Toegankelijkheid

We willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  

Huiselijkgeweld.nl is opgenomen in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderzoeken

Download het Toegankelijkheidsonderzoek Techniek Platform Rijksoverheid Online van oktober 2022. 
Download het Toegankelijkheidsonderzoek Redactie van maart 2024

Onderdelen waarop de site niet voldoet

Deze website voldoet niet op alle onderdelen aan de toegankelijkheidseisen. We werken eraan om dit op te lossen. 

Contact

Wilt u problemen met toegankelijkheid melden? Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Stuur ons dan een e-mail.