Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

235 resultaten gevonden met "partnermishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
2.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
3.

Daders van huiselijk geweld

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek werd door het WODC uitgevoerd en vormde deelproject 3.Het onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in achtergrondkenmerken en problematiek van daders, het hulpzoekgedrag van daders en zo mogelijk in de achtergronden van het huiselijk geweld en tot slot te bepalen in hoeverre daders van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanraking komen.

feiten en cijfers
14-01-2011
4.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de vorige rapportages

feiten en cijfers
08-02-2019
5.

Huiselijk geweld: Aard, omvang en hulpverlening

Een belangrijk doel van dit onderzoek uit 1997 was het genereren van algemene informatie over huiselijk geweld. Het onderzoek moest informatie opleveren over huiselijk geweld onder mannen, vrouwen, ouderen en jongeren.

feiten en cijfers
01-10-1997
6.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
7.

Geweld in mannenrelaties

Onderzoek van de Schorerstichting en de Universiteit van Utrecht naar aard, dynamiek en gevolgen van geweld in mannenrelaties. Het probleem van geweld in mannenrelaties wordt volgens de onderzoekers gebagatelliseerd. Het wordt niet serieus genomen of domweg ontkend.

feiten en cijfers
02-02-2004
8.

Naar een methode voor de registratie van intrafamiliaal geweld in België

Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op literatuur en goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en op contacten met het werkveld. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er een multidisciplinair aanbod moet zijn dat zowel controle als hulpverlening omvat en zowel gericht is op de daders als op de slachtoffers. Voorwaarden voor deze aanpak is het vormen van multidisciplinaire teams maar is er ook de uitdaging van de registratie van gezinsgeweld.De registratie moet gebaseerd zijn op meerdere bronnen: die van de hulpverlening, maar ook van politie en justitie, eenmalige studies, slachtofferonderzoek en regelmatige monitoring. Pas dan kan worden geconstateerd of beleid effectief is, de beoogde kwaliteit worden gecontroleerd en de cliënt beter worden ondersteund door registratie en dossieropbouw.Specifieke problemen die zich zowel bij deze multidisciplinaire aanpak als ook bij de registratie voordoen zijn: beroepsgeheim van de hulpverlener, de privacy van de cliënt en de verschillende benaderingswijzen in de verschillende sectoren.Voor de reigstratie bestaan noch in België noch daarbuiten al goede praktijkvoorbeelden.In deze studie worden de verschillende knelpunten bij de registratie gegroepeerd naar: de (te registreren) variabelen, de garantie van de privacy en beroepsgebeim, afstemming op de bestaande registraties, gebruikersvriendelijkheid. Er is o.a. een variabelenlijst opgesteld, maar ook informatie verzameld over de condities die nodig zijn om met succes registratie te voeren.

publicatie
13-11-2003
9.

Training: Systeemgerichte aanpak van relatiegeweld

Systeemgericht werken bij relatiegeweld heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Voorbeelden van methoden die de laatste jaren in ons land ontwikkeld, zijn:

agenda
21-03-2011
10.

Stay in Love in uw gemeente, regio of organisatie?

Er voor zorgen dat jongeren beter voorbereid aan hun verkering beginnen en weten hoe ze hun verkering goed kunnen houden.

agenda
13-06-2014
11.

4th World Conference of Women's Shelters

Taiwan

agenda
05-11-2019
12.

Let’s put an end to gender-based violence

This booklet highlights some recent work of the European Institute for Gender Equality (EIGE) on violence against women. From insights on the emerging trend of cyber violence, to looking at how far EU laws protect victims of trafficking.

feiten en cijfers
26-06-2018
13.

Knokken voor de kinderen: gezinnen in vechtscheidingen en strijdzaken (herhaling)

(HERHALING PROGRAMMA 30 JANUARI 2014) Vijf vooraanstaande sprekers staan stil bij de uiteenlopende manieren waarop kinderen vechtscheidingen beleven en hoe daarop ingespeeld kan worden door professionals

agenda
21-05-2014
14.

Onderzoek naar voorspellers van herhaalde meldingen van huiselijk geweld

Is te voorspellen in welke gezinnen er een grotere kans is dat er na een eerdere melding opnieuw huiselijk geweld zal plaatsvinden? En zo ja: hoe kun je deze kennis inzetten om te voorkomen dat kinderen (opnieuw) worden geconfronteerd met huiselijk geweld?

feiten en cijfers
28-02-2014
15.

Vrouwen altijd door bekende omgebracht

Dit jaar zijn in Nederland 40 vrouwen vermoord. In alle gevallen was de dader een bekende. Dat blijkt uit cijfers van moordatlas.nl, dat het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland inventariseert.

nieuws
31-12-2018
16.

Mentor mother support. Onderzoek naar de interventie MeMoSa

Onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

publicatie
03-12-2014
17.

Actieplan Wereldconferentie Vrouwenopvang

De derde Wereldconferentie Vrouwenopvang, die vorige week in Den Haag plaatsvond, heeft een actieplan opgeleverd om wereldwijd het geweld tegen vrouwen te stoppen. Het plan is opgesteld uit naam van de ruim duizend bezoekers (afkomstig van 115 landen) van de conferentie.

nieuws
10-11-2015
18.

Mannen over partnergeweld en vaderschap

26 mannen vertellen in deze publicatie over hun jeugd, geweld in de relatie en hun opvoedingsidealen.

publicatie
26-03-2012
19.

E(mpowerment)-day

Ontmoetingsdag slachtoffers (ex)partnergeweld en/of stalking

agenda
05-11-2016
20.

Moeders van Rotterdam

Onderzoek naar hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen

feiten en cijfers
11-08-2015
21.

Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp

Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4.

feiten en cijfers
04-06-2014
22.

Veilig Thuis en partnergeweld

Themamiddag

agenda
07-10-2016
23.

Neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling

Titel: De rol van neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling: een familiestudie benadering

feiten en cijfers
01-10-2011
24.

Associations Between Dysfunctional Personality Traits and Intimate Partner Violence in Perpetrators and Victims

In the current study, the role of borderline and antisocial personality traits and psychological and physical forms of intimate partner violence were examined.


29-07-2014
25.

Waarom gaat ze niet gewoon weg? (artikel)

Huisarts moet zich bewust zijn van de fase van verandering waarin de vrouw zich bevindt na partnergeweld

publicatie
06-10-2014
26.

Veel partnermoorden rond beëindiging relatie

Bescherming van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld is extra belangrijk vanaf het moment dat een vrouw van plan is om haar gewelddadige partner te verlaten tot drie maanden nadat de relatie beëindigd is. Dat blijkt uit Australisch onderzoek.

nieuws
01-06-2018
27.

Knokken voor de kinderen: gezinnen in vechtscheidingen en strijdzaken

Vijf vooraanstaande sprekers staan stil bij de uiteenlopende manieren waarop kinderen vechtscheidingen beleven en hoe daarop ingespeeld kan worden door professionals

agenda
30-01-2014
28.

Risky Relationships

Kenmerken van slachtoffers beïnvloeden kans herhaald partnergeweld.

agenda
09-12-2011
29.

Violence against women: an EU-wide survey

Violence against women across the 28 Member States of the European Union

feiten en cijfers
15-03-2014
30.

Interventie De Nieuwe Toekomst 'Goed onderbouwd'

De erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid heeft de interventie De Nieuwe Toekomst erkend als Goed onderbouwd. De Nieuwe Toekomst is een interventie voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld.

nieuws
26-06-2018
31.

Blaastest moet partnergeweld voorkomen

Gewelddadige partners moeten aan hun voordeur een ademtest afleggen. Hebben ze te veel gedronken, dan mogen ze twee weken hun huis niet betreden. Samen met nog enkele andere radicale maatregelen kan dit in het nieuwe plan van de Britse politie komen om huiselijk geweld te gaan.

nieuws
15-03-2009
32.

Website WE CAN vernieuwd

De website van WE CAN (end all violence against women) is vernieuwd. De site heeft een andere vormgeving gekregen én nieuwe mogelijkheden voor changemakers.

nieuws
22-03-2012
33.

E-day 2013 Amsterdam

E-day is een ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld.

agenda
26-01-2013
34.

Römkens: ‘Intensiveer politietraining partnergeweld’

De training van politieagenten op het gebied van geweldincidenten in huiselijke kring zou geïntensiveerd moeten worden. Daarvoor pleitte Renée Römkens, bijzonder hoogleraar gender gerelateerd geweld, gisteren in een uitzending van Nieuwsuur.

nieuws
21-12-2018
35.

Partnerdoding door etnische minderheden

In Nederland zijn van alle dodingen in gezinsverband die waarin partners elkaar doden het meest voorkomend. Het onderzoek beschreven in dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre er verschil bestaat tussen fataal geweld tegen de partner onder autochtone, Nederlandse verdachten en dat geweld gepleegd door verdachten van een andere etnische afkomst

feiten en cijfers
19-02-2010
36.

Domestic violence victimization in psychiatric patients

The implementation and evaluation of an integrated intervention to detect and reduce domestic violence victimization in psychiatric patients

feiten en cijfers
09-03-2015
37.

Kadera vraagt met diner aandacht voor mannelijke slachtoffers

Kadera houdt volgende week een dinner-event om aandacht te vragen voor mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Met het diner wil de organisatie de samenleving betrekken bij de aanpak van huiselijk geweld en een einde maken aan de taboes rond het onderwerp.

nieuws
15-03-2018
38.

Nederlandse uitvoering Verdrag van Istanbul geëvalueerd

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) gestuurd.

nieuws
07-09-2018
39.

E-day in Rotterdam

Ontmoetingsdag voor slachtoffers van (ex)partnergeweld en/of stalking

agenda
30-05-2015
40.

Maatje achter de Voordeur werft eerste vrijwilligers

De eerste vrijwilligers voor het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur hebben zich inmiddels aangemeld. Binnenkort worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer maatjes te werven.

nieuws
23-03-2018
41.

Train-de-trainer: werken met het vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.

agenda
01-11-2012
42.

Geweld tegen vrouwen wereldwijd in de schijnwerpers

Om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes, werden gisterenavond in verschillende steden gebouwen oranje verlicht. 25 november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

nieuws
26-11-2018
43.

Moeders en hun kinderen over partnergeweld

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders en hun kinderen over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp.

publicatie
18-01-2013
44.

Federatie Opvang publiceert Factsheet vrouwenopvang

Ruim 16.500 mensen doen jaarlijks een beroep op de vrouwenopvang. Daaronder zijn zo’n 4.500 kinderen. Dat staat in de Factsheet 2018 van de Federatie Opvang. Het is voor het eerst dat het landelijk netwerk Vrouwenopvang de geboden hulp in de volle breedte in kaart heeft gebracht.

nieuws
04-12-2018
45.

Politie en opvanginstellingen tekenen convenant gegevensuitwisseling bij huiselijk geweld

Opvanginstellingen Kadera en Moviera en de politie hebben deze maand een convenant ondertekend. Doel is afstemming over het uitwisselen van informatie, om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld.

nieuws
30-10-2018
46.

Drakenslippers

Drakenslippers van Rosalind Penfold verhaalt in stripvorm over tien jaar huiselijk geweld. Iedere vrouw die dit heeft ondergaan zal de tekenen herkennen: het patroon van leugens en geniepigheden, dat uitgroeit tot een bombardement van verbaal, emotioneel, seksueel en lichamelijk geweld.

publicatie
14-11-2006
47.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Factsheet met eerste resultaten van landelijk onderzoek

publicatie
19-11-2018
48.

Realising Rights

Research on the extent to which the rights of women and children in european countries are being realised to live lives free of violence and abuse.

feiten en cijfers
01-12-2011
49.

Verdrag van Istanbul geratificeerd

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld treedt in ons land op 1 maart volgend jaar in werking. Nederland heeft het verdrag afgelopen woensdag geratificeerd.

nieuws
24-11-2015
50.

Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

nieuws
29-05-2018
51.

Handleiding Een Veilig Thuis

Interculturele groepshulpverlening bij huiselijk geweld

publicatie
09-08-2005
52.

Vermoorde vrouwen vaak door eigen partner omgebracht

Wereldwijd is bijna 40 procent van alle vermoorde vrouwen omgebracht door de eigen partner. Datzelfde geldt voor zes procent van de vermoorde mannen. Dit blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie.

nieuws
24-06-2013
53.

Senperforto Prevention of Sexual & Gender-Based Violence in the European Reception & Asylum Sector

Het Senperforto Project (Senperforto is Esperanto voor “Nooit meer geweld, geweldloos”) presenteert een aanpak voor seksueel en gendergerelateerd geweld (SGG). Binnen de Europese opvangfaciliteiten blijken zowel asielzoekers, niet-begeleide minderjarigen als hulpverleners kwetsbaar te zijn voor SGG. Toch bestaan er in deze sector nog geen specifieke preventie-instrumenten en ontbreken gedragscodes en standaard procedures.

agenda
10-12-2010
54.

Amsterdamse onderscheiding voor Aleid van den Brink

Oud-directeur van Blijf Groep Aleid van den Brink heeft gisteren de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.

nieuws
25-09-2018
55.

Echt niet normaal!

Herkennen, documenteren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld bij volwassenen en ouderen.

agenda
19-06-2012
56.

Veenendaal organiseert campagne rond huiselijk geweld

De gemeente Veenendaal en Veilig Thuis organiseren samen een campagne om aandacht te vragen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De campagne start maandag 9 oktober met de opening van de billboardtentoonstelling #ZIE en de kunsttentoonstelling ‘Kracht uit geweld’ en duurt tot 23 oktober.

nieuws
03-10-2017
57.

Strip vraagt aandacht voor huiselijk geweld

In het kader van Internationale Vrouwendag deelt de Federatie Opvang (FO) vandaag een strip over een vrouw die huiselijk geweld meemaakt en besluit om hulp te zoeken.

nieuws
08-03-2018
58.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2015

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
26-04-2016
59.

‘Negatieve communicatie vergroot kans herhaling partnergeweld’

Slachtoffers van partnergeweld die zelf agressief reageren, bijvoorbeeld schelden, schreeuwen of hun partner eveneens bedreigen, lopen een groter risico om opnieuw slachtoffer te worden van fysiek partnergeweld. Dat stelt psychologe Karlijn Kuijpers, die aanstaande vrijdag promoveert met het proefschrift 'Risky relationships. Victims’ risk of revictimization of intimate partner violence'.

nieuws
07-12-2011
60.

De Prevalentie van Huiselijk Geweld in Nederland in 2010

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van huiselijk geweld in Nederland op basis van de informantenrapportages en AMK-meldingen die deel uitmaken van de NPM-2010 (Alink et al., 2011).

feiten en cijfers
01-02-2013
61.

PvdA-Kamerlid: 'Leer kappers en schoonheidsspecialisten doorverwijzen'

Kappers en schoonheidsspecialisten moeten geschoold worden in hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld. Dat voorstel doet PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul in een initiatiefnota die ze vandaag, op Internationale Vrouwendag, aan premier Rutte aanbiedt.

nieuws
08-03-2018
62.

Programmadirecteur Jan Dirk Sprokkereef blikt terug op één jaar GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een zomercolumn geschreven. Hierin blikt hij terug op het eerste jaar van het programma GHNT.

nieuws
15-07-2019
63.

Koninklijke onderscheiding tijdens jubileumbijeenkomst Fier

Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, bestaat twintig jaar. Tijdens de jubileumbijeenkomst ontving Linda Terpstra, voorzitter van de raad van bestuur, een koninklijke onderscheiding voor haar uitzonderlijke en internationale inzet.

nieuws
24-05-2019
64.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
65.

Politie Zeeland pakt stalkingszaken steeds sneller op

De Zeeuwse politie pakt stalkingszaken steeds sneller op, dankzij een nieuwe manier van werken. Ook bij huiselijk geweld wordt steeds vaker in een vroeg stadium opgetreden waardoor situaties minder snel escaleren. Dat meldt HVZeeland.nl.

nieuws
09-03-2018
66.

Scriptieprijs Leren Signaleren 2016 uitgereikt

Tijdens het congres Veilig Verder is vandaag in Utrecht de Leren Signaleren Scriptieprijs 2016 uitgereikt. De jury noemde de winnende scriptie van Pauline de Bruijn vernieuwend met veel maatschappelijke impact. De prijs is bedoeld om studenten aan universiteiten te stimuleren onderzoek te doen naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
08-12-2016
67.

Studienamiddag over het verband tussen alcohol en partnergeweld

Verschillende elementen van zowel partnergeweld als alcoholgebruik worden belicht.

agenda
26-06-2012
68.

Maatje achter de voordeur zoekt vrijwilligers

Het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur zoekt vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld willen inzetten voor anderen. Vrijwilligers volgen een speciaal ontwikkelde training waarmee ze aan de slag kunnen om slachtoffers te ondersteunen.

nieuws
01-07-2019
69.

Opvoeden na partnergeweld

Het is mogelijk gezinnen beter te ondersteunen om overdracht van huiselijk geweld van de ene op de volgende generatie te voorkomen.

publicatie
09-05-2011
70.

Nieuwe burgemeester Den Haag benoemt aanpak huiselijk geweld tot speerpunt

Volgens de nieuwe burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, wordt de bestrijding van huiselijk geweld een speerpunt van haar beleid. “Het komt in alle wijken voor, bij alle rangen en standen.” Krikke werd vrijdag tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester.

nieuws
20-03-2017
71.

Rotterdam biedt werkgevers toolkit huiselijk geweld

De gemeente Rotterdam roept de hulp in van werkgevers bij het signaleren van huiselijk geweld. Ongeveer zeventig procent van de slachtoffers heeft een betaalde baan. De gemeente heeft daarom met Augeo een toolkit voor werkgevers ontwikkeld.

nieuws
19-09-2018
72.

Tilburg wil doorstart Centrum Huiselijk Geweld

De gemeenteraad van Tilburg heeft besloten om zo snel mogelijk te beginnen aan een plan voor een locatie voor een Centrum Huiselijk Geweld waar slachtoffers op elk moment van de dag of nacht naartoe kunnen.

nieuws
05-07-2019
73.

Nieuwe hulplijn voor en door slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf vandaag bellen met de hulplijn 'Hear my Voice' om te praten met lotgenoten. Bij deze nieuwe luisterdienst kunnen zij gratis en anoniem hun verhaal kwijt.

nieuws
15-05-2018
74.

Femmes for Freedom lanceert campagne 'Ontsnap uit je huis'

Stichting Femmes for Freedom heeft deze week de campagne 'Ontsnap uit je huis' gelanceerd. De campagne richt zich op migrantenvrouwen die thuis worden opgesloten. Doel is om deze 'verborgen vrouwen' zichtbaar te maken en hen van handelingsperspectieven te voorzien om hun situatie te doorbreken.

nieuws
07-06-2019
75.

Relationeel geweld onder jongeren onder de loep

Bijna een op de vijf jongeren heeft wel eens een klap gehad van hun vriend of vriendin (18 procent). Veertien procent vindt dat een klap in een relatie best moet kunnen. Dat blijkt uit een enquête van TopX, het jongerenpanel van het tv-programma EenVandaag.

nieuws
14-01-2011
76.

Aftrap regionaal programma Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord

Professionals uit Noord-Holland Noord hebben gisteren het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel is om deze problematiek terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

nieuws
02-07-2019
77.

Utrecht wil dierenmishandeling in volgende Regiovisie Huiselijk Geweld

Het Utrechtse college van B&W wil het onderwerp dierenmishandeling opnemen in de volgende Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat heeft het in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren laten weten.

nieuws
07-01-2016
78.

Rol huisarts bij herkennen partnergeweld

Getrainde huisarts helpt meer mishandelde vrouwen – en nog beter ook.

feiten en cijfers
02-01-2007
79.

De liefde van mijn leven

Speelfilm van Boris Paval Conen over het duivelse dilemma na partnergeweld: weggaan of blijven? Uitgezonden vrijdag 7 november 2014, 23.17 uur op NPO 2.

publicatie
07-11-2014
80.

Zorg voor kinderen na partnerdoding

Het onderzoek Zorg voor kinderen na partnerdoding vond plaats in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en werd uitgevoerd door het Psychotraumacentrum WKZ van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

publicatie
13-11-2014
81.

Huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en slachtofferrechten

Een onderzoek naar de rechtspositionele waarborgen voor het slachtoffer bij de uithuisplaatsing van de (ex-)partner in Nederland, Oostenrijk en Spanje

publicatie
01-10-2011
82.

Methodiek RelatieWijs als map verkrijgbaar

De methode RelatieWijs is sinds deze maand verkrijgbaar als map met onder meer handleidingen, hand-outs en casuïstiek. RelatieWijs ondersteunt professionals in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. En helpt hen hierop adequaat te reageren.

nieuws
17-10-2017
83.

Partnergeweld vraagt om gecombineerde behandeling

Een gecombineerde behandeling van zowel partnermishandeling als alcohol- of drugsverslaving blijkt zeer effectief te zijn bij het stoppen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Fleur Kraanen.

nieuws
19-04-2014
84.

Doorbraakteam moet aanpak huiselijk geweld in Den Haag verbeteren

De Haagse burgemeester Pauline Krikke gaat in het nieuwe Doorbraakteam Huiselijk Geweld op zoek naar een verbetering van de aanpak van huiselijk geweld. Ze gaat zelf met een team specialisten heel gericht kijken waar het in de praktijk vaak misgaat of vastloopt.

nieuws
13-02-2018
85.

Marcouch ontvangt debuutroman over huiselijk geweld

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch neemt vanavond het eerste exemplaar van de debuutroman Afzien in ontvangst. Het betreft een autobiografische roman over huiselijk geweld. De presentatie wordt samen met de stichting Moviera vormgegeven.

nieuws
15-03-2018
86.

Themabijeenkomst Vechtscheidingen en Partnergeweld (Vrouw en recht)

De werkgroepen huiselijk en seksueel geweld en personen- en familierecht organiseren samen een themabijeenkomst over geweld in partnerrelaties.

agenda
07-11-2013
87.

Risky relationships. Victims' risk of revictimization of intimate partner violence.

Kenmerken van slachtoffers beïnvloeden kans herhaald partnergeweld.

feiten en cijfers
09-12-2011
88.

Expertmeeting partnergeweld

Drie sprekers belichten verschillende kanten van partnergeweld

agenda
09-12-2014
89.

Voorpremière van Tyrannosaur

De Balie: Filmvertoning en gesprek. Voorafgaand aan de vertoning spreekt programmamaker Dirk van der Straaten met Prof. Dr. Römkens. Zij is hoogleraar criminologie en interpersoonlijk geweld.

agenda
15-12-2011
90.

Mannenopvang bijna altijd vol

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaker hulp. De opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zit bijna altijd vol. Dat zeggen organisaties die die opvang voor hun rekening nemen vandaag in De Gelderlander.

nieuws
02-10-2018
91.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Brief VNG aan parlement

Over de plannen van de Staatssecretaris van VWS om geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) te bestrijden.

beleid
14-03-2012
92.

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

beleid
05-07-2012
93.

Niet voor herhaling vatbaar

Een relatie waarin je mishandeld wordt, is absoluut 'niet voor herhaling vatbaar'.

publicatie
28-11-2012
94.

MASIC training

Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld

agenda
28-10-2019
95.

Casusonderzoek Overijssel naar aanleiding van huiselijk geweld

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vitree, de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld in een specifiek geval van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
05-05-2015
96.

Cursus voor vrouwen: ‘Van geluk tot geweld … en andersom’

Een cursus voor vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met geweld in een relatie,

agenda
27-09-2012
97.

Krikke wil buddy voor dader huiselijk geweld

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt om hun gedrag te veranderen. Dat zei de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vanochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

nieuws
22-11-2018
98.

Nieuw online platform voor slachtoffers partnergeweld

Safewomen.nl is vandaag online gegaan. Deze website van SAFE biedt hulp aan vrouwen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld.

nieuws
01-04-2019
99.

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

nieuws
15-04-2016
100.

Administrative data sources on gender-based violence in the EU: Leaflet

Current status and potential for the collection of comparable data.

feiten en cijfers
04-06-2015
101.

Aantal aangiftes huiselijk geweld in België fors gestegen

Het aantal aangiftes van huiselijk geweld heeft in België vorig jaar een recordhoogte bereikt. In tien jaar is het aantal aangiftes over relationeel geweld verdubbeld. In 2000 werden 22.962 aangiftes geregistreerd, vorig jaar waren dat er 44.922. Dat meldt het Belgische dagblad De Standaard op basis van de meest recente criminaliteitsstatistieken van de politie.

nieuws
04-07-2012
102.

Rondetafelgesprek over partnergeweld

Thema: Tegen geweld is meer nodig dan alleen subsidie

agenda
10-12-2015
103.

Pilot Code Rood Enschede wordt uitgebreid naar alle Twentse gemeenten

De pilot Code Rood van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

nieuws
29-01-2014
104.

The economic dimensions of interpersonal violence

Interpersonal violence is expensive. For instance, estimates of the cost of violence in the United States of America reach 3.3% of the gross domestic product. In England and Wales, the total costs from violence - including homicide, wounding and sexual assault - amount to an estimated $40.2 billion annually.

feiten en cijfers
25-04-2006
105.

Aleid van den Brink benoemd als lid van de GREVIO

Aleid van den Brink is gisteren benoemd als nieuw lid van de GREVIO, the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, het monitorcomité van het verdrag van de Raad van Europa inzake de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul Verdrag.

nieuws
25-05-2018
106.

Vrouwen meer op internet gepest dan mannen

Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking. De seksuele geaardheid is bij vrouwen niet van belang voor de kans op cyberpesten. Onder mannen krijgen homo- en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen met cyberpesten te maken. Verder zijn, evenals bij vrouwen, jonge mannen en laag- en middelbaar opgeleide mannen vaker slachtoffer.

feiten en cijfers
17-12-2015
107.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

beleid
12-01-2016
108.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld in de partnerrelatie

Het accent in deze training ligt op het signaleren en bespreken van actueel seksueel geweld in de partner relatie.

agenda
03-03-2014
109.

CCV lanceert webdossier Geweld op school

Geweld komt op elke school in het voortgezet onderwijs voor. Denk aan pesten, seksueel geweld, geweld in jongerenrelaties, loverboy-problematiek, discriminatie en eerwraak. Maar wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier ‘Geweld op school’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.

nieuws
30-11-2010
110.

Zaanse pilot biedt inzicht in signalen huiselijk geweld

In Zaanstad is een pilot uitgevoerd met twee lokale Jeugdteams voor het signaleren en voorkomen van huiselijk geweld. De gemeente, maatschappelijke partners en social media leveren gegevens die, in combinatie of bij herhaling, een signaal kunnen vormen van huiselijk geweld.

nieuws
11-02-2016
111.

App SAFE moet drempel naar hulpverlening verlagen

De afdeling Gender&Women’s Health van het Radboudumc, werkt momenteel aan een online interventie die de drempel om hulp te zoeken voor slachtoffers van partnergeweld moet verlagen.

nieuws
20-03-2018
112.

Website partnergeweld (België)

De bedoeling van deze site is om slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld beter te informeren.


25-11-2013
113.

E-Day Fier Fryslân

Ontmoetingsdag voor vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van (ex-)partnergeweld en/of stalking.

agenda
22-11-2014
114.

Beweging tegen geweld: vzw Zijn

Beweging tegen geweld: vzw Zijn treedt preventief en duidend op tegen geweld en misbruik binnen elke vertrouwensrelatie, zodat de spiraal die van generatie op generatie wordt doorgegeven, kan doorbroken worden.


13-09-2011
115.

Rotterdamse loveralert campagne succesvol

LoverALERT.nl, de Rotterdamse website voor jongeren over relatiegeweld, is na de lancering eind 2009, door 7000 personen bezocht. Meer dan 5000 bezoekers deden de relatietest. Zo’n 20 procent van hen bleek, op basis van de uitslag, in de gevarenzone te zitten met scheve relatieverhoudingen en kreeg het advies om hulp te zoeken.

nieuws
08-02-2010
116.

Hof: alleenstaande-ouderkorting ook mogelijk op geheim adres

De Belastingdienst moet een vrouw die wegens huiselijk geweld en stalking geen woonadres kon opgeven, toch alleenstaande-ouderkorting toekennen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hoger beroep dat de vrouw hierover aanspande gegrond verklaard.

nieuws
07-05-2018
117.

Global and regional estimates of violence against women

Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.

feiten en cijfers
22-06-2013
118.

Expertmeeting partnergeweld

Belang van meervoudige partijdigheid en gender sensitiviteit

agenda
17-11-2015
119.

Betaald verlof voor slachtoffers huiselijk geweld Nieuw-Zeeland

Slachtoffers van huiselijk geweld in Nieuw-Zeeland krijgen tien dagen betaald verlof, zodat ze zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen. Het Nieuw-Zeelandse parlement heeft daarvoor een nieuwe wet aangenomen. Dat meldt The Guardian.

nieuws
27-07-2018
120.

Huiselijk geweld lijkt wel een besmettelijke ziekte (artikel)

Interview met twee ervaringsdeskundigen

publicatie
01-07-2019
121.

Lespakket "Wensen en grenzen"

Speciaal voor het vmbo ontwikkeld lespakket gericht op preventie huiselijk geweld en voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

interventie
23-03-2011
122.

Kapot, een verhaal over huiselijk geweld

Grotendeels gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een moeder van vier kinderen die vanaf haar veertiende in gewelddadige relaties verstrikt raakt.

publicatie
21-10-2011
123.

Geweld achter de voordeur bij leden van 1%motorclubs

Artikel over huiselijk geweld bij gezinnen waarvan de man lid is van een 1%motorclub.

publicatie
27-11-2015
124.

Special huiselijk geweld

Themanummer van SoziO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.

publicatie
15-11-2017
125.

Restorative Justice and Domestic Violence

A Guide for practitioners

publicatie
05-02-2016
126.

Slachtoffers van moord en doodslag

Cijfers over 2017

feiten en cijfers
06-09-2018
127.

Huiselijk geweld in internationaal perspectief

Expertmeeting over partnergeweld, sekseverschillen en gender.

agenda
03-03-2014
128.

Intrafamiliaal geweld

Themanummer over de rol van de politie bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

publicatie
02-05-2019
129.

Glucose van invloed op huiselijk geweld

Een lage bloedsuikerspiegel kan huiselijk geweld in de hand werken. Dat stellen onderzoekers van de Ohio State University. Volgens hen vergt zelfbeheersing energie van het brein en een groot deel van die energie wordt geleverd door het voedsel dat we eten.

nieuws
15-04-2014
130.

Rotterdam opent LoverALERT-lijn

Jongeren die slachtoffer zijn van verkeringsgeweld kunnen vanaf vandaag terecht bij de nieuwe LoverALERT-lijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf tieners ervaring heeft met geweld in een relatie.

nieuws
23-11-2009
131.

Risicotaxatie-instrument om de geweldsspiraal van partnergeweld te doorbreken

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een elektronische tool voor risicotaxatie van partnergeweld voor politie, justitie en hulpverlening.

feiten en cijfers
01-09-2012
132.

Huiselijk Geweld: signaleren en bespreken (januari 2016)

Training

agenda
27-01-2016
133.

Partnergeweld

Ruim 60 procent van het huiselijk geweld betreft partnergeweld (1). Partnergeweld is iedere vorm van herhaaldelijk geweld (fysiek, seksueel, psychisch of economisch) tussen volwassen partners die samen een huishouden vormen of tussen ex-partners.

dossier
05-01-2016
134.

Exploitation of Prostitutes and Domestic Violence Parallels in Dutch Trafficking

This article centres on the hypothesis that human trafficking for sexual exploitation is not only an organised crime activity, but a crime of relational nature as well. Therefore this study explores the relationships that exist between suspects and victims of sex trafficking, and examines to what extent the nature of sex trafficking has parallels with domestic violence.


23-12-2013
135.

Nog steeds knelpunten bij uitstroom vrouwenopvang

Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Maar vooral op het gebied van de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten.

nieuws
14-05-2019
136.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

feiten en cijfers
01-06-2010
137.

Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet

Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel.

feiten en cijfers
11-07-2013
138.

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap: een literatuurscan

Overzicht van belangrijke risicofactoren voor herhaald slachtofferschap van vermogens- en (seksueel, partner- en familie-) geweldsdelicten, bij mensen zonder en met een publieke taak en voor herhaald slachtofferschap of intimidatie ontleend aan de wetenschappelijke literatuur.

feiten en cijfers
16-01-2014
139.

Campagnemateriaal 'De andere kant van het verhaal' beschikbaar

Met de campagne 'De andere kant van het verhaal' vraagt Moviera tijdens de Week zonder Geweld (23 tm 27 november) aandacht voor mensen die direct betrokken zijn bij huiselijk geweld. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, nodigt de organisatie iedereen uit om gebruik te maken van het bijbehorende campagnemateriaal.

nieuws
16-11-2015
140.

Amsterdams Letselspreekuur Plus mogelijk landelijk uitgerold

Minister De Jonge (VWS) wil kijken of het Amsterdamse Letselspreekuur Plus in heel Nederland kan worden toegepast. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van D66-Kamerleden Rens Raemakers en Vera Bergkamp, zo meldt Het Parool vandaag.

nieuws
09-04-2018
141.

Iedereen kreeg de schuld, behalve de dader

"Iedereen kreeg de schuld, behalve de dader'" door Maaike Schoon"Fotograaf Sara Naomi Lewkowicz bleef foto's maken toen het geweld tussen Shane en Maggie escaleerde." "Ze wist in beeld te vangen wat geen duizend woorden 
zo indringend hadden gekund: het drama van huiselijk geweld." "Haar fotoserie doorbrak een taboe."

publicatie
25-11-2013
142.

Emancipator zoekt mannelijke rolmodellen

Emancipator is op zoek naar gemotiveerde jonge mannen die rolmodel willen worden om geweld tegen vrouwen te voorkomen. De organisatie houdt in november een trainingsweekend waar deze rolmodellen vaardigheden en inspiratie kunnen opdoen om zelf een activiteit rond dit thema te organiseren.

nieuws
28-09-2018
143.

Hoogleraar: veel slachtoffers zijn potentiële ondernemers

Durf en doorzettingsvermogen, dat zijn twee belangrijke overeenkomsten tussen ondernemers en cliënten van de vrouwenopvang, stelt hoogleraar Ondernemerschap Josette Dijkhuizen. In het Financieel Dagblad licht zij vandaag toe hoe zij werkt aan een landelijk programma om 'overlevers van geweld' klaar te stomen voor het ondernemerschap.

nieuws
21-09-2017
144.

App over relaties voor mensen met beperking

Stichting Philadelphia zorg heeft voor cliënten een app ontwikkeld over relaties, intimiteit en seksualiteit. De app is onderdeel van de training Leerbaar en weerbaar.

nieuws
30-10-2015
145.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2014

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
29-04-2015
146.

Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland

Onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers.

feiten en cijfers
28-11-2012
147.

De Jonge stipt huiselijk geweld na gezinshereniging aan

Naar aanleiding van een uitzending van Argos over huiselijk geweld na gezinshereniging, gaat minister De Jonge (VWS) dit onderwerp onder de aandacht brengen bij de VNG, vrouwenopvanginstellingen en het landelijk netwerk Veilig Thuis. Dat heeft hij in antwoord op Kamervragen laten weten.

nieuws
06-09-2018
148.

Empowerment-dag voor slachtoffers van (ex-) partnergeweld

Tweede landelijke Empowerment-dag voor slachtoffers van (ex-) partnergeweld in Roosendaal.

agenda
22-09-2012
149.

Tot geweld ons scheidt

Een boek van Juliane Jaspers over relationeel geweld, geschreven vanuit het oogpunt van het slachtoffer.

publicatie
01-11-2011
150.

Behandeling van middelenverslaving en gewelddadig gedrag

De focus van het proefschrift van Fleur Kraanen ligt met name op de relatie tussen het plegen van partnermishandeling en problematisch middelengebruik.

feiten en cijfers
03-04-2014
151.

Partnergeweld: Achtergrond en risicofactoren

Deze publicatie biedt een bondig overzicht van de aard, omvang en risicofactoren van partnergeweld.

publicatie
08-10-2012
152.

Systeemgerichte aanpak van Huiselijk Geweld: wat is nodig?

Hoe geef je zo'n systeemaanpak vorm? Is het genoeg om zoveel mogelijk gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken of komt er meer bij kijken - en zo ja, wat dan? En wat moet aan bod komen in de begeleiding?

agenda
04-10-2012
153.

Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs.

publicatie
14-04-2015
154.

Liefde met alle geweld

Agressie tegen vrouwen in huiselijke kring.

publicatie
15-05-2014
155.

One Billion Rising Amsterdam

Om het 15 jarig bestaan van V-day (V staat voor Vagina, Valentine, Victory and anti-Violence) op 14 februari 2014 te vieren is het plan gevat een wereldwijde One Billion Rising dag te organiseren om een revolutie te weeg te brengen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

agenda
14-02-2014
156.

België lanceert website partnergeweld

Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen is afgelopen maandag in België de website www.partnergeweld.be gelanceerd. Het is de eerste nationale informatiesite over partnergeweld in België.

nieuws
27-11-2013
157.

Zorgelijk beeld hoe Nederlanders aankijken tegen partnergeweld

Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dat blijkt uit onderzoek van Atria en Blijf Groep. Dit onderzoek levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

nieuws
18-01-2018
158.

Documentaire 'Vrouw slaat man' moet groot taboe doorbreken

Wat bezielt mannen die door hun vrouw mishandeld worden om dit geweld te accepteren? Waarom gaat ze niet weg, waarom slaan ze niet terug? Met haar documentaire 'Vrouw slaat man', gisteren uitgezonden op NPO2, doet documentairemaakster Elena Lindemans een poging het taboe op mannenmishandeling te doorbreken. De documentaire laat tevens zien hoe moeilijk slachtoffers van huiselijk geweld los kunnen komen van daders.

nieuws
19-09-2017
159.

Ongeveer 200 Haagse vrouwen in gedwongen isolement

Naar schatting leven er in Den Haag tussen de 190 tot 250 vrouwen in een gedwongen isolement. Het Verwey-Jonker Instituut maakte deze omvangschatting in opdracht van de gemeente. Deze 'verborgen vrouwen', worden door de partner en/of (schoon)familie gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven. Vaak gaat dit gepaard met psychische intimidatie of zelfs fysiek geweld.

nieuws
10-07-2015
160.

Domestic violence by and against men and women in Curacao

De centrale vraag is: wat zijn de prevalenties, risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld tegen mannen en vrouwen op Curaçao?

feiten en cijfers
13-09-2012
161.

Heerlen breidt huiselijk geweld project uit naar alle basisscholen

De gemeente Heerlen gaat het project Handle With Care uitbreiden naar alle basisscholen. Het doel is om leerlingen die huiselijk geweld hebben meegemaakt de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.

nieuws
13-02-2018
162.

Senaat stemt in met wetsvoorstel affectieschade

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Dit betekent dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongelukken voortaan in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

nieuws
10-04-2018
163.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
164.

Fier komt met boek over wisselwerking geld en geweld

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. Hulpverleners weten vaak niet wat te doen aan deze problematiek. Dit blijkt uit onderzoek van Fier. Fier deed ruim anderhalf jaar onderzoek naar dit thema en lanceerde onlangs het boek Geld en Geweld, armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
13-11-2018
165.

Veel fatale geweldsmisdrijven in januari

In de eerste maand van dit jaar zijn in ons land 22 mensen door een misdrijf om het leven gekomen. Dit is bijna twee keer zoveel als het maandgemiddelde van de afgelopen jaren. Bijna een kwart van deze fatale geweldsmisdrijven vond plaats in relationele sfeer.

nieuws
04-02-2013
166.

Emancipatiemonitor 2014

De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue.

feiten en cijfers
16-12-2014
167.

Geslagen jaren

In de documentaire film worden drie vrouwen en een man geportretteerd die de moed hadden over hun ervaringen met huiselijk geweld te praten. De gevolgen van geweld lopen als een rode draad door hun leven – en dat van hun kinderen - ook al is dat geweld inmiddels gestopt. Annette, Pakize, Jannie en Kemal vertellen over het verdriet, woede, twijfels, angsten en onzekerheden. Vanuit een reflecterend perspectief ontwikkelt het verhaal zich als een zoektocht naar oorzaken

publicatie
16-01-2009
168.

En mannen dan? Over gender en geweld (artikel)

Blog van Renée Römkens, directeur van Atria, over de relatie tussen gender en geweld, daderschap en slachtofferschap, en de invloed van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op geweld. Naar aanleiding van een conferentie van de European Society of Criminology in Porto.

publicatie
08-09-2015
169.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
170.

Huiselijk Geweld; signaleren en bespreken

Training

agenda
12-10-2016
171.

Partnergeweld. Screening en risicotaxatie

Een gedetailleerd beeld over wat er mogelijk is op vlak van screening en risicotaxatie bij partnergeweld.

publicatie
03-07-2014
172.

Virtual Reality project Vergeet Mij Niet (artikel)

Hoe ruziënde ouders in een virtuele omgeving de emoties van plegers van partnergeweld beïnvloeden

publicatie
05-06-2018
173.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld in partnerrelaties

Het accent in deze training ligt op het signaleren en bespreken van actueel seksueel geweld in de partnerrelatie.

agenda
15-09-2014
174.

Clausuleren recht op contact na partnerdoding

De Wet clausuleren recht op contact na partnerdoding is op 1 januari 2018 in werking getreden.

beleid
02-01-2018
175.

De wurggreep van een minnaar (artikel)

Reconstructie van een zedenzaak

publicatie
09-02-2015
176.

Vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van VWS

In een brief aan de Tweede Kamer over "Vertrouwen in de zorg" heeft de staatssecretaris VWS een drietal centrale beleidsdoelstellingen geformuleerd:a. Betere en betaalbare zorg nu en later; b. Zorg, dat zijn mensen en c. Zorgzaamheid dicht bij huis. Als een van de subdoelstellingen van Zorg, dat zijn mensen is geformuleerd: Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd.

beleid
28-01-2011
177.

Uit liefde - film Biserka Suran op Holland Doc

Uit Liefde is een film over liefde en geweld. Wat is je partner mishandelen? Twee slachtoffers en een daadster vertellen openhartig over hun persoonlijke ervaringen.

agenda
29-04-2012
178.

Vraag door! Seksueel geweld in de partnerrelatie (artikel)

Seksueel geweld door de partner kan ernstige vormen aannemen en gezien de gevolgen voor de slachtoffers is het dringend noodzakelijk dat zij adequate aandacht en hulp ontvangen.

publicatie
16-10-2013
179.

Geweld tijdens de zwangerschap

Deze website geeft informatie over geweld tijdens de zwangerschap.


30-05-2011
180.

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico's

Opleiding van 9 dagen

agenda
07-10-2015
181.

Artikel The dead end of domestic violence

spotlight on children's narratives during forensic investigations following domestic homicide

publicatie
02-02-2015
182.

Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt

Dit boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken over de signalering en aanpak van partnergeweld. Er wordt besproken op welke manier verschillende disciplines (wetenschap, gezondheidszorg, politie en justitie) met deze thematiek omgaan.

publicatie
15-01-2011
183.

Training: Relatiedynamiek centraal

Bij familiaal huiselijk geweld zijn verschillende vormen van relatiedynamiek te onderscheiden. Een dynamiek, waarin sprake is van terroriseren en machtsmisbruik, vraagt een heel andere aanpak dan geweld dat onderdeel is van conflicten die uit de hand lopen. In de eerste dynamiek staat controle centraal, bij conflicten die uit de hand lopen gaat het juist om verlies van controle. Dit is meer verbonden met machteloosheid dan met macht. In de workshop komen de verschillende dynamieken en mogelijke behandelvormen aan bod.

agenda
05-04-2011
184.

Vlaggensysteem voor (ex-)partnerrelaties begin 2017 beschikbaar

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen (ex-)partners. Door gebrek aan kennis weten ze hun onderbuikgevoel niet altijd om te zetten in actie. Het Vlaggensysteem (ex-)partnerrelaties biedt hiervoor uitkomst. Dit instrument, met bijbehorende trainingen voor professionals in wijkteams, verschijnt in het voorjaar van 2017.

nieuws
03-11-2016
185.

Amsterdam Mamas: van kraamtijd-tips tot hulp bij huiselijk geweld

Amsterdam Mamas groeide uit van een Facebook-groepje van expats die tips over kraamzorg met elkaar deelden, tot een community met meer dan 14.000 gebruikers. Het platform bleek tevens van grote waarde voor geïsoleerde vrouwen die het, zonder steun van vrienden of familie, in Nederland moeten zien te rooien.

nieuws
16-04-2018
186.

Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld

Landelijke bijeenkomst

agenda
05-03-2015
187.

KRO-NCRV 2Doc: Die kleine is alles voor mij

Lislene wordt vlak voor de bevalling van haar eerste kind door haar vriend na een ruzie op straat gezet. Na een nachtelijke omzwerving komt ze in het ziekenhuis terecht waar dochter Luna wordt geboren. Lislene (25) doet aangifte van mishandeling tegen haar vriend en gaat in een blijf-van-mijn-lijf-huis wonen.

publicatie
18-08-2015
188.

Ambulancepersoneel Zuid-Holland Zuid doet steeds vaker melding bij Veilig Thuis

Medewerkers van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid melden zorgwekkende situaties steeds vaker bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen steeg het afgelopen jaar met maar liefst 80 procent. Vanwege deze forse toename is een tweede aandachtsfunctionaris aangesteld.

nieuws
23-01-2018
189.

Welk geweld telt?

Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld

publicatie
18-01-2018
190.

Trauma: Wat doe je met me?

Middagsymposium

agenda
20-09-2016
191.

Eerste certificering ervaringsdeskundigen huiselijk geweld

Zes ervaringsdeskundigen van het Brabantse project 'De cirkel is rond' hebben gisteren hun certificaat Ervaringsdeskundigheid ontvangen. Met het afronden van de training kunnen zij officieel starten als eerste betaalde ervaringsdeskundigen op het gebied van ernstig huiselijk geweld.

nieuws
11-04-2018
192.

Cybersecurity-expert pleit voor onderscheid tussen 'smart' pesten en huiselijk geweld

Er zou in Nederland duidelijker onderscheid gemaakt moeten worden tussen pesten via the Internet of Things (IoT) en huiselijk geweld via IoT. Dat stelt cybersecurity-expert Mary Jo de Leeuw in een interview met BNR.

nieuws
03-09-2018
193.

Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33% van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

nieuws
05-04-2018
194.

Vraag om maatregelen na toename huiselijk geweld Amersfoort

Het aantal aangiften van huiselijk geweld in Amersfoort is in het eerste halfjaar van 2018 met 18 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit halfjaarcijfers van de politie. De VVD-gemeenteraadsfractie noemt de cijfers schrikbarend en heeft het college van B en W om maatregelen gevraagd.

nieuws
03-09-2018
195.

Kamerbrief over bescherming van kinderen na partnerdoding

Er komt een voorstel tot wetswijziging om het recht op omgang te beperken, het verbeteren van de samenwerking tussen betrokken instanties en onderzoek voor vergroten van de kennis over de gevolgen van partnerdoding voor kinderen.

beleid
18-11-2013
196.

Partnergeweld in kwart lesbische relaties

Lesbische vrouwen die door hun partner mishandeld worden ervaren een dubbele drempel bij het doen van aangifte. Dat zegt Marja Lust van het politie-netwerk Roze in Blauw vandaag in het blad Zij aan Zij. Volgens dit magazine komt huiselijk geweld in één op de vier lesbische relaties voor.

nieuws
01-11-2013
197.

Die Frau des Polizisten

In deze film ontrafelt Philip Gröning (Into Great Silence) de duistere kant van liefde, verlangen, macht en schaamte.

publicatie
12-06-2014
198.

NJI lanceert digitaal dossier partnergeweld

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het dossier Partnergeweld gelanceerd. Dit dossier is onderdeel van de Gezinswijzer, een digitale kennisbank met dossiers over het gezinsleven, zoals over scheiding, langdurig zieke ouders en armoede.

nieuws
26-06-2010
199.

Partnergeweld Sylvie Lo Fo Wong (artikel)

In de rubriek "Spreekuur" geeft Sylvie Lo Fo Wong in een pagina weer wat huisartsen moeten weten over partnergeweld.

publicatie
01-10-2013
200.

Inzet mentor moeders succesvol tegen partnergeweld

De inzet van mentor moeders via de huisarts helpt partnergeweld een halt toe te roepen. Dat stelt Gert-Jan Prosman. Hij promoveert morgen in Nijmegen op een onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

nieuws
01-12-2014
201.

Signalering dierenmishandeling laat te wensen over

Dierenartsen hebben moeite met het herkennen en melden van dierenmishandeling. Dat blijkt uit een enquête van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, zo meldt RTL Nieuws.

nieuws
30-11-2015
202.

Estimating the costs of gender-based violence in the European Union

Analysis of methodological options on the cost of gender-based violence and intimate partner violence.

feiten en cijfers
05-05-2015
203.

Durf stelling te nemen: Zo praat je over seksueel grensoverschrijdend gedrag (artikel)

Pleidooi voor een gedeeld normatief kader

publicatie
22-01-2018
204.

Project tegen verkeringsgeweld succesvol

Een project van de GGD Rotterdam-Rijnmond dat relatiegeweld bij vmbo-leerlingen moet voorkomen, werpt zijn vruchten af. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de vmbo-leerlingen uit de tweede en derde klas gewelddadig gedrag veroordeelt en binnen een relatie beter grenzen stelt.

nieuws
26-01-2009
205.

De Jonge informeert Kamer over aanpak huiselijk geweld

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij ging daarbij uitgebreid in op het nog te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-04-2018
206.

When things are getting out of hand: Prevalence, assessment, and treatment of substance use disorder(s) and violent behavior

This thesis is focused on criminal behavior and (problematic) substance use.


18-04-2014
207.

Risicotaxatie en partnergeweld. Verklarend woordenboek voor welzijn, politie, justitie en gezondheidszorg

Verklarend woordenboek voor 180 begrippen rondom partnergeweld.

publicatie
25-02-2014
208.

Kracht uit geweld - Bijeenkomst zorg en onderwijs

Bijeenkomst voor professionals uit de zorg/het onderwijs

agenda
05-09-2013
209.

Geef het door -  Partnergeweld in Europa en Italië

Anfora-estafette en middagprogramma

agenda
05-03-2015
210.

Studiedag Partnergeweld

Een complex verhaal

agenda
08-12-2016
211.

Zorggebruik van vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld

Onderzocht is of het zorggebruik van mishandelde vrouwen verschilt van dat van niet-mishandelde vrouwen.

feiten en cijfers
16-06-2013
212.

College voor de Rechten van de Mens pleit voor betere aanpak huiselijk geweld

De overheid moet meer doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens aan GREVIO.

nieuws
08-11-2018
213.

Opgesloten in eigen huis

Een onderzoek naar aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag

publicatie
08-07-2015
214.

Safe at Home project presenteert handreiking voor woningcorporaties

Tijdens de eindconferentie van het Safe at Home project werd vorige week in Den Haag de handreiking Signaleren achter de voordeur gepresenteerd. Deze handreiking beschrijft de manier waarop woningcorporaties kunnen bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
27-11-2018
215.

Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-07-2019
216.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
217.

Disciplinair ontslag door huiselijk geweld

De gemeente Achtkarspelen heeft een ambtenaar, die zijn echtgenote meerdere malen mishandeld had, terecht ontslagen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, onlangs gesteld. Huiselijk geweld werd in dit geval als plichtsverzuim aangemerkt.

nieuws
19-12-2014
218.

Eerste hoogleraar forensische pathologie wil signalering mishandeling verbeteren

Bela Kubat van het Maastricht UMC+ en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aanvaardt morgen de eerste Nederlandse leerstoel forensische pathologie. Zij pleit onder meer voor de inbedding van forensische pathologie in de opleiding van artsen, zodat deze beter in staat zijn om gevallen van mishandeling te herkennen en om tijdig hulp te bieden.

nieuws
10-12-2015
219.

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

Daders van ‘intimate terrorism’ gaat het erom hun slachtoffers te domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met ‘code rood’. Met een aantal veiligheidshuizen is een gerichte aanpak ontwikkeld, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg. In pilotvorm is gewerkt aan a. het definiëren van groepen daders met ‘code rood’, b. het selecteren van deze zaken in de veiligheidshuizen en c. het ontwikkelen van een verscherpte aanpak voor deze zaken in de veiligheidshuizen.

publicatie
15-07-2013
220.

Cliënten vrouwenopvang hebben intensievere zorg nodig

Slachtoffers van huiselijk geweld die aankloppen bij de vrouwenopvang hebben veel meer nodig dan eerste opvang en begeleiding naar zelfstandig wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van Stichting Arosa.

nieuws
16-04-2018
221.

RelatieWijs

Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

interventie
25-09-2017
222.

“Als liefde toeslaat” over geweld tussen partners

Partnergeweld bekeken uit verschillende invalshoeken en de mogelijkheden om dergelijke patronen van geweld te doorbreken

agenda
31-03-2014
223.

Feniksvrouw

In Feniksvrouw beschrijft Rachelle Verhage hoe een jonge vrouw zo vastbesloten kan zijn gelukkig te worden met een man dat ze alle waarschuwingstekens negeert.

publicatie
24-07-2014
224.

Cirkel van geweld: Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

In 2009 zijn zowel een uitgebreid rapport als een artikel verschenen over dierenmishandeling en huiselijk geweld. Ook op het congres "Signeleren, melden en dan?" in november 2009 is een workshop (2a) aan dit thema gewijd.

publicatie
23-11-2009
225.

Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld

Landelijke bijeenkomst

agenda
07-06-2016
226.

Buddy’s na partnergeweld

Lady Letters Buddy coördineert de koppeling tussen een buddy en vrouwen die uit een huwelijk met partnergeweld zijn gestapt.

interventie
18-04-2018
227.

Empowermentdag voor slachtoffers van (ex)partnergeweld

Stichting Zijweg organiseert de E-day, een landelijke Empowermentdag voor slachtoffers van (ex)partnergeweld.

agenda
07-05-2011
228.

Huiselijkgeweld.nl juni 2006

Jaargang 6, no. 2 - juni 2006

publicatie
30-06-2006
229.

Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context

Voor het eerst bood een onderzoek een gedegen vergelijkend beeld van de schaal waarop vrouwen en meisjes in Europa te maken hebben met geweld. Atria plaatst deze Europese cijfers beknopt en overzichtelijk in een Nederlandse context.

feiten en cijfers
10-10-2014
230.

Spreekuur Huiselijk Geweld wegens succes uitgebreid

Het spreekuur Huiselijk Geweld dat Reclassering Nederland vorig jaar in Oost Nederland introduceerde, krijgt wegens succes een vervolg. Komend jaar starten de reclassering, het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis ook in Oost-Brabant met dit spreekuur voor verdachten van huiselijk geweld. Dat maakte minister Dekker deze week bekend.

nieuws
20-11-2018
231.

Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

agenda
10-10-2019
232.

De offerschalen van Satan

De offerschalen van Satan is een beklemmende roman over geweld en geluk, leven en dood. De frivole en onbezonnen Paula van Laken valt tot ieders verbazing voor de onbeholpen charmes van advocaat Marcel Aalbers. Hij komt uit een streng gereformeerd milieu. Eenmaal getrouwd ontdekt ze pas wat zijn opvoeding bij hem losmaakt.

publicatie
17-10-2014
233.

Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Handreiking voor gemeenten

publicatie
26-05-2016
234.

Working with Men and Boys to Prevent Gender-based Violence (artikel)

Principles, Lessons Learned, and Ways Forward

publicatie
20-12-2014
235.

European Conference on Domestic Violence

Oslo - 1 t/m 4 september 2019

agenda
01-09-2019

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: