Copyright

Iedereen mag op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie de informatie op deze website hergebruiken, tenzij anders is aangegeven. Het recht op hergebruik geldt niet voor de foto's op deze site.

Informatie zoals teksten, rapporten en grafieken

Het recht op hergebruik geldt voor informatie zoals teksten, rapporten en grafieken. Het hergebruik geldt zowel voor commerciële als een niet-commerciële doelen. 

Hergebruik is toegestaan tenzij:

  • via het copyrightteken (©) is aangegeven dat er wél copyright zit;
  • het gaat om content van derden. Controleer daarom altijd de afzender of bron van documenten.

Foto's

Het recht op hergebruik geldt niet voor foto's op deze site!
De personen op de foto's op deze website hebben geen relatie met het onderwerp, met uitzondering van personen die met naam genoemd worden.