Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

75 resultaten gevonden met "politiek"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Federatie Opvang vraagt VWS om impuls tegen huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) heeft een brief verzonden aan de nieuwe minister en staatssecretaris van VWS. De inhoud van brief bestaat uit een aantal vragen en aandachtspunten voor het beleid in de komende regeringsperiode. De begroting van VWS wordt op 9, 10 en 11 november 2010 behandeld in de Tweede Kamer.

nieuws
05-11-2010
2.

Kamer steunt wetsvoorstel meldcode

Het wetsvoorstel voor een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling kan rekenen op steun van de Tweede Kamer. Al gaat het wetsvoorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) sommigen niet ver genoeg en twijfelen anderen aan het nut. De Kamer stemt op 5 februari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

nieuws
01-02-2013
3.

Opstelten wil loverboys zwaarder straffen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil mensenhandelaren - en vooral loverboys - strenger laten straffen. Hij wil de maximale straf voor mensenhandel verhogen van acht naar tien jaar. Als slachtoffers van mensenhandel de dood vinden als gevolg van de situatie waarin ze zijn beland, kunnen de straffen voor de verantwoordelijken uiteindelijk zelfs uitmonden in levenslang.

nieuws
20-12-2011
4.

Kamerbrief over inzet forensisch-pediatrische kennis bij aanpak kindermishandeling

De inzet van forensisch-pediatrische kennis maakt een belangrijk onderdeel uit van de aanpak kindermishandeling. Dat heeft staatssecretarisTeeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
17-05-2011
5.

GroenLinks pleit voor Ouderentelefoon

GroenLinks wil dat er een speciale ouderentelefoon komt waar ouderen terecht kunnen wanneer zij met mishandeling te maken krijgen. De ouderentelefoon is volgens de partij een laagdrempelige manier om mishandeling te melden en hulp te vragen.

nieuws
19-02-2018
6.

Wetsvoorstel aanpak geweldplegers naar Tweede Kamer

Verdachten van een geweldsmisdrijf moeten rekening houden met een hogere straf als uit een zogeheten middelentest blijkt dat zij zich onder invloed van alcohol of drugs hebben misdragen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

nieuws
12-11-2013
7.

Vragen over verscherpt toezicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil opheldering van minister De Jonge over het verscherpte inspectietoezicht bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Tijdens het Kamerdebat over huiselijk geweld vorige week, informeerde de minister de Kamer niet over het extra toezicht, dat toen al van kracht was.

nieuws
12-04-2018
8.

Mensenrechtenexamen voor Nederland in 2012

Nederland komt in mei volgend jaar aan de beurt voor het zogenoemde ‘mensenrechtenexamen’ van de Verenigde Naties. Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) kunnen hier een bijdrage aan leveren door een rapportage over de mensenrechtensituatie in Nederland in te leveren. Dit kan uiterlijk tot 28 november 2011.

nieuws
25-10-2011
9.

Kindermishandeling hoog op politieke agenda

Kindermishandeling is voor bijna alle politieke partijen een belangrijk thema. Dat blijkt uit een overzicht dat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen.

nieuws
22-08-2012
10.

Kinderombudsman pleit voor een Nationaal Actieplan Kindermishandeling

Kinderombudsman Margrite Kalverboer doet een oproep aan de het nieuw te vormen kabinet om oog te hebben voor kinderen. In een brief geeft ze de formerende partijen vier issues mee die vanuit het perspectief van kinderrechten een plek moeten krijgen in het regeerakkoord.

nieuws
03-04-2017
11.

Kabinet pakt huwelijksdwang aan

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarin maatregelen staan om huwelijksdwang in Nederland tegen te gaan. Zo is het niet meer mogelijk dat minderjarigen in Nederland in het huwelijk kunnen treden.

nieuws
23-03-2012
12.

Antwoorden op Kamervragen over eergerelateerd geweld

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) heeft, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de vragen van de Kamerleden Arib (PvdA), Voordewind en Rouvoet (beiden ChristenUnie) over eergerelateerd geweld. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van het NCRV-programma ‘3DOCs code Rood: Eerwraak’.

nieuws
23-12-2010
13.

PvdA Rotterdam wil opheldering over AMHK

De Rotterdamse PvdA-raadsleden Fatima Talbi (Zorg) en Alaoui Alaoui (Jeugd) hebben het stadsbestuur vragen gesteld over het nieuwe Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).

nieuws
22-03-2013
14.

Algemeen overleg Tweede Kamer: Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties verzamel-algemeen overleg

agenda
15-05-2014
15.

Meer mogelijkheden voor anonieme aangifte

De mogelijkheid om anoniem aangifte te doen wordt uitgebreid. Slachtoffers van onder meer geweldsdelicten kunnen straks anoniem aangifte doen als zij vrezen voor wraak. Minister Hirsch Ballin schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

nieuws
26-02-2010
16.

D66: Artsen huiverig voor melding kindermishandeling

Veel artsen durven niet te bellen naar het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat ze bang zijn dat dit meteen leidt tot interventie in een gezin. Dit gaat ten koste gaat van de hulpverlening van mogelijke mishandelde kinderen. Dit stelde D66-Kamerlid Vera Bergkamp gisteren op NU.nl.

nieuws
13-03-2014
17.

Kinderrechtenorganisaties willen minister voor Jeugd terug

Kinderrechtenorganisaties, waaronder Unicef Nederland en Defence for Children, doen een dringend beroep op de formateurs van een nieuw kabinet om weer een minister voor Jeugd aan te stellen. Zij hebben dit vandaag in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad kenbaar gemaakt.

nieuws
15-10-2012
18.

‘Aanpak huiselijk geweld in Nederland onvoldoende’

Het Nederlandse beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel schiet tekort. De regering heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan de dwingende aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomite. Dat stelt Violeta Neubauer, lid van het toezichthoudend comité op het VN-Vrouwenverdrag.

nieuws
03-12-2012
19.

Bezuinigingen treffen slachtoffers kindermishandeling

De behandeling van mishandelde kinderen (waaronder slachtoffers van seksueel misbruik) wordt zwaar getroffen door bezuinigingen. Als deze doorgaan, kan 40 procent van de kinderen niet meer geholpen kan worden in het Kinder - en Jeugd Trauma Centrum in Haarlem, stelt Janet van Bavel projectleider van dit centrum. Zij wil actie van het kabinet en de zorgverzekeraars en wordt daarin gesteund door de PvdA. Dat meldt het dagblad Spits vandaag.

nieuws
05-12-2011
20.

Groningse verkiezingsactie ‘Niet meppen maar kleppen’

De Partij voor Huiselijk Geluk, een initiatief van het Steunpunt huiselijk geweld Groningen, voert morgen actie in het kader van de verkiezingen. Op verschillende locaties in de provincie Groningen gaan ‘partijleden’ de straat op. Hun motto is: ‘Niet meppen maar kleppen’.

nieuws
07-09-2012
21.

Vijf aspecten van veiligheid

Gespreksbijeenkomst Vrouwenpodium

agenda
02-03-2015
22.

D66 Capelle wil duidelijkheid over knelpunten Aware

De D66-fractie in Capelle aan den IJssel wil dat het college van B&W snel duidelijkheid geeft hoe zij de knelpunten in het Aware-systeem gaat oplossen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie had eerder aangegeven dat het niet zijn taak, maar de taak van het college van B&W is om de ongewenste wachttijden te bekorten.

nieuws
13-07-2011
23.

Wetsvoorstel meldcode naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

nieuws
28-10-2011
24.

Meldcode huiselijk geweld hamerstuk in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft geen opmerkingen of vragen over het wetsvoorstel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het voorstel wordt op 12 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.

nieuws
07-03-2013
25.

Kamerbrief aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

De versnippering in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties is sterk verminderd. Dat stelt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
01-11-2012
26.

D66 wil AWARE-systeem in Veenendaal

De fractie van D66 Veenendaal heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de invoering van het AWARE-systeem in Veenendaal. De fractie vindt het hoognodig dat de slachtoffers van huiselijk geweld snel worden geholpen, het liefst al voordat het geweld zich aandient.

nieuws
15-10-2012
27.

Petitie voor opvang slachtoffers eergerelateerd geweld

Fier Fryslân wil dat de opvang en behandeling van jonge slachtoffers van eergerelateerd geweld wordt voortgezet en benadrukt het belang van specials in de jeugdzorg. Op dinsdag 9 november biedt het expertise- en behandelcentrum daarom de Tweede Kamer de petitie ‘Veilige opvang bij eergerelateerd geweld’ aan.

nieuws
04-11-2010
28.

Wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft deze week het wetsvoorstel Uitbreiding spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces bij de Tweede Kamer ingediend. De nieuwe regeling maakt deel uit van het beleid slachtoffers beter te ondersteunen.

nieuws
17-02-2012
29.

CDA Den Haag: extra maatregelen tegen huiselijk geweld in zomer

Het CDA Den Haag heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders gevraagd om in de zomermaanden extra maatregelen te treffen tegen huiselijk geweld. Dit naar aanleiding van de constatering van het Steunpunt Huiselijk Geweld dat in de zomer meer meldingen van huiselijk geweld binnenkomen.

nieuws
26-08-2014
30.

Den Haag wil meldingsbereidheid huiselijk geweld verhogen

Het aantal meldingen van huiselijk geweld moet fors omhoog. Dat stelt de gemeente in de nieuwe nota Aanpak Huiselijk Geweld (2011-2014), die onlangs werd gepresenteerd aan het Haagse college van burgemeester en wethouders. De ambitie van het stadsbestuur is om het aantal meldingen van huiselijk geweld elk jaar met vijf procent te laten stijgen.

nieuws
06-06-2011
31.

Reactie minister De Jonge op bericht overvolle opvang

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat met een aantal organisaties, waaronder de VNG, de Federatie Opvang en SZW, een werkgroep inrichten om de hoge druk op de vrouwenopvang aan te pakken. Dit heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf van gisteren over overvolle opvanghuizen.

nieuws
14-12-2017
32.

Kamer wil effectievere aanpak kindermishandeling

De Kamer spoort het kabinet aan om kindermishandeling beter te bestrijden. De hele Kamer bepleitte afgelopen woensdag tijdens een debat over dit onderwerp unaniem voor een effectievere aanpak.

nieuws
07-04-2014
33.

Emmen stelt visie-nota huiselijk geweld vast

De gemeente Emmen is centrumgemeente voor de aanpak van huiselijk geweld. Met de vaststelling van de ‘visie-nota huiselijk geweld’ door de Drentse regiogemeenten, is een stap gezet in het organiseren en aanpakken van huiselijk geweld.

nieuws
12-02-2009
34.

Antwoorden op Kamervragen over huiselijk geweld

Antwoorden op Kamervragen van Kamerlid Arib (PvdA) over de verplichte meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.

nieuws
19-05-2009
35.

Beïnvloede zelfstandigheid?

Een empirisch onderzoek naar de invloed van het politieke klimaat en politieke beleid op de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating door zelforganisaties en koepelorganisaties.

publicatie
03-08-2011
36.

Huiselijk geweld en verkiezingen gemeenteraad

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld. Via de Wmo, de regierol van gemeenten en de Wet tijdelijk huisverbod heeft de gemeente blangrijke instrumenten in handen voor een effectieve aanpak.

nieuws
01-09-2009
37.

Petitie wetswijziging verkrachting

Ruim 200.000 mensen hebben de afgelopen weken via www.petities.nl een petitie ondertekend die oproept voor een wetswijziging ten aanzien van verkrachting. De petitie, gericht aan de Tweede Kamer, luidt: ‘Penetratie bij baby's, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar is ALTIJD verkrachting’.

nieuws
21-04-2011
38.

Kabinet wil huwelijksdwang voorkomen

Het taboe-onderwerp huwelijksdwang bespreekbaar maken in gesloten gemeenschappen. En huwelijksmigranten duidelijk maken dat gedwongen huwelijken in Nederland onaanvaardbaar en strafbaar zijn. Dat zijn de belangrijkste maatregelen van het kabinet om gedwongen huwelijken te voorkomen.

nieuws
03-07-2012
39.

Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States

Uit de studie komt naar voren dat een groot deel van de lidstaten de problematiek van huiselijk geweld onderkent en voor de aanpak wettelijke maatregelen heeft genomen.

feiten en cijfers
01-12-2006
40.

Pleidooi voor nationaal actieplan huiselijk geweld

MOVISIE, de Federatie Opvang, het Nederlands Jeugd Instituut, Defence for Children, het Kindercollectief en Domestic Violence Approach willen dat er een nationaal actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling komt, alsmede een nationaal rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat hebben zij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

nieuws
16-12-2011
41.

'Stel slachtoffer huiselijk geweld niet strafbaar bij illegaliteit'

Kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld, eerwraak of mensenhandel, moeten niet strafbaar worden gesteld als ze illegaal in Nederland zijn. Dat schrijft PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman in een advies van een werkgroep aan de Tweede Kamerfractie.

nieuws
06-11-2013
42.

D66-Kamerlid Bergkamp bezoekt Kompaan en de Bocht

Het Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan Kompaan en de Bocht. Zij liet zich tijdens dit bezoek informeren over de positie van kinderen in de vrouwenopvang, de relatie met de ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg, pleegzorg en het toekomstige AMHK.

nieuws
30-08-2013
43.

Emmer debat ‘Kinderen in kwetsbare thuissituaties’ geboycot

De partijen Wakker Emmen, LEF! en Vrolijk Emmen hebben gisterenavond een verkiezingsdebat geboycot. De partijen waren het er niet mee eens dat bezoekers van het debat met als thema 'kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties' 10 euro entree moesten betalen.

nieuws
14-02-2014
44.

Veel misdrijven diplomaten in ‘huiselijke sfeer’

Bijna tien procent van de gemelde misdrijven door buitenlanders met een diplomatieke status betreft een incident in de ‘huiselijke sfeer’. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) zei zaterdag in RTL Nieuws dat hij diplomaten die zich schuldig maken aan een misdrijf harder aan wil pakken.

nieuws
27-01-2014
45.

Groningse Partij voor Huiselijk Geluk

Niet meppen maar kleppen! Met deze slogan vraagt de Partij voor Huiselijk Geluk in Groningen deze dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen op ludieke wijze aandacht voor de problematiek van huiselijk geweld.

nieuws
07-06-2010
46.

VN willen geweld tegen vrouwen uitbannen

De Verenigde Naties hebben op Nederlands-Frans initiatief met algemene stemmen een resolutie aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen. Dit betekent dat landen bescherming moeten bieden, wetgeving dienen aan te passen, hulpverleners moeten trainen en slachtoffers betere nazorg dienen te bieden.

nieuws
30-11-2012
47.

Verkiezingspamflet Federatie Opvang

De Federatie Opvang heeft een Verkiezingspamflet gepresenteerd. Met dit pamflet vraagt de federatie aan politici, partners en media aandacht voor vijf thema’s die voor cliënten van de opvang van levensbelang zijn.

nieuws
03-09-2012
48.

Politiek 2010 over huiselijk geweld

Wat zijn de acht grootste partijen van plan te doen tegen vormen van huiselijk en seksueel geweld? Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni, heeft MOVISIE de verkiezingsprogramma’s gescreend.

nieuws
31-05-2010
49.

CDA-Kamerlid De Pater bezoekt vrouwenopvang

CDA-Kamerlid Marleen de Pater bracht vandaag een werkbezoek aan vrouwenopvanghuis Kompaan en De Bocht in Goirle. Centraal tijdens het werkbezoek stonden de problemen met de manier van financieren van hulp en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen.

nieuws
07-07-2009
50.

GroenLinks wil expertisecentra voor misbruikte kinderen

Er moeten expertisecentra komen die zich uitsluitend richten op seksueel misbruik van kinderen. Dit bepleiten GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg en orthopedagoog en schrijfster van 'De wetende getuige' Anneke van Duin.

nieuws
21-02-2019
51.

Kamervragen afstemming ketenpartners

Antwoorden op de vragen van het PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vragen zoomen in op de afstemming tussenketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
08-03-2013
52.

Federatie Opvang bezorgd over regeerakkoord

De Federatie Opvang maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het regeerakkoord voor volwassenen, jongeren en kinderen die getroffen worden door huiselijk geweld of dakloosheid.

nieuws
01-11-2012
53.

Verslag AO Kindermishandeling/GIA gepubliceerd

Het verslag van het Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA op 12 oktober 2016 is gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg ging de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS).

nieuws
03-11-2016
54.

Kamervragen afstemming ketenpartners

PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens heeft onlangs diverse Kamervragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vragen zoomen in op de afstemming tussenketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
26-11-2012
55.

Besluit Europees beschermingsbevel uitgesteld

Er komt voorlopig nog geen Europees beschermingsbevel, zoals een contactverbod voor stalkers. Er woedt een juridische strijd over de juiste rechtsgrondslag. Het besluit hierover door het Europees Parlement wordt daarom op zijn vroegst tot oktober uitgesteld.

nieuws
04-06-2010
56.

Kamervragen over Wet tijdelijk huisverbod

De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen over de Wet tijdelijk huisverbod voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie. De vragen zijn een reactie op een brief van 14 februari 2011 over drie recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod.

nieuws
07-04-2011
57.

Opvang voor huisdieren onder de loep

Een groot aantal slachtoffers van huiselijk geweld (41 procent) stelt de vlucht naar de opvang uit vanwege zorgen om de huisdieren, zo blijkt uit onderzoek. De Federatie Opvang vindt het daarom belangrijk dat de vrouwenopvang ook kijkt naar de opvang van eventuele huisdieren. Dit staat in een brief die staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
13-02-2013
58.

Zeven verkiezingsprogramma's en huiselijk geweld

Met de verkiezingen van 22 november voor de deur heeft TransAct de verkiezings-programma's van de zeven grootste partijen bekeken.

nieuws
28-09-2006
59.

Vragen van de fracties over de aanpak van huiselijk geweld

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de vragen beantwoord die de fracties hebben voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 14 februari 2011 over de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
12-07-2011
60.

Federatie Opvang betreurt val van Kabinet

Federatie Opvang betreurt de val van het Kabinet Balkenende IV. De komende maanden ontstaat er een beleidsvacum. De economische crisis gaat voor veel kwetsbare mensen dit jaar zichtbare effecten krijgen en juist top dat moment ontbreekt een daadkrachtig landelijk bestuur die ernstige negatieve effecten voor de kwetsbaarste groepen tegen kan houden.

nieuws
23-02-2010
61.

Antwoorden op Kamervragen over campagne huwelijksdwang

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA), over vragen over de campagne tegen huwelijksdwang (ingezonden 25 juli 2012).

nieuws
20-09-2012
62.

Federatie Opvang maakt formatiewensen bekend

De Federatie Opvang schreef begin juli een brief aan de informateurs en fractievoorzitters met de speerpunten voor de bestrijding van dakloosheid en de aanpak van huiselijk geweld. In de brief stelt de Federatie Opvang (FO) drie punten centraal.

nieuws
27-07-2010
63.

Kamervragen over moord in Waalwijk

De PvdA-Kamerleden Marith Rebel en Ahmed Marcouch hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van de moord op Linda van der Giesen in Waalwijk vorige week.

nieuws
18-08-2015
64.

Aandacht voor huiselijk geweld in rapport VN-Vrouwen

Op de wereld wonen ongeveer zeshonderd miljoen vrouwen in landen waar huiselijk geweld geen misdrijf is. Dat staat in het eerste rapport van VN-Vrouwen, het nieuwe agentschap van de Verenigde Naties, dat gisteren verscheen.

nieuws
07-07-2011
65.

De Ronde Venen stelt subsidie beschikbaar voor aanpak huiselijk geweld

Het college van B & W van gemeente De Ronde Venen heeft gisteren ingestemd met een subsidieaanvraag van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) en Zuwe. De subsidie is bedoeld om tot een uniforme en adequate aanpak van huiselijk geweld en uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod te komen.

nieuws
15-07-2009
66.

Verslag algemeen overleg huiselijk geweld vastgesteld

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voerde op 9 februari 2012 overleg met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over de aanpak van huiselijk geweld. Het verslag van dit algemeen overleg is inmiddels vastgesteld.

nieuws
09-03-2012
67.

PvdA Amsterdam wil aanpak huiselijk geweld verbeteren

Amsterdam moet meer doen om slachtoffers van huiselijk geweld te helpen en te beschermen, om daders aan te pakken en om dit probleem bespreekbaar te maken. Dat stelt de PvdA Amsterdam op haar website. De partij heeft hiervoor een initiatiefvoorstel Veilig achter de voordeur opgesteld.

nieuws
14-10-2013
68.

Kamervragen huwelijksdwang

PvdA-Kamerlid Khadija Arib heeft onlangs diverse Kamervragen rondom huwelijksdwang ingediend aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken.

nieuws
02-08-2012
69.

FO wil hoge prioriteit aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij onder meer aandacht vraagt voor de aanpak van huiselijk geweld. Aanleiding voor dit schrijven zijn de Tweede Kamer debatten die deze week over de begroting voor 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie plaatsvinden.

nieuws
19-11-2013
70.

Federatie Opvang wil landelijk ondersteuningsprogramma huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, is een landelijk ondersteuningsprogramma nodig. Dat schrijft de Federatie Opvang in een brief aan informateur Edith Schippers. In de brief pleit de federatie voor vijf acties voor mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden in de samenleving.

nieuws
06-04-2017
71.

Kennisinstituten willen meldcode, geen meldplicht

Verschillende kennisinstituten, belangenorganisaties en zorgaanbieders hebben staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) verzocht om verder te gaan op de ingeslagen weg om het wettelijk kader voor een landelijke meldcode voor geweld in afhankelijkheidsrelaties te realiseren. De organisaties zijn tegen een meldplicht.

nieuws
02-02-2011
72.

Jongeren vragen informateur om aandacht voor kinderen in de knel

Informateur Edith Schippers heeft vrijdag een brief ontvangen van jongeren die aandacht vragen voor alle kinderen die in Nederland in de knel zitten. De brief was ondertekend door de Jongerentaskforce van Augeo Foundation, de Jongerenadviesraad van Het Vergeten Kind en de Jongerenraad van Kinderpostzegels.

nieuws
03-04-2017
73.

Steunpunt Midden-Brabant vreest bezuinigingen

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant ziet het aantal meldingen van huiselijk geweld gestaag stijgen. Het steunpunt draait op volle toeren, maar vreest bezuinigingen.

nieuws
18-10-2010
74.

Conceptregeerakkoord en huiselijk geweld

Er komt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. Dat staat in het conceptregeerakkoord 2012-2016 van het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Hieronder staan de belangrijkste voornemens uit het regeerakkoord met betrekking op huiselijk- en seksueel geweld.

nieuws
02-11-2012
75.

VVD: zwaardere straf eergerelateerd geweld

De VVD-fractie in Den Haag vindt dat eergerelateerd zwaarder bestraft moet worden. De partij vraagt het college zich hiervoor hard te maken bij het kabinet. Aanleiding voor dit verzoek is het in brand steken van een 25-jarige Koerdische in Delft vorige week.

nieuws
01-08-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: