Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

275 resultaten gevonden met "slachtoffers"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Seksueel geweld

Jaarlijks congres

agenda
14-05-2020
2.

Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Congres

agenda
07-04-2020
3.

Lezing Griet Op de Beeck

'Uw leven is van u'

agenda
24-11-2019
4.

Wat te doen, wat te laten bij seksueel geweld

Congres

agenda
01-11-2019
5.

And Still I RISE Weekend voor mannen

Van 18 t/m 20 oktober 2019

agenda
18-10-2019
6.

Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

agenda
10-10-2019
7.

Zedenadvocaten niet blij met Innovatiewet Strafvordering

Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) vindt dat het conceptwetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering een verslechtering van de positie van slachtoffers betekent. Dat heeft het onlangs in een brief aan het ministerie van JenV laten weten.

nieuws
19-09-2019
8.

Dag van het Misbruikte Kind

Voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn

agenda
14-09-2019
9.

Maatje achter de voordeur zoekt vrijwilligers

Het Utrechtse project Maatje achter de Voordeur zoekt vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld willen inzetten voor anderen. Vrijwilligers volgen een speciaal ontwikkelde training waarmee ze aan de slag kunnen om slachtoffers te ondersteunen.

nieuws
01-07-2019
10.

Meisjes met eetstoornis doelwit van seksueel misbruik

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula onderzoeken of minderjarige meisjes met een eetstoornis het doelwit zijn van seksueel misbruik door mannen die zich voordoen als afvalcoach. Omdat het CKM zo geschrokken is van de tussentijdse resultaten treedt het hier nu al mee naar buiten.

nieuws
03-06-2019
11.

RTL Nieuws onderzocht kinderporno dark web: ‘ontluisterend beeld’

In besloten netwerken op het dark web worden veelvuldig beelden gedeeld van seksueel misbruik met specifiek Nederlandse kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat enkele maanden undercover ging in de verborgen netwerken van kindermisbruikers.

nieuws
13-05-2019
12.

Slachtofferhulp Nederland presenteert jaarverslag

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar contact gehad met 169.895 slachtoffers. 64.439 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp. Dat schrijft Slachtofferhulp Nederland in haar jaarverslag 2018.

nieuws
15-04-2019
13.

Alcoholverslaving of jeugdtrauma vergroot risico slachtofferschap geweld

Mensen met een alcoholverslaving of een jeugdtrauma hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van fysiek, seksueel en psychisch geweld. Mensen met een depressieve stoornis of angststoornis zijn kwetsbaar voor psychisch geweld.

nieuws
01-04-2019
14.

20 miljoen euro voor slachtoffers geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar 20 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen werd met tweeëneenhalve week verkort naar tien weken.

nieuws
19-03-2019
15.

Onderzoek misbruik Jehova’s Getuigen van start

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn deze week gestart met een onafhankelijk onderzoek naar ervaringen met seksueel misbruik binnen de Nederlandse Jehova’s Getuigen gemeenschap.

nieuws
07-03-2019
16.

Stripboek over vrouwen die geweld is aangedaan

Stichting In Lijn heeft onlangs het stripbroek Verhalen van vrouwen gepresenteerd. Het is een bundeling van 16 beeldverhalen van vrouwen die geweld is aangedaan. Aan de publicatie werkten in totaal 10 tekenaars mee.

nieuws
25-02-2019
17.

Toename aantal zedenmisdrijven

De politie registreerde in 2018 bijna 9000 zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8400 misdrijven als aanranding en verkrachting geregistreerd. Het aantal zedenmisdrijven groeide sinds 2016, terwijl het totale aantal geregistreerde misdrijven bleef krimpen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

nieuws
08-02-2019
18.

Seksueel binnendringen kan volgens rechter ook digitaal

De rechtbank Limburg heeft een man uit Kerkrade gisteren veroordeeld voor het seksueel binnendringen van minderjarige meisjes, terwijl hij nooit fysiek contact had met zijn slachtoffers. Hij liet hen voor de webcam seksuele handelingen verrichten.

nieuws
23-01-2019
19.

Deelnemers gezocht voor onderzoek De Nieuwe Toekomst

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die deel willen nemen aan een onderzoek naar de effecten van de interventie De Nieuwe Toekomst.

nieuws
07-01-2019
20.

Vrouwen altijd door bekende omgebracht

Dit jaar zijn in Nederland 40 vrouwen vermoord. In alle gevallen was de dader een bekende. Dat blijkt uit cijfers van moordatlas.nl, dat het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland inventariseert.

nieuws
31-12-2018
21.

3 miljoen voor centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland.

nieuws
21-12-2018
22.

Kamerbrief Slachtofferbeleid

Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening

beleid
19-11-2018
23.

Medewerking van slachtoffers kinderpornografie gevraagd voor onderzoek

De minister voor Rechtsbescherming laat onderzoek doen naar de wenselijkheid van een systeem om slachtoffers van kinderpornografie te notificeren als er bekend beeldmateriaal van hen opduikt. Een enquête onder (ouders van) slachtoffers van kinderpornografie maakt daar onderdeel van uit.

nieuws
13-11-2018
24.

Misbruik jonge kinderen heel moeilijk vast te stellen

Seksueel misbruik van jonge kinderen is heel moeilijk vast te stellen. Dat stelt promovenda Thekla Bosschaart van het Amsterdam UMC. Zij analyseerde 125 dossiers van (vermoedelijke) slachtoffers van Robert M. Zo wilde ze meer te weten komen over de signalen die wijzen op seksueel misbruik.

nieuws
01-10-2018
25.

Vooral slachtoffers van geweld missen steun en erkenning

Slachtoffers van fysiek (seksueel) geweld hebben veel vaker dan andere slachtoffers ernstige psychische klachten (61,4%). Ook missen zij sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de beleving van slachtoffers in Nederland, in opdracht van Fonds Slachtofferhulp.

nieuws
21-09-2018
26.

Onderzoek naar slachtofferhulp online zedendelicten

Om de hulp aan toekomstige slachtoffers te verbeteren, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek uitvoeren naar online zedendelicten. Voor het onderzoek worden nog slachtoffers gezocht die hun medewerking willen verlenen.

nieuws
13-09-2018
27.

Als u wordt gestalkt

Informatie voor iedereen die met stalking te maken heeft.

feiten en cijfers
16-07-2018
28.

Inzamelingsactie beautyproducten voor vrouwenopvang

De Soap Treatment Store is deze week een inzamelingsactie van ongeopende beautyproducten gestart. De ingezamelde producten gaan naar vrouwen in kwetsbare posities, zoals de slachtoffers van huiselijk geweld.

nieuws
19-06-2018
29.

NRC checkt: "Loverboys maken per jaar bijna 1.400 minderjarige slachtoffers"

Artikel dat checkt of enkele beweringen over loverboys met onderzoek te staven zijn.

feiten en cijfers
06-06-2018
30.

Virtual Reality project Vergeet Mij Niet (artikel)

Hoe ruziënde ouders in een virtuele omgeving de emoties van plegers van partnergeweld beïnvloeden

publicatie
05-06-2018
31.

Veel partnermoorden rond beëindiging relatie

Bescherming van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld is extra belangrijk vanaf het moment dat een vrouw van plan is om haar gewelddadige partner te verlaten tot drie maanden nadat de relatie beëindigd is. Dat blijkt uit Australisch onderzoek.

nieuws
01-06-2018
32.

Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

nieuws
29-05-2018
33.

Kijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun zelfredzaamheid (artikel)

Artikel over de bepaling van de mate van zelfredzaamheid bij slachtoffers van huiselijk geweld bij het zoeken naar passende zorg.

publicatie
28-05-2018
34.

Communicatie aan zedenslachtoffers wordt aangepast

Verschillende instanties gaan hun communicatie aan zedenslachtoffers gebruiksvriendelijker maken en meer op elkaar afstemmen. De politie is inmiddels begonnen om de informatie over seksueel misbruik op haar website te herzien.

nieuws
22-05-2018
35.

Geduld slachtoffers misbruik Jehova’s Getuigen raakt op

Slachtoffers van seksueel misbruik hebben een open brief geschreven aan het hoofdkantoor van de Jehovah’s Getuigen waarin zij het bestuur verwijten nog steeds niet te zijn uitgenodigd om hun verhaal te doen. Dat terwijl er inmiddels 276 meldingen van seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen zijn gedaan.

nieuws
02-05-2018
36.

Buddy’s na partnergeweld

Lady Letters Buddy coördineert de koppeling tussen een buddy en vrouwen die uit een huwelijk met partnergeweld zijn gestapt.

interventie
18-04-2018
37.

‘Slachtoffers seksueel geweld willen erkenning, geen medelijden’

"Na #metoo kan niemand er meer omheen dat seksueel geweld bestaat", zegt Iva Bicanic, initiatiefnemer van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Zij vindt het dan ook niet raar dat mensen elkaar bevragen over hun ervaringen daarmee. "Maar als je de vraagt stelt, wees dan oprecht bereid om te geven wat iemand zelf nodig heeft en om niet te oordelen."

nieuws
22-03-2018
38.

Strip vraagt aandacht voor huiselijk geweld

In het kader van Internationale Vrouwendag deelt de Federatie Opvang (FO) vandaag een strip over een vrouw die huiselijk geweld meemaakt en besluit om hulp te zoeken.

nieuws
08-03-2018
39.

Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief.

publicatie
28-02-2018
40.

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruikmaken van hun spreekrecht. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag bekendgemaakt.

nieuws
22-02-2018
41.

Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

publicatie
08-02-2018
42.

GGD Amsterdam introduceert Letselspreekuur Plus

De GGD Amsterdam heeft dit jaar het Letselspreekuur Plus geïntroduceerd. Dit forensisch spreekuur is speciaal voor kwetsbare personen zoals mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en kinderen bij wie een vermoeden bestaat van fysieke mishandeling en/of seksueel misbruik.

nieuws
23-01-2018
43.

Onderzoek naar seksuele intimidatie op werkvloer

Onderzoek van de FNV.

feiten en cijfers
27-11-2017
44.

Slachtoffers loverboys maken eigen documentaire

Zes cliënten van Fier - slachtoffers van loverboys en (seksueel) geweld – hebben het initiatief genomen zelf een documentaire te maken over loverboys. Met deze film 'Vertel het me alsjeblieft' willen zij het clichébeeld van de gladde mensenhandelaar en het naïeve slachtoffer bestrijden.

nieuws
30-10-2017
45.

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

Onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
16-10-2017
46.

Als je de woorden weet

Overleven met een familiegeheim

publicatie
11-10-2017
47.

Doorbreek de stilte

Leer beter luisteren met de TraumaMist-methode

interventie
02-10-2017
48.

Rapport bevestigt: Veel overwegingen om zedenmisdrijf niet te melden

Voor slachtoffers van een zedendelict is het extra moeilijk om hulp te zoeken en aangifte te doen als de dader een bekende van hen is. En dit is juist bij zedenmisdrijven vaak het geval. Dat benadrukt Regioplan in het rapport 'Slachtoffers van zedenmisdrijven' dat deze maand verscheen.

nieuws
26-09-2017
49.

Verlamd van angst

Herstellen na seksueel misbruik

publicatie
25-09-2017
50.

Hoogleraar: veel slachtoffers zijn potentiële ondernemers

Durf en doorzettingsvermogen, dat zijn twee belangrijke overeenkomsten tussen ondernemers en cliënten van de vrouwenopvang, stelt hoogleraar Ondernemerschap Josette Dijkhuizen. In het Financieel Dagblad licht zij vandaag toe hoe zij werkt aan een landelijk programma om 'overlevers van geweld' klaar te stomen voor het ondernemerschap.

nieuws
21-09-2017
51.

Effectonderzoek project De Nieuwe Toekomst

Welke effecten heeft 'De Nieuwe Toekomst' op slachtoffers van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat Atria de komende vier jaar gaat doen naar dit (arbeids)participatie-project.

nieuws
26-07-2017
52.

Financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik wisselend beoordeeld

Demissionair minister Blok (VenJ) heeft de Kamer deze week het onderzoeksrapport: 'Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; ervaringen met de financiële regelingen Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen' toegestuurd. Dit onderzoek laat zien hoe slachtoffers, instellingen en uitvoerende organisaties de regelingen hebben ervaren.

nieuws
16-06-2017
53.

Slachtofferhulp bereikt meer zedenslachtoffers

Slachtofferhulp Nederland had vorig jaar contact met ruim 7.500 zedenslachtoffers. Dat zijn er zo’n 1.100 meer dan in 2015. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de verbeterde instroom vanuit de politie en aan de nieuwe communicatiemogelijkheden via de mail en chat. Dat staat in het Jaarverslag 2016 van de organisatie.

nieuws
10-04-2017
54.

Ruim € 18 miljoen voor slachtoffers geweldsmisdrijven

In 2016 hebben ruim 7.600 slachtoffers en nabestaanden een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In totaal keerde het Schadefonds 18,2 miljoen euro uit, het hoogste bedrag in het 40-jarig bestaan van de organisatie. Dit blijkt uit het jaarverslag 2016 van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

nieuws
22-03-2017
55.

Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers

De Eerste Kamer heeft gisteren een wet aanvaard die de rechten van slachtoffers uitbreidt. Al vanaf het moment van aangifte krijgen zij alle informatie over hun rechten. Nieuw is dat slachtoffers een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen voor bijzondere beschermingsmaatregelen.

nieuws
08-03-2017
56.

Overzicht resultaten die positie van slachtoffers van misdrijven moet versterken

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Europese 'Dag van het slachtoffer' aangegrepen om een overzicht te geven van de resultaten die het afgelopen jaar zijn geboekt bij het versterken van de positie van slachtoffers van misdrijven. De Europese 'Dag van het slachtoffer' vindt ieder jaar eind februari plaats.

nieuws
28-02-2017
57.

Preventie kindermishandeling

Inspiratiemiddag

agenda
13-12-2016
58.

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden

Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

publicatie
05-12-2016
59.

Seks 2.0

Lustrumcongres

agenda
25-11-2016
60.

Expositie ZIE

Opening

agenda
21-11-2016
61.

Reviefs Unbreakable 2016

Voor mensen die seksueel misbruikt zijn

agenda
19-11-2016
62.

Wat wel werkt - hulpverlening na seksueel misbruik

Symposium

agenda
12-11-2016
63.

E(mpowerment)-day

Ontmoetingsdag slachtoffers (ex)partnergeweld en/of stalking

agenda
05-11-2016
64.

Meerjarenagenda slachtofferbeleid

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie over stand van zaken en voorgenomen activiteiten

beleid
31-10-2016
65.

Bijeenkomst netwerk ervaringswerkers

Voor mensen met ervaring met een geweldsvorm achter de voordeur

agenda
13-10-2016
66.

Jeugdige slachtoffers en slachtoffers van huiselijk geweld

Congres

agenda
06-10-2016
67.

Trauma: Wat doe je met me?

Middagsymposium

agenda
20-09-2016
68.

Meeste vermoorde vrouwen omgebracht door (ex)partner

Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner of een ex. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
29-07-2016
69.

Spreekrecht slachtoffers geweldsmisdrijven

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.

beleid
04-07-2016
70.

Aannemelijkheid is voor ons voldoende

Interview met Monique de Groot, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

publicatie
09-06-2016
71.

E(mpowerment)-day juni 2016

Organisator: Stichting Zijweg

agenda
04-06-2016
72.

European Conference on Child Abuse and Neglect

State of the art overview expertise - establishing cross-border cooperation

agenda
25-05-2016
73.

Victim Support Europe 2016

Taking victim support to the next level: connect and commit

agenda
25-05-2016
74.

Slachtofferschap, Trauma en Geweld – een onontwarbare kluwen?

Congres

agenda
25-05-2016
75.

Toename hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld

Het aantal hulpvragen aan Korrelatie over huiselijk geweld is in de eerste vier maanden van 2016 met 41 procent toegenomen ten opzichte vorig jaar. De hulpverleners horen vaak dat mensen niet weten waar ze huiselijk geweld kunnen melden. Dat meldt Korrelatie op haar website.

nieuws
20-05-2016
76.

Zijn de kinderen veilig?

Middagsymposium

agenda
19-05-2016
77.

Slachtoffers van seksueel geweld: van aangifte tot herstel?

PsycEvents go Forensic - Thomas More, België

agenda
10-05-2016
78.

Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers met ingang van 1 juli 2016

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Tot nu toe mogen slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.

nieuws
13-04-2016
79.

Partners in beeld

Symposium

agenda
09-04-2016
80.

Uitbreiding spreekrecht slachtoffers

Het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces wordt uitgebreid. De Eerste Kamer was gisteren positief over een wetsvoorstel hiertoe van justitieminister Ard van der Steur.

nieuws
06-04-2016
81.

Epidemiologie van kinderdoding in Nederland 2009-2014

Beschrijving van aantal en type kinderdodingen, waarbij 74 zaken zijn geanalyseerd op zaak-, slachtoffer- en daderkarakteristieken.

publicatie
02-04-2016
82.

Slachtofferhulp Nederland wil af van anoniem nummer

Slachtofferhulp Nederland wil dit jaar stoppen om slachtoffers en nabestaanden te bellen met een anoniem nummer. Dit gebeurde tot nu toe om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. Maar sinds deze slachtoffers bij Veilig Thuis terechtkunnen, is dat volgens de organisatie niet meer nodig.

nieuws
30-03-2016
83.

Eerste bijeenkomst European Network on Victims’ Rights

Minister van der Steur heeft vandaag samen met Eurocommissaris Věra Jourová de eerste bijeenkomst van het European Network on Victims’ Rights (ENVR) in Amsterdam geopend. De doelstelling van het netwerk is om de positie van slachtoffers van misdrijven in heel Europa te verbeteren.

nieuws
19-02-2016
84.

Moviera in de wijk

Specialistische intensieve ambulante begeleiding na de analysefase residentieel

interventie
09-02-2016
85.

Aangifte zedendelict wordt eenvoudiger

Aangifte doen van een zedendelict wordt vanaf 1 januari eenvoudiger. Ook komt er meer nadruk te liggen op ambtshalve opsporing: het toch instellen van een politie-onderzoek wanneer het slachtoffer afziet van aangifte.

nieuws
28-12-2015
86.

Achter mijn voordeur

Ervaringsverhaal over huiselijk geweld.

publicatie
24-12-2015
87.

Vrouwen meer op internet gepest dan mannen

Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking. De seksuele geaardheid is bij vrouwen niet van belang voor de kans op cyberpesten. Onder mannen krijgen homo- en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen met cyberpesten te maken. Verder zijn, evenals bij vrouwen, jonge mannen en laag- en middelbaar opgeleide mannen vaker slachtoffer.

feiten en cijfers
17-12-2015
88.

Vrouw veel vaker online gestalkt dan man

Ongeveer een procent van de vrouwen is weleens online gestalkt, twee keer zo veel als mannen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking.

nieuws
17-12-2015
89.

Brandbrief over behandelingen mishandelde en misbruikte volwassenen

Verbeter de GGZ-behandeling voor ernstig getraumatiseerde volwassenen! Dat hebben slachtoffers van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, behandelaren, wetenschappers en bestuurders in een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven.

nieuws
16-12-2015
90.

Privacy slachtoffers beter beschermd

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer.

nieuws
14-12-2015
91.

Lancering State of the World Population rapport 2015

Rutgers en UNFPA organiseren op donderdag 3 december een bijeenkomst over vluchtelingen en hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

agenda
03-12-2015
92.

Dialoogevent over huiselijk en seksueel geweld

Beleidsmakers en professionals in gesprek met ervaringsdeskundigen

agenda
26-11-2015
93.

Slachtoffers van seksueel misbruik: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland.

feiten en cijfers
09-11-2015
94.

#zeghet. Slachtoffers seksueel geweld hebben zetje nodig om te praten (artikel).

Bespreekbaar maken van seksueel geweld leidt eerder tot adequate hulpverlening.

publicatie
09-11-2015
95.

LANGZS Congres 2015

Van maatpak naar confectie?

agenda
09-10-2015
96.

Preventie en aanpak van negatieve seksuele ervaringen anno 2015

Symposium

agenda
30-09-2015
97.

Tot waanzin gedreven

Reportage over stalking van Brandpunt 22 september 2015

publicatie
22-09-2015
98.

De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht

Eindrapportage van het Onderzoek pilots Herstelbemiddeling

feiten en cijfers
17-09-2015
99.

Dader moord op vrouw meestal (ex)partner

Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, werd omgebracht door hun partner of een ex. Bij vermoorde mannen was een kennis of vriend vaak de dader. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

nieuws
27-08-2015
100.

Dader en slachtoffer: een paar apart?

Gebundelde lezingen van het gelijknamige symposium van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering in 2014

publicatie
17-08-2015
101.

Mensen met depressie vaker slachtoffer van geweld

Mensen die lijden aan een depressieve stoornis zijn vaker slachtoffer van geweld dan de totale Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit recent onderzoek van GGZ-organisatie Arkin, dat werd uitgevoerd met de VU.

nieuws
05-08-2015
102.

Trauma en dissociatie

Symposium

agenda
26-06-2015
103.

Emoticons voor jonge slachtoffers

De Zweedse sorganisatie BRIS heeft een serie emoticons uitgebracht met verwondingen, littekens en (andere) tekenen van huiselijk geweld. Het doel hiervan is om het jonge slachtoffers makkelijker te maken om te communiceren over de situatie waarin ze verkeren.

nieuws
02-06-2015
104.

Krachtdag 2015

Voor mensen die seksueel misbruikt zijn

agenda
30-05-2015
105.

E-day in Rotterdam

Ontmoetingsdag voor slachtoffers van (ex)partnergeweld en/of stalking

agenda
30-05-2015
106.

Rechten van slachtoffers in films uitgelegd

Welke rechten heb je als slachtoffer? Hoe kan je bijvoorbeeld schade verhalen? Wat is spreekrecht? Hoe gaat het er in de zittingszaal aan toe? Het Openbaar Ministerie heeft zeven korte filmpjes laten maken waarin de rechten van slachtoffers en nabestaanden worden uitgelegd.

nieuws
19-05-2015
107.

Pulitzer prijs voor serie over huiselijk geweld

Een lokale krant uit het Amerikaanse Charleston heeft gisteren de Pulitzer prijs gewonnen voor de belangrijkste journalistieke productie met een reeks artikelen over huiselijk geweld.

nieuws
21-04-2015
108.

Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs.

publicatie
14-04-2015
109.

Inzicht in dwingende groepsculturen

Tweedaagse cursus

agenda
10-03-2015
110.

Domestic violence victimization in psychiatric patients

The implementation and evaluation of an integrated intervention to detect and reduce domestic violence victimization in psychiatric patients

feiten en cijfers
09-03-2015
111.

Centrum Seksueel Geweld Twente geopend

Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld kunnen vanaf vandaag terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Twente. Hier werken GGD Twente, politie en verschillende hulpverleners samen om op één plek alle hulp aan slachtoffers aan te bieden, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

nieuws
02-03-2015
112.

Meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

nieuws
27-02-2015
113.

Europese Dag van het Slachtoffer

In het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer die gisteren plaatsvond, stonden diverse organisatie de afgelopen week stil bij slachtoffers.

nieuws
23-02-2015
114.

Grenzen in het geding

Symposium Slachtofferhulp Nederland

agenda
20-02-2015
115.

Stop Feminicide

Uitbannen van huiselijk geweld tegen vrouwen in de EU

agenda
05-02-2015
116.

‘Verpleegkundige heeft vaak onvoldoende oog voor bewijsmateriaal’

Er gaat nogal eens nuttig (bewijs)materiaal verloren bij de eerste behandeling van slachtoffers van geweld. Verpleegkundigen zijn zich daar niet altijd van bewust. Dat stelt Piet Machielse, forensisch verpleegkundige en medeoprichter van de opleiding Forensische Verpleegkunde in een interview met de Zorg- en Ziekenhuiskrant.

nieuws
30-01-2015
117.

Teeven ontvangt Bokaal tegen Onrecht

Staatssecretaris Fred Teeven heeft namens het Burgercomité de Bokaal tegen Onrecht 2014 ontvangen. De bokaal werd hem overhandigd door de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans en Jack Keijzer, vader van de vermoorde 16-jarige Pascal.

nieuws
26-01-2015
118.

Congres ‘Zicht op Zeden’

In dit congres wordt ingegaan op de vraag of 'het pedofiele brein' bestaat en systeembehandeling van zedendelinquenten.

agenda
22-01-2015
119.

E-Day Fier Fryslân

Ontmoetingsdag voor vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van (ex-)partnergeweld en/of stalking.

agenda
22-11-2014
120.

Patronen doorbreken. Themadag Stichting Geheim Geweld

Op maandag 17 november 2014 in de Week van Kinderen Veilig, organiseert Stichting Geheim Geweld voor de achtste keer een landelijke themadag voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van kindermishandeling.

agenda
17-11-2014
121.

Huiselijk geweld eist meer slachtoffers dan oorlog

Wereldwijd komen veel meer mensen - vooral vrouwen en kinderen - om het leven door huiselijk geweld dan door oorlogen. Het kost daarbij ook nog eens enorm veel geld, omgerekend ruim 6,2 biljoen euro op jaarbasis. Dat heeft een studie door deskundigen van de universiteiten van Oxford en Stanford uitgewezen.

nieuws
10-09-2014
122.

Innovatieve behandeling getraumatiseerde slachtoffers

GGZ Friesland behandelt patiënten met complexe posttraumatische stressstoornissen sinds kort op een innovatieve en baanbrekende manier. Binnen de traumaverwerkingskliniek ondergaan zij een intensieve behandeling waarin zij binnen twaalf weken resultaat zien.

nieuws
08-09-2014
123.

Associations Between Dysfunctional Personality Traits and Intimate Partner Violence in Perpetrators and Victims

In the current study, the role of borderline and antisocial personality traits and psychological and physical forms of intimate partner violence were examined.


29-07-2014
124.

Meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie (OM) direct alle informatie over hun rechten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de voorwaarden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt.

nieuws
03-07-2014
125.

Online discussiegroep over bescherming slachtoffers criminaliteit

De afdeling Slachtofferbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie nodigt professionals, die werken met slachtoffers van criminaliteit, uit voor discussie over de bescherming van slachtoffers. Op de netwerksite Linkedin hebben beleidsmedewerkers speciaal hiervoor de discussiegroep ‘Slachtoffers Centraal’ ingericht. Doel is om samen met professionals uit de praktijk de bescherming van slachtoffer van criminaliteit te verbeteren.

nieuws
03-07-2014
126.

Verwendag Stichting Revief

Op zaterdag 28 juni 2014 organiseert Stichting Revief in Soest een Verwendag voor vrouwen en mannen die als kind seksueel misbruikt zijn.

agenda
28-06-2014
127.

Schadevergoeding voor slachtoffers

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden, door bijvoorbeeld een misdrijf, verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen.

nieuws
30-05-2014
128.

Slachtoffers seksueel geweld vaak onzichtbaar

De drempels voor slachtoffers om uit te komen voor het seksueel geweld, het te melden bij instanties en aangifte te doen bij de politie, moeten omlaag. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in het rapport over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen dat minister Opstelten (VenJ) gisteren in ontvangst nam.

nieuws
28-05-2014
129.

Drentse hulpdienst kan vragen nauwelijks aan

Tegen Haar Wil (THW) , een telefonische hulpdienst voor slachtoffers van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld in Drenthe, heeft dringend extra vrijwilligers nodig. Hoewel het aantal telefoongesprekken vorig jaar licht afnam, steeg het aantal hulpvragen via e-mail met ruim 50 procent.

nieuws
27-05-2014
130.

Ondernemer ontwikkelt alarmeringsarmband

De Amsterdamse ondernemer Herman Veenstra heeft een armband ontwikkeld die het mogelijk maakt om in geval van nood hulptroepen in te schakelen: de Safelet. Het is een armband waarmee iemand in een noodsituatie, bijvoorbeeld een slachtoffer van huiselijk geweld, haar sociale netwerk en, desgewenst, 112 kan alarmeren.

nieuws
30-04-2014
131.

Meer vervolghulp voor slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar 20 procent meer slachtoffers vervolghulp geboden dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 dat deze week gepubliceerd is.

nieuws
10-04-2014
132.

E-Day Stichting Zijweg

Stichting Zijweg houdt op zaterdag 12 april in Zeeland een ontmoetingsdag voor slachtoffers van huiselijk geweld. Deze zogenoemde E-Day is bedoeld voor vrouwen uit heel Nederland die te maken hebben (gehad) met partnergeweld.

nieuws
02-04-2014
133.

Slachtoffers in Zedenzaken: de benadeelde partij?

Congres over de positie van slachtoffers in zedenzaken. Hoe kunnen juristen, politie en hulpverlening de (rechts) positie van slachtoffers in zedenzaken verder verbeteren?

agenda
24-03-2014
134.

Gastgezin voor huisdieren slachtoffers huiselijk geweld

Huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld moeten in Oude Pekela een speciaal onderkomen krijgen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vandaag. De gemeente denkt aan een netwerk van gastgezinnen om dieren tijdelijk op te vangen.

nieuws
07-03-2014
135.

Verslag Symposium ‘Het verschil maken. Samenwerken voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld'

Verslag van het jaarlijkse symposium ter gelegenheid van de Europese dag van het slachtoffer op vrijdag 21 februari 2014.

publicatie
04-03-2014
136.

Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap

De (wettelijke) maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van secundaire victimisatie en herhaald slachtofferschap.

publicatie
27-02-2014
137.

Het verschil maken. Samenwerken voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik

Er is veel ruimte voor verbetering van de manier waarop wij als samenleving met slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld omgaan.

agenda
21-02-2014
138.

Studentes zoeken samenwerking slachtoffers huiselijk geweld

Een groep studentes van de Erasmus Universiteit in Rotterdam wil slachtoffers van huiselijk geweld helpen hun zelfvertrouwen terug te krijgen. In samenwerking met vrouwenopvang Stichting Arosa geven ze onder de naam 'Women helping women' hen een kans om workshops te leiden.

nieuws
17-02-2014
139.

Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders. Verkennend onderzoek

Movisie en TNO verkenden de aard en omvang van oudermishandeling en aanknopingspunten voor preventie en hulp om aanbevelingen te kunnen doen voor een specifieke aanpak.

feiten en cijfers
09-02-2014
140.

Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk

Een uitgebreid naslagwerk gericht op de praktische omgang met slachtofferrechten.

publicatie
05-02-2014
141.

Cliëntregiecongres

'Loslaten' is niet 'laten vallen'.

agenda
30-01-2014
142.

Week van het vergeten kind

Van woensdag 29 januari t/m dinsdag 4 februari 2014 is het weer de Week van het Vergeten Kind.

agenda
29-01-2014
143.

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap: een literatuurscan

Overzicht van belangrijke risicofactoren voor herhaald slachtofferschap van vermogens- en (seksueel, partner- en familie-) geweldsdelicten, bij mensen zonder en met een publieke taak en voor herhaald slachtofferschap of intimidatie ontleend aan de wetenschappelijke literatuur.

feiten en cijfers
16-01-2014
144.

Meerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld

Exploratief onderzoek naar de Centra Seksueel Geweld in Utrecht en Nijmegen.

feiten en cijfers
15-01-2014
145.

Jan van Dijk Award

Staatssecretaris Teeven en directeur van het Fonds Slachtofferhulp Ineke Sybesma hebben de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award geïntroduceerd. De Award bestaat uit een prijs voor de beste dissertatie en een prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van de victimologie en de rechtspositie van slachtoffers van criminaliteit

nieuws
21-11-2013
146.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
147.

Wegwijzer grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een beperking

Deze maand is een Wegwijzer verschenen voor zorgaanbieders over kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn.

nieuws
14-11-2013
148.

Empowerment-Day Eindhoven

Een ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld.

agenda
02-11-2013
149.

Wetsvoorstel: Spreekrecht slachtoffers uitbreiden

Het spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven wordt aangevuld. In de toekomst kunnen slachtoffers op de terechtzitting ook zeggen wat ze vinden van (bijvoorbeeld) de schuld van de verdachte, het bewijs dat in de strafzaak is verzameld en wat de straf zou moeten worden.

nieuws
05-10-2013
150.

Doorbreek het zwijgen

Lotgenotendag van de Stichting Geheim Geweld

agenda
19-09-2013
151.

Brief staatssecretaris V&J over de slachtoffermonitor

In deze aanbiedingsbrief bij de "Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning. Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland" gaat de staatssecretaris uitgebreid in op de uitkomsten van de monitor en koppelt deze aan zijn visiebrief op het slachtofferbeleid 22 februari 2013. In deze visie staan ook een zorgvuldige bejegening, ondersteuning, informatieverstrekking en herstel van schade centraal.

beleid
04-09-2013
152.

Eerste meeting slachtoffermonitor: deel 2

Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning. Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland

feiten en cijfers
04-09-2013
153.

Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld (artikel)

Artikel uit Justitiële verkenningen over de wijze waarop genderrollen in het denken over eergerelateerd geweld gestalte hebben kregen.

publicatie
20-08-2013
154.

Openbare les lectoraat Regie van Veiligheid

Op 4 juli 2013 wordt met een openbare les de officiële start van het lectoraat Regie van Veiligheid bekrachtigd.

agenda
04-07-2013
155.

Empowerment Day

Een ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld.

agenda
15-06-2013
156.

Zandvoort telt veel slachtoffers huiselijk geweld

Ruim een kwart van de volwassen vrouwen in Zandvoort is ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor, zo meldt het Haarlems Dagblad.

nieuws
15-06-2013
157.

Congres Dader & Slachtoffer

Het congres Dader & Slachtoffer stelt de begrippen ‘dader’ en ‘slachtoffer’ ter discussie. Deelnemers worden uitgedaagd de tegenstelling te overstijgen.

agenda
06-06-2013
158.

Slachtoffers over de grens voortaan beter beschermd

Slachtoffers van huiselijk geweld die in hun eigen land bescherming krijgen, zullen voortaan eenzelfde bescherming krijgen wanneer ze op reis gaan of verhuizen naar een ander Europees land. Dat staat in een verordening die het Europees Parlement gisteren heeft goedgekeurd.

nieuws
23-05-2013
159.

Stijgende vraag naar juridische hulp slachtoffers

Slachtoffers hebben steeds meer behoefte hebben aan juridische hulp. Dat blijkt uit het jaarverslag 2012 van Slachtofferhulp Nederland. Vorig jaar hielp de organisatie 17 procent meer slachtoffers met het verhalen van schade in het strafproces. De hulp aan slachtoffers bij het voorbereiden van de schriftelijke slachtofferverklaring of het spreekrecht steeg met 9 procent.

nieuws
25-04-2013
160.

Juridische bijstand aan slachtoffers van zedenmisdrijven

De (on)mogelijkheden voor zedenslachtoffers in het strafrecht en het civiele recht.

agenda
11-04-2013
161.

Cursus slachtoffers huiselijk geweld

Zowel op Walcheren als in Zeeuws-Vlaanderen wordt in maart de cursus Nu is het genoeg! voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld georganiseerd.

agenda
15-03-2013
162.

Luchtwortels

Over de gevolgen van huiselijk geweld.

publicatie
13-03-2013
163.

CBS publiceert Veiligheidsmonitor 2012

Bijna twintig procent van de Nederlanders werd in 2012 slachtoffer van een of meer traditionele vormen van veel voorkomende criminaliteit, zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme. Ten opzichte van 2011 is dit nauwelijks veranderd, maar op langere termijn is wel sprake van een licht dalende trend. Dit blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

nieuws
01-03-2013
164.

Brief VWS over ouderenmishandeling, opvang specifieke groepen en huwelijksdwang

Begeleidende brief bij de antwoorden op vragen Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 137 die naar aanleiding van de voortgangsrapportage najaar 2012 «geweld in afhankelijkheidsrelaties» (Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 XVI, nr. 14) zijn gesteld.

beleid
22-02-2013
165.

Procureur-generaal belicht positie van het slachtoffer

Procureur-generaal Annemarie Penn belichtte dinsdag in een interview met het radioprogramma Villa VPRO de speciale positie van het slachtoffer in het strafproces. Het gesprek stond in het teken van De Europese Dag van het Slachtoffer, die morgen plaatsvindt.

nieuws
21-02-2013
166.

Experiment Family Justice Centers bij huiselijk geweld in Tilburg en Venlo

MOVISIE verzorgt morgen de kick-off van een Europees project waarbij in zes Europese steden wordt experimenteerd met Family Justice Centers. In een Family Justice Center zitten alle ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld - politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw. Slachtoffers kunnen daar naar binnen gaan, direct aangifte doen en hulp, opvang en politiebescherming krijgen.

nieuws
06-02-2013
167.

E-day 2013 Amsterdam

E-day is een ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld.

agenda
26-01-2013
168.

Slachtoffermonitor: Deel 1: politie

Eerste meting slachtoffermonitor. Ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning: Deel 1: politie

feiten en cijfers
23-01-2013
169.

Moord op vrouw vaak door huiselijke omstandigheden

Huiselijke omstandigheden zijn het meest voorkomende motief voor moord op een vrouw. Dat staat in de publicatie ‘De Nederlandse samenleving 2012: Weerslag van crisis op de maatschappij’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij zeven procent van alle slachtoffers van geweldsdelicten was de dader een (ex-)partner of familielid.

nieuws
20-12-2012
170.

Spelregels voor het omgaan met slachtoffers

Hoe gaat de overheid in het strafproces behoorlijk om met slachtoffers van geweldsmisdrijven?De Nationale ombudsman heeft spelregels gemaakt voor instanties (zoals politie en Openbaar Ministerie) die te maken krijgen met slachtoffers van misdrijven.

publicatie
10-12-2012
171.

Eindconferentie over geestelijke gezondheid van slachtoffers van huiselijk geweld

Officiële titel:

agenda
23-11-2012
172.

De kracht van spreken

Dertig levensverhalen over seksuele kindermishandeling.

publicatie
14-11-2012
173.

Recht van spreken: slachtoffers in het Nederlandse strafproces

In het boek Recht van spreken houdt Richard Korver een geëngageerd pleidooi voor de verbetering van de positie van slachtoffers van ernstige misdrijven.

publicatie
16-10-2012
174.

Bitter avontuur

Drie vrouwen in het verborgen Nederland.

publicatie
15-10-2012
175.

Tweede zwartboek over rechtspositie slachtoffers

Slachtoffers van een gewelds- of een zedenmisdrijf voelen zich door rechters en het Openbaar Ministerie nog te vaak in de kou gezet. LANZS, het landelijk advocatennetwerk zedenslachtoffers, heeft daarom een Zwartboek deel 2 opgesteld. Dit tweede zwartboek is aangeboden aan de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar.

nieuws
27-09-2012
176.

100.000 bezoekers voor SlachtofferWijzer

Slachtofferwijzer.nl is al door ruim 100.000 mensen bezocht, nadat de website 2,5 maanden geleden live ging. De site werd medio mei gelanceerd door het Fonds Slachtofferhulp. Bijna 17 procent van de bezoekers zocht naar informatie over hulpverlening na geweld. Daarbij ging het vooral om huiselijk geweld, mishandeling, bedreiging en stalking.

nieuws
31-07-2012
177.

OM wil informatie over detentieverloop verbeteren

Slachtoffers van zware delicten of nabestaanden worden nog te vaak onvoldoende geïnformeerd als de dader van het misdrijf op verlof mag of vrijkomt. In 4 procent van de gevallen horen de slachtoffers niets.

nieuws
26-07-2012
178.

Echt niet normaal!

Herkennen, documenteren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld bij volwassenen en ouderen.

agenda
19-06-2012
179.

Conferentie Children and youngsters exposed to violence

In deze conferentie wordt gekeken naar de effecten van het feit dat kinderen en jongeren getuige zijn van geweld en wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de nadelige invloed daarvan is te verminderen en gewerkt akn worden aan herstel.

agenda
15-06-2012
180.

ACHTER GESLOTEN DEUREN Polen, geestelijke gezondheid en huiselijk geweld

Presentatie van een onderzoek naar huiselijk geweld onder Poolse patiënten van de GGZ Keizersgracht.

agenda
06-06-2012
181.

Justice for Victims: Cross-cultural perspectives on conflict, trauma and reconciliation

Invitation to submit an abstract for this symposium to be held in may 2012 in the Netherlands.

agenda
20-05-2012
182.

Cursus slachtoffers huiselijk geweld

Start tiendelige cursus 'Nu is het genoeg!

agenda
16-03-2012
183.

Opiniestuk Margreet de Boer en Katinka Lünnemann over positie van slachtoffers

Criminologe Margreet de Boer en senior onderzoeker Katinka Lünnemann hebben een opiniestuk geschreven over de positie van slachtoffers in het strafproces. Verschillende voorstellen om deze positie te verbeteren, zijn onlangs gelanceerd. Dat is volgens de auteurs toe te juichen. Maar ze vragen zich wel af of al deze voorstellen echt in het belang van de slachtoffers zijn.

nieuws
28-02-2012
184.

Wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft deze week het wetsvoorstel Uitbreiding spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces bij de Tweede Kamer ingediend. De nieuwe regeling maakt deel uit van het beleid slachtoffers beter te ondersteunen.

nieuws
17-02-2012
185.

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

In deze brief geeft de staatssecretaris haar visie op het versterken van de positie van slachtoffers van geweld in huiselijke kring en van geweld binnen professionele (zorg)relaties: geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens geeft ze een reactie op de aanbevelingen van de commissie "Stelselonderzoek vrouwenopvang".

beleid
14-12-2011
186.

Tot geweld ons scheidt

Een boek van Juliane Jaspers over relationeel geweld, geschreven vanuit het oogpunt van het slachtoffer.

publicatie
01-11-2011
187.

Kapot, een verhaal over huiselijk geweld

Grotendeels gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een moeder van vier kinderen die vanaf haar veertiende in gewelddadige relaties verstrikt raakt.

publicatie
21-10-2011
188.

Zwangerschap als gevolg van seksueel geweld

Handelingsverlegenheid bij professionals rond dit thema te doorbreken.

agenda
14-10-2011
189.

Slachtoffers voortaan in alle EU-landen beschermd

Slachtoffers uit een land binnen de Europese Unie worden voortaan ook in de andere lidstaten beschermd. Tot nu toe reikte de bescherming niet verder dan de  grenzen van het land van herkomst. De maatregel is oorspronkelijk bedoeld om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld, maar geldt ook voor alle andere slachtoffers of mogelijke slachtoffers van misdrijven.

nieuws
06-10-2011
190.

Dag tegen geweld

Op 24 september 2011 organiseert de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) in Amersfoort de ‘Dag tegen Geweld’ voor lotgenoten van (seksueel) geweld binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties.

agenda
24-09-2011
191.

Secundaire analyses slachtofferdata huiselijk geweld

Eerste van een viertal vervolgstudies naar slachtoffers en daders van huiselijk geweld: over de samenhang tussen slachtoffer- en daderschap van ernstig huiselijk geweld.

feiten en cijfers
15-09-2011
192.

Samenhang slachtoffer- en daderschap huiselijk geweld

Bijna de helft (45 procent) van de slachtoffers huiselijk geweld pleegt later zelf psychisch, lichamelijk of seksueel geweld in huiselijke kring. Hoe ernstiger het slachtofferschap van huiselijk geweld, hoe vaker daderschap wordt gerapporteerd. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek van het WODC naar aanleiding van het algemene landelijke onderzoek huiselijk geweld in 2010.

nieuws
15-09-2011
193.

Pionieren in de mannenopvang

Een verkennende onderzoek naar de ernst van de problematiek van mannelijke slachtoffers en naar het effect van de opvang.

feiten en cijfers
18-08-2011
194.

Vervolgtraining Eergerelateerd Geweld: Bemiddeling(sgesprekken) met betrokkenen

Bemiddeling(sgesprekken) met betrokkenen opzetten en voeren.

agenda
31-05-2011
195.

Vervolgtraining Eergerelateerd Geweld: In gesprek met het (potentiële) slachtoffer

Herkennen en verkennen van eergerelateerd geweld bij (potentiële) slachtoffers

agenda
17-05-2011
196.

Empowermentdag voor slachtoffers van (ex)partnergeweld

Stichting Zijweg organiseert de E-day, een landelijke Empowermentdag voor slachtoffers van (ex)partnergeweld.

agenda
07-05-2011
197.

Oost west, thuis best? – Aanpak van huiselijk en eergerelateerd geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Toch is de integrale aanpak van huiselijk geweld nog steeds een moeizaam proces.

agenda
30-03-2011
198.

Training: Juridische aspecten van huiselijk geweld

In uw werk als medewerker bij een steunpunt huiselijk geweld, maatschappelijk werk, vrouwenopvang of GGZ instelling krijgt u ongetwijfeld vragen rond aangifte, de juridische procedures en de rechten van slachtoffers, het huisverbod en contactverbod, vragen over de verblijfsvergunning, het recht op de woning na echtscheiding, het ouderlijk gezag en de regeling van de omgang.

agenda
24-03-2011
199.

Voorschotregeling slachtoffers gewelds- en zedenmisdrijven

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven hebben sinds twee maanden recht op een voorschotregeling. Die regeling houdt in dat de overheid een toegewezen slachtoffervergoeding alvast aan een slachtoffer betaalt, als de dader dat na acht maanden nog steeds niet heeft gedaan. Daarna verhaalt de Staat dat bedrag op de dader.

nieuws
04-03-2011
200.

Onveiligheidsgevoelens nauwelijks veranderd

Eind 2010 voelde 26 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Dit blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De IVM toont ook aan dat criminaliteit en onveiligheidsgevoelens ondanks de recessie niet zijn verslechterd.

nieuws
03-03-2011
201.

Juridische ondersteuning voor slachtoffer bij huisverbod

Slachtofferhulp Nederland biedt vanaf 1 maart gratis juridische ondersteuning aan slachtoffers bij een tijdelijk huisverbod. Daarmee voorziet minster Opstelten van Veiligheid en Justitie in de behoefte aan juridische ondersteuning van slachtoffers van de uithuisgeplaatsten, die de reguliere hulpverlening niet biedt.

nieuws
28-02-2011
202.

Emancipatiemonitor 2010

Emancipatiemonitor 2010 geeft een beeld van de positie van vrouwen en mannen in Nederland.

feiten en cijfers
17-02-2011
203.

Symposium: Hightech – Low Care? Dilemma’s rondom de digitale hulp aan slachtoffers

Verkenning van de grenzen van de digitalisering van hulp op een kritische en creatieve wijze. Slachtofferhulp Nederland

agenda
15-02-2011
204.

Kamerbrief over AWARE

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de implementatie van AWARE bij gemeenten. Daarnaast gaat de minister in zijn brief in op de registratie van dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld door de politie.

nieuws
02-02-2011
205.

Aanpak huiselijk geweld

Over de stand van zaken implementatie van AWARE bij gemeenten. (kst-28345-110 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2010–2011)

beleid
25-01-2011
206.

Tentoonstelling ‘Verborgen Zorgen’

Verborgen zorgenVrouwen met en zonder wettig verblijfsstatuutplaatsen hun ervaring met gendergerelateerd geweld in de kijker en gaan een dialoog aan over de noden en drempels die zij zien in preventie en hulpverlening.

agenda
20-01-2011
207.

Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt

Dit boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken over de signalering en aanpak van partnergeweld. Er wordt besproken op welke manier verschillende disciplines (wetenschap, gezondheidszorg, politie en justitie) met deze thematiek omgaan.

publicatie
15-01-2011
208.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
209.

Domestic violence in the Netherlands

Symmery report of: Comprehensive synthesis report on the study of victims and perpetrators of domestic violence and the capture-recapture method 2007-2010.


14-01-2011
210.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
211.

Victims of domestic violence in the Netherlands

The aim of this survey was to obtain general information about victims of domestic violence in the Netherlands. The survey looked in detail at which types of domestic violence victims are faced with, the attributes that can be used to describe victims of domestic violence and how the help-seeking behaviour displayed by victims of domestic violence can be characterised. This summary presents the results of the survey point by point.


07-12-2010
212.

Arnhemse project Vertrouwenspersonen uitgebreid

Het Arnhemse project Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld is uitgebreid naar vijf wijken in Arnhem. Onlangs kregen dertien nieuwe vertrouwenpersonen uit de wijken Klarendal, Presikhaaf, ’t Broek en Geitenkamp hun certificaat uitgereikt door burgemeester Pauline Krikke.

nieuws
06-12-2010
213.

Honour killing - eermoorden (artikelen)

Een serie artikelen in The Independent over eerwraak en eermoorden.

publicatie
15-09-2010
214.

Honour killing - eermoorden

Een serie artikelen in The Independent over eerwraak en eermoorden.

nieuws
15-09-2010
215.

Familie-eer eist 13 slachtoffers

In Nederland komen jaarlijks zo'n dertien mensen om door eergerelateerd geweld. Dat meldt dagblad De Pers op basis van nieuwe politiecijfers. In 2009 noteerde de politie dertien gevallen van moord en doodslag waarbij alle tekenen wijzen in de richting van eergerelateerd geweld. In 2008 ging het om elf doden, in 2007 om dertien.

nieuws
15-09-2010
216.

Proef met alarmsysteem Aware in Den Bosch

Den Bosch gaat het alarmsysteem AWARE inzetten. In juli krijgen drie slachtoffers van huiselijk geweld die onder ernstige dreiging leven een apparaatje waarmee ze de politie kunnen waarschuwen.

nieuws
23-06-2010
217.

Motortocht KLPD voor jonge slachtoffers geweld

Jongens en meiden uit de anonieme opvang van Fier Friesland stappen morgenmiddag massaal achterop de motor bij leden van de KLPD en agenten van de politie Friesland. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de jongens en meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

nieuws
16-06-2010
218.

Geen eigen bijdrage AWBZ voor clienten vrouwenopvang

Clienten van de vrouwenopvang hoeven geen eigen bijdrage voor Awbz begeleiding te betalen. Dit heeft minister Klink (VWS) laten weten in een reactie op vragen van de Federatie Opvang en de Tweede Kamer.

nieuws
15-06-2010
219.

Stalking in the Netherlands

Onderzoek naar belaging in Nederland en naar enkele anti-belagingsmaatregelen in Nederland.

feiten en cijfers
11-06-2010
220.

Een keer is genoeg

Verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces.

feiten en cijfers
31-05-2010
221.

Slachtoffers van eergerelateerd geweld. Een verkennende studie naar weerbaarheid

Doel van dit onderzoek is om op grond van een eerste verkenning bij te dragen aan de beeldvorming over weerbaarheid van slachtoffers van eergerelateerd geweld in theorie en praktijk en om een richting te geven op beleidsmatig lokaal niveau.

publicatie
05-05-2010
222.

Hallokezban.nl online

Hallo Kezban is de naam van een nieuwe website over het leven in twee culturen, controle door familieleden, seksualiteit, achterlating, verstoting en eergerelateerd geweld. De site ging op 29 november 2009 online.

nieuws
12-04-2010
223.

Daderhulpverlening Utrecht

Systeemtherapeutische aanpak voor slachtoffer en pleger

organisatie
01-04-2010
224.

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel opliepen. Het Schadefonds geeft aan deze slachtoffers een eenmalige uitkering van een geldbedrag.

publicatie
30-03-2010
225.

Meer mogelijkheden voor anonieme aangifte

De mogelijkheid om anoniem aangifte te doen wordt uitgebreid. Slachtoffers van onder meer geweldsdelicten kunnen straks anoniem aangifte doen als zij vrezen voor wraak. Minister Hirsch Ballin schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

nieuws
26-02-2010
226.

Weinig beroep op schadefonds geweld

Slechts een klein deel van slachtoffers van geweldsmisdrijven, klopt aan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Uit eigen onderzoek van het fonds blijkt dat jaarlijks 28.000 slachtoffers een beroep zouden willen en kunnen doen op de wettelijke regelingen voor een financiële tegemoetkoming. In werkelijkheid doet maar een vijfde van de slachtoffers dit.

nieuws
16-02-2010
227.

Slachtoffers huiselijk geweld klagen over niet-vervolging

In een brief aan de kamer wijst de Minister van Justitie op de mogelijkheid dat ontevreden slachtoffers van huiselijk geweld de oorzaak zijn van het aantal klachten bij het Openbaar Ministerie over niet-vervolging.

agenda
11-01-2010
228.

Eerwraakhuizen zitten vol

De twee eerwraakhuizen in Nederland zitten vol. Voor eenderde van de vrouwen die zich melden omdat ze slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld is geen plek.

nieuws
21-10-2009
229.

Monitor huiselijk geweld 2007: Huiselijk geweld in de stad en regio Utrecht

De monitor bestaat uit vier delen.

feiten en cijfers
29-09-2009
230.

Veel daders zijn zelf ook slachtoffer

Verdachten van criminele activiteiten worden anderhalf keer zo vaak zelf slachtoffer van een delict als personen die nooit verdacht zijn geweest. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit vooral bij geweldsdelicten speelt. Maar ook bij vermogensdelicten en vandalisme worden verdachten relatief vaak slachtoffer.

nieuws
07-09-2009
231.

Met recht 'n zorg: Overdenkingen bij wet- en regelgeving over geweld in de privésfeer

Tekst inaugurele rede

publicatie
13-02-2009
232.

Ondersteuning aan slachtoffers ernstige misdrijven uitgebreid

Slachtofferhulp Nederland start binnenkort een pilot om uitgebreide hulp op maat te ontwikkelen voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Zij kunnen straks voor de coördinatie van de ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel gebied terugvallen op speciaal voor deze doelgroep beschikbare casemanagers.

nieuws
11-02-2009
233.

Geslagen jaren

In de documentaire film worden drie vrouwen en een man geportretteerd die de moed hadden over hun ervaringen met huiselijk geweld te praten. De gevolgen van geweld lopen als een rode draad door hun leven – en dat van hun kinderen - ook al is dat geweld inmiddels gestopt. Annette, Pakize, Jannie en Kemal vertellen over het verdriet, woede, twijfels, angsten en onzekerheden. Vanuit een reflecterend perspectief ontwikkelt het verhaal zich als een zoektocht naar oorzaken

publicatie
16-01-2009
234.

Uit het veld geslagen

Knelpunten na partnergeweld

publicatie
12-01-2009
235.

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

interventie
24-11-2008
236.

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

organisatie
24-11-2008
237.

Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp

De politie registreerde in 2006 ruim 24 duizend aangiften van huiselijk geweld. Van alle geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt bijna 20 procent slachtofferhulp.

nieuws
12-11-2008
238.

Dealing with Domestic Violence

In the Netherlands each year an estimated 200,000 to 300,000 people experience serious or repeated domestic violence. The government wants to stop domestic violence. Government-sponsored public information campaigns highlight this important topic and make it possible to talk about it. Domestic exclusion orders can be imposed on offenders to stop the violence.


22-08-2008
239.

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld

Een praktische handleiding voor hulpverleners. Met 600 afbeeldingen in kleur.

publicatie
30-06-2008
240.

Onderzoeksrapport: Thuis in je huis

Een kwalitatief onderzoek naar mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
09-04-2008
241.

Monitor 2007 huiselijk geweld Twente

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het monitoren van geregistreerd huiselijk gewekd in de Twentse gemeenten.

feiten en cijfers
07-04-2008
242.

Geweld tegen asielzoekers en vluchtelingen is aan de orde van de dag

Dit blijkt uit een onderzoek in Nederland en België waarbij 23 ex-vluchtelingen interviews afnamen aan 223 huidige vluchtelingen en mensen zonder papieren.

nieuws
27-02-2008
243.

Ver-ge-slagen

Deze bundel bevat naast gedichten ook informatie over huiselijk geweld. Er heerst veel onbegrip over dit onderwerp. Veel buitenstaanders hebben er geen idee van wat er achter de voordeur gebeurt. Aangezien er een taboe over heerst en slachtoffers ten einde raad zijn, is deze bundel geschikt voor zowel de slachtoffers als hun omgeving om meer duidelijkheid te bieden. Naast informatie voor de slachtoffers staat er ook informatie in voor de daders en getuigen van deze agressie.

publicatie
18-02-2008
244.

Nieuwe woonvoorzieningen voor slachtoffers huiselijk geweld in Amsterdam

Blijf Groep Amsterdam, Far West en Het Oosten hebben een overeenkomst getekend om nieuwbouwwoningen voor Begeleid Wonen te ontwikkelen. De bestaande voorziening in Amsterdam voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, voldoet niet meer aan de huidige eisen.

nieuws
08-02-2008
245.

Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

De huidige opvang en hulpverlening zij, volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onvoldoende toegerust om slachtoffers nu en in de goed te kunnen ondersteunen. Gelet op omvang en de complexiteit van de problematiek gaat investeren in het stelsel van opvang en hulpverlening.

beleid
21-01-2008
246.

Extra geld voor bescherming en weerbaarheid van slachtoffers

Staatssecretaris Bussemaker gaat extra investeren in de bescherming en weerbaarheid van slachtoffers van ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties"

nieuws
10-12-2007
247.

Huiselijkgeweld.nl oktober 2007

Jaargang 7, no. 3 - oktober 2007

publicatie
18-10-2007
248.

Deurtje Open, Deurtje Dicht (DODD)

Lespakket over sociale weerbaarheid en relatievorming.

interventie
31-07-2007
249.

Meer aandacht voor huiselijk geweld in Marokko

Marokkaanse meldpunten krijgen dagelijks acht meldingen binnen van geweld tegen vrouwen. Dat staat in een donderdag gepubliceerd rapport van Anaruz, een netwerk van vrouwenorganisaties. In 74 procent van de gevallen is de pleger van het geweld de echtgenoot

nieuws
22-06-2007
250.

Brits onderzoek: Huiselijk geweld neemt epidemische vormen aan

De Britisch Medical Association heeft een nieuw rapport uitgebracht over huiselijk geweld. Daarin wordt opnieuw benadrukt dat (huis)artsen geschoold moeten worden in het herkennen van de slachtoffers en in het bieden van gepaste hulp.

nieuws
20-06-2007
251.

Europese Seminar campagne over geweld tegen vrouwen

Op 21 en 22 febuari 2007 is Nederland gastland voor het eerste regionale seminar, dat van de West-Europese landen, over de Europese campagne om het geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.

nieuws
20-02-2007
252.

Eergerelateerd geweld in Nederland: onderzoek naar mannelijke slachtoffers

Een onderzoek naar mannelijke slachtoffers: bekend maakt onbemind!

feiten en cijfers
12-02-2007
253.

Publiekscampagnes huiselijk geweld

Publieksvoorlichting gericht op een brede bevolkingsgroep

beleid
12-02-2007
254.

Buitengesloten

Terpstra, L. BuitengeslotenMeiden vertellen over hun worsteling met familie-eer. Tien portretten. Linda Terpstra en Anke van Dijke, SWP, Amsterdam, 2006

publicatie
01-01-2007
255.

Reporting crime

Victim reports are the main source of information for the police regarding where crimes are committed, and also the basis for most subsequent actions of the criminal justice system. Therefore, the victims’ decision to report to the police is crucial. However, much criminal victimization is not reported and, consequently, many offenders are never prosecuted. Why are some crimes reported and others not? Substantial differences in reporting are found across crime locations, neighborhoods and countries. In this book, a socio-ecological model of victims’ decision-making is introduced which endeavors to explain these contextual differences in reporting.

feiten en cijfers
07-12-2006
256.

Gevaarlijke liefde

In de film ‘Gevaarlijke liefde’ vertellen vijf slachtoffers en een dader over hun ervaringen met huiselijk geweld. De film, gemaakt door Bosch Film, is een initiatief van de vrouwenopvang.

publicatie
20-10-2006
257.

Psychological Aspects of Victimisation and Victim Assistance: Domestic Violence

01/2006 - onbekend

feiten en cijfers
01-07-2006
258.

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

In deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt een overzicht gegeven van die voorzieningen, die zowel door de overheid als de particuliere sector in het leven zijn geroepen. Het geeft een beeld wat die voorzieningen voor slachtoffers kunnen betekenen, het schetst het beleid dat de overheid voert, onderzoekt hoeveel slachtoffers daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen, welke hulp zoal gegeven wordt en wat de ervaringen zijn van de slachtoffers met de geboden hulp.

feiten en cijfers
07-04-2006
259.

Huiselijkgeweld oktober-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 3 - oktober 2005 -

publicatie
07-11-2005
260.

Dit gaat nooit meer weg

Dit gaat nooit meer weg' is een documentaire over mishandelde vrouwen die de eerste stappen zetten naar een nieuw leven na het geweld. De film van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster is opgenomen in één van de opvanglocaties van Vrouwenopvang Amsterdam (Blijfgroep).

publicatie
13-10-2005
261.

Pravda schrijft stalkingservaringen van zich af

Nadia Pravda publiceerde onlangs 'In strijd van een scheiding', een boek gebaseerd op ware gebeurtenissen uit haar leven. Het is een leven dat in het teken staat van mishandeling, bedreiging en treiterijen; kortom stalking. Pravda heeft zich hiervan inmiddels vrij kunnen vechten. "Maar geen enkele strijd telt winnaars, alleen verliezers”, stelt ze. “Bij stalking zijn de grootste verliezers altijd de kinderen. Met dit boek wil ik de hulpverlening laten zien hoeveel impact de strijd op mijn kinderen heeft gehad."

publicatie
05-08-2005
262.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
263.

Praktijkadviezen voor vrouwen

Wanneer u de risicosignalen van gewelddadig gedrag begrijpt en onderkent, kunt u zichzelf en uw partner jaren van pijn en verdriet besparen. Wanneer degene met wie u omgaat geweld tegen u gebruikt, zou het goed zijn voor u om de mate van zijn potentiële geweld te analyseren. Hier volgt een aantal risicofactoren voor gevaar in intieme relaties:

publicatie
18-05-2005
264.

Slachtoffers zoeken steeds vaker contact met Slachtofferhulp

Slachtoffers van huiselijk geweld melden zich steeds vaker bij een bureau Slachtofferhulp. In 2003 klopten 4300 mensen bij de instantie aan voor hulp. Dat is drie keer zo veel als in 2001. Toen kwamen 1450 slachtoffers van huiselijk geweld bij het bureau terecht.

nieuws
24-01-2005
265.

Handboek Slachtofferzorg

Een uitgave van het ministerie van Justitie

publicatie
11-10-2004
266.

Huiselijkgeweld.nl september 2004

Jaargang 4, no. 3 - september 2004

publicatie
01-09-2004
267.

Huiselijkgeweld.nl april 2004

Jaargang 4, no. 2 - april 2004

publicatie
01-04-2004
268.

Huiselijkgeweld.nl januari 2004

Jaargang 4, no. 1 - januari 2004

publicatie
01-01-2004
269.

Hoge drempels bij vrouwenopvang

Aan de voordeur van vrouwenopvang, onderzoek naar de instroom

feiten en cijfers
14-07-2003
270.

Vrouwenopvang, belangrijke partner in de aanpak van huiselijk geweld

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig en professioneel betrokken is of wordt bij huiselijk geweld, bij het bieden van hulp aan slachtoffers- daders en kinderen, in welke vorm dan ook. Het geeft inzicht in wat huiselijk geweld is, wat de vrouwenopvang kan betekenen bij de aanpak ervan en bij de opvang van de slachtoffers.

publicatie
24-06-2003
271.

Huiselijkgeweld.nl juni 2003

Jaargang 3, no. 2 - juni 2003

publicatie
01-06-2003
272.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
273.

Huiselijkgeweld.nl mei 2002

Jaargang 2, no. 2 - mei 2002

publicatie
01-05-2002
274.

Belaging in Nederland

Tot op heden is nog geen onderzoek gedaan naar de omvang en de aard van het belaging in Nederland. Ook is het onduidelijk hoe belaging voorkomen kan worden en welke methoden van hulpverlening en repressie effectief zijn. Om een goed anti-belagings-beleid te ontwerpen en uitvoeren is inzicht in deze onderdelen gewenst. Dit onderzoek is erop gericht dit inzicht te verschaffen.

feiten en cijfers
19-10-2001
275.

Netwerk van veiligheid en zorg in Zeeland?

Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de hulp voor slachtoffers, en de hulp voor daders van seksueel en/of relationeel geweld in Zeeland. Het is primair geschreven voor beleidsmakers en hulpbieders.

feiten en cijfers
22-02-2001

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: