Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

37 resultaten gevonden met "programma"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

Geweld hoort nergens thuis is het landelijk programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen.

beleid
25-04-2018
2.

Hackathons voor de aanpak van kindermishandeling

Hoe kunnen we met behulp van digitalisering en technologische innovaties kindermishandeling voorkomen, eerder en beter in beeld brengen of duurzaam oplossen? De afgelopen twee weken is tijdens hackathons op drie locaties in Nederland gewerkt aan bovenstaand vraagstuk.

nieuws
15-04-2019
3.

Aftrap Regionale route 2021 Geweld hoort nergens thuis

Op 17 juni tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid is de officiële aftrap van de regionale route 2021 van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Een speciaal programmaonderdeel voor de regionaal projectleiders en andere betrokkenen bij het programma GHNT markeert deze start.

nieuws
16-05-2019
4.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

feiten en cijfers
20-12-2018
5.

Nieuwe campagne: Kom in actie

'Het houdt niet op, totdat je iets doet' is het motto van de nieuwe landelijke campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne is gisteren van start gegaan.

nieuws
07-02-2019
6.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Factsheet met eerste resultaten van landelijk onderzoek

publicatie
19-11-2018
7.

Programmadirecteur Jan Dirk Sprokkereef blikt terug op één jaar GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een zomercolumn geschreven. Hierin blikt hij terug op het eerste jaar van het programma GHNT.

nieuws
15-07-2019
8.

Geweld hoort nergens thuis. Tweede voortgangsrapportage

Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

beleid
03-07-2019
9.

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programma GHNT

beleid
20-12-2018
10.

Column Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft weer een column geschreven. Hierin staat hij onder andere stil bij wijzigingen in de samenstelling van het programmateam GHNT.

nieuws
04-09-2019
11.

Brochure 'Geweld hoort nergens thuis'

Brochure over het programma Geweld hoort nergens thuis. De opgave van dit nationale meerjarenprogramma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld - de overdracht van generatie op generatie - te doorbreken.

publicatie
28-02-2019
12.

Krachtige impuls vanuit projectenpool GHNT

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft onlangs bekendgemaakt welke projecten een (extra) financiële impuls krijgen vanuit de projectenpool Van Denken naar Doen 2019. In totaal is er een bedrag van ruim 3 miljoen euro toegewezen.

nieuws
03-09-2019
13.

Geweld hoort nergens thuis, eerste voortgangsrapportage

Eerste voortgangsrapportage van het nationaal meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis. In de rapportage wordt de stand van zaken van het programma inzichtelijk gemaakt.

beleid
20-12-2018
14.

Projectenpool ‘Van denken naar doen’ van start

De projectenpool: 'Van denken naar doen' is vandaag van start gedaan. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s om, via gemeenten, hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen.

nieuws
20-05-2019
15.

Brochure 'Violence does not have a place in the home'

Brochure about 'Violence does not have a place in the home'. This is a national multi-year programme commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport, the Ministry of Justice and Security and the Association of Dutch Municipalities.

publicatie
28-02-2019
16.

Herhaalde oproep subsidies Geweld hoort nergens thuis

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) brengt, nu de zomervakantie op zijn einde loopt, nogmaals twee subsidieoproepen onder de aandacht. Het betreft twee oproepen die vallen binnen het onderzoeksprogramma van GHNT.

nieuws
20-08-2019
17.

Eerste voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten uit de eerste voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
21-12-2018
18.

Gevarieerde opbrengst projectenpool ‘Van denken naar doen’

Bijna alle regio’s zijn de afgelopen acht weken actief geweest om projectplannen op te stellen voor de projectenpool ‘Van denken naar doen’. Vanuit de projectenpool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s via gemeenten, om hun plannen van papier naar praktijk te brengen.

nieuws
16-07-2019
19.

Aftrap regionaal programma Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord

Professionals uit Noord-Holland Noord hebben gisteren het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel is om deze problematiek terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

nieuws
02-07-2019
20.

Kamerbrief over tweede voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Brief van minister De Jonge en minister Dekker aan de Tweede Kamer over het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

beleid
03-07-2019
21.

Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

nieuws
25-04-2018
22.

3 miljoen voor centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland.

nieuws
21-12-2018
23.

Twentse Week van de Meldcode focust op informatieoverdracht

In de regio Twente vond de afgelopen dagen 'de Week van de Meldcode' plaats. Het doel was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen die in regio een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Het thema informatieoverdracht stond hierbij centraal.

nieuws
15-03-2019
24.

Ervaringen centraal tijdens Week tegen Kindermishandeling

'Leren van elkaar' is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling. In deze editie staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, centraal.

nieuws
27-08-2019
25.

Nationaal Rapporteur voorzichtig positief over programma Geweld hoort nergens thuis

Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur, is positief over de ambities die blijken uit het programma Geweld hoort nergens thuis. In dit landelijke actieprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gaat ook specifieke aandacht uit naar slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting. "Ambities zijn echter nog geen resultaten. Om slachtoffers ook echt te helpen is waakzaamheid nodig op de uitvoering en effecten hiervan."

nieuws
19-06-2018
26.

Onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland

Er komt een onderzoek partnergeweld en kindermishandeling in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om in 2020 te komen tot een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt.

nieuws
10-04-2019
27.

Game Buddie winnaar hackathon kindermishandeling

De game 'Buddie' is gisteren op het event Samen Toekomst Maken in Twente uitgeroepen tot winnaar van de hackathon rond de aanpak van kindermishandeling. Buddie is een game om de veerkracht van kinderen te vergroten en de sociale samenhang in de klas en met vriendjes en vriendinnetjes te versterken.

nieuws
17-04-2019
28.

Veiligheid voorop

Deze ontwikkelagenda biedt een meerjarig perspectief op alle noodzakelijke activiteiten voor de verbetering van samenwerking tussen justitieorganisaties en Veilig Thuis bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisaties willen met de agenda een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambitie van het Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.

beleid
27-07-2018
29.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
30.

Mijlpalen Geweld hoort nergens thuis 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brochure gepubliceerd over het programma Geweld hoort nergens thuis. Hierin zijn tevens de mijlpalen en prioriteiten voor 2019 benoemd.

nieuws
02-01-2019
31.

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

nieuws
25-07-2018
32.

Startbijeenkomst Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Vandaag vindt de officiële start plaats van de nieuwe regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Tijdens een startbijeenkomst in Almere komen professionals uit de hele provincie bijeen om input te leveren voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
28-01-2019
33.

Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) starten vandaag een campagne tegen ouderenmishandeling. Onder het motto 'Het houdt niet op, totdat je iets doet' roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

nieuws
12-06-2019
34.

Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

Er staan twee subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. Wie een subsidieverzoek wil indienen, kan dat nog tot 9 september bekendmaken.

nieuws
31-07-2019
35.

Reis mee! Regionale route 2021 gestart

Tijdens een speciaal programma op de Dag van Zorg & Veiligheid op 17 juni hebben Annemarie Penn, ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige betrokken bij het programma, het officiële startsein gegeven voor de regionale route 2021.

nieuws
18-06-2019
36.

Huiselijk geweld in de Rijksbegroting

Welke plannen heeft het kabinet volgend jaar op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling? Een greep uit de begrotingen van de ministeries van VWS en JenV, die gisteren gepresenteerd werden.

nieuws
18-09-2019
37.

Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-07-2019

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: