Masterclass - Op weg naar een effectieve sociale interventie

Deze Masterclass biedt u een unieke kans om uw eigen interventie verder te onderbouwen.

agenda
02-06-2014
111.

Methodiek Veerkracht positief beoordeeld

Veerkracht, een methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, wordt door moeders, kinderen en medewerkers, over het algemeen positief beoordeeld. Dat blijkt uit een evaluatie. Het rapport werd vorige week aangeboden aan de voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn.

nieuws
07-04-2016
112.

Congres 'Verder met de regionale aanpak kindermishandeling'

De afgelopen jaren is in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin in alle regio’s gewerkt aan de aanpak van kindermishandeling. Dit congres gaat over de daaruit voorgekomen goede praktijken, hoe die stevig verankerd kunnen worden en elders navolging vinden.

agenda
14-02-2011
114.

Conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang

Op 4 oktober 2011 organiseren het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en de Academische werkplaats Opvang x Oggz in samenwerking met de Federatie Opvang een conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang!

agenda
04-10-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: