Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

9 resultaten gevonden met "slachtoffers"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

In deze brief geeft de staatssecretaris haar visie op het versterken van de positie van slachtoffers van geweld in huiselijke kring en van geweld binnen professionele (zorg)relaties: geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens geeft ze een reactie op de aanbevelingen van de commissie "Stelselonderzoek vrouwenopvang".

beleid
14-12-2011
2.

Publiekscampagnes huiselijk geweld

Publieksvoorlichting gericht op een brede bevolkingsgroep

beleid
12-02-2007
3.

Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

De huidige opvang en hulpverlening zij, volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onvoldoende toegerust om slachtoffers nu en in de goed te kunnen ondersteunen. Gelet op omvang en de complexiteit van de problematiek gaat investeren in het stelsel van opvang en hulpverlening.

beleid
21-01-2008
4.

Meerjarenagenda slachtofferbeleid

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie over stand van zaken en voorgenomen activiteiten

beleid
31-10-2016
5.

Spreekrecht slachtoffers geweldsmisdrijven

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.

beleid
04-07-2016
6.

Brief staatssecretaris V&J over de slachtoffermonitor

In deze aanbiedingsbrief bij de "Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning. Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland" gaat de staatssecretaris uitgebreid in op de uitkomsten van de monitor en koppelt deze aan zijn visiebrief op het slachtofferbeleid 22 februari 2013. In deze visie staan ook een zorgvuldige bejegening, ondersteuning, informatieverstrekking en herstel van schade centraal.

beleid
04-09-2013
7.

Aanpak huiselijk geweld

Over de stand van zaken implementatie van AWARE bij gemeenten. (kst-28345-110 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2010–2011)

beleid
25-01-2011
8.

Brief VWS over ouderenmishandeling, opvang specifieke groepen en huwelijksdwang

Begeleidende brief bij de antwoorden op vragen Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 137 die naar aanleiding van de voortgangsrapportage najaar 2012 «geweld in afhankelijkheidsrelaties» (Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 XVI, nr. 14) zijn gesteld.

beleid
22-02-2013
9.

Kamerbrief Slachtofferbeleid

Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening

beleid
19-11-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: