Effecten van sociale afstand op kwetsbare groepen in Nederland

Om verspreiding van COVID-19 te verminderen, is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven (thuisisolatie). Maar we weten nog weinig over de gevolgen van die maatregelen op kwetsbare groepen. In deze studie is gesproken met mensen uit deze kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers over hun ervaringen met thuisisolatie.

In dit project zijn de effecten onderzocht van sociale isolatie op kwetsbare groepen in Nederland ten tijde van ‘de lockdown’ periode (van 15 maart 2020 tot 23 mei 2020) en de periode van ‘de versoepeling’ van de maatregelen tot het einde van het onderzoek (de periode na 23 mei 2020-1 juli 2020). Het rapport beschrijft beide periodes tegen het licht van het veranderend overheidsbeleid rond thuisisolatie en aanverwant beleid, zoals afstand houden.

Kwetsbare groepen

De volgende groepen deden mee aan het etnografisch onderzoek:

  1. Ouderen die alleen wonen, of in het verpleeghuis
  2. Mensen met ernstige psychische problemen
  3. Mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB)
  4. Dak- en thuisloze mensen
  5. Gezinnen met jonge kinderen
  6. Gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is

Effecten van sociale afstand op kwetsbare groepen in Nederland is een uitgave van de Universiteit van Amsterdam, samenstelling Danny de Vries en Jeannette Pols, juli 2020.