Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

22 resultaten gevonden met "programma"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland

Er komt een onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om in 2020 te komen tot een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt.

nieuws
10-04-2019
2.

Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

nieuws
25-04-2018
3.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Factsheet met eerste resultaten van landelijk onderzoek

publicatie
19-11-2018
4.

Veiligheid voorop

Deze ontwikkelagenda biedt een meerjarig perspectief op alle noodzakelijke activiteiten voor de verbetering van samenwerking tussen justitieorganisaties en Veilig Thuis bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisaties willen met de agenda een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambitie van het Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.

beleid
27-07-2018
5.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

feiten en cijfers
20-12-2018
6.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
7.

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

nieuws
25-07-2018
8.

Game Buddie winnaar hackathon kindermishandeling

De game 'Buddie' is gisteren op het event Samen Toekomst Maken in Twente uitgeroepen tot winnaar van de hackathon rond de aanpak van kindermishandeling. Buddie is een game om de veerkracht van kinderen te vergroten en de sociale samenhang in de klas en met vriendjes en vriendinnetjes te versterken.

nieuws
17-04-2019
9.

Eerste voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten uit de eerste voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
21-12-2018
10.

Brochure 'Violence does not have a place in the home'

Brochure about 'Violence does not have a place in the home'. This is a national multi-year programme commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport, the Ministry of Justice and Security and the Association of Dutch Municipalities.

publicatie
28-02-2019
11.

Mijlpalen Geweld hoort nergens thuis 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brochure gepubliceerd over het programma Geweld hoort nergens thuis. Hierin zijn tevens de mijlpalen en prioriteiten voor 2019 benoemd.

nieuws
02-01-2019
12.

Twentse Week van de Meldcode focust op informatieoverdracht

In de regio Twente vond de afgelopen dagen 'de Week van de Meldcode' plaats. Het doel was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen die in regio een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Het thema informatieoverdracht stond hierbij centraal.

nieuws
15-03-2019
13.

3 miljoen voor centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland.

nieuws
21-12-2018
14.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

Geweld hoort nergens thuis is het landelijk programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen.

beleid
25-04-2018
15.

Nationaal Rapporteur voorzichtig positief over programma Geweld hoort nergens thuis

Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur, is positief over de ambities die blijken uit het programma Geweld hoort nergens thuis. In dit landelijke actieprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gaat ook specifieke aandacht uit naar slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting. "Ambities zijn echter nog geen resultaten. Om slachtoffers ook echt te helpen is waakzaamheid nodig op de uitvoering en effecten hiervan."

nieuws
19-06-2018
16.

Geweld hoort nergens thuis, eerste voortgangsrapportage

Eerste voortgangsrapportage van het nationaal meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis. In de rapportage wordt de stand van zaken van het programma inzichtelijk gemaakt.

beleid
20-12-2018
17.

Nieuwe campagne: Kom in actie

'Het houdt niet op, totdat je iets doet' is het motto van de nieuwe landelijke campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne is gisteren van start gegaan.

nieuws
07-02-2019
18.

Startbijeenkomst Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Vandaag vindt de officiële start plaats van de nieuwe regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Tijdens een startbijeenkomst in Almere komen professionals uit de hele provincie bijeen om input te leveren voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
28-01-2019
19.

Brochure 'Geweld hoort nergens thuis'

Brochure over het programma Geweld hoort nergens thuis. De opgave van dit nationale meerjarenprogramma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld - de overdracht van generatie op generatie - te doorbreken.

publicatie
28-02-2019
20.

Projectenpool ‘Van denken naar doen’ van start

De projectenpool: 'Van denken naar doen' is vandaag van start gedaan. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen.

nieuws
20-05-2019
21.

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programma GHNT

beleid
20-12-2018
22.

Hackathons voor de aanpak van kindermishandeling

Hoe kunnen we met behulp van digitalisering en technologische innovaties kindermishandeling voorkomen, eerder en beter in beeld brengen of duurzaam oplossen? De afgelopen twee weken is tijdens hackathons op drie locaties in Nederland gewerkt aan bovenstaand vraagstuk.

nieuws
15-04-2019

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: