Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

137 resultaten gevonden met "preventie"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Wordt vervolgd: experts over trends en ontwikkelingen in huiselijk geweld

In deze publicatie beschrijft en beschouwt MOVISIE de huidige en verwachte ontwikkelingen en trends in de omvang, dynamiek, preventie en aanpak van huiselijk geweld, op basis van interviews met vijftien experts.

publicatie
24-03-2010
2.

Studiemiddag over preventie en aanpak van seksueel geweld

Op 28 november organiseert de GGD Den Haag een studiemiddag over preventie en aanpak van seksueel geweld.

agenda
28-11-2013
3.

Het onzichtbare kind

Symposium

agenda
13-10-2016
4.

Big data tegen huiselijk geweld

De gemeente Zaanstad gaat informatiemanagement inzetten in de strijd tegen huiselijk geweld. De gemeente heeft daartoe de samenwerking gezocht met BigData Company.

nieuws
05-04-2016
5.

Adolescenten, autisme en seks

(G)een reden tot zorg?

agenda
11-03-2016
6.

Programma VoorZorg bewezen effectief

Het programma VoorZorg, een intensieve verpleegkundige huisbezoekprogramma gedurende de zwangerschap tot het tweede levensjaar van het kind, is effectief in het verminderen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek.

nieuws
23-10-2014
7.

Inventarisatie preventie en aanpak van ouderenmishandeling bij centrumgemeenten

Inzicht in de stand van zaken van de aanpak ouderenmishandeling bij de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang.

feiten en cijfers
04-09-2012
8.

In veilige handen

Vanuit het project 'In veilige handen' zijn de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Scouting Nederland, NOC*NSF en MOVISIE al een aantal jaren bezig met het scheppen van een veilige omgeving voor kinderen.


01-01-2011
9.

Brede samenwerking voor betere eerste levensfase

TNO, NJi, NCJ, de Bernard van Leer Foundation, Erasmus MC, Hogeschool Leiden en de initiatiefnemers van het Manifest 1001 Kritieke Dagen gaan hun kennis en informatie over de periode rond de geboorte van een kind bundelen. Ook willen zij de landelijke en lokale politiek oproepen om te investeren in deze belangrijke eerste levensfase.

nieuws
08-06-2017
10.

Doorslaande liefde

Een theatervoorstelling over relationeel geweld onder jongeren en is bedoeld om de signalen van een gewelddadige relatie te leren herkennen.

interventie
24-05-2007
11.

Oud leed: basisboek ouderenmishandeling

Alle belangrijke informatie, kennis en vaardigheden die nodig zijn om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden.

publicatie
09-03-2012
12.

One Billion Rising Amsterdam

Om het 15 jarig bestaan van V-day (V staat voor Vagina, Valentine, Victory and anti-Violence) op 14 februari 2014 te vieren is het plan gevat een wereldwijde One Billion Rising dag te organiseren om een revolutie te weeg te brengen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

agenda
14-02-2014
13.

Ouderenmishandeling: Voorkomen, signaleren en bestrijden

Hoe signaleert u ouderenmishandeling? Wat kunt u doen om het te voorkomen en te bestrijden?

agenda
23-09-2014
14.

Pleidooi voor minimumstandaard ouderlijk gezag

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor Sociale Vraagstukken stelt hij dat effectieve preventie van kindermishandeling in zicht komt, "al is het nog maar als stip op de horizon".

nieuws
22-08-2018
15.

Evaluatie landelijk beleid huiselijk geweld

Door gebrek aan onderzoek en monitoring is het op dit moment niet eenduidig vast te stellen of het landelijk beleid voor de aanpak van huiselijk geweld effectief is geweest. Dat blijkt uit evaluatie van het landelijk beleid in de periode 2002-2011. De onderzoekers pleiten hierin tevens voor meer preventieactiviteiten.

nieuws
31-10-2011
16.

Working with Men and Boys to Prevent Gender-based Violence (artikel)

Principles, Lessons Learned, and Ways Forward

publicatie
20-12-2014
17.

Actieplan preventie Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg

Voorstellen vanuit de JGZ-sector

publicatie
01-11-2017
18.

Preventie van huwelijksdwang 2012–2014

Brief van minister Leers (I&A) over de Plan van aanpak preventie van huwelijksdwang. In dit plan worden de specifieke maatregelen beschreven die nodig zijn voor de versterking van de preventieve aanpak van huwelijksdwang.

beleid
03-07-2012
19.

KOPP: een levensfasegerichte benadering

Landelijk symposium

agenda
11-05-2016
20.

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

Verkenning van wat werkt.

interventie
07-04-2016
21.

VON: Aan de goede kant van de eer: Methodiek Changemakers

Een groot aantal vluchtelingen strijdt al jaren tegen eergerelateerd geweld. Zij zijn ondermeer actief in zelforganisaties van Afghanen, Eritreeërs, Iraniërs, Irakezen, Irakese en Turkse Koerden, Palestijnen, Roma en Somaliërs aangesloten bij VON. Wij noemen hen de changemakers.

interventie
01-07-2010
22.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
11-03-2016
23.

Gratis plaatsen voor studiemiddag Samen sterk tegen huwelijksdwang 26 november

Herinnering: Samen sterk tegen huwelijksdwang: nog plaatsen vrij – speciale aanbieding!

nieuws
12-11-2010
24.

De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling

Onderzoek naar borging, inzet en bereik van de gemeentelijke preventieve aanpak.

feiten en cijfers
23-11-2017
25.

Jeugd in Onderzoek

Congres

agenda
14-03-2016
26.

Leren van calamiteiten

Hoe leert uw gemeente van een calamiteit?

agenda
06-06-2016
27.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
28.

Omgang met complexe scheidingen

Cursus - 3 dagen

agenda
04-04-2019
29.

Regionale netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Achterhoek)

Informatie, ontmoeting, netwerken en samenwerking

agenda
28-05-2015
30.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
31.

Doodstil over cultuurverschillen en eergerelateerd geweld

Een workshop over cultuurverschillen en eergerelateerd geweld.

interventie
01-01-2009
32.

Huiselijk geweld te lijf

Manifest Kring van Veiligheid

publicatie
15-04-2016
33.

Stop dwang

Stop dwang


01-07-2010
34.

LVB en Seksualiteit

Studiedag

agenda
26-06-2019
35.

Piep zei de muis

Tweedaagse training voor organisatoren en uitvoerders van Piep zei de muis, een preventieve interventie voor kinderen van 4-8 jaar van ouders met psychosociale, psychische en verslavingsproblemen.

agenda
12-10-2013
36.

Procesevaluatie gedragsinterventie Respect Limits

Respect Limits (RL) is een ambulante individuele gedragsinterventie voor jongens, gericht op het her-kennen en respecteren van seksuele grenzen. De doelgroep bestaat uit jongens tussen de twaalf en achttien jaar, die niet eerder zijn veroordeeld voor een seksueel delict.

interventie
30-03-2016
37.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
38.

VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

VoorZorg, een huisbezoekprogramma ter ondersteuning van gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen, is effectief bij het verminderen van huiselijk geweld tijdens de zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek van VUmc.

nieuws
01-11-2013
39.

Landelijke actieweek Aan de goede kant van de eer

In de week van 8 november 2010 vindt er een landelijke actieweek plaats in het kader van "Aan de goede kant van de eer".

agenda
08-11-2010
40.

Symposium vrouwelijke genitale verminking in Nederland

Omvang en risico anno 2019

agenda
24-06-2019
41.

Barriers against Child Sex Tourism

Children have the right to protection against sexual violence. The Dutch Government must therefore endeavour to prevent Dutch nationals from committing sexual offences against children in other countries, as well as in the Netherlands. That is the key message of the Dutch Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children in her report Barriers against child sex tourism. In order to improve the fight against child sex tourism Rapporteur Corinne Dettmeijer provides six recommendations, focusing on the prevention of child sex tourism and the detection and prosecution of Dutch citizens committing sexual offences against minors abroad.


10-02-2014
42.

De aanpak van mensenhandel

Dit congres wil handvatten bieden om de vroegsignalering, preventie, opsporing en vervolging van mensenhandel verder te verbeteren.

agenda
07-02-2014
43.

Dagleven

Autobiografie over het helingsproces van onzichtbare wonden ontstaan door een ouderlijke strijd in de kinderjaren.

publicatie
08-09-2015
44.

Emotieregulatie bij kinderen en jong volwassenen

Landelijke studiedag

agenda
04-11-2015
45.

Pilots voorkomen financiële uitbuiting. Bevindingen en leerervaringen.

Resultaten van de pilots in zeven centrumgemeenten, in het kader van het Actieplan Ouderen in veilig handen.

publicatie
26-06-2015
46.

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor preventie

Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.

nieuws
06-04-2016
47.

Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld

Landelijke bijeenkomst

agenda
07-06-2016
48.

Preventie op basis van data-analyse roept ethische vragen op

Data-analyse biedt de mogelijkheid om op wijk- en schoolniveau zorgbehoeften in kaart brengen, om zo het preventieve aanbod beter af te stemmen op de zorgvraag. Een Amsterdams project deed hier ervaring mee op. Programma manager Arjan de Jager en jeugd- en opvoedhulp Levi van Dam plaatsen wel wat ethische kanttekeningen.

nieuws
28-09-2018
49.

Ouder-Baby interventie

Training

agenda
06-10-2015
50.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
51.

Preventie kindermishandeling

Inspiratiemiddag

agenda
13-12-2016
52.

Toepassen van sociale technologie

Inspiratiemiddag

agenda
18-02-2016
53.

Meldcode: stap 0

Vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen.

feiten en cijfers
16-09-2013
54.

Stay in Love in uw gemeente, regio of organisatie?

Er voor zorgen dat jongeren beter voorbereid aan hun verkering beginnen en weten hoe ze hun verkering goed kunnen houden.

agenda
13-06-2014
55.

Het Laboratorium van de Zintuigen

Vooraankondiging congres CCV: Informatie over en ervaren hoe zintuigbeïnvloeding werkt op veiligheid.

agenda
11-10-2012
56.

Risicotaxatie langs de meetlat

Landelijke studiedag over risicotaxatie in de forensische zorg, ggz en justitie.

agenda
04-12-2013
57.

Vroegsignalering en Vroeghulp

Congres

agenda
12-02-2015
58.

Preventie en aanpak van negatieve seksuele ervaringen anno 2015

Symposium

agenda
30-09-2015
59.

Chronische stress bij kind van invloed op (latere) gezondheid

Gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) kunnen een effect zijn van chronische stress in de kindertijd. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek biedt aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek.

nieuws
05-02-2019
60.

Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover!

Op 25 november 2010 - de 'Internationale Dag voor Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen’ - organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad i.s.m. de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant het landelijke Symposium “Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover!”

agenda
25-11-2010
61.

Landelijk Symposium: Voorkomen en bestrijden van loverboyproblematiek

Herkennen van eerste dader- en slachtoffersignalen en de hulpmiddelen die voor familie en slachtoffers ter beschikking zijn.

agenda
03-11-2011
62.

Verbeteragenda Dordrecht: Dordtse kinderen groeien veilig op!

Dordts Collectief tegen Kindermishandeling

beleid
01-10-2015
63.

Bloedlink genomineerd voor Roethofprijs

Het project Bloedlink, een project over sexting en grooming, is genomineerd voor de Hein Roethofprijs. De prijs is bedoeld om nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit.

nieuws
29-09-2015
64.

Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland

In 2013 zijn voorlichtingen en trainingen gegeven over ouderenmishandeling en het signaleren ervan.

feiten en cijfers
07-05-2014
65.

Tips voor gemeentelijk preventiebeleid

Kennisinstituut Movisie heeft een infographic gemaakt voor gemeenten met tips voor preventiebeleid huiselijk geweld. Daarin zijn acht manieren op een rijtje gezet om als gemeente het preventiebeleid in te richten.

nieuws
06-01-2016
66.

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+

Onderzocht is of de mate waarin de opzet van de methode wordt gevolgd effect heeft op het beoogde effect: de kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld. Hoe beter het programma wordt gevolgd, hoe groter het positieve effect is op de jongeren.

publicatie
26-08-2010
67.

Trimbos-instituut start website voor preventieprofessionals

Het Trimbos-instituut is gestart met www.trimbospreventie.nl, een website speciaal voor professionals van instellingen voor verslavingszorg, GGD'en en GGZ-instellingen.

nieuws
05-02-2008
68.

Werkconferentie 'Ouderen Veilig Thuis'

Vermoedens van ouderenmishandeling bespreken

agenda
25-11-2014
69.

STUK: Stukboek, theater, beeldmateriaal en workshops

Stichting Stuk bestaat uit een groep jongeren met ervaring met kindermishandeling en huiselijk geweld en die middels beeld, boek en theater jongeren een stem geeft. Op de site is beeldmateriaal te vinden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Jongeren van Stuk geven workshops. Ook heeft Stuk een Stukboek gemaakt met portretten en verhalen van jongeren.

interventie
22-11-2018
70.

Preventie van huiselijk geweld

Workshop gericht op het formuleren van realistische preventieve doelen en kennis van preventieactiviteiten en –programma’s voor uiteenlopende doelgroepen.

agenda
10-01-2013
71.

Preventie van kindermishandeling

Een onderzoek naar signalering van risico’s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling. Nota van bevindingen Breda.

feiten en cijfers
17-05-2013
72.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Tweedaagse cursus

agenda
09-03-2016
73.

Relatiegeweld: hoe pak ik dat aan?

Steunpunt Huiselijk Geweld Zuid-Holland Noord heeft een uitklapbare creditcard gemaakt met een lijst van signalen die kunnen wijzen op geweld in een relatie.

nieuws
25-02-2008
74.

Achterlating vaak gevolg van opvoedproblemen

Elk jaar worden er naar schatting tussen de 150 en 800 jongeren met een migratieachtergrond achtergelaten in het buitenland. KIS en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) presenteren vandaag een verkennend onderzoek naar deze problematiek.

nieuws
07-02-2019
75.

Onderzoek naar preventie van intergenerationeel geweld

Het kabinet wil een onderzoek laten uitvoeren naar interventies die kunnen zorgen voor de preventie van de intergenerationele overdracht van geweld. Dat heeft minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer laten weten in een brief over het Emancipatiebeleid 2013-2016.

nieuws
13-05-2013
76.

Girls' Talk

Preventieprogramma voor meiden die seksueel riskant gedrag vertonen.

interventie
07-08-2007
77.

Working with men and boys

Preventing child sexual abuse

publicatie
01-10-2015
78.

Train-de-trainer: Werken aan sociale veiligheid

Preventie en aanpak grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

agenda
17-09-2012
79.

Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer

agenda
09-04-2019
80.

Marietje Kesselsproject

Preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen

interventie
31-07-2007
81.

Rots en water

Rots en Water leert kinderen en jongeren zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden deelnemers ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling". Het basisprogramma is gericht op jongeren tussen de 9 en 18 jaar. Daarnaast heeft Rots en Water specialisaties voor onder meer kinderen vanaf 4 jaar en kinderen met autisme.

interventie
30-03-2010
82.

Twee theaterminiaturen: GRENS

Met het project Grens wil de werkplaats Community Theatre Amsterdam de problematiek rond huiselijk geweld bespreekbaar maken.

interventie
03-03-2014
83.

Congres Kindermishandeling - preventie, signalering & behandeling

Tijdens dit congres over kindermishandeling is er zowel aandacht voor preventie, voor tijdige herkenning, als voor behandeling als er mishandeling is geweest.

agenda
07-11-2014
84.

Beleidsdoorlichting Preventiemaatregelen

In de beleidsdoorlichting preventiemaatregelen (veel) aandacht voor de (preventie)maatregelen rondom (huiselijk) geweld. Ander thema's zijn: criminaliteit tegen bedrijven en integriteit van (natuurlijke en rechts-)personen.

beleid
08-07-2013
85.

Concept publicatie gemeentelijk preventiebeleid

Movisie heeft een conceptuitgave gepubliceerd van een brochure over het gemeentelijk preventiebeleid rond huiselijk geweld. De brochure is bedoeld om gemeenten te stimuleren preventie in hun beleid op te nemen.

nieuws
02-09-2014
86.

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

feiten en cijfers
25-09-2017
87.

Preventing domestic violence. Good practices

The European Institute for Gender Equality (EIGE) commissioned a study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of the Beijing Platform for Action).

publicatie
29-04-2015
88.

GGZ Kennisdag 2015

Psychische gezondheid van de jeugd

agenda
22-09-2015
89.

Geweld is niet gewoon: Ken uw recht - Zoek hulp

Dit pakket is in 2010 ontwikkeld door Pharos en Movisie in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) en met financiële steun van SKANfonds en COA. Het pakket is in 2017 herzien.

interventie
27-11-2017
90.

Een kwestie van vertrouwen: preventie huiselijk geweld in allochtone gezinnen in zes stappen

Voorlichtingsactiviteiten over huiselijk geweld voor verschillende migrantengroepen.

publicatie
01-07-2008
91.

GRENS een theaterminiatuur over huiselijk geweld

Twee theaterminiaturen als opmaat voor een groepsgesprek met maximaal vijfentwintig deelnemers.

agenda
06-05-2014
92.

Girls' Talk+

Tweedaagse cursus

agenda
10-03-2016
93.

Netwerkbijeenkomst VIMP4Youth

Netwerkbijeenkomst voor organisaties die ook aan de slag willen met de interventies Be A Man!, Lespakket JONGENS en / of Benzies & Batchies/Ik hou van mij.

agenda
27-03-2014
94.

Wijzer in de liefde

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan jonge nieuwkomers. Het is vooral geschikt voor jongeren en jong volwassenen nieuwkomers tot 30 jaar. 

interventie
30-06-2018
95.

Lancering e-magazine Grip op preventie

Tijdens het congres 'Samen sturen op doen wat werkt in het sociaal domein' werd vandaag het e-magazine 'Grip op preventie' gelanceerd. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

nieuws
21-01-2019
96.

Checklist financiën

Vragenlijst van GGD Rotterdam Rijnmond om ouderen inzicht te geven in de organisatie van hun financiële huishouding

interventie
13-02-2015
97.

Pleidooi voor meer aandacht preventie eergerelateerd geweld

Potentiële daders van eergerelateerd geweld verdienen meer aandacht. Celal Altuntas van de Haagse welzijnsorganisatie Zebra, pleit voor preventieve gesprekken. Dat bracht hij naar voren op het congres ‘Mannelijke Eer’ dat vorige week in Den Haag plaatsvond. Vanavond is Altuntas te gast in het tv-programma Moraalridders.

nieuws
30-11-2011
98.

Eindbericht Commissie Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Rapportage van de Commissie Rouvoet over stand van zaken en invoering van een kwaliteitskader

publicatie
22-06-2015
99.

Totale controle: Een vader en zijn dochters

TOTALE CONTROLE - Deel 1: Een vader en zijn dochters. Deel 2 - De afloop.

publicatie
17-11-2010
100.

Preventie van huiselijk geweld

De workshop gaat in op de mogelijkheden van preventie van huiselijk geweld.

agenda
25-10-2012
101.

VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

Het programma VoorZorg is effectief tegen huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek. Bij VoorZorg worden vrouwen die zelf mishandeld zijn of waar het risico groot is dat ze hun kind gaan mishandelen, al tijdens hun zwangerschap begeleid door een GGD-verpleegkundige.

nieuws
26-01-2012
102.

Hein Roethofprijs 2010

De inzendtermijn voor de Hein Roethofprijs 2010 is geopend. Deze jaarlijkse prijs is in 1987 door het ministerie van Justitie in het leven geroepen om nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit of met het bevorderen van sociale veiligheid.

nieuws
10-05-2010
103.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
06-10-2016
104.

Lespakket Jongens

Omgaan met grenzen op seksueel gebied. Lespakket van Centrum 16•22

interventie
24-10-2018
105.

Economische zelfstandigheid en huiselijk geweld

Masterclass

agenda
29-11-2016
106.

Congres Veilig Verder

Resultaten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
08-12-2016
107.

Opleiding Docent Weerbaarheid

Module 3

agenda
14-01-2016
108.

Lezingen symposium ‘Huiselijk geweld voorkomen’ Rotterdam

Op 4 februari 2010 organiseerde GGD Rotterdam i.s.m. MOVISIE het symposium ‘Huiselijk geweld voorkomen: naar een effectieve preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling’.

publicatie
11-02-2010
109.

Hand in hand tegen huwelijksdwang

Het project bestond uit bijeenkomsten voor moslimjongens, voor jongens en meiden samen en voor ouders en jongeren samen. Tijdens de bijeenkomsten gingen de jongeren en ouders onderling en gezamenlijk met elkaar in gesprek over partnerkeuze.SPIOR

interventie
01-01-2010
110.

Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Signaleren, voorkomen en aanpakken. Op vrijdag 13 september 2013 organiseert Medilex de landelijke studiebijeenkomst ‘Seksueel misbruik in de jeugdzorg".

agenda
13-09-2013
111.

De Jonge wil programma Nu Niet Zwanger landelijk uitrollen

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil het Tilburgse programma Nu Niet Zwanger in het hele land 'zo grondig mogelijk uitrollen'. Dat liet hij gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad weten. Hij noemde het programma 'heerlijk praktisch'. Dat meldt het Brabants Dagblad.

nieuws
27-03-2018
112.

Wat is eer

Lees over verschillende soorten eergevoelens.


01-01-2009
113.

Intimate partner violence. Prevention and intervention.

The risk assessment and management approach

publicatie
26-02-2008
114.

Lief, Lijf en Leven

Training

agenda
24-11-2016
115.

Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

interventie
23-06-2016
116.

DVD Presentatie ‘How To Make Love’ & ‘HOME RUN’

Presentatie van een DVD met registratie van twee jeugdtheatervoorstellingen, ‘How to Make Love’ en ‘HOME RUN’ en de bijbehorende handreiking.

agenda
21-06-2011
117.

Prevent and Combat Child Abuse and Neglect: The Netherlands Experiences of Parents and Professionals: What Works?

Discriber differences and similarities of the perceptions of parents and professionals in the Netherlands at five levels: the level of the professional, the level of the method/intervention, the setting/organization, the care system and the societal level.


18-01-2013
118.

Nu is het genoeg

Deze site is een initiatief van de ministeries van Justitie, VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in nauwe samenwerking met de landelijke steunpunten huiselijk geweld (SHG).


01-01-2009
119.

GRENS een theaterminiatuur over huiselijk geweld

Twee theaterminiaturen genaamd Schone schijn en Niemand mag het weten als opmaat voor een groepsgesprek over huiselijk geweld.

agenda
16-06-2014
120.

Transformatie in het sociale domein

Van transitie naar transformatie; bent u al bij de finish?

agenda
18-06-2015
121.

Extra geld preventieve hulp kwetsbaar gezin

Gemeenten krijgen extra geld om preventieve hulp aan kwetsbare gezinnen nog verder te verbeteren. Dat heeft het ministerie van VWS vorige week bekendgemaakt.

nieuws
26-01-2015
122.

Regie op preventie van huiselijk geweld

Deze publicatie is gericht op een betere preventie op lokaal en regionaal niveau, door een aantal uiteenlopende goede voorbeelden van gemeentelijk initiatief te beschrijven.

beleid
09-07-2010
123.

Leidraad Veilige zorgrelatie

De leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.

interventie
20-04-2016
124.

Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen

Symposium: Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen. Hoe kan toepassing van het Vlaggensysteem RJ daarbij helpen?

agenda
22-11-2013
125.

Deurtje Open, Deurtje Dicht (DODD)

Lespakket over sociale weerbaarheid en relatievorming.

interventie
31-07-2007
126.

Inzicht in dwingende groepsculturen

Tweedaagse cursus

agenda
10-03-2015
127.

European Crime Prevention Award

Het thema van de European Crime Prevention Award (ECPA) is dit jaar Community Policing, een criminaliteitspreventie middel om inbraak, huiselijk geweld en jeugdcriminaliteit te voorkomen. De winnaar van de ECPA wordt op 4 december 2012 bekendgemaakt.

nieuws
08-08-2012
128.

Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen

Factsheet van Universiteit Maastricht en Atria met instrumenten ter preventie en aanpak

interventie
06-07-2018
129.

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Meerdaagse training

agenda
15-03-2016
130.

BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

Informatiebijeenkomst voor gemeenten

agenda
07-12-2017
131.

Effect van voorlichting over ouderenmishandeling

Evaluatie van de voorlichtingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling. Getrainde vrijwilligers van de verschillende ouderenbonden gaven deze voorlichting van april 2013 tot en met december 2014.

feiten en cijfers
13-02-2015
132.

Themadag 'Seksuele weerbaarheid jongeren'

Bijeenkomst gericht op uitwisselen van inspirerende voorbeelden en tevens wordt bij deze gelegenheid wordt het Actieplan loverboys gepresenteerd en vindt de uitreiking van de Joke Smit-prijs plaats.

agenda
20-12-2011
133.

Praktijkadviezen voor vrouwen

Wanneer u de risicosignalen van gewelddadig gedrag begrijpt en onderkent, kunt u zichzelf en uw partner jaren van pijn en verdriet besparen. Wanneer degene met wie u omgaat geweld tegen u gebruikt, zou het goed zijn voor u om de mate van zijn potentiële geweld te analyseren. Hier volgt een aantal risicofactoren voor gevaar in intieme relaties:

publicatie
18-05-2005
134.

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden. Daarnaast stelt hij 41 miljoen euro beschikbaar voor het actieprogramma Kansrijke Start, dat vandaag in Tilburg wordt gepresenteerd.

nieuws
12-09-2018
135.

Bereik gemeentelijk preventiebeleid kindermishandeling onduidelijk

Er gebeurt meer aan preventie van kindermishandeling, maar het is onduidelijk of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. Bovendien zijn er ook nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben.

nieuws
20-11-2017
136.

Deadline Hein Roethofprijs nadert

Ieder Nederlands project of pakket aan maatregelen dat criminaliteit voorkomt of sociale veiligheid bevordert, kan meedingen naar de Hein Roethofprijs. De inschrijving van de Hein Roethofprijs 2015 sluit op 31 juli.

nieuws
06-07-2015
137.

Een jaar vol beweging

Kinderen beschermen, dat doen we samen. Jaarbericht 2011. Raad voor de Kinderbescherming.

feiten en cijfers
12-03-2012

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: