Huisverbod-aanpak Zeeland in kennisdossier GHNT

De regio Zeeland heeft een uitgebreide beschrijving gemaakt van de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod (THV) in de regio. Deze beschrijving is sinds kort beschikbaar in het kennisdossier Plegeraanpak op het platform Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT).

In Zeeland zijn, zowel bij de politie als bij het maatschappelijk werk, functionarissen vrijgemaakt voor THV’s. Er is een vaste pool medewerkers die THV-diensten draaien.

Zij beschikken over de juiste expertise en hebben de afgelopen jaren veel ervaring met THV’s opgedaan. Deze kennis is versterkt door (cross-)trainingen en intervisiebijeenkomsten.

Politie en zorgprofessionals trekken intensief met elkaar op. Als de hulpofficier van justitie (hovj) THV van dienst in het systeem ziet dat de politie in actie is gekomen na een melding huiselijk geweld, belt hij of zij de casemanager THV, die op dat moment dienst heeft. Samen gaan ze op huisbezoek, om het perspectief van alle gezinsleden in kaart te brengen. Gezamenlijk wordt ook het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) ingevuld en te onderzoeken of er genoeg grond is voor een THV. Als dat het geval is, legt de hovj een THV op namens de burgermeester.

Familienetwerkberaad

Vervolgens wordt met behulp van Signs of Safety tijdens een ‘familienetwerkberaad’ bekeken welke hulpverlening moet worden ingezet. Dit familienetwerkberaad wordt gehouden met het gezin en direct betrokkenen aan tafel. Ook de hovj sluit aan. De aanwezigheid van politie bij dit familienetwerkberaad heeft een belangrijke meerwaarde. Dat er iemand in uniform aan tafel zit, heeft impact op de betrokkenen. De politie komt vaak dwingender over dan een casemanager. Hierna kan de zorgprofessional makkelijker verder.