Contact

Huiselijkgeweld.nl is bedoeld voor instanties en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld. Het redactionele beheer is in handen van de programmalijn Huiselijk en seksueel geweld van Movisie en TBA Amsterdam.

De site wordt onderhouden in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bezoekadres Movisie

Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

Postadres Movisie

Postbus 19129
3501DC Utrecht

T: 030 789 20 00
E: huiselijkgeweld@movisie.nl

Contact

Vragen, opmerkingen en/of suggesties zijn van harte welkom. U kunt ons daarvoor het beste bereiken via e-mail.