Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Zoek met trefwoorden

huiselijk geweld

Legenda:

specifiekere termen
gerelateerde termen

Banner website Een veilig thuis

Nieuws

nieuws21-05-2015Mutsaersstichting niet langer onderdeel Veilig Thuis

De gemeenten in Noord- en Midden Limburg beƫindigen per 1 juli aanstaande de samenwerking met de Mutsaersstichting voor de uitvoering van Veilig Thuis. De uitvoering van Veilig Thuis wordt vanaf 1 juli 2015 volledig onder verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg gebracht.

nieuws21-05-2015'Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter'

De Kinderombudsman wil dat er passende maatregelenkomen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien.

nieuws20-05-2015Overdracht dossiers AMK naar Veilig Thuis

Volgens de Jeugdwet moeten de AMK-dossiers van de voormalige Bureaus Jeugdzorg worden overgedragen aan Veilig Thuis. VNG, VWS en Jeugdzorg Nederland hebben afspraken gemaakt over de wijze van overdracht.

nieuws19-05-2015Rechten van slachtoffers in films uitgelegd

Welke rechten heb je als slachtoffer? Hoe kan je bijvoorbeeld schade verhalen? Wat is spreekrecht? Hoe gaat het er in de zittingszaal aan toe? Het Openbaar Ministerie heeft zeven korte filmpjes laten maken waarin de rechten van slachtoffers en nabestaanden worden uitgelegd.

nieuws19-05-2015Wethoudersakkoord multidisciplinaire aanpak

Wethouders van de centrumgemeenten Vrouwenopvang stemmen in met een voorstel voor een landelijk dekkende infrastructuur voor multidisciplinaire aanpak van slachtoffers van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Met dit wethoudersakkoord start een aantal acties.

Recente publicaties

Recente beleidsstukken

Recente feiten en cijfers