Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

131 resultaten gevonden met "seksueel geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

WATCH Nederland wil extra aandacht voor misbruik jongens

WATCH Nederland wil meer onderzoek gaan doen naar seksuele uitbuiting van minderjarige jongens. Sinds haar oprichting, precies een jaar geleden, richtte WATCH zich met name op loverboyactiviteiten. Nu vraagt de organisatie ook nadrukkelijk om verdachte situaties inzake jongens te melden.

nieuws
09-01-2018
2.

Draaiboek Wijzer in de Liefde geactualiseerd

Het draaiboek Wijzer in de Liefde, een handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers is geactualiseerd. Rutgers en GGD GHOR Nederland hebben de eerdere versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld.

nieuws
18-09-2018
3.

Alcoholverslaving of jeugdtrauma vergroot risico slachtofferschap geweld

Mensen met een alcoholverslaving of een jeugdtrauma hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van fysiek, seksueel en psychisch geweld. Mensen met een depressieve stoornis of angststoornis zijn kwetsbaar voor psychisch geweld.

nieuws
01-04-2019
4.

GroenLinks wil expertisecentra voor misbruikte kinderen

Er moeten expertisecentra komen die zich uitsluitend richten op seksueel misbruik van kinderen. Dit bepleiten GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg en orthopedagoog en schrijfster van 'De wetende getuige' Anneke van Duin.

nieuws
21-02-2019
5.

Wegwijzer grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een beperking

Deze maand is een Wegwijzer verschenen voor zorgaanbieders over kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn.

nieuws
14-11-2013
6.

Steeds meer meldingen bij Centrum Seksueel Geweld

Acute slachtoffers van aanranding en verkrachting melden zich steeds vaker bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dat blijkt uit het jaarverslag van het CSG. Vergeleken met 2016 ging het in 2017 om een stijging van 33 procent.

nieuws
25-06-2018
7.

Geweld tegen asielzoekers en vluchtelingen is aan de orde van de dag

Dit blijkt uit een onderzoek in Nederland en België waarbij 23 ex-vluchtelingen interviews afnamen aan 223 huidige vluchtelingen en mensen zonder papieren.

nieuws
27-02-2008
8.

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland geopend

De regio Amsterdam-Amstelland heeft sinds dit jaar ook een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die korter dan zeven dagen geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt.

nieuws
04-01-2016
9.

Amsterdam zet in op aanpak seksueel geweld

De gemeente Amsterdam zet stevig in op de aanpak van seksueel geweld. In het uitvoeringsplan Seksueel Geweld 2013-2014 staan verschillende maatregelen om de huidige aanpak van seksueel geweld in Amsterdam te versterken. Daarbij gaat ook aandacht uit naar seksueel geweld in de huiselijke sfeer onder (ex)partners.

nieuws
11-01-2013
10.

‘Te veel nadruk op valse aangifte seksueel geweld’

De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik moet worden aangepast. Daarvoor pleiten onderzoekers werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De huidige Aanwijzing legt te veel nadruk op onjuiste aangiftes, wat slachtoffers zou kunnen belemmeren om aangifte te doen.

nieuws
16-02-2015
11.

Rotterdam vergroot aanpak seksueel geweld

Diverse Rotterdamse organisaties hebben deze week een convenant ondertekend voor de aanpak van seksueel geweld. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een vernieuwende samenwerking van vijf jaar. Bovendien opent dit najaar een nieuwe locatie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Rotterdam haar deuren.

nieuws
27-07-2017
12.

Speciale mediation voor geweld tegen vrouwen in RK Kerk

Speciale bemiddeling door professionele mediators moet vrouwelijke slachtoffers van (buitensporig) geweld in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) heling, erkenning en herstel bieden in combinatie met financiële genoegdoening. Wim Deetman, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de kerk, adviseert de RKK deze mediation mogelijk te maken.

nieuws
11-03-2013
13.

Meeste delicten blijven voor politie verborgen

Het merendeel van de delicten die burgers ondervinden, blijft verborgen voor de opsporingsinstanties. Slachtoffers melden slechts ongeveer een derde van de delicten bij de politie en van ruim een kwart doen zij daadwerkelijk aangifte. In de afgelopen jaren zijn deze percentages niet wezenlijk veranderd.

nieuws
01-11-2010
14.

VVD wil wraakporno sneller en zwaarder bestraffen

Mensen van wie naaktbeelden op internet worden verspreid, moeten sneller bij de rechter terechtkunnen. De VVD wil dat verspreiding strafbaar wordt gesteld via een 'superspoedprocedure'.

nieuws
05-04-2018
15.

Mensenhandel nog niet beter in beeld

Het zicht op slachtoffers van mensenhandel is in 2017 niet verbeterd. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017 die gisteren, op de Europese dag tegen Mensenhandel, gepubliceerd werd.

nieuws
19-10-2018
16.

Centrum Seksueel en Familiaal Geweld deze maand van start

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen verzorgt op 22 oktober de officiële opening van het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld. Dit centrum zorgt voor acute medische zorg en nazorg. Hiermee wordt de hulp aan slachtoffers van seksueel en familiaal geweld in Nijmegen en omstreken sterk verbeterd.

nieuws
10-10-2012
17.

Onderzoek aangiftebereidheid slachtoffers seksueel geweld

GGD Amsterdam start landelijk online onderzoek naar de aangiftebereidheid door slachtoffers van seksueel geweld. Naar schatting wordt slechts vijf procent van alle delicten aangegeven bij de politie. Om meer inzicht te krijgen in de redenen van het wel of niet aangeven van een delict, start de GGD dit onderzoek onder mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder.

nieuws
09-05-2012
18.

Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij instellingen onderzocht

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2015 bij 25 instellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijna alle instellingen scoren een voldoende. Wel zijn er voor de meeste instellingen nog een aantal verbeterpunten.

nieuws
12-05-2016
19.

Week Zonder Geweld van start

Aansluitend op de Week tegen kindermishandeling, is zaterdag de Week Zonder Geweld van start gegaan. Die dag was het tevens de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, ook wel bekend als Orange Day.

nieuws
27-11-2017
20.

Lespakket tegen seksueel overschrijdend gedrag jongens vernieuwd

De meeste lespakketten over grenzen stellen op seksueel gebied richten zich op de weerbaarheid bij meisjes. Centrum16•22 heeft een lespakket ontwikkeld dat zich specifiek richt op jongens, met het doel om grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen te voorkomen.

nieuws
24-10-2018
21.

RTL Nieuws onderzocht kinderporno dark web: ‘ontluisterend beeld’

In besloten netwerken op het dark web worden veelvuldig beelden gedeeld van seksueel misbruik met specifiek Nederlandse kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat enkele maanden undercover ging in de verborgen netwerken van kindermisbruikers.

nieuws
13-05-2019
22.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
23.

Landelijk telefoonnummer Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is sinds deze week bereikbaar op het landelijke telefoonnummer 0800-0188. Slachtoffers van verkrachting en aanranding worden vanuit het centrale nummer doorgezet naar de regio die voor het slachtoffer het dichtstbij is.

nieuws
27-01-2016
24.

Maatje achter de voordeur zoekt vrijwilligers

Het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur zoekt vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld willen inzetten voor anderen. Vrijwilligers volgen een speciaal ontwikkelde training waarmee ze aan de slag kunnen om slachtoffers te ondersteunen.

nieuws
01-07-2019
25.

Onderzoek misbruik Jehova’s Getuigen van start

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn deze week gestart met een onafhankelijk onderzoek naar ervaringen met seksueel misbruik binnen de Nederlandse Jehova’s Getuigen gemeenschap.

nieuws
07-03-2019
26.

Iva Bicanic: 'Draai ouders van misbruikt kind de rug niet toe'

Waarom hebben mensen bij seksueel misbruik de neiging om het slachtoffer of de ouders hier de schuld van geven? Klinisch psycholoog Iva Bicanic licht dit toe in een interview met RTL Nieuws, naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland.

nieuws
11-03-2019
27.

Stress in vroege leeftijdsfase van invloed op dementie en overgewicht

Stress tijdens de vroege levensfase, bijvoorbeeld door mishandeling, misbruik of verwaarlozing, kan leiden tot een hoger risico op hersenaandoeningen in het latere leven. Het verhoogt mogelijk ook het risico op dementie. Twee promovendi van de Universiteit van Amsterdam onderzochten de effecten bij muizen.

nieuws
29-03-2018
28.

On-line onderzoek seksueel geweld

GGD Amsterdam is een landelijk onderzoek naar seksueel geweld begonnen. Het online-onderzoek wordt gehouden onder vrouwen en mannen van 15 jaar en ouder die het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Het onderzoek moet onder andere antwoord geven op de vraag waarom de aangiftebereidheid van seksuele delicten zo laag is.

nieuws
24-11-2011
29.

Expositie Kracht uit gebrokenheid

‘Kracht uit gebrokenheid’ is de titel van een expositie over huiselijk geweld en seksueel misbruik die van 15 tot en met 28 februari te bezichtigen is in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn.

nieuws
11-02-2011
30.

Hulplijn verbreekt de stilte rond seksueel misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik houdt vanaf vandaag weer een promotiecampagne. Net als vorig jaar, staat het thema ‘Verbreek de stilte’ centraal. Met de campagne wil de hulplijn laten zien dat dat slachtoffers er niet alleen voor staan.

nieuws
02-11-2015
31.

Steeds meer slachtoffers geholpen in Centrum Seksueel Geweld

Steeds meer slachtoffers van aanranding of verkrachting vinden de weg naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dat blijkt uit de jaarcijfers van het expertisecentrum. Dagelijks melden zich nu gemiddeld drie slachtoffers die korter dan een week geleden zijn aangerand of verkracht, bij één van de vijftien locaties van het CSG.

nieuws
29-05-2017
32.

Financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik wisselend beoordeeld

Demissionair minister Blok (VenJ) heeft de Kamer deze week het onderzoeksrapport: 'Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; ervaringen met de financiële regelingen Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen' toegestuurd. Dit onderzoek laat zien hoe slachtoffers, instellingen en uitvoerende organisaties de regelingen hebben ervaren.

nieuws
16-06-2017
33.

Themanummer seksueel geweld tegen kinderen

Het Augeo magazine staat deze maand geheel in het teken van seksueel geweld tegen kinderen. Aan de hand van verschillende verhalen wordt verteld wat seksueel geweld precies is, wat de impact ervan kan zijn, welke mythes er over bestaan en de mogelijkheden om het te voorkomen, te herkennen, te bespreken en aan te pakken.

nieuws
08-07-2015
34.

Intentieverklaring Centrum Seksueel Geweld Flevoland

Flevoland wil een afgestemde, geïntegreerde aanpak van (de gevolgen van) seksueel geweld. In dat kader vond gisteren in Almere de ondertekening plaats van de intentieverklaring voor het Centrum Seksueel Geweld.

nieuws
22-05-2015
35.

Slachtofferhulp bereikt meer zedenslachtoffers

Slachtofferhulp Nederland had vorig jaar contact met ruim 7.500 zedenslachtoffers. Dat zijn er zo’n 1.100 meer dan in 2015. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de verbeterde instroom vanuit de politie en aan de nieuwe communicatiemogelijkheden via de mail en chat. Dat staat in het Jaarverslag 2016 van de organisatie.

nieuws
10-04-2017
36.

Vrouwelijke zedenplegers onderzocht

Vrouwelijke zeden-plegers verschillen wezenlijk van mannen die eenzelfde delict pleegden. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar vrouwelijke zedenplegers in Nederland. Criminologe Miriam Wijkman promoveerde hiermee vorige week aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

nieuws
15-12-2014
37.

Landelijke publiekscampagne Centrum Seksueel Geweld

Fonds Slachtofferhulp is deze maand een publiekscampagne voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) gestart. Doel van de campagne is het vergroten van de bekendheid van het CSG en het landelijk telefoonnummer 0800-0188, zodat slachtoffers snel de juiste hulp krijgen.

nieuws
06-06-2016
38.

Strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik Jehovah’s Getuigen

Het Openbaar Ministerie is strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer laten weten. Ten minste vijf mensen hebben aangifte van seksueel misbruik gedaan.

nieuws
16-08-2018
39.

Nationaal Rapporteur blikt terug en kijkt vooruit

"Zaken waar ik jaren voor heb gepleit en die eindelijk in kannen en kruiken leken, zijn soms weer weggezakt." Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer in het jaarplan 2017. Zij wil dit, in haar laatste jaar als rapporteur, vaker onderstrepen.

nieuws
31-07-2017
40.

Vrouwen vaker thuis slachtoffer van geweld

Geweld tegen vrouwen vindt vaker (14%) thuis plaats dan geweld tegen mannen (8%). Bij mannen die het slachtoffer zijn van mishandeling is de dader in iets meer dan een derde van de gevallen een bekende. Bij vrouwen is dat ruim de helft. Bij hen gaat het meestal om de (ex-)partner of een familielid. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2010.

nieuws
01-03-2011
41.

Veldhuijzen: misbruik gehandicapten in meldcode

Seksueel misbruik valt nadrukkelijk ook onder geweld in huiselijke kring, zo stelt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid), in reactie op een rapport dat ze vrijdag kreeg over misbruik bij mensen met een handicap. Zij wil seksueel geweld tegen mensen met een beperking dan ook opnemen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
14-11-2011
42.

Paus presenteert kerkwet tegen seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft een kerkwet tegen seksueel misbruik gepresenteerd. Medewerkers van de kerk zijn nu wereldwijd verplicht seksueel misbruik te melden, zodra ze er van op de hoogte zijn.

nieuws
09-05-2019
43.

Atria publiceert factsheet online seksuele intimidatie

Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria heeft onlangs een factsheet over online seksuele intimidatie gepubliceerd. Deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag komt steeds vaker voor.

nieuws
04-08-2017
44.

Campagne Hulplijn Seksueel Misbruik succesvol

Het aantal telefoontjes en mailtjes naar de Hulplijn Seksueel Misbruik is tijdens de campagneperiode eind vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag 2014 van Slachtofferhulp Nederland.

nieuws
08-04-2015
45.

Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland geopend

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen sinds gisteren ook in Zuid-Holland bij een Centrum Seksueel Geweld terecht. In die provincie ging gisteren het negende CSG van Nederland van start. De bedoeling is dat er een landelijk dekkend netwerk van vijftien CSG's ontstaat.

nieuws
19-01-2016
46.

Multidisciplinair onderzoek seksueel geweld

Er komt een multidisciplinair onderzoek naar seksueel geweld en daaraan gerelateerde verschijnselen zoals kindermishandeling, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie. Dit onderzoek moet ‘diepgaand inzicht’ verschaffen ‘in dit ernstige misdrijf dat zulke ingrijpende gevolgen heeft voor de slachtoffers en voor de maatschappij’, aldus minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

nieuws
17-01-2012
47.

Gezamenlijke aanpak huisvesting zedendelinquenten

VNG, NGB, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering en Reclassering Nederland, hebben afspraken gemaakt over de terugkeer van zedendelinquenten in gemeenten.

nieuws
09-03-2015
48.

Honderden zedenzaken blijven te lang liggen

Door drukte en onderbezetting bij de zedenpolitie blijven veel zedenzaken erg lang liggen. Bij minstens 350 zaken per jaar duurt het maanden tot soms een jaar voordat er onderzoek wordt gestart. Dit bevestigt de zedenpolitie na onderzoek van Nieuwsuur.

nieuws
22-08-2019
49.

Slachtoffers seksueel geweld vaak onzichtbaar

De drempels voor slachtoffers om uit te komen voor het seksueel geweld, het te melden bij instanties en aangifte te doen bij de politie, moeten omlaag. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in het rapport over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen dat minister Opstelten (VenJ) gisteren in ontvangst nam.

nieuws
28-05-2014
50.

Promotiecampagne Hulplijn Seksueel Misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik Vandaag is deze week een promotiecampagne begonnen. Het doel van de campagne is burgers te informeren waar de Hulplijn Seksueel Misbruik voor dient en hoe zij de hulplijn kunnen bereiken.

nieuws
05-11-2014
51.

Nederland koploper goed onderbouwde interventies

Geen enkel land heeft zoveel goed onderbouwde interventies over huiselijk en seksueel geweld als Nederland. Dat stelt kenniscentrum Movisie naar aanleiding van het stimuleringstraject 'Samen op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'.

nieuws
04-03-2016
52.

Slachtoffer seksueel geweld vindt hulp bij Centrum SFG

Het Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld (SFG) in Nijmegen heeft sinds de opening in november tot en met januari van dit jaar tien vrouwen geholpen na een verkrachting. De helft was jonger dan zestien jaar. Gewoonlijk melden zich in de regio Nijmegen over een heel jaar gemiddeld 25 vrouwen met een hulpvraag nadat ze zijn verkracht.

nieuws
12-02-2013
53.

Een op de vijf vrouwen heeft ervaring met seksueel geweld

22 procent van de vrouwen in Nederland heeft ervaring met seksueel geweld. Bij de mannen gaat het om zes procent. Vijf procent van de vrouwen en twee procent van de mannen heeft seksueel geweld meegemaakt voor hun twaalfde jaar.

nieuws
15-01-2018
54.

Recordopbrengst Serious Request 2014

3FM Serious Request heeft dit jaar een recordbedrag van 12.380.438,- euro ingezameld voor de slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden.

nieuws
25-12-2014
55.

Centrum Seksueel Geweld Twente geopend

Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld kunnen vanaf vandaag terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Twente. Hier werken GGD Twente, politie en verschillende hulpverleners samen om op één plek alle hulp aan slachtoffers aan te bieden, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

nieuws
02-03-2015
56.

Campagne tegen seksueel geweld

Het Fonds Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zijn deze week een landelijke campagne tegen seksueel geweld gestart. De gehele maand oktober staat op verschillende manieren in het teken van deskundige hulp via het Centrum Seksueel Geweld en het landelijke telefoonnummer 0800-0188 dat slachtoffers 24/7 kunnen bellen.

nieuws
05-10-2017
57.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018
58.

Meer meldingen Tegen Haar Wil

De telefonische hulpdienst Tegen Haar Wil in Hoogeveen heeft vorig jaar een recordaantal hulpverzoeken ontvangen. In 2011 kregen de vrijwilligsters meer dan duizend telefoontjes; driehonderd meer dan in het jaar daarvoor. Het merendeel van de bellers maakt melding van seksueel geweld.

nieuws
10-05-2012
59.

Rechtspsychologen presenteren checklist verkrachtingsverklaring

Het beeld van de agressieve verkrachter die vooral zoekt naar macht, klopt vaak niet. Dat zegt rechtspsycholoog André de Zutter. Samen met twee collega’s ontwikkelde hij een checklist om na te gaan of een verkrachtingsverklaring echt of vals is. Op 14 september promoveert hij aan de Maastricht University.

nieuws
10-09-2018
60.

Centrum Seksueel Geweld Friesland start studentencampagne

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Friesland is vandaag een campagne begonnen gericht op studenten. Zij lopen meer risico op seksueel geweld. Toch zoeken relatief weinig studenten hulp bij het CSG.

nieuws
10-12-2018
61.

Herman Bolhaar aangetreden als Nationaal Rapporteur

Herman Bolhaar is per 1 februari bij Koninklijk Besluit benoemd tot Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij is de derde rapporteur sinds de eerste aanstelling van een Nationaal Rapporteur in 2000.

nieuws
02-02-2018
62.

Op de Beeck spreekt over incestverleden bij verschijnen nieuwste boek

Incest is het centrale thema van een trilogie geschreven door Griet Op de Beeck. Gisteren verscheen het eerst deel: 'Het beste wat we hebben'.

nieuws
27-09-2017
63.

Betere nazorg door komst Centrum SFG

Bij het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (SFG) in Nijmegen hebben zich tussen 1 november 2012 en 31 oktober 2013 veertig slachtoffers van familiaal of seksueel geweld gemeld. Een groot winstpunt van het Centrum SFG is het adequate nazorgtraject. Dat staat in het jaarverslag van het Centrum SFG.

nieuws
04-02-2014
64.

Kamer vóór betere bejegening jonge zedenslachtoffers

De oproep van Defence for Children om het strafproces voor slachtoffers van seksueel misbruik vanaf twaalf jaar meer kindgericht te maken, vindt weerklank in de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie en de SGP willen een inhoudelijke reactie van minister Van der Steur op het rapport 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'.

nieuws
29-09-2015
65.

CKM publiceert Mensenhandelpeiling

44 procent van de Nederlanders denkt dat het herkennen van mensenhandel niet of nauwelijks mogelijk is. Dat blijkt uit de Mensenhandelpeiling die het Centrum Kinderhandel Mensenhandel gisteren publiceerde. De peiling is onderdeel van de CKM-bewustwordingscampagne 'Maak het Zichtbaar'.

nieuws
18-10-2018
66.

Communicatie aan zedenslachtoffers wordt aangepast

Verschillende instanties gaan hun communicatie aan zedenslachtoffers gebruiksvriendelijker maken en meer op elkaar afstemmen. De politie is inmiddels begonnen om de informatie over seksueel misbruik op haar website te herzien.

nieuws
22-05-2018
67.

CCV lanceert webdossier Geweld op school

Geweld komt op elke school in het voortgezet onderwijs voor. Denk aan pesten, seksueel geweld, geweld in jongerenrelaties, loverboy-problematiek, discriminatie en eerwraak. Maar wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier ‘Geweld op school’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.

nieuws
30-11-2010
68.

Politiecijfers verkrachtingszaken geven vertekend beeld

1297 vrouwen hebben in 2012 aangifte gedaan van verkrachting. Dat blijkt uit de Misdaadmeter van het AD die zaterdag is verschenen. In 85 procent van de verkrachtingszaken kent het slachtoffer de dader. Het misbruik vindt ook vaak plaats in het eigen huis.

nieuws
27-05-2013
69.

Hulpverlening aan meiden uit eerculturen

Fier Fryslân presenteert tijdens het congres ‘Elan is te organiseren'op 12 oktober 2010 ondermeer het boek 'De dochters van Zahir’

nieuws
06-10-2010
70.

Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

nieuws
29-05-2018
71.

'Seksuele en relationele vorming in het onderwijs moet beter'

Er moet nog veel verbeteren om met seksuele en relationele vorming in het onderwijs seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen. Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in haar rapport 'Effectief preventief'.

nieuws
29-06-2017
72.

Nieuw whitepaper Seksuele grensoverschrijding

Wanneer noemen we ongewenst gedrag seksuele grensoverschrijding? Wat verstaan we onder seksuele kindermishandeling? Hoe vaak komt het voor en wanneer is het strafbaar? In het whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld zetten kenniscentra Rutgers WPF en Movisie de zaken op een rij.

nieuws
13-05-2015
73.

Pleidooi voor systeembehandeling jeugdige daders seksueel misbruik

Jeugdige daders van seksueel misbruik worden vaak uit huis geplaatst. Klinisch psycholoog Charlotte Boonstra van ggz-instelling De Viersprong in Rotterdam vindt dat geen ideale oplossing. In Trouw breekt zij een lans voor de therapie MST-PSB.

nieuws
03-06-2016
74.

Drentse hulpdienst kan vragen nauwelijks aan

Tegen Haar Wil (THW) , een telefonische hulpdienst voor slachtoffers van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld in Drenthe, heeft dringend extra vrijwilligers nodig. Hoewel het aantal telefoongesprekken vorig jaar licht afnam, steeg het aantal hulpvragen via e-mail met ruim 50 procent.

nieuws
27-05-2014
75.

Sextingcampagne: Hou het lekker voor jezelf

De organisaties Fier, HelpWanted en Free a Girl hebben deze week de sextingcampagne 'Hou het lekker voor jezelf' gelanceerd. De campagne richt zich op de doorstuurders van naaktfoto’s of –video’s.

nieuws
08-09-2017
76.

Vervolgonderzoek misbruik en eergerelateerd geweld

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben om opheldering gevraagd naar aanleiding van een onderzoek van Fier Fryslân. Daaruit blijkt dat veel slachtoffers van eergerelateerd geweld te maken hebben met seksueel misbruik binnen de eigen familie. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft aangegeven verder onderzoek te laten doen door een landelijke organisatie.

nieuws
02-12-2010
77.

Cijfers seksueel geweld schokkend

Een op de vijf vrouwen zegt voor haar zestiende seksueel geweld te hebben meegemaakt. Zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Rutgers Nisso Groep. Het kenniscentrum op het gebied van seksualiteit ondervroeg voor het onderzoek ruim 6000 Nederlanders tussen de vijftien en zeventig jaar.

nieuws
08-07-2009
78.

Campagne meldingsbereidheid seksueel geweld

Dit najaar start een meerjarige campagne om de meldingsbereidheid van slachtoffers van seksueel geweld te vergroten. In de campagne wordt aandacht besteed aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG) als belangrijk handelingsperspectief voor slachtoffers van seksueel geweld.

nieuws
05-09-2019
79.

Fier wil behandelcentrum voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting

Fier, het expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, wil een specialistisch behandelcentrum oprichten voor jongens die het slachtoffer zijn geworden van gedwongen prostitutie of seksuele uitbuiting.

nieuws
17-01-2018
80.

Stripboek over vrouwen die geweld is aangedaan

Stichting In Lijn heeft onlangs het stripbroek Verhalen van vrouwen gepresenteerd. Het is een bundeling van 16 beeldverhalen van vrouwen die geweld is aangedaan. Aan de publicatie werkten in totaal 10 tekenaars mee.

nieuws
25-02-2019
81.

Extra geld voor aanpak seksueel geweld

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) steunen de aanpak seksueel geweld de komende twee jaar met in totaal 4,2 miljoen euro extra. Met dit geld worden gemeenten in staat gesteld gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld te realiseren.

nieuws
08-02-2016
82.

Nauwelijks gemeentelijk beleid over mensenhandel

Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. Ruim 95 procent van de gemeenten geeft aan geen specifiek beleid over mensenhandel te hebben. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Tiende rapportage mensenhandel, die vandaag verschijnt.

nieuws
09-11-2017
83.

Iva Bicanic Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid

"Seksueel geweld is de afgelopen jaren van een 'persoonlijk probleem' een maatschappelijk issue geworden, mede dankzij Iva Bicanic". Voor haar niet aflatende inzet voor de slachtoffers van seksueel geweld is zij vandaag uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2018.

nieuws
11-04-2019
84.

Tweejaarlijkse monitors seksueel en huiselijk geweld

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
20-06-2019
85.

Sterke stijging acute meldingen Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft vorig jaar bijna 50 procent meer acute meldingen ontvangen dan in 2017. Het gaat om slachtoffers die binnen zeven dagen na een aanranding of verkrachting hulp zochten bij het CSG. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2018 van het CSG die vandaag zijn gepubliceerd.

nieuws
08-07-2019
86.

Bussemaker: ‘Mannen neem stelling tegen seksueel geweld’

Minister Bussemaker (OCW) doet vandaag namens de Europese Unie voor de Verenigde Naties in New York een oproep om de bestrijding van geweld tegen vrouwen wereldwijd hoog op de agenda te zetten. Ze wil de focus van het probleem verplaatsen naar de mannen, ook in Nederland. Dat zei zij gisteren in een interview met NU.nl.

nieuws
14-03-2016
87.

Beoordeling zedenaangifte gebrekkig

Zedenrechercheurs kunnen nauwelijks onderscheid maken tussen echte en valse zedenaangiftes. Dat meldt de Volkskrant vandaag. "Het beoordelen van een zedenaangifte is nattevingerwerk", zegt onderzoeker André de Zutter in de krant.

nieuws
02-06-2016
88.

Internetbehandeling van jongeren met een seksueel trauma

De Rutgers Nisso Groep begint in september 2007 met internetbehandeling van jongeren met een seksueel trauma. Jongeren vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de pilotbehandeling. De behandeling is bedoeld voor adolescenten met seksueel trauma type I.

nieuws
31-07-2007
89.

Seksueel misbruik onderwerp in campagne Voor een veilig thuis

De overheid gaat in voorlichtingscampagnes meer aandacht besteden aan seksueel misbruik. Zo zal het onderwerp komend najaar ook in de algemene overheidscampagne 'Voor een veilig thuis' worden opgenomen.

nieuws
23-06-2015
90.

Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik van start

Deze maand is het Reformatorisch Meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik van start gegaan. Een eigen meldpunt voor deze doelgroep moet de drempel om te spreken over misbruik zo laag mogelijk maken.

nieuws
02-03-2016
91.

WAVE-conferentie 2010

Women Against Violence Europe (WAVE) hield op 14, 15 en 16 oktober in het Poolse Warschau de WAVE-conferentie 2010. Namens Nederland waren Aleid van den Brink (bestuurder Blijf Groep), Bert Groen en Nonja Meintser (beiden MOVISIE) bij de conferentie aanwezig. Speciaal voor huiselijkgeweld.nl maakten zij een overzicht van de belangrijkste discussiepunten en uitkomsten van de conferentie.

nieuws
25-10-2010
92.

Signalentest kindermishandeling online

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid heeft vandaag een signalentest tegen kindermishandeling gelanceerd. De test is te raadplegen via verschillende websites, waaronder watkanikdoen.nl. De staatssecretaris hoopt met de test mensen alerter te maken op kindermishandeling.

nieuws
20-06-2011
93.

Toename aantal zedenmisdrijven

De politie registreerde in 2018 bijna 9000 zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8400 misdrijven als aanranding en verkrachting geregistreerd. Het aantal zedenmisdrijven groeide sinds 2016, terwijl het totale aantal geregistreerde misdrijven bleef krimpen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

nieuws
08-02-2019
94.

Bolhaar nieuwe Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Herman Bolhaar wordt de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Zijn benoeming is voor vier jaar. Hij volgt Corinne Dettmeijer op die per 15 november stopt.

nieuws
02-10-2017
95.

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

nieuws
16-05-2018
96.

VVD Breda wil centrum voor seksueel geweld

De VVD in Breda pleit voor de komst van een centrum voor seksueel geweld in de stad. Zo’n centrum moet ervoor zorgen dat verschillende partijen beter gaan samenwerken. Dat moet de pakkans vergroten en het is vooral belangrijk dat het slachtoffer centraal staat en niet wordt lastiggevallen met bureaucratie.

nieuws
08-02-2013
97.

Landelijke dekking netwerk Centrum Seksueel Geweld een feit

Met de opening van de zestiende vestiging van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) afgelopen vrijdag in Breda, is het netwerk van CSG nu landelijk dekkend.

nieuws
29-01-2018
98.

Hulp na seksueel geweld onderzocht

Welke hulp voor slachtoffers van seksueel geweld is effectief en waar vind je deze hulp? In het onderzoek 'In plaats van overleven’ is de toegevoegde waarde van Praktijk Tebéyo in het aanbod van psychologische hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld in de regio Haaglanden onder de loep genomen.

nieuws
16-10-2014
99.

Slachtofferhulp Nederland presenteert jaarverslag

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar contact gehad met 169.895 slachtoffers. 64.439 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp. Dat schrijft Slachtofferhulp Nederland in haar jaarverslag 2018.

nieuws
15-04-2019
100.

Leeuwarden opent Centrum Seksueel Geweld

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Fier openen volgende week een Centrum Seksueel Geweld (CSG) in hun provincie. Het CSG biedt een multidisciplinaire aanpak bij acuut seksueel geweld.

nieuws
15-09-2015
101.

Britse actie voor strafbaar stellen wraakporno

De Britse rechtenstudente Heather Robertson is een campagne begonnen die de overheid in Groot-Brittannië vraagt om wraakporno als een seksueel misdrijf te erkennen. Een vriendin van Robertson werd het slachtoffer van wraakporno toen haar ex 21 naaktfoto's van haar op Facebook zette.

nieuws
20-02-2014
102.

Seksuele gezondheid als speerpunt gemeentelijk beleid

GGD Gelderland-Midden en ketenpartners hebben dertien van de zestien gemeenten in hun regio overtuigd om seksuele gezondheid als speerpunt in hun beleid op te nemen. Dit deden zij met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

nieuws
05-03-2015
103.

Meisjes vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting dan gedacht

Binnenlandse seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel: per jaar zijn er bijna 3000 slachtoffers. Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers: 1320 meisjes worden slachtoffer. Zij komen echter het minst in beeld en krijgen daardoor niet de bescherming die zij nodig hebben.

nieuws
18-10-2017
104.

Sneller actie bij seksueel geweld Midden-Brabant

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant gaat meldingen van seksueel geweld beter en sneller aanpakken. Bij ernstige zaken, waar duidelijk sprake van misbruik is, moeten de belangrijkste ketenpartners binnen 24 uur om de tafel zitten.

nieuws
12-06-2012
105.

‘Slachtoffers seksueel geweld willen erkenning, geen medelijden’

"Na #metoo kan niemand er meer omheen dat seksueel geweld bestaat", zegt Iva Bicanic, initiatiefnemer van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Zij vindt het dan ook niet raar dat mensen elkaar bevragen over hun ervaringen daarmee. "Maar als je de vraagt stelt, wees dan oprecht bereid om te geven wat iemand zelf nodig heeft en om niet te oordelen."

nieuws
22-03-2018
106.

Stichting roept op misbruik bij Jehovah's Getuigen te melden

Stichting Reclaimed Voices, die de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen vertegenwoordigt, heeft een maand na oprichting al vijftig meldingen van misbruik ontvangen. Dat meldt Trouw vandaag.

nieuws
28-12-2017
107.

Nijmegen krijgt Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld

Er komt een Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld (SFG) op het terrein van het UMC St Radboud in Nijmegen. In het najaar van dit jaar wordt het centrum geopend.

nieuws
09-02-2012
108.

Naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze cijfers betekenen dat zich in vrijwel iedere sociale kring tenminste 1 slachtoffer van seksueel geweld bevindt. Alleen weten wij vaak niet wie dit is. Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen vaak; uit schaamte, uit schuldgevoel of door het taboe dat er op rust.

nieuws
26-09-2016
109.

Zorgelijk beeld hoe Nederlanders aankijken tegen partnergeweld

Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dat blijkt uit onderzoek van Atria en Blijf Groep. Dit onderzoek levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

nieuws
18-01-2018
110.

Rapport bevestigt: Veel overwegingen om zedenmisdrijf niet te melden

Voor slachtoffers van een zedendelict is het extra moeilijk om hulp te zoeken en aangifte te doen als de dader een bekende van hen is. En dit is juist bij zedenmisdrijven vaak het geval. Dat benadrukt Regioplan in het rapport 'Slachtoffers van zedenmisdrijven' dat deze maand verscheen.

nieuws
26-09-2017
111.

Senaat stemt in met wetsvoorstel affectieschade

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Dit betekent dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongelukken voortaan in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

nieuws
10-04-2018
112.

Tegen Haar Wil maakt animatiefilm voor jonge meisjes

Tegen Haar Wil (THW), de telefonische hulpdienst in Drenthe voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld, heeft een animatiefilm laten maken. Doel van de film is jonge meisjes te informeren over het bestaan van de hulpdienst.

nieuws
14-11-2017
113.

Sexting leidt vaak tot victim blaming

Bij de aanpak van het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte foto's of video's, moet de focus verschuiven van de slachtoffers naar de plegers. Dat stellen deskundigen in het AD.

nieuws
09-04-2019
114.

Wetsvoorstel strafbaarstelling onvrijwillige seks en seksuele intimidatie

Om slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter te beschermen, is minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van plan om de wet uit te breiden. Hij wil strafbaarstellingen voor 'seks tegen de wil' en 'seksuele intimidatie' in de wet op laten nemen.

nieuws
22-05-2019
115.

Meldingen seksueel geweld verdubbeld door #metoo

Als gevolg van de #metoo-discussie over seksuele intimidatie, is het aantal meldingen van slachtoffers van seksueel geweld bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) verdubbeld.

nieuws
16-11-2017
116.

Meeste meisjes in gesloten jeugdhulp ontvangen hulp voor seksueel geweld

In de gesloten jeugdhulp, de zwaarste vorm van hulpverlening, ontvangt 85 procent van de meisjes hulp voor seksueel geweld. Van alle meisjes die hulp ontvangen voor seksueel geweld wordt 13 procent gesloten geplaatst. Dit is aanzienlijk vaker dan jongens, zo blijkt uit de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016.

nieuws
26-06-2018
117.

Vooral slachtoffers van geweld missen steun en erkenning

Slachtoffers van fysiek (seksueel) geweld hebben veel vaker dan andere slachtoffers ernstige psychische klachten (61,4%). Ook missen zij sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de beleving van slachtoffers in Nederland, in opdracht van Fonds Slachtofferhulp.

nieuws
21-09-2018
118.

Fonds voor projecten ter bestrijding van seksuele kindermishandeling

De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) heeft het Februarifonds ingesteld. Dit fonds is bedoeld voor projecten ter bestrijding van seksuele kindermishandeling. De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (kortweg: VSK) is opgezet om de belangen van slachtoffers van seksuele kindermishandeling te behartigen.

nieuws
14-03-2005
119.

CKM en politie willen aangiftebereidheid seksuele uitbuiting vergroten

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormt de zwaarte van de strafrechtelijke procedure een drempel. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

nieuws
12-06-2018
120.

Meeste sekswerkers krijgen te maken met geweld

Een grote meerderheid van de mensen die in de prostitutie werkzaam zijn, ervaart wel eens geweld, meestal van klanten. Dat blijkt uit een onderzoek van Soa Aids Nederland en belangenvereniging Proud.

nieuws
05-07-2018
121.

AMK en SHG West-Brabant onderzoeken hulp zedenslachtoffers

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld gaan samen onderzoek doen naar het aantal zedenslachtoffers in West-Brabant en de wijze waarop deze worden ondersteund. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Breda in antwoord op vragen van de plaatselijke VVD-fractie.

nieuws
10-02-2012
122.

The Unspoken Spoken presenteert voorstelling seksueel geweld

Stichting The Unspoken Spoken komt op 11 en 12 april naar Amsterdam met Ben Even Weg, een voorstelling over seksueel geweld. In een nagesprek wordt de kans geboden om met de makers en acteurs over de voorstelling en het onderwerp in gesprek te gaan.

nieuws
18-03-2016
123.

Kunst uit geweld genomineerd voor Ab Harrewijn prijs

De stichting Kunst uit geweld is genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs 2016. Deze prijs gaat uit naar een persoon of groep personen die zich met een origineel idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving.

nieuws
11-04-2016
124.

Landelijke uitrol Centrum Seksueel Geweld

Elke provincie in Nederland beschikt aan het eind van 2015 over een Centrum Seksueel Geweld. Dit is mogelijk dankzij een belangrijke bijdrage van de VriendenLoterij aan het Fonds Slachtofferhulp. Het Centrum Seksueel Geweld biedt mensen die acuut seksueel geweld hebben meegemaakt medische, psychologische en forensische hulp.

nieuws
14-02-2014
125.

Campagne Speak Now van start

Stichting Project Speak Now heeft vandaag de campagne Speak Now gelanceerd. Hiermee wil de stichting wijzen op de noodzaak van meer openheid over seksueel geweld.

nieuws
12-06-2015
126.

Zedenadvocaten niet blij met Innovatiewet Strafvordering

Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) vindt dat het conceptwetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering een verslechtering van de positie van slachtoffers betekent. Dat heeft het onlangs in een brief aan het ministerie van JenV laten weten.

nieuws
19-09-2019
127.

Wegwijzer hulp slachtoffers seksueel geweld

De website seksueelgeweld.info heeft een wegwijzer gepubliceerd die slachtoffers van seksueel geweld helpt bij het maken van een keuze voor een goede hulpverlener.

nieuws
03-08-2015
128.

Nederland krijgt Centrum Seksueel Geweld

Voor slachtoffers van een aanranding of verkrachting komt er in Utrecht een gespecialiseerd Centrum Seksueel Geweld. In dit centrum werken verschillende disciplines onder één dak protocollair met elkaar samen. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekendgemaakt.

nieuws
18-06-2011
129.

Shortlist Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009

Tot 30 april konden methodieken worden ingezonden voor de jaarlijkse MOVISIE Methodiekprijs huiselijk en seksueel geweld 2009. De jury heeft een eerste selectie gemaakt (shortlist) uit de inzendingen.

nieuws
04-06-2009
130.

Hulplijn Seksueel Misbruik van start

Slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen, kunnen vanaf vandaag terecht bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en www.hulplijnseksueelmisbruik.nl. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt.

nieuws
01-10-2012
131.

Onderzoek ervaringen seksueel misbruikslachtoffers met GGZ

De Open Universiteit heeft, in samenwerking met Rugers WPF, een onderzoek opgesteld naar de ervaringen van slachtoffers van seksueel misbruik met de GGZ. Het is gericht op de hulpverlening aan mensen met een misbruikgeschiedenis in Nederland sinds 2007.

nieuws
12-11-2015

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: