Kindermishandeling

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Verwaarlozing valt er bijvoorbeeld ook onder.

Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. Het kan gaan om opzettelijke mishandeling, maar ook als ouders of verzorgers de zorg niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg.

Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken

Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving, maak het dan bespreekbaar. Dat is niet altijd gemakkelijk. Misschien kan de informatie op de website 'Ik vermoed huiselijk geweld' u hierbij helpen.

De overheid neemt maatregelen om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen. Verder wil de overheid dat kinderen die worden mishandeld, eerder worden opgemerkt. Dan kunnen er vroegtijdig maatregelen worden genomen om de kindermishandeling te stoppen en de schade te beperken.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de aanpak van kindermishandeling. Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij gemeenten. Naast het voorkomen van kindermishandeling, hebben gemeenten sindsdien ook een rol bij het stoppen en behandelen van de gevolgen van kindermishandeling.

Meer weten?

De aanpak van kindermishandeling vraagt om deskundige professionals die de signalen van kindermishandeling herkennen, het geweld bespreekbaar kunnen maken met betrokkenen en er doeltreffend op kunnen reageren.

Populaire downloads

Werkboek aanpak kindermishandeling

Kinderen Veilig, Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

Signaalkaart Kindermishandeling