Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

35 resultaten gevonden met "multiprobleemgezinnen"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Werken met niet-westerse sociaal zwakke gezinnen

Congres

agenda
30-06-2016
2.

Landelijk Symposium: Professionele begeleiding van gezinnen met complexe hulpvragen: multi-problem

Bij multiproblem-gezinnen overheersen complexe hulpvragen binnen uiteenlopende gebieden. In veel gevallen is er sprake van een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek bij (een van de) ouders, financiële en huisvestingsproblematiek en maatschappelijke overlast. In veel gezinnen zijn er ook intergenerationeel bepaalde opvoedingsproblemen, waarin ouders hun ouderrol niet (optimaal) vervullen en een geringe pedagogische toerusting hebben.

agenda
14-04-2011
3.

Ik heb al veel meegemaakt

Onderzoek van Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen.

publicatie
03-11-2016
4.

Factsheet Multiprobleemgezinnen

Resultaten uit een literatuurstudie naar de verbinding tussen veiligheid en zorg

publicatie
09-08-2018
5.

Richtlijnen Scheiding en Multiprobleemgezinnen

Lezing - Sectie Jeugdzorg, NIP

agenda
31-05-2016
6.

Domeinoverstijgende aanpak multiprobleemgezinnen

Voorbij de scheiding tussen veiligheidsdomein en zorgdomein.

publicatie
09-08-2018
7.

De juiste hulp op het juiste moment?

Samenwerking tussen lokale teams en specialistische gezinsinterventies

agenda
09-06-2016
8.

Huidige aanpak kindermishandeling ontoereikend voor gezinnen met complexe problematiek (artikel)

Artikel over zorg en ondersteuning bij kwetsbaar ouderschap

publicatie
09-02-2017
9.

Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Eéndaagse cursus

agenda
11-10-2016
10.

Congres Kwetsbare gezinnen in gemeenten

Verantwoord zorg en ondersteuning bieden

agenda
29-01-2015
11.

'Achter de voordeur' effectieve aanpak probleemgezinnen

Het experiment 'Achter de Voordeur' blijkt een effectieve aanpak van zogenoemde multiprobleemgezinnen te zijn. Die aanpak bestaat er uit dat gemeenten per gezin één plan opstellen en één regisseur aanstellen. Hierdoor komt er meer rust in de gezinnen en wordt de hulp beter op elkaar afgestemd.

nieuws
26-05-2011
12.

Multiprobleemgezinnen

Jaarcongres

agenda
31-10-2017
13.

Vormgeving zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid

Verslag van een onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties naar de wijze waarop gemeenten de zorg en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen hebben geregeld.

publicatie
19-05-2014
14.

Creative practice

Tweedaagse cursus over werken met multi-stressed gezinnen

agenda
08-10-2015
15.

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid

Ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' van de VNG over de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.

beleid
20-07-2018
16.

Professioneel hulpverlenen aan kwetsbare gezinnen

Landelijk Symposium

agenda
04-04-2013
17.

Meer samenwerking nodig bij hulp aan multiprobleem gezinnen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

nieuws
07-08-2018
18.

OGGZ nieuwe stijl

Landelijke studiedag - visies en praktijkvoorbeelden

agenda
16-12-2014
19.

Piep zei de muis

Tweedaagse training voor organisatoren en uitvoerders van Piep zei de muis, een preventieve interventie voor kinderen van 4-8 jaar van ouders met psychosociale, psychische en verslavingsproblemen.

agenda
12-10-2013
20.

Multifocus erkend als goed onderbouwde interventie

De interventie Multifocus is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
21-09-2016
21.

Aan de slag achter de voordeur (E-book)

Zoeken hoe de verschillende zorg-, hulp- en dienstverleners effectiever kunnen samenwerken bij multiprobleemhuishoudens.

publicatie
18-05-2011
22.

Krachtwerk erkend als Goed Onderbouwd

De interventie Krachtwerk is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

nieuws
21-03-2016
23.

Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

nieuws
12-07-2018
24.

Inspecties willen meer drang en dwang bij hulp aan multiprobleemgezinnen

Gemeenten en netwerkpartners zouden bij de hulp aan multiprobleemgezinnen meer volgens het principe ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ moeten werken, het sociale netwerk meer betrekken en vaker gebruik maken van drang en dwang. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties in vier Nederlandse gemeenten: Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.

nieuws
30-10-2014
25.

Dicht op de huid

Gezinsmanagement bij multiprobleemgezinnen in de Stadsregio Amsterdam.

publicatie
15-11-2010
26.

Zorg voor multi-probleem gezinnen in kaart gebracht

De samenwerkende jeugdinspecties hebben in kaart gebracht hoe 21 gemeenten de zorg en ondersteuning organiseren voor gezinnen met een geringe sociale redzaamheid. Over een jaar moeten de gemeenten rapporteren over de verbeteringen die de inspecties verwachten.

nieuws
12-12-2013
27.

Congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen

In deze 3e editie van het congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen staat het gezin echt centraal en krijgt u de mogelijkheid om samen met alle ketenpartners tot de juiste aanpak te komen om maatwerk te bieden.

agenda
06-03-2014
28.

Landelijk Symposium: Complexe multi-problematiek

Wat zijn de werkzame bestanddelen van hulpverlening aan multi-problem gezinnen? Hoe organiseer je de hulp aan deze mensen binnen de context van een sociaal wijkteam? Hoe doe je aan gezinsmanagement binnen deze gezinnen die vaak complex in elkaar zitten? Hoe ga je om met beginnend delinquent en normoverschrijdend gedrag, zodat je het in de kiem kunt smoren?

agenda
27-11-2014
29.

Zingen in het donker

Indringende speelfilm over huiselijk geweld.

publicatie
01-05-2009
30.

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Jarenlang onderzoek heeft geleid tot verschillende modellen en definities voor multiprobleemgezinnen (MPG's) die binnen de (jeugd)hulpverlening gebruikt worden voor het opstellen van een behandelplan. Signalen van hulpverleners maken echter duidelijk dat de juiste diagnose en probleemdefinitie moeilijk blijft, waardoor hulptrajecten soms te laat worden ingezet of niet passend zijn bij de problematiek.

publicatie
25-06-2010
31.

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden. Daarnaast stelt hij 41 miljoen euro beschikbaar voor het actieprogramma Kansrijke Start, dat vandaag in Tilburg wordt gepresenteerd.

nieuws
12-09-2018
32.

Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose 'multi-probleem' gezinnen

Het fenomeen multi-probleem gezinnen vanuit vijf verschillende perspectieven belicht.

publicatie
04-02-2014
33.

Eén regisseur voor probleemgezin

Gezinnen met ernstige problemen moeten voortaan één regisseur krijgen die ze helpt, in plaats van verschillende instanties. Dat schrijven staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn (PvdA) en staatssecretaris van Justitie Teeven (VVD) in een plan dat zij maakten met gemeenten en provincies. Het plan is gisterenavond naar de Tweede Kamer gestuurd.

nieuws
14-05-2013
34.

Kwaliteitskader MDA ++

Een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

beleid
10-05-2017
35.

Knokken voor kwetsbare jongeren (artikel)

Interview met een vertrouwenspersoon bij het AKJ in Utrecht over zijn werk na de transitie.

publicatie
25-08-2016

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: