Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

52 resultaten gevonden met "opvoeders"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

De Jonge wil programma Nu Niet Zwanger landelijk uitrollen

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil het Tilburgse programma Nu Niet Zwanger in het hele land 'zo grondig mogelijk uitrollen'. Dat liet hij gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad weten. Hij noemde het programma 'heerlijk praktisch'. Dat meldt het Brabants Dagblad.

nieuws
27-03-2018
2.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
11-03-2016
3.

Boekpresentatie van Kinderen uit de Knel

Justine van Lawick en Margreet Visser hebben een methodiek uitgewerkt voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen.

agenda
09-09-2014
4.

HORIZON 6B: therapeutenhandleiding ouders

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren

interventie
22-02-2016
5.

Emotieregulatie bij kinderen en jong volwassenen

Landelijke studiedag

agenda
04-11-2015
6.

Jaarcongres LVB

Over gedragsproblemen, verslaving en criminaliteit

agenda
15-09-2015
7.

Leeuwarden traint professionals om te handelen bij opvoedzorgen

De Leeuwarder wethouder Hilde Tjeerdema (Jeugdbeleid) geeft vandaag het startschot voor de training 'Houding & Handelen bij opvoedzorgen' voor professionals in Leeuwarden die met ouders en kinderen werken. Het doel is een andere houding en handelswijze van beroepskrachten als er zorgen over een kind zijn.

nieuws
26-03-2018
8.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
03-07-2015
9.

Vroegsignalering en Vroeghulp

Congres

agenda
12-02-2015
10.

Gezinsrapport 2011

Het Gezinsrapport 2011 schetst een beeld van de manier waarop gezinnen tegenwoordig gevormd worden en de opvattingen die mensen hierover hebben. Het brengt de financiële positie van gezinnen in kaart, evenals de manier waarop ouders de zorg voor kinderen combineren met betaald werk.

publicatie
17-05-2011
11.

Opvoedingsondersteuning ter voorkoming van huiselijk geweld

Het is mogelijk gezinnen beter te ondersteunen om de overdracht van huiselijk geweld van de ene op de volgende generatie te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek door het Verwey-Jonker instituut. De onderzoekers pleiten enerzijds voor vroege preventie, het doorbreken van isolement en het ontwikkelen van eigen kracht, alsmede voor ontplooiing en participatie.

nieuws
10-05-2011
12.

‘Betrek negatieve interpretatie ouders bij aanpak kindermishandeling’

Negatieve interpretatie van het gedrag van een kind verhoogt het risico op hardhandig straffen en mishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek 'Naughty or clumsy?' (Stout of onhandig?) waarop Marieke Beckerman gisteren promoveerde aan de Universiteit Leiden.

nieuws
13-09-2018
13.

Train-de-trainer: werken met het vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.

agenda
01-11-2012
14.

Studiedag: Methodische ouderbegeleiding in problematische opvoedingssituaties

Ouderschapsbeleving en ouderschapstaken zullen vanuit theoretische en methodische kaders in relatie gebracht worden met de praktijk van alledag.

agenda
27-09-2012
15.

Hechtingsproblematiek

Jaarlijks congres

agenda
23-09-2015
16.

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?

Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek.

publicatie
04-03-2014
17.

Weerbaar!

Congres

agenda
14-10-2015
18.

Congres Kinderen met complex trauma

Het belang van de opvoeding in de behandeling

agenda
08-06-2012
19.

Begeleiden van ouder-kind interacties

Landelijke studiedag

agenda
25-06-2015
20.

Beweging tegen kindermishandeling

Samenwerkingsverband om onderwijsprofessionals te ondersteunen

interventie
19-11-2018
21.

Gemeenten focussen op opvoeding in plaats van zorg

Gemeenten moeten kinderen en gezinnen helpen om problemen eerst zelf aan te pakken. Hulp moet zoveel mogelijk uit eigen kring komen en in eigen omgeving worden verleend. Dat staat in het visiedocument over de jeugdzorg van de G32, het netwerk van 32 middelgrote steden.

nieuws
21-03-2011
22.

Opvoeden na partnergeweld

Het is mogelijk gezinnen beter te ondersteunen om overdracht van huiselijk geweld van de ene op de volgende generatie te voorkomen.

publicatie
09-05-2011
23.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
24.

Samen om het kind in de wijk

Werkconferentie

agenda
27-11-2015
25.

Congres Stop de vechtscheiding!

Voor professionals die met scheidingskinderen te maken hebben.

agenda
13-06-2014
26.

Opvoeden, opleiden en opgroeien doe je samen

Op het 6e symposium van Stichting Jorik staan vragen centraal over het signaleren van problemen bij jonge kinderen.

agenda
26-09-2012
27.

Ouders Online: Code oranje voor jeugdgezondheidszorg

Ouders ervaren de jeugdgezondheidszorg meer en meer als opsporingsapparaat voor kindermishandeling. En dat kan averechts uitpakken. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders Online naar het functioneren van het consultatiebureau en de schoolarts.

nieuws
02-03-2011
28.

Psychiatrie, verslaving en ouderschap

Congres

agenda
24-03-2016
29.

Ouderbetrokkenheid bij bemoeizorg, drang en dwang

Landelijke studiedag

agenda
13-05-2015
30.

Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma

Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen.

interventie
15-02-2016
31.

Parent-Child Interaction Therapy

Minisymposium

agenda
17-12-2015
32.

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Meerdaagse training

agenda
15-03-2016
33.

Wat werkt in opvoedingsvoorlichting en -ondersteuning

Landelijk symposium

agenda
04-12-2014
34.

Kinderen uit de Knel

Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

publicatie
22-08-2014
35.

Training: Het vlaggensysteem

Het vlaggensysteem: seksueel gedrag van kinderen duiden, seksueel grensoverschrijdend gedrag signaleren en bijsturen.

agenda
16-11-2010
36.

Intergenerationele overdracht van geweldsdelicten

Dit proefschrift onderzoekt de intergenerationele overdracht van geweldsdelicten over drie opeenvolgende generaties. Het onderzoek zich met name op mannen. De twee centrrale onderzoeksvragegn zijn: In welke mate wordt gewelddadige delinquentie overgedragen tussen generaties? En welke mechanismen verklaren deze intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie het best?Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is in dit proefschrift gebruik gemaakt van gegevens van de Transfive studie. Informatie over de personen in de steekproef is afkomstig uit vier verschillende bronnen.

feiten en cijfers
27-03-2014
37.

Opvoed- en opgroeiproblemen ongelijk verdeeld

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed, maar een aantal groepen worstelt met onevenredig veel hardnekkige problemen. Het gaat dan om laagopgeleide jongeren en gezinnen met meervoudige of chronische problemen.

nieuws
25-06-2015
38.

Helping Families Change Conference 2015

Congres opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P

agenda
25-02-2015
39.

Opvoeding van kinderen buiten het eigen gezin: Pleeg- en leefgroepzorg

Landelijk Symposium.

agenda
23-05-2013
40.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
41.

Vroegsignalering bij baby's

Congres - tweede nationale editie

agenda
09-11-2016
42.

Ouder-Baby interventie

Training

agenda
06-10-2015
43.

VNG-voorzitter neemt boekje 'Opvoeden doen we samen' in ontvangst

'Opvoeden doen we samen' is een nieuwe publicatie over het initiatief Buurtgezinnen, bedoeld ter ondersteuning van overbelaste gezinnen. Het eerste exemplaar van het boekje werd gisteren overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

nieuws
27-06-2018
44.

Piep zei de muis

Tweedaagse training voor organisatoren en uitvoerders van Piep zei de muis, een preventieve interventie voor kinderen van 4-8 jaar van ouders met psychosociale, psychische en verslavingsproblemen.

agenda
12-10-2013
45.

Studiedag over kinderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking

Op 1 november 2011 organiseert van Gorcum een studiedag naar aanleiding van het verschijnen van he boek met de gelijknamige titel 'Ze zeggen dat we het niet kunnen' van Ineke Verdonk.

agenda
01-11-2011
46.

Mannen over partnergeweld en vaderschap

26 mannen vertellen in deze publicatie over hun jeugd, geweld in de relatie en hun opvoedingsidealen.

publicatie
26-03-2012
47.

Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland

Trendstudie van het Nederlands Jeugdinstituut

publicatie
26-06-2015
48.

Evaluatie ouderschapsplan: een eerste verkenning

Het is een eerste aanzet tot een evaluatieonderzoek van de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’. Er wordt zoveel mogelijk gebruik van bestaande data en literatuur.

feiten en cijfers
28-02-2014
49.

Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen

Congres

agenda
01-12-2016
50.

Jongeren en sociale media

Tweede landelijke studiedag

agenda
20-09-2017
51.

Veilig opgroeien

Dag van de Pedagogiek

agenda
06-11-2015
52.

KOPP: een levensfasegerichte benadering

Landelijk symposium

agenda
11-05-2016

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: