Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

137 resultaten gevonden met "ouderenmishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Ouderenmishandeling IJsselland nog weinig gesignaleerd

Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld en GGD IJsselland hebben het onderwerp ouderenmishandeling de afgelopen maanden bij onder meer thuiszorginstellingen onder de aandacht gebracht. Hun conclusie is dat ouderenmishandeling wordt in de regio IJsselland onvoldoende gesignaleerd en gemeld

nieuws
26-09-2013
2.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
06-03-2015
3.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Het is vandaag de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan het signaleren, stoppen en voorkomen van deze problematiek. In Nederland vinden diverse activiteiten plaats om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen.

nieuws
15-06-2018
4.

Dordrecht geeft aanpak ouderenmishandeling extra impuls

Dordrecht krijgt als centrumgemeente voor de regio Zuid-Holland Zuid vanuit het Rijk 319.000 euro om knelpunten aan te pakken op het gebied van huiselijk geweld en vrouwenopvang. Een deel van deze middelen (40.000 euro) wil de gemeente aanwenden voor de aanpak van ouderenmishandeling.

nieuws
16-10-2012
5.

Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) starten vandaag een campagne tegen ouderenmishandeling. Onder het motto 'Het houdt niet op, totdat je iets doet' roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

nieuws
12-06-2019
6.

Artsen uit vijftien landen delen kennis kindermishandeling

Ruim honderd artsen uit vijftien landen zijn deze week in Amsterdam om te praten over samenwerking bij de aanpak van kindermishandeling. Vandaag is het de laatste dag van het internationale congres Inter-Cap dat hier plaatsvindt.

nieuws
15-06-2017
7.

Aantal meldingen ouderenmishandeling neemt vlucht

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39 procent (2013). Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Professionals weten ouderenmishandeling steeds vaker te onderkennen en schakelen hulp in bij vermoedens van lichamelijke, psychische en financiële mishandeling. Het aantal meldingen is zelfs een verdubbeling van 2012.

nieuws
15-06-2015
8.

Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling

Het Verweij Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken ouderenmishandeling in Amsterdam. Dit heeft geresulteerd in de barometer ouderenmishandeling. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste meting beschikbaar.

nieuws
28-06-2013
9.

Rozenactie voor bewustwording ouderenmishandeling

Vandaag is het de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling. In Amsterdam gaan de portefeuillehouders huiselijk geweld van de diverse stadsdelen daarom de straat op om witte rozen uit te delen aan bewoners. De rozenactie wordt georganiseerd door het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) om de bewustwording rondom ouderenmishandeling te vergroten.

nieuws
15-06-2012
10.

Barometer Ouderenmishandeling Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt zich sterk voor het aanpakken en tegengaan van ouderenmishandeling en wil graag weten hoe het gesteld is in de stad met de preventie van en de kennis over ouderenmishandeling. Daarom roept de gemeente betrokkenen op om deel te nemen aan de vragenlijst Barometer Ouderenmishandeling.

nieuws
12-04-2013
11.

Leidraad Veilige Zorgrelatie nu beschikbaar voor alle zorgprofessionals en vrijwilligers

Wat moet je doen als je merkt dat patiënten of cliënten zich niet veilig voelen of niet veilig zijn door het gedrag van professionals of vrijwilligers? Daarover gaat de Leidraad Veilige Zorgrelatie die gisteren werd gepresenteerd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

nieuws
02-10-2014
12.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwsbrief over het actieplan 'Ouderen in veilige handen' verschenen. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van de conferentie 'Ouderen in veilige handen'.

nieuws
18-06-2015
13.

Amsterdams Letselspreekuur Plus mogelijk landelijk uitgerold

Minister De Jonge (VWS) wil kijken of het Amsterdamse Letselspreekuur Plus in heel Nederland kan worden toegepast. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van D66-Kamerleden Rens Raemakers en Vera Bergkamp, zo meldt Het Parool vandaag.

nieuws
09-04-2018
14.

E-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen effectief

De e-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici om ouderenmishandeling beter te leren signaleren en de verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, is bewezen effectief. Dat blijkt uit onderzoek.

nieuws
10-04-2014
15.

CBS: Ouderen steeds vaker slachtoffer van geweld

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. Dit maakt het CBS vandaag bekend in de Week Zonder Geweld.

nieuws
25-11-2014
16.

Handelingsverlegenheid bij aanpak ouderenmishandeling in instellingen

Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Dat blijkt uit een landelijke survey van Bureau Beke en Movisie onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.

nieuws
28-08-2019
17.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting.

nieuws
05-04-2017
18.

‘Crisis leidt tot meer ouderenmishandeling’

De crisis en bezuinigingen in de zorg veroorzaken een toename van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. Dat stelt de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De dienst wil daarom nauwer gaan samenwerken met het Steunpunt Huiselijk Geweld, waar dergelijke kwesties gemeld worden.

nieuws
23-01-2014
19.

Aandacht op VN-conferentie voor ‘Ouderen in veilige handen’

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten zat gisteren op de VN ministeriële conferentie over vergrijzing de paneldiscussie over het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen voor. Hier lichtte zij ook haar 10-actiepunten-plan 'Ouderen in veilige handen' als goed voorbeeld voor de aanpak van ouderenmishandeling toe.

nieuws
21-09-2012
20.

Aftrap regionaal programma Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord

Professionals uit Noord-Holland Noord hebben gisteren het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel is om deze problematiek terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

nieuws
02-07-2019
21.

Meer meldingen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2010 zijn in totaal 855 meldingen gedaan, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2009. Dat zegt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

nieuws
22-12-2011
22.

Campagne Ouderenmishandeling Fier Fryslân

Fier Fryslân start deze maand een campagne rond ouderenmishandeling. Doel is meer bekendheid te geven aan het fenomeen en de hulpinstanties waar slachtoffers terechtkunnen.

nieuws
11-06-2013
23.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is verschenen. Via deze nieuwsbrief houdt de overheid geïnteresseerden op de hoogte van alle verrichtingen in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen.

nieuws
10-10-2013
24.

Ouderen beter beschermd tegen financiële uitbuiting

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) slaat de handen ineen met seniorenorganisaties, notarissen, banken, bewindvoerders, politie en andere betrokkenen om ouderen beter te beschermen tegen financiële uitbuiting. Samen gaan zij aan de slag om ouderen veel bewuster te maken van het risico van financiële uitbuiting en de mogelijkheden om hun financiële zaken zo te regelen dat de kans op uitbuiting afneemt. Daarnaast worden het signaleren en de aanpak van financiële uitbuiting verbeterd.

nieuws
15-06-2015
25.

Aantal lokale allianties bijna verdubbeld

Het aantal lokale allianties tegen financieel misbruik van ouderen is sinds eind 2017 verdubbeld. Inmiddels zijn er ruim 60 van deze publiek-private samenwerkingen van notarissen, banken, Veilig Thuis, politie, ouderenbonden, gemeenten, (thuis)zorginstellingen, woningbouwcorporaties en andere partijen.

nieuws
17-06-2019
26.

Van Rijn presenteert Actieplan 'Ouderen in Veilige handen 2015-2017'

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteerde gisteren het Actieplan 'Ouderen in Veilige handen 2015-2017'. De presentatie vond plaats tijdens een conferentie in Theater aan het Spui in Den Haag.

nieuws
16-06-2015
27.

ANBO: 'Neem ouderenmishandeling apart in wet op'

Mishandeling van ouderen moet, net als mishandeling van kinderen, apart in de wetgeving worden opgenomen. Daarvoor pleit ouderenorganisatie ANBO. Volgens de organisatie kan de mishandeling van deze kwetsbare doelgroep sneller en adequater worden aangepakt.

nieuws
16-06-2010
28.

7 miljoen euro extra voor aanpak ouderenmishandeling

Demissionaire staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stelt structureel 7 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak ouderenmishandeling. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten vrouwenopvang. Dit schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer.

nieuws
22-05-2012
29.

Actieplan tegen ouderenmishandeling

‘Ouderen in veilige handen’, zo heet het actieplan van staatssecretaris van Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) ter verbetering van de signalering en ondersteuning van slachtoffers van ouderenmishandeling. De staatssecretaris trekt de komende vier jaar jaarlijks tien miljoen euro uit om misbruik en mishandeling van ouderen tegen te gaan.

nieuws
31-03-2011
30.

'Verklaring omtrent gedrag nodig in thuiszorg'

Thuiszorginstellingen zouden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten vragen van hun medewerkers. Dat zei landelijk officier Huiselijk Geweld Janet Ten Hoope gisteren in het KRO-NCRV programma De Monitor.

nieuws
11-05-2015
31.

Noord-Brabant scherpt aanpak huiselijk geweld aan

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord gaat samen met twintig Noord-Brabantse gemeenten de aanpak van huiselijk geweld, mishandeling van ouderen en kindermishandeling aanscherpen. Tijdens een conferentie over huiselijk geweld werd vorige week een serie afspraken hierover ondertekend.

nieuws
14-05-2012
32.

Basisboek ouderenmishandeling wijst professionals de weg

Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt jaarlijks te maken met mishandeling. In het boek ‘Oud Leed’ beschrijven Theo Royers en Maria van Bavel de achtergronden en oorzaken, maar vooral hoe ouderenmishandeling aangepakt kan worden en voorkomen. Oud Leed wordt vandaag aangeboden aan de Directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS, tijdens een bijeenkomst over het actieplan Ouderen in veilige handen.

nieuws
02-04-2012
33.

Onderzoek naar ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start half mei een onderzoek naar ouderenmishandeling. Het resultaat daarvan zal als basis dienen voor een doorstart in 2015 van het Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’; bedoeld om ouderenmishandeling te bestrijden.

nieuws
28-03-2014
34.

Nieuwe protocollen GGD Haaglanden

GGD Haaglanden heeft tijdens een netwerkbijeenkomst begin deze maand twee protocollen gepresenteerd: het Uitvoeringsprotocol Aanpak Ouderenmishandeling Haaglanden met bijbehorende sociale kaart, en de Meldcode Regionale Ambulancevoorziening.

nieuws
13-11-2015
35.

Presentatie informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Ter gelegenheid hiervan heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vanmorgen de Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden gepresenteerd.

nieuws
15-06-2019
36.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Het onderwerp ouderenmishandeling trekt zowel landelijk als regionaal de media-aandacht. Die publiciteit ondersteunt het doel van de voorlichtingscampagne: ouderenmishandeling bespreekbaar maken. De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen, die deze week verscheen, gaat hier nader op in.

nieuws
04-12-2013
37.

Aanpak ouderenmishandeling nog niet geborgd

Na een incidentele opleving, is de aandacht voor het thema ouderenmishandeling weer weggeëbd. Nog niet alle relevante partijen kennen en nemen hun rol in de aanpak van deze problematiek. Dat blijkt uit het onderzoek Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017.

nieuws
23-03-2018
38.

Verkenning kwantitatief onderzoek ouderenmishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) laat een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van een kwantitatief onderzoek naar ouderenmishandeling in Nederland. Op basis hiervan zal hij besluiten of er zo’n onderzoek komt en zo ja, in welke vorm.

nieuws
22-08-2013
39.

Ouderenombudsman signaleert toename mishandeling door mantelzorgers

Mantelzorgers komen steeds meer onder druk te staan, als gevolg van de afbouw van de dagopvang voor ouderen en omdat het moeilijker is om in een verpleegtehuis te komen. Dat stelt ouderenombudsman Jan Romme in het dagblad Trouw. Dit leidt volgens hem tot meer gevallen van ouderenmishandeling.

nieuws
15-07-2013
40.

Kop van Noord-Holland pakt ouderenmishandeling aan

Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld heeft van negen gemeenten in de kop van Noord-Holland steun gekregen voor aanpak van ouderenmishandeling. In de kop hebben minstens 2.000 ouderen te maken met ouderenmishandeling.

nieuws
21-07-2006
41.

Huisarts centrale rol bij signaleren ouderenmishandeling

Huisartsen kunnen een centrale rol spelen in het signaleren van ouderenmishandeling. "Vijf procent van de ouderen wordt mishandeld, maar er komen weinig meldingen vanuit de huisartspraktijk: misschien herkennen de huisartsen de signalen niet", aldus Mirjam van Dongen van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) dat deze week alle huisartsen en praktijkondersteuners benadert met een signalenkaart.

nieuws
09-06-2011
42.

Zorgorganisaties Midden-Brabant bezorgd over ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een groot en onderschat probleem, dat veel te weinig prioriteit krijgt. Dat stellen zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant. "De totale registratie en de totale signalering is niet goed op orde", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

nieuws
26-11-2018
43.

Uitkomsten conferentie over het huisverbod

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie. Regioplan presenteerde de uitkomsten van onderzoeken naar kinderen, ouderen en het huisverbod. Daarnaast wisselden de professionals ervaringen uit tijdens diverse workshops.

nieuws
24-12-2011
44.

Verpleegkundige schrijft boek over ouderenmishandeling

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Gerda Krediet heeft een boek geschreven over een maatschappelijk probleem dat met veel nevelen is omhuld: mishandeling van ouderen. Volgens schattingen is één op de twintig thuiswonende ouderen het slachtoffer van mishandeling. Het boek verschijnt op 2 maart 2010.

nieuws
24-02-2010
45.

Gratis theatervoorstelling ouderenmishandeling

Theatergroep Drang heeft in samenwerking met de GGD Den Haag een voorstelling over ouderenmishandeling gemaakt: Broos. Na een reeks voorstellingen in eigen huis, komt Broos nu naar de wijktheaters. Ook vervult de voorstelling een centrale rol tijdens het landelijk congres over ouderenmishandeling op 13 juni.

nieuws
16-05-2013
46.

Ouderenfonds wijst op signaalfunctie thuiszorg en huisarts

Het Ouderenfonds wil dat de signaalfunctie van thuiszorgmedewerkers en huisarts hoog op de agenda komt van zorgaanbieders en beleidsmakers in Den Haag. Het fonds gaat hierover de komende tijd in gesprek met koepelorganisaties voor huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers.

nieuws
02-08-2016
47.

Friesland wil overkoepelend samenwerkingsverband tegen ouderenmishandeling

Friesland wil een overkoepelend samenwerkingsverband dat lokale allianties kan ondersteunen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dat meldt De Leeuwarder Courant.

nieuws
13-03-2019
48.

Ouderenmishandeling Zeeland weinig gemeld

In heel Zeeland zijn vorig jaar 22 gevallen van ouderenmishandeling gemeld. Dit jaar is, tot nu toe, sprake van 21 meldingen. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Om signalen eerder te leren herkennen, vindt er volgende maand in het gemeentehuis van Zierikzee een middagcongres plaats.

nieuws
19-10-2017
49.

Documentaire en kwartet tegen financiële uitbuiting

In aanloop naar de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, die morgen plaatsvindt, houdt Veilig Thuis Groningen vandaag het congres 'Hun geld ons een zorg!'. Deze interactieve bijeenkomst draait om de aanpak van financieel misbruik van ouderen.

nieuws
14-06-2018
50.

Breda focust op aanpak ouderenmishandeling

De Gemeente Breda geeft een impuls aan de aanpak 'Terugdringen en voorkomen van ouderenmishandeling' in West-Brabant. Deze aanpak bestaat uit de ontwikkeling van een consultatienetwerk, voorlichting en een specifieke benadering van de doelgroep.

nieuws
19-03-2012
51.

Aantal meldingen ouderenmishandeling blijft toenemen

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet. Over het jaar zijn 1703 meldingen gedaan bij de Steunpunten Huiselijk Geweld, een stijging van 66% ten opzichte van 2012 en een verdubbeling van het aantal meldingen in 2010.

nieuws
10-06-2014
52.

Ouderenmishandeling in Rotterdams verpleeghuis De Leeuwenhoek

In het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek, dat vanaf morgen in een nieuwe tv-serie model staat voor de ouderenzorg in Nederland, worden ouderen mishandeld. Dat schrijft Trouw vandaag.

nieuws
18-04-2018
53.

‘Maak ouderenmishandeling mantelzorger bespreekbaar’

Mantelzorgers zouden structureel dagen moeten hebben dat zij even niet hoeven te zorgen. Dat stelt Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde van Rivas in een interview met het AD over ouderenmishandeling.

nieuws
30-05-2013
54.

Staatssecretaris Van Rijn introduceert 35 voorlichters ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft eind vorige week de namen van 35 voorlichters ouderenmishandeling bekend gemaakt. Deze vrijwilligers van vier ouderenbonden - ANBO, UniekBO, PCOB en NOOM – hebben een training gevolgd om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.

nieuws
08-04-2013
55.

Lichte stijging meldingen ouderenmishandeling

De Steunpunten Huiselijk Geweld hebben vorig jaar 1027 meldingen van ouderenmishandeling ontvangen, een lichte stijging (3%) ten opzichte van 2011 (994). Dat meldt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. De meeste meldingen zijn afkomstig van professionals.

nieuws
13-06-2013
56.

Notarissen pakken ouderenuitbuiting aan

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie doet mee aan een proef om uitbuiting van ouderen vroegtijdig te signaleren. De notarissen werken hiervoor samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

nieuws
21-02-2013
57.

ANBO overhandigt eindrapport preventie ouderenmishandeling aan Tweede Kamer

Het eindrapport van het Europese project EuROPEAN over preventie ouderenmishandeling is op 13 december aangeboden aan leden van de Vaste Kamercommissie VWS. Ton Elias, ondervoorzitter van de Commissie nam het rapport met resultaten en aanbevelingen in ontvangst.

nieuws
19-12-2011
58.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
16-12-2014
59.

Bijscholing ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Nijmegen en regiogemeenten trekken een ton uit om een plan van aanpak te maken voor bijscholing over de aanpak van ouderenmishandeling. Nijmegen loopt op dit gebied momenteel achter bij andere centrumgemeenten in Nederland.

nieuws
27-11-2013
60.

Voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen van start

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft vandaag het startsein gegeven voor de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’. Het doel van de campagne is het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en bespreekbaar te maken. De voorlichtingscampagne richt zich op ouderen en hun omgeving.

nieuws
15-06-2012
61.

Campagne tegen ouderenmishandeling

Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling

nieuws
23-10-2005
62.

Kadera breidt project Ouderenmishandeling uit

Na de aanzet van het gezamenlijk project Ouderenmishandeling van GGD IJsselland en Kadera in 2013, breidt Kadera het project dit jaar verder uit naar de regio. Aandacht voor ouderenmishandeling blijft volgens de GGD en Kadera nodig.

nieuws
29-04-2014
63.

Noord-Hollands protocol tegen mishandeling ouderen

De Noord-Hollandse Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG's) kiezen voor een gemeenschappelijk aanpak van ouderenmishandeling. PRIMO nh ontwikkelde daarvoor een protocol.

nieuws
02-12-2009
64.

Aantal meldingen van ouderenmishandeling neemt fors toe

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is fors toegenomen: in 2008 zijn 662 meldingen gedaan van ouderenmishandeling ten opzichte van 366 in 2007, een stijging van 81%. Dienstverleners zijn alerter op de signalen van ouderenmishandeling en doen vaker melding.

nieuws
12-06-2009
65.

Voorlichters 'Ouderen in veilige handen' in april van start

Vrijwilligers van de voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' trekken vanaf april het land in om over ouderenmishandeling te praten. Er zijn inmiddels 32 voorlichters geselecteerd voor deze functie.

nieuws
15-02-2013
66.

Rozenactie Amsterdam tegen ouderenmishandeling

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) houdt donderdag in samenwerking met de stadsdelen een rozenactie om de bewustwording rondom ouderenmishandeling te vergroten. Het Steunpunt loopt hiermee vooruit op de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling op 15 juni.

nieuws
10-06-2013
67.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
24-06-2014
68.

Aanpak ouderenmishandeling Gelderland-Zuid succesvol

Vrijwilligers en zorgverleners in Gelderland-Zuid zijn zich meer bewust van ouderenmishandeling dan vorig jaar. Ook weten zij goed wat te doen bij signalen. Dat blijkt uit de tweede Barometer Ouderenmishandeling.

nieuws
29-01-2015
69.

Voorlichtingsmateriaal Ouderen in veilige handen

Het ministerie van VWS heeft divers voorlichtingsmateriaal laten ontwikkelen om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Zo zijn voor alle Steunpunten Huiselijk Geweld honderd kaartspelen ter beschikking gesteld met op de achterkant de tekst: ‘Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt. Praat er over!’.

nieuws
17-05-2013
70.

Den Haag biedt opvang aan mishandelde ouderen

Den Haag start deze maand met een pilot voor de opvang van mishandelde ouderen. Op een geheime locatie zijn vanaf september 2006 enkele kamers beschikbaar voor ouderen, die vanwege huiselijk geweld tijdelijk het eigen huis willen verlaten en nergens anders terecht kunnen. De pilot loopt twee jaar en is een initiatief van de GGD Den Haag, Stichting Wende en Meavita.

nieuws
06-09-2006
71.

Ouderenmishandeling treft 170.000 thuiswonende senioren

Naar schatting ruim één op de twintig ouderen (5,5 procent) heeft vanaf het 65ste levensjaar ooit te maken met mishandeling. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. De dader is meestal een bekende.

nieuws
13-06-2018
72.

‘Voeg notariaat toe aan meldcode’

Notarissen moeten vermoedens van uitbuiting en financieel misbruik kunnen melden, ondanks hun beroepsgeheim. Dat zegt Jef Oomen van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) vanavond in het programma De Vijfde Dag.

nieuws
02-10-2013
73.

Inmiddels 80 meldingen bij Meldpunt Ouderenmishandeling

Het Meldpunt Ouderenmishandeling heeft in de eerste vier maanden van zijn bestaan ruim 80 meldingen ontvangen over ouderen die door hun hulpverleners worden mishandeld. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), waar het meldpunt is ondergebracht, benadrukt daarbij dat mishandeling vaker voorkomt dan gemeld wordt.

nieuws
26-10-2011
74.

Ouderenorganisatie pleit voor Grey Alert

De strijd tegen ouderenmishandeling moet beter worden aangepakt en afgestemd. Dat stelt ouderenorganisatie Unie KBO na een eigen inventarisatie rondom ouderenmishandeling. Zij pleit voor invoering van een landelijke eenduidige mogelijkheid om mishandeling te melden onder de naam ‘Grey Alert’.

nieuws
20-12-2010
75.

Gelderland krijgt opvang voor slachtoffers ouderenmishandeling

In Gelderland worden appartementen gebouwd die speciaal zijn ingericht voor de opvang van mishandelde ouderen. Moviera heeft hiervoor een plan ontwikkeld. Dat meldt De Gelderlander vandaag.

nieuws
01-11-2018
76.

Amsterdam stelt Actieprogramma Aanpak Ouderenmishandeling op

Ouderenmishandeling is een van de vormen van huiselijk geweld waarvoor een specifieke gezamenlijke aanpak nodig is. Om dat te bereiken heeft een groot aantal instellingen in Amsterdam samen met de gemeente het Actieprogramma Aanpak Ouderenmishandeling opgesteld.

nieuws
19-02-2009
77.

Mishandeling ouderen vaak door familie

Weinig ouderen durven er over te praten, toch is mishandeling van 65-plussers wijdverbreid. Ieder jaar treft het zo'n 100.000 ouderen. De dader is vaak het eigen kind of kleinkind, dat nog een rekening te vereffenen heeft.

nieuws
30-07-2007
78.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe editie van de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is uit. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
15-04-2014
79.

NVGK presenteert richtlijn ouderenmishandeling

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft gisteren de richtlijn 'Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein' in ontvangst genomen. De richtlijn is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVGK).

nieuws
15-02-2019
80.

Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt nog steeds zeer beperkt herkend. Dat stelt de GGD Hollands Noorden in haar rapport Steunpunt Huiselijk Geweld KNH 2011. Om het probleem beter in beeld te kunnen brengen én er iets tegen te ondernemen heeft Primo Noord-Holland namens alle ketenpartners het Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling samengesteld.

nieuws
24-10-2012
81.

Tientallen meldingen ouderenmishandeling in de zorg

In de eerste twee maanden van zijn bestaan heeft het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg, zo’n veertig meldingen ontvangen waarbij mogelijk sprake was van ouderenmishandeling. Daarnaast ontving het meldpunt een aantal signalen en adviesvragen die wel met ouderenmishandeling te maken hebben, maar niet als een melding beschouwd konden worden.

nieuws
16-08-2011
82.

Game tegen ouderenmishandeling in ontwikkeling

Een stichting en een ouderenzorgorganisatie in West-Brabant gaan een game ter voorkoming van ouderenmishandeling ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het spel in het voorjaar van 2019 in de vorm van een gratis app beschikbaar komt.

nieuws
12-07-2018
83.

Ziekenhuis Den Bosch screent op ouderenmishandeling

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is als één van de eerste ziekenhuizen van Nederland begonnen met het standaard screenen op ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH).

nieuws
02-06-2015
84.

Ouderenmishandeling genomineerd voor Issue Award 2015

Ouderenmishandeling (ministerie van VWS), Ocean Cleanup (Boyan Slat) en Online Pesten (Mijn Kind Online) zijn genomineerd voor de Issue Award 2015. Deze drie issues zijn afgelopen jaar in de samenleving, maar ook in de politiek zichtbaar geworden.

nieuws
14-01-2015
85.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze keer staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting.

nieuws
14-12-2017
86.

Extra aandacht ouderenmishandeling West-Brabant

Het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan ouderenmishandeling. Dat werd woensdag tijdens een eerste werkconferentie over ouderenmishandeling in Breda bekendgemaakt.

nieuws
20-09-2012
87.

DVD ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’

De dvd ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ helpt ouderen, vrijwilligers en professionals om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken. De dvd is te gebruiken voor algemene voorlichting aan ouderen en vrijwilligers of voor training aan professionals.

nieuws
04-07-2013
88.

37 meldingen ouderenmishandeling Flevoland

In Flevoland zijn het afgelopen jaar er in 37 gevallen van ouderenmishandeling gemeld. Volgens ouderenbond ANBO en Steunpunt Huiselijk geweld gaat om het topje van de ijsberg. In de provincie zouden er volgens de statistieken ongeveer 1725 ouderen te maken hebben met mishandeling.

nieuws
14-05-2014
89.

De Jonge informeert Kamer over nieuwe aanpak ouderenmishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil deelname aan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn, volgend jaar voor alle zorgwerkgevers verplicht stellen. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. "Het komt nog te vaak voor dat zorgprofessionals grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat moet stoppen", aldus De Jonge.

nieuws
01-10-2018
90.

Website ouderenmishandeling vernieuwd

Het Kenniscentrum Ouderen van het NIZW heeft haar website over ouderenmishandeling vernieuwd. Het kenniscentrum wil bestaande kennis over ouderenmishandeling nog beter toegankelijk maken.

nieuws
03-10-2005
91.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze keer staat de nieuwsbrief in het teken van het het aflopende actieprogramma.

nieuws
21-06-2018
92.

Slachtoffers ouderenmishandeling melden vaker zelf

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling ligt over 2009 op het zelfde niveau als het jaar ervoor. "Opvallend is dat de trend zich doorzet dat slachtoffers zelf vaker de melder zijn dan andere jaren, dit betekent dat het taboe om het te melden langzaam afneemt", zegt Maria van Bavel van MOVISIE namens het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling.

nieuws
16-09-2010
93.

Lokale allianties effectief tegen financieel misbruik

Lokale allianties zijn een effectief middel om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Dat concludeert Regioplan in een onderzoek naar het functioneren van de lokale allianties.

nieuws
19-07-2019
94.

Justitiële Verkenningen over ouderenmishandeling

Het decembernummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen staat volledig in het teken van ouderenmishandeling. Diverse experts laten in artikelen hun licht schijnen op de verschillende kanten van dit fenomeen.

nieuws
30-12-2015
95.

Zorgaanbieder pakt overbelasting mantelzorgers aan

Een breed sociaal vangnet voor verzorger en verzorgde kan ouderenmishandeling voorkomen. Dat zegt Monique Prooij, zorgmanager bij zorgaanbieder Alerimus in Oud-Beijerland en Cromstrijen in het AD van 25 januari. "Een luisterend oor doet wonderen."

nieuws
27-01-2014
96.

Meldingen ouderenmishandeling Utrecht verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de regio Utrecht is vorig jaar verdubbeld. Dat meldt RTV Utrecht op basis van cijfers van het Steunpunt Huiselijk Geweld Stad en Regio Utrecht. Vorig jaar kreeg het steunpunt 91 meldingen binnen, tegen 43 in 2012.

nieuws
23-01-2014
97.

Internationaal rapport preventie ouderenmishandeling

Mirjam van Dongen, de voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO), heeft vorige week van de ANBO het eindrapport van het project EuROPEAN ontvangen. ANBO is projectleider van dit internationale project ter preventie van ouderenmishandeling.

nieuws
10-11-2011
98.

Staatssecretaris opent Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg bij IGZ

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft deze maand het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg geopend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): 088-1205050. Slachtoffers en hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen kunnen hier ouderenmishandeling door medewerkers van zorginstellingen melden. Het opzetten van het meldpunt is een van de actiepunten die Veldhuijzen van Zanten eerder dit jaar aankondigde in haar actieplan “Ouderen in veilige handen”.

nieuws
22-06-2011
99.

Plan van aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland Noord

De gemeenten Alkmaar en Den Helder hebben de GGD Hollands Noorden gevraagd een regionaal plan van aanpak te maken voor de aanpak van ouderenmishandeling voor de jaren 2013 en 2014. Den Helder stelt 25.000 euro beschikbaar voor de aanpak van deze problematiek in Noord-Holland Noord.

nieuws
14-03-2013
100.

Oudermishandeling onderbelicht fenomeen

Bij bijna tien procent van de meldingen over huiselijk geweld is sprake van kind-oudermishandeling. Uit de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod blijkt dat bijna 5 procent te maken heeft met geweld van opgroeiende kinderen tegen ouders.

nieuws
11-06-2010
101.

PVV wil hogere straf ouderenmishandeling

De PVV wil plegers van ouderenmishandeling zwaarder straffen. Omdat de oudere vaak afhankelijk is van de dader (familie of verzorger) en fysiek de zwakste partij is, zou het vonnis, wat de PVV betreft, drie keer zo hoog uit mogen vallen. Dit voorstel zal PVV-Kamerlid Fleur Agema, woensdag presenteren bij de begrotingsbespreking van het ministerie van VWS.

nieuws
07-11-2011
102.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwsbrief over het actieplan 'Ouderen in veilige handen' verschenen. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van financiële uitbuiting.

nieuws
08-04-2016
103.

Lokale allianties tegen financieel misbruik onder ouderen

Ongeveer 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met financieel misbruik in de thuissituatie. In 2015 is de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak tot stand te brengen: lokaal, regionaal en landelijk.

nieuws
04-03-2019
104.

Miljoenen Europese ouderen mishandeld

In Europa worden jaarlijks minstens 4 miljoen ouderen geslagen, geschopt, gestoken of wordt bij hen brandwonden aangebracht. Dat staat in een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO dat gisteren is gepresenteerd. Naar schatting sterven er ieder jaar 2500 ouderen door toedoen van familieleden.

nieuws
17-06-2011
105.

Onderzoek ouderenmishandeling intramurale zorginstellingen

Movisie en bureau Beke doen een onderzoek rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. Zij hebben een digitale vragenlijst opgesteld over ontspoorde zorg en mishandeling door professionals en vrijwilligers.

nieuws
22-08-2018
106.

Toename meldingen ouderenmishandeling Rotterdam

Rotterdamse hulpverleners trekken steeds vaker aan de bel wanneer vijfenzestigplussers mishandeld worden. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de havenstad is toegenomen. Tot nu toe zijn er al 124 meldingen gedaan ten opzichte van 100 meldingen vorig jaar.

nieuws
15-11-2013
107.

Voorlichters moeten taboe ouderenmishandeling doorbreken

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is vandaag met vier ouderenorganisaties een campagne begonnen die het taboe rond ouderenmishandeling moet doorbreken en het onderwerp bespreekbaar moet maken. De campagne ‘Ouderen in veilige handen’ zal lopen tot einde 2014.

nieuws
13-11-2012
108.

Uitzending Zembla over ouderenmishandeling

Het VARA televisieprogramma Zembla staat morgen in het teken van ouderenmishandeling. Zembla stelt zich de vraag hoe kan het dat in ons land zoveel ouderen onder de maat verzorgd worden.

nieuws
15-01-2014
109.

'Signaleren ouderenmishandeling' genomineerd voor Anna Reynvaan Praktijkprijs

'Signaleren ouderenmishandeling' van Lilian Vloet is genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs. Deze prijs voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren, wordt op 31 mei uitgereikt in Amsterdam.

nieuws
23-04-2018
110.

Van Rijn prijst voorlichters ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft gisteren zijn waardering uitgesproken voor de voorlichters ouderenmishandeling. Hij deed dit tijdens een bijeenkomst voor 35 vrijwilligers van vier ouderenbonden die een training hebben gevolgd om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.

nieuws
19-04-2013
111.

ABN AMRO en SVOW werken samen tegen financieel misbruik

ABN AMRO en de stichting Samen Veilig Ouder Worden (SVOW) hebben de handen ineengeslagen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. Beide organisaties gaan hun kennis en ervaring delen om deze problematiek tegen te gaan.

nieuws
09-10-2017
112.

Aandacht ouderenmishandeling in de Betuwe

Welzijn Buren, een brede welzijnsorganisatie in de Betuwe, wil ouderenmishandeling meer onder de aandacht brengen. De organisatie gaat ouderen tijdens groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken beter informeren over dit onderwerp.

nieuws
08-11-2012
113.

Gemeenten krijgen ondersteuning bij aanpak ouderenmishandeling

Centrumgemeenten krijgen ondersteuning bij de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Dat gebeurt in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen. Uit een inventarisatie bij centrumgemeenten blijkt dat er een brede behoefte is aan instrumenten, voorbeelden en praktijkverhalen.

nieuws
08-11-2013
114.

Meldingen ouderenmishandeling West-Brabant verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is vorig jaar in West-Brabant meer dan verdubbeld Dat staat in het jaarverslag 2013 dat het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant vorige week publiceerde.

nieuws
25-02-2014
115.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
12-05-2015
116.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
15-09-2014
117.

Staatssecretaris Van Rijn kwartet om aandacht te vragen voor financieel misbruik

Staatssecretaris Martin van Rijn kwam vandaag in een Haags ontmoetingscentrum kwartetten om ouderen bewust te maken van de risico's van financieel misbruik. De bijeenkomst vormde tevens de lancering van een campagne tegen financieel misbruik.

nieuws
23-11-2016
118.

Groningse Partij voor Huiselijk Geluk

Niet meppen maar kleppen! Met deze slogan vraagt de Partij voor Huiselijk Geluk in Groningen deze dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen op ludieke wijze aandacht voor de problematiek van huiselijk geweld.

nieuws
07-06-2010
119.

Strijdplan ouderenmishandeling regio Nijmegen

Gemeenten in de regio Nijmegen werken samen aan een strijdplan tegen ouderenmishandeling. Zij hebben samen 2 ton uitgetrokken om misstanden bij de behandeling van ouderen te signaleren en aan te pakken. Dat meldt dagblad De Gelderlander vandaag.

nieuws
25-08-2014
120.

Meldingen ouderenmishandeling Drenthe verdrievoudigd

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in Drenthe is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Dat meldt RTV Drenthe.

nieuws
01-04-2014
121.

'Campagne ouderenmishandeling een succes'

De belangenorganisatie voor senioren ANBO noemt de landelijke voorlichtingscampagne om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen een succes. In de vier grote steden zijn in het afgelopen jaar 43 procent meer meldingen van ouderenmishandeling gedaan dan in 2013. Dat meldt de Nationale Zorggids.

nieuws
27-02-2015
122.

Van Rijn start campagne tegengaan financieel misbruik ouderen

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start vandaag een nieuwe campagne om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Van Rijn slaat ook de handen ineen met banken om ouderen beter te beschermen tegen financieel misbruik. Banken gaan onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik. De campagnestart vindt plaats bij de Rabobank in Rotterdam.

nieuws
15-12-2016
123.

Eerste tv-spot over ouderenmishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) presenteert vandaag een nieuwe voorlichtingsfilm over ouderenmishandeling tijdens het congres 'Aanpak Ouderenmishandeling' in Den Haag. Tevens start hij een televisiecampagne over dit onderwerp. Het is voor het eerst dat binnen een publiekscampagne over geweld in huiselijke kring, een tv-spot over ouderenmishandeling is gemaakt.

nieuws
13-06-2013
124.

Ouderenmishandeling nauwelijks gemeld

Sinds de opening van het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 15 juni dit jaar, zijn er 65 meldingen binnengekomen van mogelijke ouderenmishandeling. Dit aantal staat niet in verhouding tot de schatting dat zo’n 200.000 ouderen in Nederland te maken krijgen met mishandeling.

nieuws
29-09-2011
125.

Vier procent van 65-plussers slachtoffer van psychisch geweld

Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

nieuws
15-02-2018
126.

Meldingen ouderenmishandeling Utrecht verdubbeld

Het aantal meldingen van oudermishandeling in Utrecht is in 2012 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. De cijfers van eerste en tweede kwartaal van 2013 laten opnieuw een verdubbeling zien ten opzichte van 2012. Dat meldt de gemeente Utrecht op haar website.

nieuws
20-06-2013
127.

Meer meldingen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2011 zijn in totaal 994 meldingen gedaan, een stijging van zestien procent ten opzichte van 2010. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

nieuws
14-06-2012
128.

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

nieuws
15-04-2016
129.

GroenLinks pleit voor Ouderentelefoon

GroenLinks wil dat er een speciale ouderentelefoon komt waar ouderen terecht kunnen wanneer zij met mishandeling te maken krijgen. De ouderentelefoon is volgens de partij een laagdrempelige manier om mishandeling te melden en hulp te vragen.

nieuws
19-02-2018
130.

Omvang ouderenmishandeling vaag ondanks toename bewustzijn

40 procent van de beroepskrachten en vrijwilligers in de ouderenzorg en welzijn kent ten minste één geval van ouderenmishandeling. Dat is een van de bevindingen van de publicatie 'Ouderenmishandeling in Nederland' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die gisteren gepubliceerd werd.

nieuws
15-06-2015
131.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
132.

Campagne ‘STOP Ouderenmishandeling’

Negentig procent gemeenten moet in 2007 informatiepunt hebben

nieuws
02-05-2006
133.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Het is vandaag de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan het signaleren, stoppen en voorkomen van deze problematiek. In Nederland vinden diverse activiteiten plaats om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen.

nieuws
15-06-2017
134.

Wekelijks vier huisverboden in Amsterdam

Sinds de Wet tijdelijk huisverbod tien jaar geleden van kracht ging, zijn er in Amsterdam 2368 huisverboden opgelegd. Dat zijn er gemiddeld vier per week.

nieuws
01-04-2019
135.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is verschenen. Via deze nieuwsbrief houdt de overheid geïnteresseerden op de hoogte van alle verrichtingen in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen.

nieuws
09-09-2013
136.

Vrijwilligers in gesprek met oudere migranten

Vanuit het project Ouderen in veilige handen in Gelderland-Zuid is de film 'Van signaleren naar bespreken; vrijwilligers in gesprek met oudere migranten' gerealiseerd.

nieuws
17-12-2015
137.

Antwoord kamervraag over agressie jegens ouderen en gehandicapten

Antwoorden van staatssecretaris Ross, mede namens de minister van Justitie, op de vragen van het Kamerlid Aasted Madsen - van Stiphout (CDA) over agressie jegens ouderen en gehandicapten.

nieuws
27-11-2005

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: