Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

31 resultaten gevonden met "seksueel geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
2.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
3.

Toezicht op zedendelinquenten

Meer inzicht in de doelgroep zedendelinquenten voor wie toezicht wordt beoogd en wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van dit toezicht.

feiten en cijfers
03-12-2012
4.

Mensenrechtenrapportage 2014

Overzicht van de buitenlandse activiteiten van het kabinet in 2014 op het gebied van de mensenrechten.

feiten en cijfers
09-06-2015
5.

De strafwaardigheid van seksueel misbruik

Een onderzoek naar de strafrechtelijke afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen afhankelijkheidsrelaties. Renée Kool onderzocht welke bijdrage het strafrecht kan leveren aan de bestrijding van incest en deed een aantal concrete aanbevelingen.

feiten en cijfers
19-02-1999
6.

Seksueel geweld wordt vaak gepleegd door jongeren onderling

Factsheet voor docenten

feiten en cijfers
25-07-2019
7.

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Cijfers over de periode januari t/m juni 2015

feiten en cijfers
14-09-2015
8.

Factsheet Online seksuele intimidatie

Informatie over omvang en aard en mogelijkheden om online seksuele intimidatie aan te pakken

feiten en cijfers
02-08-2017
9.

Hoe veilig voel jij je?

Onderzoek naar veiligheid onder transgender personen in Nederland

feiten en cijfers
02-05-2018
10.

Meerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld

Exploratief onderzoek naar de Centra Seksueel Geweld in Utrecht en Nijmegen.

feiten en cijfers
15-01-2014
11.

Jaarverslag Landelijk Netwerk Centrum Seksueel Geweld 2016

Doel, werkwijze, doelgroep en cijfers van het Centrum Seksueel Geweld.

feiten en cijfers
08-06-2017
12.

Slachtoffers van seksueel misbruik: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland.

feiten en cijfers
09-11-2015
13.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2015

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
26-04-2016
14.

Let’s put an end to gender-based violence

This booklet highlights some recent work of the European Institute for Gender Equality (EIGE) on violence against women. From insights on the emerging trend of cyber violence, to looking at how far EU laws protect victims of trafficking.

feiten en cijfers
26-06-2018
15.

Tegen haar Wil: jaarverslag 2014

Jaaroverzicht van telefonische hulpdienst Tegen haar Wil Drenthe met cijfers en achtergronden.

feiten en cijfers
29-04-2015
16.

'Aangifte doe je niet'

Dit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is een studie naar factoren die een negatieve invloed hebben op de aangiftebereidheid van Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.

feiten en cijfers
12-06-2018
17.

Global and regional estimates of violence against women

Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.

feiten en cijfers
22-06-2013
18.

Slachtofferhulp Nederland: jaarverslag 2014

Jaarverslag met onder meer activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld.

feiten en cijfers
10-04-2015
19.

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

Webportal met kerncijfers voor beleid

feiten en cijfers
19-05-2016
20.

Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld

Een grootschalige studie naar de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld in Belgie.

feiten en cijfers
16-06-2010
21.

Fier Jaarverslag 2018

Een maatschappelijk kwaliteitsjaarverslag

feiten en cijfers
08-04-2019
22.

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap: een literatuurscan

Overzicht van belangrijke risicofactoren voor herhaald slachtofferschap van vermogens- en (seksueel, partner- en familie-) geweldsdelicten, bij mensen zonder en met een publieke taak en voor herhaald slachtofferschap of intimidatie ontleend aan de wetenschappelijke literatuur.

feiten en cijfers
16-01-2014
23.

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

This is the fourth edition of a data collection initiative that started in 1993 under the umbrella of the Council of Europe. The present document covers the years of 2003-2006 for all areas. In-depth analysis are presented for the year 2006.

feiten en cijfers
06-08-2010
24.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
25.

Factsheet Seksueel geweld

Seksueel geweld: iedereen kan slachtoffer zijn

feiten en cijfers
08-02-2010
26.

Whitepaper Seksuele grensoverschrijving en seksueel geweld

Whitepaper van Rutgers WPF en Movisie over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld in begrippen, feiten en cijfers.

feiten en cijfers
15-05-2015
27.

Meta-analyse en/of systematische review naar effectiviteit van behandeling bij seksuele delinquenten

Binnen de forensische psychiatrie in Nederland is een ontwikkeling gaande richting evidence based diagnostiek en behandeling. In dit project staat de vraag centraal wat bewezen effectieve interventies zijn voor verkrachters en pedoseksuele daders. Voor farmacotherapeutische interventies bij seksuele delinquenten zal een aparte meta-analyse worden uitgevoerd.

feiten en cijfers
06-08-2005
28.

Mensen met een verstandelijke handicap en seksueel misbruik

Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de houding van de medewerkers van de stichting De Zijlen ten aanzien van lichamelijk contact en seksuele relaties met en van verstandelijk gehandicapten.

feiten en cijfers
09-07-2001
29.

Breek de stilte: Spreken over seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring

Onderzoek naar seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring.

feiten en cijfers
21-06-2013
30.

De mantel der liefde: quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen

Doel van deze quickscan in orthodox-protestantse kring is om het thema (preventie van) huiselijk geweld te verkennen en mogelijke aanknopingspunten naar boven te halen voor verder onderzoek en beleid.

feiten en cijfers
14-02-2012
31.

Emancipatiemonitor 2014

De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue.

feiten en cijfers
16-12-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: